środa, 21 marca 2018

Dzień po dniu

21 marca 2018

Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże...

Jeżeli trwacie w nauce mojej, jesteście prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli...

Z miłości stworzeni do wolności powołani...
Tylko ludzie wolni mogą kochać prawdziwie...
Grzech sprowadza śmierć - rani i oddala od Boga...
Grzech staje się w nas samotnością i ciemnością... 

Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu...  

wtorek, 20 marca 2018

Dzień po dniu

20 marca 2018

Wysłuchaj, Panie, mojego wołania...

I rzeczywiście, jeśli kogoś wąż ukąsił, a ukąszony spojrzał na węża miedzianego, zostanie przy życiu...

Ciągle się buntujemy, chodzimy swoimi drogami...
Ciężko jest nam zawsze - narzekamy ile możemy...
Nie potrafimy kochać ludzi - tylko ich oskarżamy...
Jezus został wywyższony na krzyżu w pogardzie...

Szubienica krzyża przez miłość jest drzewem życia...
Jego śmierć przywraca nam życie - rany uzdrawiają...
Nasze ocalenie - to trzeba patrzeć na krzyż z wiarą...
Krzyż wywyższyć w sercu - Jezus jest moim Panem... 

Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że Ja jestem...  

poniedziałek, 19 marca 2018

Dzień po dniu

19 marca 2018

Jego potomstwo będzie trwało wiecznie...

On to wbrew nadziei uwierzył nadziei...

Skarb w glinianych naczyniach - Jezus dar Boga dla człowieka...
Przyjąć i być odpowiedzialnym - to droga posłuszeństwa wiary...
Bóg daje obietnice Dawidowi - jest wierny w swojej miłości...
Jezus syn Dawida posłany przez Ojca jest Królem wszechświata...  

Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański...  

niedziela, 18 marca 2018

Dzień po dniu

18 marca 2018

Stwórz, o mój Boże, we mnie serce czyste...

Oto nadchodzą dni, kiedy zawrę z domem Izraela i z domem Judy nowe przymierze...

Idziemy drogą zbawienia - Pan nas prowadzi...
Przymierze miłości wpisane w naszym sercu...
Jezus jest naszą paschą - trzeba umrzeć aby żyć...
Duch Boży działa w sercu - przyciąga do Jezusa...

A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie...

sobota, 17 marca 2018

Dzień po dniu

17 marca 2018

Panie, mój Boże, Tobie zaufałem...

Ja zaś jak potulny baranek, którego prowadzą na zabicie...

Wszystko jest przeciw mnie - Pan jest ze mną...
Jestem odrzucony, wszyscy ze mnie szydzą...
Wiara w Jezusa dyskwalifikuje mnie w świecie...
Pan daje mi słowa jak strzały ognia - to miłość...

Idę za Jezusem - Jemu całkowicie zaufałem...
On mnie wspomaga na drodze mej misji...
Krzyż Jezusa jest dla mnie znakiem miłości...
Kto wytrwa, nie załamie się - ten zwycięża...

Nigdy jeszcze nikt tak nie przemawiał jak ten człowiek...

piątek, 16 marca 2018

Dzień po dniu

16 marca 2018

Pan zawsze bliski dla skruszonych w sercu...

Zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego, bo nam niewygodny...

Jezus jest osaczony przez wrogich mu ludzi...
Dziś też ludzie sprawiedliwi są prześladowani...
Odwaga i wierność wartościom - zaufaj Jezusowi...
Jezus jest po naszej stronie - zwycięstwo w Duchu...

Nie samym chlebem żyje człowiek,
lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych...
  

czwartek, 15 marca 2018

Dzień po dniu

15 marca 2018

Pamiętaj o nas i przyjdź nam z pomocą...

Utworzyli sobie posąg cielca odlanego z metalu, i oddali mu pokłon...

Bałwochwalstwo jest wielkim grzechem...
Jezu jesteś moim Panem - do Ciebie należę...
Ty mnie umiłowałeś i na krzyżu umarłeś...
Wierzę w Ciebie, Jezu - chcę iść za Tobą...


Tak Bóg umiłował świat,
że dał swojego Syna jednorodzonego;
każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne...

środa, 14 marca 2018

Dzień po dniu

14 marca 2018

Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia...

A nawet gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie...

Bóg zawsze jest blisko - wie i czuje nas dobrze...
Jest przyjazny, widzi w nas dobro - wzrusza się...
Ojciec stworzył nas, Jezus zbawił - Duch ożywia...
Jesteśmy w Sercu Boga zanurzeni w Jego miłości...

Ojciec mój działa aż do tej chwili i Ja działam...

wtorek, 13 marca 2018

Dzień po dniu

13 marca 2018

Pan Bóg Zastępów jest dla nas obroną...

Woda wypływała spod prawej ściany świątyni...

Wszyscy potrzebujemy wody Ducha Świętego...
Jesteśmy spragnieni - choroba ducha nas powala...
Bez wody nie można żyć - przyjdź Duchu Święty...
Skrusz, Panie, nasze serca - rozpal w nas miłość...

Stwórz, Boże, we mnie serce czyste...
I przywróć mi radość Twojego zbawienia...

poniedziałek, 12 marca 2018

Dzień po dniu

12 marca 2018

Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś...

Oto Ja stwarzam nowe niebiosa i nową ziemię...

Śmierć nie jest końcem - to przejście w nowy świat...
Jezus przetarł szlak przez mękę i krzyż do chwały...
Idziemy Jego drogą przez wiarę - Duch nas wspomaga...
Z nadzieją patrzymy na kres, który jest szczęśliwością... 

I uwierzył on sam i cała jego rodzina...

sobota, 10 marca 2018

Dzień po dniu

10 marca 2018

Miłości pragnę, nie krwawej ofiary...

Chodźcie, powróćmy do Pana...

Bóg wciąż nas szuka - idziesz po omacku...
Stwarzasz pozory - Bóg zna twoje serce...
Jezus cierpiał za nas - w Jego ranach zdrowie...
Krzyż Jego zwycięski jest drzewem życia...

Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie...
Boże, miej litość dla mnie, grzesznika!...
  

piątek, 9 marca 2018

Dzień po dniu

9 marca 2018

Ja jestem Bogiem, słuchaj mego głosu...

Wróć, Izraelu, do Pana, Boga twojego, upadłeś bowiem przez własną swą winę...

Ciągle wracamy do źródła...
Pan czeka - drzwi są otwarte...
Słowo miłości daje mocny blask...
Jest wielu, a miłość jest jedna...

Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem...  

czwartek, 8 marca 2018

Dzień po dniu

11 marca 2018

Kościele święty, nie zapomnę ciebie...

Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę...

Z dna zagłady mnie wydobył - jestem ocalony...
W ciemności mego życia dziś światło rozbłysło...
Wywyższony na krzyżu jest Panem wszechświata...
Patrz na Niego dziś - jest obliczem Ojca w nienie...

Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego...  

Dzień po dniu

8 marca 2018

Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie...

Słuchajcie głosu mojego, a będę wam Bogiem, wy zaś będziecie Mi narodem...

Wszystko zaczyna się od słuchania słowa Bożego...
Bóg mówi do nas - człowiek słucha lub nie słyszy...
Wybrać Jezusa, zaufać Mu - uwierzyć w Jego miłość...
Duch Święty przychodzi nam z pomocą - otwiera...

Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; a kto nie zbiera ze Mną, ten rozprasza...

środa, 7 marca 2018

Dzień po dniu

7 marca 2018

Kościele święty, chwal swojego Pana...

Z pewnością ten wielki naród to lud mądry i rozumny. Bo któryż wielki naród ma bogów bliskich, jak Pan, Bóg nasz, ilekroć Go wzywamy? któryż wielki naród ma prawo i nakazy tak sprawiedliwe, jak całe to Prawo, które ja wam dziś nadaję?...

Jesteś blisko Panie i szukasz nas gdy odchodzimy od Ciebie...
Twoje prawo jest dobre dla człowieka - chroni nasza godność...
Człowiek jest słaby i przewrotny - ucieka przed Twoją miłością...
Chce chodzić swoimi drogami - omija prawo, jest mu niewygodne...

Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni...

wtorek, 6 marca 2018

Dzień po dniu

6 marca 2018

Pamiętaj o nas, miłosierny Panie...

Nie opuszczaj nas na zawsze - przez wzgląd na święte Twe imię nie zrywaj Twego przymierza...

Jestem grzesznikiem - czynię zło i ranię człowieka...
Jest we mnie ciemność - jest lęk i getto zamknięcia...
Przebaczenie uzdrawia - wzbudza miłość w sercu...
Uwalnia od uraz i prowadzi do pojednania i pokoju...

Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy...  

poniedziałek, 5 marca 2018

Dzień po dniu

5 marca 2018

Boże mój, pragnę ujrzeć Twe oblicze...

Odszedł więc Naaman i zanurzył się siedem razy w Jordanie, według słowa męża Bożego, a ciało jego na powrót stało się  jak ciało małego chłopca i został oczyszczony... 

Jesteśmy zanurzeni w głębinach Bożej miłości...
Chrzest nas obmywa z trądu naszej duszy...
Jezus przychodzi do nas - jak do swoich braci...
Jego krzyż kruszy skałę serc - Duch wypłynie...

Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie... 

niedziela, 4 marca 2018

Dzień po dniu

4 marca 2018

Słowa Twe, Panie, dają życie wieczne...

Ja jestem Pan, Bóg twój...

Jedyny Bóg Jahwe jest moim Bogiem...
On objawił się jako Ojciec, Syn i Duch Święty...
Wierzę i idę drogą Jego przykazań...
Prawo Boże jest drogowskazem do nieba...

Krzyż Jezusa jest mądrością i mocą...
Z Chrystusem jednoczę się w krzyżu...
On jest moim Przyjacielem - kocha mnie...
Uwierzyłem Jego miłości - idę Jego drogą...

Świątynia - miejsce czci Boga - moje serce...
Chcę wielbić mego Boga bez końca - chwała...
Człowieczeństwo Jezusa jest domem Boga...
Jesteśmy jego ludem - Bóg jest pośród nas...

Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzy dni wzniosę ją na nowo...

sobota, 3 marca 2018

Dzień po dniu

3 marca 2018

Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia...

Nie żywi On gniewu na zawsze, bo upodobał sobie miłosierdzie...

Grzech poniża nas i ogałaca - oddaleni od Boga...
Szukamy szczęścia w przyjemnościach i pustka...
Bóg nie potępia - szuka zagubionego człowieka...
Miłosierny Ojciec przygarnia wracającego syna...


Moje dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje, do ciebie należy...  

piątek, 2 marca 2018

Dzień po dniu

2 marca 2018

Wspomnijcie cuda, które Pan Bóg zdziałał...

Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego;
każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne...

Otwieramy nasze serca - Bóg jest miłością...
Jezus ukrzyżowany bierze grzechy świata...
Zbawienie jest darem miłosiernego Ojca...
Zaufaj Panu - pozwól niech prowadzi ciebie...

Ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła...  

czwartek, 1 marca 2018

Dzień po dniu

1 marca 2018

Szczęśliwy człowiek, który ufa Panu...

Przeklęty mąż, który pokłada ufność w człowieku...

Jaką chcesz iść drogą - czy ufasz Bogu...
Kim jesteś dla siebie - gdzie twoje serce...
Jezus cię pochwyci - zaufaj miłości...
Krzyż jest drzewem życia - otwórz się...

Błogosławiony mąż, który pokłada ufność w Panu...  

środa, 28 lutego 2018

Dzień po dniu

28 lutego 2018

Wybaw mnie, Panie, w swoim miłosierdziu...

Usłysz mnie, Panie, i słuchaj głosu moich przeciwników...

Mam pragnienia, chcę być wyżej niż jestem...
Szczęście moje - mieć władzę i znaczenie...
Oto przeciwnicy moi chcą mnie zniszczyć...
Jezus przychodzi - sługa mojego zbawienia... 

Nie wiecie, o co prosicie...  

wtorek, 27 lutego 2018

Dzień po dniu

27 lutego 2018

Temu, kto prawy, ukażę zbawienie...

Obmyjcie się i oczyśćcie! 
Usuńcie zło uczynków waszych sprzed moich oczu!...

Wszyscy jesteśmy grzesznikami - potrzebujemy oczyszczenia...
Uznać zło uczynków, myśli i słów - prosić o przebaczenie...
Uniżyć się przed Bogiem - jestem Jego dzieckiem umiłowanym...
Pokora otwiera na miłość i przebaczenie, którego potrzebujemy... 

Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony...  

poniedziałek, 26 lutego 2018

Dzień po dniu

26 lutego 2018

Nie czyń nam, Panie, według naszych grzechów...

Zgrzeszyliśmy, zbłądziliśmy, popełniliśmy nieprawość i zbuntowaliśmy się, odstąpiliśmy od Twoich przykazań...

Uznaj swój grzech - to początek nawrócenia...
Żal za grzechy - to warunek dobrej spowiedzi...
Twój Bóg jest naprawdę miłosiernym Ojcem...
Nawróć się - bądź znakiem miłosierdzia dziś...

Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny...

niedziela, 25 lutego 2018

Dzień po dniu

25 lutego 2018

W krainie życia będę widział Boga...

Oto jestem...

Jestem Twoim dzieckiem - wszystko moje jest Twoje...
Moje życie jest drogą - bezpiecznie być z Tobą, Panie...
Chcę być Tobie posłuszny - wiem, że jesteś miłością...
Nie wszystko mogę zrozumieć - jestem Ci posłuszny...

Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam...

To ważne - jesteś blisko, stoisz po mojej stronie...
Jesteś moim pasterzem - prowadzisz mnie, Panie...
Ukazujesz mi swoją boską Twarz - Jezu jesteś...
Dobrze mi być z Tobą - jesteś moim Przyjacielem...

To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie...

sobota, 24 lutego 2018

Dzień po dniu

24 lutego 2018

Błogosławieni słuchający Pana...

Miłujcie waszych nieprzyjaciół...

Miłość prawdziwa wychodzi poza siebie - sięga dalej...
Nie jest ekonomiczna - nie kalkuluje się w interesach...
Zapomina o sobie - ponosi straty - jest zawsze pokorna...
Jest dobrem, które rodzi się w nas i zawsze dalej się daje...

Miłość nie jest nasza - jesteśmy nią obdarowani...
Bóg jest dobry i daje się nam nieustanie - to miłość...
On kocha nas w sposób niepojęty - jest zawsze blisko...
Jest naszym życiem i wszystkim - kochamy, bo On jest...

Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski...

piątek, 23 lutego 2018

Dzień po dniu

23 lutego 2018

Gdy grzechy wspomnisz, któż się z nas ostoi...

Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa...

Sprawiedliwość jest podstawą naszej prawości...
Prawo nie jest dla formalnego zastosowania...
Sięga głębi intencji działania w naszym życiu...
Nawrócenie to dogłębne podążania drogą prawa...

Nie wyjdzie stamtąd, dopóki nie zwróci ostatniego grosza...

czwartek, 22 lutego 2018

Dzień po dniu

22 lutego 2018

Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego...

Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego...

Jezus - kim jest dla mnie, jakie ma znaczenie...
Jak funkcjonuje wiara w mojej codzienności...
Powrót do Boga - czy to jest dziś możliwe...
Sama formalność wiary dziś mi nie wystarcza...

Jak odnaleźć cel i fundament swego życia...
Na kim stać gdy cierpienie wystukuje czas...
Jak w samotności znaleźć oparcie w upadku...
Czy jest sens walczyć o miłość, gdy jest grzech...

Ty jesteś Piotr - Opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół...

środa, 21 lutego 2018

Dzień po dniu

21 lutego 2018

Sercem skruszonym nie pogardzisz, Panie...

Wstań, idź do Niniwy, wielkiego miasta, i głoś jej upomnienie...

Jesteś jak Jonasz posłany do Niniwy...
Misja twa jest dziś żywa w twoim świecie...
Głoś katastrofę bez opamiętania...
Bądź znakiem Boga, który działa dziś...

To plemię jest plemieniem przewrotnym.
Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza...

wtorek, 20 lutego 2018

Dzień po dniu

20 lutego 2018

Bóg sprawiedliwych wyzwala z niewoli...

Słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do Mnie bezowocnie...

Mów do mnie, Panie - chwytam Twoje słowo...
Jest sieć - łowię ryby na głębi Twego królestwa...
Słucham Twego słowa - niech rośnie we mnie...
Miłość jest owocem modlitwy bycia z Tobą...

Modląc się, nie bądźcie gadatliwi jak poganie...

poniedziałek, 19 lutego 2018

Dzień po dniu

19 lutego 2018

Słowa Twe, Panie, są duchem i życiem...

Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz...

Świętość Boga jest pełnią miłości...
Bóg chce, abyś był do Niego podobny...
Służą ludziom ułomnym, Duch nas przemienia...
Rozpoznasz oblicze Boga w swoich rękach...


Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnie uczyniliście...

niedziela, 18 lutego 2018

Dzień po dniu

18 lutego 2018

Drogi Twe, Panie, to łaska i wierność...

Oto Ja zawieram przymierze z wami i z waszym potomstwem...

Jesteśmy Twoim przymierzem - obmyci Krwią Baranka...
Tak dokonałeś naszego ocalenia - z dna zagłady wydobyci...
Jesteś moim życiem, Jezu - moim zmartwychwstaniem...
Prowadzisz mnie przez pustynię świata do raju Domu Ojca...

Chrystus raz jeden umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić...

Ty wyszedłeś na pustynię, aby zniweczyć iluzję mojego szczęścia...
Byłeś kuszony, aby stanąć blisko mnie w walce, którą co dzień toczę...
Rozsypuje się w piasek pustyni mój złudny świat wielkich znaczeń...
Nadszedł czas konfrontacji bogów olimpu z górą błogosławieństw...

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię...

sobota, 17 lutego 2018

Dzień po dniu

17 lutego 2018

Naucz mnie chodzić drogą Twojej prawdy...

Pan cię zawsze prowadzić będzie, nasyci duszę Twoją na pustkowiach...

Idziemy za Tobą, Panie - grzech jest pośród nas...
Ty szukasz chorych - w ranach Twoich zdrowie...
Wzywasz po imieniu - nie gardzisz grzesznikiem...
Twój Duch nas przemienia - daje serce czyste...

Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają...

piątek, 16 lutego 2018

Dzień po dniu

16 lutego 2018

Sercem skruszonym nie pogardzisz, Panie...

Krzycz na całe gardło, nie przestawaj...

Wołam dziś i nikt mnie nie słucha...
Życie się rozpada - wróć do Pana...
Jezus pochwycony jest tu ze mną...
Wyjdź z grobu - post oczyszcza miłość...

Przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy będą pościć...

czwartek, 15 lutego 2018

Dzień po dniu

15 lutego 2018

Szczęśliwy człowiek, który ufa Panu...

Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście...

Jezus idzie ku śmierci - jest ofiara miłości...
Odrzucenie i podeptanie Boga, który kocha...
Wiara jest wyborem - decyzją drogi życia...
Jezus jest drogą - przez krzyż do życia...

Kto chce zachować swoje życie, straci je...

środa, 14 lutego 2018

Dzień po dniu

14 lutego 2018

Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni...

Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem...

Przychodzę dziś do Ciebie, mój Panie...
Otwieram moje serce i proszę przyjdź...
Ty jesteś zawsze blisko - pukasz do drzwi...
Moje nawrócenie serca - to Twoja miłość...

Oto teraz czas upragniony, oto teraz czas zbawienia...

Nowy czas dajesz mi - to pełnia Twojej miłości...
Nie mogę zmarnować czasu - Ty mnie nawiedzasz...
Modlitwa, post i jałmużna - z Tobą i dla Ciebie...
W ciszy i ukryciu idę za Tobą - Jezu ufam Tobie...

Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przez ludźmi...

wtorek, 13 lutego 2018

Dzień po dniu

13 lutego 2018

Błogosławiony, kogo Ty pouczasz...

Błogosławiony mąż, który oprze się pokusie...

Droga wiary jest walką - szatan nas kusi...
Z pomocą Pana odnosimy zwycięstwo...
Bóg jest dobry - daje nam dobre dary...
Bóg chce mieszkać w sercu człowieka...

Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego...

poniedziałek, 12 lutego 2018

Dzień po dniu

12 lutego 2018

Okaż nam litość, niech ożyję, Panie...

Za pełną radość poczytujcie sobie, bracia moi, ilekroć spadają na was różne doświadczenia...

Dziękuję Ci, Panie za trud choroby i słabość moją...
Ty jesteś blisko - wspierasz, gdy trzeba iść dalej...
Twój krzyż jest znakiem zwycięstwa - Panie...
Wiara dojrzewa w trudach zmagania z nędzą...

Czemu to plemię domaga się znaku...  

niedziela, 11 lutego 2018

Dzień po dniu

11 lutego 2018

Tyś mą ucieczką i moją radością...

Wszystko na chwałę Bożą czyńcie...

Człowiek jest, aby oddawał dziś chwałę Bogu...
Wszystko jest potrzebne - na swoim miejscu...
Pan uwalnia od demonów - abyś żył w pełni...
Dotknij mnie Panie - potrzebuję dziś Ciebie...

Chcę, bądź oczyszczony...

sobota, 10 lutego 2018

Dzień po dniu

10 lutego 2018

Pamiętaj o nas i przyjdź nam z pomocą...

Nie samym chlebem żyje człowiek,
lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych...

Wszyscy jesteśmy głodni chleba...
Jezus jest Chlebem - daje się nam...
Cud rozmnożenia dzieje się wciąż...
Eucharystia jest cudem miłości Boga...

A wziąwszy siedem chlebów, odmówił dziękczynienie, połamał i dawał uczniom, aby je podawali...

piątek, 9 lutego 2018

Dzień po dniu

9 lutego 2018

Ja jestem Bogiem, słuchaj mego głosu...

Otwórz, Panie, nasze serca, abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego...

Zło nas przestrasza - zamykamy się wewnętrznie...
Głuchota i niemota - to stan naszego życia dziś...
Bóg pierwszy otwiera - przychodzi dziś do nas...
Otwiera twoje serce - uwierz miłości - słuchaj...

Jesteś, aby głosić chwałę Pana i opowiadać dziwy...
Słuchaj Pana - Jego słowo ożywia i budzi nadzieję...
Otwórz serce - pokochaj brata, siostrę - jest miłość...
Nie lękaj się - nie stracisz dając to, co otrzymałeś...

Dobrze wszystko uczynił, nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę...czwartek, 8 lutego 2018

Dzień po dniu

8 lutego 2018

Pamiętaj o nas i przyjdź nam z pomocą...

Przyjmijcie w duchu łagodności zaszczepione w was słowo, które ma moc zbawić dusze wasze...

Twoje Słowo, Panie, jest światłem i życiem...
Ukazuje nam Twoją miłość, która zbawia i leczy...
Jest jak ziarno, które pada w glebę mego serca...
Przemienia mnie od środka - jest lampą na drodze...

Tak, Panie, lecz i szczenięta pod stołem jedzą okruszyny po dzieciach...   

środa, 7 lutego 2018

Dzień po dniu

7 lutego 2018

Słowa mądrości głosi sprawiedliwy...

Słowo Twoje, Panie, jest prawdą, uświęć nas w prawdzie...

Ty ukazujesz nam prawdę - objawiasz nam Ojca...
Poznajemy twoją miłość - ufamy Tobie, Panie...
Otwierają się nasze oczy na świat i człowieka...
Wszystko jest dziełem Twojej, Panie, mądrości...

Jest prawda o grzechu i przewrotności człowieka...
Jest w nas zepsucie - oddalamy się od Ciebie, Boże...
Serce człowieka jest jaskinią zbójców - to ciemność...
Ty, Jezu, przyszedłeś na świat, aby nas zbawić... 

Co wychodzi z człowieka, to czyni go nieczystym... wtorek, 6 lutego 2018

Dzień po dniu

6 lutego 2018

Jak miła, Panie, jest świątynia Twoja...

Czy jednak naprawdę zamieszka Bóg na ziemi...

Niepojęty Bóg jednak zamieszkał pośród nas...
Stał się człowiekiem - przyjął ludzkie ciało...
Dziś jest z nami Pan w Hostii - Chleb z nieba...
Oddajmy cześć Panu ustami i czystym sercem...

Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie...

poniedziałek, 5 lutego 2018

Dzień po dniu

5 lutego 2018

Wyrusz, o Panie, na miejsce spocznienia...

Jezus głosił Ewangelię o królestwie
i leczył wszystkie choroby wśród ludu...

Potrzebujemy Panie Jezu uzdrowienia...
Jesteśmy chorzy na ciele i na duchu...
Przyjdź Panie i dotykaj naszych ran...
Tylko Ty jesteś naszym uzdrowieniem...

A wszyscy, którzy się Go dotknęli, odzyskiwali zdrowie...

niedziela, 4 lutego 2018

Dzień po dniu

4 lutego 2018

Panie, Ty leczysz złamanych na duchu...

Biada mi bowiem, gdybym nie głosił Ewangelii...

Idziemy dalej głosić i czynić Ewangelię...
Dotykać chorych, wyprowadzać z grobu...
Misja jest dzisiaj ciągle żywa - świat tonie...
Jest wciąż wielka rzesza ludzi zagubionych...

Ukazywać światu prawdziwe oblicze Boga...
Wyzwalać z grzechu ludzi upadłych na duchu...
Jezus dziś puka do serc pośród ciemności...
Duch namaszcza nowych świadków Boga...

Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo po to wyszedłem...

sobota, 3 lutego 2018

Dzień po dniu

3 lutego 2018

Naucz mnie, Panie, mądrych ustaw swoich...

Proś o to, co mam ci dać...

Czego ci potrzeba - czego dziś szukasz...
Jaka niemoc trawi twoje nędzne życie...
Ojciec daje Ducha tym, którzy proszą...
Niech rozpali miłość w twoim sercu...

Pójdźcie wy sami osobno na pustkowie i wypocznijcie nieco...

piątek, 2 lutego 2018

Dzień po dniu

2 lutego 2018

Pan Bóg Zastępów, On jest Królem chwały...

Oto Ja wyślę anioła mego, aby przygotował drogę przede Mną...


Twój Anioł Cię poprzedza - Ty idziesz za nim...
Świątynia mego serca wypełnia się Twą chwalą...
Twój Duch jest mi natchnieniem - daje poznanie...
Ujrzałem Ciebie, Panie - mogę iść już do Ojca...

Duch Święty spoczywał na nim...
Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni...


czwartek, 1 lutego 2018

Dzień po dniu

1 lutego 2018

Ty, Panie Boże, panujesz nad wszystkim...

Ty zaś bądź mocny i okaż się mężem!
Będziesz strzegł zarządzeń Pana, Boga twego...
aby ci się powiodło wszystko, co zamierzasz, i wszystko, czym się zajmiesz...

Ty, Panie, jesteś mocą w mej słabości...
Tobie oddaje swoje życie i zadania...
Twój Duch niech mnie dziś prowadzi...
Moc Ducha rozprasza ciemności zła...

Oni więc wyszli i wzywali do nawracania się. Wyrzucali też wiele złych duchów, a wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali...środa, 31 stycznia 2018

Dzień po dniu

31 stycznia 2018

Daruj mi, Panie, winę mego grzechu...

Skąd to u Niego?
I co to za mądrość, która Mu jest dana?...

Patrzyli na Niego z podejrzliwością...
Nie dowierzali Mu - byli zamknięci...
Wiara otwiera na działanie Jezusa...
Duch chce przez ciebie czynić cuda...

I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu...

wtorek, 30 stycznia 2018

Dzień po dniu

30 stycznia 2018

Ku Tobie, Panie, wznoszą moją duszę...

Jezus wziął na siebie nasze słabości i dźwigał nasze choroby...

 Przychodzimy do Ciebie, Jezu, z naszą słabością...
W Twoich, Panie, ranach jest nasze uzdrowienie...
Z wiarą dotykamy Ciebie - otwierasz nasze grobu...
Dajesz nam nowe życie - w mocy Ducha posyłasz...

Talitha kum, to znaczy: Dziewczynko, mówię co wstań!  

poniedziałek, 29 stycznia 2018

Dzień po dniu

29 stycznia 2018

Powstań, o Panie, ocal moje życie...

Jezus i uczniowie Jego przybyli na drugą stronę jeziora...

Jak wygląda druga strona twojego życia?...
Jakie demony grasują w twoich grobach?...
Czy wiesz, że Jezus do ciebie przychodzi?...
On jest Zbawcą - uwalnia nas od demonów...

Zaufaj Panu i otwórz się na Jego przyjście...
Otwiera grobu, światło miłości przenika...
Uwalnia i posyła do swoich jako świadka...
Rozgłaszaj ludziom - aby się dziwili... 

Wracaj do domu, do swoich, i opowiedz im wszystko, co Pan ci uczynił i jak ulitował się nad tobą...
  

niedziela, 28 stycznia 2018

Dzień po dniu

28 stycznia 2018

Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie...

Podobnie i kobieta: niezamężna i dziewica troszczy się o sprawy Pana...

Gdzie jest Pan w twoim życiu?...
Jakie troski zajmują twoje życie?...
Słowo z mocą Pana niech wyzwala...
Prorok niesie światu słowo życia...

Uszanuj godność czystych dziewic...
Zrzuć troskę - myśl o sprawie Jezusa...
Bądź znakiem nadziei dla świata dziś...
Milcz demonie - niech przemówią anioły...

Wtedy duch nieczysty zaczął nim miotać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego...

sobota, 27 stycznia 2018

Dzień po dniu

27 stycznia 2018

Stwórz, o mój Boże, we mnie serce czyste...

Zgrzeszyłem wobec Pana...

Jestem grzesznikiem i wyznaję Tobie, Panie...
Ciemności i burze przechodzą przeze mnie...
Wiara moja złamana - a Ty, Panie śpisz...
Powstań, przebacz i płyńmy na drugi brzeg...

Czemu tak bojaźliwi jesteście?
Jakże brak wam wiary.

piątek, 26 stycznia 2018

Dzień po dniu

26 stycznia 2018

Głoście cześć Pana wśród wszystkich narodów...

Abyś rozpalił na nowo charyzmat Boży...

Duch Święty jest i działa dziś przez ludzi...
Ciągle trzeba przyzywać Ducha Świętego...
Misja zbawienia spełnia się dziś w kościele...
Jesteś posłany - idź i zaangażuj się w misję...

Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało...

czwartek, 25 stycznia 2018

Dzień po dniu

25 stycznia 2018

Idźcie i głoście światu Ewangelię...

Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz...

Nawrócenie to nowe narodzenie przez Krzyż Jezusa...
Przejście od prawa i grzechu do łaski i Ducha Świętego...
Pochwyceni w miłości - nie żyjemy już dla siebie...
Niesiemy światu Ewangelię życia - Bóg ciebie kocha...

Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu...

środa, 24 stycznia 2018

Dzień po dniu

24 stycznia 2018

Zachowam wiecznie łaskę dla Dawida...

Ja będę mu ojcem, on będzie mi synem...

Jezus jest owocem drzewa dawidowego...
Świątynia Pana jest w naszych sercach...
Słowo jak ziarno wchodzi w glebę serc...
Tam będzie owoc naszego życia wiary...

To ci, którzy wprawdzie słuchają słowa, lecz troski tego świata, ułuda bogactwa i inne żądze wciskają się i zagłuszają słowo...

wtorek, 23 stycznia 2018

Dzień po dniu

23 stycznia 2018

Pan Bóg Zastępów, On jest Królem chwały...

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi,
że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom...

Ciągle poznaję Twoją miłość Panie...
Nie opuszczasz mnie nigdy mój Boże...
Zawsze jest wyjście - ufaj Jezusowi...
Wola Boża jest przestrzenią wolności...

Bo kto pełni wolę Bożą, ten jest Mi bratem, siostrą i matką...
  

poniedziałek, 22 stycznia 2018

Dzień po dniu

22 stycznia 2018

Zachowam wieczną łaskę dla Dawida...

Oto my jesteśmy kości twoje i ciało...

Jesteśmy Twoim Ciałem - Panie Jezu...
Należymy do Ciebie - Ty nas kochasz...
Tak - namaszczeni Duchem Świętym...
Idziemy z misją do ludzi zbłąkanych...

Namaścili więc Dawida na króla nad Izraelem...

niedziela, 21 stycznia 2018

Dzień po dniu

21 stycznia 2018

Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami...

Czas jest krótki...
Przemija postać tego świata...

Prowadzisz nas, Panie, do domu Ojca...
Tu w świecie wszystko jest względne...
Wielkim darem miłość - ona pozostanie...
Miej wolne serce - wszystko będzie dane...

Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże...
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię...

Dziś powrót do przyjaźni z dobrym Bogiem...
On jest zawsze blisko - miłość zawsze nowa...
Przychodzi i woła - jest dziś misja dla ciebie...
Trzeba wciąż łowić ludzi dla miłości Pana...

Pójdźcie za Mną, a sprawie, że staniecie się rybakami ludzi...

sobota, 20 stycznia 2018

Dzień po dniu

20 stycznia 2018

Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie...

Otwórz, Panie, nasze serca, abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego...

Trzeba Pana słuchać sercem...
Słowo Boże rodzi w nas wiarę...
Przejście od zmysłów do ducha...
Dokonuje się wyjście poza siebie...

Odszedł od zmysłów...

piątek, 19 stycznia 2018

Dzień po dniu

19 stycznia 2018

Zmiłuj się, Boże, zmiłuj się nad nami...

W Chrystusie Bóg pojednał świat ze sobą,
nam zaś przekazał słowo jednania...

Powróciliśmy do Ojca przez krzyż Jezusa...
Jesteśmy ludem pojednamy - Jezus jest Panem...
On wybrał nas i namaścił Duchem Świętym...
Jesteśmy posłani do świata z miłością Ojca...

Ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki i by mieli władzę wypędzać złe duchy...

czwartek, 18 stycznia 2018

Dzień po dniu

18 stycznia 2018

Bogu zaufam, nie będę się lękał...

Nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus, śmierć zwyciężył,
a na życie rzucił światło przez Ewangelię...

Jesteś, Jezu moim Życiem - uzdrowieniem...
W nędzy i słabości przychodzę do Ciebie...
Miłość Twoja uzdrawia - podnosi mnie...
Pokonałeś moją śmierć - jest pełnia życia...

Cisnęli się do Niego, aby Go dotknąć...  

środa, 17 stycznia 2018

Dzień po dniu

17 stycznia 2018

Błogosławiony Pan, Opoka moja...

Ty idziesz na mnie z mieczem, dzidą i zakrzywionym nożem, ja zaś idę na ciebie w imię Pana Zastępów...

Bóg jest wspomożycielem - zaufaj Panu...
Otwórz się - chce działać przez ciebie...
Będzie zwycięstwo - miłość nie ustanie...
Zawsze jestem z tobą - śmiało idź do przodu...

Jezus głosił Ewangelię o królestwie i leczył wszelkie choroby wśród ludu...  

wtorek, 16 stycznia 2018

Dzień po dniu

16 stycznia 2018

Ja sam wybrałem Dawida na króla...

Abyśmy wiedzieli, czy jest nadzieja naszego powołania...

Nasze powołanie jest dla każdego szansą miłości...
Misja twoja jest wyjściem do świata z dobrem...
Jesteś potrzebny i niezastąpiony w królestwie...
Jezus wybrał ciebie i jest Panem twojego życia...

Syn Człowieczy jest Panem szabatu...

poniedziałek, 15 stycznia 2018

Dzień po dniu

15 stycznia 2018

Temu, kto prawy, ukażę zbawienie...

Lepsze jest posłuszeństwo, od ofiar...

Gorliwość nie wystarcza - trzeba posłuszeństwa...
Słuchaj głosu Pan - Jezus ciebie poprowadzi...
Nie osądzaj braci - chciej zrozumieć ich obyczaje...
Szukaj dobra i bądź cierpliwy - światło oświeci...

Młode wino należy wlewać do nowych bukłaków...

niedziela, 14 stycznia 2018

Dzień po dniu

14 stycznia 2018

Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę...

Za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci. 
Chwalcie więc Boga w waszym ciele...

Twoje ciało ofiaruj Panu jako akt miłości Boga...
Serce świątynią Ducha Świętego - bądź uważny...
Idź za Jezusem - On jest twoim Mesjaszem...
Czystość serca znakiem twojej wiarygodności...

Pośród ciemności ukaż kierunek poszukiwań Boga...
Przyprowadź swego brata do Jezusa - on Go szuka...
Jesteś na drodze, która prowadzi do twego spełnienia...
Jezus zmienia twoje imię - nadaje ci nową tożsamość...

Znaleźliśmy Mesjasza...

sobota, 13 stycznia 2018

Dzień po dniu

13 stycznia 2018

Król się weseli z Twej potęgi, Panie...

Pójdź za Mną...

Jezus powołuje chorych grzeszników...
Jesteś bardzo słaby - On wie wszystko...
Dotyka twoich ran - chce przez ciebie działać...
Dziękuję Ci że mnie wybrałeś - powołałeś...

Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają.
Nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników...

piątek, 12 stycznia 2018

Dzień po dniu

12 stycznia 2018

Na wieki będę sławił łaski Pana...

Wielki prorok powstał między nami i Bóg nawiedził lud swój...

Wszyscy jesteśmy paralitykami - potrzebujemy Jezusa...
On widzi nasze serca - grzech jest naszym paraliżem...
Przynieśli go - sam nie mógł przyjść do Jezusa...
Wstawiennictwo otwiera bramy działania Ducha w nas...

Dziecko, odpuszczone są twoje grzechy...

czwartek, 11 stycznia 2018

Dzień po dniu

11 stycznia 2018

Wyzwól nas, Panie, przez Twe miłosierdzie...

Jeżeli chcesz, możesz mnie oczyścić...

Trąd jest symbolem grzechu - tak wszyscy zgrzeszyli...
Grzech wyklucza nas ze społeczności - jesteś na pustyni...
Jezus wziął na siebie grzech świata - stał się trędowaty...
Uzdrawia nas i przywraca społeczności - jesteś czysty...

Chcę, bądź oczyszczony...

środa, 10 stycznia 2018

Dzień po dniu

10 stycznia 2018

Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę...

Oto jestem, przecież mnie wołałeś...

W ciemności Bóg woła do ciebie...
jest wspaniały plan życia - misja...
Szukasz uzdrowienia - sensu życia...
On szuka wszystkich - jest z tobą...

Wszyscy Cię szukają...

Dzień po dniu

9 stycznia 2018

Całym swym sercem raduję się w Panu...

Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku?
Przyszedłeś nas zgubić...

Jesteś, Panie naszym ocaleniem - przychodzisz...
W okowach naszych namiętności - oczekujemy...
Niech Twoje słowo z mocą przeniknie ciemność...
Przyjdź i wyprowadź nas ku wolności i nadziei...

Nowa jakaś nauka z mocą.
Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne...

poniedziałek, 8 stycznia 2018

Dzień po dniu

8 stycznia 2018

Złożę Ci, Boże, ofiarę pochwalną...

Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże...
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię...

Nawrócenie jest otwarciem się na przygodę Bożej miłości...
Bóg mnie kocha i ma wspaniały plan dla mojego życia...
Jezus mnie woła - idę za Nim - jestem rybakiem ludzi...
Misja jest wielka - Duch mnie namaszcza dla służby...

Pójdźcie za Mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi...

niedziela, 7 stycznia 2018

Dzien po dniu

7 stycznia 2018

Będziecie czerpać ze zdrojów zbawienia...

Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko...

Człowiek jest istotą poszukującą - gdzie jest sens...
Bóg, dobry Ojciec szuka zagubionego człowieka...
Przyjdź do wody żywej - twoje pragnienie miłości...
Słuchaj Słowa Pana - ziarno i gleba twego serca...

A któż zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym?...

Jesteś powołany do zwycięstwa - uwierz Miłości...
Jezus jest twoim Panem - Duch Święty przychodzi...
Przymierze chrztu jest fundamentem twej Paschy...
Ojciec ma upodobanie w tobie - jesteś wybrany...

Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie...

sobota, 6 stycznia 2018

Dzień po dniu

6 stycznia 2018

Uwielbiają Pana wszystkie ludy ziemi...

Powstań! Świeć, Jeruzalem, bo przyszło twe światło i chwała Pańska rozbłyska nad tobą...

Uczeń Chrystusa nosi w sobie blask Jego chwały...
Misja w świecie to roznosić woń poznania Pana...
Światło miłości w twoim sercu motywuje życie...
Każda chwila przeniknięta obecnością Jego Ducha...

Wtedy zobaczysz i promienieć będziesz, a serce twe zadrży i rozszerzy się ...

Wiara rozszerza horyzonty postrzegania świata...
Nowe serce i nowe oczy widzą i czują nowy świat...
Idziemy w poszukiwaniu Tego który przyszedł...
To ty jesteś gwiazdą Jego obecności w świecie...

Ujrzeliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać pokłon Panu...

piątek, 5 stycznia 2018

Dzień po dniu

5 stycznia 2018

Niech cała ziemia śpiewa swemu Panu...

Czy może być coś dobrego z Nazaretu?...

Kim Ty jesteś - za Kogo się uważasz?...
Twoje - Pójdź za Mną - mnie wzywa...
Czynisz wyłom w moim twardym sercu...
A jednak poznałeś mnie - schwyciłeś...

Jestem Twój - nie mogę się oprzeć wezwaniu...
Przychodzisz delikatnie - a jesteś jak huragan...
Przewalasz moje bóstwa - stawiasz nowy świat...
Jesteś krainą nadziei i życia w pełni - mój Pan...

Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela...

czwartek, 4 stycznia 2018

Dzień po dniu

4 stycznia 2018

Ziemia ujrzała swego Zbawiciela...

Czego szukacie?...

Człowiek szuka wciąż - Bóg szuka człowieka...
Przedziera się przez gęste zarośla ciemności zła...
Kręci się wokół - biegnie donikąd - jest ślepy...
Słowo Ojca - Jezus jest, aby wejść w twoje życie...

Znaleźliśmy Mesjasza...

środa, 3 stycznia 2018

Dzień po dniu

3 stycznia 2018

Ziemia ujrzała swego Zbawiciela...

Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata...

To prawda o Jezusie - Synu Człowieczym...
On jest ocaleniem naszym - Jego krzyż...
Krew Baranka obmywa nasze grzechy...
Jest prawdziwym Bogiem - my Jego braćmi...

Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym...

wtorek, 2 stycznia 2018

Dzień po dniu

2 stycznia 2018

Ziemia ujrzała swego Zbawiciela...

Kto ty jesteś?...

Żyjemy w półcieniach kłamstw i złudnych iluzji...
Nie wiemy kim jesteśmy i kto jest naszym Bogiem...
Duch Prawdy objawia nam naszą tożsamość...
Jezus jest źródłem naszej tożsamości i powołania...

Jam głos wołający na pustyni...

poniedziałek, 1 stycznia 2018

Dzień po dniu

1 stycznia 2018

Bóg miłosierny niech nam błogosławi...

Niech cię Bóg błogosławi i strzeże...

Przejście od starego do nowego - Jezus z nami...
Nadzieje i obawy - dziękujemy za to, że jesteś...
Czas nas pędzi - śpieszymy się - nie mamy czasu...
PEŁNIA CZASU - to Jezus, który wszedł w świat...

Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą
I ci co nie odchodzą nie zawsze powrócą
I nigdy nie wiadomo mówiąc o miłości
Czy pierwsza jest ostatnią czy ostatnia pierwszą    xJT

A zatem nie jesteś już niewolnikiem lecz synem...