czwartek, 15 listopada 2018

Dzień po dniu

15 listopada 2018

Szczęśliwy komu Pan Bóg jest pomocą...

Przyjmij go jak mnie...

Przemiana serca dokonuje się przez przebaczenie...
Uzdrawia i uwalnia od nienawiści i żądzy odwetu...
Pozwala odkryć dobro, które jest w każdym z nas...
To jest możliwe tylko za sprawą Ducha Świętego...

Królestwo Boże w was jest...  

środa, 14 listopada 2018

Dzień po dniu

14 listopada 2018

Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego...

Ukazała się dobroć i miłość Zbawiciela naszego, Boga, do ludzi...

Mamy za ci dziękować - tak bardzo jesteśmy obdarowani...
Cudownie nas stworzyłeś Boże - dobry Ojcze - jestem, żyję...
Wiara to dar zanurzenia się w miłości Jezusa mego Pana...
Duch rozlewa w sercu miłość - jestem posłany z ogniem...


Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła...  


wtorek, 13 listopada 2018

Dzień po dniu

13 listopada 2018

Zbawienie prawych pochodzi od Pana...

Głoś to, co jest zgodne ze zdrową nauką...

Jesteśmy sługami Boga namaszczeni Duchem...
Szukasz prawdy - czym jest moje życie dziś...
Jak zdobyć szczęście - gdzie jest moje spełnienie...
Przychodzi Jezus mimo drzwi zamkniętych...

Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać...  

poniedziałek, 12 listopada 2018

Dzień po dniu

12 listopada 2018

Oto lud wierny, szukający Boga...

Jawicie się jako źródła światła w świecie, 
trzymajcie się mocno Słowa Życia...

Zło wkrada się powszechnie w życie ludzi...
Uczniowie Pana nie są wolni - czuwajcie...
Masz dać się prowadzić Duchowi - świecić...
Słowo Pana jest pokarmem - Duch rozpala...

Niepodobna, żeby nie przyszły zgorszenia; lecz biada temu, przez którego przychodzą...  

niedziela, 11 listopada 2018

Dzień po dniu

11 listopada 2018

Chwal duszo moja, Pana, Stwórcę swego...

Chrystus raz jeden był ofiarowany dla zgładzenia grzechów wielu...

Bóg cały oddaje się w nasze brudne ręce...
Kocha nas tak bardzo - ach, trudno to pojąć...
Jezus jest z nami i dla nas - życie nam daje...
Duch Święty zstępuje - zapala w nas ogień...

Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich...  

Dzień po dniu

10 listopada 2018

Błogosławiony ten, kto służy Panu...

Wszystko mogą w Tym, który mnie umacnia...

Żyję w świecie ograniczeń - jestem wolny...
Duch Święty w moim sercu jest miłością...
Błyski tego świata są śmieciem co przemija...
Radość wolności uskrzydla w nadziei nieba...

Pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną...  

piątek, 9 listopada 2018

Dzień po dniu

9 listopada 2018

Bóg jest we wnętrzu swojego Kościoła...

Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was?...

Jesteśmy wspólnotą przyjaciół Jezusa...
Duch Święty nas jednoczy w Jego miłości...
Światu niesiemy orędzie pokoju i pojednania...
Jezus jest naszym Panem - On zwyciężył świat...

Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach zniosę ją na nowo...