niedziela, 31 sierpnia 2014

Dzień po dniu

31 sierpnia 2014

Zejdź Mi z oczu szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie.

Wszystko się zaczyna od myślenia...
Potem słowa, czyny i cała strategia życia...
Wpływ na nasze myślenie ma świat...
Potrzeby nasze, media, podszepty kusiciela...

Gdy spotkałeś Jezusa i jesteś Jego uczniem...
Jego nauka ma kształtować twoje myślenie i życie...
Musisz poddać się Słowu Pana, które przenika do głębi...
Nadaje życiu nowy kierunek i nowe wartości...

Musi się odmienić twój umysł i serce...
Abyś wybierał codziennie drogę Pana...
Abyś wszedł w krzyż, który jest bramą...
Abyś stracił swoje życie i tak ocalejesz...

Proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej...


piątek, 22 sierpnia 2014

Dzień po dniu

22 sierpnia 2014

Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów...
Udzielę wam mego ducha po to, byście ożyli...

Grzech sprowadza śmierć i wszyscy pomarli...
Jesteśmy ziemią pogrążoną w ciemności i chaosie...
Żyjemy w pozorach, ale prawdziwie jesteśmy martwi...
Pogrążeni w samotności i zwątpieniu...

Pan ulitował się nad nami - posłał Syna swego...
Krew Jezusa jest przymierzem miłości dla grzechu świata...
Duch posłany niesie życie i nadzieje ludom całego świata...
Otwórz przepaść zwątpienia i przyjmij lekarstwo życia...

Niech Duch Święty zstąpi i odnowi świat...
Niech ożywi martwe kości rozsiane po naszej ziemi...
Niech prorok woła do Ducha, aby zstąpił...
Niech Kościół głosi światu słowo nadziei...

Będziesz miłował Boga całym sercem, umysłem i mocą...
Będziesz kochał człowieka - bliźniego, jak siebie samego...
W tym jest ocalenie świata i ludzi...
W tym jest zbawienie dla ciebie...

wtorek, 19 sierpnia 2014

Dzień po dniu

19 sierpnia 2014

Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do królestwa niebieskiego.

Dobra materialne często zniewalają człowieka...
Jezus wezwał go - pójdź za Mną, a on odszedł smutny...
Nie mógł zostawić tego, co posiadał...
Dziś materializm szerzy się w świecie jak religia...

Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą...

Aby być uczniem Jezusa trzeba opuścić wszystko...
Trzeba być wolnym wewnętrznie od wartości materialnych...
Przewartościowanie w sercu - co jest najważniejsze w życiu...
Gdy Bóg jest na pierwszym miejscu wszystko inne jest na właściwym miejscu...

niedziela, 17 sierpnia 2014

Dzień po dniu

17 sierpnia 2014

Dom mój będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów...

Nikt nie jest wykluczony - Serce Boga wszystkich pomieści...
Wszyscy poszukują nieskończoności i miłości...
Bóg wszystkich szuka i zaprasza - jest dobrym Bogiem...
Zaufaj i zrób krok do przodu - wszystko się odmieni...

Bóg poddał wszystkich nieposłuszeństwu, aby wszystkim okazać swe miłosierdzie...

Grzech - błogosławiona wina - Bóg posłał Swego Syna na zbawienie ludzi...
Grzech wzmógł się i niszczy ludzi - ale miłość Jezusa jest nieskończenie potężna...
W Krzyżu nasze ocalenie i objawienie Miłosierdzia Boga...
Odwagi - trzeba wyjść z groty lęków i uzależnień - Ojciec czeka...

O niewiasto, wielka jest wiara twoja; niech ci się stanie, jak chcesz.

Wiara jak okruszyny spadające ze stołu panów...
Żywa wiara - otwiera na działanie Ducha Świętego...
Wytrwała i pokorna - nie obraża się i nie ustaje...
Panie - Ty wiesz - pomnóż i ożywiaj moją wiarę...

sobota, 16 sierpnia 2014

Dzień po dniu

16 sierpnia 2014

Dopuśćcie dzieci i nie przeszkadzajcie im przyjść do Mnie...

Jezus kocha dzieci i chce ich prawidłowego rozwoju...
Dziś jak i dawniej próbuje się odgrodzić dzieci od Jezusa...
Są nowoczesne programy wychowawcze bez wiary...
Nowe systemy edukacji, których boją się rodzice...

Troska Kościoła o dzieci jest chyba jedną z najważniejszych...
Chrzest dziecka jest bramą wiary i nowym narodzeniem z Ducha...
Edukacja i przekaz wiary jest konsekwencją przymierza z Bogiem...
Przejścia przez kryzysy jest szansą nowego przebudzenia i wzrostu wiary...

Wszyscy jesteśmy dziećmi dobrego Boga...
Nie można nikomu zabraniać czcić Boga i wierzyć...
Wolność religijna i dostęp do edukacji należy się każdemu...
Musimy pomagać sobie w rozpoznawaniu bliskość Boga w życiu...
piątek, 15 sierpnia 2014

Dzień po dniu

15 sierpnia 2014

Wielki znak na niebie: NIEWIASTA...
Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego...

Maryja przeszła drogę wiary i jest w niebie...
My, pielgrzymi, podążamy drogą zbawienia...
Maryja jest naszą Matką i znakiem nadziei...
Znakiem dla świata jest Kościół - oblubienica Baranka...

Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli...

Jezu, prowadzisz nas przez krzyż do zmartwychwstania...
Nie chcesz, aby śmierć miała ostatnie słowo...
Nadzieja zawieść nie może nawet gdy ogarnia mrok świata...
Nieśmiertelność i chwała jest naszym przeznaczeniem...

Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana...

Usłyszeć słowo i uwierzyć, że ono jest życiem...
Boże rema dla twojego życia jak strzała...
Maryja przyjęła słowo, które w Niej stało się Ciałem...
Jest błosłowiona to znaczy najszczęśliwsza...

Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim...

czwartek, 14 sierpnia 2014

Dzień po dniu

14 sierpnia 2014

Po tym poznaliśmy miłość, że On oddał za nas życie swoje. My także winniśmy oddawać życie za braci...

Miłość prawdziwa, którą Bóg nas umiłował objawia się w Jezusie...
Jego życie, a nade wszystko ofiara życia na krzyżu jest aktem miłości...
Bóg umiłował nas i objawia to w Jezusie - przez Jego czyny, życie i krzyż...
Uczniowie Jezusa uwierzyli miłość i mają żyć tą miłością...

Jesteśmy powołani do miłości, która w nas się objawia...
Przez nasze życie - w czynach i słowach - świeci blask miłości...
Ofiara życia Maksymiliana - oddał życie za drugiego człowieka...
Jest dla nas darem - że miłość jest możliwa...

Nawet pośród obozu koncentracyjnego, w warunkach ekstremalnych...
Można przełamać własne ograniczenia, aby ratować drugiego...
Oddać swoje życie, aby ocalić brata - to heroizm miłości...
To jest powołanie nie dla wyjątkowych - jest dla mnie i dla ciebie...

Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich...

środa, 13 sierpnia 2014

Dzień po dniu

13 sierpnia 2014

Jestem pośród nich...

Jesteś, Panie, z nami, gdy gromadzimy się we wspólnocie...
Mieszkasz w głębi naszych i budzisz w nas nadzieję...
Przychodzisz jak nieznany Wędrowca na pokrętnich naszych drogach...
Gdy jesteśmy uśpieni przez miraże świata - Ty czuwasz...

Nie opuszczasz nas, Panie, gdy odchodzimy od Ciebie...
Nie obrażasz się, gdy nie doceniamy Twojej miłości...
Szukasz nas, gdy w ciemnościach uciekamy przed Tobą...
Podnosisz nas, gdy upadamy w błoto naszego zwątpienia...

Ty nas wzywasz po imieniu i nazywasz nas przyjaciółmi...
Ty znasz nas do głębi bardziej, niż my siebie znamy...
Ty posyłasz nas, aby nieść światu nadzieję miłości...
Oświecasz nasze serce i przemieniasz nas w Siebie...

poniedziałek, 11 sierpnia 2014

Dzień po dniu

11 sierpnia 2014

Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Oni zabiją Go, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie...
I bardzo się zasmucili...

Śmierć Jezusa była spełnieniem Jego misji i woli Ojca...
Tak Bóg umiłował świat - to wielki szczyt miłości...
Uczniowie nie pojmowali co mówi i całej Jego misji...
Pascha Jezusa była dla nich katastrofą i wielką raną...

Jak dziś uczniowie Jezusa przyjmują Jego Paschę...
Czy przez cierpienie Jezusa świeci Jego Miłość...
Czy my dziś wierzymy, że uczynił to dla nas...
Czy Pascha Jezusa staje się naszą Paschą...

Duch Święty uaktualnia w Kościele Paschę Jezusa...
On we wspólnocie przeprowadza nas przez katastrofy...
On budzi w nas poranek nadziei i radość zwycięstwa...
On idzie w nas na peryferie świata, aby oświetlić mrok...