wtorek, 28 marca 2017

Dzień po dniu

28 marca 2017

Pan Bóg Zastępów jest dla nas obroną...

Czy chcesz wyzdrowieć?...

Człowiek grzeszny potrzebuje uzdrowienia...
Woda życia wypływa spod świątyni Pana...
Trzeba wskoczyć do sadzawki Betesda...
Jezus przychodzi - wstań i chodź...

Wstań, weź swoje nosze i chodź...

 
   


poniedziałek, 27 marca 2017

Dzień po dniu

27 marca 2017

Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś...

Idź, syn twój żyje...

Jezus nas uzdrawia - wiara nasza rośnie...
Słowo przychodzi i jest światłem życia...
Uwierz miłości pośród plagi cierpień...
Jezus nam objawia perspektywę życia...

Ja stwarzam nowe niebiosa i nową ziemię...
Będzie radość i wesele na zawsze z tego, co Ja stworzę...
 
    

niedziela, 26 marca 2017

Dzień po dniu

26 marca 2017

Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego...

Zbudź się, o śpiący, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus... 
  
Jesteśmy zaślepieni blaskiem ciemności...
Widzimy - ślepota nas powala na ziemię...
Jezus przychodzi - błoto nakłada na oczy...
Serce pęka z miłości - Jezu już teraz widzę...

Blask nieskończoności ogarnia moją duszę...
Zostałem wyzwolony z ciemności demona...
Jezus podaje mi rękę - obmywa moje serce...
Oczy widzą - serce kocha - jestem ocalony...

Niegdyś byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu; postępujcie jak dzieci światłości...  

sobota, 25 marca 2017

Dzień po dniu.

25 marca 2017

Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę...

Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego...

Zwiastowanie to nowy początek...
Bóg wchodzi w historię świata...
Maryja uwierzyła i wyraża zgodę...
Jezus chce wejść w twoje życie...

Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię...


piątek, 24 marca 2017

Dzień po dniu

24 marca 2017

Ja jestem Bogiem, słuchaj mego głosu...

Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Bogiem...

Co nas prowadzi w labiryncie konieczności i strat...
Co nam przeszkadza żyć po ludzku w zwykłe dni...
Gdzie jest wiara, która świeci i nadaje życiu sens...
Jak odnaleźć Jedynego w panteonie ważnych spraw...

Niech zaświeci blask miłości jedynego Boga...
Aby rozpoznać w życiu przeznaczenie miłości...
By uwierzyć, że On kocha nas i chce miłości...
Jest możliwe dobrze żyć mimo wielkich ran...

Bo miłość po błocie chodzi 
i wszyscy plują jej w twarz...

Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą...
Będziesz miłował bliźniego jak siebie samego...

 Trudno dziś ją spotkać na świecie,
 Choć nie boi się blasku dnia.
 Ludzie jej ciągle szukają,
 Pytają. co im da.

A miłość po błocie chodzi
I często jej plują w twarz.
Nie myśli swego dochodzić,
Nie skusi jej żaden blask.
A miłość po błocie chodzi.
Kto fantazję większą ma, większą ma. 
 
Złość i nienawiść na świecie
Też nie boją się blasku dnia.
Ludzie im wciąż ulegają,
Mawiają, że serc już brak. 
 
Spróbuj więc zrozumieć brata
I nie pytaj , co Tobie da,
W tedy na pewno zrozumiesz,
Że lepiej jest dawać niż brać.


     

czwartek, 23 marca 2017

Dzień po dniu

23 marca 2017

Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie...

Nie chcieli słuchać i poszli za zatwardziałością swych przewrotnych serc; obrócili się plecami, a nie twarzą... 
Uczynili twardym swój kark, stali się gorsi niż ich przodkowie...

Grzech zatacza kręgi - rodzi większy grzech...
Nieposłuszeństwo i bunt przeciw Bogu...
Twarde serce niewiary - zwątpienie w Miłość...
Lęk przed zmianą i odrzuceniem bożków...

Kruszyć serca - słuchać prawdy Słowa...
Bóg jest dobry - kocha mimo wszystko...
Szuka nas i uwalnia od demona buntu...
Jest zawsze blisko - nigdy nie potępia...

Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; a kto nie zbiera ze Mną ten rozprasza... 

Bóg sprawia, że rozumiemy Jego ogromną miłość właśnie w obliczu naszej grzeszności. Łaska jest silniejsza i przewyższa wszelkie możliwe opory, bo miłość wszystko zwycięża...
papa Franciszek
     

środa, 22 marca 2017

Dzień po dniu

22 marca 2017

Kościele święty, chwal swojego Pana...

Słuchaj praw i nakazów, które uczę was wypełniać...
One są mądrością i umiejętnością w oczach narodów...

Idziemy drogą Bożego prawa - Jezus prowadzi...
Pokusa sprowadza nas na manowce grzechu...
Gubimy drogą życia - idziemy donikąd...
Nawróć się - uznaj mądrość Bożego prawa...

Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem,
Ty masz słowa życia wiecznego...