piątek, 31 marca 2017

Dzień po dniu

31 marca 2017

Pan zawsze bliski dla skruszonych w sercu...

Zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego, bo nam niewygodny: sprzeciwia się naszemu działaniu, zarzuca nam przekraczanie Prawa...

Trzeba Go skasować, bo jest niebezpieczny...
Odstaje od nas - przy Nim widać nasze brudy...
Za bardzo świeci - już nie można wytrzymać...
Ekstremalnie nawiedzony - jakiś kit nam wciska...

Jezus przychodzi i rozprasza ciemności...
Ma w sobie dla nas bliskość i współczucie...
Ufa ludziom - przyjaźnią ich obdarza...
Zaprasza do wspólnoty i czynnej miłości...

Zamierzali więc Go pojmać, jednakże nikt nie podniósł na Niego ręki, ponieważ godzina Jego jeszcze nie nadeszła... 

czwartek, 30 marca 2017

Dzień po dniu

30 marca 2017

Pamiętaj o nas i przyjdź nam z pomocą...

Zstąp na dół, bo sprzeniewierzył się lud twój...

Bóg ich prowadził - oni schodzili z Jego drogi...
Uprawiali bałwochwalstwo w drodze na pustyni...
Zawarł z nimi przymierze - byli ludem Boga...
Przez wstawiennictwo Mojżesza przebaczał...

Dziś szukamy nowych dróg - pustka jest w nas...
Chciwość pieniędzy czyni bożkiem mamonę...
Kariera staje się celem - snutek jest i złość...
Jezus przychodzi - nie wierzymy - chcemy znaku... 

Gdybyście jednak wierzyli Mojżeszowi, to i Mnie wierzylibyście...  

środa, 29 marca 2017

Dzień po dniu

29 marca 2017

Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia...

Ustanowiłem cię przymierzem dla ludu... 

Wybrany i wysłany Syn Ojca - Boga Jahwe...
Ojciec i Syn jedno w działaniu - Miłość...
Wyprowadza z ciemności - ku wolności...
Wszyscy w grobach usłyszą Jego głos...

Przebaczenie i pojednanie dla wszystkich...
Nikt nie jest wykluczony - ocalenie...
Przywraca godność dziedzica królestwa...
Nowe życie jest faktem - radość szczęścia... 

Ja nie zapomnę o tobie... 

wtorek, 28 marca 2017

Dzień po dniu

28 marca 2017

Pan Bóg Zastępów jest dla nas obroną...

Czy chcesz wyzdrowieć?...

Człowiek grzeszny potrzebuje uzdrowienia...
Woda życia wypływa spod świątyni Pana...
Trzeba wskoczyć do sadzawki Betesda...
Jezus przychodzi - wstań i chodź...

Wstań, weź swoje nosze i chodź...

 
   


poniedziałek, 27 marca 2017

Dzień po dniu

27 marca 2017

Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś...

Idź, syn twój żyje...

Jezus nas uzdrawia - wiara nasza rośnie...
Słowo przychodzi i jest światłem życia...
Uwierz miłości pośród plagi cierpień...
Jezus nam objawia perspektywę życia...

Ja stwarzam nowe niebiosa i nową ziemię...
Będzie radość i wesele na zawsze z tego, co Ja stworzę...
 
    

niedziela, 26 marca 2017

Dzień po dniu

26 marca 2017

Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego...

Zbudź się, o śpiący, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus... 
  
Jesteśmy zaślepieni blaskiem ciemności...
Widzimy - ślepota nas powala na ziemię...
Jezus przychodzi - błoto nakłada na oczy...
Serce pęka z miłości - Jezu już teraz widzę...

Blask nieskończoności ogarnia moją duszę...
Zostałem wyzwolony z ciemności demona...
Jezus podaje mi rękę - obmywa moje serce...
Oczy widzą - serce kocha - jestem ocalony...

Niegdyś byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu; postępujcie jak dzieci światłości...  

sobota, 25 marca 2017

Dzień po dniu.

25 marca 2017

Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę...

Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego...

Zwiastowanie to nowy początek...
Bóg wchodzi w historię świata...
Maryja uwierzyła i wyraża zgodę...
Jezus chce wejść w twoje życie...

Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię...


piątek, 24 marca 2017

Dzień po dniu

24 marca 2017

Ja jestem Bogiem, słuchaj mego głosu...

Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Bogiem...

Co nas prowadzi w labiryncie konieczności i strat...
Co nam przeszkadza żyć po ludzku w zwykłe dni...
Gdzie jest wiara, która świeci i nadaje życiu sens...
Jak odnaleźć Jedynego w panteonie ważnych spraw...

Niech zaświeci blask miłości jedynego Boga...
Aby rozpoznać w życiu przeznaczenie miłości...
By uwierzyć, że On kocha nas i chce miłości...
Jest możliwe dobrze żyć mimo wielkich ran...

Bo miłość po błocie chodzi 
i wszyscy plują jej w twarz...

Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą...
Będziesz miłował bliźniego jak siebie samego...

 Trudno dziś ją spotkać na świecie,
 Choć nie boi się blasku dnia.
 Ludzie jej ciągle szukają,
 Pytają. co im da.

A miłość po błocie chodzi
I często jej plują w twarz.
Nie myśli swego dochodzić,
Nie skusi jej żaden blask.
A miłość po błocie chodzi.
Kto fantazję większą ma, większą ma. 
 
Złość i nienawiść na świecie
Też nie boją się blasku dnia.
Ludzie im wciąż ulegają,
Mawiają, że serc już brak. 
 
Spróbuj więc zrozumieć brata
I nie pytaj , co Tobie da,
W tedy na pewno zrozumiesz,
Że lepiej jest dawać niż brać.


     

czwartek, 23 marca 2017

Dzień po dniu

23 marca 2017

Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie...

Nie chcieli słuchać i poszli za zatwardziałością swych przewrotnych serc; obrócili się plecami, a nie twarzą... 
Uczynili twardym swój kark, stali się gorsi niż ich przodkowie...

Grzech zatacza kręgi - rodzi większy grzech...
Nieposłuszeństwo i bunt przeciw Bogu...
Twarde serce niewiary - zwątpienie w Miłość...
Lęk przed zmianą i odrzuceniem bożków...

Kruszyć serca - słuchać prawdy Słowa...
Bóg jest dobry - kocha mimo wszystko...
Szuka nas i uwalnia od demona buntu...
Jest zawsze blisko - nigdy nie potępia...

Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; a kto nie zbiera ze Mną ten rozprasza... 

Bóg sprawia, że rozumiemy Jego ogromną miłość właśnie w obliczu naszej grzeszności. Łaska jest silniejsza i przewyższa wszelkie możliwe opory, bo miłość wszystko zwycięża...
papa Franciszek
     

środa, 22 marca 2017

Dzień po dniu

22 marca 2017

Kościele święty, chwal swojego Pana...

Słuchaj praw i nakazów, które uczę was wypełniać...
One są mądrością i umiejętnością w oczach narodów...

Idziemy drogą Bożego prawa - Jezus prowadzi...
Pokusa sprowadza nas na manowce grzechu...
Gubimy drogą życia - idziemy donikąd...
Nawróć się - uznaj mądrość Bożego prawa...

Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem,
Ty masz słowa życia wiecznego...

 

 
  

wtorek, 21 marca 2017

Dzień po dniu

21 marca 2017

Pamiętaj o nas, miłosierny Panie...

Postępuj z nami według swej łaskawości i według wielkiego swego miłosierdzia. 
Wybaw nas przez swe cuda i uczyń swe imię sławnym, Panie...

Jestem grzesznikiem, moja słabość obezwładnia mnie...
Chcę czynić dobro, czynię zło - jestem słaby i rozbity...
Przebacz mi Panie - okaż swoje miłosierdzie Panie...
Niech Twój Duch wyprowadzi mnie z mojego grobu...

Wołam o przebaczenie - chcę przebaczyć braciom...
Daj mi moc, abym to uczynił szczerze i prawdziwie...
Tylu czyha na mnie - cieszą się moim upadkiem...
Panie, chcę dziś błogosławić moich nieprzyjaciół...

Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy...

Trzeba pokory i umiejętności modlitwy, by nie zagłuszyć w sercu słowa Bożego. Inaczej pojawia się ryzyko, że je zawłaszczymy i będziemy interpretować w myśl własnych interesów.
papa Franciszek  

    
  

poniedziałek, 20 marca 2017

Dzień po dniu

20 marca 2017

Jego potomstwo będzie trwało wiecznie...

Nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki...

Zaskoczenie, zdziwienie - skąd to dziecko...
Dobrze, że był mężem sprawiedliwym...
Nie jesteś nikim - jesteś potomkiem Dawida...
Przyjmij to dziecko - niech będzie twoim...

Józef posłuchał - uwierzył i stało się tak...
Jezus jest synem Dawida - jest Mesjaszem...
Józef wprowadza nas w nieskończoność...
Wiara jest poręką tych dóbr - idzie niebo...

Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański...

Miłość jest pierwszym aktem, Dzięki któremu Bóg daje się poznać i wychodzi nam na spotkanie. Niech zatem nasze serce będzie otwarte na ufność, że jesteśmy miłowani przez Boga. Jego miłość zawsze nas uprzedza, towarzyszy nam i pozostaje przy nas, pomimo naszego grzechu.
papa Franciszek
  
   

niedziela, 19 marca 2017

Dzień po dniu

19 marca 2017

Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie...

A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany...

Jesteśmy wszyscy spragnieni miłości...
Grzech przysłania nam Boga - burzy nas...
Jezus przynosi nam pojednanie i pokój...
Umarł za grzeszników - to ofiara miłości...

O gdybyś znała dar Boży...

Myśmy słyszeli i poznali Jezusa z Nazaretu...
Jego koledzy wyrzucili Go poza miasto...
My pragniemy - ale szukamy gdzie indziej...
Pamiątki Jezusa są puste - tylko prowokują...

Uderzysz w skałę, a wypłynie z niej woda... 

Zatwardziałość serca jest ciężką chorobą...
Skrusz, Panie moje serce - abym żył i kochał...
Daj mi swego Ducha - serce świątynią chwały...
Spotkaj mnie na pustynnych drogach ucieczki...

Moim pokarmem jest wypełnić wolę Tego, który Mnie posłał...  

sobota, 18 marca 2017

Dzień po dniu

18 marca 2017

Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia...

Moje dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje, do ciebie należy. 
A trzeba było weselić się i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a ożył; zaginął, a odnalazł się.

Jesteśmy blisko - Ojciec jest naszym wszystkim...
Wracamy - bośmy pogubili się - zło jest w nas...
Ojciec wzruszył się głęboko - brat nie chciał wejść...
Kim ty jesteś w tej scenerii - jaki jest twój los...

Przebaczenie uzdrawia nas i uwalnia od grzechu...
Potrzebujemy uwolnienia miłości, która jest w nas...
Nasze grzechy zatopione w głębinach morskich...
Odzyskałeś szatę królewicza, pierścień i sandały...

A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko...
   

piątek, 17 marca 2017

Dzień po dniu

17 marca 2017

Wspomnijcie cuda, które Pan Bóg zdziałał...

Kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła...

Pan jest i działa w historii świata, moim życiu też...
Nie wszystko rozumiem - lęk mnie przejmuje...
Działam często na oślep - wywracam wydarzenia...
Niech Jezus odrzucony będzie moim Panem...

Teraz zabijmy go i wrzućmy do którejkolwiek studni...

Człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą, jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się Miłość, jeśli nie spotka się z Miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa.  Człowiek, który chce zrozumieć siebie do końca — nie wedle jakichś tylko doraźnych, częściowych, czasem powierzchownych, a nawet pozornych kryteriów i miar swojej własnej istoty — musi ze swoim niepokojem, niepewnością, a także słabością i grzesznością, ze swoim życiem i śmiercią, przybliżyć się do Chrystusa.
św. Jan Paweł II

   

czwartek, 16 marca 2017

Dzień po dniu

16 marca 2017

Szczęśliwy człowiek, który ufa Panu...

Błogosławiony mąż, który pokłada ufność w Panu, i Pan jest jego nadzieją...

Idź drogą Pana - wybieraj służbę w dawaniu...
Zysk nie może być celem - skarb twój zmarnieje...
Zejdź z tronu chwały - umywaj nogi biedakom...
Rozpal serce słońcem miłości - nasyć się Duchem...

Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień ucztował wystawnie...
   

środa, 15 marca 2017

Dzień po dniu

15 marca 2017

Wybaw mnie, Panie, w swoim miłosierdziu...

Nie wiecie, o co prosicie...

Jakie są twoje aspiracje, dążenia i oczekiwania...
Kim chciałbyś być w swoich marzeniach...
Czy masz pokorę serca, by być ostatnim sługą...
Czy wiesz, że miłość realizuje się przez służbę?...

Każdy uczeń Chrystusa jest sługą miłości...
Trzeba zrezygnować z siebie, by żyć dla innych...
Jezus uczy nas swoim życiem jak być ostatnim...
Wielkość człowieka mierzy się pokorą i służbą...

A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem waszym... 

wtorek, 14 marca 2017

Dzień po dniu

14 marca 2017

Temu, kto prawy, ukażę zbawienie...

Wszyscy jesteście braćmi...

Mamy jednego Ojca - to dobry Bóg...
Jezus jest naszym bratem i mistrzem...
Duch uskrzydla nas miłością i radością...
Tworzymy jedną rodzinę - Kościół...

Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony...

poniedziałek, 13 marca 2017

Dzień po dniu

13 marca 2017

Nie czyń nam, Panie, według naszych grzechów...

Zgrzeszyliśmy, zbłądziliśmy, popełniliśmy nieprawość i zbuntowaliśmy się, odstąpiliśmy od Twoich przykazań...

Nawrócić się do Pana to uznać zło grzechów...
Nawrócić się do Pana to odrzucić grzech...
Naprawić krzywdę, prosić o przebaczenie...
Wejść z pomocą Ducha Świętą na drogę Jezusa...

Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny...

niedziela, 12 marca 2017

Dzień po dniu

12 marca 2017

Okaż swą łaskę ufającym Tobie...

Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci ukażę...

Słowo Pana wzywa nas - trzeba wyruszyć w drogę...
Zaufaj Panu i wyjdź w drogę - Pan cię poprowadzi...
Tak zaczyna się przygoda wiary każdego z nas...
Abram wyszedł, Maryja uwierzyła - a ty gdzie jesteś...

Weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii mocą Bożą...

Przeszkód jest wiele w nas - Duch Święty wspomaga...
Nieprzyjaciół wokół - nie lękaj się - zło zwyciężaj dobrem...
Bóg jest z nami - któż przeciwko nam - idź do przodu...
Radość i nadzieja jest twoim świadectwem dla świata...

To jest mój Sym umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie...sobota, 11 marca 2017

Dzień po dniu

11 marca 2017

Błogosławieni słuchający Pana...

Miłujcie waszych nieprzyjaciół, módlcie się za tych, którzy was prześladują...

Twoja miłość do ludzi na miarę Jezusa...
Wyjdź w miłości poza granicę swego JA...
Błogosław i kochaj ludzi nieprzyjaznych...
Duch Święty przychodzi z pomocą słabości...

Miłość zatacza kręgi i wychodzi poza...
Trzeba pokonać swój strach, aby kochać...
Bóg kocha grzeszników i niewierzących...
Duch Święty działa w nas w miłości...

Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski...

     

piątek, 10 marca 2017

Dzień po dniu

10 marca 2017

Gdy grzechy wspomnisz, któż się z nas ostoi?...

Najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim...

Powrót do Boga wymaga pojednanie z braćmi...
Grzech rani ludzi i oddala ich od siebie...
Przebaczenie i pojednanie jest koniecznością...
W tym wyraża się nawrócenie i powrót do Boga...

Odrzućcie od siebie wszystkie grzechy i uczyńcie sobie nowe serce i nowego ducha...

Cierpienie jest wielką łaską. Przez cierpienie dusza upodabnia się do Zbawiciela, w cierpieniu krystalizuje się miłość. Im większe cierpienie, tym miłość staje się czystsza...
św. S. Faustyna Dz 57     

czwartek, 9 marca 2017

Dzień po dniu

9 marca 2017

Pan mnie wysłuchał, kiedy Go wzywałem...

Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam...

Jesteśmy dziećmi dobrego Boga - wszystko z Jego ręki...
Nie jestem samowystarczalny - potrzebuję Jego darów...
Szukam prawdy, otwierają się serca, proszę o miłość...
Bóg jest hojnym dawcą - czy potrafisz dzielić się darem...

W niebezpieczeństwie wołaj do Pana - ufaj Jemu zawsze...
Miej odwagę stanąć w obronie uciśnionych - Pan jest z tobą...
Kto zaufa Panu szczęście osiądzie idąc drogą paschy...
Droga Jezusa jest niezawodna - prowadzi do Domu Ojca...

Stwórz, Boże, we mnie serce czyste i przywróć mi radość Twojego zbawienia...
   

środa, 8 marca 2017

Dzień po dniu

8 marca 2017

Sercem skruszonym nie pogardzisz, Panie...

Wstań, idź do Niniwy, wielkiego miasta, i głoś jej upomnienie, które Ja ci zlecam...

Bóg nie chce katastrofy człowieka...
Posyła Jonasza i ciebie do ludzi...
Jest to dziś misja miłosierdzia...
Grzech niszczy człowieka i świat...

I uwierzyli mieszkańcy Niniwy Bogu, ogłosili post...

Uwierzyć Bogu to podjąć pokutę i modlitwę...
Uznać zło czynów i zmienić kierunek życia...
Odwrócić się od swego złego postępowania...
Jesteś posłany jako świadek miłosierdzia...

Nawróćcie się do Boga waszego,
On bowiem jest łaskawy i miłosierny...

 
     

wtorek, 7 marca 2017

Dzień po dniu

7 marca 2017

Bóg sprawiedliwy wyzwala z niewoli...

Słowo, które wychodzi z ust moich , nie wraca do Mnie bezowocnie...

Czytaj Biblię i słuchaj Pana - Bóg mówi do ciebie...
Modlitwa nie może być przegadana - trwaj w ciszy...
Wszystko zaczynaj od modlitwy - będziesz owocny...
Pan mówi - wola Pana objawia się w rozeznaniu...

Bóg jest twoim Ojcem  - jesteś Jego dzieckiem...
Jezus jest blisko - wszedł w twoją i  świata historię...
Duch Święty jest w twoim sercu miłością i mocą...
Uwielbiaj Pana z radością i dziękuj Mu za wszystko...

Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba...

Modlić się to znaczy rozmawiać z Bogiem. Odważyłbym się powiedzieć więcej. Modlić się to znaczy: odnajdywać się w tym Jednym, Odwiecznym Słowie, którym przemawia Ojciec - i które przemawia do Ojca. To Słowo stało się Ciałem, aby łatwiej nam było się znaleźć się w Nim również z naszym ludzkim słowem modlitwy. To słowo może być czasem bardzo nieudolne. Czasem nam go w ogóle brakuje. A jednak Słowo, które stało się Ciałem, wciąż dopełnia się ową nieudolnością naszych ludzkich słów, ażeby mówić do Ojca całą pełnią owej mistycznej jedności, jaką stanowi z Nim każdy człowiek, który się modli. Jaką stanowią wszyscy modlący się. W tej szczególnej jedności ze Słowem zawiera się wielkość modlitwy, jej godność, poniekąd jej definicja.
św. Jan Paweł II 


   


poniedziałek, 6 marca 2017

Dzień po dniu

6 marca 2017

Słowo Twoje, Panie, jest duchem i życiem...

Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz!...
Będziesz miłował bliźniego jak siebie samego. Ja jestem Pan!...

Powołanie do świętości jest dla każdego...
To droga wiary uczniów Chrystusa...
Miłość w konkretach wobec ludzi wokół...
Trzeba kochać siebie, by pokochać bliźnich...

Otwórz swe serce - rozejrzyj się wokół...
To Jezus puka do drzwi twego serca...
Z twoich zasobów dawaj w obfitości...
Kto nie daje ten traci i życie przegrywa...

Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnie uczyniliście...   

niedziela, 5 marca 2017

Dzień po dniu

5 marca 2017

Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni...

Zerwała zatem z niego owoc, skosztowała i dała swemu mężowi...

Wszyscy jesteśmy koszeni do złego...
Szatan wciąga nas w ciemność śmierci...
Jezus pokonał szatana - zwyciężył śmierć...
Jesteś powołany do życia w miłości Boga...

Pustynia świata jest drogą naszego życia...
Są niewygody i pokusy, aby żyć lepiej...
Szatan chce ci dać swoje szczęście...
Jesteś kuszony - otwórz oczy serca...

Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon...

Życie bowiem nasze w tym pielgrzymowaniu nie może trwać bez pokusy, ponieważ właśnie postęp duchowy dokonuje się przez pokusy. Ten, kto nie jest kuszony, nie może siebie poznać. Nikt też nie potrafi osiągnąć wieńca chwały bez uprzedniego zwycięstwa. Zwycięstwo zaś odnosi się poprzez walkę, a walczyć można jedynie wówczas, gdy się stanie w obliczu pokus i nieprzyjaciela. 
św. Augustyn 
     

sobota, 4 marca 2017

Dzień po dniu

4 marca 2017

Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem...

Zostałem zdobyty przez Chrystusa Jezusa...
Pędzę ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, do jakiej Bóg wzywa w górę w Chrystusie Jezusie...

Otwórz się na słowo Pana - On przychodzi do ciebie...
Wiara rodzi się w spotkaniu - jest twoją wolną decyzją...
Nie lękaj się - nic nie stracisz - Bóg jest dobry...
Gdy cię pochwyci staniesz się przyjacielem Jezusa...

Uwierzyć w miłość Boga i żyć według Jego Prawa...
Otworzyć się na Ducha Świętego - jest naszą pomocą...
Ogień zapłonie w sercu - wyruszysz w drogę pewną...
Pustka ustąpi - twoje życie zrodzi piękny owoc...

Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem.
Trwajcie w miłości Mojej!...


     

piątek, 3 marca 2017

Dzień po dniu

3 marca 2017

Sercem skruszonym nie pogardzisz, Panie...

Krzycz na całe gardło, nie przestawaj...
Szukają Mnie dzień za dniem, pragną poznać moje drogi...

Gdzie jest twój krzyk - niemy krzyk...
Gdzie szukasz to, co zagubiłeś...
Czy szukasz Boga w swojej codzienności...
Czy chcesz Go odnaleźć - uwierzyć...

On jest blisko - puka do serca...
On jest w Słowie - czy słyszysz...
Kocha na krzyżu - umiera za ciebie...
Jest w chlebie obecny dla ciebie...

Pościsz - innych oceniasz według siebie...
Jesteś smutny bo skupiony na sobie...
Oskarżasz - bo nosisz w sobie potępienie...
Przebacz sobie i dziękuj - On cię podnosi...

Dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, Twoi zaś uczniowie nie poszczą...

Człowiek jest sobą, także i przez to, że potrafi sobie odmówić, potrafi sobie mówić "nie"...
Człowiek rozwija się prawidłowo, jeśli te głębsze warstwy jego osobowości dochodzą do głosu w dostatecznej mierze. Jeśli cały zasięg jego zainteresowań i dążeń nie zatrzymuje się tylko na owych warstwach zewnętrznych, powierzchownych, związanych z ludzką zmysłowością. Otóż, ażeby umożliwić taki rozwój, musimy nieraz świadomie odsunąć się od tego, co służy zaspokojeniu zmysłowości, owych zewnętrznych powierzchownych warstw. Czyli - musimy odmówić sobie tego, czym tylko one się karmią...
Post jest pokojem ciała, potęgą umysłu, mocą duszy...
Post jest sterem życia ludzkiego i kieruje statkiem naszego ciała...
Natomiast post: umartwienie zmysłów, panowanie nad ciałem, nadaje modlitwie jakby większą skuteczność w nas samych. Jest to skuteczność, którą człowiek odkrywa w sobie. Odkrywa, że jest "inny", że bardziej jest "panem siebie", że stał się wewnętrznie wolny. I w tym wszystkim uświadamia sobie, jak to nawrócenie i spotkanie z Bogiem przez modlitwę owocuje w nim samym. 
św. Jan Paweł II  
   

czwartek, 2 marca 2017

Dzień po dniu

2 marca 2017

Szczęśliwy człowiek, który ufa Panu...

Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo, miłując Pana, Boga swego, słuchając Jego głosu, lgnąc do Niego...

Wybierz Jezusa - to najlepszy wybór dla ciebie...
On już na początku wybrał ciebie - tak ciebie...
To dla ciebie przyszedł na świat - umarł na krzyżu...
Zbawił cię z miłości - teraz mówi - pójdź za Mną...

Wiara jest łaską Boga - jest wyborem człowieka...
Bóg przychodzi do ciebie - otwórz się i zaproś...
Zaufaj Mu i oddaj Mu swoje życie - nie lękaj się...
To jedyna droga życia dla ciebie - abyś ocalał...

Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje...

Wiara syci się i karmi pamięcią. Pamięcią Przymierza, które Pan zawarł z nami: On jest Bogiem naszych ojców i dziadków. Nie jest Bogiem z ostatniej chwili, Bogiem bez rodzinnej historii, Bogiem, który, aby odpowiedzieć na każdy nowy paradygmat, musiałby odrzucać, jako przestarzałe i bez wartości, te wcześniejsze...
papa Franciszek dziś...    

środa, 1 marca 2017

Dzień po dniu

1 marca 2017

WIELKI POST  -  NAWRACAJCIE SIĘ I UWIERZCIE W EWANGELIĘ...

Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni...

Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem...

Trzeba wrócić do Pana - uwierzyć w Miłość...
Ojciec czeka i wzrusza się głęboko gdy wracasz...
Obudź się - wyjdź z jaskini swoich zwątpień...
Na horyzoncie świta blask zmartwychwstania...

W imieniu Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem!... 

Słowo jest darem. Druga osoba jest darem
Drodzy Bracia i Siostry!
Wielki Post to nowy początek, to droga prowadząca do bezpiecznego celu: Paschy Zmartwychwstania, zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią. Okres ten zawsze kieruje ku nam stanowczą zachętę do nawrócenia: chrześcijanin jest wezwany, by powrócił do Boga „całym swym sercem” (Jl 2,12), aby nie zadowalał się życiem przeciętnym, ale wzrastał w przyjaźni z Panem. Jezus jest wiernym przyjacielem, który nas nigdy nie opuszcza, bo nawet kiedy grzeszymy, czeka cierpliwie na nasz powrót do Niego, a wraz z tym oczekiwaniem, ukazuje swoje pragnienie przebaczenia (por. Homilia podczas Mszy św., 8 stycznia 2016).
Wielki Post jest czasem sprzyjającym zintensyfikowaniu życia duchowego poprzez święte środki, jakie oferuje nam Kościół: post, modlitwę i jałmużnę. U podstaw wszystkiego jest Słowo Boże, do którego słuchania i bardziej pilnego rozważania jesteśmy w tym okresie zachęcani. Chciałbym zwłaszcza zatrzymać się tutaj nad przypowieścią o bogaczu i Łazarzu (por. Łk 16,19-31). Pozwólmy się zainspirować tą tak znamienną kartą, która daje nam klucz do zrozumienia, jak działać, aby osiągnąć prawdziwe szczęście i życie wieczne, zachęcając nas do szczerego nawrócenia.
1. Druga osoba jest darem
Przypowieść rozpoczyna się od przedstawienia dwóch głównych bohaterów, ale to człowiek ubogi jest opisany bardziej szczegółowo: jest on w stanie rozpaczliwym i nie ma siły, aby się podnieść, leży u bramy bogacza i je  okruszyny, które spadają z jego stołu, całe jego ciało jest pokryte ranami a psy przychodzą je lizać (por. ww. 20-21). Obraz jest więc ponury, a człowiek jest powalony na obie łopatki i poniżony.
Scena okazuje się jeszcze bardziej dramatyczna, jeśli weźmiemy pod uwagę, że ubogi nazywa się Łazarz: jest to imię pełne obietnic, które dosłownie oznacza „Bóg pomaga”. Zatem nie jest to osoba anonimowa, ma wyraźnie określone rysy i ukazuje się jako człowiek, z którym należy łączyć jakąś historię osobistą. Chociaż dla bogacza jest on jakby niewidoczny, dla nas staje się znany i niemal bliski, staje się obliczem; a jako takie - darem, bezcennym bogactwem, istotą chcianą, kochaną, zapamiętaną przez Boga, nawet jeżeli jej konkretna kondycja jest sytuacją odrzucenia przez ludzi (por. Homilia na Mszy św., 8 stycznia 2016).
Łazarz uczy nas, że druga osoba jest darem. Właściwa relacja z ludźmi polega na uznaniu z wdzięcznością ich wartości. Również ubogi przy bramie bogacza nie jest irytującą przeszkodą, ale wezwaniem do pokuty i przemiany swojego życia. Pierwszą zachętą jaką kieruje ta przypowieść jest wezwanie do otwarcia drzwi naszego serca na drugą osobę, ponieważ każdy człowiek jest darem, czy jest to ktoś nam bliski, czy też obcy biedak. Wielki Post jest czasem sprzyjającym otwarciu drzwi każdemu potrzebującemu i rozpoznaniu w nim, czy też w niej, oblicza Chrystusa. Każdy z nas spotyka ich na swojej drodze. Każde życie, które napotykamy, jest darem i zasługuje na akceptację, szacunek, miłość. Słowo Boże pomaga nam otworzyć nasze oczy, aby przyjąć życie i je umiłować, zwłaszcza gdy jest słabe. By jednak móc to uczynić, trzeba potraktować poważnie także to, co Ewangelia mówi nam o bogaczu.
2. Grzech nas zaślepia
Przypowieść bezlitośnie podkreśla sprzeczności, w których znajduje się bogacz (por. w. 19). Człowiek ten, w przeciwieństwie do ubogiego Łazarza nie ma imienia, jest określony jedynie jako „bogacz”. Jego bogactwo przejawia się w noszonych ubraniach, przesadnym luksusie. Purpura była rzeczywiście bardzo ceniona, bardziej niż srebro i złoto, i dlatego była zastrzeżona dla bogów (por. Jer 10,9) i królów (por. Sdz 8,26). Bisior był specjalnym rodzajem tkaniny, która sprawiała, że ubiór nabierał niemal sakralnego charakteru. Zatem bogactwo tego człowieka było przesadne, również dlatego, że okazywane było codziennie, rutynowo: „dzień w dzień świetnie się bawił” (w. 19). Dostrzega się w nim dramatycznie zepsucie grzechu, które dokonuje się w trzech następujących po sobie etapach: umiłowanie pieniędzy, próżność i pycha (por. Homilia podczas Mszy św., 20 września 2013).
Apostoł Paweł powiedział, że „korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy” (1 Tm 6,10). Jest ona głównym powodem korupcji i źródłem zawiści, konfliktów i podejrzeń. Może dojść do tego, że pieniądz może nad nami zapanować tak bardzo, iż stanie się tyrańskim bożkiem (por. Adhort, ap.  Evangelii gaudium, 55). Zamiast być narzędziem, które nam służy, by czynić dobro i realizować solidarność z innymi, pieniądz może podporządkować nas i cały świat egoistycznej logice, która nie pozostawia miejsca dla miłości i stanowi przeszkodę dla pokoju.
Przypowieść ukazuje nam ponadto, że chciwość bogacza czyni go próżnym. Jego osobowość spełnia się w pozorach, w pokazywaniu innym, na co może sobie pozwolić. Pozory jednak maskują ​​wewnętrzną pustkę. Jego życie jest uwięzione w zewnętrzności, najbardziej powierzchownym i ulotnym wymiarze egzystencji (por. tamże, 62).
Najniższym szczeblem tego upadku moralnego jest pycha. Bogacz ubiera się jak by był królem, udaje zachowanie Boga, zapominając, że jest po prostu śmiertelnikiem. Dla człowieka zdemoralizowanego umiłowaniem bogactwa nie ma nic oprócz własnego „ja”, i dlatego jego spojrzenie nie dostrzega otaczających go osób. Owocem przywiązania do pieniędzy jest zatem pewien rodzaj ślepoty: bogacz nie widzi głodnego biedaka, poranionego i leżącego w swym upokorzeniu.
Patrząc na tę osobę możemy zrozumieć, dlaczego Ewangelia tak wyraźnie potępia miłość pieniędzy: „Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował; albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie” (Mt 6,24).
3. Słowo jest darem
Ewangelia o bogaczu i ubogim Łazarzu pomaga nam dobrze przygotować się na zbliżające się Święta Paschalne. Liturgia Środy Popielcowej zaprasza nas do przeżycia doświadczenia podobnego, do tego, jakie w sposób bardzo dramatyczny było udziałem bogacza. Kapłan, nakładając popiół na głowę, powtarza słowa: „Pamiętaj, że prochem jesteś i w proch się obrócisz”. Rzeczywiście zarówno bogacz jak i ubogi umierają, a zasadnicza część przypowieści ma miejsce w zaświatach. Obie postacie nagle odkrywają, że „nic nie przynieśliśmy na ten świat; nic też nie możemy [z niego] wynieść” (1 Tm 6,7).
Również nasze spojrzenie otwiera się na zaświaty, gdzie bogacz prowadzi długi dialog z Abrahamem, którego nazywa „Ojcem” (Łk 16,24.27), wykazując, że należy do ludu Bożego. Ten szczegół czyni jego życie jeszcze bardziej niespójnym, ponieważ do tej pory nic nie powiedziano na temat jego relacji z Bogiem. W istocie w jego życiu nie było miejsca dla Boga, bo jego jedynym bogiem był on sam.
Dopiero pośród udręk zaświatów bogacz rozpoznał Łazarza i chciałby, aby biedak ulżył jego cierpieniom przez odrobinę wody. Gesty, o które prosi Łazarza są podobne do tych, których bogacz sam mógł dokonać, ale których nigdy nie dopełnił. Abraham jednak wyjaśnia jemu: „za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz przeciwnie, niedolę; teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz” (w. 25). W zaświatach zostaje przywrócona pewna sprawiedliwość i  cierpienia życiowe są równoważone przez dobro.
Przypowieść idzie dalej i tak przedstawia przesłanie dla wszystkich chrześcijan. Bogacz bowiem, który ma braci jeszcze żyjących, prosi Abrahama, aby posłał do nich Łazarza, aby ich przestrzec. Lecz Abraham odparł: „Mają Mojżesza i Proroków; niechże ich słuchają” (w. 29). A wobec sprzeciwów bogacza dodał: „Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą” (w. 31).
W ten sposób ukazuje się prawdziwy problem bogacza: źródłem jego nieszczęść jest nie słuchanie Słowa Bożego. To go doprowadziło do tego, że już nie kochał Boga, a zatem gardził innymi. Słowo Boże jest żywą siłą, zdolną do wzbudzenia nawrócenia ludzkiego serca i do ponownego ukierunkowania człowieka ku Bogu. Konsekwencją zamknięcia serca na dar przemawiającego Boga jest zamknięcie serca na dar brata.
Drodzy bracia i siostry, Wielki Post jest czasem sprzyjającym odnowieniu siebie w spotkaniu z Chrystusem żyjącym w Jego Słowie, w sakramentach i w bliźnim. Pan – który podczas czterdziestu dni spędzonych na pustyni zwyciężył podstępy kusiciela – wskazuje nam drogę, którą trzeba pójść. Niech Duch Święty prowadzi nas do podjęcia prawdziwej pielgrzymki nawrócenia, by odkryć na nowo dar Słowa Bożego, by zostać oczyszczonymi z grzechu, który nas zaślepia i służyć Chrystusowi obecnemu w braciach potrzebujących. Zachęcam wszystkich wiernych do wyrażenia tej duchowej odnowy poprzez uczestnictwo w Kampaniach Wielkopostnych, promowanych przez wiele organizacji kościelnych, w różnych częściach świata, aby rozwijać kulturę spotkania w jednej rodzinie ludzkiej. Módlmy się za siebie nawzajem, abyśmy uczestnicząc w zwycięstwie Chrystusa umieli otworzyć nasze drzwi dla osób słabych i ubogich. Wówczas będziemy mogli w pełni żyć i świadczyć o radości paschalnej.
W Watykanie, 22 października 2017 r., w Święto św. Łukasza Ewangelisty
Franciszek