poniedziałek, 21 sierpnia 2017

Dzień po dniu

21 sierpnia 2017

Pamiętaj o nas i przyjdź nam z pomocą...

Co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne...

Co mam zrobić z sobą, Panie...
Pusto i ciemno jest we mnie...
Nie wiem dokąd naprawdę idę...
Nie wiem kim jestem - kim mam być...

Przyjdź do Jezusa - zaufaj Mu...
On wzywa ciebie - idź za Nim...
Zostaw skarby - rozdaj ubogim...
Daj się pochwycić miłości Ducha...

Idź, sprzedaj, co posiadasz, i daj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. potem przyjdź i chodź za Mną...

niedziela, 20 sierpnia 2017

Dzień po dniu

20 sierpnia 2017

Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże...

Dom mój będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów...

Nikt nie jest wykluczony z naszej wspólnoty...
Bóg kocha nas i posyła w świat z radością wiary...
Nieść światło w świecie to przywilej wszystkich...
Jesteśmy posłuszni miłości, która wszystko może...

Albowiem Bóg poddał wszystkich nieposłuszeństwu, aby wszystkim okazać swe miłosierdzie...

Wołaj z ufnością, że Bóg cię usłyszy...
Przeszkody umacniają twoją wiarę...
Odwaga i pokora to klucz spełnienia...
Bóg jest miłosierny zawsze inaczej...

O niewiasto, wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie, jak pragniesz!...  

sobota, 19 sierpnia 2017

Dzień po dniu

19 sierpnia 2017

Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem...

Bójcie się Pana i służcie Mu ze szczerością i wiernością... 

Jesteśmy wszyscy dziećmi dobrego Boga...
Jego miłość jest niepojęta - ogarnia nas...
Nie nas nie może odłączyć od miłości Boga...
Jedziemy w pielgrzymce wiary do domu Ojca...

Dopuśćcie dzieci i nie przeszkadzajcie im przyjść do Mnie... 

piątek, 18 sierpnia 2017

Dzień po dniu

18 sierpnia 2017

Sławmy na wieki miłosierdzie Pana...

Czy wolno oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu?...

Przebaczenie i zjednoczenie więzią jedności...
Szukać tego co łączy - nie co dzieli i niszczy...
Troszczyć się o siebie - miłość w codzienności...
Budować dom na skale - na Jezusie w Duchu...  

Kto może pojąć, niech pojmuje!...  

czwartek, 17 sierpnia 2017

Dzień po dniu

17 sierpnia 2017

 Śpiewajmy Panu, który moc okazał...

Panie, ile razy mam przebaczyć...

To miłosierny Ojciec przebacza człowiekowi...
Wszyscy zgrzeszyliśmy - jesteśmy poranieni...
Potrzebujemy przebaczenia Boga i człowieka...
Przebacz wiec sobie i tym, którzy ciebie zranili...

Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeśli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu...
 

środa, 16 sierpnia 2017

Dzień po dniu

16 sierpnia 2017

Błogosławiony Bóg, co daje życie...

Gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy...

Upomnienie i przebaczenie to akt miłosierdzia...
Wszyscy upadamy - proszę pomóż mi powstać...
W relacji mojej z tobą niech będzie z nami Jezus...
Otwórz mi oczy - nie znam prawdy - chcę żyć...

Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich...  

wtorek, 15 sierpnia 2017

Dzień po dniu

15 sierpnia 2017

Stoi Królowa po Twojej prawicy...

Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu...

Apoteoza Maryi - Ona już jest cała w niebie...
Jesteś powołany do życia w pełni - świętość...
Zawierz swoje życie Maryi - to droga wiary...
Wielka walka toczy się - w twoim sercu...

Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli...

Trzeba zjednoczyć się z Jezusem w krzyżu...
Trzeba umierać z miłości, aby żyć pełnią...
Dziś z Maryją uwielbiaj Jezusa - On jest Życiem...
Ojciec czeka w chwale - to twój kres i spełnienie...

Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim...