sobota, 20 lipca 2019

Dzień po dniu

21 lipca 2019

Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie...

Teraz raduję się w cierpieniach za was...

 Przychodzisz do mnie, Panie - jestem gotowy...
Znasz mnie do głębi, dajesz obietnicę - niebo...
Słucham Twego słowa - biegam po ulicach...
Nie wiem co mam wybrać - co mi jest pisane...

Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona...  

Dzień po dniu

20 lipca 2019

Niech imię Pana będzie pochwalone...

Dlatego noc ta winna być czuwaniem na cześć Pana...

Idziemy w ciemności ku światłu życia...
Pan nas prowadzi ku wolności przez krzyż...
Uzdrawia nas i ocala od potępienia śmierci...
Jest nadzieją i radością - Jezus nasz Pan...

A wielu poszło za Nim i uzdrowił ich wszystkich...  

piątek, 19 lipca 2019

Dzień po dniu

19 lipca 2019

Kielich zbawienia wzniosę w imię Pana...

Dzień ten będzie dla was dniem pamiętnym i obchodzić go będziecie jako święto dla uczczenia Pana...

Wyjście z ciemności do światła - ze śmierci do życia...
Bóg działa w historii - posługuje się wybranym ludem...
Jezus jest naszą Paschą - definitywnym przejściem...
Jezus jest moim Panem - Jego Duch jest we mnie...

Syn Człowieczy jest Panem szabatu...  

czwartek, 18 lipca 2019

Dzień po dniu

18 lipca 2019

Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu...

JESTEM, KTÓRY JESTEM... posłał mnie do was...

Bóg jest - niewidzialny, niepojęty, nieogarniony...
Człowiek jest - kruchy, proch z ziemi - samotny...
Jezus - przychodzi, jest blisko, przyjaciel dla nas...
Przychodzimy do Ciebie Jezu - Tyś Miłością...

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię...  

środa, 17 lipca 2019

Dzień po dniu

17 lipca 2019

Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia...

Zdejmij sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą...

Jednak Bóg mnie odnalazł na tej mojej ziemi...
Pustynia i samotność - a jest zawsze blisko Bóg...
Otwiera mi oczy - poznaję Go - kocha mnie...
Pochwycił mnie dziś - wracam już do życia...

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi...  

wtorek, 16 lipca 2019

Dzień po dniu

16 lipca 2019

Ożyje serce szukających Boga...

Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych, lecz słuchajcie głosu Pańskiego...

Ty mówisz - Panie - chcemy słuchać Ciebie...
Twoje słowo jest światłem - jest życiem...
Objawiasz Miłość Ojca - dajesz nadzieję...
Kruszysz serca nasze - dajesz swego Ducha...

Biada tobie...  

poniedziałek, 15 lipca 2019

Dzień po dniu

15 lipca 2019

Naszą pomocą jest Zbawiciel świata...

Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien...

Idziemy za Tobą, Jezu - Twój krzyż jest bramą...
Ty dałeś za nas życie - już jesteśmy zbawieni...
Stawiamy na Ciebie, Jezu - miłość jest ofiarna...
Wszystko przemija - świat prochem jest już dziś...

Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je...