środa, 19 czerwca 2019

Dzień po dniu

19 czerwca 2019

Błogosławiony ten, kto służy Panu...

Radosnego dawcę miłuje Bóg...

Jesteś blisko - serce doświadcza Boga...
Wiara rodzi się ze słuchania Słowa...
Miłość jest ofiarowaniem swego życia...
Tak Jezus i tak ja - wszystko w Duchu... 

A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie...  

wtorek, 18 czerwca 2019

Dzień po dniu

18 czerwca 2019

Przez całe życie będę chwalił Pana...

Znacie przecież łaskę Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który będąc bogatym, dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić...

Bogactwo miłości jest w Tobie, Jezu, darem dla mnie...
Ubogi i wolny do miłości - to dziś droga uczniostwa...
Kto nie daje, ten traci - radosnego dawcę miłuje Bóg...
Z Tobą, Jezu, nadzieja i radość - bez Ciebie pustka...
 
Bądźcie więc wt doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski...  

poniedziałek, 17 czerwca 2019

Dzień po dniu

17 czerwca 2019

Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie...

Abyście nie przyjmowali na próżno łaski Bożej...

Idziemy za Tobą, Jezu - Twój Duch umacnia...
Jesteśmy wtłoczeni w różne sytuacje w świecie...
Mamy dawać świadectwo - dawać Twoją miłość...
Nie lękajmy się biednych - wszystkim starczy... 

Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie...  

niedziela, 16 czerwca 2019

Dzień po dniu

16 czerwca 2019

Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie...

A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany...

Poznawać Boga to zuchwałość, a może wchodzić w misterium Boga...
Duch otwiera mnie na tajemnice obecności Boga w moim życiu dziś...
Jest nadzieja, Duch Święty otwiera nasze serca i naszych bliskich...
Wszystko jest w moim życiu poddane Bogu, kochaj całym domem...


Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy...  

sobota, 15 czerwca 2019

Dzień po dniu

15 czerwca 2019

Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia...

Miłość Chrystusa przynagla nas...

Tylko w Miłości Chrystusa można żyć prawdziwie...
On pierwszy nas umiłował - umarł za nas na krzyżu...
Zbawił nas i daje nam Ducha Świętego dla przemiany...
Już nie jestem starym - jestem nowym człowiekiem...

Aby ci, co żyją, już nie żyli dla siebie, lecz dla Tego, który za nich umarł i zmartwychwstał...  

piątek, 14 czerwca 2019

Dzień po dniu

14 czerwca 2019

Złożę Ci, Boże, ofiarę pochwalną...

Przechowujemy skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas...

Jezus jest w moim życiu obecny...
Jest moim Panem i Zbawicielem...
Jego śmierć jest dla mnie życiem...
Jego zmartwychwstanie nadzieją...

Nosimy nieustannie w ciele naszym konanie Jezusa, aby życie Jezusa objawiło się w naszym ciele...
 

 

Dzień po dniu

13 czerwca 2019

Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego...

Oto ja, poślij mnie...

Wezwałeś mnie, Panie - idę za Tobą...
Przemieniłeś moje serce - jest miłość...
W mej słabości ujawniła się Twa moc...
Otworzyłeś moje oczy i serce - widzę...

Uświęć ich w prawdzie...
Słowo Twoje jest prawdą...