sobota, 22 września 2018

Dzień po dniu

22 września 2018

W światłości wiecznej będę widział Boga...

A jak zmartwychwstają umarli?...
W jakim ukazują się ciele?...

Ziarno słowa jest początkiem życia wiary w nas...
Są przeszkody - słowo nie przyjęte, zmarnowane...
To Duch Święty sprawia w nas rozwój życia wiary...
Wszystko prowadzi do zmartwychwstania i chwały...

Przez troski, bogactwa i rozkosze życia, nie wydają owocu...

Najlepszym nauczycielem są zawsze porażka i upadek - sukces ma nam niewiele do zaoferowania...
Bądź wdzięczny za krytykę i poniżenia - bo inaczej przywłaszczyłbyś sobie to, co jest dziełem Boga...

piątek, 21 września 2018

Dzień po dniu


21 września 2018

Po całej ziemi ich głos się rozchodzi...

Aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syn Bożego...

Moja nędza woła o Twoje miłosierdzie, Panie...
Jestem rozsypany, ciemność mnie ogarnia...
Podejdź do mnie i wezwij po imieniu - będę żył...
Jesteś dobrym Bogiem - tylko Tobie ufam...

Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary...

czwartek, 20 września 2018

Dzień po dniu

20 września 2018

Dziękujcie Panu, bo nasz Pan jest dobry...

Jestem bowiem najmniejszy ze wszystkich apostołów i niegodzien zwać się apostołem, bo prześladowałem Kościół Boży...

Idziemy za Tobą, Panie, słabość na przygnębia...
Ty wzywasz i ukazujesz drogę - chcemy iść...
Upadamy, ciemność nas ogarnia - podaj mi rękę...
Jesteś mocą i nadzieją - unieś nas do góry Panie...

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię...  

środa, 19 września 2018

Dzień po dniu

19 września 2018

Szczęśliwy naród wybrany przez Pana...

Starajcie się o większe dary, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą...

Potrzebujemy ciebie jak spękana, zeschła ziemia...
Bez ciebie życie ludzkie jest puste i banalne...
Jesteś darem Boga, sztuką do uczenia - miłością...
Uwierzyliśmy miłości - jest ona w sercu człowieka...

Przyszedłeś Jezu do nas - ukazujesz nam Ojca...
On kocha nas bez granic - przebacza nam grzechy...
Krzyż Jezusa jest drzewem zwycięstwa miłości...
Twój Duch działa w nas - miłość się rozlewa... 

Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma...
Miłość nigdy nie ustaje...
  

wtorek, 18 września 2018

Dzień po dniu

18 września 2018

Chłopcy i dziewczęta, chwalcie imię Pana...

Świat zaś przemija, a z nim jego pożądliwość; kto zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki...

 Kim ja naprawdę jestem i dokąd zmierzam w życiu...
Jakie znaczenie ma poświęcenie i szukanie prawdy...
Jak szukać Boga, aby Go naprawdę znaleźć w życiu...
Czy Jezus jest blisko mnie - gdy Go nie ma w sercu...

Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca...
  

poniedziałek, 17 września 2018

Dzień po dniu

17 września 2018

Głoście śmierć Pańską, aż powtórnie przyjdzie...

Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb i pijecie kielich, śmierć Pana głosicie, aż przyjdzie...

Potrzebujemy Ciebie, Panie - jesteś słowem i chlebem...
Nasza ciemność i kajdany bolą i wołają o wyzwolenie...
Wiara podupada - doczesność przygniata i zniewala...
Przyjdź - przełam nasz opór zwątpienia - ocal nas, Panie... 

Tak wielkiej wiary nie znalazłem nawet w Izraelu...  

niedziela, 16 września 2018

Dzień po dniu

16 września 2018

W krainie życia będę widział Boga...

Oto Pan Bóg mnie wspomaga!
Któż mnie potępi?

Jezu - Ty jesteś Mesjaszem, przyszedłeś i jesteś...
Jesteś blisko choć Cię nie widać - Twój Krzyż jest...
Musisz umrzeć, aby naprawdę żyć - chwałą nieba...
Przemiana myślenia, nowe oczy - widzieć jak Bóg... 

Kto chce zachować swoje życie, straci je... 

W wierze Chrystus nie jest tylko Tym, w którego wierzymy, najwyższym objawieniem miłości Bożej, ale także Tym, z którym się jednoczymy, aby móc uwierzyć...
Wiara nie tylko patrzy na Jezusa, ale patrzy z punktu widzenia Jezusa, Jego oczami; jest uczestnictwem w Jego sposobie patrzenia...
Lumen fidei 18