niedziela, 5 grudnia 2021

Dzień po dniu

 5 grudnia 2021

Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas...

Odłóż, Jeruzalem, szatę smutku i utrapienia swego, a przywdziej wspaniałe szaty chwały, dane ci na zawsze przez Pana...

Trzeba porzucić smutek - szukaj dobra wokół siebie...
Świat jest w rękach dobrego Boga - zaufaj Jego miłości...
Oto Pan przychodzi - rodzi się dla ciebie w Betlejem...
Zaprasza cię do przyjaźni - chce być w twoim życiu...

Przygotujcie drogą Panu, prostujcie ścieżki dla Niego!...

Starajcie się pogłębić osobisty kontakt z Chrystusem przez czytanie Ewangelii, rozważanie tajemnic wiary i modlitwę. Spotkanie z Chrystusem, wsłuchiwanie się w Jego głos i rozmowa z Nim przybliżają człowieka do Boga i czynią go bliźnim dla braci.

Św. Jan Paweł II

sobota, 4 grudnia 2021

Dzień po dniu

 4 grudnia 2021

Szczęśliwi wszyscy, co ufają Panu...

Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo...

Ewangelizacja jest misją całego Kościoła...
Tak dużo ludzi na zna Chrystusa - idźcie...
Wiara rodzi się ze spotkania z Jezusem...
Trzeba głosić Słowo Pana - uzdrawiać...

Idźcie i głoście: Bliskie jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie...

Myśl, że jesteś z Bogiem i postępuj jak z Osobą, którą się kocha. Nie trzeba pięknych myśli, lecz wylania serca.

Św. Elżbieta od Trójcy Świętej

piątek, 3 grudnia 2021

Dzień po dniu

3 grudnia 2021

Pan moim światłem i zbawieniem moim...

Pokorni wzmogą swą radość w Panu, i najubożsi rozweselą się w Świętym Izraela...

Jezus jest blisko - przechodzi obok nas...
Jestem zaślepiony - nie widzę Jezusa...
Dotknij mnie, Panie - otwórz moje serce...
Twój Duch rozlewa miłość pośród nas...

Ulituj się nad nami, Synu Dawida!... 

Dwóch rzeczy nauczał przede wszystkim Zbawiciel: łagodności ducha i pokory serca. Pierwsze służy do temperowania zła, które cierpimy, drugie chroni dobro, które czynimy.

Św. Albert Wielki

czwartek, 2 grudnia 2021

Dzień po dniu

2 grudnia 2021

Błogosławiony, idący od Pana...

Otwórzcie bramy! Niech wejdzie naród sprawiedliwy, dochowujący wierności...

Otwarte serce moje - Jezus dziś przychodzi...
Nie lękaj się świata i złowrogich demonów...
Idziesz po krawędzi przepaści - Jezus jest...
Zaufaj i powierz się Jezusowi - On chroni...

Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony... 

Zdobywa upadłych przez swoją łagodność. Gwałtowne wybuchy poskramiaj słodyczą. Dlatego właśnie jesteś istotą cielesną i duchową, abyś z łagodnością odnosił się do tego, co widzisz.

Św. Ignacy Antiocheński

środa, 1 grudnia 2021

Dzień po dniu

 1 grudnia 2021

Po wieczne czasy zamieszkam u Pana...

Oto nasz Bóg, Ten, któremu zaufaliśmy, że nas wybawi; oto Pan, w którym złożyliśmy naszą ufność; cieszmy się i radujmy z Jego zbawienia!...

Przychodzę do Jezusa z moimi ułomnościami...
Ufam, że Jezus chce mnie uzdrowić - umocnić...
Jezus stał się chlebem - Jego Ciało jest zawsze...
Eucharystia jest szczytem i źródłem miłości...

I przyszły do Niego wielkie tłumy, mając z sobą chromych, ułomnych, niewidomych, niemych i wielu innych, i położyli ich u Jego stóp, a On ich uzdrowił...

Jeżeli nie masz nic do dania potrzebującym, daj im przynajmniej uśmiech, który otwiera i uspakaja duszę.

Św. Franciszek z Asyżu

wtorek, 30 listopada 2021

Dzień po dniu

 30 listopada 2021

Po całej ziemi ich głos się rozchodzi...

Jeżeli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych - osiągniesz zbawienie...

Pochwyciłeś nas, Jezu dla Twego królestwa...
Idziemy za Tobą - Ty jesteś naszym Panem...
Twoje zmartwychwstanie jest nadzieją i bramą...
Oczekujemy we wspólnocie - jesteś z nami Jezu...

Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi...

Naśladuj, co widzisz dobrego w innych.

Św. Maksymilian Maria Kolbe

poniedziałek, 29 listopada 2021

Dzień po dniu

 29 listopada 2021

Idźmy z radością na spotkanie Pana...

Chodźcie, wstąpmy na górę Pańską...

Moje uzdrowienie w ranach Jezusa - przychodzę...
Wiara otwiera mnie, abym z pokorą wyznał grzech...
Moje ocalenie dokonuje się we wspólnocie wiary...
Nadzieja zawieść nie może - oczekujemy Jezusa...

Zaprawdę, powiadam wam: U nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary...

To co najlepsze, bywa zazwyczaj bardzo delikatne, a wszystko, co kosztowne, wymaga większej ostrożności i staranniej opieki.

Św. Kolumban