sobota, 26 stycznia 2013

Dzień po dniu

26 stycznia 2013

Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki...

Posłani do wrogo nastawionego świata...
Nie lękajcie się, bo jestem z wami...
Misja moja wypełniła się w Krzyżu...
Taka jest droga dziś dla was...

Świat potrzebuje miłości...
Ludzie dziś pośród ciemności szukają prawdy...
Pustka przeraża gdy tyle jest wokół nas rzeczy i słów...
Samotność zabija najbardziej w anonimowym tłumie ludzi...

Rozpal na nowo charyzmat Boży...
Weźmij Ducha Świętego i mocą Jego czyń Królestwo...
Głoś miłość w porę i nie w porę...
Moc Ducha, miłość i trzeźwe milczenie niech będzie orędziem...
Weź udział w trudach i przeciwnościach...
Bądź żołnierzem w walce o najwyższą stawkę zbawienia...

piątek, 25 stycznia 2013

Dzień po dniu

25 stycznia 2013

Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz...

Szaweł ścigał i wtrącał do więzienia chrześcijan...
Na drodze do Damaszku spotyka Jezusa...
Dokonuje się wielka przemiana - przewrót w jego życiu...
Jezus wybiera go jako narzędzie do realizacji planu ewangelizacji pogan...

Każdy katolik powinien spotkać Jezusa i przeżyć coś takiego jak Szaweł...
Nie wystarczy być ochrzczonym...
Rytuały i tradycje można szybko pozostawić i pozostanie pustka...
Wiara żywa rodzi się ze spotkania z Jezusem...

Kościół jest dla ewangelizacji...
Nieustannie głosi słowo, aby człowiek mógł spotkać Jezusa...
Wiara rodzi się ze słuchania...
Tylu jest wokół nas poszukujących Jezusa...

Wybrałem sobie tego człowieka za narzędzie...
On zaniesie imię moje do pogan i królów...

środa, 23 stycznia 2013

Dzień po dniu

23 stycznia 2013


Dziś odszedł do Ojca

Prymas Polski

Józef Kardynał Glemp...

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie...

poniedziałek, 21 stycznia 2013

Dzień po dniu

21 stycznia 2013

Młode wino należy wlewać do nowych bukłaków.

Bycie młodym to bardziej fakt psychologiczny niż anagraficzny...
Tak jest, że młodzieniec jest bardziej giętki, zdolny do przystosowania się do nowych środowisk, sposobów myślenia i reagowania...
Ten, kto rozpoczyna nową działalność, zakłada nową wspólnotę, czy nowy ruch społeczny łowi ludzi młodych...

Jak natomiast zachowuje się Bóg?
Dzieła Boże zawsze są jakąś nowością, dlatego że są niepowtarzalne i jedyne....
Bóg wymaga od tych, których powołuje, serca wiecznie młodego...
Dziecko budzi się rano, czekając na coś pieknego...
Takiej postawy ducha wymaga od nas Bóg...

Kto wierzy w Bożą Opatrzność i natchnienie Ducha Świętego, zawsze pozostaje duchowo młody...
Otrzymuje od Boga zawsze coś nowego i jest zawsze gotowy uczyć się nowych rzeczy...

niedziela, 20 stycznia 2013

Dzień po dniu

20 stycznia 2013

Zróbcie wszystko cokolwiek wam powie.

Te słowa Maryi chyba jedyne są skierowane nie tylko do posługujących na weselu...
Te słowa są skierowane do nas, jeśli uwierzyliśmy Chrystusowi...
Być Jego uczniem i iść za Nim to słuchać Jego Słów...
Ale nie tylko słuchać...
Chrześcijaństwo to nie tylko słuchanie...
To robienie i to niekiedy rzeczy trudnych czy wręcz absurdalnych...

Na weselu trzeba się bawić, tańczyć i jeść, a nie nosić wodę z odległej studni i to w dużych ilościach...
Tymczasem słudzy posłuchali, nanieśli wody i stał się cud...
Słudzy mieli udział w cudzie, bo nanieśli wody...
Cuda dziś dzieją się, ale nie bez naszego udziału...
Trzeba słuchać i realizować to, co mówi Jezus...
Chrześcijaństwo nie jest teorią, jest bardzo praktyczne...
Czytamy - nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą...
To sam Bóg, który jest Miłością chce przeze mnie kochać drugiego człowieka, chce czynić dobro...


piątek, 18 stycznia 2013

Dzień po dniu

18 stycznia 2013

Wchodzimy istotnie do odpoczynku my, którzy uwierzyliśmy...

Jest odpoczynek wieczny, który będzie wielkim nieskończonym świętowaniem...
Jest odpoczynek niedzielny, bo Jezus zmartwychwstał i wprowadził nas poza zasłonę...
Jest odpoczynek gdy w adoracji przebywasz przed obliczem Jezusa...
Ale jest odpoczynek, który jest wtedy w tobie, gdy pracujesz, zdajesz egzaminy, aktywnie działasz, ewangelizujesz, cierpisz, gdzieś biegniesz...
Jest to stan twego serca zjednoczonego w wierze z Jego Sercem...
Wiara jest bramą i początkiem drogi, którą podążasz i na której doświadczasz tego cudownego odpoczynku...
Ten odpoczynek to pokój serca, ufność i bezpieczeństwo przy Jego Sercu...

Obdarz nas, Panie, łaską wejścia do Twego odpoczynku.

środa, 16 stycznia 2013

Dzień po dniu

16 stycznia 2013

Wszyscy Cię szukają...

Czy dziś ludzie szukają Jezusa...
Czy ludzie dziś potrzebują Boga...
Dlaczego kiedyś ludzie przychodzili do Jezusa...
Dlaczego Go szukali...

Może byli ciekawi, co im powie...
Jakaś nowa nauka, nowe rozwiązania dla życia...
Może poszukiwali prawdy...
Może uzdrowienia...
Może uwolnienia...
Może sensacyjne wieści się rozchodziły i chcieli Go zobaczyć...
Może podejrzewali, że jest Mesjaszem...

A jak jest dzisiaj...
Wiara zaczyna się od poszukiwania...
Poszukiwaniu towarzyszy zdumienie...
Wreszcie dochodzi do spotkania...
Otwarcia i oddania...

Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć...
Wzywajcie Go, dopóki jest blisko...

Czy dziś ludzie potrzebują Jezusa?

wtorek, 15 stycznia 2013

Dzień po dniu

15 stycznia 2013

Aby przewodnika ich zbawienia udoskonalił przez cierpienie.

Jeśli Jezus został udoskonalony przez cierpienie...
Przyjął upokorzenie, odrzucenie, mękę fizyczną i śmierć jako ofiarę za grzechy ludzi...
To jaki ma być mój stosunek do cierpienia, choroby, starości...
Czy mam narzekać, użalać się nad sobą, ranić innych, dyskwalifikować siebie, uciekać w niebyt...
Jakie znaczenie ma dla mojego życia, cierpienia i mojej śmierci to, że Jezus przeszedł przez cierpienie i śmierć...

czwartek, 10 stycznia 2013

Dzień po dniu

10 styczeń 2013

Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę...

Jezus posłany przez Ojca...
Namaszczony Duchem Świętym - Chrystus...
Przychodzi do nas z dobrą wiadomością...
Bóg kocha ciebie...
Jesteś wolny - jesteś ocalony...
Nieś światło miłości dalej i dalej...

Każdy uczeń Chrystusa jest namaszczony i posłany...
Misja Jezusa jest misją Kościoła...
Aby krańce ziemi poznały zbawienie...

Dziś spełniły się słowa Pisma, któreście słyszeli...

wtorek, 8 stycznia 2013

Dzień po dniu

8 stycznia 2013

Wy dajcie im jeść...

Jest głód miłości...
Głód chleba i słowa...
Jest głód prawdy...
Jezus chce nakarmić ludzi naszymi rękami...
Trzeba dać takie małe nic, ale wszystko...
On rozmnaża - On jest dawcą...

Nie my umiłowaliśmy Boga...
On sam nas umiłował...
Posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy...
Miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga...

czwartek, 3 stycznia 2013

Dzień po dniu

3 stycznia 2013

Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata...

Oto Ten, który był przede mną...
Oto Mesjasz, Jezus, który niesie zbawienie światu...
Oto Emmanuel - Bóg naprawdę jest z nami...
On jest Miłością, którą ludzie ukrzyżowali...
On jest nadzieją dla świata dziś, szczególnie dziś...
On daje Ducha Miłości, abyś mógł kochać i był kochany...

Zobaczcie jaką miłością obdarzył nas Ojciec...

środa, 2 stycznia 2013

Dzień po dniu

2 stycznia 2013

Ja chrzczę wodą.
Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego sandała.

Jan wskazuje na Jezusa...
My Go już znamy i wiemy Kim jest...
On jest Synem Bożym i Zbawicielem świata...

Masz Go nieustannie rozpoznawać w gąszczu wydarzeń...
On przychodzi i jest ukryty w drugim człowieku...
On oczekuje miłości, zauważenia, czasu, dobrego słowa...
Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych...

Kto ty jesteś?
Dziś Jan jest obecny w misji Kościoła...
Dziś Kościół ukazuje Jezusa, którego ludzie nie znają...
Twoje życie ma być znakiem Emmanuela - tego, że Bóg jest z nami...

wtorek, 1 stycznia 2013

Dzień po dniu

1 stycznia 2013          NOWY ROK

Gdy nadeszła pełnia czasu...

Bóg wszedł w czas i historię ludzi...
Przyjął ograniczoność i skończoność bytów stworzonych...
Bóg stał się dzieckiem, małą kruszynką...

My wchodzimy w nowy czas...
Kalendarz otwieramy od początku...
Nowa szalona perspektywa...
Wielkie możliwości i oczekiwania...

Jedni obronią prace magisterskie...
Inni się w przymierze małżeńskie wprzęgną...
Jeszcze innym dziecię się urodzi...
A są i tacy, którzy odejdą na zawsze...

A dzieciątko zostało obrzezane i otrzymało imię JEZUS...
ON jest naszą nadzieją i pokojem...

Niech cię Pan błogosławi i strzeże.
Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską.
Niech zwróci ku tobie swoje oblicze i niech cię obdarzy pokojem.