poniedziałek, 31 grudnia 2018

Dzień po dniu

31 grudnia 2018

Niebo i ziemia niechaj się radują...

Jest już ostatnia godzina...

Wszystko się kończy - nowy rok przychodzi...
Trzeba dziękować - idziemy już w nowe...
Niech rozbłyśnie światło - ciemności odchodzą...
Chleb Ciałem się staje - Słowo będzie Ciałem...

Nie był on światłością, lecz został posłany, aby zaświadczyć o światłości...

niedziela, 30 grudnia 2018

Dzień po dniu

30 grudnia 2018

Szczęśliwi, którzy mieszkają w Twym domu...

Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec...

Odkrywam ciągle Twoje oblicze - Panie...
Jesteś miłością - kochasz mnie dzisiaj...
Zagubiłem Cię, Jezu w świecie zamętu...
A Ty jesteś w świątyni mego serca dziś...

Czemu Mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do Mego Ojca...

piątek, 28 grudnia 2018

Dzień po dniu

29 grudnia 2018

Niebo i ziemia niechaj się radują...

Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni...

Chodzimy po tej ziemi - niech Duch nas prowadzi...
Szukamy spełnienia - w Jezusie jest pełnia miłości...
Jedni upadają - inni gubią drogi - Bóg nas odnajduje...
Wyjdźmy z jaskiń lęków - Duch nas poprowadzi...

Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu. i na znak, któremu sprzeciwiać się będą...

Dzień po dniu

28 grudnia 2018

Naszą pomocą jest nasz Pan i Stwórca...

Bóg jest światłością i nie ma w Nim żadnej ciemności...

Jezus odrzucony - Józef działa...
Jezus w Egipcie - ziemia niewoli...
Mojżesz dokonuje exodus - Jezus...
Przez śmierć i zmartwychwstanie...

Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu...

czwartek, 27 grudnia 2018

Dzień po dniu

27 grudnia 2018

Niech sprawiedliwi weselą się w Panu...

Aby radość wasza była pełna...

Duch zstępuje na nas - wyprowadza mnie z grobu...
Jest życie pośród ciemności - pustynia już rozkwita...
Jesteśmy świadkami - widzieliśmy, serce pałało...
Grób otwarty stał się bramą do życia - jest nadzieja...

Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono...

środa, 26 grudnia 2018

Dzień po dniu

26 grudnia 2018

W ręce Twe, Panie, składam ducha mego...

Panie Jezu, przyjmij ducha mego...

Przychodzisz do nas Panie w żłobie betlejemskim...
Jesteś Słowem Ojca - światło już rozbłysło w nas...
Kochasz nas dziś Jezu - nie chcesz naszej zguby...
Twój Krzyż jest drzewem życia i bramą do nieba...

Miejcie się na baczności przed ludźmi...

Jesteśmy na świecie - doświadczamy wzgardy...
Ty nas podtrzymujesz, Jezu, byśmy nie zwątpili...
Dajesz nam swego Ducha - niech miłość jaśnieje...
Misja zbawienia świata jest naszym powołaniem...

Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony...

wtorek, 25 grudnia 2018

Dzień po dniu

25 grudnia 2018

Dziś się narodził Chrystus Pan, Zbawiciel...

Naród kroczący w ciemności ujrzał światłość wielką...

Radość jest w nas - święto Jezusa...
Przyszedł w Betlejem w ciemną noc...
Rozbłysło światło - to miłość Jego...
Wielbimy Pana - On jest z nami...

Chwała Bogu na wysokościach...

poniedziałek, 24 grudnia 2018

Dzień po dniu

24 grudnia 2018

Na wieki będę sławił łaski Pana...

Twoje królestwo będzie trwać na wieki...

Przychodzisz, Panie, mimo drzwi zamkniętych...
Nawiedzasz ludzi - pozostajesz przez swego Ducha...
Miłość dajesz za darmo jak krew rozlana po ziemi...
Aby dawać życie wszystkim głodnym - połamanym...

Błogosławiony Pan, Bóg Izraela,
bo lud swój nawiedził i odkupił...

niedziela, 23 grudnia 2018

Dzień po dniu

23 grudnia 2018

Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie...

Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze...

To już się dokonało - jesteśmy zbawieni...
Teraz trzeba uwierzyć, że tak jest naprawdę...
Jezus już wypełnił wolę Ojca - złożył ofiarę...
Radość nowości życia w nas przez wiarę...

Błogosławiona jest, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane jej od Pana...
sobota, 22 grudnia 2018

Dzień po dniu

22 grudnia 2018

Całym swym sercem raduję się w Panu...

Oto ja oddaję go Panu...

Bóg oddaje się nam - tak bardzo nas kocha...
Otwieram się na przyjście Jezusa - nadzieja...
Radość wiary - Jezus jest blisko - Przyjaciel...
Wielbić Boga to szczyt nieba w sercu moim...

Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim...

piątek, 21 grudnia 2018

Dzień po dniu

21 grudnia 2018

Pieśń nową Panu radośnie śpiewajmy...

Oto on! Oto nadchodzi! Biegnie przez góry, skacze po pagórkach...

Jesteśmy w drodze - szukamy spełnienia...
Przychodzisz nagle - zaskoczenie wielkie...
Bóg staje pośród nas - Dziecko się narodzi...
Uwierzyć w cud Boga tak zwyczajnie dziś...

Błogosławiona jest, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Jej od Pana...

czwartek, 20 grudnia 2018

Dzień po dniu

20 grudnia 2018

Przybądź, o Panie, Tys jest Królem chwały...

Pan sam da wam znak...

Spełniają się zapowiedzi proroków...
Przychodzi Pan - Maryja pochwycona...
Jej FIAT otwiera drogę zbawienia...
Nadzieja życia w pełni jest ziszczona...

Oto ja służebnica Pańska...

Dzień po dniu

19 grudnia 2018

Będę opiewać chwałę Twoją, Boże...

Twoja prośba została wysłuchana...

Bóg jest dobry - nie opuszcza i nie porzuca...
Proś i dziękuj - będzie stosowna chwila...
Plan Boga jest cudowny dla ciebie - ufaj...
Smutek i hańba zmieni się w radość...

Tak uczynił mi Pan...

wtorek, 18 grudnia 2018

Dzien po dniu

18 grudnia 2018

Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie...

Oto nadchodzą dni...

Trzeba dobrze wybierać - światło ogarnie nas...
Trzeba czekać z nadzieją - przyjdzie Emmanuel...
Wszystko prowadzi Duch - daj się poprowadzić...
Dziecko się narodzi - będzie radość i pokój serc...

Wziął swoją Małżonkę do siebie...

poniedziałek, 17 grudnia 2018

Dzień po dniu

17 grudnia 2018

Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie...

Nie zostanie odjęte berło od Judy ani laska pasterska zabrana spośród jego kolan, aż przyjdzie Ten, do którego ono należy, i zdobędzie posłuch u narodów...

Przyjdź Jezu - oczekujemy na Ciebie - jesteś Królem...
Przez świat przetacza się ciemna nawałnica - przyjdź...
Jesteś delikatnym powiewem Eliasza - czekamy Ciebie...
Niech pustynia naszego życia rozkwitnie - przyjdź Jezu...

Mądrości Najwyższego, który zarządzasz wszystkim mocno i łagodnie, przyjdź i naucz nas drogi roztropności...

niedziela, 16 grudnia 2018

Dzień po dniu

16 grudnia 2018

Głośmy z weselem: Bóg jest między nami...

Radujcie się zawsze w Panu...

Trzeba zanurzyć się w wodach Ducha...
Bez Niego nie ma nic - pustka i mrok...
On daje miłość, radość, pokój - On jest...
Jest moją misją na ziemi - paschą w sercu...

Cóż mamy czynić?...

Dzień po dniu

15 grudnia 2018

Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie...

Powstał Eliasz, prorok jak ogień, a słowo jego płonęło jak pochodnia...

Pochwyciłeś mnie, Panie - biegnę dziś za Tobą...
Rozpoznaję Twoje drogi - idę i ogień rzucam...
Twój Duch napełnia mnie odwagą i radością...
Jestem Twój - Twoje Królestwo jest mym celem...

Eliasz istotnie przyjdzie i wszystko naprawi...

piątek, 14 grudnia 2018

Dzień po dniu

14 grudnia 2018

Dasz światło życia idącym za Tobą...

O gdybyś zważał na me przykazania...

Nie chcesz pobłądzić, szukaj woli Pana...
Poznaj zawiłość dróg - rozeznaj słuszność...
Kim jesteś dziś pośród rzeszy ludzi świata...
Wybieraj drogę prawą - czyń Jego miłość...

Z kim mam porównać to pokolenie...

czwartek, 13 grudnia 2018

Dzień po dniu

13 grudnia 2018

Pan jest łagodny i bardzo łaskawy...

Nie lękaj się, przychodzę ci z pomocą...

Wszystko się zawaliło - ciemność oszalała...
Ludzie poupadali - przyszły prądy śmierci...
Generał dziś obwieścił nowe prawo wolności...
Jezus pochyla się nade mną - czuje moje lęki...

Ty natomiast rozradujesz się w Panu...  

środa, 12 grudnia 2018

Dzień po dniu

12 grudnia 2018

Chwal i błogosław, duszo moja, Pana...

Ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły; biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą...

Słabość zwala nas z nóg...
Ty, Jezu nas podnosisz...
Jesteś nadzieją po ciemku...
Jesteś radością po płaczu...

Przyjdźcie do Mnie wszyscy...  

wtorek, 11 grudnia 2018

Dzień po dniu

11 grudnia 2018

Oto nasz Pan Bóg przyjdzie z wielką mocą...

Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud - mówi wasz Bóg. Przemawiajcie do serca Jeruzalem...

Idziemy razem szukając po omacku światła...
Nie wiemy gdzie szukać - wokoło ciemność...
Ludzie zagrożeni zamętem walki - uciekają...
Nadzieja w Bogu, który przechodzi z wysoka...

Jak wam się zdaje?  

Dzień po dniu

10 grudnia 2018

Oto Bóg przyjdzie, ażeby nas zbawić...

Niech się rozweseli pustynia i spieczona ziemia...

Ciemność ogarnia świat naszych myśli...
Idziemy do tylu jak nowa droga postępu...
Paraliż dziś ogarnia dusze wielu ludzi...
W ludzkiej pustce rośnie drzewo życia...

Człowieku, odpuszczone są ci twoje grzechy...  

niedziela, 9 grudnia 2018

Dzień po dniu

9 grudnia 2018

Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas...

Odłóż, Jeruzalem, szatę smutku i utrapienia swego, a przywdziej wspaniałą szatę chwały...

Wyprowadzasz mnie, Panie z dna zagłady...
Dajesz mi nowe serce, nowe oczy - żyję...
Pustka mego serca świątynią Ducha Świętego...
Posyłasz mnie do ludzi z nadzieją i miłością...

Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu...   

sobota, 8 grudnia 2018

Dzień po dniu

8 grudnia 2018

Śpiewajcie Panu, bo uczynił cuda...

Wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem...

Jesteś Maryjo blaskiem chwały Pana...
Strumieniem łaski - czystością życia...
Wybrana, posłuszna - wierna Jezusowi...
Zatroskana o nas zagubionych w świecie...

Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego...  

piątek, 7 grudnia 2018

Dzień po dniu

7 grudnia 2018

Pan moim światłem i zbawieniem moim...

Dusze zbłąkane poznają mądrość, a szemrzący otrzymają pouczenie...

Wszystko posuwa się ku przebudzeniu głębi...
Pustka naszych serc woła - przyjdź Panie...
Duch buduje nowość naszych serc i myśli...
Królestwo Niebieskie rośnie w naszych sercach...

Według wiary waszej niech wam się stanie...  

wtorek, 4 grudnia 2018

Dzień po dniu

6 grudnia 2018

Błogosławiony, idący od Pana...

Złóżcie nadzieję w Panu na zawsze, bo Pan jest wiekuistą skałą...

Idziemy do Ciebie - Ty jestes blisko...
Ciemność odsłania horyzont wschodu...
Pan jest światłością - otwieramy oczy...
Blask Jego miłości ogarnia nasze serca...

On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony...  

Dzień po dniu

4 grudnia 2018

Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie...

I spocznie na niej Duch Pański...

Gdy Duch przychodzi jest pełnia radości...
Poznajesz sercem oblicze dobrego Boga...
Ustają walki - jest w tobie pokój mesjański...
Nadzieja królestwa - odsłania się horyzont...

Jezus rozradował się w Duchu Świętym...  

poniedziałek, 3 grudnia 2018

Dzień po dniu

3 grudnia 2018

Idźmy z radością na spotkanie Pana...

Chodźcie, wstąpmy na górę Pana...

Pan wciąż przychodzi - puka do moich drzwi...
Jest uzdrowieniem, ocaleniem - kocha mnie...
Chcę uwierzyć w Jego miłość - chcę zaufać...
Jego Krzyż jest moim ocaleniem - miłością...

Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój...  

Dzień po dniu

5 grudnia 2018

Po wieczne czasy zamieszkam u Pana...

Oto nasz Bóg, Ten, któremu zaufaliśmy, że nas wybawi; oto Pan, w którym złożyliśmy naszą ufność...

Dotykaj nas, Panie - jesteśmy zranieni...
Grzech niszczy - ciemność nas ogarnia...
Duch obmywa jak woda nasze rany...
Wybaw nas - chcemy żyć dla Ciebie...

Położyli ich u Jego stóp, a On ich uzdrowił...  

niedziela, 2 grudnia 2018

Dzień po dniu

2 grudnia 2018

Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę...

Oto nadchodzą dni...

Przychodzisz Panie - czekamy na Ciebie...
Ciemności dokoła - wyglądamy światła...
Jesteś blisko nas - wciąż szukamy Ciebie...
Dotknij mego serca - pustka bardzo boli...
Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie...  

sobota, 1 grudnia 2018

Dzień po dniu

1 grudnia 2018

My ludem Pana i Jego owcami...

Błogosławiony, kto strzeże słów proroctwa tej księgi...

Słowo Twoje, Panie jest światłem na drodze...
Jest pokarmem duszy - objawieniem miłości...
Jest żywe i skuteczne - przenika do głębi...
Objawia oblicze Boga i prawdę o człowieku...

Uważajcie na siebie...
Czuwajcie więc i módlcie sie w każdym czasie...  

piątek, 30 listopada 2018

Dzień po dniu

30 listopada 2018

Po całej ziemi ich głos się rozchodzi...

Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony...

Potrzebuję Ciebie, Jezu - tylko Ty jesteś Zbawicielem...
Ty przychodzisz do mnie - kochasz mnie boską miłością...
Uwalniasz mnie od grzechów - Krwią mnie obmywasz...
Jesteś moim Panem - czynisz mnie świadkiem Miłości...

Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi...  

czwartek, 29 listopada 2018

Dzień po dniu

29 listopada 2018

Błogosławieni wezwani na ucztę...

Błogosławieni, którzy są wezwani na ucztę Godów Baranka!...

Jesteś z nami, Panie - zanurzeni w Twojej przyjaźni...
Jesteś naszym życiem, radością, nadzieją chwały nieba...
Dajesz nam swego Ducha - zbliż się kres naszej drogi...
Wieczne trwanie w pełni szczęścia w Twojej miłości...

A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie...
  

środa, 28 listopada 2018

Dzień po dniu

28 listopada 2018

Dzieła Twe wielkie i godne podziwu...

Dzieła Twoje są wielkie i godne podziwu, Panie, Boże wszechwładny...

Idziemy pod prąd - odwagi, jeszcze godzina nie nadeszła...
Zmagamy się z przeciwnościami - odrzucenie bardzo boli...
Duch Święty nas umacnia - nie możemy się wycofać...
Zbawienie jest darem - jest też uciążliwą drogą pod górę...

Podniosą na was ręce i będą was prześladować...
Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie...
  

wtorek, 27 listopada 2018

Dzień po dniu

27 listopada 2018

Pan Bóg nadchodzi, aby sądzić ziemię...

Ujrzałem: oto biały obłok - a Siedzący na obłoku, podobny do Syna Człowieczego, miał złoty wieniec na głowie i w ręku ostry sierp...

Są zawsze trudne czasy - Jam zwyciężył świat...
Trzeba dziś przebić się przez ciemność świata...
Bóg z nami - kto przeciwko nam - idę do przodu...
Na ruinach świątyni wyrósł dom naszego Boga...

Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony...
  

poniedziałek, 26 listopada 2018

Dzień po dniu

26 listopada 2018

Oto lud wierny, szukający Boga...

Śpiewają jakby pieśń nową przed tronem...

Oddać wszystko i chwalić Boga bez końca...
Uczniowie Pana zgłębiają tajemnicę miłości...
Przez nędzę naszą przedziera się światło Boga...
Tron Krzyża dziś stoi w środku mojego życia...

Ta zaś z niedostatku swego wrzuciła wszystko, co miała na utrzymanie...  

niedziela, 25 listopada 2018

Dzień po dniu

25 listopada 2018

Pan Bóg króluje, pełen majestatu...

A oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy...

 Widzę Jezusa - przychodzi w szarej mgle...
Jest blisko mnie - dotyka moich ran...
Obmywa wodą życia - jest nadzieja...
Prowadzi drogą w wolności - jest miłość...

Ja jestem Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, 
Który jest, 
Który był 
i Który przychodzi, 
Wszechmogący...

 Dla nieśmiertelności mnie stworzył...
Wyprowadził mnie z grobu - dał życie...
Powołał do miłości - być solą i światłem...
Daję świadectwo prawdzie - Bóg jest dobry...

Tak, jestem królem.
Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie.
Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu...
  

sobota, 24 listopada 2018

Dzień po dniu

24 listopada 2018

Błogosławiony Pan, Opoka moja...

Nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus, śmierć zwyciężył, a na życie rzucił światło przez Ewangelię...

Powołani do zwycięstwa idziemy wspólnotowo...
Wspieramy się w kryzysach - Duch nas umacnia...
Dla miłości żyjemy - jest skarbem naszych serc...
Jezus żyje - jest nadzieja, pokonamy ciemności...

Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją...  

piątek, 23 listopada 2018

Dzien po dniu

23 listopada 2018

Nad miód są słodsze Twoje przykazania...

Trzeba ci znów prorokować o ludach, narodach, językach i o wielu królach...

Bądź Słowem Pana - jesteś posłany do świata...
Duch Święty namaścił cię - misja jest już dziś...
Posłany jesteś, aby świadczyć o Światłości...
Twoje serce domem Boga - miłość i pokój...

Mój dom będzie domem modlitwy, a wy uczyniliście go jaskinią zbójców...  

czwartek, 22 listopada 2018

Dzień po dniu

22 listopada 2018

Tyś nas uczynił kapłanami Boga...

Godzien jesteś wziąć księgę i jej pieczęcie otworzyć, bo zostałeś zabity...

Księga życia jest tajemnicą naszej historii...
Idziemy po drogach świata - Bóg pisze nas...
Nie znasz przyszłości - ufasz dobremu Bogu...
Obietnice Boże spełnią się - Bóg jest wierny...

Na widok miasta zapłakał nad nim...  

środa, 21 listopada 2018

Dzień po dniu

21 listopada 2018

Bóg wszechmogący jest po trzykroć Święty...

Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, odebrać chwałę i cześć, i moc, bo Ty stworzyłeś wszystko, a z woli Twojej istniało to i zostało stworzone...

Wszystko jest w ręku dobrego Boga...
Trzeba dziś zaufać i iść za Jezusem...
Przed tobą droga - Jezus nas prowadzi...
Jego miłość wypełnia serce - jest sens...

Dobrze, sługo dobry; ponieważ w dobrej rzeczy okazałeś się wierny...  

wtorek, 20 listopada 2018

Dzień po dniu

20 listopada 2018

Zwycięzca ze Mną zasiądzie na tronie...

Oto stoję u drzwi i kołaczę...

 On pukał do drzwi naszych...
A my przestraszeni w ciszy...
Siedzieliśmy skuleni w kącie...
Nas teraz w domu nie ma...

Przychodzisz Panie nie w porę...
Nie jesteśmy gotowi - bałagan...
Brak teraz oczekiwania, nastroju...
A jednak nie przestajesz - jesteś...

No dobrze, Jezu - już wejdź do mnie...
Nie przestrasz się tylko moim wyglądem...
Jestem poobijany, rozwalony w środku...
Nie mam tronu dla Ciebie - stołeczek tu...

Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu...  

Dzień po dniu

19 listopada 2018

Zwycięzcy podam owoc z drzewa życia...

Mam przeciw tobie to, że odstąpiłeś od twej pierwotnej miłości...

Ślepota niewidzialna - wszystko widzę dobrze...
Wiara bez miłości - ślepa żebraczka uznania...
Wołanie w ciemności - chcę iść za Jezusem...
Jestem z Tobą, Jezu - Ty, przywróciłeś mi wzrok...

Przejrzyj, twoja wiara cię uzdrowiła...  

niedziela, 18 listopada 2018

Dzień po dniu

18 listopada 2018

Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem...

Gwiazdy będą spadać z nieba i moce na niebie zostaną wstrząśnięte...

Przychodzisz, Panie, mimo drzwi zamkniętych...
Jezu - zmartwychwstały, ze śladami męki...
Ty jesteś z nami - poślij do nas Ducha...
Jezu nasz i Boże - uzdrów nasze życie...

Potrzebujemy Ciebie, Panie - przyjdź Jezu...
Nie lękamy się Twojej miłości - przyjdź...
W Twoich ranach jest nasze uzdrowienie...
Twój Duch w moim sercu rozlewa miłość...

Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą...  

sobota, 17 listopada 2018

Dzień po dniu

17 listopada 2018

Błogosławiony ten, kto służy Panu...

Zawsze powinniśmy się modlić i nie ustawać...

Modlitwa z wiarą idzie w naszej codzienności...
Nie możesz ostygnąć - buduj relację z Jezusem...
Jego miłość jest życiodajna - modlitwa nasyca...
Świeć żywą wiarą dzisiaj w mrokach świata...

Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę, gdy przyjdzie...  

piątek, 16 listopada 2018

Dzień po dniu

16 listopada 2018

Błogosławieni słuchający Boga...

Miłość zaś polega na tym, abyśmy postępowali według Jego przykazań...

Bóg jest miłością - kocha ciebie i chce twojego szczęścia...
Jezus umarł za ciebie na krzyżu - jesteś zbawiony - dziękuj...
Duch Święty jest w tobie - miłość i ogień w twoim sercu...
Wejdź w Krzyż Jezusa - ocalisz swoje życie - będzie niebo...

Kto będzie się starał zachować swoje życie, straci je; a kto je straci, zachowa je...  

czwartek, 15 listopada 2018

Dzień po dniu

15 listopada 2018

Szczęśliwy komu Pan Bóg jest pomocą...

Przyjmij go jak mnie...

Przemiana serca dokonuje się przez przebaczenie...
Uzdrawia i uwalnia od nienawiści i żądzy odwetu...
Pozwala odkryć dobro, które jest w każdym z nas...
To jest możliwe tylko za sprawą Ducha Świętego...

Królestwo Boże w was jest...  

środa, 14 listopada 2018

Dzień po dniu

14 listopada 2018

Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego...

Ukazała się dobroć i miłość Zbawiciela naszego, Boga, do ludzi...

Mamy za ci dziękować - tak bardzo jesteśmy obdarowani...
Cudownie nas stworzyłeś Boże - dobry Ojcze - jestem, żyję...
Wiara to dar zanurzenia się w miłości Jezusa mego Pana...
Duch rozlewa w sercu miłość - jestem posłany z ogniem...


Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła...  


wtorek, 13 listopada 2018

Dzień po dniu

13 listopada 2018

Zbawienie prawych pochodzi od Pana...

Głoś to, co jest zgodne ze zdrową nauką...

Jesteśmy sługami Boga namaszczeni Duchem...
Szukasz prawdy - czym jest moje życie dziś...
Jak zdobyć szczęście - gdzie jest moje spełnienie...
Przychodzi Jezus mimo drzwi zamkniętych...

Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać...  

poniedziałek, 12 listopada 2018

Dzień po dniu

12 listopada 2018

Oto lud wierny, szukający Boga...

Jawicie się jako źródła światła w świecie, 
trzymajcie się mocno Słowa Życia...

Zło wkrada się powszechnie w życie ludzi...
Uczniowie Pana nie są wolni - czuwajcie...
Masz dać się prowadzić Duchowi - świecić...
Słowo Pana jest pokarmem - Duch rozpala...

Niepodobna, żeby nie przyszły zgorszenia; lecz biada temu, przez którego przychodzą...  

niedziela, 11 listopada 2018

Dzień po dniu

11 listopada 2018

Chwal duszo moja, Pana, Stwórcę swego...

Chrystus raz jeden był ofiarowany dla zgładzenia grzechów wielu...

Bóg cały oddaje się w nasze brudne ręce...
Kocha nas tak bardzo - ach, trudno to pojąć...
Jezus jest z nami i dla nas - życie nam daje...
Duch Święty zstępuje - zapala w nas ogień...

Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich...  

Dzień po dniu

10 listopada 2018

Błogosławiony ten, kto służy Panu...

Wszystko mogą w Tym, który mnie umacnia...

Żyję w świecie ograniczeń - jestem wolny...
Duch Święty w moim sercu jest miłością...
Błyski tego świata są śmieciem co przemija...
Radość wolności uskrzydla w nadziei nieba...

Pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną...  

piątek, 9 listopada 2018

Dzień po dniu

9 listopada 2018

Bóg jest we wnętrzu swojego Kościoła...

Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was?...

Jesteśmy wspólnotą przyjaciół Jezusa...
Duch Święty nas jednoczy w Jego miłości...
Światu niesiemy orędzie pokoju i pojednania...
Jezus jest naszym Panem - On zwyciężył świat...

Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach zniosę ją na nowo...  

czwartek, 8 listopada 2018

Dzień po dniu

9 listopada 2018

Niech się weselą szukający Pana...

Wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, mojego Pana...

Szukamy Ciebie, Jezu - odnalazłeś nas, Panie...
Jesteś ponad wszystko - Ty jesteś moim Bogiem...
Wielka rodość nawrócenie - Bóg cieszy się tobą...
Jesteś dziś misjonarzem - szukaj zagubionych...

Cieszcie się ze mną, bo znalazłam owcę, która mi zginęła...  

środa, 7 listopada 2018

Dzień po dniu

7 listopada 2018

Pan moim światłem i zbawieniem moim...

Zabiegajcie o własne zbawienie z bojaźnią i drżeniem nie tylko w mojej obecności...

Ciągle szukam czegoś - jest mi źle i obco...
Nie wiem dokąd idę - stoję wciąż w miejscu...
Jezus umarł za mnie - dał mi swoje życie...
Jasność się wyłania - radosny okrzyk dziecka...

Kto nie dźwiga swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem...  

wtorek, 6 listopada 2018

Dzień po dniu

Dzień po dniu

6 listopada 2018

Będę Cię chwalił w wielkim zgromadzeniu...

Ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi...

Kim jestem i za kim idę - moja droga przez świat...
Gdzie jest Jezus - wszystko jest przeciwko mnie...
Podajesz im rękę - odwracają się plecami do ciebie...
Jego podeptali - On nadal kocha ciebie i jest blisko... 

Szczęśliwy ten, kto będzie ucztował w królestwie Bożym...  

poniedziałek, 5 listopada 2018

Dzień po dniu

5 listopad 2018

Strzeż duszy mojej w Twym pokoju, Panie... 

Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich...

Czy to dziś możliwe - tak myśleć, tak żyć...
Kręcisz się wokół siebie - jesteś zmęczony...
Wyjść poza krąg własnych spraw i potrzeb...
Duch Święty wyprowadza - jest miłością... 

A będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie się odwdzięczyć... 

niedziela, 4 listopada 2018

Dzień po dniu

4 listopada 2028

Miłuję Ciebie, Panie, mocy moja...

Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem...

Pan mnie pochwycił - jest jeden Bóg...
Odrzuć podpórki - zaufaj dziś Panu...
On kocha pierwszy - otwórz swe serce...
Daj się pochwycić Jego miłości... 

Będziesz miłował Boga...
Będziesz miłował swego bliźniego... 

Dzień po dniu

3 listopada 2018

Boga żywego pragnie moja dusza...

Dla mnie bowiem żyć - to Chrystus, a umrzeć - to zysk...

 Jak się odnaleźć pośród wielu haseł i recept uzdrowienia...
Gdzie jest miłość - gdzie prawda - ciemność i chaos wokół...
Jak wierzyć dziś i komu - gdy autorytet Boga podeptany...
Czy kościół jeszcze istnieje - komu jest dziś potrzebny...

Szukamy prawdy - tylko Bóg nas naprawdę szuka...
Bóg nie obraża się i nie męczy swoją miłością do mnie...
Jezus wciąż jest krzyżowany na śmietnikach świata...
Miłość się nie wyczerpała - dotknij ręką krzyża...

Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony...  

sobota, 3 listopada 2018

Dzień po dniu

2 listopada 2018

Zbawienie prawych pochodzi od Pana...

Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka...

Jak to się dzieje - nikt naprawdę nie wie...
Jesteśmy słabi - należymy do Królestwa...
On nas przeniósł z grzechu do miłości...
Śmierć jest pokonana - umieramy, aby żyć... 

Jesteśmy przekonani, że Ten, który wskrzesił Jezusa, z Jezusem przywróci życie także nam i stawi nas przed sobą razem z wami...
  

piątek, 2 listopada 2018

Dzień po dniu

1 listopada 2018

Oto lud wierny, szukający Boga...

Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi...

Pozwól, by łaska twego chrztu owocowała na drodze świętości. Pozwól, aby wszystko było otwarte na Boga i dlatego wybierz Jego, wybieraj Boga wciąż na nowo. Nie zniechęcaj się, ponieważ masz moc Ducha Świętego do tego, by świętość była możliwa. Ona w głębi jest owocem Ducha Świętego w twoim życiu. 
Kiedy odczuwasz pokusę, by zaplątać się w swoją słabość, podnieś oczy ku Ukrzyżowanemu i powiedz: „Panie, jestem biedakiem, ale Ty możesz dokonać cudu uczynienia mnie trochę lepszym”. W świętym i składającym się z grzeszników Kościele znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby wzrastać ku świętości. Pan napełnił go darami ze Słowem, z sakramentami, sanktuariami, życiem wspólnot, świadectwem swoich świętych i wielopostaciowym pięknem, które pochodzi z miłości do Pana „jak oblubienica strojna w swe klejnoty”.

Kto pokłada w Nim nadzieję, uświęca się, podobnie jak On jest święty...  

Dzień po dniu

31 października 2018

Pan sprawiedliwy na wszystkich swych drogach...

Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni?...

Wejście dokonuje się przez krzyż...
To Duch Święty mnie wprowadza...
Dokonuje się moja pascha w Jezusie...
Zbawienie jest darem - jest drogą...

Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi...  

Dzień po dniu

30 października 2018

Szczęśliwy człowiek, który służy Panu...

Bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej...

Wiara prowadzi mnie w komunii z Jezusem...
On pierwszy zaprosił mnie do przyjaźni...
Uwolnił mnie z ciemności - obdarzył łaską...
Objawia mi tajemnice królestwa mego życia...

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom...  

poniedziałek, 29 października 2018

Dzień po dniu

29 października 2018

Jak dobre dzieci, naśladujmy Boga...

Niegdyś bowiem byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu: postępujcie jak dzieci światłości...

Przez wiarę mamy światło miłości w sercu...
Jezus jest naszym Panem - On nas prowadzi...
Wiara objawia się w nas w czynach światła...
W świecie ciemności jesteśmy światłością...

Słowo Twoje, Panie, jest prawdą, uświęć nas w prawdzie...

  

niedziela, 28 października 2018

Dzień po dniu

28 października 2018

Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas...

Przywiodę ich do strumienia wody równą drogą - nie potkną się na niej...

Trzeba zaufać Panu - Bóg jest dobry, kocha mnie...
Wpisany w historię mojego życia - obecny i bliski...
Prowadzi, kocha i karci, podnosi - zbawia mnie...
Otwiera oczy, uzdrawia - chcę dziś iść za Jezusem...

On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się na nogi i przyszedł do Jezusa...
Co chcesz, abym ci uczynił?...
  

sobota, 27 października 2018

Dzień po dniu

27 października 2018

Idźmy z radością na spotkanie Pana...

Abyśmy już nie byli dziećmi, którymi miotają fale...

Oczyszczenie i wzrost uczniów Pana...
Zmiana myślenia to droga życia w Duchu...
Odczytanie wydarzeń w świetle wiary...
Rozpoznaj, co mówi Pan i gdzie On jest...

Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie...  

piątek, 26 października 2018

Dzień po dniu

26 października 2018

Oto lud wierny szukający Boga...

Jedno jest ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie...

Wezwałeś nas i uczyniłeś z nas wspólnotę...
Dałeś nam Ducha - napełniłeś miłością...
Objawiłeś nam tajemnice Swego Królestwa...
Jedno serce - jeden Duch - nadzieja chwały...

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom...
  

czwartek, 25 października 2018

Dzień po dniu

25 października 2018

Pełna jest ziemia łaskawości Pana...

Niech Chrystus przez wiarę zamieszka w waszych sercach...

Przychodzisz do mnie, Jezu - moje serce puste...
Kochasz mnie - pragniesz rozpalić mnie miłością...
Twoja Pascha moim ocaleniem - jesteś blisko...
Chcesz mnie posłać w świat w ogniu Twego Ducha... 

Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże pragnę, ażeby już zapłonął...  

środa, 24 października 2018

Dzień po dniu

24 października 2018

Będziecie czerpać ze zdrojów zbawienia...

Możecie się przekonać o moim zrozumieniu tajemnicy Chrystusa...

Poznanie Boga, który jest Ojcem miłosiernym...
Jezus objawia nam Ojca przez mękę i Krzyż...
Zmartwychwstanie jest zwycięstwem miłości...
Czuwajcie - niech Jego Duch działa przez was... 

Bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie...  

wtorek, 23 października 2018

Dzień po dniu

23 października 2018

Pan głosi pokój swojemu ludowi...

Ale teraz w Chrystusie Jezusie wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy przez krew Chrystusa...

Odnalazłeś nas - Panie - na zgliszczach świata...
Opatrzyłeś nasze rany - uwolniłeś nas od zła...
Dałeś nam nową szatę królestwa - namaściłeś nas...
Twój Duch rozlał miłość w nas - jesteśmy posłani... 

A wy bądźcie podobni do ludzi oczekujących swego pana...  

poniedziałek, 22 października 2018

Dzień po dniu

22 października 2018

Bóg sam nas stworzył, my Jego własnością...

Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia...

Chcemy więcej mieć - ciągle jest za mało...
Gromadzimy sterty skarbów - to są śmieci...
Bogactwem prawdziwym jest Bóg nasz Ojciec...
On dał nam życie w pełni - łaskę chwały nieba...

Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości...  

niedziela, 21 października 2018

Dzień po dniu

21 października 2018

Okaż swą łaskę ufającym Tobie...

Trwajmy mocno w wyznawaniu wiary...

Wiara jak fundament jest skałą naszego życia...
Przyjaźń z Jezusem - On jest blisko w miłości...
Zmiażdżony i odrzucony - odnosi zwycięstwo...
Pokonał śmierć i prowadzi nas dzień po dniu...

Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy doznali miłosierdzia i znaleźli łaskę pomocy w stosownej chwili...  

sobota, 20 października 2018

Dzień po dniu

20 października 2018

Dałeś Synowi władzę nad swym dziełem...

Niech da wam światłe oczy serca, byście wiedzieli, czym jest nadzieja, do której On wzywa...

Otwórz moje oczy, Panie - chcę widzieć Ciebie...
Jestem w świecie pozorów i ciemności - błądzę...
Niech Twoja światłość uzdrowi moje oczy serca...
Twój Duch niech objawi tajemnice Twej miłości...

Duch święty pouczy was w tej właśnie godzinie, co należy powiedzieć...  

piątek, 19 października 2018

Dzień po dniu

19 października 2018

Szczęśliwy naród wybrany przez Pana...

Zostaliście naznaczeni pieczęcią, Duchem świętym, który był obiecany...

Dziś dotknął mnie Pan w miłosierdziu swoim...
Jestem uwolniony i czysty - chwalę Pana dziś...
Odbudował ruiny mojego serca - jest miłość...
Uczynił mnie na nowo świątynią swej chwały...

Wszystko co powiedzieliście w mroku, w świetle będzie słyszane...  

czwartek, 18 października 2018

Dzień po dniu

18 października 2018

Królestwo Pana głoszą Jego święci...

Pan stanął przy mnie i wzmocnił mnie...

Jesteś blisko mnie - a ja szukam Cię wciąż...
Stukasz do mych drzwi - a ja słyszę pustkę...
Jest wielkie żniwo - ja jestem zajęty sobą...
Przyjdź, Panie, obudź mnie - czas jest krótki...
 
żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało...  

środa, 17 października 2018

Dzień po dniu

17 października 2018

 Dasz światło życia idącym za tobą...

Owocem zaś Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie...

Porzucamy świat ciemności - szukamy światła...
Twój Duch nas wyprowadza z krainy śmierci...
Duch zstępuje - napełnia życiem i miłością...
Objawia się oblicze Jezusa w owocach Ducha...

Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy... 

wtorek, 16 października 2018

Dzień po dniu

16 października 2018

Habemus papam  - 40 lat temu
Karol Wojtyła - JAN PAWEŁ II

Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi...

Ty, Panie przychodzisz mimo drzwi zamkniętych...
Wszedłeś w historię świata - Dziecię w Betlejem...
Ty wchodzisz w moje życie - mój Pan i Zbawca...
Dajesz radość i nadzieję chwały nieśmiertelności...

Człowiek nie może żyć bez miłości...

Twoja miłość przez Ducha świętego w sercu...
Twój Krzyż - drzewo życia i znak zwycięstwa...
Twój Kościół - wspólnota świętych grzeszników...
Szukamy Ciebie wciąż - Ty nas odnajdujesz dziś...

Kościół temu jednemu pragnie służyć, aby każdy człowiek mógł odnaleźć Chrystusa...


Niech Twoja łaska zstąpi na mnie, Panie...

Ku wolności wyswobodził nas Chrystus...

Idziemy za Tobą przez pustynię świata...
Ty jesteś naszym przewodnikiem do nieba...
W Tobie jest światło - my idziemy w mroku...
Ze śmierci do życia - z niewoli ku wolności...

Tylko wiara, która działa przez miłość...    

poniedziałek, 15 października 2018

Dzień po dniu

15 października 2018

Niech imię Pańskie będzie pochwalone...

Ku wolności wyswobodził nas Chrystus...

Wolność jest miarą miłości, którą Bóg nam umiłował...
Trzeba słochać Pana i chodzić Jego drogami - Jezus...
Dziękuj za dar wolności - podejmij zadanie miłości...
Duch Boży daje moc i miłość, aby żyć w wolności...

Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych, lecz słuchajcie głosu Pańskiego...  

niedziela, 14 października 2018

Dzień po dniu

14 października 2018

Nasyć nas Panie, Twoim miłosierdziem...

Modliłem się i dano mi zrozumienie...

Szukamy skarbów - mądrość puka do drzwi...
Słowo nas przenika - budzi do życia w nadziei...
Potrzeba nawrócenia serca, aby żyć prawdziwie...
Daj mi, Jezu nowe serce - prowadź drogą życia,,,

Żywe jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny...

Chcesz mieć teraz wszystko - puste serce woła...
Tęsknota za szczęściem - Jezus już przychodzi...
Zostaw świat za sobą - wolność w Duchu dla nas...
Tylko tędy droga wiedzie - daj się poprowadzić...

Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie... 

sobota, 13 października 2018

Dzień po dniu

13 października 2018

Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu...

Wszyscy bowiem przez wiarę jesteście synami Bożymi - w Chrystusie Jezusie.Bo wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa...

Jestem blisko Pana - zanurzony w Jego miłości...
Jego życie jest we mnie - cudownie mnie stworzył...
Szata zbawienia okrywa blaskiem moje ciało...
Moje serce świątynią Jego chwały - Jezus Królem... 

Tak, błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają słowa Bożego i go przestrzegają...  

piątek, 12 października 2018

Dzień po dniu

12 października 2018

Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu...

Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; a kto nie zbiera ze Mną, ten rozprasza...

Ty, Panie jesteś z nami - przychodzisz wciąż nie w porę...
Lękamy się Twoich wezwań - dobrze jest nam tak jak jest...
Nie chcemy zmian - nie chcemy utracić to co mamy...
A jednak demon zamyka nas w tym co posiadamy - smutni... 

I stan późniejszy owego człowieka staje się gorszy niż poprzedni...  

czwartek, 11 października 2018

Dzień po dniu

11 października 2018

Wielbimy Boga, bo swój lud nawiedził...

Otwórz, Panie, nasze serca, abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego...

Jest pragnienie - przyjdź, Panie - jesteś dobrym Bogiem...
Jest pustynia w sercu - niech napełni nas Duch Święty...
Jest ciemność wokół nas - niech rozbłyśnie Światło Boga...
Potrzebujemy Ciebie, Ojcze - daj nam Ducha miłości... 

Ojciec z nieba udzieli Ducha Świętego tym, którzy Go proszą...  

wtorek, 9 października 2018

Dzień po dniu

10 października 2018

Prowadź mnie, Panie, swą drogą odwieczną...

Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je wiernie...

W ciszy i skupieniu słuchaj - Pan mówi do ciebie...
Nie wychodź przed szereg - słuchaj twego Boga...
Po modlitwie przejdź do działania skutecznie...
Ora et labora - to właściwy kierunek ucznia Pana... 

Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona...  

piątek, 5 października 2018

Dzień po dniu

5 października 2018

Prowadź mnie, Panie, swą drogą odwieczną...

Jestem mały, cóż Ci odpowiem!...

Jesteśmy Twoimi dziećmi - Ojcze nasz...
Ufamy Tobie - choć nic nie rozumiemy...
Ukazujesz nam swoje Oblicze w Jezusie...
Słuchamy i wierzymy w Twoją miłość... 

Kto was słucha, Mnie słucha...  

czwartek, 4 października 2018

Dzień po dniu

4 października 2018

W krainie życia ujrzę dobroć Boga...

Wybawca mój żyje i jako ostatni stanie na ziemi...

Pusty grób - Jezus żyje - jest naszą nadzieją...
Posłał uczniów jako świadków zwycięstwa...
Śmierć jest pokonana - Duch dziś nas ożywia...
Teraz jesteśmy posłani, aby głosić Królestwo...
 
Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo...
  

środa, 3 października 2018

Dzień po dniu

3 października 2018

Moja modlitwa niech dotrze do Ciebie...

Pójdę za Tobą dokądkolwiek się udasz...

Idziemy za Tobą - Ty jesteś drogą...
Światło Twe przenika - jesteś prawdą...
Śmierć nas przeraża - jesteś życiem...
Prowadzisz nas przez pustynię do Ojca...

Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś królestwo Boże...

Jesteśmy dla królestwa - ono jest w nas...
Żyj tym co teraz - wstecz się nie oglądaj...
Przed tobą żniwo - weź się do roboty...
Bądź świadkiem nadziei - Jezus jest tu...

Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego...