wtorek, 28 lutego 2017

Dzień po dniu

28 lutego 2017

Temu, kto prawy, ukażę zbawienie...

Nie pokazuj się przed Panem z próżnymi rękami...
Chwal Pana hojnym darem...
Dawaj Najwyższemu tak, jak On ci daje, hojnie, na miarę swych możliwości...

Żydzi składali w świątyni różne ofiary Bogu...
W taki sposób oddawali Bogu Jahwe chwałę...
Jezus złożył na krzyżu swoje życie za nas...
Ofiara Jezusa ma nieskończoną wartość...

My dziś uczestniczymy w ofierze Chrystusa...
Eucharystia to źródło miłości - ofiara życia...
Na Mszy składamy na ołtarzy nasze życie...
Oddajemy siebie - cierpienie, pracę, słabość...

Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą...   

piątek, 24 lutego 2017

Dzień po dniu

24 lutego 2017

Prowadź mnie, Panie, ścieżką Twych przykazań...

Wierny przyjaciel potężną obroną, kto go znalazł, skarb znalazł...
Wierny przyjaciel jest lekarstwem życia...

Wszyscy szukamy przyjaciół - jesteśmy samotni...
To nie takie łatwe znaleźć i nie rozczarować się...
Człowiek zawsze zawodny - można się przejechać...
Szukajcie, a znajdziecie - JA JESTEM Z WAMI...

Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynicie to, co wam przykazuję...   

czwartek, 23 lutego 2017

Dzień po dniu

23 lutego 2017

Szczęśliwy człowiek, który ufa Panu...

Nie odwlekaj nawrócenia do Pana, ani nie odkładaj z dnia na dzień...

Czas jest krótki - trzeba wejść na drogę nawrócenia...
Wybierz Jezusa - odrzuć to wszystko co cię zwodzi...
Dokonaj cięć w sobie - relacje, pieniądze, dążenia... 
Duch oczyszcza serce - poddaj się jego tchnieniu...

Bogactwa, zaszczyty, salony - to zgubny świat...
To rodzi grzech  i prowadzi do śmierci ducha...
Dla miłości jesteś stworzony - idź drogą życia...
Dobre nasienie w tobie chce dać dobry owoc...

Jeśli twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją...
Jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją...
Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je...
Miejcie sól w sobie i zachowujcie pokój między sobą...

Spotkanie z Chrystusem, pozwolenie, by nas ujęła i prowadziła jego miłość, poszerza horyzont życia, daje mu mocną nadzieję, która nie zawodzi. Wiara nie jest ucieczką dla ludzi mało odważnych, lecz poszerzeniem przestrzeni życia...
Lumen fidei 53     

środa, 22 lutego 2017

Dzień po dniu

22 lutego 2017

Obfity pokój miłującym Prawo...

Nie chodzi z nami...

Nie zamykaj światła w swojej lampie...
Nie odrzucaj ludzi gdy czynią dobrze...
Twoja wspólnota nie jest najlepsza...
Bóg jest dobry  przygarnia wszystkich...

Nie jest przeciwko nam...
   

wtorek, 21 lutego 2017

Dzień po dniu

21 lutego 2017

Zaufaj Panu, On sam będzie działał...

Jeśli ktoś chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich...

Nie pchaj się do przodu - bądź uważny...
Jezus jest tu - zawsze jesteś blisko...
Służ - kochaj praktycznie miłością Jezusa...
Duch Święty w tobie - weź się do roboty...

Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się Go pytać...

Wiara nie mieszka w mroku; jest ona światłem dla naszych ciemności...
Lumen fidei 4  


   

poniedziałek, 20 lutego 2017

Dzień po dniu

20 lutego 2017

Pan Bóg króluje, pełen majestatu...

Wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy...

Wiara jest konieczna do życia...
Otwiera oczy, rozpala serce...
Jest mocą w przeciwnościach...
Jest odwagą, aby iść pod prąd...

Wierzę, zaradź memu niedowiarstwu...

Wiara pokazuje, jak trwałe mogą być więzi między ludźmi, gdy Bóg jest obecny pośród nich...

Wiara oświeca również relacje między ludźmi, ponieważ rodzi się z miłości i kieruje się dynamiką miłości Bożej...

Wiara rodzi się ze spotkania z pierwotną miłością Bożą, w którym ukazuje się sens i dobroć naszego życia...
Lumen fidei 50-51
     

niedziela, 19 lutego 2017

Dzień po dniu

19 lutego 2017

Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia...

Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan Bóg wasz...

Takie jest powołanie każdego z nas - twoje...
Nie jest dla wybranych - nadzwyczajnych...
Iść drogą Jezusa i kochać ludzi jak siebie...
Błogosławić nieprzyjaciół - przebaczać...

Duch Święty mieszka w nas - jest miłością...
To On pracuje w nas - przemienia, rozpala...
Duch miłości płonie w nas - spala się w nas...
On jest mądrością, poznaniem i odwagą...

Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski...

Przebaczenie jest najbardziej widocznym znakiem miłości Ojca, którą Jezus chciał objawić całym swoim życiem...
Misericordia et misera 2   
   

sobota, 18 lutego 2017

Dzień po dniu

18 lutego 2017

Będę wysławiał imię Twe na wieki...

Wiara jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy...

Żyjesz w świecie materii, kolorów i godzin...
Dotykasz, sprawdzasz - wszystko dla ciebie...
Bóg jest blisko - niewidzialny i prawdziwy...
On rodzi się w sercu człowieka przez Ducha...

Szukasz wciąż szczęścia - twój świat przemija...
Ludzie odchodzą - historia kręgiem się toczy...
Do wiecznej przystani Boga w pełnię miłości...
Panie - dobrze, że tu jesteśmy z Tobą na zawsze...

Zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką.
Tam się przemienił wobec nich...

Wiara rodzi się ze spotkania z pierwotną miłością Bożą, w którym ukazuje się sens i dobroć naszego życia...
Światło wiary jest w stanie uwydatnić bogactwo ludzkich relacji, to, że mogą trwać, być wiarygodne, ubogacać wspólne życie. Wiara nie oddala od świata i nie jest czymś oderwanym od konkretnego zaangażowania współczesnych ludzi...
Lumen fidei 51

   

piątek, 17 lutego 2017

Dzioeń po dniu

17 lutego 2017

Szczęśliwy naród wybrany przez Pana...

Chodźcie, zbudujmy sobie miasto i wieżę, której wierzchołek będzie sięgał nieba...

Podziwiamy samych siebie - drapacze chmur...
Sycą nas osiągnięcia - jesteś dumny z siebie...
Jezus wisi na krzyżu i mówi - pójdź za Mną...
Trzeba stracić wiele, aby zyskać wszystko...

Świat szybko przemija - ludzie się rozchodzą...
Krzyż sięga do nieba - ślepota zagłusza...
Skarby śmieciem stają - prostota powraca...
Świętość w codzienności normalnością świeci...

Cóż bowiem za korzyść stanowi dla człowieka zyskać świat cały, a swoją duszę utracić? Bo cóż może dać człowiek w zamian za swoją duszę?  


W sercu Boga jest szczególne miejsce dla ubogich, On sam bowiem "stał się ubogim".
Evangelii gaudium 197

czwartek, 16 lutego 2017

Dzień po dniu

16 lutego 2017

Biedak zawołał i Pan go wysłuchał...

Za kogo uważają mnie ludzie?...

Kim jest Jezus dla ciebie - czy spotkałeś Go, i kiedy?...
Czy wierzysz, że On jest Bogiem - że kocha ciebie?...
Czy Jego śmierć i zmartwychwstanie to twoje ocalenie?...
Czym jest twoja wiara? - Jakie jest twoje myślenie?...

Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku...

W wierze Chrystus nie jest tylko Tym, w którego wierzymy, najwyższym objawieniem miłości Bożej, ale także Tym, z którym się jednoczymy, aby móc wierzyć. Wiara nie tylko patrzy na Jezusa, ale patrzy z punktu widzenia Jezusa, Jego oczami: jest uczestnictwem w Jego sposobie patrzenia...
 Życie Chrystusa, Jego sposób poznania Ojca, życie całkowicie w relacji z Nim, otwiera przed życiem ludzkim nową przestrzeń, i my możemy w nią wejść...
  «Wierzymy» Jezusowi, gdy przyjmujemy Jego słowo, Jego świadectwo, ponieważ On jest prawdomówny...
 «Wierzymy w» Jezusa, gdy przyjmujemy Go osobiście w naszym życiu, przyłączając się do Niego w miłości oraz idąc za Nim na naszej drodze...
Lumen Fidei 18
  

   

środa, 15 lutego 2017

Dzień po dniu

15 lutego 2017

Złożę Ci, Boże, ofiarę pochwalną...

Przyprowadzili Mu niewidomego i prosili, żeby się go dotknął...

Jesteśmy wszyscy zaślepieni blaskiem tego świata...
Widzimy nie to co trzeba - oczy serca zamknięte...
Szukamy po omacku - nie wiemy gdzie jest Jezus...
Ktoś doprowadzi blisko - otwórz się na Jego dotyk...

Potrzebujemy światła pośród naszej ciemności...
Jezus wkłada na nas ręce - otwiera nasze serca...
Teraz ty idź - uzdrawiaj ślepych na twej drodze...
Chcemy wszyscy poznać w jakim kierunki iść...

Niech Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa, przeniknie nasze serca swoim światłem, abyśmy wiedzieli czym jest nadzieja naszego powołania...

To Duch Święty budzi pragnienie pełnej odpowiedzi; to On kieruje wzrostem tego pragnienia, skłania do udzielenia pozytywnej odpowiedzi, a później pomaga w jej wiernej realizacji...
św. Jan Paweł II 

 

   

wtorek, 14 lutego 2017

Dzień po dniu

14 lutego 2017

Idźcie i głoście światu Ewangelię...

Ustanowiłem Cię światłością dla pogan, abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi...

Jezus jest światłością świata i Zbawicielem...
Posyła ciebie i mnie - aby przekraczać granice...
Cały świat jest w Sercu Boga - Bóg jest dobry...
Ty jesteś posłany - rozdawaj miłość z radością...

Słowo Boże rozszerzało się po całym kraju...

Weź tę Księgę i zjedz - mów do ludzi moim Słowem...
Chwal Boga, który jest Ojcem - kocha wszystkich...
Nikt nie jest odrzucony - ciemność rozbłyśnie...
Jesteś posłany - głoś, uzdrawiaj, przebaczaj...

Uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: Przybliżyło się do was królestwo Boże...

Duch Święty dokonuje w nas trzech działań: przygotowuje, namaszcza i posyła...
Duch Święty uczy nas spoglądać oczyma Chrystusa, przeżywania życia tak, jak przeżywał je Chrystus, pojmowania życia tak, jak je pojmował Chrystus...
Franciszek papa    
   

poniedziałek, 13 lutego 2017

Dzień po dniu

13 lutego 2017

Składajcie Bogu dziękczynną ofiarę...

Domagali się od Niego znaku...

Tyle cudów i znaków działo się przez Jego ręce...
Chodzili za Nim i węszyli - dziś też to robią...
Jego znakiem jest Krzyż, Chleb i Kościół...
Ja i ty mamy być Jego znakiem - czy tak jest?...

Ja jestem drogą i prawdą, i życiem.
Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej
jak tylko przeze Mnie.

Prawie wszystkie trudności w życiu człowieka biorą się z pychy. Proś Mnie o łaskę oderwania się od jakichkolwiek ludzkich próżności a poczujesz się wolny i będziesz mógł przyjść do Mnie, bym napełnił cię Sobą...
Gaston Courtois
      

niedziela, 12 lutego 2017

Dzień po dniu

12 lutego 2017

Błogosławieni słuchający Pana...

Głosimy mądrość między doskonałymi, ale nie mądrość tego świata ani władców tego świata, zresztą przemijających. Lecz głosimy tajemnicę mądrości Bożej, mądrość ukrytą...

Czymże jest mądrość tego świata - opętała umysły ludzi...
Mądrość krzyża jest miłością - prowadzi do Domu Ojca...
Jesteśmy pielgrzymami - idziemy za Jezusem drogą życia...
Świat idzie ku śmierci - depcze prawo i odrzuca Boga...

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi,
że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom...

    

sobota, 11 lutego 2017

Dzień po dniu

11 lutego 2017

Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką...

Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono ugodzi cię w głowę, a ty ugodzisz je w piętę...

Grzech i jego skutki rozciągają się w historii świata...
Wszyscy jesteśmy zanurzeni w wielką ciemność świata...
Bóg nie odrzuca człowieka - kocha, zbawia przez Krzyż...
Walka trwa w sercu człowieka - Jezus już zwyciężył...
  
Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych...

Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą
i ci co nie odchodzą nie zawsze powrócą
i nigdy nie wiadomo mówiąc o miłości
czy pierwsza jest ostatnią czy ostatnia pierwszą
śp Piotr Pawłowski odszedł gwałtownie     

piątek, 10 lutego 2017

Dzień po dniu

10 lutego 2017

Szczęśliwy, komu odpuszczono winy...

Zerwała zatem z niego owoc, skosztowała i dała swemu mężowi, który był z nią, a on zjadł...

Taki początek zła, które przetacza się przez świat...
Pokusa przychodzi jako nęcąca dobroć dla szczęścia...
Jak łatwo ulegamy - potem smutek upadku w ciemność...
Człowiek odrzuca Boga - rani człowieka, niszczy siebie...

Dobrze wszystko uczynił. Nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę.   

czwartek, 9 lutego 2017

Dzień po dniu

9 lutego 2017

Szczęśliwy człowiek, który służy Panu...

Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca i matkę swoją i łączy się ze swoją żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem...

Małżeństwo jest wspólnotą życia i miłości...
To mężczyzna i niewiasta zjednoczeni w miłości......
Konsekracja sakramentalna buduje jedność...
Duch Święty pieczętuje trwały związek dusz...

Przyjmijcie w duchu łagodności zaszczepione w was słowo, które ma moc zbawić dusze wasze...

 Jedną z form najgłębszego ubóstwa, jakiego człowiek może doświadczyć, jest samotność.   
Benedykt XVI  

środa, 8 lutego 2017

Dzień po dniu

8 lutego 2017

Chwal i błogosław, duszo moja, Pana...

Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia...

Kimże ja jestem przed Twoim obliczem...
Prochem i niczem...
Ale Ty tchnąłeś we mnie swego Ducha...
Jestem, żyję i kocham...

Przyjaźń z Bogiem jest moim fundamentem...
Być uczniem Jezusa jest drogą życia...
Moje serce jest głębią spotkania z Bogiem...
Kruchość życia jest świadomością słabości...

Z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa. cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota... 
   

wtorek, 7 lutego 2017

Dzień po dniu

7 lutego 2017

Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie...

Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę...

Dziękuję Ci, Panie, że mnie tak cudownie stworzyłeś...
Godne podziwy są Twoje dzieła i duszę moją znasz do głębi...
Człowiek na obraz Boga stworzony - Bóg jest miłością...
W czym się wyraża nasze podobieństwo do Boga?...

Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie...
   

poniedziałek, 6 lutego 2017

Dzień po dniu

6 lutego 2017

Radością Pana dzieła, które stworzył...

Wtedy Bóg rzekł: Niech się stanie światłość! 
I stała się światłość...

Bóg jest stwórcą i Panem całego świata...
Kosmos - wszystko jest w Jego Rękach...
Patrz na piękno stworzenia i chwal Pana...
Ziemio raduj się - Pana chwal..

A widział Bóg, że były dobre...
 
   

niedziela, 5 lutego 2017

Dzień po dniu

5 lutego 2017

Wschodzi w ciemnościach jak światło dla prawych...

Postanowiłem bowiem, będąc wśród was nie znać niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa, i to ukrzyżowanego...

Czy znam Jezusa - jakiego znam Jezusa...
Jego krzyż jest moim krzyżem - czy tak?...
Czy idę za Nim z moim krzyżem - czy tak?...
Jego krzyż jest źródłem życia - czy wierzę?...

Być zjednoczony z Jezusem w cierpieniu...
Przyjąć odrzucenie i prześladowanie z Nim...
W samotności i starości rozpoznawać Jezusa...
Nie lękać się śmierci - jest życie w chwale...

Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie...  
  

Dzień po dniu

4 lutego 2017

Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego...

Teraz zaś nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus...

Pragnę cię w sposób szczególny w moim sercu, gdzie z miłością bardzo na ciebie czekałem, abyś w nim poślubiła wszystkie moje dusze, które Ja mam w moim Kościele, a także te, które nie są jeszcze w jego łonie. 
Pragnę, abyś kochała je taką samą miłością, jaką Ja je kocham, a całego serca...
Jezus do bł. M. Celeste

Dziś nasza siostra Izabela poślubiła Jezusa czystego, ubogiego i posłusznego w Zakonie Najświętszego Odkupiciela... 


 

piątek, 3 lutego 2017

Dzień po dniu

3 lutego 2017

Pan moim światłem i zbawieniem moim...

Ten poszedł, ściął go w więzieniu i przyniósł głowę jego na misie; dał ją dziewczynie, a dziewczyna dała swej matce...

Jan posłany, aby ukazać Baranka ludowi kończy bieg...
Idziemy za Jezusem - jesteśmy świadkami w ciemności...
Jaki będzie finał naszych zmagań na tym świecie?...
Jakie świadectwo przyjdzie nam złożyć przy końcu dni?...

Niech trwa w was braterska miłość...
Nie zapominajcie o gościnności...
Pamiętajcie o uwięzionych...
Postępowanie wasze niech będzie wolne od zachłanności na pieniądze...
JEZUS CHRYSTUS - wczoraj i dziś, ten sam także na wieki...
    

czwartek, 2 lutego 2017

Dzień po dniu

2 lutego 2017

Pan Bóg Zastępów, On jest Królem chwały...

Rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go przedstawić Panu...

Nasze dzieci nie są naszą własnością - należą do Boga...
Bóg daje życie - człowiek z miłości i do miłości...
Oddaj dziecko Bogu to zaufanie i miłość do Boga...
Kochaj dziecko - wprowadź je w blask światłości Pana...

Światło na oświecenie pogan
i chwała ludu Twego, Izraela...

Intencja papieska na luty:
 „Aby ludzie przeżywający próby, zwłaszcza ubodzy, uchodźcy i spychani na margines, spotykali się z przyjęciem i znajdowali wsparcie w naszych wspólnotach”.