piątek, 22 czerwca 2018

Dzień po dniu

22 czerwca 2018

Swojemu słudze Bóg łaskę okaże...

Nikt nie może dwom panom służyć...

Albo, albo - kto jest twoim Bogiem?...
Dziś u wielu pieniądz dzierży władzę...
Zaufaj Jezusowi - wszystko albo nic...
Wszystko co masz jest z ręki dobrego Boga...

Nie martwcie się o swoje życie...  

czwartek, 21 czerwca 2018

Dzień po dniu

21 czerwca 2018

Niech sprawiedliwi weselą się w Panu...

Powstał Eliasz, prorok jak ogień, a słowo jego płonęło jak pochodnia...

Modlitwa to ogień Ducha w moim sercu...
To słowo Pana, które przenika do dna duszy...
To zjednoczenie w miłości - uwielbienie...
Chwała i dziękczynienie w radości nieba... 

Modląc się, nie bądźcie gadatliwi jak poganie...  

środa, 20 czerwca 2018

Dzień po dniu

20 czerwca 2018

Bądźcie odważni, ufający Panu...

Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego...

 Post wewnętrznie oczyszcza - dla modlitwy...
Jałmużna nie istnieje bez modlitwy prawdziwej...
Te trzy są razem - jałmużna, modlitwa i post...
To wszystko z Ducha jest dla chwały Pana...

A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie...  

wtorek, 19 czerwca 2018

Dzień po dniu

19 czerwca 2018

Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni...

Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie sie za tych, którzy was prześladują...

Bóg pierwszy nas umiłował gdyśmy Go odrzucili...
Jezus umarł za nas na krzyżu - uwalnia w nas miłość...
Duch Święty rozlewa miłość w naszych sercach...
Przekraczamy granice naszych możliwości - już dziś... 

Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski...  

poniedziałek, 18 czerwca 2018

Dzień po dniu

18 czerwca 2018

Wysłuchaj, Panie, głos mojej modlitwy...

Twoje słowo jest pochodnią dla stóp moich, Panie, i światłem na mojej ścieżce...

Jakie są moje modlitwy, gdy przychodzę do Ciebie...
Jakie wołania słychać w świecie ludzi wiary dziś...
Gdzie jesteś i czy słyszysz nasze udręki nasz Boże...
Czy modlitwa przemienia świat - czy leczy serca...

Otwórz moje serce - niech daje miłość żebrakom...
Mój czas nie należy do mnie - jest czasem miłości...
Moje słowa, pieniądze trzeba przemienić w miłość...
Daj wolność serca - niech w nas objawi się Bóg...

Jesteśmy w drodze - twoje słowo oświeca nas...
Twój Duch daje siłę słabym ludziom na dziś...
Niech czystość i prawość będzie naszą ozdobą...
Chcemy być blaskiem Twojego światła dziś... 

Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie...  

Dzień po dniu

17 czerwca 2018

Dobrze jest śpiewać Tobie, Panie Boże...

Ona wypuści gałązki i wyda owoc, i stanie się cedrem wspaniałym...

Maryja jest gałązką cedru - daje nowość życia...
My - Kościół jesteśmy cedrem wspaniałym...
Z ziarnka chrztu wyrasta drzewo życia wiary...
Duch Święty działa w nas - człowiek pozwala... 

Królestwo Boże jest jak ziarno gorczycy...
Wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki podniebne gnieżdżą się w jego cieniu...

Jesteśmy w drodze - idziemy za Jezusem...
Duch Święty jest natchnieniem i mocą...
Przemienia nas, zapala miłość i prowadzi...
Idziemy do bramy przejścia - Pascha nasza... 

Jak długo pozostajemy w ciele, jesteśmy pielgrzymami, z daleka od Pana...  

sobota, 16 czerwca 2018

Dzień po dniu

16 czerwca 2018

Przyciągnę wszystkich do siebie...

To Jezus zaprasza i przyciąga mocą swej miłości.
To Duch Święty tak działa w naszych sercach.
Jesteśmy tu, aby wielbić Boga, aby dziękować za obfitość darów 
i aby wstawiać się za Warszawę, Polskę i świat.
Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi.
Dobrze, że jesteś!

Boże, nasz Ojcze, od Ciebie pochodzi wszystko, czym jesteśmy i co posiadamy,
spraw, abyśmy w Twoich darach dostrzegali Twoją nieskończoną dobroć 
i miłowali Ciebie z całego serca i ze wszystkich sił naszych...

Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem...

Eliasz zszedł z góry i odnalazł Elizeusza...
Podszedłszy do niego, zarzucił na niego swój płaszcz...

Dziś Eliasz poszukuje Elizeusza - rozgląda się wokoło...
Historia naszej wspólnej drogi z Jezusem dalej toczy się...
Trzeba dziękować i ufać, że Pan nas nie opuści - ON JEST ...
Jesteśmy wspólnotą świętych grzeszników i tu jest Pan... 

Elizeusz zabrał się i poszedłszy za Eliaszem, stał się jego sługą...