sobota, 25 września 2021

Dzień po dniu

 25 września 2021

Pan nas obroni, tak jak pasterz owce...

Ciesz się i raduj, Córko Syjonu, bo już idę i zamieszkam pośród ciebie...

Jesteś radością mojego życia - mój Panie...
Pochwyciłeś mnie i odbudowałeś me serce...
Twoje światło nadaje blask mojemu życiu...
Twoja śmierć prowadzi mnie do chwały...

Nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus, śmierć zwyciężył, i na życie rzucił światło przez Ewangelię...

Ucz się, jakbyś miał życie wieczne. Żyj, jakbyś miał umrzeć jutro.

Św. Izydor z Sewilli

piątek, 24 września 2021

Dzień po dniu

24 września 2021

Zaufaj Panu, On jest twoim Zbawcą...

Zgodnie z przymierzem, które zawarłem z wami, gdy wyszliście z Egiptu, duch mój stale przebywa pośród was, nie lękajcie się!...

Jesteśmy wspólnotą przymierza zjednoczeni w Duchu Świętym...
Jezus jest naszym Panem, zabity pokonał śmierć - zmartwychwstał...
Jest źródłem naszego ocalenia i życia w nowości Ducha Świętego...
Jezus posyła nas do świata, aby nieść ludziom blask miłości i nadziei...

Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie...

Z ufnością czyń, co masz czynić, nie wdając się w sprawy innych; tak uzyskasz o wiele więcej czasu do wypełniania własnych obowiązków.

Św. Maksymilian Maria Kolbe 

czwartek, 23 września 2021

Dzień po dniu

 23 września 2021

Pan w swoim ludzie upodobał sobie...

Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie...

Idziemy za Tobą, Jezu drogą do prawdziwego życia...
Twoja miłość, która jest w sercu naszym przez Ducha...
Jest dużo wokół ciemności, zwątpienia i niejasności...
Twój blask światła ożywia nas - jest misją dla świata...

Herod posłyszał o wszystkich cudach zdziałanych przez Chrystusa i był zaniepokojony...

Módl się zawsze nieustannym pragnieniem opartym na wierze, nadziei, miłości. Ponieważ nie masz czasu modlić się długo, trzeba się stale modlić takim właśnie pragnieniem.

Św. Augustyn

środa, 22 września 2021

Dzień po dniu

22 września 2021

Pan bardzo wielki, żyjący na wieki...

Wysłał ich, aby głosili królestwo Boże i uzdrawiali chorych..

Niesiemy Słowo o miłości Boga - światło przenik ciemność...
Tyle ludzi nie zna dziś Jezusa - wciąż żyją w krainie śmierci...
Misja Kościoła głoszenia Ewangelii jest naszym zadaniem...
Duch Święty namaszcza nas i prowadzi na peryferie świata...

.Wyszli więc i chodzili po wsiach, głosząc Ewangelię i uzdrawiając wszędzie...

Nawet jedna minuta, która minęła, nie powróci. Jak myśmy ją zużyli, tak pozostanie na wieczność. 

Św. Maksymilian Maria Kolbe

wtorek, 21 września 2021

Dzień po dniu

 20 września 2021

Po całej ziemi ich głos się rozchodzi...

Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich...

Jestem pochwycony przez Jezusa - jest moim Panem...
Spojrzał w miłosierdziu swoim na mnie - pochwycił...
Byłem w grobie moich grzechów - wyprowadził mnie...
Jestem Jego uczniem i przyjacielem - posłał z misją...

Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary...

Człowiek poświęcony Bogu sam staje się poświęceniem.

Św. Augustyn

poniedziałek, 20 września 2021

Dzień po dniu

 20 września 2021

Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas...

Nikt nie zapal lampy i nie przykrywa jej garncem...

Spoglądam na Jezusa - jest moim Przyjacielem...
Dziękuję Bogu za dar życia, wiarę i powołanie...
Chcę podążać Jego drogą - miłość Jego w sercu...
Słucham Jego Słowa - jest światłem na drodze...

Uważajcie więc, jak słuchacie...

Jeżeli należymy do Boga, wszystkie honory należą do nas.

Św. Augustyn

niedziela, 19 września 2021

Dzień po dniu

19 września 2021

Bóg podtrzymuje całe moje życie...

Owoc zaś sprawiedliwości sieją w pokoju ci, którzy zaprowadzają pokój...

Kim jesteś na drodze wiary idąc za Jezusem...
Pokusa wielkości wierci każdego - uważaj...
Jezus Sługa staje jako ostatni - umywa nogi...
Tylko taka droga jest słuszna i prawdziwa...

Jeśli ktoś chce być pierwszym, niech będzie ostatni ze wszystkich i sługą wszystkich...

Nie można być połowicznie świętym, musisz nim być albo całkowicie, albo wcale.

Św. Teresa od Dzieciątka Jezus