niedziela, 12 września 2010

Dzień po dniu

12 września 2010

będziemy ucztować i bawić się;
ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył;
zaginął, a odnalazł się.

Bóg raduje się mogąc być miłosierny!

Pokuta człowieka jest ukoronowaniem nadziei Boga.
Oczekiwanie na tę pokutę stało się źródłem nadziei w Bożym sercu.
Sprawiło, że narodziło się nowe uczucie, uczucie nie znane dotąd sercu samego Boga,
Boga odwiecznie młodego.
Ta pokuta była dla Niego i w Nim ukoronowaniem nadziei.
Ponieważ wszystkich innych Bóg kocha miłością.
Tę jedną owieczkę Jezus umiłował także nadzieją.

Bóg umiłowawszy nas skazał się na pokładanie w nas nadziei, nawet w największym grzeszniku.
Bóg pokłada w nas nadzieję, żebyśmy nie byli już spokojni, żebyśmy dodali skrzydeł naszemu sercu.
Najpiękniejszym motywem nawrócenia podpowiedzianym przez Jezusa jest chęć uszczęśliwienia mojego Boga, mnie oczekującego.

Miłość Boża charakteryzuje się darmowością, miłością ofiarną (agape), nie wyrachowaną; dlatego więcej radości jest w niebie z nawróconego grzesznika. On daje Bogu okazję do przebaczenia, a przebaczenie jest dawaniem w dwójnasób; pozwala Bogu miłować na Jego sposób, czyli jako pierwszemu; za każdym razem miłuje jako pierwszy, bez wzajemności.

Owcą najbardziej zagubioną, synem, który najdalej odszedł i którego powrotu się czeka najpilniej, jest syn zagubiony we własnej pysze, zasłaniający się swoją sprawiedliwością i zachowywaniem prawa.

Chrystus Jezus przyszedł na świat zbawić grzeszników, spośród których ja jestem pierwszy.

sobota, 4 września 2010

Dzień po dniu

4 września 2010

KAŻDY DZIEŃ JEST ZWYCIĘSTWEM

To wam powiedziałem, abyście pokój we Mnie mieli.
Na świecie doznacie ucisku, ale odwagi!
Jam zwyciężył świat.

"Człowiek jest powołany do odnoszenia zwycięstwa w Jezusie Chrystusie.
Jest to zwycięstwo nad grzechem, nad starym człowiekiem, który tkwi głęboko w każdym z nas.
Przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami...
przez posłuszeństwo Jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi.

Deus vicit (Bóg zwyciężył): mocą Boga, która za sprawą Jezusa Chrystusa działa w nas przez Ducha Świętego, człowiek powołany jest do zwycięstwa nad sobą.
Do zwycięstwa nad tym , co krępuje naszą wolną wolę i czyni ją poddaną złu.
Zwycięstwo takie oznacza życie w prawdzie, prawość sumienia, miłość bliźniego, zdolność przebaczania, rozwój duchowy naszego człowieczeństwa.

Deus vicit - Bóg zwyciężył w człowieku.
Chrześcijanin bowiem powołany jest w Jezusie Chrystusie do zwycięstwa.
Zwycięstwo takie jest nieodłączne od trudu, a nawet cierpienia, tak jak zmartwychwstanie Chrystusa jest nieodłączne od krzyża." Jan Paweł II

Na rekolekcjach w Kaniach uświadamiamy sobie nasze powołanie do zwycięstwa, co to oznacza i jak to realizować w życiu codziennym.

czwartek, 2 września 2010

Dzień po dniu

2 września 2010

Wypłyń na głębię
i zarzuć sieci na połów.

Ten cudowny połów ryb udał się - Szymon posłuchał Jezusa.
Udało się, bo byli wspólnicy i pomogli wyciągnąć ryby.
Ale też udało się, bo była głębia - Duch Święty.

To wydarzenie jest teofanią -
Bóg zaprasza człowieka, aby stał się Jego współpracownikiem -
odtąd ludzi będziesz łowił...

Dziś człowiek ma puste sieci życia,
puste ręce i serce...

Przyjdź Jezu i wyprowadź mnie na głębie
chcę zaufać Tobie,
aby moje życie zyskało sens i blask...
chcę łowić z Tobą i dla Ciebie... ludzi dla królestwa...

środa, 1 września 2010

Dzień po dniu

1 września 2010

Także innym miastom muszę głosić Dobrą Nowinę o królestwie Bożym,
bo na to zostałem posłany.

Jezus nie zatrzymuje się, jest w drodze...
Idzie i głosi królestwo...
Są ludzie inni, którzy jeszcze nie słyszeli...

Kościół jest ludem pielgrzymującym,
jest w drodze i głosi...
Idźcie na cały świat i głoście Ewangelie wszelkiemu stworzeniu...
Ciągle są ludzie, którzy jeszcze nie usłyszeli...

Jestem homo viator - jestem człowiekiem w drodze...
posłany do tych, którzy jeszcze nie spotkali Jezusa i nie przyjęli światła miłości...