piątek, 24 lutego 2017

Dzień po dniu

24 lutego 2017

Prowadź mnie, Panie, ścieżką Twych przykazań...

Wierny przyjaciel potężną obroną, kto go znalazł, skarb znalazł...
Wierny przyjaciel jest lekarstwem życia...

Wszyscy szukamy przyjaciół - jesteśmy samotni...
To nie takie łatwe znaleźć i nie rozczarować się...
Człowiek zawsze zawodny - można się przejechać...
Szukajcie, a znajdziecie - JA JESTEM Z WAMI...

Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynicie to, co wam przykazuję...   

czwartek, 23 lutego 2017

Dzień po dniu

23 lutego 2017

Szczęśliwy człowiek, który ufa Panu...

Nie odwlekaj nawrócenia do Pana, ani nie odkładaj z dnia na dzień...

Czas jest krótki - trzeba wejść na drogę nawrócenia...
Wybierz Jezusa - odrzuć to wszystko co cię zwodzi...
Dokonaj cięć w sobie - relacje, pieniądze, dążenia... 
Duch oczyszcza serce - poddaj się jego tchnieniu...

Bogactwa, zaszczyty, salony - to zgubny świat...
To rodzi grzech  i prowadzi do śmierci ducha...
Dla miłości jesteś stworzony - idź drogą życia...
Dobre nasienie w tobie chce dać dobry owoc...

Jeśli twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją...
Jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją...
Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je...
Miejcie sól w sobie i zachowujcie pokój między sobą...

Spotkanie z Chrystusem, pozwolenie, by nas ujęła i prowadziła jego miłość, poszerza horyzont życia, daje mu mocną nadzieję, która nie zawodzi. Wiara nie jest ucieczką dla ludzi mało odważnych, lecz poszerzeniem przestrzeni życia...
Lumen fidei 53     

środa, 22 lutego 2017

Dzień po dniu

22 lutego 2017

Obfity pokój miłującym Prawo...

Nie chodzi z nami...

Nie zamykaj światła w swojej lampie...
Nie odrzucaj ludzi gdy czynią dobrze...
Twoja wspólnota nie jest najlepsza...
Bóg jest dobry  przygarnia wszystkich...

Nie jest przeciwko nam...
   

wtorek, 21 lutego 2017

Dzień po dniu

21 lutego 2017

Zaufaj Panu, On sam będzie działał...

Jeśli ktoś chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich...

Nie pchaj się do przodu - bądź uważny...
Jezus jest tu - zawsze jesteś blisko...
Służ - kochaj praktycznie miłością Jezusa...
Duch Święty w tobie - weź się do roboty...

Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się Go pytać...

Wiara nie mieszka w mroku; jest ona światłem dla naszych ciemności...
Lumen fidei 4  


   

poniedziałek, 20 lutego 2017

Dzień po dniu

20 lutego 2017

Pan Bóg króluje, pełen majestatu...

Wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy...

Wiara jest konieczna do życia...
Otwiera oczy, rozpala serce...
Jest mocą w przeciwnościach...
Jest odwagą, aby iść pod prąd...

Wierzę, zaradź memu niedowiarstwu...

Wiara pokazuje, jak trwałe mogą być więzi między ludźmi, gdy Bóg jest obecny pośród nich...

Wiara oświeca również relacje między ludźmi, ponieważ rodzi się z miłości i kieruje się dynamiką miłości Bożej...

Wiara rodzi się ze spotkania z pierwotną miłością Bożą, w którym ukazuje się sens i dobroć naszego życia...
Lumen fidei 50-51
     

niedziela, 19 lutego 2017

Dzień po dniu

19 lutego 2017

Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia...

Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan Bóg wasz...

Takie jest powołanie każdego z nas - twoje...
Nie jest dla wybranych - nadzwyczajnych...
Iść drogą Jezusa i kochać ludzi jak siebie...
Błogosławić nieprzyjaciół - przebaczać...

Duch Święty mieszka w nas - jest miłością...
To On pracuje w nas - przemienia, rozpala...
Duch miłości płonie w nas - spala się w nas...
On jest mądrością, poznaniem i odwagą...

Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski...

Przebaczenie jest najbardziej widocznym znakiem miłości Ojca, którą Jezus chciał objawić całym swoim życiem...
Misericordia et misera 2   
   

sobota, 18 lutego 2017

Dzień po dniu

18 lutego 2017

Będę wysławiał imię Twe na wieki...

Wiara jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy...

Żyjesz w świecie materii, kolorów i godzin...
Dotykasz, sprawdzasz - wszystko dla ciebie...
Bóg jest blisko - niewidzialny i prawdziwy...
On rodzi się w sercu człowieka przez Ducha...

Szukasz wciąż szczęścia - twój świat przemija...
Ludzie odchodzą - historia kręgiem się toczy...
Do wiecznej przystani Boga w pełnię miłości...
Panie - dobrze, że tu jesteśmy z Tobą na zawsze...

Zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką.
Tam się przemienił wobec nich...

Wiara rodzi się ze spotkania z pierwotną miłością Bożą, w którym ukazuje się sens i dobroć naszego życia...
Światło wiary jest w stanie uwydatnić bogactwo ludzkich relacji, to, że mogą trwać, być wiarygodne, ubogacać wspólne życie. Wiara nie oddala od świata i nie jest czymś oderwanym od konkretnego zaangażowania współczesnych ludzi...
Lumen fidei 51