czwartek, 25 sierpnia 2016

Dzień po dniu

25 sierpnia 2016

Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu...

Bądźcie gotowi, bo o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie...

Jesteśmy w drodze - oczekujemy na Pana...
Masz czuwać przygotowany na Jego przyjście...
Oczekiwanie jest radosne z nadzieją nieba...
Pan przychodzi w ukryciu - puka i czeka...

Dobrze spełniaj powinności swego powołania...
Bądź wierny w małych rzeczach i zadaniach...
Służba Królestwa realizuje się w codzienności...
Składa się z małych spraw - jest wielką misją...

Powołani do świętości wespół ze wszystkimi, co na każdym miejscu wzywają imienia Pana naszego, Jezusa Chrystusa ich i naszego Pana...
    

środa, 24 sierpnia 2016

Dzień po dniu

24 sierpnia 2016

Niech wierni Twoi sławią Twe królestwo...

Chodź, ukażę ci Oblubienicę, Małżonkę Baranka...

On pierwszy nas umiłował na zawsze...
Krwią przypieczętował Przymierze...
Poślubił nas na wieki - jest z nami...
W Eucharystii uobecnia związek miłości...

Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz...  

Ty, Panie nas znalazłeś na bezdrożu...
Obmyłeś nasz brud hańby i śmierci...
Powiodłeś nas drogą poszukiwania...
Oto jesteś dla nas - znaleźliśmy Ciebie...

Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela...
    

wtorek, 23 sierpnia 2016

Dzień po dniu

23 sierpnia 2016

Pan Bóg nadchodzi, aby sądzić ziemię...

Pan nasz, Jezus Chrystus, i Bóg, Ojciec nasz, który nas umiłował i przez łaskę udzielił nam wiecznego pocieszenia i dobrej nadziei, niech pocieszy serca wasze i niech utwierdzi w każdym działaniu i dobrej mowie...

Idziemy za Jezusem i oczekujemy Jego przyjścia w chwale...
On zawsze jest - przychodzi ciągle i przyjdzie na obłokach...
Jesteśmy w komunii z Nim - zanurzeni w miłości Ducha Świętego...
Wejdziemy do Chwały - On wprowadzi nas i tak pozostaniemy...

Potrzebujemy umocnienia w wierze - aby nadzieja w nas nie wygasła...
Misja jest trudna, ale nieodzowna - głoś w porę i nie w porę - nastawaj...
Doświadczysz odrzucenia - jak Jezus - ty nie wycofuj się, idź z radością...
Wspólnota wspiera cię w misji - Duch Święty rozpala i  prowadzi...

Żywe jest słowo Boże i skuteczne, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca...   

poniedziałek, 8 sierpnia 2016

Dzień po dniu

10 sierpnia 2016

Mąż sprawiedliwy obdarza ubogich...

Radosnego dawcę miłuje Bóg...

Bóg wciąż daje - człowiek zagarnia i ma za mało...
Nawróć się - dziękuj i dawaj miłość Jezusa ludziom...
Jesteś bardzo obdarowany miłością Pana - raduj się...
Otwórz swoje serce drugiemu - kto nie daje, ten traci...

Radość dawania jest blaskiem miłości Boga...
Uśmiechnij się i zobacz ludzi potrzebujących...
Daj im czas, dobre słowo, kromkę chleba...
Bądź radosnym dawcą - nigdy ci nie zabraknie...

Kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa...
   

Dzień po dniu

9 sierpnia 2016

Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha...
  
Na pustynię chcę ją wyprowadzić i mówić do jej serca...

Droga wiary prowadzi przez ciemności i pustynię...
Przechodzisz różne doświadczenia, próby i kryzysy...
Pan ciebie oczyszcza i uwalnia od twoich bożków...
Droga do czystej miłości jest stroma - Duch pociąga...

Nie wahaj się - idź za Jezusem w Jego paschę...
To droga, która prowadzi przez krzyż do życia...
Nie zatrzymuj się - nie oglądaj się - patrz do przodu...
Blask miłości Ojca przyciąga radosnym oczekiwaniem...

Poślubię cię sobie przez wierność, a poznasz Pana...
   

Dzień po dniu

8 sierpnia 2016

Niebo i ziemia pełne chwały Twojej...

Żebyśmy jednak nie dali im powodu do zgorszenia...

Uniżył samego siebie - przyjął postać sługi...
Podporządkowanie się wymogom prawa rzymskiego...
To oznaka wolności serca - potrzebujemy tego dziś...
Tak jest tak - nie jest nie - ciemność nie jest światłem...

Wszystko zmierza, aby pascha dokonała się w Jezusie...
To jest także moja droga - odrzucenie, śmierć i nowość życia...
Człowiek do końca tego nie rozumie - nie akceptuje...
Jezus nas wybrał - idziemy Jego drogą ku życiu w chwale...

Bóg wzywa nas przez Ewangelię, abyśmy dostąpili chwały Pana naszego Jezusa Chrystusa...   

niedziela, 7 sierpnia 2016

Dzień po dniu

7 sierpnia 2016

Szczęśliwy naród wybrany przez Pana...

Noc wyzwolenia oznajmiono wcześniej naszym ojcom, by nabrali otuchy, wiedząc dobrze, jakim przysięgom zawierzyli...

Ty Jezus jesteś naszym wyzwoleniem - to noc chwały...
Twój krzyż i pusty grób jest naszym zwycięstwem...
Zawierzyliśmy Tobie życie przez przymierze chrztu...
Jesteś naszą drogą i spełnieniem obietnic dobrego Boga...

Wiara jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy...

Trzeba dziękować za wiarę, która jest widzeniem Boga...
Niewidzialny Bóg odsłania swoje Oblicze i prowadzi...
Wiara jest relacją przyjaźni z Jezusem - Panem i Zbawcą...
Wiara świeci w ciemnościach - rzutuje na życie i codzienność...

Gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze...