wtorek, 31 maja 2016

Dzień po dniu

31 maja 2016

Wielki wśród ciebie Święty Izraela...

Nie opuszczajcie się w gorliwości.
Bądźcie płomiennego ducha.
Pełnijcie służbę Panu.
Weselcie się nadzieją.
W ucisku bądźcie cierpliwi,
w modlitwie wytrwali...

To jest styl ludzi nawiedzonych przez Pana...
Duch Święty przychodzi i przemienia serce...
Kościół - wspólnota tym się objawia światu...
Tak trzeba formować ludzi idących za Panem...

Wielbi dusza moja Pana,
i raduje się duch mój w Bogu,  Zbawcy moim...
    

niedziela, 29 maja 2016

Dzień po dniu

29 maja 2016

Całemu światu głoście Ewangelię...

Niech wszystkie narody ziemi poznają Twe imię... 

Nie zamykajmy się w getcie naszego towarzystwa...
Bóg chce zbawić wszystkich najdalszych ludzi...
Wszystkich kocha i nas posyła z nowiną miłości...
Chce życia obfitości aż po krańce ziemi...

Jest jedna Ewangelia o bliskości miłosiernego Boga...
Jest jeden Krzyż - ołtarz miłości Boga do człowieka...
Jest jeden Zbawiciel - posłany i narodzony z Maryi...
Jego imię - JEZUS - jest naszym Panem i Przyjacielem...

Panie, nie jestem godzien - powiedz tylko słowo...
   

sobota, 28 maja 2016

Dzień po dniu

28 maja 2016

Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza...

Budując samych siebie na fundamencie waszej najświętszej wiary, w Duchu Świętym się módlcie i w miłości Bożej strzeżcie samych siebie, oczekując miłosierdzia Pana naszego, Jezusa Chrystusa...

Jesteśmy w drodze za Jezusem krok po kroku...
Trzeba uważnym być, aby nas kto nie zwiódł...
Troska o siebie, relacje przyjazne w bojaźni Bożej...
Słaby jest człowiek - gdy jest sam łatwo upada...

Budujemy samych siebie gdy otwieramy się na Ducha...
Gdy świadczymy miłość i pochylamy się nad zranionym...
Wychodząc z siebie i czyniąc dobrze innym...
Duch Święty przez nas działa i buduje nas w świętości...

Jakim prawem to czynisz? I kto Ci dał tę władzę, żebyś to czynił?

Prawo jest moje - ode mnie przychodzi dla twego dobra...
Władza jest we mnie - jest służbą człowiekowi, aby ocalał...
Moja władza to miłość, która zbawia i ogarnia wszystko...
A prawo ja daję tobie, abyś żył, działał i rozkwitał...

Słowo Chrystusa niech w was mieszka w całym swym bogactwie...  

Kim jest Kijowski, że jest traktowany jak mesjasz przez takich tuzów, znanych działaczy jak Hanna Gronkiewicz-Waltz, Ewa Kopacz, a nawet dla Komorowskiego? Przez kogo został wykreowany? – pyta redaktor naczelny katolickiego tygodnika „Idziemy”.
Mnie też to pytanie dręczy. I inne. Jak to możliwe, żeby człowiek, który uchyla się od  płacenie alimentów na dzieci, zajmował tak wysokie miejsce na drabinie prestiżu społecznego? Jaki to kraj, że akceptuje, aby na czele ruchu społecznego – pomijam prawdziwe sprężyny powstania KOD – stanął człowiek znikąd? Wyłoniony z mgły. Proszę wybaczyć mi zwrot, który za chwilę padnie. Jeden z tych, o których mówimy: „oślizły typ”. Wszystkimi szwami zerka prymitywizm skryty za gładkimi, sztucznymi słowami. Ten niesmaczny kontrast między jego fizycznością a aspiracjami. Jakbym patrzył na jakiś amerykański horror.
   

piątek, 27 maja 2016

Dzień po dniu

27 maja 2016

Pan Bóg nadchodzi, aby sądzić ziemię...

Koniec wszystkich jest bliski...

Idziemy ku śmierci nieubłaganie...
Rośniemy i starzejemy się codziennie...
Przyjdzie niespodziewanie kres życia...
I dopiero wtedy rozpocznie się ŻYCIE...

Dla nieśmiertelności stworzony człowiek...
Nosimy tęsknotę nienasycenia mocno i głęboko...
Przeraża nas wiotkość ciała i bliska śmierć...
Jesteś prochem ale przeznaczony do życia...

Jesteś w rękach potężnego Boga...
Bóg jest dobry - nie jest przeciwko tobie...
Jego Syn zmartwychwstał - ty będziesz żył...
Zaufaj miłości, której źródłem jest Bóg...

Miejcie wiarę w Boga...   

czwartek, 26 maja 2016

Dzień po dniu

26 maja 2016

Jesteś kapłanem, tak jak Melchizedek...

Wy dajcie im jeść...

Dziś tyle znaków - wspólnota beze mnie...
Sękacz połamany - dar biskupa - niespodzianka...
Rozmowa z siostrą Teresą i Izą - bliskość...
Film - mój ojciec odchodzi i cierpienie miłości...

Samotność - niespełnienie i żal - nie można odwołać...
Chleb co-dzień trzymam w ręku - to On mnie trzyma...
Jestem jak Melchizedek - nie wiadomo skąd...
Skarb w naczyniu glinianym - tak słaby, że mocny...

Dziś Twój dzień - wychodzisz na ulice...
Niosą Cię - a Ty nas wszystkich niesiesz...
Taki mały i kruchy - Wielki Bóg...
Tak dobry, że daje się zjeść każdemu...

Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba.
Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki...

 
 

 
    

wtorek, 24 maja 2016

Dzień po dniu

24 maja 2016

Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie...

Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą...

Ta droga nie dla wybranych - wyjątkowych...
Uczeń Jezusa, który uwierzył w Miłość idzie...
Przyjął zbawienie i opuścił stary świat złudzeń...
Wartości materialne i przyjemności nie wiążą go...

A jednak wielu jest spętanych i żyją na marginesie...
Wartości doczesne wiążą ich mocno i dominują...
Świat jest dobry i dla nas - ale nie my dla świata...
Bożek pieniądz i wygoda nie licuje z Ewangelią...

Dlatego przepasawszy biodra waszego umysłu, bądźcie trzeźwi, pokładajcie całą nadzieję w łasce...
   

 

poniedziałek, 23 maja 2016

Dzień po dniu

23 maja 2016

Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu...

Wtedy Jezus spojrzał na niego z miłością i rzekł mu: Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną...

Jezus spogląda na mnie z miłością - zna mnie do głębi...
Chce mojego dobra - wie czego mi brakuje - co mnie blokuje...
Oddać wszystko, ofiarować siebie - to być wolnym...
Wybór drogi należy do mnie - mogę pozostać w cieniu smutku...

Co mi przeszkadza w podążaniu za Jezusem?...
Co mnie obciąża, aby wyprostować skrzydła?...
Trudno porzucić siebie i przejść przez ucho igielne...
Jak bardzo bogactwa wchodzą w drogę i zniewalają...

On w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej nadziei...
  

niedziela, 22 maja 2016

Dzień po dniu

22 maja 2016

Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie!...

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy...

Bóg jest i objawia swoje oblicze...
Jahwe - JESTEM KTÓRY JESTEM...
Jedyny Bóg jest w dziejach Izraela...
Jest Święty - niepojęty - nieogarniony...

Jezus objawia Boga Jahwe w sobie...
Kto mnie zobaczył - zobaczył Ojca...
Bóg jest Ojcem - dobrym Bogiem...
Jest miłosiernym Ojcem, bliskim...

Jezus jest Synem Ojca - równy i różny...
Jest Bogiem i stał się Człowiekiem...
Wszedł w historię ludzi, aby zbawić nas...
Umarł na krzyżu i zmartwychwstał...

Jezus zapowiada Parakleta - Ducha Prawdy...
Duch Jahwe jest równy Ojcu i Synowi...
Jest Bogiem, który jest i działa w Kościele...
Chce działać przez człowieka - charyzmatycznie...

Bóg jest Jeden - jest wspólnotą Trzech Osób...
Ojciec, Syn Boży i Duch Święty - To BÓG...
Bóg jest miłością - myśmy poznali i uwierzyli... 
Jesteśmy w sercu dobrego Boga - On kocha nas...

A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany...

Boże, po stokroć święty, mocny i uśmiechnięty -
Iżeś stworzył papugę, zaskrońca, zebrę pręgowaną - 
kazałeś żyć wiewiórce i hipopotamom -
teologów łaskoczesz chrabąszcza wąsami -

dzisiaj, gdy mi tak smutno i duszno, i ciemno - 
uśmiechnij się nade mną

ks. Jan Twardowski  
  

czwartek, 19 maja 2016

Dzień po dniu

19 maja 2016

Jesteś kapłanem tak jak Melchizedek...

Oto ja - poślij mnie...

Jestem wybrany i posłany przez Ciebie...
Rozpoznałeś mnie pośród wielu szaraków...
Zaufałeś mi i zainwestowałeś szczodrze...
Wylałeś na mnie strumień Wody Żywej...

Poszedłem za Twoim wezwaniem...
Zaufałem Twojej miłości - oto jestem...
Prowadziłeś mnie po różnych krainach...
Przyodziałeś mnie w szatę chwały...

Jestem Twoim sługa w Eucharystii...
Biorę chleb - Ciałem jesteś Ty...
Dotykam ran - Ty uzdrawiasz...
Jestem przy Tobie - mój Przyjacielu...

Ojcze, nadeszła godzina...

środa, 18 maja 2016

Dzień po dniu

18 maja 2016

Ubodzy duchem mają wstęp do nieba...

Kto zaś umie dobrze czynić, a nie czyni, ten grzeszy...

Człowiek jest dobry - jesteś wezwany do dobroci czynów....
Duch Święty otwiera ciebie na dobroć samego Boga...
Grzech może być zaniechaniem dobra - lenistwo i opieszałość...
Pozwól, aby dobroć Boga objawiła się w twoich czynach...

Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami...

W trudnych sytuacjach, w jakich żyją osoby najbardziej potrzebujące, Kościół musi zachować szczególną uwagę, aby zrozumieć, pocieszyć, włączyć, unikając narzucania im zestawu norm, jakby były ze skały, zyskując w ten sposób efekt, że czują się osądzone i porzucone przez tę Matkę, która jest powołana, by nieść im Boże miłosierdzie.  
Amoris laetitia 49 

wtorek, 17 maja 2016

Dzień po dniu

17 maja 2016

Zaufaj Panu, a On cie podtrzyma... 

Uniżcie się przed Panem, a wywyższy was...

Wszyscy jesteśmy w rękach dobrego Boga...
Wszystko mamy od Niego i do Niego idziemy...
Bogactwo, pazerność i chciwość niszczy nas...
Ile zła jest w nas, gdy pieniądz jest najważniejszy...

Władza i pieniądze deprawują ludzkie serce...
Kariera obezwładnia nas i zabija w nas miłość...
Rywalizować o wpływy i znaczenie to światowość...
Być sługą ostatnim - jak Jezus - to wielkość człowieka...

Jeśli ktoś chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich...  

Osłabienie wiary i praktyk religijnych w niektórych społeczeństwach wpływa na rodziny i czyni je bardziej samotnymi z ich trudnościami. Jedną z największych bied obecnej kultury jest samotność, owoc braku Boga w życiu ludzi i kruchości relacji. Istnieje również ogólne poczucie bezsilności w obliczu rzeczywistości społeczno-gospodarczej, które często prowadzi do zmiażdżenia rodzin.
Amoris laetitia 43
 

sobota, 14 maja 2016

Dzień po dniu

14 maja 2016

Chwalmy na wieki miłosierdzie Pana... 

Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów...
Udzielę wam mego ducha, byście ożyli...

Oczekujemy na Ducha Świętego... 
On przychodzi i ożywia wszystko...
Daje nam nowe serce i nowe oblicze...
Ziemia skalana grzechem odradza się...

Bóg nie chce śmierci człowieka...
Kocha nas, choć my Go odrzucamy...
Daje nam Syna Jezusa jako  Pana...
On jest naszym Zbawicielem przez Krzyż...

Uwierzyć w Jego miłość - doświadczyć zbawienia...
Miłosierdzie Boga nad światem jest wielkie...
On odpuszcza wszystkie grzechy - leczy rany serc...
On daje nam Ducha Świętego, który ożycia... 

Jesteśmy posłani, aby prorokować do martwych kości...
Bóg przez ciebie wypowiada słowo, które ożycia...
Przyzywaj Ducha Świętego nad światem...
Aby ożywić to co martwe i nasycić miłością...

Wyleję Ducha mego na wszelkie ciało, synowie wasze i córki wasze prorokować będą...

Dla podtrzymania żywego zapału misyjnego potrzebne jest głębokie zaufanie do Ducha Świętego, ponieważ «Duch przychodzi z pomocą naszej słabości». Jednakże takie ofiarne zaufanie musi znaleźć pokarm i dlatego powinniśmy wzywać Go nieustannie. On może uleczyć to wszystko, co nas osłabia w wypełnianiu zadania misyjnego. To prawda, że zaufanie do niewidzialnego może przyprawić o zawrót głowy: przypomina zanurzenie się w morzu, gdy nie wiemy, co nas spotka. Ja sam doświadczyłem tego wielokrotnie. Lecz nie ma większej wolności od tej, by pozwolić się prowadzić Duchowi, rezygnując z kalkulowania i kontrolowania wszystkiego, oraz pozwolić, aby On nas oświecał, prowadził, kierował i pobudzał tak, jak On pragnie. On dobrze wie, czego potrzeba w każdej epoce i w każdym momencie. Oznacza to być płodnymi w sposób tajemniczy!  
Evangelii gaudium 280