wtorek, 23 lipca 2019

Dzień po dniu

23 lipca 2019

Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry...

Razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża...

Uczeń Jezusa jednoczy się z Mistrzem w Jego krzyżu...
Umiera z Nim, by razem z Nim rodzić się do nowości...
Pascha Jezusa przez chrzest stwarza nas na nowo...
Zjednoczenie w miłości Ducha Bożego przynosi owoc...

Trwajcie we Mnie, a Ja będę trwał w was...


Dzień po dniu

22 lipca 2019

Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza...

Miłość Chrystusa przynagla nas...

Daj się pochwycić Jezusowi...
On chce wejść w twoje życie...
Na krzyż bierze  twój grzech...
Jego Duch przemienia ciebie...

Nie zatrzymuj Mnie...  

sobota, 20 lipca 2019

Dzień po dniu

21 lipca 2019

Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie...

Teraz raduję się w cierpieniach za was...

 Przychodzisz do mnie, Panie - jestem gotowy...
Znasz mnie do głębi, dajesz obietnicę - niebo...
Słucham Twego słowa - biegam po ulicach...
Nie wiem co mam wybrać - co mi jest pisane...

Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona...  

Dzień po dniu

20 lipca 2019

Niech imię Pana będzie pochwalone...

Dlatego noc ta winna być czuwaniem na cześć Pana...

Idziemy w ciemności ku światłu życia...
Pan nas prowadzi ku wolności przez krzyż...
Uzdrawia nas i ocala od potępienia śmierci...
Jest nadzieją i radością - Jezus nasz Pan...

A wielu poszło za Nim i uzdrowił ich wszystkich...  

piątek, 19 lipca 2019

Dzień po dniu

19 lipca 2019

Kielich zbawienia wzniosę w imię Pana...

Dzień ten będzie dla was dniem pamiętnym i obchodzić go będziecie jako święto dla uczczenia Pana...

Wyjście z ciemności do światła - ze śmierci do życia...
Bóg działa w historii - posługuje się wybranym ludem...
Jezus jest naszą Paschą - definitywnym przejściem...
Jezus jest moim Panem - Jego Duch jest we mnie...

Syn Człowieczy jest Panem szabatu...  

czwartek, 18 lipca 2019

Dzień po dniu

18 lipca 2019

Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu...

JESTEM, KTÓRY JESTEM... posłał mnie do was...

Bóg jest - niewidzialny, niepojęty, nieogarniony...
Człowiek jest - kruchy, proch z ziemi - samotny...
Jezus - przychodzi, jest blisko, przyjaciel dla nas...
Przychodzimy do Ciebie Jezu - Tyś Miłością...

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię...  

środa, 17 lipca 2019

Dzień po dniu

17 lipca 2019

Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia...

Zdejmij sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą...

Jednak Bóg mnie odnalazł na tej mojej ziemi...
Pustynia i samotność - a jest zawsze blisko Bóg...
Otwiera mi oczy - poznaję Go - kocha mnie...
Pochwycił mnie dziś - wracam już do życia...

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi...