czwartek, 15 listopada 2018

Dzień po dniu

15 listopada 2018

Szczęśliwy komu Pan Bóg jest pomocą...

Przyjmij go jak mnie...

Przemiana serca dokonuje się przez przebaczenie...
Uzdrawia i uwalnia od nienawiści i żądzy odwetu...
Pozwala odkryć dobro, które jest w każdym z nas...
To jest możliwe tylko za sprawą Ducha Świętego...

Królestwo Boże w was jest...  

środa, 14 listopada 2018

Dzień po dniu

14 listopada 2018

Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego...

Ukazała się dobroć i miłość Zbawiciela naszego, Boga, do ludzi...

Mamy za ci dziękować - tak bardzo jesteśmy obdarowani...
Cudownie nas stworzyłeś Boże - dobry Ojcze - jestem, żyję...
Wiara to dar zanurzenia się w miłości Jezusa mego Pana...
Duch rozlewa w sercu miłość - jestem posłany z ogniem...


Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła...  


wtorek, 13 listopada 2018

Dzień po dniu

13 listopada 2018

Zbawienie prawych pochodzi od Pana...

Głoś to, co jest zgodne ze zdrową nauką...

Jesteśmy sługami Boga namaszczeni Duchem...
Szukasz prawdy - czym jest moje życie dziś...
Jak zdobyć szczęście - gdzie jest moje spełnienie...
Przychodzi Jezus mimo drzwi zamkniętych...

Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać...  

poniedziałek, 12 listopada 2018

Dzień po dniu

12 listopada 2018

Oto lud wierny, szukający Boga...

Jawicie się jako źródła światła w świecie, 
trzymajcie się mocno Słowa Życia...

Zło wkrada się powszechnie w życie ludzi...
Uczniowie Pana nie są wolni - czuwajcie...
Masz dać się prowadzić Duchowi - świecić...
Słowo Pana jest pokarmem - Duch rozpala...

Niepodobna, żeby nie przyszły zgorszenia; lecz biada temu, przez którego przychodzą...  

niedziela, 11 listopada 2018

Dzień po dniu

11 listopada 2018

Chwal duszo moja, Pana, Stwórcę swego...

Chrystus raz jeden był ofiarowany dla zgładzenia grzechów wielu...

Bóg cały oddaje się w nasze brudne ręce...
Kocha nas tak bardzo - ach, trudno to pojąć...
Jezus jest z nami i dla nas - życie nam daje...
Duch Święty zstępuje - zapala w nas ogień...

Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich...  

Dzień po dniu

10 listopada 2018

Błogosławiony ten, kto służy Panu...

Wszystko mogą w Tym, który mnie umacnia...

Żyję w świecie ograniczeń - jestem wolny...
Duch Święty w moim sercu jest miłością...
Błyski tego świata są śmieciem co przemija...
Radość wolności uskrzydla w nadziei nieba...

Pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną...  

piątek, 9 listopada 2018

Dzień po dniu

9 listopada 2018

Bóg jest we wnętrzu swojego Kościoła...

Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was?...

Jesteśmy wspólnotą przyjaciół Jezusa...
Duch Święty nas jednoczy w Jego miłości...
Światu niesiemy orędzie pokoju i pojednania...
Jezus jest naszym Panem - On zwyciężył świat...

Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach zniosę ją na nowo...  

czwartek, 8 listopada 2018

Dzień po dniu

9 listopada 2018

Niech się weselą szukający Pana...

Wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, mojego Pana...

Szukamy Ciebie, Jezu - odnalazłeś nas, Panie...
Jesteś ponad wszystko - Ty jesteś moim Bogiem...
Wielka rodość nawrócenie - Bóg cieszy się tobą...
Jesteś dziś misjonarzem - szukaj zagubionych...

Cieszcie się ze mną, bo znalazłam owcę, która mi zginęła...  

środa, 7 listopada 2018

Dzień po dniu

7 listopada 2018

Pan moim światłem i zbawieniem moim...

Zabiegajcie o własne zbawienie z bojaźnią i drżeniem nie tylko w mojej obecności...

Ciągle szukam czegoś - jest mi źle i obco...
Nie wiem dokąd idę - stoję wciąż w miejscu...
Jezus umarł za mnie - dał mi swoje życie...
Jasność się wyłania - radosny okrzyk dziecka...

Kto nie dźwiga swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem...  

wtorek, 6 listopada 2018

Dzień po dniu

Dzień po dniu

6 listopada 2018

Będę Cię chwalił w wielkim zgromadzeniu...

Ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi...

Kim jestem i za kim idę - moja droga przez świat...
Gdzie jest Jezus - wszystko jest przeciwko mnie...
Podajesz im rękę - odwracają się plecami do ciebie...
Jego podeptali - On nadal kocha ciebie i jest blisko... 

Szczęśliwy ten, kto będzie ucztował w królestwie Bożym...  

poniedziałek, 5 listopada 2018

Dzień po dniu

5 listopad 2018

Strzeż duszy mojej w Twym pokoju, Panie... 

Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich...

Czy to dziś możliwe - tak myśleć, tak żyć...
Kręcisz się wokół siebie - jesteś zmęczony...
Wyjść poza krąg własnych spraw i potrzeb...
Duch Święty wyprowadza - jest miłością... 

A będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie się odwdzięczyć... 

niedziela, 4 listopada 2018

Dzień po dniu

4 listopada 2028

Miłuję Ciebie, Panie, mocy moja...

Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem...

Pan mnie pochwycił - jest jeden Bóg...
Odrzuć podpórki - zaufaj dziś Panu...
On kocha pierwszy - otwórz swe serce...
Daj się pochwycić Jego miłości... 

Będziesz miłował Boga...
Będziesz miłował swego bliźniego... 

Dzień po dniu

3 listopada 2018

Boga żywego pragnie moja dusza...

Dla mnie bowiem żyć - to Chrystus, a umrzeć - to zysk...

 Jak się odnaleźć pośród wielu haseł i recept uzdrowienia...
Gdzie jest miłość - gdzie prawda - ciemność i chaos wokół...
Jak wierzyć dziś i komu - gdy autorytet Boga podeptany...
Czy kościół jeszcze istnieje - komu jest dziś potrzebny...

Szukamy prawdy - tylko Bóg nas naprawdę szuka...
Bóg nie obraża się i nie męczy swoją miłością do mnie...
Jezus wciąż jest krzyżowany na śmietnikach świata...
Miłość się nie wyczerpała - dotknij ręką krzyża...

Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony...  

sobota, 3 listopada 2018

Dzień po dniu

2 listopada 2018

Zbawienie prawych pochodzi od Pana...

Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka...

Jak to się dzieje - nikt naprawdę nie wie...
Jesteśmy słabi - należymy do Królestwa...
On nas przeniósł z grzechu do miłości...
Śmierć jest pokonana - umieramy, aby żyć... 

Jesteśmy przekonani, że Ten, który wskrzesił Jezusa, z Jezusem przywróci życie także nam i stawi nas przed sobą razem z wami...
  

piątek, 2 listopada 2018

Dzień po dniu

1 listopada 2018

Oto lud wierny, szukający Boga...

Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi...

Pozwól, by łaska twego chrztu owocowała na drodze świętości. Pozwól, aby wszystko było otwarte na Boga i dlatego wybierz Jego, wybieraj Boga wciąż na nowo. Nie zniechęcaj się, ponieważ masz moc Ducha Świętego do tego, by świętość była możliwa. Ona w głębi jest owocem Ducha Świętego w twoim życiu. 
Kiedy odczuwasz pokusę, by zaplątać się w swoją słabość, podnieś oczy ku Ukrzyżowanemu i powiedz: „Panie, jestem biedakiem, ale Ty możesz dokonać cudu uczynienia mnie trochę lepszym”. W świętym i składającym się z grzeszników Kościele znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby wzrastać ku świętości. Pan napełnił go darami ze Słowem, z sakramentami, sanktuariami, życiem wspólnot, świadectwem swoich świętych i wielopostaciowym pięknem, które pochodzi z miłości do Pana „jak oblubienica strojna w swe klejnoty”.

Kto pokłada w Nim nadzieję, uświęca się, podobnie jak On jest święty...  

Dzień po dniu

31 października 2018

Pan sprawiedliwy na wszystkich swych drogach...

Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni?...

Wejście dokonuje się przez krzyż...
To Duch Święty mnie wprowadza...
Dokonuje się moja pascha w Jezusie...
Zbawienie jest darem - jest drogą...

Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi...  

Dzień po dniu

30 października 2018

Szczęśliwy człowiek, który służy Panu...

Bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej...

Wiara prowadzi mnie w komunii z Jezusem...
On pierwszy zaprosił mnie do przyjaźni...
Uwolnił mnie z ciemności - obdarzył łaską...
Objawia mi tajemnice królestwa mego życia...

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom...