środa, 26 kwietnia 2017

Dzień po dniu

26 kwietnia 2017

Biedak zawołał i Pan go wysłuchał...

Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne...

Bóg jest miłością - ale miłość nie jest Bogiem...
Jezus umarł na krzyżu - abym ja odzyskał życie...
Życie wieczne jest w tobie - nie żyjesz dla siebie...
Jezus ciebie pochwycił - daj się uwieść miłości...

Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki zostały dokonane w Bogu...
    

wtorek, 25 kwietnia 2017

Dzień po dniu

25 kwietnia 2017

Będę na wieki sławił łaski Pana...

Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu...
Pan współdziałał nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły...

Jesteśmy posłani jako misjonarze miłości...
Ukazywać sobą Boga, który jest dobry...
Nieść w sercu miłość i przebaczać wszystkim...
Pokorny sługa łowi ludzi dla Królestwa...

Słowa i znaki obecności Boga w życiu...
Otwartość i przyjazność wobec ludzi...
Radość w sercu przyciąga i budzi zaufanie...
Za wszystko dziękować - to znak żywej wiary... 

Wszyscy wobec siebie wzajemnie przyobleczcie się w pokorę, Bóg bowiem pysznym się sprzeciwia, pokornym zaś daje łaskę...
   

poniedziałek, 24 kwietnia 2017

Dzień po dzniu

24 kwietnia 2017

Kto we łzach sieje, żąć będzie w radości...

Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele; czy to przez życie, czy przez śmierć... 

Trzeba oddać się Bogu - trzeba umrzeć -  aby żyć pełnią miłości...
Trzeba wyruszyć w drogę, aby dojść do finału chwały bez końca...
Jezus przetarł szlak - przez Golgotę, pusty grób do chwały nieba...
Uczniowie idą za Nim - są ziarnem Słowa Życia na mapie świata...

Jeżeli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie tylko samo... 

niedziela, 23 kwietnia 2017

Dzień po dniu

23 kwietnia 2017

Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny...

On w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej nadziei...

Miłosierdzie Ojca wyzwala nas przez krzyż Jezusa...
Zmartwychwstanie Jezusa wyprowadza nas z grobu...
Duch Święty rozpala w nas nadzieję nieśmiertelności...
Kościół jest wspólnotą przebaczenia i drogą do nieba...

Pokój wam!
Jak Ojciec Mnie posłał, tak ja was posyłam...
Weźmijcie Ducha Świętego...
Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli...
    

sobota, 22 kwietnia 2017

Dzień po dniu

22 kwietnia 2017

Dziękuję, Panie, że mnie wysłuchałeś...

Wyrzucał in brak wiary oraz upór, że nie wierzyli tym, którzy widzieli Go zmartwychwstałego...

Jak trudno uwierzyć w coś nieprawdopodobnego...
Ile lęku jest i frustracji po piątkowej egzekucji...
Gdy nowość się pojawia - zamykasz się w dziupli...
Jezus nie rezygnuje z ciebie - idź i głoś Słowo Życia... 

I rzekł do nich: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu...
  

piątek, 21 kwietnia 2017

Dzień po dniu

21 kwietnia 2017

Kamień wzgardzony stał się fundamentem...

Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie...

 Jesteś rybakiem ludzi - sieci twoje puste...
Tej nocy nic nie ułowili - daremny trud...
Jezus przychodzi do uczniów - to jest Pan...
Trzeba porzucić stare rzemiosło - idź i głoś...

On jest kamieniem odrzuconym przez was budujących, tym, który stał się głowicą węgła. I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, przez które moglibyśmy być zbawieni...
  

czwartek, 20 kwietnia 2017

Dzień po dniu

20 kwietnia 2017

Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie...

On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: Pokój wam!

Jezus zmartwychwstał i przychodzi do przyjaciół...
Daje się dotykać, bierze jedzenie, wyjaśnia Pisma...
Oni mają watpliwości - On ich czyni świadkami...
Gdy Duch Święty zstąpi na nich pójdą w świat...

Wy jesteście świadkami tego...