piątek, 14 stycznia 2022

Dzień po dniu

 16 stycznia 2022

Pośród narodów głoście chwałę Pana...

Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie...

Cud przemiany zdarzy się w moim życiu przy mojej współpracy...
Bóg robi rzeczy nadzwyczajne,  ale posługuje się moimi rękami...
Ufaj Panu i weź się do roboty - będziesz czynił rzeczy niemożliwe...
Przemiana twojego serca dokonuje się przy twojej hojnej służbie...

Napełnijcie stągwie wodą...

Wielkim niebezpieczeństwem współczesnego świata, z jego wieloraką i przygniatającą ofertą konsumpcji, jest smutek rodzący się w przyzwyczajonym do wygody i chciwym sercu, towarzyszący chorobliwemu poszukiwaniu powierzchownych przyjemności oraz wyizolowanemu sumieniu.

papa Franciszek 

Dzień po dniu

15 stycznia 2022

Król się weseli z Twej potęgi, Panie...

Rzekł do niego: Pójdź za Mną! Ten wstał i poszedł za Nim...

Jezus powołuje ciebie - bądź Jego uczniem...
Wprowadza cię w świat królestwa Bożego...
Uzdrawia i uwalnia od kowidowych lęków...
Daje nowe oczy i nowe serce - jest z tobą...

Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników...

Radość Ewangelii napełnia serca i całe życie tych, którzy spotykają się z Jezusem. Ci, którzy pozwalają, żeby ich zbawił, zostają wyzwoleni od grzechu, od smutku, od wewnętrznej pustki, od izolacji. Z Jezusem Chrystusem radość zawsze rodzi się i odradza.

papa Franciszek 

Dzień po dniu

14 stycznia 2022

Na wieki będę sławił łaski Pana...

Wielki prorok powstał między nami i Bóg nawiedził lud swój...

Jezus przychodzi i uzdrawia nasze serca...
On odpuszcza grzechy - jest pojednaniem...
Idziemy z Nim w świecie - w mocy Ducha...
Misja Kościoła jest naszą misją - cały świat...

Wstań, weź swoje nosze i idź do swego domu!...

Tym większym jest ktoś mistrzem, im większe musi przezwyciężyć trudności.

Św. Arnold Janssen 

czwartek, 13 stycznia 2022

Dzień po dniu

13 stycznia 2022

Wyzwól nas, Panie, przez Twe miłosierdzie...

Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić...

Jestem zgnębiony - dotknij mnie, Panie...
Lęki niszczą moją duszę - uzdrów mnie...
Przychodzę do Ciebie - jesteś blisko, Jezu...
W Twoich ranach jest moje uzdrowienie...

Chcę, bądź oczyszczony...

Nie należy chcieć dokonać wszystkiego naraz. Nie zostaje się świętym w ciągu czterech dni, ale krok po kroku.

Św. Filip Nereusz 

środa, 12 stycznia 2022

Dzień po dniu

12 stycznia 2022

Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę...

Samuel dorastał, a Pan był z nim. Nie pozwolił upaść żadnemu jego słowu na ziemię...

Pan mówi do nas - słuchaj pośród ciemności...
Są wezwania nieoczekiwane - Duch wspiera...
Jezus dotyka i uzdrawia - głosi słowo miłości...
Szukamy dziś wyzwolenia - Prawda wyzwala...

Gdy Go znaleźli, powiedzieli Mu: Wszyscy Cię szukają...

Wszyscy wprawdzie dostępują odpuszczenia grzechów, ale uczestnictwo w Duchu Świętym dawane jest każdemu według stopnia wiary. Jeśli się mało trudziłeś, mało otrzymasz. Jeśli wiele pracowałeś, otrzymasz wiele. Dla siebie biegniesz, pilnuj więc tego, co jest pożyteczne dla ciebie.

Św. Cyryl Jerozolimski 

wtorek, 11 stycznia 2022

Dzień po dniu

11 stycznia 2022

Całym swym sercem raduję się w Panu...

Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boga...

Spotkanie z Jezusem zawsze wyzwala...
Jego miłość uzdrawia nas i podnosi...
Jego słowo jest światłem i życiem...
Nie lękaj się spotkania z Jezusem...

Co to jest? nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne...

Duch Święty daje nam powrót do raju, otwiera nam bramy niebios i czyni nas znowu przybranymi dziećmi Bożymi. On też daje nam udział w łasce Chrystusa i sprawia, że stajemy się synami światłości. Duch Święty jest zadatkiem przyszłej chwały.

Św. Bazyli Wielki 

poniedziałek, 10 stycznia 2022

Dzień po dniu

 10 stycznia 2022

Złożę Ci, Boże, ofiarę pochwalną...

Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię...

Droga życia jest przemianą wewnętrzną serca...
Bóg mówi do nas - trzeba usłyszeć Jego głos...
Wzywa nas po imieniu - potrzebuje dziś ciebie...
Dla królestwa Bożego misja zdobywania ludzi...

Pójdźcie za Mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi...

Niech wysłucha proszącego, który chce być słyszany. w ten sposób otwiera dla siebie uszy Boga, który nigdy się nie zamyka na głos błagającego.

Św. Piotr Chryzolog