czwartek, 16 sierpnia 2018

Dzień po dniu

16 sierpnia 2018

Wielkich dzieł Boga nie zapominajmy...

Panie, ile razy mam przebaczyć...

Bóg jest dobry - przebacza nam grzechy...
Miłosierdzie jest darem i wezwaniem...
Przebaczać zawsze i prosić o przebaczenie...
Wszyscy jesteś słabi - wciąż ranimy braci...
  
Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski...  

środa, 15 sierpnia 2018

Dzień po dniu

15 sierpnia 2018

Stoi Królowa po Twojej prawicy...

Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli...

Niebo miejscem przebywania Maryi...
Idziemy za Chrystusem w wędrówce przez ziemie...
Oddajemy chwale Bogu wraz z Maryją...
Wszystko zmienia się w nas - idziemy do chwały...

Wielbi dusza moja Pana
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim...
  

wtorek, 14 sierpnia 2018

Dzień po dniu

14 sierpnia 2018

Nad miód są słodsze Twoje przykazania...

Synu człowieczy, zjedz to, co masz przed sobą...

Weź Biblię, czytaj i rozważaj Słowo Pana...
Niech twe serce nasączy się miodem Słowa...
Słowo w życie swe wprowadzaj - żyj Słowem...
Niech Słowo uczyni cię dzieckiem w domu Boga...

Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego...  

poniedziałek, 13 sierpnia 2018

Dzień po dniu

13 sierpnia 2018

Niebo i ziemia pełne chwały Twojej...

Bóg wezwał nas przez Ewangelię, abyśmy dostąpili chwały Pana naszego Jezusa Chrystusa...

Bóg wciąż objawia nam swoje oblicze w Jezusie...
Wiara jest uszczęśliwiającym poznawaniem Boga...
Poprzez doświadczenie chwały Jezus nas prowadzi...
Ciągle Jezus przychodzi i oddaje się nam w krzyżu...

Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi...  

niedziela, 12 sierpnia 2018

Dzień po dniu

12 sierpnia 2018

Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry...

Wstań i jedz, bo przed tobą długa droga...

Idziemy z Tobą - Ty nas karmisz chlebem miłości...
Jest smutek, chcemy już umrzeć - samotni i słabi ...
Jest w nas lęk - Ty jesteś nadzieją i pokojem serc...
Ojciec Twój daje nam łaskę wiary - stajemy na nogi...

Nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym zostaliście opieczętowani...

Uwierzyć w miłość potężniejszą niż mój grzech...
Dać się pochwycić Jezusowi - On nas wzywa...
To, co niemożliwe staje się dziś faktem - Jezus...
Bóg jest człowiekiem - przyjął na siebie mój grzech...

Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec...  

sobota, 11 sierpnia 2018

Dzień po dniu

11 sierpnia 2018

Pan nie opuszcza tych, co Go szukają...

Oto zginie ten, co jest ducha nieprawego, a sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierności...

Nie rozumiemy sensu wydarzeń w naszym świecie...
Narzekamy - Bóg o nas zapomniał - innym jest lepiej...
Wszystko nas boli i przestrasza - jak tu można żyć...
Jezus jest blisko - cierpi z tobą - w Jego ranach życie...

Panie, zlituj się nad moim synem...  

piątek, 10 sierpnia 2018

Dzień po dniu

10 sierpnia 2018

Mąż sprawiedliwy obdarza ubogich...

Kto skąpo sieje, ten skąpo i zbiera...
Radosnego dawcę miłuje Bóg...

Doświadczam swojej nędzy - słowo mnie oskarża...
Chcę czynić dobro - wciąż schodzę na bezdroża...
Mówię: Jezus jest Panem - w centrum jestem JA...
Co mam zrobić, aby żyć prawdziwie Ewangelią?... 

Ten, kto kocha swoje życie, traci je...