niedziela, 18 listopada 2018

Dzień po dniu

18 listopada 2018

Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem...

Gwiazdy będą spadać z nieba i moce na niebie zostaną wstrząśnięte...

Przychodzisz, Panie, mimo drzwi zamkniętych...
Jezu - zmartwychwstały, ze śladami męki...
Ty jesteś z nami - poślij do nas Ducha...
Jezu nasz i Boże - uzdrów nasze życie...

Potrzebujemy Ciebie, Panie - przyjdź Jezu...
Nie lękamy się Twojej miłości - przyjdź...
W Twoich ranach jest nasze uzdrowienie...
Twój Duch w moim sercu rozlewa miłość...

Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą...  

sobota, 17 listopada 2018

Dzień po dniu

17 listopada 2018

Błogosławiony ten, kto służy Panu...

Zawsze powinniśmy się modlić i nie ustawać...

Modlitwa z wiarą idzie w naszej codzienności...
Nie możesz ostygnąć - buduj relację z Jezusem...
Jego miłość jest życiodajna - modlitwa nasyca...
Świeć żywą wiarą dzisiaj w mrokach świata...

Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę, gdy przyjdzie...  

piątek, 16 listopada 2018

Dzień po dniu

16 listopada 2018

Błogosławieni słuchający Boga...

Miłość zaś polega na tym, abyśmy postępowali według Jego przykazań...

Bóg jest miłością - kocha ciebie i chce twojego szczęścia...
Jezus umarł za ciebie na krzyżu - jesteś zbawiony - dziękuj...
Duch Święty jest w tobie - miłość i ogień w twoim sercu...
Wejdź w Krzyż Jezusa - ocalisz swoje życie - będzie niebo...

Kto będzie się starał zachować swoje życie, straci je; a kto je straci, zachowa je...  

czwartek, 15 listopada 2018

Dzień po dniu

15 listopada 2018

Szczęśliwy komu Pan Bóg jest pomocą...

Przyjmij go jak mnie...

Przemiana serca dokonuje się przez przebaczenie...
Uzdrawia i uwalnia od nienawiści i żądzy odwetu...
Pozwala odkryć dobro, które jest w każdym z nas...
To jest możliwe tylko za sprawą Ducha Świętego...

Królestwo Boże w was jest...  

środa, 14 listopada 2018

Dzień po dniu

14 listopada 2018

Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego...

Ukazała się dobroć i miłość Zbawiciela naszego, Boga, do ludzi...

Mamy za ci dziękować - tak bardzo jesteśmy obdarowani...
Cudownie nas stworzyłeś Boże - dobry Ojcze - jestem, żyję...
Wiara to dar zanurzenia się w miłości Jezusa mego Pana...
Duch rozlewa w sercu miłość - jestem posłany z ogniem...


Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła...  


wtorek, 13 listopada 2018

Dzień po dniu

13 listopada 2018

Zbawienie prawych pochodzi od Pana...

Głoś to, co jest zgodne ze zdrową nauką...

Jesteśmy sługami Boga namaszczeni Duchem...
Szukasz prawdy - czym jest moje życie dziś...
Jak zdobyć szczęście - gdzie jest moje spełnienie...
Przychodzi Jezus mimo drzwi zamkniętych...

Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać...  

poniedziałek, 12 listopada 2018

Dzień po dniu

12 listopada 2018

Oto lud wierny, szukający Boga...

Jawicie się jako źródła światła w świecie, 
trzymajcie się mocno Słowa Życia...

Zło wkrada się powszechnie w życie ludzi...
Uczniowie Pana nie są wolni - czuwajcie...
Masz dać się prowadzić Duchowi - świecić...
Słowo Pana jest pokarmem - Duch rozpala...

Niepodobna, żeby nie przyszły zgorszenia; lecz biada temu, przez którego przychodzą...  

niedziela, 11 listopada 2018

Dzień po dniu

11 listopada 2018

Chwal duszo moja, Pana, Stwórcę swego...

Chrystus raz jeden był ofiarowany dla zgładzenia grzechów wielu...

Bóg cały oddaje się w nasze brudne ręce...
Kocha nas tak bardzo - ach, trudno to pojąć...
Jezus jest z nami i dla nas - życie nam daje...
Duch Święty zstępuje - zapala w nas ogień...

Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich...  

Dzień po dniu

10 listopada 2018

Błogosławiony ten, kto służy Panu...

Wszystko mogą w Tym, który mnie umacnia...

Żyję w świecie ograniczeń - jestem wolny...
Duch Święty w moim sercu jest miłością...
Błyski tego świata są śmieciem co przemija...
Radość wolności uskrzydla w nadziei nieba...

Pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną...  

piątek, 9 listopada 2018

Dzień po dniu

9 listopada 2018

Bóg jest we wnętrzu swojego Kościoła...

Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was?...

Jesteśmy wspólnotą przyjaciół Jezusa...
Duch Święty nas jednoczy w Jego miłości...
Światu niesiemy orędzie pokoju i pojednania...
Jezus jest naszym Panem - On zwyciężył świat...

Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach zniosę ją na nowo...  

czwartek, 8 listopada 2018

Dzień po dniu

9 listopada 2018

Niech się weselą szukający Pana...

Wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, mojego Pana...

Szukamy Ciebie, Jezu - odnalazłeś nas, Panie...
Jesteś ponad wszystko - Ty jesteś moim Bogiem...
Wielka rodość nawrócenie - Bóg cieszy się tobą...
Jesteś dziś misjonarzem - szukaj zagubionych...

Cieszcie się ze mną, bo znalazłam owcę, która mi zginęła...  

środa, 7 listopada 2018

Dzień po dniu

7 listopada 2018

Pan moim światłem i zbawieniem moim...

Zabiegajcie o własne zbawienie z bojaźnią i drżeniem nie tylko w mojej obecności...

Ciągle szukam czegoś - jest mi źle i obco...
Nie wiem dokąd idę - stoję wciąż w miejscu...
Jezus umarł za mnie - dał mi swoje życie...
Jasność się wyłania - radosny okrzyk dziecka...

Kto nie dźwiga swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem...  

wtorek, 6 listopada 2018

Dzień po dniu

Dzień po dniu

6 listopada 2018

Będę Cię chwalił w wielkim zgromadzeniu...

Ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi...

Kim jestem i za kim idę - moja droga przez świat...
Gdzie jest Jezus - wszystko jest przeciwko mnie...
Podajesz im rękę - odwracają się plecami do ciebie...
Jego podeptali - On nadal kocha ciebie i jest blisko... 

Szczęśliwy ten, kto będzie ucztował w królestwie Bożym...  

poniedziałek, 5 listopada 2018

Dzień po dniu

5 listopad 2018

Strzeż duszy mojej w Twym pokoju, Panie... 

Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich...

Czy to dziś możliwe - tak myśleć, tak żyć...
Kręcisz się wokół siebie - jesteś zmęczony...
Wyjść poza krąg własnych spraw i potrzeb...
Duch Święty wyprowadza - jest miłością... 

A będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie się odwdzięczyć... 

niedziela, 4 listopada 2018

Dzień po dniu

4 listopada 2028

Miłuję Ciebie, Panie, mocy moja...

Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem...

Pan mnie pochwycił - jest jeden Bóg...
Odrzuć podpórki - zaufaj dziś Panu...
On kocha pierwszy - otwórz swe serce...
Daj się pochwycić Jego miłości... 

Będziesz miłował Boga...
Będziesz miłował swego bliźniego... 

Dzień po dniu

3 listopada 2018

Boga żywego pragnie moja dusza...

Dla mnie bowiem żyć - to Chrystus, a umrzeć - to zysk...

 Jak się odnaleźć pośród wielu haseł i recept uzdrowienia...
Gdzie jest miłość - gdzie prawda - ciemność i chaos wokół...
Jak wierzyć dziś i komu - gdy autorytet Boga podeptany...
Czy kościół jeszcze istnieje - komu jest dziś potrzebny...

Szukamy prawdy - tylko Bóg nas naprawdę szuka...
Bóg nie obraża się i nie męczy swoją miłością do mnie...
Jezus wciąż jest krzyżowany na śmietnikach świata...
Miłość się nie wyczerpała - dotknij ręką krzyża...

Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony...  

sobota, 3 listopada 2018

Dzień po dniu

2 listopada 2018

Zbawienie prawych pochodzi od Pana...

Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka...

Jak to się dzieje - nikt naprawdę nie wie...
Jesteśmy słabi - należymy do Królestwa...
On nas przeniósł z grzechu do miłości...
Śmierć jest pokonana - umieramy, aby żyć... 

Jesteśmy przekonani, że Ten, który wskrzesił Jezusa, z Jezusem przywróci życie także nam i stawi nas przed sobą razem z wami...
  

piątek, 2 listopada 2018

Dzień po dniu

1 listopada 2018

Oto lud wierny, szukający Boga...

Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi...

Pozwól, by łaska twego chrztu owocowała na drodze świętości. Pozwól, aby wszystko było otwarte na Boga i dlatego wybierz Jego, wybieraj Boga wciąż na nowo. Nie zniechęcaj się, ponieważ masz moc Ducha Świętego do tego, by świętość była możliwa. Ona w głębi jest owocem Ducha Świętego w twoim życiu. 
Kiedy odczuwasz pokusę, by zaplątać się w swoją słabość, podnieś oczy ku Ukrzyżowanemu i powiedz: „Panie, jestem biedakiem, ale Ty możesz dokonać cudu uczynienia mnie trochę lepszym”. W świętym i składającym się z grzeszników Kościele znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby wzrastać ku świętości. Pan napełnił go darami ze Słowem, z sakramentami, sanktuariami, życiem wspólnot, świadectwem swoich świętych i wielopostaciowym pięknem, które pochodzi z miłości do Pana „jak oblubienica strojna w swe klejnoty”.

Kto pokłada w Nim nadzieję, uświęca się, podobnie jak On jest święty...  

Dzień po dniu

31 października 2018

Pan sprawiedliwy na wszystkich swych drogach...

Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni?...

Wejście dokonuje się przez krzyż...
To Duch Święty mnie wprowadza...
Dokonuje się moja pascha w Jezusie...
Zbawienie jest darem - jest drogą...

Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi...  

Dzień po dniu

30 października 2018

Szczęśliwy człowiek, który służy Panu...

Bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej...

Wiara prowadzi mnie w komunii z Jezusem...
On pierwszy zaprosił mnie do przyjaźni...
Uwolnił mnie z ciemności - obdarzył łaską...
Objawia mi tajemnice królestwa mego życia...

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom...  

poniedziałek, 29 października 2018

Dzień po dniu

29 października 2018

Jak dobre dzieci, naśladujmy Boga...

Niegdyś bowiem byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu: postępujcie jak dzieci światłości...

Przez wiarę mamy światło miłości w sercu...
Jezus jest naszym Panem - On nas prowadzi...
Wiara objawia się w nas w czynach światła...
W świecie ciemności jesteśmy światłością...

Słowo Twoje, Panie, jest prawdą, uświęć nas w prawdzie...

  

niedziela, 28 października 2018

Dzień po dniu

28 października 2018

Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas...

Przywiodę ich do strumienia wody równą drogą - nie potkną się na niej...

Trzeba zaufać Panu - Bóg jest dobry, kocha mnie...
Wpisany w historię mojego życia - obecny i bliski...
Prowadzi, kocha i karci, podnosi - zbawia mnie...
Otwiera oczy, uzdrawia - chcę dziś iść za Jezusem...

On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się na nogi i przyszedł do Jezusa...
Co chcesz, abym ci uczynił?...
  

sobota, 27 października 2018

Dzień po dniu

27 października 2018

Idźmy z radością na spotkanie Pana...

Abyśmy już nie byli dziećmi, którymi miotają fale...

Oczyszczenie i wzrost uczniów Pana...
Zmiana myślenia to droga życia w Duchu...
Odczytanie wydarzeń w świetle wiary...
Rozpoznaj, co mówi Pan i gdzie On jest...

Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie...  

piątek, 26 października 2018

Dzień po dniu

26 października 2018

Oto lud wierny szukający Boga...

Jedno jest ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie...

Wezwałeś nas i uczyniłeś z nas wspólnotę...
Dałeś nam Ducha - napełniłeś miłością...
Objawiłeś nam tajemnice Swego Królestwa...
Jedno serce - jeden Duch - nadzieja chwały...

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom...
  

czwartek, 25 października 2018

Dzień po dniu

25 października 2018

Pełna jest ziemia łaskawości Pana...

Niech Chrystus przez wiarę zamieszka w waszych sercach...

Przychodzisz do mnie, Jezu - moje serce puste...
Kochasz mnie - pragniesz rozpalić mnie miłością...
Twoja Pascha moim ocaleniem - jesteś blisko...
Chcesz mnie posłać w świat w ogniu Twego Ducha... 

Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże pragnę, ażeby już zapłonął...  

środa, 24 października 2018

Dzień po dniu

24 października 2018

Będziecie czerpać ze zdrojów zbawienia...

Możecie się przekonać o moim zrozumieniu tajemnicy Chrystusa...

Poznanie Boga, który jest Ojcem miłosiernym...
Jezus objawia nam Ojca przez mękę i Krzyż...
Zmartwychwstanie jest zwycięstwem miłości...
Czuwajcie - niech Jego Duch działa przez was... 

Bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie...  

wtorek, 23 października 2018

Dzień po dniu

23 października 2018

Pan głosi pokój swojemu ludowi...

Ale teraz w Chrystusie Jezusie wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy przez krew Chrystusa...

Odnalazłeś nas - Panie - na zgliszczach świata...
Opatrzyłeś nasze rany - uwolniłeś nas od zła...
Dałeś nam nową szatę królestwa - namaściłeś nas...
Twój Duch rozlał miłość w nas - jesteśmy posłani... 

A wy bądźcie podobni do ludzi oczekujących swego pana...  

poniedziałek, 22 października 2018

Dzień po dniu

22 października 2018

Bóg sam nas stworzył, my Jego własnością...

Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia...

Chcemy więcej mieć - ciągle jest za mało...
Gromadzimy sterty skarbów - to są śmieci...
Bogactwem prawdziwym jest Bóg nasz Ojciec...
On dał nam życie w pełni - łaskę chwały nieba...

Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości...  

niedziela, 21 października 2018

Dzień po dniu

21 października 2018

Okaż swą łaskę ufającym Tobie...

Trwajmy mocno w wyznawaniu wiary...

Wiara jak fundament jest skałą naszego życia...
Przyjaźń z Jezusem - On jest blisko w miłości...
Zmiażdżony i odrzucony - odnosi zwycięstwo...
Pokonał śmierć i prowadzi nas dzień po dniu...

Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy doznali miłosierdzia i znaleźli łaskę pomocy w stosownej chwili...  

sobota, 20 października 2018

Dzień po dniu

20 października 2018

Dałeś Synowi władzę nad swym dziełem...

Niech da wam światłe oczy serca, byście wiedzieli, czym jest nadzieja, do której On wzywa...

Otwórz moje oczy, Panie - chcę widzieć Ciebie...
Jestem w świecie pozorów i ciemności - błądzę...
Niech Twoja światłość uzdrowi moje oczy serca...
Twój Duch niech objawi tajemnice Twej miłości...

Duch święty pouczy was w tej właśnie godzinie, co należy powiedzieć...  

piątek, 19 października 2018

Dzień po dniu

19 października 2018

Szczęśliwy naród wybrany przez Pana...

Zostaliście naznaczeni pieczęcią, Duchem świętym, który był obiecany...

Dziś dotknął mnie Pan w miłosierdziu swoim...
Jestem uwolniony i czysty - chwalę Pana dziś...
Odbudował ruiny mojego serca - jest miłość...
Uczynił mnie na nowo świątynią swej chwały...

Wszystko co powiedzieliście w mroku, w świetle będzie słyszane...  

czwartek, 18 października 2018

Dzień po dniu

18 października 2018

Królestwo Pana głoszą Jego święci...

Pan stanął przy mnie i wzmocnił mnie...

Jesteś blisko mnie - a ja szukam Cię wciąż...
Stukasz do mych drzwi - a ja słyszę pustkę...
Jest wielkie żniwo - ja jestem zajęty sobą...
Przyjdź, Panie, obudź mnie - czas jest krótki...
 
żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało...  

środa, 17 października 2018

Dzień po dniu

17 października 2018

 Dasz światło życia idącym za tobą...

Owocem zaś Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie...

Porzucamy świat ciemności - szukamy światła...
Twój Duch nas wyprowadza z krainy śmierci...
Duch zstępuje - napełnia życiem i miłością...
Objawia się oblicze Jezusa w owocach Ducha...

Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy... 

wtorek, 16 października 2018

Dzień po dniu

16 października 2018

Habemus papam  - 40 lat temu
Karol Wojtyła - JAN PAWEŁ II

Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi...

Ty, Panie przychodzisz mimo drzwi zamkniętych...
Wszedłeś w historię świata - Dziecię w Betlejem...
Ty wchodzisz w moje życie - mój Pan i Zbawca...
Dajesz radość i nadzieję chwały nieśmiertelności...

Człowiek nie może żyć bez miłości...

Twoja miłość przez Ducha świętego w sercu...
Twój Krzyż - drzewo życia i znak zwycięstwa...
Twój Kościół - wspólnota świętych grzeszników...
Szukamy Ciebie wciąż - Ty nas odnajdujesz dziś...

Kościół temu jednemu pragnie służyć, aby każdy człowiek mógł odnaleźć Chrystusa...


Niech Twoja łaska zstąpi na mnie, Panie...

Ku wolności wyswobodził nas Chrystus...

Idziemy za Tobą przez pustynię świata...
Ty jesteś naszym przewodnikiem do nieba...
W Tobie jest światło - my idziemy w mroku...
Ze śmierci do życia - z niewoli ku wolności...

Tylko wiara, która działa przez miłość...    

poniedziałek, 15 października 2018

Dzień po dniu

15 października 2018

Niech imię Pańskie będzie pochwalone...

Ku wolności wyswobodził nas Chrystus...

Wolność jest miarą miłości, którą Bóg nam umiłował...
Trzeba słochać Pana i chodzić Jego drogami - Jezus...
Dziękuj za dar wolności - podejmij zadanie miłości...
Duch Boży daje moc i miłość, aby żyć w wolności...

Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych, lecz słuchajcie głosu Pańskiego...  

niedziela, 14 października 2018

Dzień po dniu

14 października 2018

Nasyć nas Panie, Twoim miłosierdziem...

Modliłem się i dano mi zrozumienie...

Szukamy skarbów - mądrość puka do drzwi...
Słowo nas przenika - budzi do życia w nadziei...
Potrzeba nawrócenia serca, aby żyć prawdziwie...
Daj mi, Jezu nowe serce - prowadź drogą życia,,,

Żywe jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny...

Chcesz mieć teraz wszystko - puste serce woła...
Tęsknota za szczęściem - Jezus już przychodzi...
Zostaw świat za sobą - wolność w Duchu dla nas...
Tylko tędy droga wiedzie - daj się poprowadzić...

Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie... 

sobota, 13 października 2018

Dzień po dniu

13 października 2018

Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu...

Wszyscy bowiem przez wiarę jesteście synami Bożymi - w Chrystusie Jezusie.Bo wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa...

Jestem blisko Pana - zanurzony w Jego miłości...
Jego życie jest we mnie - cudownie mnie stworzył...
Szata zbawienia okrywa blaskiem moje ciało...
Moje serce świątynią Jego chwały - Jezus Królem... 

Tak, błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają słowa Bożego i go przestrzegają...  

piątek, 12 października 2018

Dzień po dniu

12 października 2018

Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu...

Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; a kto nie zbiera ze Mną, ten rozprasza...

Ty, Panie jesteś z nami - przychodzisz wciąż nie w porę...
Lękamy się Twoich wezwań - dobrze jest nam tak jak jest...
Nie chcemy zmian - nie chcemy utracić to co mamy...
A jednak demon zamyka nas w tym co posiadamy - smutni... 

I stan późniejszy owego człowieka staje się gorszy niż poprzedni...  

czwartek, 11 października 2018

Dzień po dniu

11 października 2018

Wielbimy Boga, bo swój lud nawiedził...

Otwórz, Panie, nasze serca, abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego...

Jest pragnienie - przyjdź, Panie - jesteś dobrym Bogiem...
Jest pustynia w sercu - niech napełni nas Duch Święty...
Jest ciemność wokół nas - niech rozbłyśnie Światło Boga...
Potrzebujemy Ciebie, Ojcze - daj nam Ducha miłości... 

Ojciec z nieba udzieli Ducha Świętego tym, którzy Go proszą...  

wtorek, 9 października 2018

Dzień po dniu

10 października 2018

Prowadź mnie, Panie, swą drogą odwieczną...

Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je wiernie...

W ciszy i skupieniu słuchaj - Pan mówi do ciebie...
Nie wychodź przed szereg - słuchaj twego Boga...
Po modlitwie przejdź do działania skutecznie...
Ora et labora - to właściwy kierunek ucznia Pana... 

Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona...  

piątek, 5 października 2018

Dzień po dniu

5 października 2018

Prowadź mnie, Panie, swą drogą odwieczną...

Jestem mały, cóż Ci odpowiem!...

Jesteśmy Twoimi dziećmi - Ojcze nasz...
Ufamy Tobie - choć nic nie rozumiemy...
Ukazujesz nam swoje Oblicze w Jezusie...
Słuchamy i wierzymy w Twoją miłość... 

Kto was słucha, Mnie słucha...  

czwartek, 4 października 2018

Dzień po dniu

4 października 2018

W krainie życia ujrzę dobroć Boga...

Wybawca mój żyje i jako ostatni stanie na ziemi...

Pusty grób - Jezus żyje - jest naszą nadzieją...
Posłał uczniów jako świadków zwycięstwa...
Śmierć jest pokonana - Duch dziś nas ożywia...
Teraz jesteśmy posłani, aby głosić Królestwo...
 
Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo...
  

środa, 3 października 2018

Dzień po dniu

3 października 2018

Moja modlitwa niech dotrze do Ciebie...

Pójdę za Tobą dokądkolwiek się udasz...

Idziemy za Tobą - Ty jesteś drogą...
Światło Twe przenika - jesteś prawdą...
Śmierć nas przeraża - jesteś życiem...
Prowadzisz nas przez pustynię do Ojca...

Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś królestwo Boże...

Jesteśmy dla królestwa - ono jest w nas...
Żyj tym co teraz - wstecz się nie oglądaj...
Przed tobą żniwo - weź się do roboty...
Bądź świadkiem nadziei - Jezus jest tu...

Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego...  

wtorek, 2 października 2018

Dzień po dniu

2 października 2018

Aniołom kazał, aby strzegli ciebie...

Oto Ja posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł w czasie twojej drogi i doprowadził cię do miejsca, które ci wyznaczyłem. Szanuj go i bądź uważny na jego słowa...

Życie jest drogą codzienności, zmagań, blasku i cieni...
Pustynia jest wroga - tu nie ma życia - jak ją przebrnąć...
Codzienne wybory - dylematów rój - co by nie zbłądzić...
Jest anioł towarzysz drogi - wspiera, aby dojść do Ojca...  

Jak się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego...  

poniedziałek, 1 października 2018

Dzień po dniu

1 października 2018

Nakłoń swe ucho, usłysz moje słowo...

Nagi wyszedłem z łona matki i nagi tam wrócę...
Dał Pan i zabrał Pan...
Niech będzie imię Pańskie błogosławione...

 Jesteśmy w rękach dobrego Boga...
Wszystko jest dzięki Jego zrządzeniu...
Nie narzekaj, nie użalaj się nad sobą...
W twojej małości widzę wielkość Boga...

Kto bowiem jest najmniejszy wśród was wszystkich, ten jest wielki...  

sobota, 29 września 2018

Dzień po dniu

28 września 2018

Błogosławiony Pan, Opoka moja...

Wszystko ma swój czas...

Nie mam czasu - wszyscy tak mówią...
Czas jest krótki - wszystko przemija...
Czas to miłość - nie trać czasu na byle co...
Nadeszła pełnia czasu - Bóg wszedł w historię...


Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć, będzie odrzucony... zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie...

czwartek, 27 września 2018

Dzień po dniu

27 września 2018

Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką...

Marność nad marnościami...

Gdzie jesteś Jezu pośród marności tego świata...
Jak zobaczyć Ciebie, gdy ciemność nas ogarnia...
Pustka i smutek w sercu - totalne zmęczenie...
Szukamy i uciekamy przed Tobą - Panie Jezu...

I starał się Go zobaczyć...

środa, 26 września 2018

Dzień po dniu

26 września 2018

Słowo Twe, Panie, oświeca mą duszę...

Jezus zwołał Dwunastu, dał im moc i władzę nad wszystkimi złymi duchami oraz władzę leczenia chorób...
i wysłał ich, aby głosili królestwo Boże i uzdrawiali chorych...

Jesteśmy, Jezu, uczniami i Twoimi przyjaciółmi...
Ty nas dziś posyłasz jako misjonarzy do ludzi...
Niech Twój Duch nas wspomaga codziennie łaską...
Twoja miłość przez nas rozlewa się po świecie...

Wyszli więc i chodzili po wsiach, głosząc Ewangelię i uzdrawiając wszędzie...

wtorek, 25 września 2018

Dzień po dniu

25 września 2018

Prowadź mnie, Panie, ścieżką Twych przykazań...

Dusza występnego pragnie zła, bliźni w jego oczach nie znajduje łaski...

Szukaj dobra i podążaj drogą prawą - to droga życia i nadziei...
Jesteś w rodzinie Jezusa, twoje życie odblaskiem chwały Boga...
Otwórz szeroko oczy i serce - tyle okazji do czynów miłości...
Twoja misja w Duchu Świętym jest wyjątkowa - dziękuj Panu...

Moją Matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je...

poniedziałek, 24 września 2018

Dzień po dniu

24 września 2018

Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie...

Nikt nie zapala lampy i nie przykrywa jej garncem ani nie stawia pod łóżkiem; lecz umieszcza na świeczniku...

Światło jest aby świeciło w ciemności - nie ukrywaj wiary...
Ogień ogrzewa i spala - przyciąga i przeraża - ogień Ducha...
Słowo jest posłane jak ziarno - słuchaj, abyś żył w wolności...
Wiara jest drogą przez ciemność i ogień - jest walką i pełnią...

Uważajcie więc, jak słuchacie...

sobota, 22 września 2018

Dzień po dniu

22 września 2018

W światłości wiecznej będę widział Boga...

A jak zmartwychwstają umarli?...
W jakim ukazują się ciele?...

Ziarno słowa jest początkiem życia wiary w nas...
Są przeszkody - słowo nie przyjęte, zmarnowane...
To Duch Święty sprawia w nas rozwój życia wiary...
Wszystko prowadzi do zmartwychwstania i chwały...

Przez troski, bogactwa i rozkosze życia, nie wydają owocu...

Najlepszym nauczycielem są zawsze porażka i upadek - sukces ma nam niewiele do zaoferowania...
Bądź wdzięczny za krytykę i poniżenia - bo inaczej przywłaszczyłbyś sobie to, co jest dziełem Boga...

piątek, 21 września 2018

Dzień po dniu


21 września 2018

Po całej ziemi ich głos się rozchodzi...

Aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syn Bożego...

Moja nędza woła o Twoje miłosierdzie, Panie...
Jestem rozsypany, ciemność mnie ogarnia...
Podejdź do mnie i wezwij po imieniu - będę żył...
Jesteś dobrym Bogiem - tylko Tobie ufam...

Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary...

czwartek, 20 września 2018

Dzień po dniu

20 września 2018

Dziękujcie Panu, bo nasz Pan jest dobry...

Jestem bowiem najmniejszy ze wszystkich apostołów i niegodzien zwać się apostołem, bo prześladowałem Kościół Boży...

Idziemy za Tobą, Panie, słabość na przygnębia...
Ty wzywasz i ukazujesz drogę - chcemy iść...
Upadamy, ciemność nas ogarnia - podaj mi rękę...
Jesteś mocą i nadzieją - unieś nas do góry Panie...

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię...  

środa, 19 września 2018

Dzień po dniu

19 września 2018

Szczęśliwy naród wybrany przez Pana...

Starajcie się o większe dary, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą...

Potrzebujemy ciebie jak spękana, zeschła ziemia...
Bez ciebie życie ludzkie jest puste i banalne...
Jesteś darem Boga, sztuką do uczenia - miłością...
Uwierzyliśmy miłości - jest ona w sercu człowieka...

Przyszedłeś Jezu do nas - ukazujesz nam Ojca...
On kocha nas bez granic - przebacza nam grzechy...
Krzyż Jezusa jest drzewem zwycięstwa miłości...
Twój Duch działa w nas - miłość się rozlewa... 

Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma...
Miłość nigdy nie ustaje...
  

wtorek, 18 września 2018

Dzień po dniu

18 września 2018

Chłopcy i dziewczęta, chwalcie imię Pana...

Świat zaś przemija, a z nim jego pożądliwość; kto zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki...

 Kim ja naprawdę jestem i dokąd zmierzam w życiu...
Jakie znaczenie ma poświęcenie i szukanie prawdy...
Jak szukać Boga, aby Go naprawdę znaleźć w życiu...
Czy Jezus jest blisko mnie - gdy Go nie ma w sercu...

Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca...
  

poniedziałek, 17 września 2018

Dzień po dniu

17 września 2018

Głoście śmierć Pańską, aż powtórnie przyjdzie...

Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb i pijecie kielich, śmierć Pana głosicie, aż przyjdzie...

Potrzebujemy Ciebie, Panie - jesteś słowem i chlebem...
Nasza ciemność i kajdany bolą i wołają o wyzwolenie...
Wiara podupada - doczesność przygniata i zniewala...
Przyjdź - przełam nasz opór zwątpienia - ocal nas, Panie... 

Tak wielkiej wiary nie znalazłem nawet w Izraelu...  

niedziela, 16 września 2018

Dzień po dniu

16 września 2018

W krainie życia będę widział Boga...

Oto Pan Bóg mnie wspomaga!
Któż mnie potępi?

Jezu - Ty jesteś Mesjaszem, przyszedłeś i jesteś...
Jesteś blisko choć Cię nie widać - Twój Krzyż jest...
Musisz umrzeć, aby naprawdę żyć - chwałą nieba...
Przemiana myślenia, nowe oczy - widzieć jak Bóg... 

Kto chce zachować swoje życie, straci je... 

W wierze Chrystus nie jest tylko Tym, w którego wierzymy, najwyższym objawieniem miłości Bożej, ale także Tym, z którym się jednoczymy, aby móc uwierzyć...
Wiara nie tylko patrzy na Jezusa, ale patrzy z punktu widzenia Jezusa, Jego oczami; jest uczestnictwem w Jego sposobie patrzenia...
Lumen fidei 18   

sobota, 15 września 2018

Dzień po dniu

15 września 2018

Wybaw mnie, Panie, w miłosierdziu swoim...

A chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał...

Zło nas niszczy i zadaje cierpienie...
Jesteś słaby - wchodzisz w grzech...
Twój krzyż jest ciężarem - powala...
Jezus podnosi - ożywia, wyzwala... 

Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu...  

piątek, 14 września 2018

Dzień po dniu

14 września 2018

Wielkich dzieł Boga nie zapominajmy...

Zgrzeszyliśmy, szemrząc przeciw Panu i przeciw tobie...

Krzyż - drogowskaz życia i nadziei...
Zwycięstwo przez posłuszeństwo...
Miłość ukrzyżowana jest życiem...
Przyciąga nas Pan wiszący na krzyżu... 
Tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego...  

czwartek, 13 września 2018

Dzień po dniu

13 września 2018

Prowadź mnie, Panie, swą drogą odwieczną...

Miłujcie waszych nieprzyjaciół...

Przekraczać granice miłości - tylko w Duchu...
Zło zwyciężać miłością bez granic - w Duchu...
Dawać - gdy nam nic nie dają - tylko w Duchu...
Duch Święty przychodzi z pomocą naszej nędzy... 

Dawajcie, a będzie wam dane...  

środa, 12 września 2018

Dzień po dniu

12 września 2018

Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha...

Czas jest krótki...

Czas szybko leci - idziemy za Tobą, Panie...
Nic mnie może mnie związać tu na amen...
Pragniemy szczęścia - jest dla nas u Ciebie...
Twoja miłość Panie jest naprawdę wszystkim... 

Przemija bowiem postać tego świata...  

wtorek, 11 września 2018

Dzień po dniu

11 września 2018

Pan w swoim ludzie upodobał sobie...

Wyszedł na górę, aby się modlić...

Wyprowadź nas, Panie - daj łaskę bycia z Tobą...
Światło Twej miłości niech rozproszy ciemność...
Wzywasz nas po imieniu - idziemy już za Tobą...
Chcemy być blisko, dotykać - abyś nas uzdrowił...  

A cały tłum starał się Go dotknąć, ponieważ moc wychodziła od Niego i uzdrawiała wszystkich...   

poniedziałek, 10 września 2018

Dzień po dniu

10 września 2018

Prowadź mnie, Panie, w swej sprawiedliwości...

Wyrzućcie więc stary kwas, abyście się stali nowym ciastem...

Przyjdź do mnie, Panie w mojej cielesności...
Oczyść mnie i uczyń świątynią Twojej chwały...
Nie odrzucaj mnie, Panie - chcę iść za Tobą...
Moją kruchość niech przeniknie Duch miłości...  

Chrystus bowiem został złożony w ofierze jako nasza Pascha...  

poniedziałek, 3 września 2018

Dzień po dniu

3 września 2018

Jakże miłuję Prawo Twoje, Panie...

Tylko Jezusa Chrystusa, i to ukrzyżowanego...

W Krzyżu jest miłość i życie - dar dla mnie...
Zostałem uratowany i wybrany przez Pana...
Przyjąłem słowo Pana i uwierzyłem miłości...
Pan mnie namaścił i posłał mnie - jest misja...

Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie...

wtorek, 28 sierpnia 2018

Dzień po dniu

28 sierpnia 2018

Pan Bóg nadchodzi, aby sądzić ziemię...

Niech was w żaden sposób nikt nie zwodzi...

Szukamy prawdy w gąszczu pozorów...
Gdzie jesteś, Panie, gdy Ciebie nie ma...
Oczyść moje serce - Twoje miłosierdzie...
Prowadź po drogach życia i nadziei... 

Oczyść wpierw wnętrze kubka, żeby i zewnętrzna jego strona stała się czysta...  

czwartek, 16 sierpnia 2018

Dzień po dniu

16 sierpnia 2018

Wielkich dzieł Boga nie zapominajmy...

Panie, ile razy mam przebaczyć...

Bóg jest dobry - przebacza nam grzechy...
Miłosierdzie jest darem i wezwaniem...
Przebaczać zawsze i prosić o przebaczenie...
Wszyscy jesteś słabi - wciąż ranimy braci...
  
Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski...  

środa, 15 sierpnia 2018

Dzień po dniu

15 sierpnia 2018

Stoi Królowa po Twojej prawicy...

Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli...

Niebo miejscem przebywania Maryi...
Idziemy za Chrystusem w wędrówce przez ziemie...
Oddajemy chwale Bogu wraz z Maryją...
Wszystko zmienia się w nas - idziemy do chwały...

Wielbi dusza moja Pana
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim...
  

wtorek, 14 sierpnia 2018

Dzień po dniu

14 sierpnia 2018

Nad miód są słodsze Twoje przykazania...

Synu człowieczy, zjedz to, co masz przed sobą...

Weź Biblię, czytaj i rozważaj Słowo Pana...
Niech twe serce nasączy się miodem Słowa...
Słowo w życie swe wprowadzaj - żyj Słowem...
Niech Słowo uczyni cię dzieckiem w domu Boga...

Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego...  

poniedziałek, 13 sierpnia 2018

Dzień po dniu

13 sierpnia 2018

Niebo i ziemia pełne chwały Twojej...

Bóg wezwał nas przez Ewangelię, abyśmy dostąpili chwały Pana naszego Jezusa Chrystusa...

Bóg wciąż objawia nam swoje oblicze w Jezusie...
Wiara jest uszczęśliwiającym poznawaniem Boga...
Poprzez doświadczenie chwały Jezus nas prowadzi...
Ciągle Jezus przychodzi i oddaje się nam w krzyżu...

Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi...  

niedziela, 12 sierpnia 2018

Dzień po dniu

12 sierpnia 2018

Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry...

Wstań i jedz, bo przed tobą długa droga...

Idziemy z Tobą - Ty nas karmisz chlebem miłości...
Jest smutek, chcemy już umrzeć - samotni i słabi ...
Jest w nas lęk - Ty jesteś nadzieją i pokojem serc...
Ojciec Twój daje nam łaskę wiary - stajemy na nogi...

Nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym zostaliście opieczętowani...

Uwierzyć w miłość potężniejszą niż mój grzech...
Dać się pochwycić Jezusowi - On nas wzywa...
To, co niemożliwe staje się dziś faktem - Jezus...
Bóg jest człowiekiem - przyjął na siebie mój grzech...

Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec...  

sobota, 11 sierpnia 2018

Dzień po dniu

11 sierpnia 2018

Pan nie opuszcza tych, co Go szukają...

Oto zginie ten, co jest ducha nieprawego, a sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierności...

Nie rozumiemy sensu wydarzeń w naszym świecie...
Narzekamy - Bóg o nas zapomniał - innym jest lepiej...
Wszystko nas boli i przestrasza - jak tu można żyć...
Jezus jest blisko - cierpi z tobą - w Jego ranach życie...

Panie, zlituj się nad moim synem...  

piątek, 10 sierpnia 2018

Dzień po dniu

10 sierpnia 2018

Mąż sprawiedliwy obdarza ubogich...

Kto skąpo sieje, ten skąpo i zbiera...
Radosnego dawcę miłuje Bóg...

Doświadczam swojej nędzy - słowo mnie oskarża...
Chcę czynić dobro - wciąż schodzę na bezdroża...
Mówię: Jezus jest Panem - w centrum jestem JA...
Co mam zrobić, aby żyć prawdziwie Ewangelią?... 

Ten, kto kocha swoje życie, traci je...