sobota, 14 września 2019

Dzień po dniu

14 września 2019

Wielkich dzieł Boga nie zapominajmy...

Aby wszelki język wyznał, że Jezus jest Panem...

Krzyż jest drzewem życia i znakiem miłości...
Szubienica stała się godłem uczniów Jezusa...
Krzyż mądrością i mocą - jak to można pojąć...
Krzyż przez śmierć Jezusa jest bramą do nieba

Tak Bóg umiłował świat...

piątek, 13 września 2019

Dzień po dniu

13 września 2019

Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem...

Dzięki składam Temu, który mnie umocnił, Jezusowi Chrystusowi, naszemu Panu...

Wyrwani z jaskini zbójców idziemy za Tobą, Jezu...
Jesteś naszym Zbawcą - Duch twój nas oczyszcza...
Wybrałeś nas i posyłasz do świata z misją pokoju...
Otwierasz nasze oczy serca i dajesz współczucie...

Czyż może niewidomy prowadzić niewidomego...

czwartek, 12 września 2019

Dzień po dniu

12 września 2019

Wszystko, co żyje, niechaj chwali Pana...

Na to zaś wszystko przywdziejcie miłość, która jest spoiwem doskonałości...

Poruszamy się pośród ludzi blisko, a samotni...
Jesteśmy poobijani - trudno kochać tych ludzi...
Jesteśmy obdarowani miłością - trzeba dawać...
Przełamanie lęku - Jezus spojrzał dziś na mnie...

Miłujcie waszych nieprzyjaciół, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą... 

środa, 11 września 2019

Dzień po dniu

11 września 2019

Pan Bóg jest dobry dla wszystkich na ziemi...

Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi...

Idziemy ku górze - Jezus nas prowadzi...
Przez śmierć do pełni życia - nasza pascha...
Droga błogosławieństw przez ogołocenie...
To jest droga zwycięstwa i chwały nieba... 

Zwlekliście z siebie dawnego człowieka z jego uczynkami, a przyoblekliście nowego...  

niedziela, 1 września 2019

Dzień po dniu

1 września 2019

Ty, dobry Boże, biednego ochraniasz...

Im większy jesteś, tym bardziej się uniżaj, a znajdziesz łaskę u Pana...

Jezu - Ty się uniżyłeś - być jednym z nas...
Pokora Boga - aż stał się dla nas chlebem...
Jesteś przez Jezusa przyjacielem nazwany...
Wyniesiony do godności dziecka Bożego...

każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony...

sobota, 31 sierpnia 2019

Dzień po dniu

31 sierpień 2019

Pan będzie sądził ludzi sprawiedliwie...

Byście się wzajemnie miłowali...

Jesteś obdarowany miłością Boga - Jezus jest z tobą...
Wspólnota twoja jest przestrzenią wzajemnej miłości...
Pomnażaj dobra - dziel się z braćmi swoimi zasobami...
Twoja odpowiedzialność i misja w świecie wzrasta...

Dobrze sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawie...

piątek, 30 sierpnia 2019

Dzień po dniu

30 sierpnia 2019

Niech sprawiedliwi weselą się w Panu...

Albowiem wolą Bożą jest wasze uświęcenie...

Podążaj drogą czystości i prawości...
Bądź wrażliwy na pułapki światowe...
Pokora i czujność w oczekiwaniu Pana...
Oliwa miłości jest i niech jej nie braknie...

Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie...