czwartek, 30 czerwca 2022

Dzień po dniu

30 czerwca 2022

Prawe i słuszne wszystkie sądy Pańskie...

Odpuszczone są ci twoje grzechy...

Jezus podnosi nas - dotyka naszych serc...
Jestem chory - potrzebuję uzdrowienia...
We wspólnocie dotykamy ran Jezusa...
W Jego ranach jest nasze uzdrowienie...

Wstań, weź swoje łoże i idź do swego domu...

Kościół potrzebuje serdecznego spojrzenia, by kontemplować, wzruszyć się i zatrzymać przed drugim człowiekiem za każdym razem, kiedy jest to konieczne.

papa Franciszek 

środa, 29 czerwca 2022

Dzień po dniu

29 czerwca 2022

Po całej ziemi ich głos się rozchodzi...

Krew moja już ma być wylana na ofiarę, a chwila mojej rozłąki nadeszła...

Dar twojego życia złożony na krzyżu Jezusa...
To droga uczniów - wezwanie dziś dla ciebie...
Gdy Jezus jest Panem twego życia jest realne...
Duch Jezusa przychodzi z pomocą i uzdalnia...

Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego...

Życie umacnia się, gdy jest przekazywane, a słabnie w izolacji i pośród wygód. Istotnie, najbardziej korzystają z możliwości życia ci, którzy rezygnują z wygodnego poczucia bezpieczeństwa i podejmują z pasją misję głoszenia życia innym.

papa Franciszek 

wtorek, 28 czerwca 2022

Dzień po dniu

28 czerwca 2022

Prowadź mnie, Panie, w swej sprawiedliwości...

Panie, ratuj, giniemy...

Jesteś w rękach dobrego Boga...
W ciemnościach ufaj Jezusowi...
Trzeba przejść przez huragan...
Oczyszcza nas - potem jest cisza...

Czemu bojaźliwi jesteście, ludzie małej wiary?...

Ewangelizujemy także wtedy, gdy staramy się stawić czoło różnym pojawiającym się wyzwaniom.

papa Franciszek 

poniedziałek, 27 czerwca 2022

Dzień po dniu

 27 czerwca 2022

Zrozumcie prawdę, wy, niepomni Boga...

Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych, lecz słuchajcie głosu Pańskiego...

Trzeba słuchać Pana i wychodzić poza granice egoizmu...
Jezus jest zmartwychwstaniem - dziś jest naszą nadzieją...
Wyprowadza nas z naszych grobów - jest nowym życiem...
Jego droga w nas jest świadectwem miłości i prawdy...

Pójdź za Mną, a zostaw umarłym grzebanie ich umarłych...

Uznanie każdego człowieka za brata lub siostrę i dążenie do przyjaźni społecznej, która włączałaby wszystkich, nie są czystą utopią. Wymagają determinacji i umiejętności znalezienia skutecznych sposobów, które zapewniłyby jej realną możliwość.

papa Franciszek

niedziela, 26 czerwca 2022

Dzień po dniu

26 czerwca 2022

Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem...

Ku wolności wyswobodził nas Chrystus...

Wyprowadził nas Jezus z krainy śmierci...
Uwolnił nas z niewoli grzechu i szatana...
Objawił nam prawdziwe oblicze Boga...
Powołał nas na świadków swojej miłości...

Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz...

Konieczne jest  rozwijanie nie tylko duchowości braterstwa, ale jednocześnie bardziej skutecznej organizacji świata, aby pomóc rozwiązać palące problemy opuszczonych, którzy cierpią i umierają w krajach ubogich.

papa Franciszek

sobota, 25 czerwca 2022

Dzień po dniu

25 czerwca 2022

Całym swym sercem raduję się w Panu...

Ogromnie weselę się w Panu, dusza moja raduje się w Bogu moim, bo mnie przyodział w szaty zbawienia...

Duch przemienia nasze życie - jest nowy człowiek...
Nasze czyny, motywacje, cele nabierają nowości...
Ta nowość to odwrócenie się od egoizmu i ciała...
Nie jesteśmy dla siebie - idziemy w tym co Ojca...

Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?...

Często stwierdzamy, że w rzeczywistości prawa człowieka nie są równe dla wszystkich.

papa Franciszek 

piątek, 24 czerwca 2022

Dzień po dniu

24 czerwca 2022

Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego...

Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany...

Jesteśmy pochwyceni przez Pana - w Sercu Jego dom...
Duch miłości dziś wypełnia nas blaskiem Jego chwały...
Jesteśmy grzeszni, a jednak przez krzyż przemienieni...
Oto teraz posyłasz nas, aby Twoja miłość była świecie...

Bóg zaś okazał nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami...

Jesteśmy bardziej niż kiedykolwiek osamotnieni w tym zmasowanym świecie, który daje pierwszeństwo interesom indywidualnym, a osłabia wymiar wspólnotowy istnienia.

papa Franciszek