środa, 7 grudnia 2016

Dzień po dniu

7 grudnia 2016

Chwal i błogosław, duszo moja, Pana...

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście...

Jęczysz, upadasz, narzekasz - wszystko przeciw tobie...
Wiatr wieje i ciemności - nie możesz iść pod prąd...
Krzyż Jezusa lekkim brzemieniem - oddaj Mu siebie...
Zaufaj i ofiaruj ciężar twego życia Panu - On niesie...

Ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły; biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą...

   

wtorek, 6 grudnia 2016

Dzień po dniu

6 grudnia 2016

Oto nasz Pan Bóg przyjdzie z wielką mocą...

Nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, żeby zginęło nawet jedno z tych małych...

Bóg jest dobry - szuka i odkrywa dobro w każdym z nas...
Szuka zagubionych, opatruje zranionych, przebacza i podnosi...
Bóg jest miłością - uwierzyć w miłość i zaangażować się w miłość...
Jezus nawiedza nas, puka do naszych serc - jest przyjazny, szuka...

Blisko jest dzień Pana, oto przyjdzie, aby nas zbawić...   

poniedziałek, 5 grudnia 2016

Dzień po dniu

5 grudnia 2016

Oto Bóg przyjdzie, ażeby nas zbawić...

Wstań i chodź?...

Grzech paraliżuje nas od środka...
Bezwład i pustka ogarnia nas...
Przyjdź Jezu i podnieś mnie...
Chcę iść za Tobą - uzdrów mnie...

Oto przyjdzie Król, Pan ziemi,
i zdejmie z nas jarzmo niewoli...
  

niedziela, 4 grudnia 2016

Dzień po dniu

4 grudnia 2016

Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie...

Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie...

Ciągle ktoś odchodzi i zawsze pozostaje...
Jest tak - jakby go w ogóle nie było...
Nie wchodzi do kręgu - jak pusty celebryta...
Jest na końcu - nie puszy się i nie nadyma...

Jest tyle słów - lecz o co tu chodzi...
Mówią i mówią - lecz nikt ich nie słyszy...
Cisza tak głucha - że aż boli głowa...
Czuć pustkę w przestrzeni naszych relacji...

Jak dobrze nie być - nie wiedzieć za dużo...
Być wolnym - aby iść co dzień prawidłowo...
Patrzeć w oczy i widzieć zakochane serca...
Pusty uśmiech co skrywa smutek rozpaczy...

Jest tyle miejsc i ciągle za mało...
Idziemy dalej i nie wiemy dokąd...
Ktoś goni nas i ciągle kręcimy się wokół...
Nadzieja nas boli - bo ciągle jej nie ma...

On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem...  

sobota, 3 grudnia 2016

Dzień po dniu

3 grudnia 2016

Szczęśliwi wszyscy, co ufają Panu...

Byli znękani i porzuceni, jak owce niemające pasterza...

Taki jest świat ludzi błąkających się donikąd...
Samotni i poobijani z żalem i pustką w sercu...
Jezus wchodzi w ten świat - gromadzi ludzi...
Powołuje na uczniów i czyni ich misjonarzami...

Aby konsumenci religijni stali się misjonarzami...
Rozpal ogień w sercu - oddaj się służbie Bożej...
Zarzucać sieci na połów - siać ziarno słowa...
Zapalać światło miłości w ciemnych przestrzeniach...

Idźcie i głoście: Bliskie jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe suchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie...  

piątek, 2 grudnia 2016

Dzień po dniu

2 grudnia 2016

Pan moim światłem i zbawieniem moim...

Wierzycie, że mogę to uczynić?...

Świat dzisiaj bardzo potrzebuje ludzi wierzących...
Przez wiarę otwieramy się na działanie Boga w nas...
Jezus może ciebie uzdrowić - otworzyć oczy serca...
Trzeba z wiarą prosić - Jezusie ulituj się nade mną...

Według wiary waszej niech wam się stanie...   

czwartek, 1 grudnia 2016

Dzień po dniu

1 grudnia 2016

Błogosławiony idący do Pana...

Otwórzcie bramy! Niech wejdzie naród sprawiedliwy, dochowujący wierności; jego charakter stateczny Ty kształtujesz w pokoju, w pokoju, bo Tobie zaufał. Złóżcie nadzieję w Panu na zawsze, bo Pan jest wiekuistą skałą!

Otwórzcie serca idzie Pan - nasz Zbawca...
Przychodzi do nas pośród nocy zwątpienia...
Jest ocaleniem dla tych, którzy podupadli...
Jest nadzieją naszą i skałą zbawienia...

Na Jezusie - na Skale budujcie dom życia...
Słuchajcie słowa i realizujcie go w życiu...
Wiara nie może być jak rosa o świtaniu...
Trwaj w przeciwnościach i kochaj wrogów...

Ten, kto spełnia wolę Ojca mojego, który jest w niebie...