poniedziałek, 26 czerwca 2017

Dzień po dniu

26 czerwca 2017

Szczęśliwy naród wybrany przez Pana...

 Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci ukażę...

Taki początek wielkiej drogi zbawienia...
Trzeba ciągle wychodzić - posłuszeństwo...
Są Boże obietnice, wielka nieznana - ryzyko...
Abram uwierzył - Maryja uwierzyła...

Dziś wychodzimy z dna zagłady...
Jezus nas woła - pójdź za Mną...
Duch przychodzi nam z pomocą...
Jezus przyszedł nie sądzić a zbawić...

Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni...
  

niedziela, 25 czerwca 2017

Dzień po dniu

25 czerwca 2017

W Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie...

Pan jest przy mnie jako potężny mocarz...

Jesteś blisko Panie - podtrzymujesz mnie, gdy padam...
Otaczają mnie wrogowie - Pan stoi i pociesza mnie...
Chcą mnie wykluczyć - Pan mnie kocha i przygarnia...
Ufam Panu - nie lękam się być Jego uczniem...

Przez jednego człowieka grzech wszedł na świat...

W Adamie wszyscy jesteśmy zanurzeni w grzech...
Nosimy w sobie konsekwencje naszych grzechów...
Jezus umarł na krzyżu - odkupił całą ludzkość...
Jest nowym Adamem - w Nim jest nasze ocalenie...  

Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało...

Jesteśmy misjonarzami Jezusa w świecie...
Są przeciwności - nie możemy się wycofać...
Ludzie mogą nas odrzucać - nawet zabić...
Nie lękaj się - jesteśmy w rękach Boga...

Jesteście ważniejsi niż wiele wróbli...   

sobota, 24 czerwca 2017

Dzień po dniu

24 czerwca 2017

Sławię Cię, Panie, za to, żeś mnie stworzył...

Tyś sługą moim, w tobie się rozsławię...

Jesteśmy sługami Boga - głos wołający na pustyni...
Bóg kocha każdego - jesteś posłany by szukać i kochać...
Światło Boga świeci w twoich czynach - ogarnij się...
Bóg mówi - jestem z tobą - nie porzucę cię - kocham!...

Kimże będzie to dziecię?
Bo istotnie ręka Pańska była z nim...
  

piątek, 23 czerwca 2017

Dzień po dniu

23 czerwca 2017

Bóg jest łaskawy dla swoich czcicieli...

Miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga...

To Bóg nas pierwszy umiłował - przyciąga nas ku sobie...
Jezus umarł na krzyżu - pokonał śmierć, grzech i szatana...
Nasze życie nabrało sensu i wartości przez wiarę w Jezusa...
Poznajemy Ojca - miłosierdzie i wierność - jesteśmy jego dziećmi...

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię...

czwartek, 22 czerwca 2017

Dzień po dniu

22 czerwca 2017

Dzieła Twe, Panie, zawsze sprawiedliwe...

Modląc się, nie bądźcie gadatliwi jak poganie...

Trwajcie na modlitwie w milczeniu - słuchajcie Pana...
Modlitwa jest pragnieniem ludzkiego serca w wierze...
Słowo Pana jest żywe i skuteczne - Bóg mówi do ciebie...
Gdy modlisz się miłość Boża wypełnia twoje serce...

Ojcze nasz, który jesteś w niebie...

środa, 21 czerwca 2017

Dzień po dniu

21 czerwca 2017

Błogosławiony ten, kto służy Panu...

Kto skąpo sieje, ten i skąpo zbiera...

Bóg jest hojnym siewcą - kocha nas bez granic...
Dał swojego Syna, Jezusa - szaleństwo miłości...
Chce nas obudzić dla miłości - wyjdź z jaskini lęku...
Kocha ciebie nieskończenie - chce przez ciebie kochać...

Radosnego dawcę miłuje Bóg...

wtorek, 20 czerwca 2017

Dzień po dniu

20 czerwca 2017

Przez całe życie będę chwalił Pana...

Znacie przecież łaskę Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który będąc bogatym, dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić...

Jezus rozdaje wszystko - jest dla nas cały...
Jest naszym bogactwem i spełnieniem...
Niczego nam nie potrzeba - jest Jezus...
Ubóstwo to wolność serca - dawanie...

Tyle jest biedy na świecie i tyle skąpstwa...
Pieniądze zamiast na chleb idą na zbrojenie...
Kenoza to ogołocenie serca - aby kochać...
Trzeba przekraczać granicę w miłości...

Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują...