wtorek, 31 października 2017

Dzień po dniu

31 października 2017

Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas...

Sądzę, że cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, która ma się w nas objawić...

Dzieją się cuda w naszym życiu...
Wracamy do domu - pojednanie...
Uwolnieni z ciężaru w konfesjonale...
Smutek zamieniony w radość...

Cierpimy - nie marnujemy życia...
Kochamy i nie wiemy nawet skąd...
Miłosierdzie działa w nas - dlaczego?...
Jestem oszołomiony bilansem łaski...

W nadziei bowiem już jesteśmy zbawieni...  

poniedziałek, 30 października 2017

Dzień po dniu

30 października 2017

Bóg nasz jest Bogiem, co zbawia człowieka...

Wszyscy co, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi...

Zostałeś dotknięty przez Pana - spoglądaj ku górze...
Jezus żyje - prowadzi nas ku wyżynom nieba...
Jesteśmy synami dobrego Ojca - chwalmy Pana...
Wyprostuj się - idź za Jezusem z radością i nadzieją... 

Położył na nią ręce, a natychmiast wyprostowała się i chwaliła Boga...  

niedziela, 29 października 2017

Dzień po dniu

29 października 2017

Idźmy z radością na spotkanie Pana...

Nie będziesz gnębił, ani uciskał...

Jesteśmy dziećmi tego samego Ojca - obdarowani miłością...
Miłość z Boga wypływa - jest istotą naszego życia - jestem...
Bóg kocha pierwszy - uwierzyłem Jego miłości - teraz żyję...
Kocham Boga pełnią mego serca - kocham braci jak siebie...

Jesteśmy powołani do miłości - to moje jest najważniejsze...
Budujemy jedność - przebaczenie niszczy mury i uzdrawia...
Mieć wrażliwe serce na ubogiego - Jezus w nim przychodzi...
Misja Jezusa przynagla, aby w sercach budować nowy świat... 

Będziesz miłował...  

sobota, 28 października 2017

Dzień po dniu

28 października 2017

Po całej ziemi ich głos się rozchodzi...

Nie jesteście już obcymi i przychodniami...

Jesteśmy wspólnotą Jezusa - budujemy przyjazne relacje...
To Jezus nas wezwał po imieniu, nazwał przyjaciółmi...
Jego misja zbawienia świata jest naszą misją - idziemy...
Duch Święty nas prowadzi i umacnia - działa przez nas...

Jezus wyszedł na górę, aby się modlić, i całą noc spędził na modlitwie do Boga. 
Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich dwunastu, których też nazwał apostołami...
  

piątek, 27 października 2017

Dzień po dniu

27 października 2017

Naucz mnie, Panie, mądrych ustaw swoich...

Nieszczęsny ja człowiek! Któż mnie wyzwoli z ciała, co wiedzie ku tej śmierci?...

Chcę czynić dobro, a czynię zło - jestem rozbity...
Spotkałem Jezusa - obdarował mnie swoją miłością...
Duch Święty zstąpił na mnie - jestem misjonarzem...
Bóg ukazuje mi swoje oblicze - Abba miłosierny...

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom...  

czwartek, 26 października 2017

Dzień po dniu

26 października 2017

Szczęśliwy człowiek, który ufa Panu...

Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana - to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym...

Śmierć grzechu jest w nas - jesteśmy uwikłani w zło świata...
Krzyż Jezusa jest ocaleniem - śmierć Jezusa jest w nas życiem...
Duch Święty rozpala w nas miłość - przejście do świata Boga...
Rozniecaj ogień Bożej miłości wokoło siebie - bądź świadkiem...

Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże pragnę, ażeby już zapłonął...  

środa, 25 października 2017

Dzień po dniu

25 października 2017

Naszą pomocą jest Zbawiciel świata...

Niech grzech nie króluje w waszym śmiertelnym ciele, poddając was swoim pożądliwościom...

Oczekujemy przyjścia Pana - bądźmy czujni i czyści...
Powołani do miłości - wszyscy jesteśmy sługami Pana...
Jezus jest Królem - grzech nie może panować w nas...
Pożądliwość ukrzyżowana - jest w nas misja zbawienia...

Bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie...  

wtorek, 24 października 2017

Dzień po dniu

24 października 2017

Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę...

Gdzie jednak wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska... 

Światło miłości świeci blaskiem w krainie ciemności...
Na tym świecie jest wiele zła - ale świat jest dobry...
Człowiek jest dzieckiem Boga - jest słaby i grzeszny...
Jezus jest ratunkiem - ocaleniem świata i człowieka...

Bądźcie podobni do ludzi oczekujących swego pana... 

poniedziałek, 23 października 2017

Dzień po dniu

23 października 2017

Wielbimy Pana, bo swój lud nawiedził...

Abraham nie okazał wahania ani niedowierzania co do obietnicy Boże, ale się umocnił w wierze...

Trzeba zaufać Bogu i iść za głosem Pana...
Wiara prowadzi nas w blasku światłości...
Trzeba stoczyć walkę w sobie z demonem...
Żądza posiadania jest w nas bardzo wielka...

Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości...
  

niedziela, 22 października 2017

Dzień po dniu

22 października 2017

Pośród narodów głoście chwałę Pana...

Zawsze dziękuję Bogu za was wszystkich...

Trzeba zawsze dziękować Bogu za Jana Pawła II...
Nie lękajcie się - otwórzcie drzwi Chrystusowi...
Bogu należy się wszystko - jest Panem świata...
Człowiekowi nie można oddawać boskiej chwały...


Oddajcie więc cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga...

sobota, 21 października 2017

Dzień po dniu

21 października 2017

Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu...

On wbrew nadziei uwierzył nadziei, że stanie się ojcem wielu narodów...

Nie według ciała - według Ducha, który działa w nas...
Wielka rodzina - wiele narodów w sercu Jezusa...
Wielość w jedności Ducha Świętego - jedno Ciało...
Jesteśmy dziećmi Abrahama - przez wiarę w Jezusa...

Jesteśmy razem - wielbimy Boga - miłość jest w nas...
Uświęcamy się podążając za Jezusem - poskramiając ciało...
Wychodzimy do ludzi ze świadectwem miłości - odważnie...
Nie lękamy się odrzucenia - nie ukrywamy naszej wiary...

Uwierzyliśmy nadziei, która jest w nas blaskiem...
Prowadzi nas i inspiruje w drodze do nieskończoności...
Świat pogrążony w ciemności potrzebuje nadziei...
Jesteś świadkiem nadziei - radość twoja niech świeci...

Kto się przyzna do Mnie wobec ludzi...

piątek, 20 października 2017

Dzień po dniu

20 października 2017

Tyś mą ucieczką i moją radością...

Uwierzył Abraham Bogu i zostało mu to policzone za sprawiedliwość...

Wiara jest mocą człowieka - prowadzi z odwagą w nieznane...
Bóg objawia powoli to co we mgle - zaufanie jest napędem...
Spełnia się powoli plan Boga - człowiek idzie krok po kroku...
Duch rośnie w nas - odkrywamy siłę ducha wobec zagrożeń...

Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nic już więcej uczynić nie mogą...  

czwartek, 19 października 2017

Dzień po dniu

19 października 2017

Bóg Zbawicielem, pełnym miłosierdzia...

Przecież jeden jest tylko Bóg...

Uwierzyłeś w Jezusa - idziesz za Nim Jego drogą...
Duch Święty przemienia twoje serce - jest w tobie...
Będą czyhali na ciebie - wyglądali twojego upadku...
Bądź czujny - patrz dokoła - wzrastaj w miłości...

Czyhali przy tym, żeby Go pochwycić na jakimś słowie...   

środa, 18 października 2017

Dzień po dniu

18 października 2017

Królestwo Pana głoszą Jego święci...

Pan stanął przy mnie i wzmocnił mnie...

Wszyscy mnie opuścili - nie jestem sam...
Bóg jest blisko mnie - jest i posyła mnie...
Jego Duch jest miłością i mocą we mnie...
Nie lękam się - we mnie jest Duch Pański...

Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki...
mówcie im: Przybliżyło się do was królestwo Boże...

wtorek, 17 października 2017

Dzień po dniu

17 października 2017

Niebiosa głoszą chwałę Pana Boga...

Ja nie wstydzę się Ewangelii Bożej...

Nie możesz ukrywać swojej więzi z Bogiem...
Świeć blaskiem Miłości - Bóg jest z nami zawsze...
Odrzuć pozory religii - serce twoje domem Boga...
Bądź prawdziwie wierny - zadbaj swoje wnętrze...

Dbacie o czystość zewnętrznej strony kielicha i misy, a wasze wnętrze pełne jest zdzierstwa i niegodziwości... 

poniedziałek, 16 października 2017

Dzień po dniu

16 października 2017

Pan Bóg okazał ludziom swe zbawienie...

Aby ku chwale Jego imienia pozyskiwać wszystkich pogan do posłuszeństwa wierze...

Ludzie szukają szczęścia - Jezus szuka człowieka...
Głosić Słowo Życia - to misja zdobywania ludzi...
Celem głoszenia Słowa jest budzenie wiary żywej...
Uczeń Chrystusa ma być znakiem Jonasza dziś...

To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza...

niedziela, 15 października 2017

Dzień po dniu

15 października 2017

Po wieczne czasy zamieszkam u Pana...

Ręka Pana spocznie na tej górze...

Idziemy do Ciebie, Panie - wspinamy się wzwyż...
Jest wielkie pragnienie serca - szukamy miłości...
Śmierci nie będzie i płaczu - tu jest raj wybranych...
Ty nie chcesz naszej zguby - ocalasz i podnosisz...

Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia...

Życie prowadzi przez ruiny po szczyty możliwości...
Nie dać się zaorać - ty bądź wolny od układów...
Pieniądz i pustka - nędza, chciwość i choroba...
Jesteśmy wolni i zdolni do kochania - chcemy być...

Ty, Jezu, zapraszasz nas na ucztę Twojej miłości...
Oddajesz się cały - kochasz nas i jesteś z nami...
Wielu ucieka w arogancję i samowystarczalność...
Jesteśmy z Tobą, Panie - chcemy być dla Ciebie... 

Przyjdźcie na ucztę...

sobota, 14 października 2017

Dzień po dniu

14 października 2017

Niech sprawiedliwi weselą się w Panu...

Zapuśćcie sierp, bo dojrzało żniwo...

Nie może być puste moje życie...
Przyniesiecie owoc obfity - mówi Pan...
Idź za Panem w Duchu - pełnić wolę Jego...
Miłość w kawałkach tworzy wielką miłość...

Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je wiernie...

piątek, 13 października 2017

Dzień po dniu

13 października 2017

Pan będzie sądził ten świat sprawiedliwie...

Bliski jest dzień Pański, zniszczenie przyjdzie od Niszczyciela...

Idziemy za Jezusem - pokuta jest naszą drogą...
Nieustanna przemiana naszych serc - wyjście...
Czujność - demony krążą - chcą znów wrócić...
Ciągle wybieram Jezusa - przyjdź Duchu Święty...

Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; a kto nie zbiera ze Mną, ten rozprasza...

czwartek, 12 października 2017

Dzień po dniu

12 października 2017

Szczęśliwy człowiek, który ufa Panu...

A dla was, czczących moje imię, wzejdzie słońce sprawiedliwości i uzdrowienie w jego skrzydłach...

Przestań narzekać, krytykować i użalać się nad sobą...
Bóg ciebie kocha, jesteś potrzebny - jest misja dla ciebie...
Otwórz się na Ducha Świętego - On będzie działał...
Bóg cię uzdrawia i posyła - ludzie wszędzie szukają Boga...

O ileż bardziej Ojciec z nieba udzieli Ducha Świętego tym, którzy Go proszą... 

środa, 11 października 2017

Dzień po dniu

11 października 2017

Panie, Ty jesteś Bogiem miłosierny...

Wiem, że Ty jesteś Bogiem łagodnym i miłosiernym...

Poznaję Ciebie, Panie - jesteś moim Bogiem...
Twoja dobroć jest wielka - miłosierny Panie...
Chcę rozmawiać z Tobą - jesteś blisko mnie...
Ty miłością mnie ogarniasz - Jezu ufam Tobie...

Panie, naucz nas modlić się...

wtorek, 10 października 2017

Dzień po dniu

10 października 2017

Gdy grzechy wspomnisz, któż się z nas ostoi...

Wstań, idź do Niniwy, wielkiego miasta...

Misja jest ciągle aktualna - jestem w drodze...
Miłość przynagla - mam głosić Ewangelię...
Ludzie żyją w ciemności - szukają światła...
Jesteś solą - jesteś światłem - idź do ludzi...

Słuchaj Pana - Jego słowa leczą złamane serca...
Trać czas dla Boga - to jest najlepsza sprawa...
Módl się i pracuj - będzie owoc twego żywota...
Modlitwa jest życiem i miłością - nie ustawaj...

Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona...

poniedziałek, 9 października 2017

Dzień po dniu

9 października 2017

Pan wyprowadzi życie me z przepaści...

Wstań, idź do Niniwy - wielkiego miasta - i upomnij ją...

Wszyscy jesteśmy misjonarzami - Jezus potrzebuje ciebie...
Miłość przynagla nas - jest coś, co sprawia opór serca...
Można nawet uciekać przed misją - Jezus nas uzdrawia...
Czyń podobnie - otwórz oczy serca - szukaj i uzdrawiaj...

Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko...

niedziela, 8 października 2017

Dzień po dniu

8 października 2017

Winnicą Pana jest dom Izraela...

Przyjaciel mój miał winnicę na żyznym pagórku...
I spodziewał się, że wyda winogrona, lecz ona cierpkie wydała jagody...

Twoje życie zrodziło się z miłości...
Bóg ciebie ukochał i chciał - jesteś...
Twoja winnica jest własnością Pana...
Jaki jest dziś owoc twego życia?...

O nic się już nie martwcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem...

Bóg jest dobry - troszczy się o ciebie...
Wszystko ci się należy - a Bogu nic...
Przejąłeś władzę - wywłaszczyłeś Boga...
Rozsypała się twoja winnica - pustka...

Kamień odrzucony stał się fundamentem...
Rośnie królestwo Jezusa w naszych sercach...
Owoc miłości obfity - rodzą się dzieci Boga...
Radość i nadzieja budzi się w moim sercu...

Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wydaje jego owoce...

sobota, 7 października 2017

Dzień po dniu

7 października 2017

Pan wysłuchuje biednych i ubogich...

Ten, który zesłał na was to zło, przywiedzie radość wieczną wraz z wybawieniem waszym...

Wybawienie dokonało się na krzyżu - Jezus uzdrawia dziś...
Przechodzimy ze śmierci do życia  - to jest nasz chrzest...
Duch Święty otwiera nasze oczy - widzę Niewidzialnego...
Przez nasze ręce i serce przechodzi promień Miłości Boga...

Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie...

piątek, 6 października 2017

Dzień po dniu

6 października 2017

Wyzwól nas, Boże, dla imienia Twego...

Panu, Bogu naszemu, należy się sprawiedliwość, nam zaś rumieniec wstydu na twarzy...

Otwórz się na Słowo, nie bój się prawdy...
Słowo jest światłem - kruszy i rozpala...
Pokora stawia we właściwym miejscu...
Otwiera na Ducha - Jezus jest Panem...

Twoje oczy będą płonąć ogniem Ducha...
Twoje stopy poprowadzą drogą Jezusa...
Twoje usta będą wielbić i głosić miłość...
Twoje ręce będą błogosławić i łączyć...

Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych, lecz słuchajcie głosu Pańskiego...  

czwartek, 5 października 2017

Dzień po dniu

5 października 2017

Nakazy Pana są radością serca...

Nie bądźcie przygnębieni, gdyż radość w Panu jest waszą ostoją...

Radość i nadzieja otwiera oczy naszych serc...
Bóg jest dobry - jesteśmy w Jego rękach...
Daje nam swego Ducha - rozpala miłość...
Posyła nas - pragnie, aby cały świat zapłonął...

Idźcie! Oto was posyłam jak owce między wilki...

O Boże mój, jestem świadoma posłannictwa swego w Kościele świętym. Ustawicznym wysiłkiem moim jest wypraszać miłosierdzie dla świata. Ściśle łączę się z Jezusem i staję jako ofiara błagalna za światem. Bóg mi nie odmówi niczego, kiedy Go błagam głosem Syna Jego. Moja ofiara jest niczym sama z siebie, ale kiedy ją łączę z ofiarą Chrystusa, to staje się wszechmocną i ma moc przebłagania gniewu Bożego. Bóg miłuje nas w Synu swoim; bolesna męka Syna Bożego jest ustawicznym łagodzeniem gniewu Boga.
O Boże, jak bardzo pragnę, aby Cię poznały dusze, żeś je stworzył z miłości niepojętej. O, Stwórco mój i Panie, czuję, że uchylę zasłony nieba, aby o dobroci Twojej nie wątpiła ziemia.
Uczyń mnie, Jezu, miłą i czystą ofiarą przed obliczem Ojca swego. Jezu, mnie nędzną, grzeszną, przeistocz w siebie, bo Ty wszystko możesz, i oddaj mnie Ojcu swemu Przedwiecznemu. Pragnę się stać hostią ofiarną przed Tobą, a przed ludźmi zwykłym opłatkiem; pragnę, aby woń mojej ofiary była znana tylko Tobie. O Boże wiekuisty, pali się we mnie ogień nieugaszony błagania Ciebie o miłosierdzie; wyczuwam i rozumiem, że to jest moje zadanie, tu i w wieczności. Tyś sam kazał mi mówić o tym wielkim miłosierdziu i dobroci Twojej.
św. Faustyna

środa, 4 października 2017

Dzień po dniu

4 października 2017

Kościele święty, nie zapomnę ciebie...

Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś królestwo Boże...

Szukasz swego miejsca w życiu - Jezus woła...
Nie oglądaj się do tyłu - zaufaj i ruszaj w drogę...
Bądź siewcą życia, zawsze dziękuj - nie narzekaj...
Słońce miłości niech świeci tam gdzie jesteś...

Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego...  

wtorek, 3 października 2017

Dzień po dniu

3 października 2017

Pan Bóg jest z nami, wszyscy się radujmy...

Chcemy iść z wami, albowiem zrozumieliśmy, że z wami jest Pan...

Nie jesteś sam - Jezus cie pochwycił...
Nieś w sobie ogień miłości Ducha...
Tworzyć będziesz wspólnotę Pana...
Idź za Jezusem - celem jest Pascha... 

Postanowił udać się do Jerozolimy...  

poniedziałek, 2 października 2017

Dzień po dniu

2 października 2017

Aniołom kazał, aby strzegli ciebie...

Oto Ja posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł w czasie twojej drogi...

Nigdy nie jesteś sam - masz swego anioła... 
Idziemy - nie wiadomo dokąd - wiatr wieje...
Gdy masz serce dziecka anioł cię prowadzi...
Uwielbiaj Boga - ciemności się rozproszą...

Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego...

niedziela, 1 października 2017

Dzień po dniu

1 października 2017

Wspomnij, o Panie, na swe miłosierdzie...

Zastanowił się i odstąpił od wszystkich swoich grzechów, które popełnił, i dlatego na pewno żyć będzie, a nie umrze...

Trzeba spojrzeć w serce - zobacz otchłań grzechu...
Jakie unicestwienie dobra dokonuje się w świecie...
Bóg jest większy niż twój grzech - Jego Miłość...
Uznaj zło grzechu, skrusz serce - wejdź w Paschę...

Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich...

Przestań kręcić się wokół siebie - patrz na ludzi...
Wyjdź poza krąg swoich zmartwień - otwórz się...
Bądź przyjacielem - wspomagaj ludzi - Jezus czeka...
Tak wyjdziesz z jaskini egoizmu ku czystej miłości...

A w zewnętrznej postaci uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stając się posłusznym aż do śmierci - i to śmierci krzyżowej...

Jakże rozpoznać Ciebie, Jezu na naszych drogach...
Nie świecisz aureolą - jesteś taki zwyczajny i bliski...
Śmierć wziąłeś na siebie, aby dać nam pełnię życia...
Jesteś z nami - masz nasze ciało i jak my zmęczenie...

Słuchasz Ojca - my chcemy chodzić po swojemu...
Jesteś pokorny - stałeś się dla nas zwykłym chlebem...
Karmisz nas, abyśmy nie ustali - dajesz nadzieję...
Idziemy za Tobą - często zbuntowani, zniechęceni...

Dziecko, idź i pracuj dzisiaj w winnicy...