czwartek, 31 października 2019

Dzień po dniu

31 października 2019

Ocal mnie, Panie, w swojej łaskawości...

Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam?...

Nic nie mam - oddaję wszystko...
Jezus jest wszystkim - to Miłość...
W słabości podnosi mnie Duch...
Idę za Nim - światło prowadzi... 

Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki Temu, który nas umiłował...  

środa, 30 października 2019

Dzień po dniu

30 października 2019

Ja zaufałem Twemu miłosierdziu...

Duch Święty przychodzi z pomocą naszej słabości...

 Idziemy za Tobą - twój Duch wspiera...
Twój Krzyż bramą naszego ocalenia...
Wspierasz nas mocą Ducha w miłości...
Moje powołanie dziś jest Twoją drogą...

Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi...  

wtorek, 29 października 2019

Dzień po dniu

29 października 2019

Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas...

Sądzę, że cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, która ma się w nas objawić...

 Jest dużo udręk - ale Ty prowadzisz z mocą...
Są ciemności i samotność - ale Ty jesteś dziś...
Daj rozpoznać Twoją bliskość - poczuć miłość...
Ukaż swoje Boskie Oblicze gdy świat się wali...

W nadziei bowiem już jesteśmy zbawieni...  

poniedziałek, 28 października 2019

Dzień po dniu

28 października 2019

Po całej ziemi ich głos się rozchodzi...

Nie jesteście już obcymi i przybyszami...

Słowo dotyka mojego serca...
Jest światłem i życiem moim...
Wprowadza w przyjaźń z Bogiem...
Buduje Kościół w sercach ludzi... 

A cały tłum starał się Go dotknąć...  

niedziela, 27 października 2019

Dzień po dniu

27 października 2019

Biedak zawołał i Pan go wysłuchał...

Krew moja już ma być wylana na ofiarę, a chwila mojej rozłąki nadeszła...

Przejście do pełni życie - śmierć jest gardłem przejścia...
Spełnienie mego powołania daje pokój i radość końca...
Jest lęk samotności i bezradności - świat mój się sypie...
Pokora ogołocenia w prochu ziemi - Pan nas pochwyci... 

Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony...  

niedziela, 20 października 2019

Dzień po dniu

20 października 2019

Naszą pomocą jest Zbawiciel świata...

Żywe jest słowo Boże i skuteczne...

 Słuchajcie Pana wszystkie narody...
Słowo Pana niesie prawdę i nadzieję...
Wiara rodzi się ze słuchania Słowa Pana...
Otwórz serce - Pan przychodzi - zaufaj...

Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?...  

czwartek, 10 października 2019

Dzień po dniu

10 października 2019

Szczęśliwy człowiek, który ufa Panu...

Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a zostanie wam otworzone...

Dziękuj Bogu, bo jesteś obdarowany - ale proś...
Z pokorą szukaj i proś - bądź otwarty Bóg daje...
Masz potrzeby - powierz je Ojcu - On jest dobry...
Daje Ducha Świętego - życie i miłość zawsze... 

Ojciec z nieba udzieli Ducha Świętego tym, którzy Go proszą...  

piątek, 4 października 2019

Dzień po dniu

4 października 2019

Wyzwól nas, Boże, dla imienia Twego...

Nie byliśmy posłuszni głosowi Pana...

Jesteśmy grzeszni - chodzimy swoimi drogami...
Nie uznajemy woli Pana - nasz plan tylko się liczy...
Pycha stawia nas na wyżynach boskiej chwały...
Chciwość i żądza władzy niszczy od środka...  

Każdy chodził według zamysłów swego złego serca...