piątek, 20 kwietnia 2018

Dzień po dniu

20 kwietnia 2018

Całemu światu głoście Ewangelię...

Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?...

Spotkać Jezusa na drodze, która jest ciemnością donikąd...
Umrzeć dla nienawiści, grzechu - narodzić się do miłości...
Nowy człowiek wychodzi z grobu - rozpoczyna misję..
Chleb życia jest siłą zjednoczenia z Jezusem ku chwale...

Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki...  

czwartek, 19 kwietnia 2018

Dzień po dniu

19 kwietnia 2018

Niech cała ziemia chwali swego Pana...

Podejdź i przyłącz się do tego wozu...
Czy rozumiesz, co czytasz?...

Wszyscy jesteśmy w drodze - często idziemy donikąd...
Patrzymy i nie widzimy - słuchamy i nie słyszymy - tak...
Jak rozumieć Pisma - jak uwierzyć w Chleb życia - jak?...
Duchu Święty daj zrozumienie - otwórz oczy na ten Chleb...

Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec...
   

środa, 18 kwietnia 2018

Dzień po dniu

18 kwietnia 2018

Niech cała ziemia chwali swego Pana...

Wielka zaś radość zapanowała w tym mieście...

Idziemy - Duch Święty nas prowadzi do ludzi...
Niesiemy Jezusa, to On nas niesie i prowadzi...
Znaki i cuda dzieją się - wiara rośnie wokół...
Jest tylu ludzi wokół nas szukających Boga...

Ja jestem chlebem życia...

wtorek, 17 kwietnia 2018

Dzień po dniu

17 kwietnia 2018

W ręce Twe, Panie, składam ducha mego...

Widzę niebo otwarte i Syna Człowieczego, stojącego po prawicy Boga...

Patrzeć na Jezusa - On jest twoim Przyjacielem...
Jest blisko - mówi do ciebie i karmi cię Ciałem...
Twoje świadectwo jest blaskiem Boga w świecie...
Chleb życia rozmnaża wciąż, abyź był nasycony...

Ja jestem chlebem życia.
Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie...

poniedziałek, 16 kwietnia 2018

Dzień po dniu

16 kwietnia 2018

Błogosławieni słuchający Pana...

Szczepan, pełen łaski i mocy, działał cuda i znaki wielkie wśród ludu...

Wierzymy Jezu w Ciebie - idziemy za Tobą...
Chleb z nieba umacnia nas na drodze życia...
Twój Duch niech pobudza nas do miłości...
Chcesz, byśmy byli świadkami na całej ziemi...

Na tym polega dzieło Boga, abyście wierzyli w Tego, którego On posłał...

Dzień po dniu

15 kwietnia 2018

Wznieś ponad nami światłość Twoją, Panie...

Zabiliście Dawcę życia, ale Bóg wskrzesił Go z martwych, czego my jesteśmy świadkami...

Pozwól mi, Panie, opuścić krainę zwątpień i obaw...
Już nie chcę dotykać, sprawdzać, Ty żyjesz i kochasz...
Chcesz, abym był świadkiem - Ty jesteś Dawcą życia...
Wyszedłeś z grobu - obdarzasz mnie nowym życiem...

Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach?...

Dzień po dniu

14 kwietnia 2018

Okaż swą łaskę ufającym Tobie...

Nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbali słowo Boże, a obsługiwali stoły...

Gdy jesteś uczniem Pana słuchaj Jego słowa...
Wybierz priorytety - Pan jest zawsze pierwszy...
Głoś słowo Pana - niech Duch Święty prowadzi...
Gdy ciemność i wicher przeciwny - Pan jest blisko...

To Ja jestem, nie bójcie się...