poniedziałek, 18 lutego 2019

Dzień po dniu

18 lutego 2019

Składajcie Bogu dziękczynną ofiarę...

Nie wiem. Czyż jestem stróżem brata mego?...

Słuchaj - Pan mówi do ciebie - budzi się wiara...
Duch Święty czyni cię świątynią chwały Pana...
Jesteś odpowiedzialny za swego brata - to miłość...
Wciąż na świecie brat zabija brata - Jezus umarł...

Czemu to plemię domaga się znaku?...  

niedziela, 17 lutego 2019

Dzień po dniu

17 lutego 2019

Szczęśliwy człowiek, który ufa Panu...

Jest on podobny do drzewa zasadzonego nad wodą...

Szukacie szczęścia - gdzie można go znaleźć?...
Chcecie pełni życia - kupić chcą w markecie...
Świat was oszukał - zwiódł was na bezdroża...
Tylko Jezus jest życiem, szczęściem i nadzieją...

Biada wam, którzy się teraz śmiejecie...  

sobota, 16 lutego 2019

Dzień po dniu

16 lutego 2019

Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką...

Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę...

Chleb i miłość - to coś niezbędnego dziś...
Ty jesteś Panie miłością - jesteś chlebem...
Jest i nigdy nie zabraknie nam Eucharystii...
Woda miłości płynie ze źródła - Duch Święty...

A wziąwszy siedem chlebów, odmówił dziękczynienie, połamał i dawał uczniom, aby je podawali...
  

piątek, 15 lutego 2019

Dzień po dniu

15 lutego 2019

Szczęśliwy, komu odpuszczono grzechy...

Zerwała zatem z niego owoc, skosztowała i dała swemu mężowi, który był z nią, a on zjadł...

Jestem słaby, wszystko mnie boli, smutek w sercu...
Starość wchodzi w życie - patrzę z oddali na świat...
Chowam w jaskini swoich lęków - gdzie jest Pan...
Grzech rani i oddala - życie znika - ciemność wokół...

Jezus nie opuszcza - szuka i przychodzi dziś...
Daje się ukrzyżować, aby dać życie i ocalić...
Otwiera twoje oczy, serce - już słychać Słowo...
Jego miłość zapala ogień posłania - jest misja... 

Effatha, to znaczy: Otwórz się...  

czwartek, 14 lutego 2019

Dzień po dniu

14 lutego 2019

Idźcie i głoście światu Ewangelię...

Słowo Pańskie rozszerzało się po całym kraju...

Idziemy za Panem głosić Miłość Krzyża...
Duch nas umacnia - daje odwagę i zapał...
Radość jest w naszych sercach i nadzieja...
Nie lękamy się wrogów - Jezus jest nami... 

Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki...  

środa, 13 lutego 2019

Dzień po dniu

13 lutego 2019

Chwal i błogosław, duszo moja, Pana...

Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia...

Kim jestem Panie - gdzie jest moja miłość?...
Jestem rozsypany - śmierć patrzy mi w oczy...
Dla nieśmiertelności mnie stworzyłeś - żyję!...
Nieczystość mego serca dziś mnie powala...

Co wychodzi z człowieka, to czyni go nieczystym...  

wtorek, 12 lutego 2019

Dzień po dniu

12 lutego 2019

Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie!...

Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam...

Stworzeni z miłości są obrazem Boga...
Powołani, aby wielbić sercem i głosić...
Dobra Nowina głoszona budzi miłość...
Chwała Pana wypełnia serca uczniów...

Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie...