piątek, 30 czerwca 2017

Dzień po dniu

30 czerwca 2017

Szczęśliwy człowiek, który służy Panu...

Ja jestem Bogiem Wszechmogącym. Służ Mi i bądź nieskazitelny...

Takie wezwanie kieruje Bóg, który jest blisko...
On z miłości nas stworzył - do miłości powołał...
Jezus uwalnia nas z trądu naszych grzechów...
Na krzyżu zbawia nas - posyła do świata...

Serca nasze przeniknięte ogniem miłości...
Otwarte w prostocie i pokorze na drugiego...
Karmi chlebem przybyszów - przyjaźnią obdarza...
Jest zawsze do dyspozycji - zawsze i nie porę... 

Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić...
  

czwartek, 29 czerwca 2017

Dzień po dniu

29 czerwca 2017

Od wszelkiej trwogi Pan Bóg mnie wyzwolił...

Krew moja już ma być wylana na ofiarę, a chwila mojej rozłąki nadeszła...

Idziemy za Panem - krzyż przed nami stoi...
Świadectwo męczeństwa jest pieczęcią Ducha...
Kefas jest trwałym fundamentem wieków...
Kościół podąża z Jezusem przez pustynię świata...

Ty jesteś Piotr - Opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą...
  

środa, 28 czerwca 2017

Dzień po dniu

28 czerwca 2017

Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu...

Abram uwierzył i Pan poczytał mu to za zasługę...

Wiara rodzi się ze słuchania i jest więzią miłości...
Relacja przyjaźni z Jezusem - On nas zaprasza...
Uwierzyć w miłość - ofiarować miłość Bogu...
Być głosem na pustyni - aby światło rozbłysło...

Strzeżcie się fałszywych proroków...
  

wtorek, 27 czerwca 2017

Dzień po dniu

27 czerwca 2017

Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie...

Nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie swych pereł przed świnie...

Uważaj na prowokacje - nie daj się sprofanować...
Serce człowieka świątynią Boga - Bóg jest w tobie...
Nie szukaj tanich rozwiązań - trzeba ofiarować siebie...
Miłość zawsze kosztuje - musisz zapomnieć o sobie...

Wchodźcie przez ciasną bramę...
  

poniedziałek, 26 czerwca 2017

Dzień po dniu

26 czerwca 2017

Szczęśliwy naród wybrany przez Pana...

 Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci ukażę...

Taki początek wielkiej drogi zbawienia...
Trzeba ciągle wychodzić - posłuszeństwo...
Są Boże obietnice, wielka nieznana - ryzyko...
Abram uwierzył - Maryja uwierzyła...

Dziś wychodzimy z dna zagłady...
Jezus nas woła - pójdź za Mną...
Duch przychodzi nam z pomocą...
Jezus przyszedł nie sądzić a zbawić...

Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni...
  

niedziela, 25 czerwca 2017

Dzień po dniu

25 czerwca 2017

W Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie...

Pan jest przy mnie jako potężny mocarz...

Jesteś blisko Panie - podtrzymujesz mnie, gdy padam...
Otaczają mnie wrogowie - Pan stoi i pociesza mnie...
Chcą mnie wykluczyć - Pan mnie kocha i przygarnia...
Ufam Panu - nie lękam się być Jego uczniem...

Przez jednego człowieka grzech wszedł na świat...

W Adamie wszyscy jesteśmy zanurzeni w grzech...
Nosimy w sobie konsekwencje naszych grzechów...
Jezus umarł na krzyżu - odkupił całą ludzkość...
Jest nowym Adamem - w Nim jest nasze ocalenie...  

Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało...

Jesteśmy misjonarzami Jezusa w świecie...
Są przeciwności - nie możemy się wycofać...
Ludzie mogą nas odrzucać - nawet zabić...
Nie lękaj się - jesteśmy w rękach Boga...

Jesteście ważniejsi niż wiele wróbli...   

sobota, 24 czerwca 2017

Dzień po dniu

24 czerwca 2017

Sławię Cię, Panie, za to, żeś mnie stworzył...

Tyś sługą moim, w tobie się rozsławię...

Jesteśmy sługami Boga - głos wołający na pustyni...
Bóg kocha każdego - jesteś posłany by szukać i kochać...
Światło Boga świeci w twoich czynach - ogarnij się...
Bóg mówi - jestem z tobą - nie porzucę cię - kocham!...

Kimże będzie to dziecię?
Bo istotnie ręka Pańska była z nim...
  

piątek, 23 czerwca 2017

Dzień po dniu

23 czerwca 2017

Bóg jest łaskawy dla swoich czcicieli...

Miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga...

To Bóg nas pierwszy umiłował - przyciąga nas ku sobie...
Jezus umarł na krzyżu - pokonał śmierć, grzech i szatana...
Nasze życie nabrało sensu i wartości przez wiarę w Jezusa...
Poznajemy Ojca - miłosierdzie i wierność - jesteśmy jego dziećmi...

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię...

czwartek, 22 czerwca 2017

Dzień po dniu

22 czerwca 2017

Dzieła Twe, Panie, zawsze sprawiedliwe...

Modląc się, nie bądźcie gadatliwi jak poganie...

Trwajcie na modlitwie w milczeniu - słuchajcie Pana...
Modlitwa jest pragnieniem ludzkiego serca w wierze...
Słowo Pana jest żywe i skuteczne - Bóg mówi do ciebie...
Gdy modlisz się miłość Boża wypełnia twoje serce...

Ojcze nasz, który jesteś w niebie...

środa, 21 czerwca 2017

Dzień po dniu

21 czerwca 2017

Błogosławiony ten, kto służy Panu...

Kto skąpo sieje, ten i skąpo zbiera...

Bóg jest hojnym siewcą - kocha nas bez granic...
Dał swojego Syna, Jezusa - szaleństwo miłości...
Chce nas obudzić dla miłości - wyjdź z jaskini lęku...
Kocha ciebie nieskończenie - chce przez ciebie kochać...

Radosnego dawcę miłuje Bóg...

wtorek, 20 czerwca 2017

Dzień po dniu

20 czerwca 2017

Przez całe życie będę chwalił Pana...

Znacie przecież łaskę Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który będąc bogatym, dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić...

Jezus rozdaje wszystko - jest dla nas cały...
Jest naszym bogactwem i spełnieniem...
Niczego nam nie potrzeba - jest Jezus...
Ubóstwo to wolność serca - dawanie...

Tyle jest biedy na świecie i tyle skąpstwa...
Pieniądze zamiast na chleb idą na zbrojenie...
Kenoza to ogołocenie serca - aby kochać...
Trzeba przekraczać granicę w miłości...

Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują...

poniedziałek, 19 czerwca 2017

Dzień po dniu

19 czerwca 2017

Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie...

Oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień zbawienia...

Liczy się chwila obecna - tu jest Jezus -  Pan...
On puka do drzwi twojego serca - otwórz się...
Zaufaj Bogu - Duch Święty będzie działał...
We wszystkim będzie Jego czynna miłość...

Całe twoje życie przeniknięte Jego obecnością...
Zbawienie dokonuje się w historii twego życia...
Daj się poprowadzić - idź drogą swego powołania...
Bądź przyjaźnie otwarty na ludzi, których spotykasz...


Okazujemy się sługami Boga przez wszystko...

niedziela, 18 czerwca 2017

Dzień po dniu

19 czerwca 2017

My ludem Pana i Jego owcami...

Lecz wy będziecie Mi królestwem kapłanów i ludem świętym...

Kim jesteśmy - jesteśmy wspólnotą w drodze...
Wiara w Jezusa i Duch Święty jednoczy nas...
Tworzy z naszej różnorodności jedno Ciało...
Jesteśmy otwarci na ludzi szukających Boga...

Jezus został posłany przez Ojca - teraz nas posyła...
Chce przez nas działać - mamy głosić i uzdrawiać...
Posłani do ludzi bliskich - którzy utracili wiarę...
Bądź otwarty - uwierz, że Duch będzie działał...

Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo...
  

sobota, 17 czerwca 2017

Dzień po dniu

18 czerwca 2017

Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem...

Miłość Chrystusa przynagla nas, pomnych na to, że skoro Jeden umarł za wszystkich, to wszyscy pomarli...

Pobudziłeś nas Panie do wędrowania za Tobą...
Odrywamy się od rzeczy - idziemy za Jezusem...
Wejść w śmierć Jezusa, aby zmartwychwstać...
Nieść światu całemu pojednanie i pokój miłości...

W imieniu Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem...  

Dzień po dniu

16 czerwca 2017

Złożę Ci, Boże, ofiarę pochwalną...

Przechowujemy skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas...

Słabość moja i moc ducha - tak jest ze mną...
Moc w słabości się doskonali - jesteś ze mną...
Pan jest mocą swojego ludu - Duch prowadzi...
Miłość odnosi zwycięstwo - pokora serca mego...


Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa...
  

czwartek, 15 czerwca 2017

Dzień po dniu

15 czerwca 2017

Kościele święty, chwal swojego Pana...

Nie zapominaj o Panu, Bogu twoim, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, a domu niewoli...
On cie prowadził przez pustynię wielką i straszną...
On ci wyprowadził wodę ze skały...
On żywił cię na pustyni manną, której nie znali twoi przodkowie...

Idziemy - jak Izrael - przez pustynię świata...
Jezus nas prowadzi we wspólnocie Kościoła...
Jego słowo jest drogowskazem jak żyć...
Jego Chleb - Ciało jest pokarmem mocy...

Jezus jest w Eucharystii prawdziwie obecny...
Rodzi się na ołtarzu - przychodzi do naszych serc...
Jestem Jego sługą - szafarzem cudu konsekracji...
Jezu - dziękuję Ci, że mnie chciałeś i wybrałeś...

Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki...
   

środa, 14 czerwca 2017

Dzień po dniu

14 czerwca 2017

Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem...

Litera zabija, Duch zaś ożywia...

Potrzebujemy Twojego Ducha, Panie Jezu...
Aby zrozumieć i przyjąć Twoją Ewangelię...
Prawo Boga jest drogowskazem ku wolności...
Ożywione Twoim Duchem jest Miłością...

Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków...  

wtorek, 13 czerwca 2017

Dzień po dniu

13 czerwca 2017

Okaż swym sługom pogodne oblicze...

On też wycisnął na nas pieczęć i zostawił zadatek Ducha w sercach naszych...

Szukamy Ciebie - a Ty jesteś z nami...
Idziemy do Ciebie - a Ty jesteś blisko...
Sól jest jak miłość - smak nadaje życiu...
Światło to prawda - niesie wyzwolenie...

Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie...


  

poniedziałek, 12 czerwca 2017

Dzień po dniu

12 czerwca 2017

Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry...

Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, Ten, który nas pociesza w każdym naszym ucisku, byśmy sami mogli pocieszać tych, co są w jakimkolwiek ucisku, tą pociechą, której doznajemy od Boga...

Tylko w Bogu jest nasze szczęście...
Bóg chce naszego dobra i spełnienia...
Miłość jest drogą błogosławieństw...
Wybieraj drogę ku życiu i spełnieniu...

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią...
  

niedziela, 11 czerwca 2017

Dzień po dniu

11 czerwca 2017

Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże...

Bracia, radujcie się, dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie się na duchu, bądźcie jednomyślni, pokój zachowujcie, a Bóg miłości i pokoju będzie z wami...

Jedyny Bóg Izraela - JAHWE - jest bliski i czuły...
Jest Ojcem miłosiernym - wszystko od Niego pochodzi...
Jest Synem Jednorodzonym - Jezus - Pan i Zbawca...
Jest Duchem Świętym - Parakletem - Ożywicielem...

Bóg Jedyny w Trzech Osobach - jedność ludzi...
Miłość zbliża i uzdrawia - Bóg jest Miłością...
Uwierz - otwórz się na Jezusa, który przychodzi...
Niech Duch Święty działa w tobie i przez ciebie...

Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony...


  

sobota, 10 czerwca 2017

Dzień po dniu

10 czerwca 2017

Pan bardzo wielki, żyjący na wieki...

A teraz uwielbiajcie Pana na ziemi i dziękujcie Bogu!...

Zawsze dziękujcie, Bóg uzdrawia i czyni dobro...
Otwiera oczy wiary - człowiek widzi i raduje się...
Bóg oddał się cały - człowiek w miłości daje wszystko...
Skarbem wiary jest serce czyste i wdzięczne...

Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony...
  

piątek, 9 czerwca 2017

Dzień po dniu

9 czerwca 2017

Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego...

Tego dnia nastała wielka radość...

Piękny finał drogi człowieka, który zaufał Panu...
Czy wiesz, że Anioł jest towarzyszem twojej drogi?...
Pełnienie woli Bożej zawsze prowadzi przez Krzyż...
Pamiętaj, że rezultat końcowy życia jest chwałą nieba...

Siądź po prawicy mojej, aż położę Twoich nieprzyjaciół pod stopy Twoje...
  

czwartek, 8 czerwca 2017

Dzień po dniu

8 czerwca 2017

 Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę...

Uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze...

Jezus jest najwyższym kapłanem - prowadzi nas do Ojca...,
Jego ofiara jest darem miłości - jest naszym ocaleniem...
Uwielbienie i pełnienie woli Bożej - to droga dla nas...
Dziś wspieraj modlitwą prezbiterów i biskupów...

Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe...
 

Dzień po dniu

8 czerwca 2017

Szczęśliwy człowiek, który służy Panu...

Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań...

Co jest najważniejsze w moim życiu?...
Ku czemu zmierza człowiek na ziemi?...
Gdzie jest Bóg w życiu człowieka?...
Jak pustkę życia wypełnić godną treścią?...

Bóg jest jeden Jedyny - nie ma innych bogów...
Bóg na tronie twojego życia - teraz i zawsze...
Miłość od Boga pochodzi i wypełnia serce...
Tylko miłość spełni twoje pragnienie sensu...

Niedaleko jesteś od królestwa Bożego... 

środa, 7 czerwca 2017

Dzień po dniu

7 czerwca 2017

Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę...

Czyż nie dlatego jesteście w błędzie, że nie rozumiecie Pisma ani mocy Bożej?...

Nie zawsze można rozumieć - a przewrotność swoje robi...
Proś o natchnienie Ducha Świętego gdy czytasz Biblię...
Światowe myślenie zaciemnia obraz - wiara nie jest wiedzą...
Bóg jest żywy - Jezus zmartwychwstał - Duch Święty działa...

Ja jestem Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Nie jest On Bogiem umarłych, lecz żywych. Jesteście w wielkim błędzie...
  

wtorek, 6 czerwca 2017

Dzień po dniu

6 czerwca 2917

Zaufał Panu człowiek sprawiedliwy...

Niech Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa, przeniknie nasze serca swoim światłem, abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania...

Chcę poznać sens mojej codzienności...
Chcę iść bez lęku za wezwaniem Jezusa...
Bogu należy się chwała i moja miłość...
Świat i polityka to przestrzeń grzechu...

Moja misja w świecie - głosić Miłość...
Bóg stworzył świat - nie odrzuca nikogo...
Pośród ciemności i grzechu Krzyż Jezusa...
Cezar uzna Boga - świat przemieniony...

Oddajcie więc cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga...  

poniedziałek, 5 czerwca 2017

Dzień po dniu

5 czerwca 2017

Tyś wielką chlubą Kościoła świętego...

Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i Jego braćmi...

Maryja jest obecna z nami w Kościele...
Tu wspiera nas i ukazuje nam Jezusa...
Uczestniczy w cudach naszej przemiany...
Jest oblubienicą Ducha Świętego i naszą Matką...

Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie...  

niedziela, 4 czerwca 2017

Dzień po dniu

4 czerwca 2017

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię...

Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych i zapal w nich ogień swojej miłości...

Pięćdziesiętnica to ukoronowanie Paschy Jezusa...
Dziś Duch Świety działa w Kościele, w nas...
Doprowadza do Jezusa, nawraca i uświęca...
Dziś proś Ducha Świętego - niech rozpali ogień...

Przyjdź Duchu Święty...
Zamieszkaj w naszych sercach...
Rozpal w nas ogień miłości...
Zjednocz nas we wspólnocie uczniów Pana...

Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam...
Weźmijcie Ducha Świętego!...
  

sobota, 3 czerwca 2017

Dzień po dniu

3 czerwca 2017

Twoje oblicze ujrzą ludzie prawi...

Poślę wam Ducha prawdy, On doprowadzi was do całej prawdy...

Potrzebujemy Ciebie Duchu Święty...
Twojej prawdy o miłości która wyzwala...
Każdy ma swój niepowtarzalny szlak...
Jezus wszystkich chce prowadzić do nieba...

Jeżeli chcę, aby pozostał, aż przyjdę, to cóż tobie do tego?
Ty pójdź na Mną...
  

piątek, 2 czerwca 2017

Dzień po dniu

2 czerwca 2017

Pan Bóg utwierdził swój tron na niebiosach...

Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham...

Badam miłość w moim sercu, czy jeszcze jest...
Rutyna i przyzwyczajenie niszczą swieżość...
Trzeba się obudzić, wstrząsnąć swoim życiem...
Rozpalić ogień Ducha Świętego - iść za Jezusem...

Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz...
  

czwartek, 1 czerwca 2017

Dzień po dniu

1 czerwca 2017

Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem...

Aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, by świat uwierzył, że Ty Mnie posłałeś...

Zjednoczeni w Duchu jesteśmy wspólnotą Jezusa...
Mamy być wiarygodnym znakiem dla świata...
Jezus chce wprowadzić nas do szczęścia w niebie...
Nasza misja na ziemi - być świadkiem miłości Boga...

Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata...