piątek, 30 listopada 2018

Dzień po dniu

30 listopada 2018

Po całej ziemi ich głos się rozchodzi...

Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony...

Potrzebuję Ciebie, Jezu - tylko Ty jesteś Zbawicielem...
Ty przychodzisz do mnie - kochasz mnie boską miłością...
Uwalniasz mnie od grzechów - Krwią mnie obmywasz...
Jesteś moim Panem - czynisz mnie świadkiem Miłości...

Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi...  

czwartek, 29 listopada 2018

Dzień po dniu

29 listopada 2018

Błogosławieni wezwani na ucztę...

Błogosławieni, którzy są wezwani na ucztę Godów Baranka!...

Jesteś z nami, Panie - zanurzeni w Twojej przyjaźni...
Jesteś naszym życiem, radością, nadzieją chwały nieba...
Dajesz nam swego Ducha - zbliż się kres naszej drogi...
Wieczne trwanie w pełni szczęścia w Twojej miłości...

A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie...
  

środa, 28 listopada 2018

Dzień po dniu

28 listopada 2018

Dzieła Twe wielkie i godne podziwu...

Dzieła Twoje są wielkie i godne podziwu, Panie, Boże wszechwładny...

Idziemy pod prąd - odwagi, jeszcze godzina nie nadeszła...
Zmagamy się z przeciwnościami - odrzucenie bardzo boli...
Duch Święty nas umacnia - nie możemy się wycofać...
Zbawienie jest darem - jest też uciążliwą drogą pod górę...

Podniosą na was ręce i będą was prześladować...
Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie...
  

wtorek, 27 listopada 2018

Dzień po dniu

27 listopada 2018

Pan Bóg nadchodzi, aby sądzić ziemię...

Ujrzałem: oto biały obłok - a Siedzący na obłoku, podobny do Syna Człowieczego, miał złoty wieniec na głowie i w ręku ostry sierp...

Są zawsze trudne czasy - Jam zwyciężył świat...
Trzeba dziś przebić się przez ciemność świata...
Bóg z nami - kto przeciwko nam - idę do przodu...
Na ruinach świątyni wyrósł dom naszego Boga...

Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony...
  

poniedziałek, 26 listopada 2018

Dzień po dniu

26 listopada 2018

Oto lud wierny, szukający Boga...

Śpiewają jakby pieśń nową przed tronem...

Oddać wszystko i chwalić Boga bez końca...
Uczniowie Pana zgłębiają tajemnicę miłości...
Przez nędzę naszą przedziera się światło Boga...
Tron Krzyża dziś stoi w środku mojego życia...

Ta zaś z niedostatku swego wrzuciła wszystko, co miała na utrzymanie...  

niedziela, 25 listopada 2018

Dzień po dniu

25 listopada 2018

Pan Bóg króluje, pełen majestatu...

A oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy...

 Widzę Jezusa - przychodzi w szarej mgle...
Jest blisko mnie - dotyka moich ran...
Obmywa wodą życia - jest nadzieja...
Prowadzi drogą w wolności - jest miłość...

Ja jestem Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, 
Który jest, 
Który był 
i Który przychodzi, 
Wszechmogący...

 Dla nieśmiertelności mnie stworzył...
Wyprowadził mnie z grobu - dał życie...
Powołał do miłości - być solą i światłem...
Daję świadectwo prawdzie - Bóg jest dobry...

Tak, jestem królem.
Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie.
Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu...
  

sobota, 24 listopada 2018

Dzień po dniu

24 listopada 2018

Błogosławiony Pan, Opoka moja...

Nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus, śmierć zwyciężył, a na życie rzucił światło przez Ewangelię...

Powołani do zwycięstwa idziemy wspólnotowo...
Wspieramy się w kryzysach - Duch nas umacnia...
Dla miłości żyjemy - jest skarbem naszych serc...
Jezus żyje - jest nadzieja, pokonamy ciemności...

Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją...  

piątek, 23 listopada 2018

Dzien po dniu

23 listopada 2018

Nad miód są słodsze Twoje przykazania...

Trzeba ci znów prorokować o ludach, narodach, językach i o wielu królach...

Bądź Słowem Pana - jesteś posłany do świata...
Duch Święty namaścił cię - misja jest już dziś...
Posłany jesteś, aby świadczyć o Światłości...
Twoje serce domem Boga - miłość i pokój...

Mój dom będzie domem modlitwy, a wy uczyniliście go jaskinią zbójców...  

czwartek, 22 listopada 2018

Dzień po dniu

22 listopada 2018

Tyś nas uczynił kapłanami Boga...

Godzien jesteś wziąć księgę i jej pieczęcie otworzyć, bo zostałeś zabity...

Księga życia jest tajemnicą naszej historii...
Idziemy po drogach świata - Bóg pisze nas...
Nie znasz przyszłości - ufasz dobremu Bogu...
Obietnice Boże spełnią się - Bóg jest wierny...

Na widok miasta zapłakał nad nim...  

środa, 21 listopada 2018

Dzień po dniu

21 listopada 2018

Bóg wszechmogący jest po trzykroć Święty...

Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, odebrać chwałę i cześć, i moc, bo Ty stworzyłeś wszystko, a z woli Twojej istniało to i zostało stworzone...

Wszystko jest w ręku dobrego Boga...
Trzeba dziś zaufać i iść za Jezusem...
Przed tobą droga - Jezus nas prowadzi...
Jego miłość wypełnia serce - jest sens...

Dobrze, sługo dobry; ponieważ w dobrej rzeczy okazałeś się wierny...  

wtorek, 20 listopada 2018

Dzień po dniu

20 listopada 2018

Zwycięzca ze Mną zasiądzie na tronie...

Oto stoję u drzwi i kołaczę...

 On pukał do drzwi naszych...
A my przestraszeni w ciszy...
Siedzieliśmy skuleni w kącie...
Nas teraz w domu nie ma...

Przychodzisz Panie nie w porę...
Nie jesteśmy gotowi - bałagan...
Brak teraz oczekiwania, nastroju...
A jednak nie przestajesz - jesteś...

No dobrze, Jezu - już wejdź do mnie...
Nie przestrasz się tylko moim wyglądem...
Jestem poobijany, rozwalony w środku...
Nie mam tronu dla Ciebie - stołeczek tu...

Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu...  

Dzień po dniu

19 listopada 2018

Zwycięzcy podam owoc z drzewa życia...

Mam przeciw tobie to, że odstąpiłeś od twej pierwotnej miłości...

Ślepota niewidzialna - wszystko widzę dobrze...
Wiara bez miłości - ślepa żebraczka uznania...
Wołanie w ciemności - chcę iść za Jezusem...
Jestem z Tobą, Jezu - Ty, przywróciłeś mi wzrok...

Przejrzyj, twoja wiara cię uzdrowiła...  

niedziela, 18 listopada 2018

Dzień po dniu

18 listopada 2018

Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem...

Gwiazdy będą spadać z nieba i moce na niebie zostaną wstrząśnięte...

Przychodzisz, Panie, mimo drzwi zamkniętych...
Jezu - zmartwychwstały, ze śladami męki...
Ty jesteś z nami - poślij do nas Ducha...
Jezu nasz i Boże - uzdrów nasze życie...

Potrzebujemy Ciebie, Panie - przyjdź Jezu...
Nie lękamy się Twojej miłości - przyjdź...
W Twoich ranach jest nasze uzdrowienie...
Twój Duch w moim sercu rozlewa miłość...

Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą...  

sobota, 17 listopada 2018

Dzień po dniu

17 listopada 2018

Błogosławiony ten, kto służy Panu...

Zawsze powinniśmy się modlić i nie ustawać...

Modlitwa z wiarą idzie w naszej codzienności...
Nie możesz ostygnąć - buduj relację z Jezusem...
Jego miłość jest życiodajna - modlitwa nasyca...
Świeć żywą wiarą dzisiaj w mrokach świata...

Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę, gdy przyjdzie...  

piątek, 16 listopada 2018

Dzień po dniu

16 listopada 2018

Błogosławieni słuchający Boga...

Miłość zaś polega na tym, abyśmy postępowali według Jego przykazań...

Bóg jest miłością - kocha ciebie i chce twojego szczęścia...
Jezus umarł za ciebie na krzyżu - jesteś zbawiony - dziękuj...
Duch Święty jest w tobie - miłość i ogień w twoim sercu...
Wejdź w Krzyż Jezusa - ocalisz swoje życie - będzie niebo...

Kto będzie się starał zachować swoje życie, straci je; a kto je straci, zachowa je...  

czwartek, 15 listopada 2018

Dzień po dniu

15 listopada 2018

Szczęśliwy komu Pan Bóg jest pomocą...

Przyjmij go jak mnie...

Przemiana serca dokonuje się przez przebaczenie...
Uzdrawia i uwalnia od nienawiści i żądzy odwetu...
Pozwala odkryć dobro, które jest w każdym z nas...
To jest możliwe tylko za sprawą Ducha Świętego...

Królestwo Boże w was jest...  

środa, 14 listopada 2018

Dzień po dniu

14 listopada 2018

Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego...

Ukazała się dobroć i miłość Zbawiciela naszego, Boga, do ludzi...

Mamy za ci dziękować - tak bardzo jesteśmy obdarowani...
Cudownie nas stworzyłeś Boże - dobry Ojcze - jestem, żyję...
Wiara to dar zanurzenia się w miłości Jezusa mego Pana...
Duch rozlewa w sercu miłość - jestem posłany z ogniem...


Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła...  


wtorek, 13 listopada 2018

Dzień po dniu

13 listopada 2018

Zbawienie prawych pochodzi od Pana...

Głoś to, co jest zgodne ze zdrową nauką...

Jesteśmy sługami Boga namaszczeni Duchem...
Szukasz prawdy - czym jest moje życie dziś...
Jak zdobyć szczęście - gdzie jest moje spełnienie...
Przychodzi Jezus mimo drzwi zamkniętych...

Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać...  

poniedziałek, 12 listopada 2018

Dzień po dniu

12 listopada 2018

Oto lud wierny, szukający Boga...

Jawicie się jako źródła światła w świecie, 
trzymajcie się mocno Słowa Życia...

Zło wkrada się powszechnie w życie ludzi...
Uczniowie Pana nie są wolni - czuwajcie...
Masz dać się prowadzić Duchowi - świecić...
Słowo Pana jest pokarmem - Duch rozpala...

Niepodobna, żeby nie przyszły zgorszenia; lecz biada temu, przez którego przychodzą...  

niedziela, 11 listopada 2018

Dzień po dniu

11 listopada 2018

Chwal duszo moja, Pana, Stwórcę swego...

Chrystus raz jeden był ofiarowany dla zgładzenia grzechów wielu...

Bóg cały oddaje się w nasze brudne ręce...
Kocha nas tak bardzo - ach, trudno to pojąć...
Jezus jest z nami i dla nas - życie nam daje...
Duch Święty zstępuje - zapala w nas ogień...

Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich...  

Dzień po dniu

10 listopada 2018

Błogosławiony ten, kto służy Panu...

Wszystko mogą w Tym, który mnie umacnia...

Żyję w świecie ograniczeń - jestem wolny...
Duch Święty w moim sercu jest miłością...
Błyski tego świata są śmieciem co przemija...
Radość wolności uskrzydla w nadziei nieba...

Pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną...  

piątek, 9 listopada 2018

Dzień po dniu

9 listopada 2018

Bóg jest we wnętrzu swojego Kościoła...

Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was?...

Jesteśmy wspólnotą przyjaciół Jezusa...
Duch Święty nas jednoczy w Jego miłości...
Światu niesiemy orędzie pokoju i pojednania...
Jezus jest naszym Panem - On zwyciężył świat...

Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach zniosę ją na nowo...  

czwartek, 8 listopada 2018

Dzień po dniu

9 listopada 2018

Niech się weselą szukający Pana...

Wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, mojego Pana...

Szukamy Ciebie, Jezu - odnalazłeś nas, Panie...
Jesteś ponad wszystko - Ty jesteś moim Bogiem...
Wielka rodość nawrócenie - Bóg cieszy się tobą...
Jesteś dziś misjonarzem - szukaj zagubionych...

Cieszcie się ze mną, bo znalazłam owcę, która mi zginęła...  

środa, 7 listopada 2018

Dzień po dniu

7 listopada 2018

Pan moim światłem i zbawieniem moim...

Zabiegajcie o własne zbawienie z bojaźnią i drżeniem nie tylko w mojej obecności...

Ciągle szukam czegoś - jest mi źle i obco...
Nie wiem dokąd idę - stoję wciąż w miejscu...
Jezus umarł za mnie - dał mi swoje życie...
Jasność się wyłania - radosny okrzyk dziecka...

Kto nie dźwiga swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem...  

wtorek, 6 listopada 2018

Dzień po dniu

Dzień po dniu

6 listopada 2018

Będę Cię chwalił w wielkim zgromadzeniu...

Ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi...

Kim jestem i za kim idę - moja droga przez świat...
Gdzie jest Jezus - wszystko jest przeciwko mnie...
Podajesz im rękę - odwracają się plecami do ciebie...
Jego podeptali - On nadal kocha ciebie i jest blisko... 

Szczęśliwy ten, kto będzie ucztował w królestwie Bożym...  

poniedziałek, 5 listopada 2018

Dzień po dniu

5 listopad 2018

Strzeż duszy mojej w Twym pokoju, Panie... 

Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich...

Czy to dziś możliwe - tak myśleć, tak żyć...
Kręcisz się wokół siebie - jesteś zmęczony...
Wyjść poza krąg własnych spraw i potrzeb...
Duch Święty wyprowadza - jest miłością... 

A będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie się odwdzięczyć... 

niedziela, 4 listopada 2018

Dzień po dniu

4 listopada 2028

Miłuję Ciebie, Panie, mocy moja...

Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem...

Pan mnie pochwycił - jest jeden Bóg...
Odrzuć podpórki - zaufaj dziś Panu...
On kocha pierwszy - otwórz swe serce...
Daj się pochwycić Jego miłości... 

Będziesz miłował Boga...
Będziesz miłował swego bliźniego... 

Dzień po dniu

3 listopada 2018

Boga żywego pragnie moja dusza...

Dla mnie bowiem żyć - to Chrystus, a umrzeć - to zysk...

 Jak się odnaleźć pośród wielu haseł i recept uzdrowienia...
Gdzie jest miłość - gdzie prawda - ciemność i chaos wokół...
Jak wierzyć dziś i komu - gdy autorytet Boga podeptany...
Czy kościół jeszcze istnieje - komu jest dziś potrzebny...

Szukamy prawdy - tylko Bóg nas naprawdę szuka...
Bóg nie obraża się i nie męczy swoją miłością do mnie...
Jezus wciąż jest krzyżowany na śmietnikach świata...
Miłość się nie wyczerpała - dotknij ręką krzyża...

Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony...  

sobota, 3 listopada 2018

Dzień po dniu

2 listopada 2018

Zbawienie prawych pochodzi od Pana...

Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka...

Jak to się dzieje - nikt naprawdę nie wie...
Jesteśmy słabi - należymy do Królestwa...
On nas przeniósł z grzechu do miłości...
Śmierć jest pokonana - umieramy, aby żyć... 

Jesteśmy przekonani, że Ten, który wskrzesił Jezusa, z Jezusem przywróci życie także nam i stawi nas przed sobą razem z wami...
  

piątek, 2 listopada 2018

Dzień po dniu

1 listopada 2018

Oto lud wierny, szukający Boga...

Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi...

Pozwól, by łaska twego chrztu owocowała na drodze świętości. Pozwól, aby wszystko było otwarte na Boga i dlatego wybierz Jego, wybieraj Boga wciąż na nowo. Nie zniechęcaj się, ponieważ masz moc Ducha Świętego do tego, by świętość była możliwa. Ona w głębi jest owocem Ducha Świętego w twoim życiu. 
Kiedy odczuwasz pokusę, by zaplątać się w swoją słabość, podnieś oczy ku Ukrzyżowanemu i powiedz: „Panie, jestem biedakiem, ale Ty możesz dokonać cudu uczynienia mnie trochę lepszym”. W świętym i składającym się z grzeszników Kościele znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby wzrastać ku świętości. Pan napełnił go darami ze Słowem, z sakramentami, sanktuariami, życiem wspólnot, świadectwem swoich świętych i wielopostaciowym pięknem, które pochodzi z miłości do Pana „jak oblubienica strojna w swe klejnoty”.

Kto pokłada w Nim nadzieję, uświęca się, podobnie jak On jest święty...  

Dzień po dniu

31 października 2018

Pan sprawiedliwy na wszystkich swych drogach...

Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni?...

Wejście dokonuje się przez krzyż...
To Duch Święty mnie wprowadza...
Dokonuje się moja pascha w Jezusie...
Zbawienie jest darem - jest drogą...

Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi...  

Dzień po dniu

30 października 2018

Szczęśliwy człowiek, który służy Panu...

Bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej...

Wiara prowadzi mnie w komunii z Jezusem...
On pierwszy zaprosił mnie do przyjaźni...
Uwolnił mnie z ciemności - obdarzył łaską...
Objawia mi tajemnice królestwa mego życia...

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom...