wtorek, 27 marca 2012

Dzień po dniu

27 marca 2012


Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie,
godne podziwu są Twoje dzieła,
dobrze znasz moją duszę...


Trzeba mi dziękować za życie, za wiarę i miłość...
Że mnie wezwałeś po imieniu...
Że mogę czynić w Twoje Imię i widzieć Twoje dzieła...
Każdy dzień jest darem...

Dziękuję Ci za ludzi, których spotykam...
Przez których mówisz do mnie...
Za przyjaciół i oponentów...
Za natrętnych i nieśmiałych...
Ty w nich wciąż przychodzisz...
Aby mi dać szansę dawania miłości...

Dziękuję za samotność, bo Ty jesteś ze mną...
I nigdy mnie nie opuszczasz...
Za moje braki i upokorzenia...
Za lęki i nadzieję nieba...
Dziękuję Ci, Panie...

środa, 21 marca 2012

Dzień po dniu

21 marca 2012


Ojciec mój działa aż do tej chwili i Ja działam.

Dziś działa Duch Święty w Kościele...
Działa w naszych sercach...
Działa przez sakramenty i charyzmaty...

Trzeba otworzyć się na działanie Boga w naszym życiu...
Trzeba współpracować z Duchem Świętym...
Duch Święty chce działać przez nas...

Bóg nie odpoczywa ani się nie leni...
Historia twojego życia jest tego dowodem...

niedziela, 18 marca 2012

Dzień po dniu

18 marca 2012


Pan bez wytchnienia wysyłał do nich swoich posłańców, albowiem litował się nad swym ludem i nad swym mieszkaniem.
Oni jednak szydzili z Bożych wysłanników, lekceważyli ich słowa i wyśmiewali się z Jego proroków... do tego stopnia, iż nie było ocalenia.  

Bóg jest blisko i troszczy się o nas...
Człowiek lekceważy Boga, Jego słowa i nakazy...
Klęska jest nieunikniona...
Niewola babilońska była wielką katastrofą...
Dziś człowiek sam zadaje sobie śmierć przez drogi, którymi podąża odrzucając Boga...    

Bóg przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia.
Łaską bowiem jesteście zbawieni!

Nie ma ratunku, człowiek osiągnął dno swoich możliwości...
A jednak jest ocalenie przez Jezusa...
Jego śmierć i zmartwychwstanie niesie ocalenie...
Jesteśmy zbawieni za darmo...
Trzeba tylko przyjąć zbawienie przez wiarę...

Potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, 
aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne.


Jezus został przybity do krzyża...
Wyszydzony i odrzucony...
Przez Ojca wywyższony...
Śmierć Jego jest aktem miłości...
Odkupieniem dla nas...
Przywróceniem życia i synostwa...

Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.
Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony.
        

sobota, 17 marca 2012

Dzień po dniu

17 marca 2012


Chodźcie, powróćmy do Pana!
I żyć będziemy w Jego obecności...


Pan jest blisko...
Otwórz oczy i serce, aby rozpoznać Jego obecność...
Aby uwierzyć w Jego miłość...

Tymczasem człowiek oddalił się od Pana...
Porzucił Jego drogi...
Sam dla siebie chce być wystarczalny, niezależny...
Sam chce być kreatorem świata i historii...

Dołóżmy starań, aby poznać Pana

On objawia nam prawdę swojej miłości...
Ukazuje nam kim jesteśmy w Jego oczach...
Budzi w nas nadzieję...
Prowadzi droga niezawodną...

czwartek, 8 marca 2012

Dzień po dniu

8 marca 2012


Błogosławiony mąż, który pokłada ufność w Panu, i Pan jest jego nadzieją.


Jestem zaproszony na drogę wiary...
Moja relacja z Bogiem jest ufnością, zaufaniem...
Ufam Bogu - jest dobry, wierny, sprawiedliwy, bliski...
Bóg jest życiem, bezpieczeństwem, nadzieją...

Przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku i który w ciele upatruje swą siłę, a od Pana odwraca swe serce.


Ta droga prowadzi do nicości...
Niezależność i samozadowolenie stwarza w nas demona...
Pycha i arogancja niszczy życie wewnętrzne...
Pieniądze, władza i przyjemności są źródłem samozniszczenia...

Przeniknij mnie, Boże, i poznaj moje serce,
doświadcz mnie i poznaj moje myśli.
Zobacz, czy idę drogą nieprawą,
i prowadź mnie drogą odwieczną.

wtorek, 6 marca 2012

Dzień po dniu

6 marca 2012

Jeden jest wasz Nauczyciel

Jest wielu nauczycieli i uwodzicieli...
Wielu fałszywych proroków i mistrzów...
Odnajdujemy Tego Jedynego - Jezusa z Nazaretu...
Tylko On jest drogą naszego życia...
Tylko On jest prawdą jedyną...
Tylko On jest życiem w obfitości...