sobota, 29 września 2018

Dzień po dniu

28 września 2018

Błogosławiony Pan, Opoka moja...

Wszystko ma swój czas...

Nie mam czasu - wszyscy tak mówią...
Czas jest krótki - wszystko przemija...
Czas to miłość - nie trać czasu na byle co...
Nadeszła pełnia czasu - Bóg wszedł w historię...


Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć, będzie odrzucony... zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie...

czwartek, 27 września 2018

Dzień po dniu

27 września 2018

Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką...

Marność nad marnościami...

Gdzie jesteś Jezu pośród marności tego świata...
Jak zobaczyć Ciebie, gdy ciemność nas ogarnia...
Pustka i smutek w sercu - totalne zmęczenie...
Szukamy i uciekamy przed Tobą - Panie Jezu...

I starał się Go zobaczyć...

środa, 26 września 2018

Dzień po dniu

26 września 2018

Słowo Twe, Panie, oświeca mą duszę...

Jezus zwołał Dwunastu, dał im moc i władzę nad wszystkimi złymi duchami oraz władzę leczenia chorób...
i wysłał ich, aby głosili królestwo Boże i uzdrawiali chorych...

Jesteśmy, Jezu, uczniami i Twoimi przyjaciółmi...
Ty nas dziś posyłasz jako misjonarzy do ludzi...
Niech Twój Duch nas wspomaga codziennie łaską...
Twoja miłość przez nas rozlewa się po świecie...

Wyszli więc i chodzili po wsiach, głosząc Ewangelię i uzdrawiając wszędzie...

wtorek, 25 września 2018

Dzień po dniu

25 września 2018

Prowadź mnie, Panie, ścieżką Twych przykazań...

Dusza występnego pragnie zła, bliźni w jego oczach nie znajduje łaski...

Szukaj dobra i podążaj drogą prawą - to droga życia i nadziei...
Jesteś w rodzinie Jezusa, twoje życie odblaskiem chwały Boga...
Otwórz szeroko oczy i serce - tyle okazji do czynów miłości...
Twoja misja w Duchu Świętym jest wyjątkowa - dziękuj Panu...

Moją Matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je...

poniedziałek, 24 września 2018

Dzień po dniu

24 września 2018

Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie...

Nikt nie zapala lampy i nie przykrywa jej garncem ani nie stawia pod łóżkiem; lecz umieszcza na świeczniku...

Światło jest aby świeciło w ciemności - nie ukrywaj wiary...
Ogień ogrzewa i spala - przyciąga i przeraża - ogień Ducha...
Słowo jest posłane jak ziarno - słuchaj, abyś żył w wolności...
Wiara jest drogą przez ciemność i ogień - jest walką i pełnią...

Uważajcie więc, jak słuchacie...

sobota, 22 września 2018

Dzień po dniu

22 września 2018

W światłości wiecznej będę widział Boga...

A jak zmartwychwstają umarli?...
W jakim ukazują się ciele?...

Ziarno słowa jest początkiem życia wiary w nas...
Są przeszkody - słowo nie przyjęte, zmarnowane...
To Duch Święty sprawia w nas rozwój życia wiary...
Wszystko prowadzi do zmartwychwstania i chwały...

Przez troski, bogactwa i rozkosze życia, nie wydają owocu...

Najlepszym nauczycielem są zawsze porażka i upadek - sukces ma nam niewiele do zaoferowania...
Bądź wdzięczny za krytykę i poniżenia - bo inaczej przywłaszczyłbyś sobie to, co jest dziełem Boga...

piątek, 21 września 2018

Dzień po dniu


21 września 2018

Po całej ziemi ich głos się rozchodzi...

Aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syn Bożego...

Moja nędza woła o Twoje miłosierdzie, Panie...
Jestem rozsypany, ciemność mnie ogarnia...
Podejdź do mnie i wezwij po imieniu - będę żył...
Jesteś dobrym Bogiem - tylko Tobie ufam...

Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary...

czwartek, 20 września 2018

Dzień po dniu

20 września 2018

Dziękujcie Panu, bo nasz Pan jest dobry...

Jestem bowiem najmniejszy ze wszystkich apostołów i niegodzien zwać się apostołem, bo prześladowałem Kościół Boży...

Idziemy za Tobą, Panie, słabość na przygnębia...
Ty wzywasz i ukazujesz drogę - chcemy iść...
Upadamy, ciemność nas ogarnia - podaj mi rękę...
Jesteś mocą i nadzieją - unieś nas do góry Panie...

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię...  

środa, 19 września 2018

Dzień po dniu

19 września 2018

Szczęśliwy naród wybrany przez Pana...

Starajcie się o większe dary, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą...

Potrzebujemy ciebie jak spękana, zeschła ziemia...
Bez ciebie życie ludzkie jest puste i banalne...
Jesteś darem Boga, sztuką do uczenia - miłością...
Uwierzyliśmy miłości - jest ona w sercu człowieka...

Przyszedłeś Jezu do nas - ukazujesz nam Ojca...
On kocha nas bez granic - przebacza nam grzechy...
Krzyż Jezusa jest drzewem zwycięstwa miłości...
Twój Duch działa w nas - miłość się rozlewa... 

Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma...
Miłość nigdy nie ustaje...
  

wtorek, 18 września 2018

Dzień po dniu

18 września 2018

Chłopcy i dziewczęta, chwalcie imię Pana...

Świat zaś przemija, a z nim jego pożądliwość; kto zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki...

 Kim ja naprawdę jestem i dokąd zmierzam w życiu...
Jakie znaczenie ma poświęcenie i szukanie prawdy...
Jak szukać Boga, aby Go naprawdę znaleźć w życiu...
Czy Jezus jest blisko mnie - gdy Go nie ma w sercu...

Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca...
  

poniedziałek, 17 września 2018

Dzień po dniu

17 września 2018

Głoście śmierć Pańską, aż powtórnie przyjdzie...

Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb i pijecie kielich, śmierć Pana głosicie, aż przyjdzie...

Potrzebujemy Ciebie, Panie - jesteś słowem i chlebem...
Nasza ciemność i kajdany bolą i wołają o wyzwolenie...
Wiara podupada - doczesność przygniata i zniewala...
Przyjdź - przełam nasz opór zwątpienia - ocal nas, Panie... 

Tak wielkiej wiary nie znalazłem nawet w Izraelu...  

niedziela, 16 września 2018

Dzień po dniu

16 września 2018

W krainie życia będę widział Boga...

Oto Pan Bóg mnie wspomaga!
Któż mnie potępi?

Jezu - Ty jesteś Mesjaszem, przyszedłeś i jesteś...
Jesteś blisko choć Cię nie widać - Twój Krzyż jest...
Musisz umrzeć, aby naprawdę żyć - chwałą nieba...
Przemiana myślenia, nowe oczy - widzieć jak Bóg... 

Kto chce zachować swoje życie, straci je... 

W wierze Chrystus nie jest tylko Tym, w którego wierzymy, najwyższym objawieniem miłości Bożej, ale także Tym, z którym się jednoczymy, aby móc uwierzyć...
Wiara nie tylko patrzy na Jezusa, ale patrzy z punktu widzenia Jezusa, Jego oczami; jest uczestnictwem w Jego sposobie patrzenia...
Lumen fidei 18   

sobota, 15 września 2018

Dzień po dniu

15 września 2018

Wybaw mnie, Panie, w miłosierdziu swoim...

A chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał...

Zło nas niszczy i zadaje cierpienie...
Jesteś słaby - wchodzisz w grzech...
Twój krzyż jest ciężarem - powala...
Jezus podnosi - ożywia, wyzwala... 

Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu...  

piątek, 14 września 2018

Dzień po dniu

14 września 2018

Wielkich dzieł Boga nie zapominajmy...

Zgrzeszyliśmy, szemrząc przeciw Panu i przeciw tobie...

Krzyż - drogowskaz życia i nadziei...
Zwycięstwo przez posłuszeństwo...
Miłość ukrzyżowana jest życiem...
Przyciąga nas Pan wiszący na krzyżu... 
Tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego...  

czwartek, 13 września 2018

Dzień po dniu

13 września 2018

Prowadź mnie, Panie, swą drogą odwieczną...

Miłujcie waszych nieprzyjaciół...

Przekraczać granice miłości - tylko w Duchu...
Zło zwyciężać miłością bez granic - w Duchu...
Dawać - gdy nam nic nie dają - tylko w Duchu...
Duch Święty przychodzi z pomocą naszej nędzy... 

Dawajcie, a będzie wam dane...  

środa, 12 września 2018

Dzień po dniu

12 września 2018

Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha...

Czas jest krótki...

Czas szybko leci - idziemy za Tobą, Panie...
Nic mnie może mnie związać tu na amen...
Pragniemy szczęścia - jest dla nas u Ciebie...
Twoja miłość Panie jest naprawdę wszystkim... 

Przemija bowiem postać tego świata...  

wtorek, 11 września 2018

Dzień po dniu

11 września 2018

Pan w swoim ludzie upodobał sobie...

Wyszedł na górę, aby się modlić...

Wyprowadź nas, Panie - daj łaskę bycia z Tobą...
Światło Twej miłości niech rozproszy ciemność...
Wzywasz nas po imieniu - idziemy już za Tobą...
Chcemy być blisko, dotykać - abyś nas uzdrowił...  

A cały tłum starał się Go dotknąć, ponieważ moc wychodziła od Niego i uzdrawiała wszystkich...   

poniedziałek, 10 września 2018

Dzień po dniu

10 września 2018

Prowadź mnie, Panie, w swej sprawiedliwości...

Wyrzućcie więc stary kwas, abyście się stali nowym ciastem...

Przyjdź do mnie, Panie w mojej cielesności...
Oczyść mnie i uczyń świątynią Twojej chwały...
Nie odrzucaj mnie, Panie - chcę iść za Tobą...
Moją kruchość niech przeniknie Duch miłości...  

Chrystus bowiem został złożony w ofierze jako nasza Pascha...  

poniedziałek, 3 września 2018

Dzień po dniu

3 września 2018

Jakże miłuję Prawo Twoje, Panie...

Tylko Jezusa Chrystusa, i to ukrzyżowanego...

W Krzyżu jest miłość i życie - dar dla mnie...
Zostałem uratowany i wybrany przez Pana...
Przyjąłem słowo Pana i uwierzyłem miłości...
Pan mnie namaścił i posłał mnie - jest misja...

Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie...