poniedziałek, 24 września 2018

Dzień po dniu

24 września 2018

Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie...

Nikt nie zapala lampy i nie przykrywa jej garncem ani nie stawia pod łóżkiem; lecz umieszcza na świeczniku...

Światło jest aby świeciło w ciemności - nie ukrywaj wiary...
Ogień ogrzewa i spala - przyciąga i przeraża - ogień Ducha...
Słowo jest posłane jak ziarno - słuchaj, abyś żył w wolności...
Wiara jest drogą przez ciemność i ogień - jest walką i pełnią...

Uważajcie więc, jak słuchacie...

sobota, 22 września 2018

Dzień po dniu

22 września 2018

W światłości wiecznej będę widział Boga...

A jak zmartwychwstają umarli?...
W jakim ukazują się ciele?...

Ziarno słowa jest początkiem życia wiary w nas...
Są przeszkody - słowo nie przyjęte, zmarnowane...
To Duch Święty sprawia w nas rozwój życia wiary...
Wszystko prowadzi do zmartwychwstania i chwały...

Przez troski, bogactwa i rozkosze życia, nie wydają owocu...

Najlepszym nauczycielem są zawsze porażka i upadek - sukces ma nam niewiele do zaoferowania...
Bądź wdzięczny za krytykę i poniżenia - bo inaczej przywłaszczyłbyś sobie to, co jest dziełem Boga...

piątek, 21 września 2018

Dzień po dniu


21 września 2018

Po całej ziemi ich głos się rozchodzi...

Aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syn Bożego...

Moja nędza woła o Twoje miłosierdzie, Panie...
Jestem rozsypany, ciemność mnie ogarnia...
Podejdź do mnie i wezwij po imieniu - będę żył...
Jesteś dobrym Bogiem - tylko Tobie ufam...

Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary...

czwartek, 20 września 2018

Dzień po dniu

20 września 2018

Dziękujcie Panu, bo nasz Pan jest dobry...

Jestem bowiem najmniejszy ze wszystkich apostołów i niegodzien zwać się apostołem, bo prześladowałem Kościół Boży...

Idziemy za Tobą, Panie, słabość na przygnębia...
Ty wzywasz i ukazujesz drogę - chcemy iść...
Upadamy, ciemność nas ogarnia - podaj mi rękę...
Jesteś mocą i nadzieją - unieś nas do góry Panie...

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię...  

środa, 19 września 2018

Dzień po dniu

19 września 2018

Szczęśliwy naród wybrany przez Pana...

Starajcie się o większe dary, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą...

Potrzebujemy ciebie jak spękana, zeschła ziemia...
Bez ciebie życie ludzkie jest puste i banalne...
Jesteś darem Boga, sztuką do uczenia - miłością...
Uwierzyliśmy miłości - jest ona w sercu człowieka...

Przyszedłeś Jezu do nas - ukazujesz nam Ojca...
On kocha nas bez granic - przebacza nam grzechy...
Krzyż Jezusa jest drzewem zwycięstwa miłości...
Twój Duch działa w nas - miłość się rozlewa... 

Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma...
Miłość nigdy nie ustaje...
  

wtorek, 18 września 2018

Dzień po dniu

18 września 2018

Chłopcy i dziewczęta, chwalcie imię Pana...

Świat zaś przemija, a z nim jego pożądliwość; kto zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki...

 Kim ja naprawdę jestem i dokąd zmierzam w życiu...
Jakie znaczenie ma poświęcenie i szukanie prawdy...
Jak szukać Boga, aby Go naprawdę znaleźć w życiu...
Czy Jezus jest blisko mnie - gdy Go nie ma w sercu...

Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca...
  

poniedziałek, 17 września 2018

Dzień po dniu

17 września 2018

Głoście śmierć Pańską, aż powtórnie przyjdzie...

Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb i pijecie kielich, śmierć Pana głosicie, aż przyjdzie...

Potrzebujemy Ciebie, Panie - jesteś słowem i chlebem...
Nasza ciemność i kajdany bolą i wołają o wyzwolenie...
Wiara podupada - doczesność przygniata i zniewala...
Przyjdź - przełam nasz opór zwątpienia - ocal nas, Panie... 

Tak wielkiej wiary nie znalazłem nawet w Izraelu...  

niedziela, 16 września 2018

Dzień po dniu

16 września 2018

W krainie życia będę widział Boga...

Oto Pan Bóg mnie wspomaga!
Któż mnie potępi?

Jezu - Ty jesteś Mesjaszem, przyszedłeś i jesteś...
Jesteś blisko choć Cię nie widać - Twój Krzyż jest...
Musisz umrzeć, aby naprawdę żyć - chwałą nieba...
Przemiana myślenia, nowe oczy - widzieć jak Bóg... 

Kto chce zachować swoje życie, straci je... 

W wierze Chrystus nie jest tylko Tym, w którego wierzymy, najwyższym objawieniem miłości Bożej, ale także Tym, z którym się jednoczymy, aby móc uwierzyć...
Wiara nie tylko patrzy na Jezusa, ale patrzy z punktu widzenia Jezusa, Jego oczami; jest uczestnictwem w Jego sposobie patrzenia...
Lumen fidei 18   

sobota, 15 września 2018

Dzień po dniu

15 września 2018

Wybaw mnie, Panie, w miłosierdziu swoim...

A chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał...

Zło nas niszczy i zadaje cierpienie...
Jesteś słaby - wchodzisz w grzech...
Twój krzyż jest ciężarem - powala...
Jezus podnosi - ożywia, wyzwala... 

Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu...  

piątek, 14 września 2018

Dzień po dniu

14 września 2018

Wielkich dzieł Boga nie zapominajmy...

Zgrzeszyliśmy, szemrząc przeciw Panu i przeciw tobie...

Krzyż - drogowskaz życia i nadziei...
Zwycięstwo przez posłuszeństwo...
Miłość ukrzyżowana jest życiem...
Przyciąga nas Pan wiszący na krzyżu... 
Tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego...  

czwartek, 13 września 2018

Dzień po dniu

13 września 2018

Prowadź mnie, Panie, swą drogą odwieczną...

Miłujcie waszych nieprzyjaciół...

Przekraczać granice miłości - tylko w Duchu...
Zło zwyciężać miłością bez granic - w Duchu...
Dawać - gdy nam nic nie dają - tylko w Duchu...
Duch Święty przychodzi z pomocą naszej nędzy... 

Dawajcie, a będzie wam dane...  

środa, 12 września 2018

Dzień po dniu

12 września 2018

Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha...

Czas jest krótki...

Czas szybko leci - idziemy za Tobą, Panie...
Nic mnie może mnie związać tu na amen...
Pragniemy szczęścia - jest dla nas u Ciebie...
Twoja miłość Panie jest naprawdę wszystkim... 

Przemija bowiem postać tego świata...  

wtorek, 11 września 2018

Dzień po dniu

11 września 2018

Pan w swoim ludzie upodobał sobie...

Wyszedł na górę, aby się modlić...

Wyprowadź nas, Panie - daj łaskę bycia z Tobą...
Światło Twej miłości niech rozproszy ciemność...
Wzywasz nas po imieniu - idziemy już za Tobą...
Chcemy być blisko, dotykać - abyś nas uzdrowił...  

A cały tłum starał się Go dotknąć, ponieważ moc wychodziła od Niego i uzdrawiała wszystkich...   

poniedziałek, 10 września 2018

Dzień po dniu

10 września 2018

Prowadź mnie, Panie, w swej sprawiedliwości...

Wyrzućcie więc stary kwas, abyście się stali nowym ciastem...

Przyjdź do mnie, Panie w mojej cielesności...
Oczyść mnie i uczyń świątynią Twojej chwały...
Nie odrzucaj mnie, Panie - chcę iść za Tobą...
Moją kruchość niech przeniknie Duch miłości...  

Chrystus bowiem został złożony w ofierze jako nasza Pascha...  

poniedziałek, 3 września 2018

Dzień po dniu

3 września 2018

Jakże miłuję Prawo Twoje, Panie...

Tylko Jezusa Chrystusa, i to ukrzyżowanego...

W Krzyżu jest miłość i życie - dar dla mnie...
Zostałem uratowany i wybrany przez Pana...
Przyjąłem słowo Pana i uwierzyłem miłości...
Pan mnie namaścił i posłał mnie - jest misja...

Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie...

wtorek, 28 sierpnia 2018

Dzień po dniu

28 sierpnia 2018

Pan Bóg nadchodzi, aby sądzić ziemię...

Niech was w żaden sposób nikt nie zwodzi...

Szukamy prawdy w gąszczu pozorów...
Gdzie jesteś, Panie, gdy Ciebie nie ma...
Oczyść moje serce - Twoje miłosierdzie...
Prowadź po drogach życia i nadziei... 

Oczyść wpierw wnętrze kubka, żeby i zewnętrzna jego strona stała się czysta...  

czwartek, 16 sierpnia 2018

Dzień po dniu

16 sierpnia 2018

Wielkich dzieł Boga nie zapominajmy...

Panie, ile razy mam przebaczyć...

Bóg jest dobry - przebacza nam grzechy...
Miłosierdzie jest darem i wezwaniem...
Przebaczać zawsze i prosić o przebaczenie...
Wszyscy jesteś słabi - wciąż ranimy braci...
  
Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski...  

środa, 15 sierpnia 2018

Dzień po dniu

15 sierpnia 2018

Stoi Królowa po Twojej prawicy...

Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli...

Niebo miejscem przebywania Maryi...
Idziemy za Chrystusem w wędrówce przez ziemie...
Oddajemy chwale Bogu wraz z Maryją...
Wszystko zmienia się w nas - idziemy do chwały...

Wielbi dusza moja Pana
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim...
  

wtorek, 14 sierpnia 2018

Dzień po dniu

14 sierpnia 2018

Nad miód są słodsze Twoje przykazania...

Synu człowieczy, zjedz to, co masz przed sobą...

Weź Biblię, czytaj i rozważaj Słowo Pana...
Niech twe serce nasączy się miodem Słowa...
Słowo w życie swe wprowadzaj - żyj Słowem...
Niech Słowo uczyni cię dzieckiem w domu Boga...

Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego...  

poniedziałek, 13 sierpnia 2018

Dzień po dniu

13 sierpnia 2018

Niebo i ziemia pełne chwały Twojej...

Bóg wezwał nas przez Ewangelię, abyśmy dostąpili chwały Pana naszego Jezusa Chrystusa...

Bóg wciąż objawia nam swoje oblicze w Jezusie...
Wiara jest uszczęśliwiającym poznawaniem Boga...
Poprzez doświadczenie chwały Jezus nas prowadzi...
Ciągle Jezus przychodzi i oddaje się nam w krzyżu...

Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi...  

niedziela, 12 sierpnia 2018

Dzień po dniu

12 sierpnia 2018

Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry...

Wstań i jedz, bo przed tobą długa droga...

Idziemy z Tobą - Ty nas karmisz chlebem miłości...
Jest smutek, chcemy już umrzeć - samotni i słabi ...
Jest w nas lęk - Ty jesteś nadzieją i pokojem serc...
Ojciec Twój daje nam łaskę wiary - stajemy na nogi...

Nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym zostaliście opieczętowani...

Uwierzyć w miłość potężniejszą niż mój grzech...
Dać się pochwycić Jezusowi - On nas wzywa...
To, co niemożliwe staje się dziś faktem - Jezus...
Bóg jest człowiekiem - przyjął na siebie mój grzech...

Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec...  

sobota, 11 sierpnia 2018

Dzień po dniu

11 sierpnia 2018

Pan nie opuszcza tych, co Go szukają...

Oto zginie ten, co jest ducha nieprawego, a sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierności...

Nie rozumiemy sensu wydarzeń w naszym świecie...
Narzekamy - Bóg o nas zapomniał - innym jest lepiej...
Wszystko nas boli i przestrasza - jak tu można żyć...
Jezus jest blisko - cierpi z tobą - w Jego ranach życie...

Panie, zlituj się nad moim synem...  

piątek, 10 sierpnia 2018

Dzień po dniu

10 sierpnia 2018

Mąż sprawiedliwy obdarza ubogich...

Kto skąpo sieje, ten skąpo i zbiera...
Radosnego dawcę miłuje Bóg...

Doświadczam swojej nędzy - słowo mnie oskarża...
Chcę czynić dobro - wciąż schodzę na bezdroża...
Mówię: Jezus jest Panem - w centrum jestem JA...
Co mam zrobić, aby żyć prawdziwie Ewangelią?... 

Ten, kto kocha swoje życie, traci je...  

czwartek, 9 sierpnia 2018

Dzień po dniu

9 sierpnia 2018

Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha...

Poślubię cię sobie przez wierność, a poznasz Pana...

Wszyscy jesteśmy zakochani, ale gdzie w kim...
Gdzie jest ta miłość, która tak mocno oszalała...
On rzucił się w przepaść świata - ciebie ocalił...
Jesteś starty na proch - teraz możesz żyć pełnią...

Bo kto chce zachować swoje życie, straci je...  

środa, 8 sierpnia 2018

Dzień po dniu

8 sierpnia 2018

Pan nas obroni, tak jak pasterz owce...

Znowu cię zbuduję i będziesz odbudowana...

Wyjść z dna zagłady, odbudować swoje życie...
Bóg przychodzi z pomocą - zaufaj Jego miłości...
Przyjmij Jego Ducha - pozwól Mu działać...
Uzdrawia wiarę - niech ona w tobie rozkwitnie... 

O niewiasto, wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie, jak pragniesz...  

wtorek, 7 sierpnia 2018

Dzień po dniu

7 sierpnia 2018

Pan się objawi w chwale na Syjonie...

Wy będziecie moim narodem, a Ja będę waszym Bogiem...

Przymierza miłości - Bóg mnie pierwszy umiłował...
Błogosławieństwo i ocalenie - to dar miłości Boga...
Zmagamy się pośród ciemności - Jezus przychodzi...
Daje pokój, bezpieczeństwo i radość - jest z nami...

Odwagi!
To Ja jestem, nie bójcie się!
  

poniedziałek, 6 sierpnia 2018

Dzień po dniu

6 sierpnia 2018

Pan wywyższony króluje nad ziemią...

A oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy...

Idziemy za Tobą - wchodzimy na tę górę...
Oblicze Twoje jaśnienie - obłok zakrywa...
Twoja chwała - głos Ojca - jesteś z nami...
Blask Twój mam w sercu - Jezu ufam Tobie...

To jest mój Syn umiłowany,
w którym mam upodobanie,
Jego słuchajcie...
  

niedziela, 5 sierpnia 2018

Dzień po dniu

5 sierpnia 2018

Pokarmem z nieba Pan swój lud obdarzył...

Trzeba porzucić dawnego człowieka, który ulega zepsuciu na skutek zwodniczych żądz...

Wiara jest poszukiwaniem Boga w codzienności...
Idziemy jak we mgle tylu spraw i trosk - gdzie Bóg?...
Niewidzialny Bóg ukrył się w kawałku chleba...
Jest życiem i nadzieją - daje nową szatę chwały...

Szukacie Mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście chleb do syta...
  

sobota, 4 sierpnia 2018

Dzień po dniu

4 sierpnia 2018

W Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie...

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie...

Świadectwo męczeństwa jest siła ducha ludzkiego...
Tyle jest męczenników w dziejach Kościoła...
Jan Chrzciciel jest symbolem - wypełnił misję...
Ja jestem posłany - Duch Święty jest mocą miłości...

Daj mi na misie głowę Jana Chrzciciela...
  

piątek, 3 sierpnia 2018

Dzień po dniu

3 sierpnia 2018

W Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie...

Cały lud zgromadził się dokoła Jeremiasza w domu Pańskim...

 Niedowiarstwo zaślepia dziś wewnętrznie człowieka...
Trudno światłu przebić się przez ten beton zwątpienia...
Nie chcą słuchać słowa prawdy i nie pojmują miłości...
Jak dużo jest dziś ludzi żyjących w duchu zwątpienia...

Skąd u Niego ta mądrość i cuda?... 

 

czwartek, 2 sierpnia 2018

Dzień po dniu

2 sierpnia 2018

Szczęśliwi, kogo wspiera Bóg Jakuba...

Wstań i zejdź do domu garncarza; tam usłyszysz moje słowa...

Cudownie stworzyłeś mnie, Panie - dzięki Ci...
Jesteśmy dziełem Twoich rąk - idziemy do Ciebie...
Twoja sieć zagarnia nas dla Twojej miłości...
Chcemy być z Tobą, Jezu - teraz i na zawsze...

Podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzucającej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju...
  

środa, 1 sierpnia 2018

Dzień po dniu

1 sierpnia 2018

Bóg jest ucieczką w dniu mego ucisku...

Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli...

Idziemy razem poszukując szczęścia...
Są przeciwności - słabość nas ogarnia...
Chcemy żyć pięknie - słońce nas powala...
Jezu przyjdź do mnie - bez Ciebie pustka...

Podobne jest królestwo niebieskie do kupca poszukującego pięknych pereł...  

wtorek, 31 lipca 2018

Dzień po dniu

31 lipca 2018

Wyzwól nas, Boże, dla imienia Twego...

Uznajemy, Panie, naszą niegodziwość, przewrotność naszych przodków, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie...

Jesteś moim ocaleniem - Twój Krzyż...
Jestem grzesznikiem - zmiłuj się Panie...
Twój Duch jest światłem sumienia mego...
Rozpoznać dobro w słabym człowieku...

Ziarnem jest słowo Boże, a siewcą jest Chrystus,
każdy, kto Go znajdzie, będzie żył na wieki...
  

poniedziałek, 30 lipca 2018

Dzień po dniu

30 lipca 2018

Wspomnij na Boga, który stworzył ciebie...

Ze swej woli zrodził nas Ojciec przez słowo prawdy, byśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń...

Zrodzeni przez Ducha do życia w pełni...
Wyzwoleni z dna zagłady ku światłości...
Idziemy za Tobą - Panie i Zbawicielu nasz...
Aby przynieść obfity owoc Królestwa...

 Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy...  

niedziela, 29 lipca 2018

Dzień po dniu

29 lipca 2018

Otwierasz rękę, karmisz nas do syta...

Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój...

Twoje Ciało, Jezu, połamane tworzy jedność wspólnoty...
Jesteśmy jedno przez przyjaźń z Tobą, Jezu - w Duchu...
Tak różni i rozbiegani jednoczymy się przez Ducha Twego...
Chcemy być wierni powołaniu - idziemy za Tobą w miłości...

Wielki prorok powstał między nami i Bóg nawiedził lud swój...  

sobota, 28 lipca 2018

Dzień po dniu

28 lipca 2018

Jak miła, Panie, jest świątynia Twoja...

Poprawcie postępowanie i wasze uczynki...

Nawróćcie się, a żyć będziecie pełnią...
Ocalenie jest owocem żywej wiary...
Duch ożywia to, co jest martwe i złe...
Przyjdzie czas rozliczenia - nie lękaj się... 

Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa...  

piątek, 27 lipca 2018

Dzień po dniu

27 lipca 2018

Pan nas obroni, tak jak pasterz owce...

Nie będą już postępowały według zatwardziałości swych przewrotnych serc...

Jaki owoc daje gleba twojego życia...
Ile chwastów, skały w twoim sercu...
Gdzie jest miłość, którą daje ci Pan...
Co zrobiłeś z darem twojej misji...

Kto słucha słowa, lecz troski doczesne i ułuda bogactwa zagłusza słowo, tak że zostaje bezowocne...
  

czwartek, 26 lipca 2018

Dzień po dniu

26 lipca 2018

W Tobie, o Panie, mamy źródło życia...

Pamiętam wierność twej młodości, miłość twego narzeczeństwa, kiedy chodziłaś za Mną na pustyni...

Pochwyciłeś mnie, Panie - biegnę za Tobą...
Twoja miłość mnie uwiodła - kocham Ciebie...
Wpatruję się w Twoje oblicze - jesteś dobry...
Dajesz mi poznać tajemnice królestwa Twego... 

Szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą...  

środa, 25 lipca 2018

Dzień po dniu

25 lipca 2018

Kto we łzach sieje, żąć będzie w radości...

Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi...

 Wybrani z rybaków posłani aż po krańce tej ziemi...
Nieść miłość ukrzyżowaną pod prąd tego świata...
Bóg chce zbawić wszystkich - Jego Serce płonie...
Wciąż umiera i wychodzi z grobu - świat zwycięża...

Nosimy nieustannie w ciele naszym konanie Jezusa, aby życie Jezusa objawiło się w naszym ciele...
  

wtorek, 24 lipca 2018

Dzień po dniu

24 lipca 2018

Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje...

Wrzucisz w morskie głębiny wszystkie ich grzechy...

Pochylasz się, Panie, nade mną z wielką miłością...
Podnosisz mnie z dołu zagłady i przygarniasz...
Patrzysz na mnie z czułością - poznajesz dobro...
Nazywasz mnie swoim umiłowanym dzieckiem...


Bo kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten jest Mi bratem, siostrą i matką...poniedziałek, 23 lipca 2018

Dzień po dniu

23 lipca 2018

Wszyscy zobaczcie jak nasz Pan jest dobry...

Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus...

Pan jest blisko, mieszka w moim sercu...
Żywa wiara to zjednoczenie w Duchu...
Życie jest obfitością przeżyć i służby...
Piękno miłości tu objawia się w pełni...

Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić...

niedziela, 22 lipca 2018

Dzień po dniu

22 lipca 2018

Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego...

On bowiem jest naszym pokojem...

Szukamy błądząc po świecie szczęścia i miłości...
Chemy być kimś, coś znaczyć - tratujemy innych...
Rozbiegani, porzuceni jak sieroty bez korzenia...
Jezus przygarnia, daje pokój - jest naszym pasterzem...

Zlitował się nad nimi, byli bowiem jak owce niemające pasterza...  

sobota, 21 lipca 2018

Dzień po dniu

21 lipca 2018

Nie zapominaj o ubogim Panie...

W Chrystusie Bóg pojednał świat z sobą, nam zaś przekazał słowo jednania...

Rozproszeni w świecie szukamy drogi...
Ciemność nas przestrasza - jest nam źle...
Przychodzisz Jezu do nas nieoczekiwanie...
Jesteś ocaleniem i nadzieją świata dziś...

W Jego imieniu narody nadzieję pokładać będą...  

piątek, 20 lipca 2018

Dzień po dniu

20 lipca 2018

Pan mnie zachował od unicestwienia...

Moje owce słuchają mego głosu, Ja znam je, a one idą za Mną...

Jesteśmy wspólnotą Jezusa - ufamy, słuchamy Go...
On życie swoje oddał za nas - jest naszym Panem...
Przymierze chrztu jest dla nas więzią miłości...
Jezus nas wyzwala od struktur niewoli tego świata...

Syn Człowieczy jest Panem szabatu...  

czwartek, 19 lipca 2018

Dzień po dniu

19 lipca 2018

Bóg z wyżyn nieba spogląda na ziemię...

Ścieżka sprawiedliwego jest prosta, Ty równasz prawą drogę sprawiedliwego...

Stoję dziś i nie wiem dokąd mam iść...
Bezwład ogarnął mnie - to już trwa...
Trzeba się pozbierać - ale dokąd iść...
Ty zapraszam mnie - idę Panie dziś...

Przyjdźcie do Mnie wszyscy...  

środa, 18 lipca 2018

Dzień po dniu

18 lipca 2018

Pan nie odrzuca ludu wybranego...

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom...

Ukazujesz mi, Panie, swoje oblicze...
Jesteś blisko, miłość wzmacnia mnie...
Chcę iść szlakiem Twojego słowa...
Prowadzisz mnie przez krzyż do życia...

Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn...  

wtorek, 17 lipca 2018

Dzień po dniu

17 lipca 2018

Bóg swoje miasto umacnia na wieki...

Jeżeli nie uwierzycie, nie ostoicie się...

Zaufaj Panu, słuchaj Jego słowa...
On ocali i poprowadzi drogą życia...
Jego Duch wyzwoli w tobie dobro...
Jest misja nie łatwa - Pan wspomaga...

Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych, lecz słuchajcie głosu Pańskiego...  

poniedziałek, 16 lipca 2018

Dzień po dniu

16 lipca 2018

Temu, kto prawy, ukażę zbawienie...

Obmyjcie się i oczyście!
Usuńcie zło uczynków waszych sprzed moich oczu!
Przestańcie czynić zło!
Zaprawiajcie się w dobru!

Wchodzę na Twoją drogę - oczyść mnie, Panie...
Odrzucam zło, wybieram Twoją drogę miłości...
Daj mi zdolność poznania, bym rozróżniał dobro...
Rozpoznaję dziś w Twoim krzyżu moje ocalenie...

Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien...  

niedziela, 15 lipca 2018

Dzień po dniu

15 lipca 2018

Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie...

Wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem...

Bóg ciebie miłuje od początku, zawsze, więc jesteś...
Gdy wali się twój świat, gdy cierpisz - Bóg jest blisko...
Gdy buntujesz się i grzeszysz - Bóg nie odchodzi...
Szuka dróg do ciebie, puka do drzwi i czeka blisko...

Ludzie, świadkowie chodzą, uzdrawiają - są znakiem...
Ich moc nie jest ich - Duch Święty działa przez nich...
Sami doświadczają słabości - przez nich działa Duch...
Królestwo nieba przybliża się nam bardziej - rośnie...


Oni więc wyszli i wzywali do nawracania się. Wyrzucali też wiele złych duchów, a wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali...
  

sobota, 14 lipca 2018

Dzień po dniu

14 lipca 2018

Pan Bóg króluje, pełen majestatu...

Oto ja, poślij mnie!...

Jestem gotowy iść w imię Pana - poślij mnie...
Oczyszczony i odbudowany - wybrał mnie...
Święty Bóg odrzucony przez swoich braci...
Nie ma innej drogi - krzyż wyznacza szlak...

Uczeń nie przewyższa nauczyciela, ani sługa swego pana...  

piątek, 13 lipca 2018

Dzień po dniu

13 lipca 2018

Usta me będą głosić Twoją chwałę...

Wróć, Izraelu, do Pana, Boga twojego...

Ciągle szukamy Boga w codzienności...
Wracamy do Niego - Jezus nas szuka...
Jesteśmy wciąż słabi, a On nas posyła...
Będą przeciwnicy - będzie odrzucenie...

Ewangelia jak miłość dużo nas kosztuje...
Idziemy pod prąd - szatan jest przeciwko...
Ludzie w ciemności będą przeciw nam...
Jezus zwyciężył - na krzyżu był z tobą...

Oto Ja was posyłam jak owce między wilki...  

Dzień po dniu

czwartek, 12 lipca 2018

Dzień po dniu

12 lipca 2018

Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie...

Miłowałem Izraela, gdy jeszcze był dzieckiem...

Bóg pierwszy nas umiłował - Jezus kocha ciebie dziś...
Grzech jest odrzuceniem miłości - Bóg nie odrzuca nas...
Kto nie daje - ten traci... jesteś posłany dawać miłość...
Misja Jezusa jest dziś misją Kościoła - jesteś ty i ja...

Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie.
Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzjcie złe duchy.
Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie...
   

wtorek, 10 lipca 2018

Dzień po dniu

10 lipca 2018

Naród wybrany ufa swemu Panu...

Ja jestem dobrym pasterzem
i znam owce moje, a moje Mnie znają...

Idziemy za Tobą, Jezu nasz Mistrzu...
Ty ocaliłeś nasze życie - chwała nieba...
Znamy i słuchamy dziś Twego słowa...
Posyłasz nas na służbę miłości ocalenia...

Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało...  

Dzień po dniu

11 lipca 2018

Po wieczne czasy będę chwalił Pana...

Ku mądrości nachylisz swe ucho, ku roztropności swe serce...

Idziemy za Tobą, Panie - świat jest za nami...
Ty wezwałeś - postawiłeś na nas - idziemy...
W Twoje imię, Panie, tworzymy nowy świat...
Modlitwa i praca - to rytm Ducha pośród nas...

Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą...  

poniedziałek, 9 lipca 2018

Dzień po dniu

9 lipca 2018

Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia...

I poślubię cię sobie na wieki...

Jesteśmy w przymierzu z dobrym Bogiem...
Bóg miłością stwarza nas na nowo - Jezus...
Wiara jest bramą - wchodzimy do życia...
Tylko ta droga może ocalić dziś człowieka...

Ufaj córko! Twoja wiara cię ocaliła...  

niedziela, 8 lipca 2018

Dzień po dniu

8 lipca 2018

Do Ciebie, Boże, wznoszę moje oczy...

Wystarczy ci mojej łaski.
Moc bowiem w słabości się doskonali...

Wszyscy jesteśmy porąbani - nędza i trociny...
Idziemy po omacku - niemoc nas obezwładnia...
Moc Ducha potrafi nas nieść przez zgliszcza...
Odrzucenie i zwątpienie nas zamyka w sercu...

Trzeba przedrzeć się przez krainę śmierci...
Pokonać lęk o swoją przyszłość - zaufać...
Nękani wciąż przez fałszywe okoliczności...
Idziemy z nadzieją - prawda w nas zwycięży...

I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu...

sobota, 7 lipca 2018

Dzień po dniu

7 lipca 2018

Pan głosi pokój swojemu ludowi...

Moje owce słuchają mego głosu,
Ja znam je, a one idą za Mną...

Słuchamy Pana - idziemy za Panem...
Prowadzi nas drogą życia - dom Ojca...
Nowe prawo miłości wyznacza styl...
Duch Święty jest mądrością poznania...

Młode wino wlewają do nowych bukłaków...

piątek, 6 lipca 2018

Dzień po dniu

6 lipca 2018

Słowami Boga żyjemy jak chlebem...

Pójdź za Mną...

Wezwanie Jezusa przenika mnie do głębi...
To jest droga - idę już za Tobą, mój Panie...
Nie było lepszego - to wezwałeś mnie...
Bóg wybrał to co nie jest - jestem z Tobą...

Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary...

czwartek, 5 lipca 2018

Dzień po dniu

5 lipca 2018

Prawe i słuszne wszystkie sądy Pańskie...

Dlaczego złe myśli nurtują w waszych sercach...

Wszystko rodzi się w naszych myślach...
Podejrzliwość i nieufność - to tak było...
Bóg zna nasze serca - nasze myśli też...
Uzdrowienie sięga głębi naszego serca...

Wstań i chodź!...

środa, 4 lipca 2018

Dzień po dniu

4 lipca 2018

Temu, kto prawy, ukażę zbawienie...

Szukajcie dobra, a nie zła, abyście żyli...

Szukamy szczęścia nie tam gdzie można znaleźć...
Jesteśmy w drodze - wszystko mija i traci wartość...
Tylko Jezus jest zawsze - On jest nadzieją życia...
Ludzie boją się stracić - każda zmiana ich zamyka...

Wtedy całe miasto wyszło na spotkanie Jezusa, a gdy Go ujrzeli, prosili, żeby opuścił ich granice...

wtorek, 3 lipca 2018

Dzień po dniu

3 lipca 2018

Idźcie i głoście światu Ewangelię...

Nie jesteście już obcymi i przychodniami...

Kościół nie jest poczekalnią - budujemy dom chwały...
To wspólnota ludzi poszukujących - Pan jest z nami...
Wiara jest widzeniem przez mgłę - Jezus przychodzi...
W Jego ranach jest nasze uzdowienie - chwalmy Go...

Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli...

poniedziałek, 2 lipca 2018

Dzień po dniu

2 lipca 2018

Zrozumcie prawdę, wy, niepomni Boga...

Nauczycielu pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz...

Jestem na drodze, chcę iść za Jezusem już dziś...
Powołani są wszyscy- nie wszyscy wybrani...
Uwarunkowania ograniczają mnie - jest opór...
Duch przychodzi z pomocą - pochwycił mnie...

Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca...

niedziela, 1 lipca 2018

Dzień po dniu

1 lipca 2018

Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś...

Do nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka - uczynił go obrazem swej własnej wieczności...

Wielki dar życia dla ciebie - Jezus...
Wyprowadza z grobu - dotknij Go...
Jego ubóstwo dziś ciebie ubogaca...
Wiara jest bramą i zwycięstwem...

Córko, twoja wiara cię ocaliła...

sobota, 30 czerwca 2018

Dzień po dniu

30 czerwca 2018

O życiu biednych nie zapomnij, Panie...

Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie...

Twoje życie jest w rękach dobrego Boga - Jezusa...
Zaufaj Mu - oddaj Mu swój grzech, słabość i chorobę...
Jego Słowo jest życiem, Jego Chleb jest miłością...
Jego Duch budzi w tobie wiarę - ufaj i żyj w radości...

U nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary...  

piątek, 29 czerwca 2018

Dzień po dniu

29 czerwca 2018

Od wszelkiej trwogi Pan Bóg mnie wyzwolił...

Krew moja już ma być wylana na ofiarę...

Dziś dzień Kościoła - jesteśmy wspólnotą Jezusa...
Powołani do wiary i świętości - słabi i grzeszni...
Napełnieni Duchem Świętym budujemy Boży Dom...
Jezus - Mesjasz jest dziś kamieniem węgielnym...

Jesteśmy w drodze przez pustynię tego świata...
Są kryzysy i bunty - już nie chcemy dalej iść...
Nawracamy się i powstajemy z naszej nędzy...
Jesteśmy dziś świadkami Jezusa wobec świata...


Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego...  

czwartek, 28 czerwca 2018

Dzień po dniu

28 czerwca 2018

Wyzwól nas, Boże, dla imienia Twego...

Ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie...

Trzeba słuchać Słowa Pana - jest światłem życia...
Iść drogą życia w miłości to wola Pana dla nas...
Na skale buduj dom życia - to pewny fundament...
Wszystko wokół ciebie upada - ty stoisz i żyjesz...

On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony...  

Dzień po dniu

26 czerwca 2018

Bóg swoje miasto umacnia na wieki...

Ja jestem światłością świata,
kto idzie za Mną, będzie miał światło życia...

Idziemy za Twoim głosem - Panie...
Światło Twoje nadaje blask dziś...
Jesteś świętością naszych serc...
Nie chcemy profanacji i obłudy...

Nie dawajcie psom tego, co święte...
Wchodźcie przez ciasną bramę...
  

środa, 27 czerwca 2018

Dzień po dniu

27 czerwca 2018

Naucz mnie, Panie, drogi Twoich ustaw...

Strzeżcie się fałszywych proroków...

Prawda was wyzwoli - jesteś prorokiem Jezusa...
Owoce miłości w twoim życiu są świadectwem...
Trzeba rozeznawać wokoło, kto jest dziś prawdą...
Omijamy rafy, aby uniknąć katastrofy na drodze...

Poznacie ich po ich owocach...  

wtorek, 26 czerwca 2018

Dzień po dniu

26 czerwca 2018

Bóg swoje miasto umacnia na wieki...

Ja jestem światłością świata,
kto idzie za Mną, będzie miał światło życia...

Idziemy, Panie Jezu, za Tobą w światłości...
Droga Twoja jest życiem, miłością i nadzieją...
Twój Duch nas oczyszcza, prowadzi w mocy...
Ufamy Tobie - Tyś Jezu dobrym pasterzem...

Nie dawajcie psom tego, co święte...
  

poniedziałek, 25 czerwca 2018

Dzień po dniu

25 czerwca 2018

Usłysz nas, Panie, wspomóż Twą prawicę...

Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni...

Moja słabość mnie upokarza - szukam winnych...
Jestem zaślepiony - chcę innych reformować...
Pozwól mi Panie przyjąć moją słabość - taki jestem...
Twój Duch oczyszcza mnie - przemienia me serce... 
 

Usuń najpierw belkę ze swego oka, wtedy przejrzysz...  

niedziela, 24 czerwca 2018

Dzień po dniu

24 czerwca 2018

Sławię Cię, Panie, za to, żeś mnie stworzył...

Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż od krańców ziemi...

Jesteś wybrany i posłany, aby ukazać Jezusa światu...
Misja Jana Chrzciciela jest dziś obecna w Kościele...
Jesteśmy misjonarzami - ukazujemy blask chwały...
Baranek Boży zbawił świat - jest pośród nas dziś... 

Kim będzie to dziecię?...
Bo istotnie ręka Pańska była z nim...

45 lat posługi - dzięki Ci, Jezu.....  

sobota, 23 czerwca 2018

Dzień po dniu

23 czerwca 2018

Swojemu słudze Bóg łaskę okaże...

Nikt nie może dwom panom służyć...

Chcę być oddanym Jezusowi we wszystkim...
Chcę dziś być wolnym od trosk i złudzeń...
Niech Duch Święty przemienia moje serce...
Wszystko czynić na chwałę Pana w miłości... 

Nie martwcie się o swoje życie...  

piątek, 22 czerwca 2018

Dzień po dniu

22 czerwca 2018

Swojemu słudze Bóg łaskę okaże...

Nikt nie może dwom panom służyć...

Albo, albo - kto jest twoim Bogiem?...
Dziś u wielu pieniądz dzierży władzę...
Zaufaj Jezusowi - wszystko albo nic...
Wszystko co masz jest z ręki dobrego Boga...

Nie martwcie się o swoje życie...  

czwartek, 21 czerwca 2018

Dzień po dniu

21 czerwca 2018

Niech sprawiedliwi weselą się w Panu...

Powstał Eliasz, prorok jak ogień, a słowo jego płonęło jak pochodnia...

Modlitwa to ogień Ducha w moim sercu...
To słowo Pana, które przenika do dna duszy...
To zjednoczenie w miłości - uwielbienie...
Chwała i dziękczynienie w radości nieba... 

Modląc się, nie bądźcie gadatliwi jak poganie...  

środa, 20 czerwca 2018

Dzień po dniu

20 czerwca 2018

Bądźcie odważni, ufający Panu...

Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego...

 Post wewnętrznie oczyszcza - dla modlitwy...
Jałmużna nie istnieje bez modlitwy prawdziwej...
Te trzy są razem - jałmużna, modlitwa i post...
To wszystko z Ducha jest dla chwały Pana...

A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie...  

wtorek, 19 czerwca 2018

Dzień po dniu

19 czerwca 2018

Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni...

Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie sie za tych, którzy was prześladują...

Bóg pierwszy nas umiłował gdyśmy Go odrzucili...
Jezus umarł za nas na krzyżu - uwalnia w nas miłość...
Duch Święty rozlewa miłość w naszych sercach...
Przekraczamy granice naszych możliwości - już dziś... 

Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski...  

poniedziałek, 18 czerwca 2018

Dzień po dniu

18 czerwca 2018

Wysłuchaj, Panie, głos mojej modlitwy...

Twoje słowo jest pochodnią dla stóp moich, Panie, i światłem na mojej ścieżce...

Jakie są moje modlitwy, gdy przychodzę do Ciebie...
Jakie wołania słychać w świecie ludzi wiary dziś...
Gdzie jesteś i czy słyszysz nasze udręki nasz Boże...
Czy modlitwa przemienia świat - czy leczy serca...

Otwórz moje serce - niech daje miłość żebrakom...
Mój czas nie należy do mnie - jest czasem miłości...
Moje słowa, pieniądze trzeba przemienić w miłość...
Daj wolność serca - niech w nas objawi się Bóg...

Jesteśmy w drodze - twoje słowo oświeca nas...
Twój Duch daje siłę słabym ludziom na dziś...
Niech czystość i prawość będzie naszą ozdobą...
Chcemy być blaskiem Twojego światła dziś... 

Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie...  

Dzień po dniu

17 czerwca 2018

Dobrze jest śpiewać Tobie, Panie Boże...

Ona wypuści gałązki i wyda owoc, i stanie się cedrem wspaniałym...

Maryja jest gałązką cedru - daje nowość życia...
My - Kościół jesteśmy cedrem wspaniałym...
Z ziarnka chrztu wyrasta drzewo życia wiary...
Duch Święty działa w nas - człowiek pozwala... 

Królestwo Boże jest jak ziarno gorczycy...
Wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki podniebne gnieżdżą się w jego cieniu...

Jesteśmy w drodze - idziemy za Jezusem...
Duch Święty jest natchnieniem i mocą...
Przemienia nas, zapala miłość i prowadzi...
Idziemy do bramy przejścia - Pascha nasza... 

Jak długo pozostajemy w ciele, jesteśmy pielgrzymami, z daleka od Pana...