środa, 1 lutego 2023

Dzień po dniu

1 lutego 2023

Bóg jest łaskawy dla swoich czcicieli...

Kogo miłuje Pan, tego karci, chłoszcze zaś każdego, którego za syna przyjmuje...

Nasz Bóg jest potężny, jest blisko i kocha bez wyjątku każdego...
Nasza znajomość Boga jest ograniczona - jest w nas bunt i lęk...
Jezus wszedł w historię ludzi, którzy Go odrzucają i lekceważą...
Krzyż Jezusa jest drzewem życia - jest ocaleniem nas od zagłady...

Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony... 

Niech zstąpi Duch twój, niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!

Jan Paweł II

wtorek, 31 stycznia 2023

Dzień po dniu

31 stycznia 2023

Chwalić Cię będą, którzy Cię szukają...

Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala...

Jesteśmy w drodze - zmagamy się ze słabością...
Jezus nas prowadzi - Duch Święty nas umacnia...
Wiara w miłość Boga jest podstawą naszego życia...
Zaufanie otwiera nas w pozytywnym podążaniu...

Córko, twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju i bądź wolna od swej dolegliwości...

Otwórzcie się z pokorą na dary Ducha! Przyjmijcie z wdzięcznością i uległością charyzmaty, które Duch Święty nieustannie rozdziela!

Jan Paweł II 

poniedziałek, 30 stycznia 2023

Dzień po dniu

30 stycznia 2023

Bądźcie odważni, ufający Panu...

Stali się bohaterami w walce i do ucieczki zmusili nieprzyjacielskie szyki...

Życie jest walką - trzeba rozpoznać i pokonać złudzenia...
Miłość nie da się oszukać falsyfikatem - prawda wyzwala...
Demony są i chcą mieć władzę nad tobą - nawet nie wiesz jak...
Jezus jest Panem - wróć do początków twojej drogi wiary...

Wracaj do domu, do swoich, i opowiedz im wszystko, co Pan ci uczynił i jak ulitował się nad tobą...

Wspólnie przywoływać będziemy Ducha Świętego, prosząc Boga z ufnością o dar odnowionej Pięćdziesiątnicy dla Kościoła i dla ludzkości trzeciego tysiąclecia.

Benedykt XVI

 

niedziela, 29 stycznia 2023

Dzień po dniu

29 stycznia 2023

Ubodzy duchem mają wstęp do nieba...

Szukajcie Pana, wszyscy pokorni ziemi, którzy wypełniacie Jego rozkazy...

Nikogo nie można zmusić do miłości - Jezus ciebie kocha...
Uczucia nieraz zniekształcają, zniewalają, a potem ich nie ma...
Miłość jest darem Boga - trzeba w nią najpierw uwierzyć...
Dużo jest ludzi bardzo poranionych tak zwaną miłością...

Przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu...

Chrzest w Duchu Świętym jest łaską świętości, która w zamierzeniu ma prowadzić nas do pełni chrześcijańskiej dojrzałości.

ICCRS 

sobota, 28 stycznia 2023

Dzień po dniu

 28 stycznia 2023

Wielbimy Pana, bo swój lud nawiedził...

Wiara jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy...

Jezus pochwycił mnie - uwierzyłem w Jego miłość...
On przeprowadził mnie ze śmierci do pełni życia...
Otworzył moje serce i oczy - widzę ten nowy świat...
Idziemy z Jezusem w świat nieskończoności i chwały...

Przepłyńmy na drugą stronę...

Zdarza się, że niektóre osoby podchodzą do chrztu w Duchu Świętym z fałszywymi oczekiwaniami. Mogą one pragnąć zaledwie uniesienia duchowego lub natychmiastowego rozwiązania problemów osobistych, wreszcie jakiegoś skrótu w drodze do świętości.

ICCRS

piątek, 27 stycznia 2023

Dzień po dniu

27 stycznia 2023

Zbawienie prawych pochodzi od Pana...

Potrzebujecie bowiem wytrwałości, abyście po wypełnieniu woli Bożej dostąpili spełnienia obietnicy...

Na drodze Jezusa przychodzą uderzenia i kryzysy...
Nie jest łatwo iść pod prąd świata i unieść cierpienie...
Samotność jak ciemna chmura nas obezwładnia...
Pan zawsze jest blisko - podnosi gdy upadamy... 

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom...

Członkowie wspólnoty wiary modlą się za każdą osobę o chrzest w Duchu Świętym. Modlitwie tej towarzyszy zazwyczaj gest kładzenia rąk na głowie takiej osoby lub na jej ramionach. \modlitwa charakteryzuje się prostotą i wiarą przepełnioną wyczekiwaniem, ufnością wobec obietnicy Jezusa. Działanie Ducha jest darmowym darem od Boga niezależnym od świętości lub talentów tych, którzy się modlą.

ICCRS

czwartek, 26 stycznia 2023

Dzień po dniu

 26 stycznia 2023

Pośród narodów głoście chwałę Pana...

Rozpal na nowo charyzmat...

Potrzebuję współpracowników dla ewangelizacji...
Idziemy razem jako wspólnota głosić Pana - jesteś?...
Ciemności zalegają świat - Jezus jest światłością...
Duch ożywia uczniów - daje odwagę i miłość...

Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało...

Charyzmaty różnią się od darów uświęcających ofiarowanych wszystkim podczas chrztu. Różnią się także od ludzkich talentów. Charyzmaty są udzielane w różnym stopniu różnym ludziom i mają być używane w służbie innym dla budowania ciała Chrystusa.

ICCRS