sobota, 18 listopada 2017

Dzień po dniu

18 listopada 2017

Wspomnijcie cuda, które Pan Bóg zdziałał...

Gdy głęboka cisza ogarnęła wszystko, a noc w swoim biegu dosięgała połowy...

Pascha jest przejściem ze śmierci do życia...
Jezus przeprowadza nas przez krzyż miłości...
Wiara rodzi się w nas i jest drogą życia...
Modlitwa jest walką i sprawia zwycięstwo...

Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie...  

piątek, 17 listopada 2017

Dzień po dniu

17 listopada 2017

Niebiosa głoszą chwałę Pana Boga...

Głupi z natury są wszyscy ludzie, którzy nie poznali Boga...

Bóg objawia swoje oblicze przez piękno stworzeń...
Człowiek szuka Boga - świat jest Jego wizerunkiem...
Bałwochwalstwem jest boski kult świata bez Boga...
Jezus ukrzyżowany objawia nam oblicze Ojca...

Jezus przychodzi wciąż - otwórz się na dar zbawienia...
Nie przerażaj się spustoszeniem świata - idzie Bóg...
Radujcie się w Panu, wyjdźcie Mu na spotkanie...
Zbawienie wasze jest już - Krzyż jest zwycięstwem...

Nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie...  

czwartek, 16 listopada 2017

Dzień po dniu

16 listopada 2017

Słowo Twe, Panie, niezmienne na wieki...

Jedna jest, a wszystko może, pozostając sobą, wszystko odnawia, a przez pokolenia zstępując w dusze święte, kształtuje przyjaciół Bożych i proroków...

Potrzebujesz teraz daru mądrości - daje Boże widzenie świata...
Rozpoznanie co jest co - jak iść dalej - jak wybrać to właściwe...
Wołaj o Ducha mądrości - Ojciec z nieba da Ducha Świętego...
Wszyscy czekamy na dzień przyjścia Pana - On wciąż przychodzi...

Przyjdzie czas, kiedy zapragniecie ujrzeć choćby jeden z dni Syna Człowieczego, a nie zobaczycie...
  

środa, 15 listopada 2017

Dzień po dniu

15 listopada 2017

Powstań, o Boże, osądź Twoją ziemię...

Do was więc zwracam się, władcy, byście się nauczyli mądrości i nie upadli...

Gdzie jest autorytet władców tego świata?...
Dokąd prowadzą narody tej naszej ziemi?...
Jak ocalić nas pogubionych inteligentów?...
Kto  może uzdrowić pysznych mocarzy?...

Tylko w Bogu jest nadzieja ocalenia nas...
Tylko Krew Jezusa obmywa brudy świata...
Trzeba przejrzeć sercem ciemności zła...
Trzeba uwierzyć - tylko prawda wyzwala...

Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła...  

wtorek, 14 listopada 2017

Dzień po dniu

14 listopada 2017

Po wieczne czasy będę chwalił Pana...

Do nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka - uczynił go obrazem swej własnej wieczności...

Życie twoje jest darem Boga - nie kończy się śmiercią...
Bóg jest życiem, miłością - nieskończonością istnienia...
Jesteśmy powołani przez Boga, aby służyć z miłością...
Pokora niech nas wyraża - wierność w skali możliwej...

Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać...  

poniedziałek, 13 listopada 2017

Dzień po dniu

13 listopada 2017

Prowadź mnie, Panie, swą drogą odwieczną...

Mądrość jest duchem miłującym ludzi...

Idziemy dzień po dniu - Pan nas prowadzi...
Szukamy mądrości - ona dziś puka do nas...
Daje nam  widzenie świata oczyma Boga...
Uzdalnia do miłości - bo Bóg jest dobry...

Jawicie się jako źródła światła w świecie, trzymając się mocno Słowa Życia...   

niedziela, 12 listopada 2017

Dzień po dniu

12 listopada 2017

Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza...

Mądrość jest wspaniała i nie więdnie, ci łatwo ją dostrzegą, którzy ją miłują, ci ją znajdą, którzy jej szukają...

Wiedzy mamy dużo - mądrości za mało...
Pycha nas nadyma - rośniesz w sobie...
Nie wiesz dokąd idziesz - wisisz we mgle.
Tylko Duch mądrości może cię ocalić...

Nie chcemy, bracia, byście trwali w niewiedzy co do tych, którzy umierają, abyście się nie smucili jak wszyscy ci, którzy nie mają nadziei...

Śmierć to pascha w wieczność - rodzi cię na nowo...
Jezus śmierć zwyciężył - Krzyż jest bramą życia...
Płoń miłością Ducha - niech ci nie zabraknie...
Pan idzie po ciebie - zawsze bądź gotowy...

Podobne jest królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego...