niedziela, 25 lutego 2024

Dzień po dniu

 25 lutego 2024

W krainie życia będę widział Boga…

Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam?…

Przechodzimy różne próby wiary na naszej drodze…
Posłuszeństwo i ufność jest naszym sztandarem…
Wspinamy się na szczyty naszych możliwości…
Pan objawia nam swoje oblicze w chwale nieba…

To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie…

sobota, 24 lutego 2024

Dzień po dniu

 24 lutego 2024

Błogosławieni słuchający Pana…

Miłujcie waszych nieprzyjaciół…

Miłość rośnie i doskonali moje życie...
Jestem dziś w drodze na pustyni świata...
Duch Święty mnie ożywia i umacnia...
Jest cel mojej drogi z Jezusem - Dom Ojca... 

Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski…

piątek, 23 lutego 2024

Dzień po dniu

 23 lutego 2024

Gdy grzechy wspomnisz któż się z nas ostoi…

Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszy nie wejdziecie do królestwa niebieskiego…

Jesteśmy dłużnikami miłości, która jest w naszych sercach…
Jezus przychodzi i pochyla się nad naszą nędzą i uzdrawia…
Wyprowadza dziś nas z jaskini naszych leków i uzależnień… 
Jest naszym Panem i daje nam swego Ducha dla naszej misji… 

Nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie zwrócisz ostatniego grosza…

czwartek, 22 lutego 2024

Dzień po dniu

 22 lutego 2024

Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego…

Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego…

Jest Jezus, który przychodzi do mnie…
Jest fundament wiary, na którym stoję…
Jest miłość dziś rozlana w moim sercu…
Duch Jezusa przychodzi i mnie prowadzi…

Ty jesteś Piotr, czyli Opoka, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą…

środa, 21 lutego 2024

Dzień po dniu

 21 lutego 2024

Sercem skruszonym nie pogardzisz, Panie…

Wstań, idź do Niniwy, wielkiego miasta, i głoś jej upomnienie…

Nawrócić się to uwierzyć w miłość Boga…
Rozpocząć pokutę i zmienić postępowanie…
Pojednać się z Bogiem i przebaczyć braciom…
Nawrócenie jest naszą drogą i misją w świecie…

Nawróćcie się do Boga waszego, On bowiem jest łaskawy i miłosierny…

wtorek, 20 lutego 2024

Dzień po dniu

 20 lutego 2024

Bóg sprawiedliwych wyzwala z niewoli…

Słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do Mnie bezowocnie…

Pan jest blisko, kocha nas i kieruje do nas Słowo…
Słowo Pana jest dla nas światłem nadziei i życiem…
Słuchaj Pana, zaufaj i proś Ducha o zrozumienie…
To Słowo jest dla ciebie - przyjmij je i wypełnij…

Modląc się, nie bądźcie gadatliwi jak poganie…

poniedziałek, 19 lutego 2024

Dzień po dniu

 19 lutego 2024

Słowa Twe, Panie, są duchem i życiem…

Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz!…

Jakość naszego życia w Duchu Świętym idzie wzwyż…
Miłość przynagla nas - wspinamy się na szczyty życia…
Jezus nas prowadzi w naszej codzienności przez słowo…
Jego Ciało pokarmem na drodze - Jego Duch tchnieniem…

Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnie uczyniliście…