piątek, 21 września 2018

Dzień po dniu


21 września 2018

Po całej ziemi ich głos się rozchodzi...

Aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syn Bożego...

Moja nędza woła o Twoje miłosierdzie, Panie...
Jestem rozsypany, ciemność mnie ogarnia...
Podejdź do mnie i wezwij po imieniu - będę żył...
Jesteś dobrym Bogiem - tylko Tobie ufam...

Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary...

czwartek, 20 września 2018

Dzień po dniu

20 września 2018

Dziękujcie Panu, bo nasz Pan jest dobry...

Jestem bowiem najmniejszy ze wszystkich apostołów i niegodzien zwać się apostołem, bo prześladowałem Kościół Boży...

Idziemy za Tobą, Panie, słabość na przygnębia...
Ty wzywasz i ukazujesz drogę - chcemy iść...
Upadamy, ciemność nas ogarnia - podaj mi rękę...
Jesteś mocą i nadzieją - unieś nas do góry Panie...

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię...  

środa, 19 września 2018

Dzień po dniu

19 września 2018

Szczęśliwy naród wybrany przez Pana...

Starajcie się o większe dary, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą...

Potrzebujemy ciebie jak spękana, zeschła ziemia...
Bez ciebie życie ludzkie jest puste i banalne...
Jesteś darem Boga, sztuką do uczenia - miłością...
Uwierzyliśmy miłości - jest ona w sercu człowieka...

Przyszedłeś Jezu do nas - ukazujesz nam Ojca...
On kocha nas bez granic - przebacza nam grzechy...
Krzyż Jezusa jest drzewem zwycięstwa miłości...
Twój Duch działa w nas - miłość się rozlewa... 

Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma...
Miłość nigdy nie ustaje...
  

wtorek, 18 września 2018

Dzień po dniu

18 września 2018

Chłopcy i dziewczęta, chwalcie imię Pana...

Świat zaś przemija, a z nim jego pożądliwość; kto zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki...

 Kim ja naprawdę jestem i dokąd zmierzam w życiu...
Jakie znaczenie ma poświęcenie i szukanie prawdy...
Jak szukać Boga, aby Go naprawdę znaleźć w życiu...
Czy Jezus jest blisko mnie - gdy Go nie ma w sercu...

Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca...
  

poniedziałek, 17 września 2018

Dzień po dniu

17 września 2018

Głoście śmierć Pańską, aż powtórnie przyjdzie...

Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb i pijecie kielich, śmierć Pana głosicie, aż przyjdzie...

Potrzebujemy Ciebie, Panie - jesteś słowem i chlebem...
Nasza ciemność i kajdany bolą i wołają o wyzwolenie...
Wiara podupada - doczesność przygniata i zniewala...
Przyjdź - przełam nasz opór zwątpienia - ocal nas, Panie... 

Tak wielkiej wiary nie znalazłem nawet w Izraelu...  

niedziela, 16 września 2018

Dzień po dniu

16 września 2018

W krainie życia będę widział Boga...

Oto Pan Bóg mnie wspomaga!
Któż mnie potępi?

Jezu - Ty jesteś Mesjaszem, przyszedłeś i jesteś...
Jesteś blisko choć Cię nie widać - Twój Krzyż jest...
Musisz umrzeć, aby naprawdę żyć - chwałą nieba...
Przemiana myślenia, nowe oczy - widzieć jak Bóg... 

Kto chce zachować swoje życie, straci je... 

W wierze Chrystus nie jest tylko Tym, w którego wierzymy, najwyższym objawieniem miłości Bożej, ale także Tym, z którym się jednoczymy, aby móc uwierzyć...
Wiara nie tylko patrzy na Jezusa, ale patrzy z punktu widzenia Jezusa, Jego oczami; jest uczestnictwem w Jego sposobie patrzenia...
Lumen fidei 18   

sobota, 15 września 2018

Dzień po dniu

15 września 2018

Wybaw mnie, Panie, w miłosierdziu swoim...

A chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał...

Zło nas niszczy i zadaje cierpienie...
Jesteś słaby - wchodzisz w grzech...
Twój krzyż jest ciężarem - powala...
Jezus podnosi - ożywia, wyzwala... 

Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu...  

piątek, 14 września 2018

Dzień po dniu

14 września 2018

Wielkich dzieł Boga nie zapominajmy...

Zgrzeszyliśmy, szemrząc przeciw Panu i przeciw tobie...

Krzyż - drogowskaz życia i nadziei...
Zwycięstwo przez posłuszeństwo...
Miłość ukrzyżowana jest życiem...
Przyciąga nas Pan wiszący na krzyżu... 
Tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego...  

czwartek, 13 września 2018

Dzień po dniu

13 września 2018

Prowadź mnie, Panie, swą drogą odwieczną...

Miłujcie waszych nieprzyjaciół...

Przekraczać granice miłości - tylko w Duchu...
Zło zwyciężać miłością bez granic - w Duchu...
Dawać - gdy nam nic nie dają - tylko w Duchu...
Duch Święty przychodzi z pomocą naszej nędzy... 

Dawajcie, a będzie wam dane...  

środa, 12 września 2018

Dzień po dniu

12 września 2018

Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha...

Czas jest krótki...

Czas szybko leci - idziemy za Tobą, Panie...
Nic mnie może mnie związać tu na amen...
Pragniemy szczęścia - jest dla nas u Ciebie...
Twoja miłość Panie jest naprawdę wszystkim... 

Przemija bowiem postać tego świata...  

wtorek, 11 września 2018

Dzień po dniu

11 września 2018

Pan w swoim ludzie upodobał sobie...

Wyszedł na górę, aby się modlić...

Wyprowadź nas, Panie - daj łaskę bycia z Tobą...
Światło Twej miłości niech rozproszy ciemność...
Wzywasz nas po imieniu - idziemy już za Tobą...
Chcemy być blisko, dotykać - abyś nas uzdrowił...  

A cały tłum starał się Go dotknąć, ponieważ moc wychodziła od Niego i uzdrawiała wszystkich...   

poniedziałek, 10 września 2018

Dzień po dniu

10 września 2018

Prowadź mnie, Panie, w swej sprawiedliwości...

Wyrzućcie więc stary kwas, abyście się stali nowym ciastem...

Przyjdź do mnie, Panie w mojej cielesności...
Oczyść mnie i uczyń świątynią Twojej chwały...
Nie odrzucaj mnie, Panie - chcę iść za Tobą...
Moją kruchość niech przeniknie Duch miłości...  

Chrystus bowiem został złożony w ofierze jako nasza Pascha...  

poniedziałek, 3 września 2018

Dzień po dniu

3 września 2018

Jakże miłuję Prawo Twoje, Panie...

Tylko Jezusa Chrystusa, i to ukrzyżowanego...

W Krzyżu jest miłość i życie - dar dla mnie...
Zostałem uratowany i wybrany przez Pana...
Przyjąłem słowo Pana i uwierzyłem miłości...
Pan mnie namaścił i posłał mnie - jest misja...

Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie...