wtorek, 16 stycznia 2018

Dzień po dniu

16 stycznia 2018

Ja sam wybrałem Dawida na króla...

Abyśmy wiedzieli, czy jest nadzieja naszego powołania...

Nasze powołanie jest dla każdego szansą miłości...
Misja twoja jest wyjściem do świata z dobrem...
Jesteś potrzebny i niezastąpiony w królestwie...
Jezus wybrał ciebie i jest Panem twojego życia...

Syn Człowieczy jest Panem szabatu...

poniedziałek, 15 stycznia 2018

Dzień po dniu

15 stycznia 2018

Temu, kto prawy, ukażę zbawienie...

Lepsze jest posłuszeństwo, od ofiar...

Gorliwość nie wystarcza - trzeba posłuszeństwa...
Słuchaj głosu Pan - Jezus ciebie poprowadzi...
Nie osądzaj braci - chciej zrozumieć ich obyczaje...
Szukaj dobra i bądź cierpliwy - światło oświeci...

Młode wino należy wlewać do nowych bukłaków...

niedziela, 14 stycznia 2018

Dzień po dniu

14 stycznia 2018

Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę...

Za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci. 
Chwalcie więc Boga w waszym ciele...

Twoje ciało ofiaruj Panu jako akt miłości Boga...
Serce świątynią Ducha Świętego - bądź uważny...
Idź za Jezusem - On jest twoim Mesjaszem...
Czystość serca znakiem twojej wiarygodności...

Pośród ciemności ukaż kierunek poszukiwań Boga...
Przyprowadź swego brata do Jezusa - on Go szuka...
Jesteś na drodze, która prowadzi do twego spełnienia...
Jezus zmienia twoje imię - nadaje ci nową tożsamość...

Znaleźliśmy Mesjasza...

sobota, 13 stycznia 2018

Dzień po dniu

13 stycznia 2018

Król się weseli z Twej potęgi, Panie...

Pójdź za Mną...

Jezus powołuje chorych grzeszników...
Jesteś bardzo słaby - On wie wszystko...
Dotyka twoich ran - chce przez ciebie działać...
Dziękuję Ci że mnie wybrałeś - powołałeś...

Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają.
Nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników...

piątek, 12 stycznia 2018

Dzień po dniu

12 stycznia 2018

Na wieki będę sławił łaski Pana...

Wielki prorok powstał między nami i Bóg nawiedził lud swój...

Wszyscy jesteśmy paralitykami - potrzebujemy Jezusa...
On widzi nasze serca - grzech jest naszym paraliżem...
Przynieśli go - sam nie mógł przyjść do Jezusa...
Wstawiennictwo otwiera bramy działania Ducha w nas...

Dziecko, odpuszczone są twoje grzechy...

czwartek, 11 stycznia 2018

Dzień po dniu

11 stycznia 2018

Wyzwól nas, Panie, przez Twe miłosierdzie...

Jeżeli chcesz, możesz mnie oczyścić...

Trąd jest symbolem grzechu - tak wszyscy zgrzeszyli...
Grzech wyklucza nas ze społeczności - jesteś na pustyni...
Jezus wziął na siebie grzech świata - stał się trędowaty...
Uzdrawia nas i przywraca społeczności - jesteś czysty...

Chcę, bądź oczyszczony...

środa, 10 stycznia 2018

Dzień po dniu

10 stycznia 2018

Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę...

Oto jestem, przecież mnie wołałeś...

W ciemności Bóg woła do ciebie...
jest wspaniały plan życia - misja...
Szukasz uzdrowienia - sensu życia...
On szuka wszystkich - jest z tobą...

Wszyscy Cię szukają...