niedziela, 23 października 2016

Dzień po dniu

23 października 2016

Biedak zawołał i Pan go wysłuchał...

Krew moja już ma być wylana na ofiarę, a chwila mojej rozłąki nadeszła...

Jezus posyła nas z Ewangelią jak owce między wilki...
Jesteś uczniem Jezusa i misjonarzem Miłości Boga...
Niech ogień Ducha Świętego płonie w twoim sercu...
Pokora i odwaga - Jezus zwyciężył świat na krzyżu...

Misja ewangelizacyjna jest dopiero w początkach...
Zatacza kręgi - ujawniają się duże ciemności świata...
Wielki bunt ludzi odrzucających Boga i Jego Kościół...
Ciemność - trwoga dokoła - Miłość jest większa...

Kto służy Bogu, z upodobaniem zostanie przyjęty, a błaganie jego dosięgnie obłoków. 
Modlitwa pokornego przeniknie obłoki i nie dozna pociechy, zanim nie osiągnie celu...
     

piątek, 14 października 2016

Dzień po dniu

14 października 2016

Szczęśliwy naród wybrany przez Pana...

Byśmy istnieli ku chwale Jego majestatu...

Jesteśmy i idziemy pod prąd świata...
Zmagamy się z własną słabością...
Świat nas odrzuca - nie pasujemy...
Jezus umieścił nas w tym świecie...

Jakie korzyści ma życie według wiary...
Czy warto cierpieć i umierać dla Boga...
Co przyniesie mi wstrzemięźliwość...
Jak wygrać życie gdy tracisz świat...

Jezus umarł na krzyżu - zwyciężył świat...
Jest z nami we wspólnocie ułomnych ludzi...
Nadał sens ludzkiemu cierpieniu przez krzyż...
Rozpalił miłość w naszych kruchych sercach...

Jezus oddał się każdemu raz i na zawsze...
Jego Ciałem karmisz się w Eucharystii...
Abyś nie żył dla siebie utopiony w grzechu...
Dobry Bóg niech będzie uwielbiony w tobie...

Niech nas ogarnie Twoja łaska, Panie,
według nadziei pokładanej w Tobie...

Można mieć niewiele, a żyć intensywnie, zwłaszcza gdy jesteśmy w stanie odkryć inne przyjemności i odnajdywać satysfakcję w braterskich spotkaniach, usługiwaniu, w realizowaniu swoich charyzmatów, w muzyce i sztuce, w kontakcie z naturą, w modlitwie. Szczęście wymaga umiejętności ograniczenia pewnych potrzeb, które nas ogłuszają, i pozostawania w ten sposób otwartymi na wiele możliwości, jakie daje nam życie. 
Laudato si 223   

czwartek, 13 października 2016

Dzień po dniu

13 października 2016

Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie...

Wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem.
Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów... 

Trzeba nieustannie Bogu dziękować za dar życia...
Uwielbiać Jego Święte Imię - Bóg jest miłością...
Jesteśmy stworzeni i żyjemy - Bóg ciebie kocha...
Bóg jest początkiem, tożsamością i spełnieniem...

Człowiek jest obrazem Boga - Bóg jest miłością...
Jest dzieckiem Boga - w domu Ojca jest oczekiwany...
Na tym świecie jest w drodze - wszystko przemija...
Śmierć jest Paschą - przejściem w krainę Chwały...

Ja jestem drogą i pradą i życiem.
Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej
jak tylko przeze Mnie...  
  

środa, 12 października 2016

Dzień po dniu

12 października 2016

 Dasz światło życia idącym za Tobą...

Owocem ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie...

Takie świadectwo uczniów Jezusa w świecie...
Dać się ogarnąć Duchowi Świętemu we wszystkim...
On rozpala ogień w sercu i przemienia wewnętrznie...
Upodabnia do Jezusa w wewnętrznej charakterystyce...

Potrzebujemy dziś ludzi duchowych...
Daj się pochwycić Duchowi Świętemu...
Niech objawi się w tobie nowy człowiek...
Żyj według Ducha - nie według ciała...

Moje owce słuchają mego głosu,
Ja znam je, a one idą za Mną...
       

wtorek, 11 października 2016

Dzień po dniu

11 października 2016

Niech Twoja łaska zstąpi na mnie, Panie...

Ku wolności wyswobodził nas Chrystus...

Zło, grzech, szatan jest naszą niewolą...
Sam człowiek nie jest w stanie się wyzwolić...
Miłosierdzie Boga przez krzyż wyzwala...
Jezus jest naszym wyzwoleniem...

Trzeba głosić Jezusa pośród ciemności...
Być świadkiem Boga to twoje powołanie...
Kościół ma misję w całym świecie...
Każdy z nas jest posłany nieść zbawienie...

Żywe jest słowo Boże i skuteczne,
zdolne osądzić pragnienia i myśli serca...
   

poniedziałek, 10 października 2016

Dzień po dniu

10 października 2016

Niech imię Pańskie będzie pochwalone...

Oto tu jest coś więcej niż Jonasz...

Prowokacja wobec Boga - wystawianie na próbę...
Żądanie dowodów i usprawiedliwień...
Arogancja i bezczelność w relacji do Jezusa...
Tak było w tedy - tak jest i dzisiaj...

Jezus jest znakiem i obliczem Ojca miłosierdzia...
Wprowadza nas w krainę nieśmiertelności i chwały...
Uzdrawia nas i uwalnia od zła, które jest w nas...
Czyni nas swoimi świadkami i misjonarzami...

Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli...

Każde stworzenie odzwierciedla coś z Boga i zawiera orędzie, które ma nam przekazać, albo pewność, że Chrystus przyjął ten świat materialny, a teraz, zmartwychwstały, żyje w głębi każdej istoty, otaczając ją swoją miłością i przenikając ją swoim światłem.   
Laudato si 221 
   

czwartek, 6 października 2016

Dzień po dniu

6 październik 2016

Wielbimy Boga, bo swój lud nawiedził...

Ojciec z nieba udzieli Ducha Świętego tym, którzy Go proszą...

Wszyscy potrzebujemy Ducha Świętego...
Jesteśmy bardzo słabi - lenistwo ogarnia nas...
Przychodzi zwątpienie i smutek - egoizm...
Tylko z Duchem Świętym zwyciężamy...

Modlimy się w różnych ziemskich sprawach...
Błąkamy się po materialnych problemach...
Kręcimy się wokół siebie - pełzamy po ziemi...
Gdy mamy Ducha Świętego - mamy wszystko...

Otwórz, Panie, nasze serca.
abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego...