poniedziałek, 29 października 2018

Dzień po dniu

29 października 2018

Jak dobre dzieci, naśladujmy Boga...

Niegdyś bowiem byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu: postępujcie jak dzieci światłości...

Przez wiarę mamy światło miłości w sercu...
Jezus jest naszym Panem - On nas prowadzi...
Wiara objawia się w nas w czynach światła...
W świecie ciemności jesteśmy światłością...

Słowo Twoje, Panie, jest prawdą, uświęć nas w prawdzie...

  

niedziela, 28 października 2018

Dzień po dniu

28 października 2018

Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas...

Przywiodę ich do strumienia wody równą drogą - nie potkną się na niej...

Trzeba zaufać Panu - Bóg jest dobry, kocha mnie...
Wpisany w historię mojego życia - obecny i bliski...
Prowadzi, kocha i karci, podnosi - zbawia mnie...
Otwiera oczy, uzdrawia - chcę dziś iść za Jezusem...

On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się na nogi i przyszedł do Jezusa...
Co chcesz, abym ci uczynił?...
  

sobota, 27 października 2018

Dzień po dniu

27 października 2018

Idźmy z radością na spotkanie Pana...

Abyśmy już nie byli dziećmi, którymi miotają fale...

Oczyszczenie i wzrost uczniów Pana...
Zmiana myślenia to droga życia w Duchu...
Odczytanie wydarzeń w świetle wiary...
Rozpoznaj, co mówi Pan i gdzie On jest...

Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie...  

piątek, 26 października 2018

Dzień po dniu

26 października 2018

Oto lud wierny szukający Boga...

Jedno jest ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie...

Wezwałeś nas i uczyniłeś z nas wspólnotę...
Dałeś nam Ducha - napełniłeś miłością...
Objawiłeś nam tajemnice Swego Królestwa...
Jedno serce - jeden Duch - nadzieja chwały...

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom...
  

czwartek, 25 października 2018

Dzień po dniu

25 października 2018

Pełna jest ziemia łaskawości Pana...

Niech Chrystus przez wiarę zamieszka w waszych sercach...

Przychodzisz do mnie, Jezu - moje serce puste...
Kochasz mnie - pragniesz rozpalić mnie miłością...
Twoja Pascha moim ocaleniem - jesteś blisko...
Chcesz mnie posłać w świat w ogniu Twego Ducha... 

Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże pragnę, ażeby już zapłonął...  

środa, 24 października 2018

Dzień po dniu

24 października 2018

Będziecie czerpać ze zdrojów zbawienia...

Możecie się przekonać o moim zrozumieniu tajemnicy Chrystusa...

Poznanie Boga, który jest Ojcem miłosiernym...
Jezus objawia nam Ojca przez mękę i Krzyż...
Zmartwychwstanie jest zwycięstwem miłości...
Czuwajcie - niech Jego Duch działa przez was... 

Bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie...  

wtorek, 23 października 2018

Dzień po dniu

23 października 2018

Pan głosi pokój swojemu ludowi...

Ale teraz w Chrystusie Jezusie wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy przez krew Chrystusa...

Odnalazłeś nas - Panie - na zgliszczach świata...
Opatrzyłeś nasze rany - uwolniłeś nas od zła...
Dałeś nam nową szatę królestwa - namaściłeś nas...
Twój Duch rozlał miłość w nas - jesteśmy posłani... 

A wy bądźcie podobni do ludzi oczekujących swego pana...  

poniedziałek, 22 października 2018

Dzień po dniu

22 października 2018

Bóg sam nas stworzył, my Jego własnością...

Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia...

Chcemy więcej mieć - ciągle jest za mało...
Gromadzimy sterty skarbów - to są śmieci...
Bogactwem prawdziwym jest Bóg nasz Ojciec...
On dał nam życie w pełni - łaskę chwały nieba...

Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości...  

niedziela, 21 października 2018

Dzień po dniu

21 października 2018

Okaż swą łaskę ufającym Tobie...

Trwajmy mocno w wyznawaniu wiary...

Wiara jak fundament jest skałą naszego życia...
Przyjaźń z Jezusem - On jest blisko w miłości...
Zmiażdżony i odrzucony - odnosi zwycięstwo...
Pokonał śmierć i prowadzi nas dzień po dniu...

Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy doznali miłosierdzia i znaleźli łaskę pomocy w stosownej chwili...  

sobota, 20 października 2018

Dzień po dniu

20 października 2018

Dałeś Synowi władzę nad swym dziełem...

Niech da wam światłe oczy serca, byście wiedzieli, czym jest nadzieja, do której On wzywa...

Otwórz moje oczy, Panie - chcę widzieć Ciebie...
Jestem w świecie pozorów i ciemności - błądzę...
Niech Twoja światłość uzdrowi moje oczy serca...
Twój Duch niech objawi tajemnice Twej miłości...

Duch święty pouczy was w tej właśnie godzinie, co należy powiedzieć...  

piątek, 19 października 2018

Dzień po dniu

19 października 2018

Szczęśliwy naród wybrany przez Pana...

Zostaliście naznaczeni pieczęcią, Duchem świętym, który był obiecany...

Dziś dotknął mnie Pan w miłosierdziu swoim...
Jestem uwolniony i czysty - chwalę Pana dziś...
Odbudował ruiny mojego serca - jest miłość...
Uczynił mnie na nowo świątynią swej chwały...

Wszystko co powiedzieliście w mroku, w świetle będzie słyszane...  

czwartek, 18 października 2018

Dzień po dniu

18 października 2018

Królestwo Pana głoszą Jego święci...

Pan stanął przy mnie i wzmocnił mnie...

Jesteś blisko mnie - a ja szukam Cię wciąż...
Stukasz do mych drzwi - a ja słyszę pustkę...
Jest wielkie żniwo - ja jestem zajęty sobą...
Przyjdź, Panie, obudź mnie - czas jest krótki...
 
żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało...  

środa, 17 października 2018

Dzień po dniu

17 października 2018

 Dasz światło życia idącym za tobą...

Owocem zaś Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie...

Porzucamy świat ciemności - szukamy światła...
Twój Duch nas wyprowadza z krainy śmierci...
Duch zstępuje - napełnia życiem i miłością...
Objawia się oblicze Jezusa w owocach Ducha...

Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy... 

wtorek, 16 października 2018

Dzień po dniu

16 października 2018

Habemus papam  - 40 lat temu
Karol Wojtyła - JAN PAWEŁ II

Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi...

Ty, Panie przychodzisz mimo drzwi zamkniętych...
Wszedłeś w historię świata - Dziecię w Betlejem...
Ty wchodzisz w moje życie - mój Pan i Zbawca...
Dajesz radość i nadzieję chwały nieśmiertelności...

Człowiek nie może żyć bez miłości...

Twoja miłość przez Ducha świętego w sercu...
Twój Krzyż - drzewo życia i znak zwycięstwa...
Twój Kościół - wspólnota świętych grzeszników...
Szukamy Ciebie wciąż - Ty nas odnajdujesz dziś...

Kościół temu jednemu pragnie służyć, aby każdy człowiek mógł odnaleźć Chrystusa...


Niech Twoja łaska zstąpi na mnie, Panie...

Ku wolności wyswobodził nas Chrystus...

Idziemy za Tobą przez pustynię świata...
Ty jesteś naszym przewodnikiem do nieba...
W Tobie jest światło - my idziemy w mroku...
Ze śmierci do życia - z niewoli ku wolności...

Tylko wiara, która działa przez miłość...    

poniedziałek, 15 października 2018

Dzień po dniu

15 października 2018

Niech imię Pańskie będzie pochwalone...

Ku wolności wyswobodził nas Chrystus...

Wolność jest miarą miłości, którą Bóg nam umiłował...
Trzeba słochać Pana i chodzić Jego drogami - Jezus...
Dziękuj za dar wolności - podejmij zadanie miłości...
Duch Boży daje moc i miłość, aby żyć w wolności...

Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych, lecz słuchajcie głosu Pańskiego...  

niedziela, 14 października 2018

Dzień po dniu

14 października 2018

Nasyć nas Panie, Twoim miłosierdziem...

Modliłem się i dano mi zrozumienie...

Szukamy skarbów - mądrość puka do drzwi...
Słowo nas przenika - budzi do życia w nadziei...
Potrzeba nawrócenia serca, aby żyć prawdziwie...
Daj mi, Jezu nowe serce - prowadź drogą życia,,,

Żywe jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny...

Chcesz mieć teraz wszystko - puste serce woła...
Tęsknota za szczęściem - Jezus już przychodzi...
Zostaw świat za sobą - wolność w Duchu dla nas...
Tylko tędy droga wiedzie - daj się poprowadzić...

Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie... 

sobota, 13 października 2018

Dzień po dniu

13 października 2018

Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu...

Wszyscy bowiem przez wiarę jesteście synami Bożymi - w Chrystusie Jezusie.Bo wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa...

Jestem blisko Pana - zanurzony w Jego miłości...
Jego życie jest we mnie - cudownie mnie stworzył...
Szata zbawienia okrywa blaskiem moje ciało...
Moje serce świątynią Jego chwały - Jezus Królem... 

Tak, błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają słowa Bożego i go przestrzegają...  

piątek, 12 października 2018

Dzień po dniu

12 października 2018

Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu...

Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; a kto nie zbiera ze Mną, ten rozprasza...

Ty, Panie jesteś z nami - przychodzisz wciąż nie w porę...
Lękamy się Twoich wezwań - dobrze jest nam tak jak jest...
Nie chcemy zmian - nie chcemy utracić to co mamy...
A jednak demon zamyka nas w tym co posiadamy - smutni... 

I stan późniejszy owego człowieka staje się gorszy niż poprzedni...  

czwartek, 11 października 2018

Dzień po dniu

11 października 2018

Wielbimy Boga, bo swój lud nawiedził...

Otwórz, Panie, nasze serca, abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego...

Jest pragnienie - przyjdź, Panie - jesteś dobrym Bogiem...
Jest pustynia w sercu - niech napełni nas Duch Święty...
Jest ciemność wokół nas - niech rozbłyśnie Światło Boga...
Potrzebujemy Ciebie, Ojcze - daj nam Ducha miłości... 

Ojciec z nieba udzieli Ducha Świętego tym, którzy Go proszą...  

wtorek, 9 października 2018

Dzień po dniu

10 października 2018

Prowadź mnie, Panie, swą drogą odwieczną...

Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je wiernie...

W ciszy i skupieniu słuchaj - Pan mówi do ciebie...
Nie wychodź przed szereg - słuchaj twego Boga...
Po modlitwie przejdź do działania skutecznie...
Ora et labora - to właściwy kierunek ucznia Pana... 

Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona...  

piątek, 5 października 2018

Dzień po dniu

5 października 2018

Prowadź mnie, Panie, swą drogą odwieczną...

Jestem mały, cóż Ci odpowiem!...

Jesteśmy Twoimi dziećmi - Ojcze nasz...
Ufamy Tobie - choć nic nie rozumiemy...
Ukazujesz nam swoje Oblicze w Jezusie...
Słuchamy i wierzymy w Twoją miłość... 

Kto was słucha, Mnie słucha...  

czwartek, 4 października 2018

Dzień po dniu

4 października 2018

W krainie życia ujrzę dobroć Boga...

Wybawca mój żyje i jako ostatni stanie na ziemi...

Pusty grób - Jezus żyje - jest naszą nadzieją...
Posłał uczniów jako świadków zwycięstwa...
Śmierć jest pokonana - Duch dziś nas ożywia...
Teraz jesteśmy posłani, aby głosić Królestwo...
 
Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo...
  

środa, 3 października 2018

Dzień po dniu

3 października 2018

Moja modlitwa niech dotrze do Ciebie...

Pójdę za Tobą dokądkolwiek się udasz...

Idziemy za Tobą - Ty jesteś drogą...
Światło Twe przenika - jesteś prawdą...
Śmierć nas przeraża - jesteś życiem...
Prowadzisz nas przez pustynię do Ojca...

Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś królestwo Boże...

Jesteśmy dla królestwa - ono jest w nas...
Żyj tym co teraz - wstecz się nie oglądaj...
Przed tobą żniwo - weź się do roboty...
Bądź świadkiem nadziei - Jezus jest tu...

Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego...  

wtorek, 2 października 2018

Dzień po dniu

2 października 2018

Aniołom kazał, aby strzegli ciebie...

Oto Ja posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł w czasie twojej drogi i doprowadził cię do miejsca, które ci wyznaczyłem. Szanuj go i bądź uważny na jego słowa...

Życie jest drogą codzienności, zmagań, blasku i cieni...
Pustynia jest wroga - tu nie ma życia - jak ją przebrnąć...
Codzienne wybory - dylematów rój - co by nie zbłądzić...
Jest anioł towarzysz drogi - wspiera, aby dojść do Ojca...  

Jak się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego...  

poniedziałek, 1 października 2018

Dzień po dniu

1 października 2018

Nakłoń swe ucho, usłysz moje słowo...

Nagi wyszedłem z łona matki i nagi tam wrócę...
Dał Pan i zabrał Pan...
Niech będzie imię Pańskie błogosławione...

 Jesteśmy w rękach dobrego Boga...
Wszystko jest dzięki Jego zrządzeniu...
Nie narzekaj, nie użalaj się nad sobą...
W twojej małości widzę wielkość Boga...

Kto bowiem jest najmniejszy wśród was wszystkich, ten jest wielki...