czwartek, 21 września 2017

Dzień po dniu

21 września 2017

Po całej ziemi ich głos się rozchodzi...

Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój...

Dużo jest w nas słabości, dużo miernoty...
Pan widzi więcej - wzywa nas po imieniu...
Nie możesz siedzieć przy drodze życia...
Pójdź za Mną - wyjdź z jaskini swoich lęków...

Doskonali nie nadają się do drogi Pana...
Głaszczą brzuchy samozadowolenia...
Innych osądzają i odrzucają - stoją z boku...
Są zakręceni - nie potrafią iść za Jezusem...

Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników...

środa, 20 września 2017

Dzień po dniu

20 września 2017

Wielkie są dzieła, które Pan uczynił...

Z kim mam porównać ludzi tego pokolenia?...

Jak zrozumieć Jana - jak zrozumieć Jezusa? kim oni są...
Ich czyny i słowa budzą zdziwienie, niepokój, zgorszenie...
Jan wzywa do pokuty i nawrócenia - Mesjasz nadchodzi...
Jezus ukazuje oblicze miłosiernego Ojca - jak to pojąć...

A jednak wszystkie dzieci mądrości przyznały jej słuszność...

wtorek, 19 września 2017

Dzień po dniu

19 września 2017

Zawsze uczciwie będę postępował...

Nauka to godna wiary...

Wiara wyprowadza cię z grobu twojej nędzy...
Grzech twój jest odkupiony przez Krew Jezusa...
Żyjesz jak nowy człowiek - według Ducha...
Nie płacz nad sobą - dziękuj Bogu i raduj się...

Młodzieńcze, tobie mówię, wstań!...

poniedziałek, 18 września 2017

Dzień po dniu

18 września 2017

Chłopcy i dziewczęta chwalcie imię Pana...

Świat zaś przemija, a z nim jego pożądliwości; kto zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki...

Idziemy donikąd - sfrustrowani złudnym szczęściem...
Kto z was wie - gdzie powinien dziś naprawdę być...
Kogo szukamy naprawdę - dlaczego tu jesteśmy...
Jezus chce nas pochwycić - tylko On wie i kocha...

Szukamy śladów miłości na drodze naszego życia...
Ciemność nas otacza zewsząd - kręcimy się wokół...
Jesteśmy bezradni - udajemy samowystarczalnych...
Tylko Jezus pozbiera połamany szkielet mojego życia...

Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca...

niedziela, 17 września 2017

Dzień po dniu

17 września 2017

Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia...

Nikt z nas nie żyje dla siebie i nie umiera dla siebie...

Kręcisz się wokół siebie i jesteś zmęczony...
Obudź się - wyjdź z jaskini swoich zmartwień...
Przebacz sobie - odpuść bliskim ci ludziom...
To będzie twoje największe zwycięstwo...

Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie?...

sobota, 16 września 2017

Dzień po dniu

16 września 2017

Niech imię Pańskie będzie pochwalone...

Chrystus Jezus przyszedł na świat zbawić grzeszników, z pośród których ja jestem pierwszy...

Łatwo oceniamy innych - siebie rozumiemy...
Wszyscy zgrzeszyli - pokora ukazuje prawdę...
Co jest w twym sercu - to możesz dać drugiemu...
Miłość Boża w twoim sercu rozlewa się wokół...

Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro...

piątek, 15 września 2017

Dzień po dniu

15 września 2017

Wybaw mnie, Panie, w miłosierdziu swoim...

Nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał...

Posłuszeństwo Bogu jest wolnością do miłości...
Jezus był posłuszny Ojcu - zbawił świat przez krzyż...
Maryja posłuszna służebnica jest jedno z Jezusem...
Współcierpi i współzbawia nas - jest naszą Matką...

Nie marnujmy cierpienia przez dym narzekania...
Nie użalaj się nad sobą - raduj się i zawsze dziękuj...
Złóż na ołtarzu krzyża całe swoje życie dla chwały...
Bóg będzie uwielbiony przez twoje cierpienia... 

Niewiasto, oto syn Twój...
Oto Matka twoja...