niedziela, 15 grudnia 2019

Dzień po dniu

15 grudnia 2019

Przybądź, o Panie, aby nas wybawić...

Niech się rozweselą pustynia i spieczona ziemia, niech się raduje step i niech rozkwitnie!...

Radość jest stanem ducha - owocem Ducha Świętego w nas...
Wychodzisz z jaskini grzechów - światło przenika twe serce...
Pośród ciemności przychodzi nasz Pan do swojej własności...
Oczy widzą, uszy słyszą - serce pobudzone jest do miłości...

Trwajcie cierpliwie, bracia, aż do przyjścia Pana...  

sobota, 14 grudnia 2019

Dzień po dniu

14 grudnia 2019

Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie...

Powstał Eliasz, prorok jak ogień, a słowo jego płonęło jak pochodnia...

Niech ogień wiary płonie w moim sercu...
Jestem znakiem Twojej miłości w świecie...
Jezus jest ocaleniem dla nas grzeszników...
Krzyż jest drzewem życia - znak miłości...

Eliasz już przyszedł, a nie poznali go...  

piątek, 13 grudnia 2019

Dzień po dniu

13 grudnia 2019

Dasz światło życia idącym za Tobą...

Przyjdzie Pan, Książę pokoju, wyjdźcie Mu na spotkanie...

Przychodzi Pan - trudno rozpoznać Jego przyjście...
Zajęci jesteśmy sobą - ciągle czegoś nam brakuje...
Oceniamy rywali i czujemy lęk przed nimi - są lepsi...
Jest w nas dużo smutku i pustki - Ty jesteś radością...

A jednak mądrość usprawiedliwiona jest przez swe czyny...  

czwartek, 12 grudnia 2019

Dzień po dniu

12 grudnia 2019

Pan jest łagodny i bardzo łaskawy...

Nie lękaj się, przychodzę ci z pomocą...

Oczekujemy na Twoje przyjście, Panie...
Jesteś wybawieniem z grzechu zagłady...
Niesiesz nam wyzwolenie przez krzyż...
Jesteś światłem nadziei pośród mroku...

Niebiosa, spuście Sprawiedliwego jak rosę, niech jak deszcz spłynie z obłoków...  

środa, 11 grudnia 2019

Dzień po dniu

11 grudnia 2019

Chwal i błogosław, duszo moja, Pana...

Ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły; biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą...

Idziemy za Tobą - jesteś siłą i odwagą...
Uwalniasz od lęku - otwierasz nam serca...
Przychodzimy do Ciebie zmęczeni życiem...
Jesteś pokrzepieniem i nadzieją w drodze...

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię...  

wtorek, 10 grudnia 2019

Dzień po dniu

10 grudnia 2019

Oto nasz Pan Bóg przyjdzie z wielką mocą...

Oto wasz Bóg! Oto Pan Bóg przychodzi z mocą i ramię Jego dzierży władzę...

Nie chcesz, Panie, abym zatracił się pośród ciemności...
Szukasz to, co zginęło - Twój krzyż jest zbawieniem...
Twoja moc krzyża w mojej słabości to blask prawdy...
Twoja miłość podnosi i ukazuje dobro na dnie duszy...

Nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, żeby zginęło jedno z tych małych...  

poniedziałek, 9 grudnia 2019

Dzień po dniu

9 grudnia 2019

Oto Bóg przyjdzie, ażeby nas zbawić...

Odwagi! Nie bójcie się! 
Oto wasz Bóg, oto pomsta; przychodzi Boża odpłata; On sam przychodzi, by was zbawić...

Idziemy za Tobą, Panie - czekamy na Ciebie...
Ty przychodzisz, Jezu i jesteś zawsze z nami...
Widzisz, Jezu głębie naszych zranionych serc...
Oczyszczasz i podnosisz mnie - dzięki Panie...      

Człowieku, odpuszczone są ci twoje grzechy...