czwartek, 19 października 2017

Dzień po dniu

19 października 2017

Bóg Zbawicielem, pełnym miłosierdzia...

Przecież jeden jest tylko Bóg...

Uwierzyłeś w Jezusa - idziesz za Nim Jego drogą...
Duch Święty przemienia twoje serce - jest w tobie...
Będą czyhali na ciebie - wyglądali twojego upadku...
Bądź czujny - patrz dokoła - wzrastaj w miłości...

Czyhali przy tym, żeby Go pochwycić na jakimś słowie...   

środa, 18 października 2017

Dzień po dniu

18 października 2017

Królestwo Pana głoszą Jego święci...

Pan stanął przy mnie i wzmocnił mnie...

Wszyscy mnie opuścili - nie jestem sam...
Bóg jest blisko mnie - jest i posyła mnie...
Jego Duch jest miłością i mocą we mnie...
Nie lękam się - we mnie jest Duch Pański...

Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki...
mówcie im: Przybliżyło się do was królestwo Boże...

wtorek, 17 października 2017

Dzień po dniu

17 października 2017

Niebiosa głoszą chwałę Pana Boga...

Ja nie wstydzę się Ewangelii Bożej...

Nie możesz ukrywać swojej więzi z Bogiem...
Świeć blaskiem Miłości - Bóg jest z nami zawsze...
Odrzuć pozory religii - serce twoje domem Boga...
Bądź prawdziwie wierny - zadbaj swoje wnętrze...

Dbacie o czystość zewnętrznej strony kielicha i misy, a wasze wnętrze pełne jest zdzierstwa i niegodziwości... 

poniedziałek, 16 października 2017

Dzień po dniu

16 października 2017

Pan Bóg okazał ludziom swe zbawienie...

Aby ku chwale Jego imienia pozyskiwać wszystkich pogan do posłuszeństwa wierze...

Ludzie szukają szczęścia - Jezus szuka człowieka...
Głosić Słowo Życia - to misja zdobywania ludzi...
Celem głoszenia Słowa jest budzenie wiary żywej...
Uczeń Chrystusa ma być znakiem Jonasza dziś...

To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza...

niedziela, 15 października 2017

Dzień po dniu

15 października 2017

Po wieczne czasy zamieszkam u Pana...

Ręka Pana spocznie na tej górze...

Idziemy do Ciebie, Panie - wspinamy się wzwyż...
Jest wielkie pragnienie serca - szukamy miłości...
Śmierci nie będzie i płaczu - tu jest raj wybranych...
Ty nie chcesz naszej zguby - ocalasz i podnosisz...

Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia...

Życie prowadzi przez ruiny po szczyty możliwości...
Nie dać się zaorać - ty bądź wolny od układów...
Pieniądz i pustka - nędza, chciwość i choroba...
Jesteśmy wolni i zdolni do kochania - chcemy być...

Ty, Jezu, zapraszasz nas na ucztę Twojej miłości...
Oddajesz się cały - kochasz nas i jesteś z nami...
Wielu ucieka w arogancję i samowystarczalność...
Jesteśmy z Tobą, Panie - chcemy być dla Ciebie... 

Przyjdźcie na ucztę...

sobota, 14 października 2017

Dzień po dniu

14 października 2017

Niech sprawiedliwi weselą się w Panu...

Zapuśćcie sierp, bo dojrzało żniwo...

Nie może być puste moje życie...
Przyniesiecie owoc obfity - mówi Pan...
Idź za Panem w Duchu - pełnić wolę Jego...
Miłość w kawałkach tworzy wielką miłość...

Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je wiernie...

piątek, 13 października 2017

Dzień po dniu

13 października 2017

Pan będzie sądził ten świat sprawiedliwie...

Bliski jest dzień Pański, zniszczenie przyjdzie od Niszczyciela...

Idziemy za Jezusem - pokuta jest naszą drogą...
Nieustanna przemiana naszych serc - wyjście...
Czujność - demony krążą - chcą znów wrócić...
Ciągle wybieram Jezusa - przyjdź Duchu Święty...

Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; a kto nie zbiera ze Mną, ten rozprasza...