sobota, 31 marca 2018

Dzień po dniu

31 marca 2018

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię...

Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię...

Bądź uwielbiony Boże w świecie, który stworzyłeś...
Wszystko jest dziełem Twoich rąk - chwała Tobie...
Dziękuję Ci, Panie, że cudownie mnie stworzyłeś...
Godne podziwy są Twoje dzieła - chwała Tobie, Panie... 

Bóg wystawił Abrahama na próbę...

Wiara poddana próbie udoskonala się przez posłuszeństwo...
Zaufaj i czyń to, do czego jesteś wezwany - Pan jest z tobą...
Kto jest twoim Izaakiem - złóż Go w ofierze Twemu Panu...
Zwycięstwo posłuszeństwa wiary jest zmartwychwstaniem...
 
Pan rzekł do Mojżesza: Czemu głośno wołasz do Mnie? 
Powiedz Izraelitom, niech ruszają w drogę...

Ty nas prowadzisz, Panie - idziemy za Tobą...
Woda jest paschą - oczyszcza nas i ożycia...
Życie jest drogą - idziemy ze śmierci do życia...
Jesteśmy bezpieczni z Tobą - Ty prowadzisz... 

Nie lękaj się, Jerozolimo, bo małżonkiem twoim jest twój Stworzyciel...

Bardzo nas umiłowałeś - należymy do Ciebie...
Jesteś naszym Stwórcą - poślubiłeś nas Panie...
Twoja miłość jednoczy nas przymierzem życia...
Tak pozostanie na zawsze - jest pieczęć Krzyża... 

Wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody, przyjdźcie choć nie macie pieniędzy!

Potrzebujemy Twojej wody - wołamy przyjdź...
Woda Życia - niech Duch Święty zstąpi na nas...
Niech będzie miłość rozlana w sercach naszych...
Dziś zanurzamy się w oceanie Twojej miłości...  

My wszyscy, którzy otrzymaliśmy chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierci...

Chrzest mój to śmierć i zmartwychwstanie Twoje...
Przeprowadzasz nas z niewoli ku wolności nieba...
Przymierze Twojej Krwi na zawsze nas jednoczy...
Ty żyjesz - grób Twój jest pusty - bramą do Ojca... 

Wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia przyszły do grobu, gdy słońce wzeszło...

Bóg nie pragnie naszego cierpienia, lecz uczy nas jeszcze większej ufności...

  

piątek, 30 marca 2018

Dzień po dniu

30 marca 2018

Ojcze, w Twe ręce składam ducha mego...

Spadła na Niego chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze uzdrowienie...

Idziemy Twoją drogą niosąc nasze grzechy...
Boleść ran nas rozbija - Tyś naszą nadzieją...
Odrzucony, zdeptany - przybity do krzyża...
Nie przestałeś kochać i przebaczasz wszystko... 

Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy doznali miłosierdzia i znaleźli łaskę pomocy w stosownej chwili...

Miłości bez Krzyża nie znajdziecie...
Krzyża bez Miłości nie udźwigniecie...
                                                                 św. Jan Paweł II   

czwartek, 29 marca 2018

Dzień po dniu

29 marca 2018

Na wieki będę sławił łaski Pana...

Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie posłał...

Jezus namaszczony Duchem Świętym - posłany...
Kapłan namaszczony i posłany - dzięki Ci, Panie...
Wybrałeś mnie i posłałeś - Duch Święty prowadzi...
Głoszę słowo - czynię miłość - dokonuję paschę...

Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście...  

środa, 28 marca 2018

Dzień po dniu

28 marca 2018

W Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie...

Oto Pan Bóg mnie wspomaga.
Któż mnie potępi?...

Jestem sam - Ty, Panie, jesteś blisko mnie...
Ciemność mnie ogarnia - Ty jesteś miłością...
Pascha mojego przejścia - już jestem gotowy...
Niech Twój Duch zstąpi na mnie jeszcze dziś...

Czas mój jest bliski; u ciebie urządzam Paschę z moimi uczniami...  

wtorek, 27 marca 2018

Dzień po dniu

27 marca 2018

Będę wysławiał Twoją sprawiedliwość...

Dziękuję Ci, że cudownie mnie stworzyłeś - 27 marca 1949...

Dziś chcę dziękować Bogu za dar życia i moich Rodziców...
Ty, Panie, obdarowałeś mnie wiarą i powołaniem do kapłaństwa...
Dziękuję za każdy dzień mojego życia w posłudze ludziom...
Dziękuję za wspaniałych ludzi, których spotkałem i spotykam...

Godne podziwy są Twoje dzieła...  

poniedziałek, 26 marca 2018

Dzień po dniu

26 marca 2018

Pan moim światłem i zbawieniem moim...

Oto mój Sługa, którego podtrzymuję, Wybrany mój, w którym mam upodobanie...

Już idziemy za Tobą, Jezu - Sługo Jahwe...
Ty podtrzymujesz, gdy już iść nie mogę...
Podnosisz, rozpalasz ogień Twej miłości...
Twój krzyż na horyzoncie to brama do nieba...

Przechowała to, aby Mnie namaścić na dzień mojego pogrzebu...  

niedziela, 25 marca 2018

Dzień po dniu

25 marca 2018

Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił...

Pan Bóg mnie wspomaga...

Idziemy z Jezusem do Jerozolimy - wołamy: Hosanna...
Potem modlitwa, której na się nie chce i sen rozkłada...
Ogarnia nas lęk - zabrali Pana - szubko Go ukrzyżowali...
Nie ma Go - pustka pozostaje i ciemność, która jest wokół... 

Ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi...  

sobota, 24 marca 2018

Dzień po dniu

24 marca 2018

Pan nas obroni, tak jak pasterz owce...

Lepiej jest dla nas, aby jeden człowiek umarł za lud, niż by miał zginąć cały naród...

Trzeba grzech przybić do krzyża - Jezus żyje...
Śmieć rodzi życie - człowiek niech umiera...
Jak zrozumieć logikę Bożego planu zbawienia...
Jesteś wybrany - Jezus umarł, ty ocalejesz...

A była blisko Pascha żydowska...  

czwartek, 22 marca 2018

Dzień po dniu

22 marca 2018

Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu...

Oto moje przymierze z tobą; staniesz się ojcem mnóstwa narodów...

Przymierze to więź miłości Boga z człowiekiem...
Jesteśmy wszyscy dziećmi Boga, który kocha nas...
Przeznaczeni do życia w chwale i nieśmiertelności...
Ale człowiek może odrzucić Boga - wybrać śmierć...

Jezus nie chce naszej śmierci  - ofiarował się za nas...
Miłość odrzucona i ukrzyżowana - jest moim ocaleniem...
Prawo miłości jest prawem naszego życia - uznaj i żyj...
Idź za Jezusem - przez krzyż do zmartwychwstania...

Jeśli kto zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki...  

środa, 21 marca 2018

Dzień po dniu

23 marca 2018

Pana wzywałem i On mnie wysłuchał...

Pan jest przy mnie jako potężny mocarz...

Jesteś blisko, Panie - nigdy nie jestem sam...
Wspomagasz mnie - Twoje słowo światłem...
Stajesz w mojej obronie wobec nieprzyjaciół...
Tobie ufam Jezu - Tys moim obrońcą...

Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem,
Ty masz słowa życia wiecznego...
  

Dzień po dniu

21 marca 2018

Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże...

Jeżeli trwacie w nauce mojej, jesteście prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli...

Z miłości stworzeni do wolności powołani...
Tylko ludzie wolni mogą kochać prawdziwie...
Grzech sprowadza śmierć - rani i oddala od Boga...
Grzech staje się w nas samotnością i ciemnością... 

Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu...  

wtorek, 20 marca 2018

Dzień po dniu

20 marca 2018

Wysłuchaj, Panie, mojego wołania...

I rzeczywiście, jeśli kogoś wąż ukąsił, a ukąszony spojrzał na węża miedzianego, zostanie przy życiu...

Ciągle się buntujemy, chodzimy swoimi drogami...
Ciężko jest nam zawsze - narzekamy ile możemy...
Nie potrafimy kochać ludzi - tylko ich oskarżamy...
Jezus został wywyższony na krzyżu w pogardzie...

Szubienica krzyża przez miłość jest drzewem życia...
Jego śmierć przywraca nam życie - rany uzdrawiają...
Nasze ocalenie - to trzeba patrzeć na krzyż z wiarą...
Krzyż wywyższyć w sercu - Jezus jest moim Panem... 

Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że Ja jestem...  

poniedziałek, 19 marca 2018

Dzień po dniu

19 marca 2018

Jego potomstwo będzie trwało wiecznie...

On to wbrew nadziei uwierzył nadziei...

Skarb w glinianych naczyniach - Jezus dar Boga dla człowieka...
Przyjąć i być odpowiedzialnym - to droga posłuszeństwa wiary...
Bóg daje obietnice Dawidowi - jest wierny w swojej miłości...
Jezus syn Dawida posłany przez Ojca jest Królem wszechświata...  

Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański...  

niedziela, 18 marca 2018

Dzień po dniu

18 marca 2018

Stwórz, o mój Boże, we mnie serce czyste...

Oto nadchodzą dni, kiedy zawrę z domem Izraela i z domem Judy nowe przymierze...

Idziemy drogą zbawienia - Pan nas prowadzi...
Przymierze miłości wpisane w naszym sercu...
Jezus jest naszą paschą - trzeba umrzeć aby żyć...
Duch Boży działa w sercu - przyciąga do Jezusa...

A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie...

sobota, 17 marca 2018

Dzień po dniu

17 marca 2018

Panie, mój Boże, Tobie zaufałem...

Ja zaś jak potulny baranek, którego prowadzą na zabicie...

Wszystko jest przeciw mnie - Pan jest ze mną...
Jestem odrzucony, wszyscy ze mnie szydzą...
Wiara w Jezusa dyskwalifikuje mnie w świecie...
Pan daje mi słowa jak strzały ognia - to miłość...

Idę za Jezusem - Jemu całkowicie zaufałem...
On mnie wspomaga na drodze mej misji...
Krzyż Jezusa jest dla mnie znakiem miłości...
Kto wytrwa, nie załamie się - ten zwycięża...

Nigdy jeszcze nikt tak nie przemawiał jak ten człowiek...

piątek, 16 marca 2018

Dzień po dniu

16 marca 2018

Pan zawsze bliski dla skruszonych w sercu...

Zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego, bo nam niewygodny...

Jezus jest osaczony przez wrogich mu ludzi...
Dziś też ludzie sprawiedliwi są prześladowani...
Odwaga i wierność wartościom - zaufaj Jezusowi...
Jezus jest po naszej stronie - zwycięstwo w Duchu...

Nie samym chlebem żyje człowiek,
lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych...
  

czwartek, 15 marca 2018

Dzień po dniu

15 marca 2018

Pamiętaj o nas i przyjdź nam z pomocą...

Utworzyli sobie posąg cielca odlanego z metalu, i oddali mu pokłon...

Bałwochwalstwo jest wielkim grzechem...
Jezu jesteś moim Panem - do Ciebie należę...
Ty mnie umiłowałeś i na krzyżu umarłeś...
Wierzę w Ciebie, Jezu - chcę iść za Tobą...


Tak Bóg umiłował świat,
że dał swojego Syna jednorodzonego;
każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne...

środa, 14 marca 2018

Dzień po dniu

14 marca 2018

Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia...

A nawet gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie...

Bóg zawsze jest blisko - wie i czuje nas dobrze...
Jest przyjazny, widzi w nas dobro - wzrusza się...
Ojciec stworzył nas, Jezus zbawił - Duch ożywia...
Jesteśmy w Sercu Boga zanurzeni w Jego miłości...

Ojciec mój działa aż do tej chwili i Ja działam...

wtorek, 13 marca 2018

Dzień po dniu

13 marca 2018

Pan Bóg Zastępów jest dla nas obroną...

Woda wypływała spod prawej ściany świątyni...

Wszyscy potrzebujemy wody Ducha Świętego...
Jesteśmy spragnieni - choroba ducha nas powala...
Bez wody nie można żyć - przyjdź Duchu Święty...
Skrusz, Panie, nasze serca - rozpal w nas miłość...

Stwórz, Boże, we mnie serce czyste...
I przywróć mi radość Twojego zbawienia...

poniedziałek, 12 marca 2018

Dzień po dniu

12 marca 2018

Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś...

Oto Ja stwarzam nowe niebiosa i nową ziemię...

Śmierć nie jest końcem - to przejście w nowy świat...
Jezus przetarł szlak przez mękę i krzyż do chwały...
Idziemy Jego drogą przez wiarę - Duch nas wspomaga...
Z nadzieją patrzymy na kres, który jest szczęśliwością... 

I uwierzył on sam i cała jego rodzina...

sobota, 10 marca 2018

Dzień po dniu

10 marca 2018

Miłości pragnę, nie krwawej ofiary...

Chodźcie, powróćmy do Pana...

Bóg wciąż nas szuka - idziesz po omacku...
Stwarzasz pozory - Bóg zna twoje serce...
Jezus cierpiał za nas - w Jego ranach zdrowie...
Krzyż Jego zwycięski jest drzewem życia...

Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie...
Boże, miej litość dla mnie, grzesznika!...
  

piątek, 9 marca 2018

Dzień po dniu

9 marca 2018

Ja jestem Bogiem, słuchaj mego głosu...

Wróć, Izraelu, do Pana, Boga twojego, upadłeś bowiem przez własną swą winę...

Ciągle wracamy do źródła...
Pan czeka - drzwi są otwarte...
Słowo miłości daje mocny blask...
Jest wielu, a miłość jest jedna...

Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem...  

czwartek, 8 marca 2018

Dzień po dniu

11 marca 2018

Kościele święty, nie zapomnę ciebie...

Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę...

Z dna zagłady mnie wydobył - jestem ocalony...
W ciemności mego życia dziś światło rozbłysło...
Wywyższony na krzyżu jest Panem wszechświata...
Patrz na Niego dziś - jest obliczem Ojca w nienie...

Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego...  

Dzień po dniu

8 marca 2018

Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie...

Słuchajcie głosu mojego, a będę wam Bogiem, wy zaś będziecie Mi narodem...

Wszystko zaczyna się od słuchania słowa Bożego...
Bóg mówi do nas - człowiek słucha lub nie słyszy...
Wybrać Jezusa, zaufać Mu - uwierzyć w Jego miłość...
Duch Święty przychodzi nam z pomocą - otwiera...

Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; a kto nie zbiera ze Mną, ten rozprasza...

środa, 7 marca 2018

Dzień po dniu

7 marca 2018

Kościele święty, chwal swojego Pana...

Z pewnością ten wielki naród to lud mądry i rozumny. Bo któryż wielki naród ma bogów bliskich, jak Pan, Bóg nasz, ilekroć Go wzywamy? któryż wielki naród ma prawo i nakazy tak sprawiedliwe, jak całe to Prawo, które ja wam dziś nadaję?...

Jesteś blisko Panie i szukasz nas gdy odchodzimy od Ciebie...
Twoje prawo jest dobre dla człowieka - chroni nasza godność...
Człowiek jest słaby i przewrotny - ucieka przed Twoją miłością...
Chce chodzić swoimi drogami - omija prawo, jest mu niewygodne...

Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni...

wtorek, 6 marca 2018

Dzień po dniu

6 marca 2018

Pamiętaj o nas, miłosierny Panie...

Nie opuszczaj nas na zawsze - przez wzgląd na święte Twe imię nie zrywaj Twego przymierza...

Jestem grzesznikiem - czynię zło i ranię człowieka...
Jest we mnie ciemność - jest lęk i getto zamknięcia...
Przebaczenie uzdrawia - wzbudza miłość w sercu...
Uwalnia od uraz i prowadzi do pojednania i pokoju...

Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy...  

poniedziałek, 5 marca 2018

Dzień po dniu

5 marca 2018

Boże mój, pragnę ujrzeć Twe oblicze...

Odszedł więc Naaman i zanurzył się siedem razy w Jordanie, według słowa męża Bożego, a ciało jego na powrót stało się  jak ciało małego chłopca i został oczyszczony... 

Jesteśmy zanurzeni w głębinach Bożej miłości...
Chrzest nas obmywa z trądu naszej duszy...
Jezus przychodzi do nas - jak do swoich braci...
Jego krzyż kruszy skałę serc - Duch wypłynie...

Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie... 

niedziela, 4 marca 2018

Dzień po dniu

4 marca 2018

Słowa Twe, Panie, dają życie wieczne...

Ja jestem Pan, Bóg twój...

Jedyny Bóg Jahwe jest moim Bogiem...
On objawił się jako Ojciec, Syn i Duch Święty...
Wierzę i idę drogą Jego przykazań...
Prawo Boże jest drogowskazem do nieba...

Krzyż Jezusa jest mądrością i mocą...
Z Chrystusem jednoczę się w krzyżu...
On jest moim Przyjacielem - kocha mnie...
Uwierzyłem Jego miłości - idę Jego drogą...

Świątynia - miejsce czci Boga - moje serce...
Chcę wielbić mego Boga bez końca - chwała...
Człowieczeństwo Jezusa jest domem Boga...
Jesteśmy jego ludem - Bóg jest pośród nas...

Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzy dni wzniosę ją na nowo...

sobota, 3 marca 2018

Dzień po dniu

3 marca 2018

Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia...

Nie żywi On gniewu na zawsze, bo upodobał sobie miłosierdzie...

Grzech poniża nas i ogałaca - oddaleni od Boga...
Szukamy szczęścia w przyjemnościach i pustka...
Bóg nie potępia - szuka zagubionego człowieka...
Miłosierny Ojciec przygarnia wracającego syna...


Moje dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje, do ciebie należy...  

piątek, 2 marca 2018

Dzień po dniu

2 marca 2018

Wspomnijcie cuda, które Pan Bóg zdziałał...

Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego;
każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne...

Otwieramy nasze serca - Bóg jest miłością...
Jezus ukrzyżowany bierze grzechy świata...
Zbawienie jest darem miłosiernego Ojca...
Zaufaj Panu - pozwól niech prowadzi ciebie...

Ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła...  

czwartek, 1 marca 2018

Dzień po dniu

1 marca 2018

Szczęśliwy człowiek, który ufa Panu...

Przeklęty mąż, który pokłada ufność w człowieku...

Jaką chcesz iść drogą - czy ufasz Bogu...
Kim jesteś dla siebie - gdzie twoje serce...
Jezus cię pochwyci - zaufaj miłości...
Krzyż jest drzewem życia - otwórz się...

Błogosławiony mąż, który pokłada ufność w Panu...