czwartek, 22 kwietnia 2021

Dzień po dniu

 22 kwietnia 2021

Niech cała ziemia chwali swego Pana...

Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec...

Szukamy Jezusa - jest gdzieś tu blisko...
Pustka boli, ciemność jest tu wszędzie...
Kto ma wiarę ten ma Jezusa - jest życie...
Jest miłość - otwiera na Jezusa i ludzi...

Kto we Mnie wierzy, ma życie wieczne...

W najboleśniejszych godzinach myśl o tym, że Boski Artysta posługuje się dłutem, aby jeszcze bardziej udoskonalić swoje dzieło. Trwaj więc w spokoju pod ręką, która cię kształtuje.

Św. Elżbieta od Trójcy Świętej

środa, 21 kwietnia 2021

Dzień po dniu

21 kwietnia 2021

Niech cała ziemia chwali swego Pana...

Wielka radość zapanowała w tym mieście...

Potrzebujemy Jezusa na drodze do nieba...
Idziemy w lęku i niepewności - Ty jesteś...
Dajesz się jako chleb życia - abym kochał...
Twój Duch chce działać dziś przeze mnie...

Ja jestem chlebem życia...

W naszych komuniach świętych musimy prosić o uzdrowienie z nałogu, ku któremu najbardziej się skłaniamy.

  Św. Filip Nareusz 

wtorek, 20 kwietnia 2021

Dzień po dniu

20 kwietnia 2021

W ręce Twe, Panie, składam ducha mego...

Szaweł zaś zgadzał się na zabicie Szczepana...

Jesteśmy na drodze przez pustynię świata...
Świadectwo miłości można ukamienować...
Nic nie jest stracone - Szaweł będzie Pawłem...
Jezus staje się chlebem życia - pokarm miłości...

Ja jestem chlebem życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie...

Rozmyślanie nad naszym ziemskim życiem ma być pochwałą Boga, ponieważ i radość wieczna naszego przyszłego życia będzie polegać na chwaleniu Boga. Nie będzie przygotowany do życia przyszłego ten, kto się do niego nie przysposobi już teraz.

 Św. Augustyn 

poniedziałek, 19 kwietnia 2021

Dzień po dniu

19 kwietnia 2021

Błogosławieni słuchający Pana...

Szukacie Mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, a dlatego, że jedliście chleb do syta... 

Szukasz Jezusa - dlaczego Go szukasz...
Jesteś głodny przyjemności i sukcesu...
Uciekasz przed wirusem - jego nie ma...
Jest w tobie lęk - jesteś w niewoli ekranu...

Na tym polega dzieło Boga, abyście wierzyli w Tego, którego On posłał...

Rozmyślanie nad naszym ziemskim życiem ma być pochwałą Boga, ponieważ i radość wieczna naszego przyszłego życia będzie polegać na chwaleniu Boga. Nie będzie przygotowany do życia przyszłego ten, kto się do niego nie przysposobi już teraz.

Św. Augustyn 

niedziela, 18 kwietnia 2021

Dzień po dniu

 18 kwietnia 2021

Wnieś ponad nami światłość Twoją, Panie...

Zabiliście Dawcę życia, ale Bóg wskrzesił Go z martwych, czego my jesteśmy świadkami...

Poznać tajemnicę zbawienia człowieka na drodze wiary...
Uwierzyć, że prawdziwie Jezus żyje - to wyjść z grobu...
Jezus pokonał śmierć i uwolnił człowieka z niewoli zła...
Prowadzi nas dziś drogą miłości - to droga przykazań...

Kto mówi: Znam Go, a nie zachowuje Jego przykazań, ten jest kłamcą i nie ma w nim prawdy...

W sprawach ziemskich nikt nie żyje dla siebie: kupiec, rolnik, żołnierz, rzemieślnik, wszyscy bez wyjątku przyczyniają się do dobra wspólnego i pożytku bliźniego. Tym bardziej w rzeczach duchowych - na tym polega prawdziwe życie.

Św. Jan Chryzostom

sobota, 17 kwietnia 2021

Dzień po dniu

 17 kwietnia 2021

Okaż swą łaskę ufający Tobie...

Nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbywali słowo Boże, a obsługiwali stoły...

Słowo Pana jest pierwsze - budzi wiarę...
Słowo jest dla ciebie - otwórz się to Pan...
Przychodzi po falach gdy jest w ciemno...
Jest z nami zawsze - uwierz w Jego miłość...

To Ja jestem, nie bójcie się...

Stawszy się Jego uczniami, uczmy się żyć po chrześcijańsku. Niech Chrystus stanie się solą waszego życia, aby nikt z was nie uległ zepsuciu, jako że zapach wyda w was świadectwo.

Św. Ignacy Antiocheński

piątek, 16 kwietnia 2021

Dzień po dniu

16 kwietnia 2021

Jednego pragnę: mieszkać w domu Pana...

Cieszyli się, że stali się godni cierpieć dla Imienia Jezusa...

Zmagamy się z własną słabością - idziemy pod prąd...
Duch przychodzi nam z pomocą - Jezus jest blisko...
Żyjemy w świecie ludzi pogubionych - w ciemności...
Jezus posyła nas w misji zbawienia - idź z ufnością...

Gdzie kupimy chleba, aby oni się najedli?...

Gdy dwaj przyjaciele się kochają, jeden żyje w sercu drugiego. Ze szczerej przyjaźni wypływają dwa skutki: miłość i szacunek. Wielką przyjemnością jest darzenie szacunkiem przyjaciela i czynienie mu dobra bardziej niż sobie samemu. Tam, gdzie występują te dwie postawy, tam jest prawdziwa przyjaźń.

Bł. Maria Celeste Crostarosa