wtorek, 18 grudnia 2018

Dzien po dniu

18 grudnia 2018

Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie...

Oto nadchodzą dni...

Trzeba dobrze wybierać - światło ogarnie nas...
Trzeba czekać z nadzieją - przyjdzie Emmanuel...
Wszystko prowadzi Duch - daj się poprowadzić...
Dziecko się narodzi - będzie radość i pokój serc...

Wziął swoją Małżonkę do siebie...

poniedziałek, 17 grudnia 2018

Dzień po dniu

17 grudnia 2018

Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie...

Nie zostanie odjęte berło od Judy ani laska pasterska zabrana spośród jego kolan, aż przyjdzie Ten, do którego ono należy, i zdobędzie posłuch u narodów...

Przyjdź Jezu - oczekujemy na Ciebie - jesteś Królem...
Przez świat przetacza się ciemna nawałnica - przyjdź...
Jesteś delikatnym powiewem Eliasza - czekamy Ciebie...
Niech pustynia naszego życia rozkwitnie - przyjdź Jezu...

Mądrości Najwyższego, który zarządzasz wszystkim mocno i łagodnie, przyjdź i naucz nas drogi roztropności...

niedziela, 16 grudnia 2018

Dzień po dniu

16 grudnia 2018

Głośmy z weselem: Bóg jest między nami...

Radujcie się zawsze w Panu...

Trzeba zanurzyć się w wodach Ducha...
Bez Niego nie ma nic - pustka i mrok...
On daje miłość, radość, pokój - On jest...
Jest moją misją na ziemi - paschą w sercu...

Cóż mamy czynić?...

Dzień po dniu

15 grudnia 2018

Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie...

Powstał Eliasz, prorok jak ogień, a słowo jego płonęło jak pochodnia...

Pochwyciłeś mnie, Panie - biegnę dziś za Tobą...
Rozpoznaję Twoje drogi - idę i ogień rzucam...
Twój Duch napełnia mnie odwagą i radością...
Jestem Twój - Twoje Królestwo jest mym celem...

Eliasz istotnie przyjdzie i wszystko naprawi...

piątek, 14 grudnia 2018

Dzień po dniu

14 grudnia 2018

Dasz światło życia idącym za Tobą...

O gdybyś zważał na me przykazania...

Nie chcesz pobłądzić, szukaj woli Pana...
Poznaj zawiłość dróg - rozeznaj słuszność...
Kim jesteś dziś pośród rzeszy ludzi świata...
Wybieraj drogę prawą - czyń Jego miłość...

Z kim mam porównać to pokolenie...

czwartek, 13 grudnia 2018

Dzień po dniu

13 grudnia 2018

Pan jest łagodny i bardzo łaskawy...

Nie lękaj się, przychodzę ci z pomocą...

Wszystko się zawaliło - ciemność oszalała...
Ludzie poupadali - przyszły prądy śmierci...
Generał dziś obwieścił nowe prawo wolności...
Jezus pochyla się nade mną - czuje moje lęki...

Ty natomiast rozradujesz się w Panu...  

środa, 12 grudnia 2018

Dzień po dniu

12 grudnia 2018

Chwal i błogosław, duszo moja, Pana...

Ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły; biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą...

Słabość zwala nas z nóg...
Ty, Jezu nas podnosisz...
Jesteś nadzieją po ciemku...
Jesteś radością po płaczu...

Przyjdźcie do Mnie wszyscy...