piątek, 25 maja 2018

Dzień po dniu

25 maja 2018

Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia...

Słowo Twoje, Panie, jest prawdą,
uświęć nas w prawdzie...

 Jesteśmy dziećmi Twoimi - cudownie nas Panie stworzyłeś...
Chciałeś, abyśmy byli razem zespoleni w Twojej miłości...
Jesteśmy jako mężczyzna i kobieta - razem na obraz Boży...
Nie wolno rozdzielać - jedność nasza jest w Twoim Duchu...

Na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę...
 
  

czwartek, 24 maja 2018

Dzień po dniu

24 maja 2018

Jesteś kapłanem, tak jak Melchizedek...

Oto nadchodzą dni, kiedy zawrę z domem Izraela i z domem Judy nowe przymierze...

Jesteś z nami Jezu - jesteś przymierzem miłości...
Ofiarowałeś się za nas - Twoje życie jest dla nas...
Stałeś się Chlebem i Winem - pokarm na drogę...
Jestem Twoim sługą - czynię cud przemiany... 

Bierzcie, to jest Ciało moje...
To jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana...
  

środa, 23 maja 2018

Dzień po dniu

23 maja 2018

Ubodzy duchem mają wstęp do nieba...

Parą jesteście, co się ukazuje na krótko, a potem znika...

Przemija postać tego świata - czas ucieka wieczność czeka...
Wszystko jest prochem - Jezus jest pełnią czasu, drogą do Ojca...
Szukaj poza strukturą pierwiastków dobra - Duch działa...
Nie odrzucaj - wszyscy jesteśmy dziećmi dobrego Boga...

Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami...  

wtorek, 22 maja 2018

Dzień po dniu

22 maja 2018

Zaufaj Panu, a On cię podtrzyma...

Bóg sprzeciwia się pysznym, pokornym zaś daje łaskę...

Trzeba chodzić prostą drogą w pokorze serca...
Duch Święty jest prawdą naszego powołania...
Nic sami nie możemy - w Bogu jest wszystko...
Jezus wydany ludziom - wywyższony u Ojca...

Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi...  

poniedziałek, 21 maja 2018

Dzień po dniu

21 maja 2018

Kościół nie zginie, Bóg jest w jego wnętrzu...

Gdzie jesteś?...

Szukamy po omacku Jezusa - gdzie jesteś Panie?
On przychodzi w ciemności po falach jak zjawa...
Łamie jarzmo niewoli - wodę przemienia w wino...
Jego Matka jest z nami - wspiera nas w zmaganiach... 

Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie...  

niedziela, 20 maja 2018

Dzień po dniu

20 maja 2018

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię...

I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym...

Wszyscy - nikt nie został wykluczony...
Napełnij nas Panie wszystkich Duchem...
Potrzebujemy Ciebie - przyjdź Duchu...
Jesteś Miłością Ojca i Syna - spójnią...  

Owocem zaś Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie...

Chcę widzieć owoce Twego Ducha w świecie...
Niech dokona się w nas przejście - pascha Pana...
Nowe życie w Duchu jest świadectwem Jezusa...
Prawda o Miłości Boga objawia się w Krzyżu...

On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy...  

sobota, 19 maja 2018

Dzień po dniu

19 maja 2018

Twoje oblicze ujrzą ludzie prawi...

Poślę wam Ducha prawdy,
On doprowadzi was do całej prawdy...

 Niech Twój Duch poprowadzi mnie...
Niech Duch Prawdy rozświetli drogę...
Niech rozpali miłość w moim sercu...
Niech będzie świadectwem dla świata...

Ty pójdź za Mną!...  

piątek, 18 maja 2018

Dzień po dniu

18 maja 2018

Pan Bóg utwierdził swój tron na niebiosach...

Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?...

Ty pierwszy nas umiłowałeś, Jezu...
Jezu - umarłeś na krzyżu za mnie...
Twoja miłość przez Ducha jest we mnie...
Tak - Jezu - kocham Cię i ufam Ci...  

Duch Święty was wszystkiego nauczy;
przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem...
  

czwartek, 17 maja 2018

Dzień po dniu

17 maja 2018

Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem...

Aby wszyscy stanowili jedno,
jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie,
aby świat uwierzył, że Ty Mnie posłałeś...

Świat jest pełen chaosu i kłamliwych ocen...
Jesteśmy popychani i odrzucani jak śmiecie...
Ty przyszedłeś Jezu, aby nas pozbierać w jedno...
Czynisz nas rodziną swoją - przyjaciółmi Boga...

Mamy być znakiem dla świata - Twoim świadectwem...
Sami w kruchości idziemy - Twój Duch nas prowadzi...
Niesiemy w naczyniach serc Twoją miłość do świata...
Nikogo Ty, Panie, nie wykluczasz - jesteś blisko nas... 

Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich...
  

środa, 16 maja 2018

Dzień po dniu

16 maja 2018

Od wszelkiej trwogi Pan Bóg mnie wyzwolił...

Byście byli jednego ducha i jednej myśli...

 Jesteśmy rozbici - każdy idzie w swoją stronę...
Grzech nas oddziela od Boga i od ludzi - rozłam...
Duch Święty jest spójnią miłości - jednoczy nas...
Trwajmy w Duchu jedności - znak dla świata...

Aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie...  

wtorek, 15 maja 2018

Dzień po dniu

15 maja 2018

Śpiewajcie Bogu, wszystkie ludy ziemi...

Ojcze, nadeszła godzina...

Wchodzisz Panie w czas mego życia - jesteś dziś...
Prowadzisz mnie w bezkres wieczności w miłości...
Jesteś w niebie u Ojca - ale jesteś z nami zawsze...
Kocham Cię, Jezu, potrzebuję Ciebie w bliskości... 

A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa...
  

poniedziałek, 14 maja 2018

Dzień po dniu

14 maja 2018

Wśród książąt ludu Pan Bóg go posadził...

Trwajcie w miłości mojej...

Twoje miejsce jest zawsze w Sercu Boga...
Czy wiesz, że jesteś przyjacielem Jezusa...
On życie oddał za przyjaciół - za ciebie...
Uwierz Jego miłości - trwaj w miłości... 

Aby radość wasza była pełna...  

niedziela, 13 maja 2018

Dzień po dniu

13 maja 2018

Pan wśród radości wstępuje do nieba...

Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami...

 Jest misja Jezusa - jesteśmy dziś posłani...
Głosić Ewangelię - świadczyć o Jezusie...
Niech świat pozna Boga - On kocha nas...
Jego miłość jest naszym życiem i nadzieją...

 Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu...  


sobota, 12 maja 2018

Dzień po dniu

12 maja 2018

Pan Bóg jest królem całej naszej ziemi...

O cokolwiek prosilibyście Ojca, da wam w imię moje...

Jezus przyszedł i odchodzi - chwała Panu...
Ojciec zna nasze serca - jest hojnym dawcą...
Duch Święty namaszcza - misja twoja idzie...
Świętość jest darem Boga i drogą przez krzyż... 

Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat; znowu opuszczam świat i idę do Ojca...  

piątek, 11 maja 2018

Dzień po dniu

11 maja 2018

Pan Bóg jest królem całej naszej ziemi...

Wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił...

Między smutkiem, a radością wędruje moja dusza...
Jestem sam, przeciwności liczne - walka wciąż trwa...
Powołani do zwycięstwa w Jezusie - upadamy...
Podźwignij nas Panie - przebacz i daj moc Ducha...  

Znowu jednak was zobaczę, i rozraduje się serce wasze, a radości waszej nikt wam nie zdoła odebrać...
  

czwartek, 10 maja 2018

Dzień po dniu

10 maja 2018

Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie...

Jeszcze chwila, a nie będziecie Mnie oglądać, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie...

Czas jest jak droga - wieczność jest bezkresem...
Idziemy do Ojca - Jezus już jest w niebie...
Tu słabość i żal płynie - szczęście będzie tam...
Życie ma sens w Bogu - żywa wiara tam prowadzi... 

Wy będziecie się smucić, ale snutek wasz przemieni się w radość...  

środa, 9 maja 2018

Dzień po dniu

9 maja 2018

Niebo i ziemia pełne chwały Twojej...

Posłuchamy cię o tym innym razem...

Bedą słuchać, aby nie usłyszeć...
Będą patrzeć, aby nie zobaczyć...
Będą chodzić, aby nie dotrzeć...
Odkładamy ważne na później... 

Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie...

Przyjdzie godzina chwały...
Prawda się określi w nas...
Jezus dziś będzie Panem...
Słońce Miłości zaświeci...  

Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy...  

wtorek, 8 maja 2018

Dzień po dniu

8 maja 2018

My ludem Pana i Jego owcami...

Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam?...

 Nigdy nie jesteśmy sami - Pan z nami jest...
Idziemy pod prąd - wiatr nam wieje w twarz...
Jesteśmy słabi - wierzymy w bliskość Pana...
Obalają nas na ziemię - wygrywamy partię...

Przez śmierć do życia w pełni miłości...
Upadamy wciąż, ale zwyciężamy w Nim...
Miłosierdzie nas podnosi i wynosi w górę...
Giniemy, ale wchodzimy w chwałę nieba...

Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki Temu, który nas umiłował...  

poniedziałek, 7 maja 2018

Dzień po dniu

7 maja 2018

Pan w swoim ludzie upodobał sobie...

Gdy przyjdzie Paraklet, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o Mnie...

Nie jesteśmy sami - Duch Paraklet nas ochrania i prowadzi...
On prowadzi nas do poznania prawdy - jesteśmy świadkami...
Odwaga, wytrwałość i pokora - niech nam towarzyszą w drodze...
Doświadczymy odrzucenia - będą szydzić z nas - Bóg jest z nami... 

To wam powiedziałem, abyście się nie załamali w wierze...  

niedziela, 6 maja 2018

Dzień po dniu

6 maja 2018

Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie...

W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował...

To Bóg przychodzi do nas - Bóg jest miłością...
To Jezus nazwał nas swoimi przyjaciółmi - tak...
To Jezus umarł za ciebie na krzyżu, abyś żył...
Ciebie wybrał i powołał, abyś owoc przynosił...

Twoje życie jest w ręku dobrego Boga...
Zaufaj Mu i daj się poprowadzić dziś...
Jego życie jest w tobie przez Ducha...
Miłość zwycięża zwątpienie i smutek... 

Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za nieprzyjaciół swoich...  

sobota, 5 maja 2018

Dzień po dniu

5 maja 2018

Niech cała ziemia śpiewa swemu Panu...

Jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadający po prawicy Boga...

Żyjemy dziś w świecie - tu jest ciemność i śmierć...
Szukamy ludzi - chcemy głosić miłość i prawdę...
Jezus nas posyła - świat nas nienawidzi i odrzuca...
Patrzymy ku niebu - tam Jezus - a tu Jego Duch... 

Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że Mnie wpierw znienawidził...  

piątek, 4 maja 2018

Dzień po dniu

4 maja 2018

Będę Cię, Panie, chwalił wśród narodów...

To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem...

Twoja miłość, Panie Jezu, jest jak krzyż i śmierć...
Taka miłość jest miarą Twojego wezwania dla nas...
Przyjaźń z Tobą jest wielkim darem i zobowiązaniem...
Jesteśmy w Kościele wspólnotą przyjaciół Jezusa... 

Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję...  

czwartek, 3 maja 2018

Dzień po dniu

3 maja 2018

Tyś wielką chlubą naszego narodu...

Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu...

Jezu jesteś moim Panem - dałeś nam swą Matkę...
Jest blisko nas - wspiera nas, obecna w historii...
Prowadzi nas i ukazuje nam dziś Ciebie Jezu...
Wychodzę z ciemności do światła - dzięki Ci... 

Z radością dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w światłości...  

środa, 2 maja 2018

Dzień po dniu

2 maja 2018

Idźmy z radością na spotkanie Pana...

Trwajcie we Mnie, a Ja w was będę trwać...

 Jedność z Jezusem na drodze uczniostwa...
Zjednoczeni w Duchu Bożym idziemy razem...
Świat rozproszony w chaosie idzie donikąd...
Mali uczniowie Jezusa czynią wielkie rzeczy...

Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić...
  

wtorek, 1 maja 2018

Dzień po dniu

1 maja 2018

Niech wierni Twoi głoszą Twe królestwo...

Przez wiele ucisków trzeba nam wejść do królestwa Bożego...

Iść za Jezusem to zmaganie się z przeciwnościami...
Można być odrzuconym - nawet ponieść śmierć...
Duch Święty nas umacnia - daje pokój serca...
Rozpala miłość dla zwycięstwa - Bóg jest z nami...

Pokój zostawiam wam, pokój mój daje wam.
Nie tak jak daje świat.
Ja wam daję...

poniedziałek, 30 kwietnia 2018

Dzień po dniu

30 kwietnia 2018

Nie mam daj chwałę, lecz Twemu imieniu...

Kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten Mnie miłuje...

Jezus kocha nas - jest naszym przyjacielem i bratem...
Daje nam siebie - przykazania są drogą Jego miłości...
Duch Święty rozpala dziś miłość w naszych sercach...
Kocham Jezusa - kocham ludzi Jego miłością w Duchu...

Jesteśmy posłani na drogi świata - daleko po krańce...
Tam czeka człowiek smutny w cieniu rozpaczy i lęku...
Jezus chce przez ciebie ocalić człowieka - kocha go...
Ty niesiesz Jego miłość, sens i ocalenie - to twoja misja...

A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem...

niedziela, 29 kwietnia 2018

Dzień po dniu

29 kwietnia 2018

Będę Cię chwalił w wielkim zgromadzeniu...

Barnaba przygarnął go i przyprowadził do apostołów...

Gdy spotkasz Jezusa - On stanie się pełnią miłości...
Wypełni twe serce radością i sensem - będzie Bratem...
Rozwijaj z Nim przyjaźń - ucz się chodzić w prawdzie...
Ktoś przyprowadzi cię do wspólnoty - to twoja rodzina...

Nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą...

Trzeba odróżniać miłość od Miłości - szukaj prawdy...
Nie możesz żyć w kłamstwie świata, który nas zwodzi...
Miłość Jezusa w twoim sercu - niech objawią ją czyny...
Trwaj w Nim zawsze - niech owoc miłości będzie obfity...

Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić...

sobota, 28 kwietnia 2018

Dzień po dniu

28 kwietnia 2018

Ziemia ujrzała swego Zbawiciela...

Słowo Pańskie szerzyło się na cały kraj...

Idziemy drogami świata - Duch Święty prowadzi...
Niesiemy Słowo Pana - Miłość Boża jest w nas...
Posłani głosić Ewangelię - aby poznali Jezusa...
Jezus jest we mnie dziś - prowadzi mnie do Ojca...

Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie...

piątek, 27 kwietnia 2018

Dzień po dniu

27 kwietnia 2018

Tyś moim Synem, Ja Cię dziś zrodziłem...

Niech się nie trwoży serce wasze.
Wierzycie w Boga?
I we Mnie wierzcie!...

Wierzymy w Ciebie, Jezu i idziemy za Tobą...
Ty jesteś drogą, która prowadzi do Boga Ojca...
Ty jesteś prawdą, która wyzwala z grzechu...
Ty jesteś życiem - nieśmierlelność i chwała...

Zaufałem Tobie, Panie - nie lęka się moje serce...
Twój Duch mnie umacnia, oczyszcza i uświęca...
Odczytuję misję ewangelizacyjną dziś dla mnie...
Spotykam ludzi, którzy szukają Ciebie Chryste...

Wiara w Ciebie, Jezu jest odwagą i radością...
Nie ma pustki - jest pełnia miłości w Duchu...
Nie ma czasu, który się nie liczy - Ty jesteś...
Twoja misja jest zadaniem, które nie męczy...

Ja jestem drogą i prawdą i życiem.
Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie...

czwartek, 26 kwietnia 2018

Dzień po dniu

26 kwietnia 2018

Na wieki będę sławił łaski Pana...

Jezu Chryste, Ty jesteś Świadkiem Wiernym, Pierworodnym wśród umarłych;
umiłowałeś nas i przez krew swoją uwolniłeś nas od grzechów...

Patrz na Jezusa - On jest twoim ocaleniem...
Zaufaj Mu i otwórz swój dom serca - On jest...
Jego słowo jest światłem życia - krew obmywa...
Jesteś Jego przyjacielem - nie lękaj się odrzucenia...

Sługa nie jest większy od swego pana ani wysłannik od tego, który go posłał...

środa, 25 kwietnia 2018

Dzień po dniu

25 kwietnia 2018

Będę na wieki sławił łaski Pana...

Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie!...

Wiara jest darem Boga - wielkim skarbem ludzi...
Świadectwo niesie Słowo życia z serca do serca...
Kto uwierzy ocali swe życie - prawda go wyzwoli...
Bądź sługą Miłości Boga - z pokorą i odwagą idź...

Misja zbawienia ludzi jest wciąż niespełniona...
Wielu nie zna Jezusa - żyją w stanie śmierci...
Po omacku szukają - gubią szlak w ciemności...
Wyjdź na drogi - zarzuć sieci - głoś nie w porę...

Zmagamy się z własną słabością - pycha nas rozwala...
Szatan w skórze anioła łowi nas dla siebie - klęska...
Trzeba podjąć walkę - rozpoznać szyki przeciwnika...
Pokora jest prawdą, która niesie ocalenie miłości w nas...

Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu...

wtorek, 24 kwietnia 2018

Dzień po dniu

24 kwietnia 2018

Wszystkie narody, wysławiajcie Pana...

A ręka Pańska była z nimi, bo wielka liczba uwierzyła i nawróciła się do Pana...

 Jesteśmy dziećmi jednego Ojca...
Poznać Jezusa - to poznać Ojca...
Jego miłość stwarza nas i zbawia...
Jego Duch uświęca nas i prowadzi...

Ludzie szukają Boga na bezdrożach...
Wielka tęsknota za chlebem miłości...
Idziemy samotnie w lęku i gniewie...
Jest pustka w sercu i ciemność wokół...

Jezus dziś szuka ludzi na pustkowiu...
On przychodzi i puka do twoich drzwi...
Nie lękaj się Jego miłości - jest życiem...
On zaprasza ludzi w krąg swej przyjaźni...  
 
Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich...
I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca...
Ja i Ojciec jedno jesteśmy...
  

poniedziałek, 23 kwietnia 2018

Dzień po dniu

23 kwietnia 2018

Kto we łzach sieje, żąć będzie w radości...

Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami...

 Jesteśmy posłani - ogień Ducha Świętego nas rozpala...
Misja dotarła do naszych ziem - idziemy dalej i dalej...
Trzeba się oddać - ziarno nasze musi umrzeć aby żyć...
Pascha Jezusa jest w nas - cierpienie jest dziś łaską...

Ten, kto kocha swoje życie, traci je...  

niedziela, 22 kwietnia 2018

Dzień po dniu

22 kwietnia 2018

Kamień wzgardzony stał się fundamentem...

Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec...

Jesteś, Jezu, naszym pasterzem - prowadzisz nas...
Umarłeś na krzyżu za nas - dajesz nam nowe życie...
Jesteśmy owczarnią - wspólnotą Twojej miłości...
Ukazujesz nam Ojca, który kocha nas i czeka...

Ja jestem dobrym pasterzem.
Dobry pasterz daje życie swoje za owce...

sobota, 21 kwietnia 2018

Dzień po dniu

21 kwietnia 2018

Cóż oddam, Panie, za Twe wszystkie dary...

Trudna jest ta mowa.
Któż jej może słuchać...

Kryzys przychodzi - trudno pojąć Boga...
Bez Ducha Świętego nie można dalej iść...
Spożywać Ciało Pana i Jego Krew - cóż to?...
A jednak wybraliśmy Ciebie - Jezus jest Panem...

Panie, do kogo pójdziemy?
Ty masz słowa życia wiecznego.
A my uwierzyliśmy i poznaliśmy, że Ty jesteś Świętym Bożym...

piątek, 20 kwietnia 2018

Dzień po dniu

20 kwietnia 2018

Całemu światu głoście Ewangelię...

Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?...

Spotkać Jezusa na drodze, która jest ciemnością donikąd...
Umrzeć dla nienawiści, grzechu - narodzić się do miłości...
Nowy człowiek wychodzi z grobu - rozpoczyna misję..
Chleb życia jest siłą zjednoczenia z Jezusem ku chwale...

Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki...  

czwartek, 19 kwietnia 2018

Dzień po dniu

19 kwietnia 2018

Niech cała ziemia chwali swego Pana...

Podejdź i przyłącz się do tego wozu...
Czy rozumiesz, co czytasz?...

Wszyscy jesteśmy w drodze - często idziemy donikąd...
Patrzymy i nie widzimy - słuchamy i nie słyszymy - tak...
Jak rozumieć Pisma - jak uwierzyć w Chleb życia - jak?...
Duchu Święty daj zrozumienie - otwórz oczy na ten Chleb...

Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec...
   

środa, 18 kwietnia 2018

Dzień po dniu

18 kwietnia 2018

Niech cała ziemia chwali swego Pana...

Wielka zaś radość zapanowała w tym mieście...

Idziemy - Duch Święty nas prowadzi do ludzi...
Niesiemy Jezusa, to On nas niesie i prowadzi...
Znaki i cuda dzieją się - wiara rośnie wokół...
Jest tylu ludzi wokół nas szukających Boga...

Ja jestem chlebem życia...

wtorek, 17 kwietnia 2018

Dzień po dniu

17 kwietnia 2018

W ręce Twe, Panie, składam ducha mego...

Widzę niebo otwarte i Syna Człowieczego, stojącego po prawicy Boga...

Patrzeć na Jezusa - On jest twoim Przyjacielem...
Jest blisko - mówi do ciebie i karmi cię Ciałem...
Twoje świadectwo jest blaskiem Boga w świecie...
Chleb życia rozmnaża wciąż, abyź był nasycony...

Ja jestem chlebem życia.
Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie...

poniedziałek, 16 kwietnia 2018

Dzień po dniu

16 kwietnia 2018

Błogosławieni słuchający Pana...

Szczepan, pełen łaski i mocy, działał cuda i znaki wielkie wśród ludu...

Wierzymy Jezu w Ciebie - idziemy za Tobą...
Chleb z nieba umacnia nas na drodze życia...
Twój Duch niech pobudza nas do miłości...
Chcesz, byśmy byli świadkami na całej ziemi...

Na tym polega dzieło Boga, abyście wierzyli w Tego, którego On posłał...

Dzień po dniu

15 kwietnia 2018

Wznieś ponad nami światłość Twoją, Panie...

Zabiliście Dawcę życia, ale Bóg wskrzesił Go z martwych, czego my jesteśmy świadkami...

Pozwól mi, Panie, opuścić krainę zwątpień i obaw...
Już nie chcę dotykać, sprawdzać, Ty żyjesz i kochasz...
Chcesz, abym był świadkiem - Ty jesteś Dawcą życia...
Wyszedłeś z grobu - obdarzasz mnie nowym życiem...

Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach?...

Dzień po dniu

14 kwietnia 2018

Okaż swą łaskę ufającym Tobie...

Nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbali słowo Boże, a obsługiwali stoły...

Gdy jesteś uczniem Pana słuchaj Jego słowa...
Wybierz priorytety - Pan jest zawsze pierwszy...
Głoś słowo Pana - niech Duch Święty prowadzi...
Gdy ciemność i wicher przeciwny - Pan jest blisko...

To Ja jestem, nie bójcie się...

niedziela, 15 kwietnia 2018

Dzień po dniu

13 kwietnia 2018

Jedynego pragnę: mieszkać w domu Pana...

Zostawcie tych ludzi i puśćcie ich...

Jesteśmy oblężeni - Pan naszą obroną...
Wszyscy są przeciw nam - Bóg z nami...
My dajemy tak niewiele - Pan rozmnaża...
Cuda się dzieją - a my wciąż nie wierzymy...

Nie samym chlebem żyje człowiek...

czwartek, 12 kwietnia 2018

Dzień po dniu

12 kwietnia 2018

Biedak zawołał i Pan go wysłuchał...

Dajemy temu świadectwo my właśnie oraz Duch Święty...

Nie możesz ukrywać wiary, bać się odrzucenia...
Trzeba słuchać Boga, nie bać się ludzi - odwagi...
Wiara jest darem Boga, miłość Jezusa uzdrawia...
Wiara promieniuje, nie da się ukryć - blask prawy...

Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne...

środa, 11 kwietnia 2018

Dzień po dniu

11 kwietnia 2018

Biedak zawołał i Pan go wysłuchał...

Idźcie i głoście w świątyni ludowi wszystkie słowa o tym życiu...

Duch Święty namaszcza nas dla głoszenia Ewangelii..
Napotkasz przeszkody, ale Pan wspiera nas i umacnia...
Odwagi, nie można się poddawać - mocą naszą jest Pan...
Słowo jest takie - Bóg kocha ciebie, chce twojego szczęścia...

Tak Bóg umiłował świat...

wtorek, 10 kwietnia 2018

Dzień po dniu

10 kwietnia 2018

Pan Bóg króluje pełen majestatu...

Trzeba wam się powtórnie narodzić...

Wiara nie jest formalnym zapisem w księgach...
Ochrzczeni katolicy muszą narodzić się z ducha...
Tu się zaczyna żywa wiara - przyjaźń z Jezusem...
Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze tej ziemi...

Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża...

poniedziałek, 9 kwietnia 2018

Dzień po dniu

9 kwietnia 2018

Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę...

Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie go imieniem Emmanuel...

Nie przychodzisz, Panie, bez zgody człowieka...
Pukasz do serca, zwiastujesz zbawienie...
Maryja uwierzyła i Ciebie przyjęła...
To początek historii Twojej na tej ziemi...

Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego...

niedziela, 8 kwietnia 2018

Dzień po dniu

8 kwietnia 2018 

Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny...

Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich...

Ten sam Duch jednoczy nas uczniów Pana w Ciało - Kościół...
Wierzymy w Jezusa Mesjasza i to jest zwycięstwo wiary...
Narodzeni na nowo do miłości jesteśmy świadkami Jezusa...
Jego Ciało - Kościół rośnie - radość i wdzięczność świeci...

Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, z Boga się narodził...

Dotykaj ran Jezusa, abyś doświadczył Jego miłosierdzia...
W twoich ranach i upadkach Jezus chce być rozpoznany...
On nie potępia - uwierz w Jego przebaczenie - otwórz się...
Jezus jest twoim Bogiem - On dziś ciebie pożyła z misją...

Pan mój i Bóg mój...  

sobota, 7 kwietnia 2018

Dzień po dniu

7 kwietnia 2018

Dziękuję, Panie, że mnie wysłuchałeś...

Rozsądźcie, czy słuszne jest w oczach Bożych bardziej słuchać was niż Boga? 
Bo my nie możemy nie mówić tego, co widzieliśmy i słyszeliśmy...

To Duch Święty w nas jest odwagą i radością...
Mamy być świadkami wszędzie i wobec wszystkich...
Nie możemy się przestraszyć i wycofać z misji...
Jezus umarł za wszystkich - zbawienie dla każdego...

Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!... 
 

piątek, 6 kwietnia 2018

Dzień po dniu

6 kwietnia 2018

Kamień wzgardzony stał się fundamentem...

On jest kamieniem odrzuconym przez was budujących...

Jesteś moją opoką, Panie - fundamentem mego życia...
Wezwałeś mnie po imieniu - uczyniłeś rybakiem ludzi...
Puste moje sieci gdy po swojemu łowię - nicość wokół...
Ty jesteś przewodnikiem, Twój Duch natchnieniem...

Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie...  

środa, 4 kwietnia 2018

Dzień po dniu

4 kwietnia 2018

Niech się weselą szukający Pana...

Nie mam srebra ani złota...
ale co mam, to ci daję:
W imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, chodź!...

Jesteś Panie zawsze blisko - my Cię nie widzimy...
Zapatrzeni w siebie w smutku - idziemy do nikąd...
Ty przychodzisz, łamiesz chleb, i oczy otwierasz...
Wracamy do Ciebie - grób nam otworzyłeś, jesteś...

Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił...
  

wtorek, 3 kwietnia 2018

Dzień po dniu

5 kwietnia 2018

Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie...

Zabiliście Dawcę życia, ale Bóg wskrzesił Go z martwych, czego my jesteśmy świadkami...

Kim jest Jezus dla nas smutnych biedaków dzisiaj?...
Przychodzi, choć Go nie widzimy - On jednak jest...
Kręcimy wokół siebie, wpatrzeni w marne interesy...
On wchodzi w mój świat i czyni mnie świadkiem...

Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego...
  

Dzień po dniu

3 kwietnia 2018

Pełna jest ziemia łaskawości Pana...

Niech cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, którego ukrzyżowaliście, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem...

Jezus jest Panem - tak, moim Panem...
Miłość Boża dziś ogarnia cały świat...
Ramiona Krzyża opasują wszystko...
Jezus żyje i jest blisko - przychodzi... 

Zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie Go położono...
  

poniedziałek, 2 kwietnia 2018

Dzień po dniu

2 kwietnia 2018

Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem...

Tego właśnie Jezusa wskrzesił Bóg, a my wszyscy jesteśmy tego świadkami...

Jezus zmartwychwstał - jesteśmy Jego świadkami...
Jest nadzieja - grzech został pokonany - zbawienie...
Przeszliśmy ze śmierci do życia - miłujemy braci...
Duch Święty przemienia nas - jest w nas Miłością... 

Nie bójcie się!
Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech udadzą się do Galilei, tam Mnie zobaczą...
  

niedziela, 1 kwietnia 2018

Dzień po dniu

1 kwietnia 2018

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA

W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy...

Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi...

Jezus żyje, grób jest pusty - radujmy się i uwielbiajmy Pana...
Chrzest to zanurzenie w miłości Boga - to jest nasza Pascha...
Przeszliśmy ze śmierci do życia - Jezus jest drogą do nieba...
Jesteśmy zrodzeni do żywej nadziei - nieśmiertelność i chwała... 

Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha...
Odprawiajmy nasze święto w Panu...
   

sobota, 31 marca 2018

Dzień po dniu

31 marca 2018

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię...

Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię...

Bądź uwielbiony Boże w świecie, który stworzyłeś...
Wszystko jest dziełem Twoich rąk - chwała Tobie...
Dziękuję Ci, Panie, że cudownie mnie stworzyłeś...
Godne podziwy są Twoje dzieła - chwała Tobie, Panie... 

Bóg wystawił Abrahama na próbę...

Wiara poddana próbie udoskonala się przez posłuszeństwo...
Zaufaj i czyń to, do czego jesteś wezwany - Pan jest z tobą...
Kto jest twoim Izaakiem - złóż Go w ofierze Twemu Panu...
Zwycięstwo posłuszeństwa wiary jest zmartwychwstaniem...
 
Pan rzekł do Mojżesza: Czemu głośno wołasz do Mnie? 
Powiedz Izraelitom, niech ruszają w drogę...

Ty nas prowadzisz, Panie - idziemy za Tobą...
Woda jest paschą - oczyszcza nas i ożycia...
Życie jest drogą - idziemy ze śmierci do życia...
Jesteśmy bezpieczni z Tobą - Ty prowadzisz... 

Nie lękaj się, Jerozolimo, bo małżonkiem twoim jest twój Stworzyciel...

Bardzo nas umiłowałeś - należymy do Ciebie...
Jesteś naszym Stwórcą - poślubiłeś nas Panie...
Twoja miłość jednoczy nas przymierzem życia...
Tak pozostanie na zawsze - jest pieczęć Krzyża... 

Wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody, przyjdźcie choć nie macie pieniędzy!

Potrzebujemy Twojej wody - wołamy przyjdź...
Woda Życia - niech Duch Święty zstąpi na nas...
Niech będzie miłość rozlana w sercach naszych...
Dziś zanurzamy się w oceanie Twojej miłości...  

My wszyscy, którzy otrzymaliśmy chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierci...

Chrzest mój to śmierć i zmartwychwstanie Twoje...
Przeprowadzasz nas z niewoli ku wolności nieba...
Przymierze Twojej Krwi na zawsze nas jednoczy...
Ty żyjesz - grób Twój jest pusty - bramą do Ojca... 

Wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia przyszły do grobu, gdy słońce wzeszło...

Bóg nie pragnie naszego cierpienia, lecz uczy nas jeszcze większej ufności...

  

piątek, 30 marca 2018

Dzień po dniu

30 marca 2018

Ojcze, w Twe ręce składam ducha mego...

Spadła na Niego chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze uzdrowienie...

Idziemy Twoją drogą niosąc nasze grzechy...
Boleść ran nas rozbija - Tyś naszą nadzieją...
Odrzucony, zdeptany - przybity do krzyża...
Nie przestałeś kochać i przebaczasz wszystko... 

Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy doznali miłosierdzia i znaleźli łaskę pomocy w stosownej chwili...

Miłości bez Krzyża nie znajdziecie...
Krzyża bez Miłości nie udźwigniecie...
                                                                 św. Jan Paweł II   

czwartek, 29 marca 2018

Dzień po dniu

29 marca 2018

Na wieki będę sławił łaski Pana...

Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie posłał...

Jezus namaszczony Duchem Świętym - posłany...
Kapłan namaszczony i posłany - dzięki Ci, Panie...
Wybrałeś mnie i posłałeś - Duch Święty prowadzi...
Głoszę słowo - czynię miłość - dokonuję paschę...

Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście...  

środa, 28 marca 2018

Dzień po dniu

28 marca 2018

W Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie...

Oto Pan Bóg mnie wspomaga.
Któż mnie potępi?...

Jestem sam - Ty, Panie, jesteś blisko mnie...
Ciemność mnie ogarnia - Ty jesteś miłością...
Pascha mojego przejścia - już jestem gotowy...
Niech Twój Duch zstąpi na mnie jeszcze dziś...

Czas mój jest bliski; u ciebie urządzam Paschę z moimi uczniami...  

wtorek, 27 marca 2018

Dzień po dniu

27 marca 2018

Będę wysławiał Twoją sprawiedliwość...

Dziękuję Ci, że cudownie mnie stworzyłeś - 27 marca 1949...

Dziś chcę dziękować Bogu za dar życia i moich Rodziców...
Ty, Panie, obdarowałeś mnie wiarą i powołaniem do kapłaństwa...
Dziękuję za każdy dzień mojego życia w posłudze ludziom...
Dziękuję za wspaniałych ludzi, których spotkałem i spotykam...

Godne podziwy są Twoje dzieła...  

poniedziałek, 26 marca 2018

Dzień po dniu

26 marca 2018

Pan moim światłem i zbawieniem moim...

Oto mój Sługa, którego podtrzymuję, Wybrany mój, w którym mam upodobanie...

Już idziemy za Tobą, Jezu - Sługo Jahwe...
Ty podtrzymujesz, gdy już iść nie mogę...
Podnosisz, rozpalasz ogień Twej miłości...
Twój krzyż na horyzoncie to brama do nieba...

Przechowała to, aby Mnie namaścić na dzień mojego pogrzebu...