niedziela, 21 sierpnia 2011

Dzień po dniu

21 sierpnia 2011

Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego.

To jest fundament Kościoła i mojego życia...
Jezus jest w centrum mojej wiary...
Jezus jest odwiecznym Słowem Ojca...
Jest Emmanuelem - Bogiem z nami...
Jest drogą, prawdą i życiem...
Jest pasterzem i krzewem winnym...
Jest zmartwychwstaniem i życiem...
Jest moim i twoim Przyjacielem...

Wiara nie jest prostą akceptacją pewnych oderwanych prawd, ale raczej głęboką więzią z Chrystusem, która prowadzi nas do otwarcia naszych serc na tę tajemnicę miłości i do życia jako osoby, które czują się kochane przez Boga. Benedykt XVI

Od 3 sierpnia wędrowałem po Skandynawii, przez Szwecję do Norwegii i Tromso.
Tam spędziłem kilka dni w Karmelu Totus Tuus pośród polskich sióstr. Dalej Hamerfest i ks. Wojciech misjonasz; stamtąd na samą północ - Nord kapp. Dalej powr
ót - Alta, Narvik i Lofoty.
Tu Ojcowie Cystersi i kilka dni u nich i powrót przez Sztokholm do Gdańska i Warszawy.
To był dobry czas - dzięki Ci Panie...
Potem zaraz Kanie Helenowskie i 35 osób - Wstań i jedz, bo przed tobą długa droga...
Madryt - Światowe Dni Młodzieży - dziś 2 i pół miliona młodych ludzi... Chwała Panu...
Teraz narazie jestem w domu...

środa, 3 sierpnia 2011

Dzień po dniu

3 sierpnia 2011

O niewiasto, wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie, jak chcesz.

Wiara kobiety kananejskiej zadziwia Jezusa...
A może słowa Jezusa prowokują, aby wiara jej się wzbudziła i ujawniła...
Okruszyny spadają ze stołów panów i szczenięta mogą się posilić...
Wystarczy okruszyna...

Tymczasem dobry Ojciec nieustanie daje nam Chleb z nieba...
Jezus oddaje się w nasze ręce - możesz Go jeść codziennie...
Czy wiara twoja jest otwarciem na dar uzdrowienia...
Jezus nie mógł dokonać cudu uzdrowienia w swoim mieście z powodu niedowiarstwa ludu...
Uzdrowił dziecko kobiety, która nie była wybranka Izraela, ale miała wiarę...

wtorek, 2 sierpnia 2011

Dzień po dniu

2 sierpnia 2011

Pokładam nadzieję w Panu, ufam Jego słowu...


Bóg jest wierny i prawdomówny - nigdy mnie nie zawiedzie...
Bóg jest łaskawy i miłosierny - podźwignie mnie gdy upadam...
Jego Słowo jest prawdą, jest światłem na ciemnej drodze, jest pokarmem duszy...
Tylko Pan jest nadzieją, w Nim jest sens mego życia...

poniedziałek, 1 sierpnia 2011

Dzień po dniu

1 sierpnia 2011

Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić.
Wieczór zapadł, a On sam tam przebywał.

Jezus na górze w samotności i ciemności rozmawia z Ojcem...
A łódź miotana falami podąża na drugi brzeg...
I oto przyszedł do nich po falach jak zjawa...
Odwagi, Ja jestem, nie bójcie się...
Jeśli to Ty jesteś to niech ja przyjdę do Ciebie - Przyjdź...
I wyszedł i kroczył po wodzie i przyszedł do Jezusa...
Chrześcijanin to taki człowiek, który chodzi po wodzie...
Patrzy na Jezusa i idzie po wodzie, coś go niesie...
Kontemplacja oblicza Jezusa niesie człowieka ponad falami żywiołów świata...
Chodzić po wodzie to styl życia ludzi żyjących według Ducha...
Na widok silnego wiatru uląkł się i zaczął tonąć...
To też jest chrześcijanin...
Panie, ratuj mnie...
Trzeba wołać, bo utoniesz...
Wiesz jaki kierunek - tylko Jezus jest twoim ocaleniem...
Kryzys to ludzka cecha - lęk i zwątpienie przychodzi, gdy odwracam spojrzenie od Jezusa i wpatruję się w otaczający mnie świat...
Czemu zwątpiłeś, małej wiary...

Panie zaradź memu niedowiarstwu...