sobota, 27 maja 2017

Dzień po dniu

27 maja 2017

Pan Bóg jest królem całej naszej ziemi...

O cokolwiek prosilibyście Ojca, da wam w imię moje...

Prosić to wyznać brak i ufność - Bóg jest dobry...
To zależność dziecka od Ojca  - stworzenia od Stwórcy...
Proś z pokorą - Bóg daje więcej - jest hojny w dawaniu...
Dziękuj już teraz - bądź cierpliwy, czekaj z ufnością...

Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat; znowu opuszczam świat i idę do Ojca... 

 

piątek, 26 maja 2017

Dzień po dniu

26 maja 2017

Pan Bóg jest królem całej naszej ziemi...

Przestań się lękać, a przemawiaj i nie milcz, bo Ja jestem z tobą...

Odwagi - jesteś posłany do ludzi z twojego otoczenia...
Uśmiechnij się, bądź przyjazny, ukaż gest akceptacji...
Proś Jezusa o prawdziwość, łagodność i cierpliwość...
Twoje słowo krzepiące ma być w Duchu słowem Pana...

Także i wy doznajecie smutku. Znowu jednak was zobaczę, i rozraduje się serce wasze, a radości waszej nikt wam nie zdoła odebrać...
  

czwartek, 25 maja 2017

Dzień po dniu

25 maja 2017

Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie...

Jeszcze chwila, a nie będziecie Mnie wiedzieć, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie...

Jezus odszedł do Ojca - jestem z nami po wszystkie dni...
Smutek już jest radością Jego miłości, która jest w nas...
Duch Paraklet prowadzi - idziemy do radości domu Ojca...
Oglądamy Twoje oblicze Jezu - to Ty jesteś w ubogim... 

Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz przemieni się w radość...

Czy jesteśmy otwarci na "Boże niespodzianki"? Czy mamy odwagę wyruszyć na nowe drogi, jakie wskazuje nam nowość Boga, czy też może się bronimy, zamknięci w nietrwałych strukturach, które utraciły zdolność do gościnności?
Franciszek papa
  

środa, 24 maja 2017

Dzień po dniu

24 maja 2017

Niebo i ziemia pełne chwały Twojej...

Bo w rzeczywistości jest On niedaleko od każdego z nas. W Nim bowiem żyjemy, poruszamy się i jesteśmy...

Pan jest blisko - jesteśmy zanurzeni w Jego miłości...
Oddycham Bogiem - to moja codzienna modlitwa...
Poznaje Go - Bóg ukazuje mi swoje oblicze - Jezus...
Prawda o miłości - Krzyż i pusty grób - oświeca...

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy...
  

wtorek, 23 maja 2017

Dzień po dniu

23 maja 2017

Zbawia mnie, Panie, moc prawicy Twojej...

O północy Paweł i Sylas modlili się, śpiewając hymny Bogu. A więźniowie im się przysłuchiwali...

Wszyscy jesteśmy więźniami ciemności i lęków...
Jezus przychodzi do ciebie w mocy wyzwolenia...
Zacznij wielbić Pana w ciemności zniewolenia...
Jezus wyprowadza ku światłości - jesteś wolny...

Duch Paraklet jest twoim obrońcą i posieszycielem...
Jest światłem - grzech ujawnia swój korzeń zła...
Objawia oblicze sprawiedliwego Boga miłości...
Sąd nad światem wyzwala i ocala ludzkie serce...

Bo jeżeli nie odejdę, Paraklet nie przyjdzie do was. A jeżeli odejdę, to przyślę Go do was. On zaś gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie...
 

poniedziałek, 22 maja 2017

Dzień po dniu

22 maja 2017

Pan w swoim ludzie upodobał sobie...

Jeżeli uważacie mnie za wierną Panu, przyjdźcie do mego domu i zamieszkajcie w nim...

Mój dom jest twoim domem - czekam na ciebie...
Jezus buduje w nas most przyjaznej gościnności...
Duch Święty uzdalnia nas do zaufania i otwarcia...
Budujemy sieć królestwa z serc uczniów Jezusa...

Gdy przyjdzie Paraklet, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o Mnie...
   

 

niedziela, 21 maja 2017

Dzień po dniu

21 maja 2017

Niech cała ziemia chwali swego Pana...

Wtedy więc nakładali apostołowie na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego...

Dziś Duch Święty zstępuje na nas i rozpala miłość w sercach....
Duchu Święty potrzebujemy Ciebie - Przyjdź Duchu Święty...
Jezus będzie w naszych sercach Święty Pan - nadzieja radości...
W pokorze znosić cierpienia i jednoczyć się z Krzyżem Pana...

Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta, da wam, aby z wami był na zawsze - Ducha Prawdy...

Sam jestem słabym człowiekiem - chcę dobro - czynię zło...
Wszystko mogę w Duchu Świętym - On pokorą i odwagą...
Ciemności wszędzie - Jezus światłością świata i mego serca...
Idziemy za Tobą, Panie - niesiemy światu miłość w sercach... 

Pana Chrystusa uznajcie w sercach waszych za Świętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest...