niedziela, 22 stycznia 2017

Dzień po dniu

22 stycznia 2017

Pan moim światłem i zbawieniem moim...

Naród kroczący w ciemności ujrzał światłość wielką...

Ciemność jest w sercu człowieka - trwoga wokoło...
Zwątpienie i lęk ogarnia nas - idziemy donikąd...
Nagle zabłysło światło - Jezus się narodził dla nas...
Światłość prawdziwa rozbłyska wszędzie - w sercach...

Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie...

Ty przychodzisz do nas Panie Jezu - potrzebujemy Ciebie...
Otwieramy się na Twoje przyjście - przyjdź Panie Jezu...
Wzywasz nas - abyśmy szli za Tobą, aby łowić ludzi...
Chcesz uzdrawiać wielu - potrzebne są nasze ręce...

Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi...   

  

sobota, 21 stycznia 2017

Dzień po dniu

21 stycznia 2017

Pan wśród radości wstępuje do nieba...

Ale Chrystus, zjawiwszy się jako arcykapłan dóbr przyszłych...

Jezu przychodzisz w przymierzu miłości...
Krzyż stawiasz nam jako drzewo życia...
Jesteś pomostem nad przepaścią grzechu...
Twoja krew obmywa nasze serca miłością...

Przychodzą do ciebie biedni ludzie zewsząd...
Nauczasz, uzdrawiasz - cały jesteś oddany...
Od zmysłów odchodzisz - aby dać nam Ducha...
Prowadzisz nas z krainy ciała do ducha ofiary... 

Odszedł od zmysłów...

 
   

piątek, 20 stycznia 2017

Dzień po dniu

20 stycznia 2017

Łaska i wierność spotkają się ze sobą...

Oto nadchodzą dni...

Przymierze na Synaju zapowiada nowe...
Krzyż i Krew Jezusa - nowa więź miłości...
Prawo wyryte w sercach - Duch prowadzi...
Poznajemy miłość, która zwycięża śmierć...

Jezus jest na górze w samotności z Ojcem...
Wybiera i ustanawia wspólnotę przymierza...
Fundament nowego Izraela - na cały świat...
Przywołał do siebie tych, których sam chciał...

Jesteśmy powołani - lud nowego przymierza...
Idziemy za Jezusem zanurzeni w Jego miłości...
Nasze imiona zapisane są w księdze żywota...
Misja Jezusa jest naszą - krzyż naszym krzyżem...

I ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli, by mógł wysyłać
 ich na głoszenie nauki i by mieli władzę wypędzać złe duchy...
   

czwartek, 19 stycznia 2017

Dzień po dniu

19 stycznia 2017

Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę...

Jezus może całkowicie zbawić na wieki tych, którzy przez Niego przystępują do Boga, bo wciąż żyje, aby się wstawiać za nami...

Ty nas szukasz i ogarniasz miłością...
My buntujemy się i uciekamy przed Tobą...
Ty jesteś zawsze - nas w domu nie ma...
Tak nie wiemy czy tam sobie jesteśmy...

Biegamy za Tobą, abyś leczył nasze ciało...
Odchodzimy, aby zaspakajać nasze żądze...
Traktujemy Cię jak środek do prania brudów...
Ty w miłości zatapiasz się w naszych grzechach...

Wszyscy, którzy mieli jakieś choroby, cisnęli się do Niego, aby Go dotknąć...
   

środa, 18 stycznia 2017

Dzień po dniu

18 stycznia 2017

Jesteś kapłanem, tak jak Melchizedek...

Podnieś się na środek...
Wyciągnij rękę...

Nie chowaj się po kątach - jesteś w sercu Boga...
Nie możesz wegetować - weź się do roboty...
Twoja ręka i głowa to narzędzia miłości...
Jezus dotyka ciebie - uzdrawia - jesteś wolny...

Jezus głosił Ewangelię o królestwie
i leczył wszelkie choroby wśród ludu...
    

wtorek, 17 stycznia 2017

Dzień po dniu

17 stycznia 2017

Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu...

Niech Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa, przeniknie nasze serca swoim światłem, abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania...

Otwórz - Panie Jezu - moje oczy serca...
Ukaż mi Swoją Twarz - oblicze miłości...
Poprowadź mnie drogą życia na pustyni...
Ulecz rany moich grzechów - zbaw mnie...

Nadzieja ukazuje mi perspektywę nieba...
Tu jestem w drodze - wszystko przemija...
Trzeba być wolnym, aby prawdziwie żyć...
Kochać to znaczy ofiarować swoje życie...

Trzymajmy się zaofiarowanej nadziei jak bezpiecznej i silnej dla duszy kotwicy, która przenika poza zasłonę, gdzie Jezus jako poprzednik wszedł za nas, stawszy się arcykapłanem na wieki na wzór Melchizedeka...

 

 
   

poniedziałek, 16 stycznia 2017

Dzień po dniu

16 stycznia 2017

Jesteś kapłanem, tak jak Melchizedek...

Młode wino należy wlewać do nowych bukłaków...

Jesteśmy uczniami Jezusa - Kościół jest naszą wspólnotą...
Nowość miłości zachwyca i pociąga - tworzymy Jego rodzinę...
Jezus - Kapłan najwyższy - złożył ofiarę życia na krzyżu...
Mesjasz posłuszny Ojcu - wyprowadza nas ku wolności...

Został wysłuchany dzięki swej uległości...