piątek, 7 sierpnia 2020

Dzień po dniu

7 sierpień 2020

Ja, Pan, zabijam i Ja sam ożywiam...

Oto na górach kroki dobrego zwiastuna, co ogłasza pokój...

Trzeba otworzyć się, aby iść za Jezusem...
On jest drogą do prawdziwego życia...
On umarł na krzyżu, abyś ty żył pełnią...
On jest miłością Ojca, który jest blisko...

Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł...

Rozeznanie nie dokonuje się po to, aby odkryć, co jeszcze możemy uzyskać z tego życia, ale aby rozpoznać, w jaki sposób możemy lepiej wypełnić tę misję, która została nam powierzona.
Franciszek
    

czwartek, 6 sierpnia 2020

Dzień po dniu

6 sierpnia 2020

Pan Bóg króluje ponad całą ziemią...

A oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy...

Prowadzisz nas Jezu na górę chwały...
Twoje oblicze świeci blaskiem nieba...
Jesteś Panie blisko - okryty obłokiem...
Twój Duch przemienia nasze serca...

Panie, dobrze, że tu jesteśmy...

Istotnym warunkiem postępu w rozeznawaniu jest wychowywanie siebie do cierpliwości Boga.
Franciszek
    

środa, 5 sierpnia 2020

Dzień po dniu

5 sierpnia 2020

Pan nas obroni, tak jak pasterz owce...

Wstańcie, wstąpmy na Syjon, do Pana, Boga naszego...

Wyjdź z jaskini twoich leków...
Wiara zwycięża twe ciemności...
Jezus nadchodzi ufaj i wołaj...
On twoim ratunkiem i nadzieją...

O niewiasto, wielka jest twoja wiara, niech ci się stanie, jak pragniesz...

Rozeznanie modlitewne wymaga wyjścia od gotowości do słuchania: Pana Boga, innych osób, samej rzeczywistości, która za każdym razem na nowe sposoby stawia przez nami wyzwania. 
Franciszek
  

wtorek, 4 sierpnia 2020

Dzień po dniu

4 sierpnia 2020

Pan się objawi w chwale na Syjonie...

Dotkliwa jest twoja klęska, nieuleczalna twoja rana...

Dbaj o czystość rąk, a nade wszystko serca...
Z serca pochodzą różne bezbożne pragnienia...
Twoje serce ma być domem Ducha Świętego...
Oddaj swoje życie Jezusowi - On jest Panem...

Jeśli zaś ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół wpadną...

Rozeznanie prowadzi do samego źródła życia.
Franciszek
    

poniedziałek, 3 sierpnia 2020

Dzień po dniu

3 sierpnia 2020

Naucz mnie, Panie, mądrych ustaw swoich...

Odwagi! To Ja jestem, nie bójcie się!...

Możesz liczyć tylko na siebie - ciemność jest dokoła...
Oto Jezus przychodzi jak zjawa - zaufaj Mu i chodź...
Wpatruj się w oblicze Jezusa - On jest nadzieją dziś...
Nie pochłonie cię fala śmierci - Jezus jest życiem... 

Czemu zwątpiłeś, człowiecze małej wiary?...

Wielkoduszność przejawia się w sprawach prostych i codziennych.
Franciszek
    

Dzień po dniu

2 sierpnia 2020

Otwierasz rękę, karmisz nas do syta...

Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej?...

Jesteśmy blisko Ciebie, Jezu - moc miłości...
Pokonamy wszystkie przeciwności w Duchu...
Ty chcesz czynić dziś cuda - potrzebujesz mnie...
Ciągle rozmnażasz Chleb - abyśmy życie mieli...

Nie potrzebują odchodzić; wy dajcie im jeść!...

Rozeznawanie jest szczególnie ważne, kiedy w naszym życiu pojawia sie nowość, a zatem kiedy trzeba rozeznać, czy jest ona nowym winem, które pochodzi od Boga, czy też zwodniczą nowością ducha tego świata lub ducha diabła...
Franciszek
    

sobota, 1 sierpnia 2020

Dzień po dniu

1 sierpnia 2020

W Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie...

Pan posłał mnie, bym głosił przeciw temu domowi i przeciw temu miastu wszystkie te słowa...

Dziś pokora i odwaga dla świadków Jezusa...
Nazywać po imieniu grzech i przebaczenie...
Bóg jest większy niż twój grzech - zaufaj...
Uznaj grzech i proś Pana o przebaczenie... 

Nie wolno ci jej trzymać...

Zepsucie duchowe jest gorsze niż upadek grzesznika, ponieważ polega ono na ślepocie wygodnej i samowystarczalnej, przy której w końcu wszystko zdaje się dopuszczalne: oszustwa, oszczerstwa, egoizm i wiele subtelnych form skoncentrowania na sobie samym.
Franciszek