niedziela, 18 marca 2018

Dzień po dniu

18 marca 2018

Stwórz, o mój Boże, we mnie serce czyste...

Oto nadchodzą dni, kiedy zawrę z domem Izraela i z domem Judy nowe przymierze...

Idziemy drogą zbawienia - Pan nas prowadzi...
Przymierze miłości wpisane w naszym sercu...
Jezus jest naszą paschą - trzeba umrzeć aby żyć...
Duch Boży działa w sercu - przyciąga do Jezusa...

A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie...

sobota, 17 marca 2018

Dzień po dniu

17 marca 2018

Panie, mój Boże, Tobie zaufałem...

Ja zaś jak potulny baranek, którego prowadzą na zabicie...

Wszystko jest przeciw mnie - Pan jest ze mną...
Jestem odrzucony, wszyscy ze mnie szydzą...
Wiara w Jezusa dyskwalifikuje mnie w świecie...
Pan daje mi słowa jak strzały ognia - to miłość...

Idę za Jezusem - Jemu całkowicie zaufałem...
On mnie wspomaga na drodze mej misji...
Krzyż Jezusa jest dla mnie znakiem miłości...
Kto wytrwa, nie załamie się - ten zwycięża...

Nigdy jeszcze nikt tak nie przemawiał jak ten człowiek...

piątek, 16 marca 2018

Dzień po dniu

16 marca 2018

Pan zawsze bliski dla skruszonych w sercu...

Zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego, bo nam niewygodny...

Jezus jest osaczony przez wrogich mu ludzi...
Dziś też ludzie sprawiedliwi są prześladowani...
Odwaga i wierność wartościom - zaufaj Jezusowi...
Jezus jest po naszej stronie - zwycięstwo w Duchu...

Nie samym chlebem żyje człowiek,
lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych...
  

czwartek, 15 marca 2018

Dzień po dniu

15 marca 2018

Pamiętaj o nas i przyjdź nam z pomocą...

Utworzyli sobie posąg cielca odlanego z metalu, i oddali mu pokłon...

Bałwochwalstwo jest wielkim grzechem...
Jezu jesteś moim Panem - do Ciebie należę...
Ty mnie umiłowałeś i na krzyżu umarłeś...
Wierzę w Ciebie, Jezu - chcę iść za Tobą...


Tak Bóg umiłował świat,
że dał swojego Syna jednorodzonego;
każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne...

środa, 14 marca 2018

Dzień po dniu

14 marca 2018

Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia...

A nawet gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie...

Bóg zawsze jest blisko - wie i czuje nas dobrze...
Jest przyjazny, widzi w nas dobro - wzrusza się...
Ojciec stworzył nas, Jezus zbawił - Duch ożywia...
Jesteśmy w Sercu Boga zanurzeni w Jego miłości...

Ojciec mój działa aż do tej chwili i Ja działam...

wtorek, 13 marca 2018

Dzień po dniu

13 marca 2018

Pan Bóg Zastępów jest dla nas obroną...

Woda wypływała spod prawej ściany świątyni...

Wszyscy potrzebujemy wody Ducha Świętego...
Jesteśmy spragnieni - choroba ducha nas powala...
Bez wody nie można żyć - przyjdź Duchu Święty...
Skrusz, Panie, nasze serca - rozpal w nas miłość...

Stwórz, Boże, we mnie serce czyste...
I przywróć mi radość Twojego zbawienia...

poniedziałek, 12 marca 2018

Dzień po dniu

12 marca 2018

Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś...

Oto Ja stwarzam nowe niebiosa i nową ziemię...

Śmierć nie jest końcem - to przejście w nowy świat...
Jezus przetarł szlak przez mękę i krzyż do chwały...
Idziemy Jego drogą przez wiarę - Duch nas wspomaga...
Z nadzieją patrzymy na kres, który jest szczęśliwością... 

I uwierzył on sam i cała jego rodzina...