niedziela, 31 marca 2013

Dzień po dniu

31 marca 2013

ZMARTWYCHWSTANIE

Kamień odrzucony przez budujących
stał się kamieniem węgielnym.
Stało się to przez Pana
i cudem jest w naszych oczach.

Kamień odrzucony Jezus Chrystus stał się skałą nowego świata...
Jezus żyje i jest pośród nas...
Uwielbiajmy Go, dzięki składajmy i radujmy się...
Jezus wyprowadza nas z naszych grobów i jest naszą nadzieją...

Jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi...

Bracia i siostry, nie zamykajmy się na nowość, którą Bóg pragnie wnieść w nasze życie! Często jesteśmy zmęczeni, rozczarowani, smutni, odczuwamy ciężar naszych grzechów, myślimy, że nie podołamy? Nie zamykajmy się w sobie, nie traćmy ufności, nigdy nie ulegajmy zniechęceniu nie ma takich sytuacji, których Bóg nie mógłby odmienić, nie ma takiego grzechu, którego nie mógłby nam przebaczyć, jeśli się na Niego otworzymy.

Jakże często potrzebujemy, aby Miłość nam powiedziała: dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Problemy, troski dnia powszedniego sprawiają, że skłonni jesteśmy zamknąć się w sobie, w smutku, zgorzknieniu... a tam jest śmierć. Nie szukajmy tam, Tego, który żyje!

Zgódź się więc, aby zmartwychwstały Jezus wszedł w twoje życie, przyjmij Go jak przyjaciela, z ufnością: On jest życiem! Jeśli dotąd byłeś od Niego daleko, zrób mały krok - przyjmie cię z otwartymi ramionami. Jeśli jesteś obojętny - zaryzykuj: nie rozczarujesz się. Jeśli zdaje ci się, że trudno za Nim iść, nie lękaj się, powierz się Jemu, bądź pewien, że On jest blisko ciebie, jest z tobą i obdarzy cie pokojem, którego szukasz i siłą, by żyć tak, jak On chce.
FRANCISZEK

sobota, 30 marca 2013

Dzień po dniu

30 marca 2013

WIELKA SOBOTA

Cisza i pustka

Ciało Jezusa spoczywa w grobie...
Duch Jezusa zstąpił do otchłani...

A my uświadamiamy sobie, że nasze życie toczy się w grobie...
Cały świat oszołomiony blaskiem złudzeń, cielesnych rozkoszy i przemocy jest grobem...

Oto otwieram wasze grobu, aby was wyprowadzić do życia w chwale...
Daję wam Ducha, abyście ożyli i wonią miłości Mojej namaszczali wszystkich wokół...

Zanurzeni w śmierć Chrystusa, powołani do życia w nowości gdyż On powstał z martwych...
Oczekujemy gdy zapadnie mrok, aby ogłaszać światu, że Jezus zmartwychwstał...

piątek, 29 marca 2013

Dzień po dniu

29 marca 2013

WIELKI PIĄTEK

Wykonało się

Całe Twoje życie zmierzało ku temu...
Od Betlejem przez Egipt, Nazaret, Jerozolima i Golgota...
Przyszedłeś, aby wypełnić wolę Ojca...
Tak nas umiłowałeś...

W ciszy wpatruję się w Twój Krzyż...
Odczytuję przesłanie, które dziś do mnie kierujesz...

Chcę dziś przyjąć dar Twojej Miłości...
Chcę na nowo uwierzyć, że Ty mnie kochasz...
Chcę iść za Tobą z krzyżem - moim krzyżem...
Jeszcze nie wszystko widzę...
Mój egoizm zaciemnia mi widzenie rzeczy prawdziwych...
Moje zniewolenia trzymają mnie w miejscu...
Chcę iść za Tobą Jezu...

Pociągnąłeś mnie więzami miłości...
Wzbudziłeś w moim sercu wielką tęsknotę...
Niespokojne jest serce moje i wyrywa się...
Coś mnie trzyma, hamuje...
Wyzwól mnie Panie...

Tak Bóg umiłował świat, że dał Swojego Syna...


czwartek, 28 marca 2013

Dzień po dniu

28 marca 2013

WIELKI CZWARTEK

Duch Pański spoczywa na mnie,
ponieważ mnie namaścił i posłał mnie,
abym ubogim niósł dobrą nowinę...

Jesteśmy ludem kapłańskim...
Zanurzeni w Krwi Baranka, w przymierzu miłości...
Namaszczeni Duchem Świętym, mamy nieść Miłość i światło Prawdy ubogim...

Jestem namaszczony dla kapłaństwa służebnego...
Mam namaszczać olejkiem radości ludzi na peryferiach tego świata...
Nie mogę ustawać zamykając się w komforcie, samozadowoleniu czy lęku...
Jestem posłany i droga posłania nie kończy się emeryturą...
Pan daje siłę, aby entuzjazm niósł mnie tam gdzie jest wołanie o miłość i brak światła...

Namaszczenie nie jest po to, aby skrapiać nas samych...
Dobrego kapłana poznaje się po tym, jak namaszczony jest jego lud...
Bądźcie pasterzami pachnącymi jak owce, aby można to było odczuć!
Pasterzami pośród swojej trzody i rybakami ludzi.
Franciszek

Dzień po dniu

27 marca 2013

27 marca 1949 r. 
Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie,
godne podziwu są Twoje dzieła
dobrze znasz moją duszę...

NOC KONFESJONAŁÓW

Szczęśliwy ten, komu została odpuszczona nieprawość,
którego grzech został puszczony w niepamięć.
Szczęśliwy człowiek,
któremu Pan nie poczytuje winy,
w którego duszy nie kryje się podstęp...

wtorek, 26 marca 2013

Dzień po dniu

26 marca 2013

Tyś sługą moim, w tobie się rozsławię...
Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi...

Pan rozszerza moje serce...
Jestem dla Niego i w Jego misję wprzęgnięty doświadczam wolności...
Tylko ludzie wolni mogą kochać...
Posyła mnie aż po krańce ziemi...

Kościół, który nie wychodzi na zewnątrz, by ewangelizować, za bardzo skupia się na sobie, popada w teologiczny narcyzm...

Życie moje oddam za Ciebie.

poniedziałek, 25 marca 2013

Dzień po dniu

25 marca 2013

Sprawiłem, że Duch mój na nim spoczął; on przyniesie narodom Prawo...
Nie złamie trzciny nadłamanej, nie zgasi knotka o nikłym płomyku...
Ustanowiłem cię przymierzem dla ludzi...

Mesjasz Jezus przyniesie Prawo, miłosierdzie i przymierze miłości...
On jest i my jako jego bracia i przyjaciele idziemy Jego drogą...
Prowadzi nas przez gościnną Betanię, aby odczytywać prorocze gesty Marii...
Niech woń drogocenne olejku nardowego rozprzestrzeni się w naszych domach...

Ten, który kochał ubogich i zawsze utożsamiał się z nimi, uczy nas, że ubodzy są bogactwem Kościoła, ale nie należy ich stawiać na miejscu Boga...

Czym byłby Kościół, gdyby trzos Judasza był pełen dla ubogich, a dom w Betanii pozbawiony woni olejku...

Kto umie roztrwonić siebie dla Chrystusa, ten umie także roztrwonić się dla ubogich należących do Chrystusa...

A dom napełnił się wonią olejku...

niedziela, 24 marca 2013

Dzień po dniu

24 marca 2013

Błogosławiony Król, który przychodzi w imię Pańskie.
Pokój w niebie i chwała na wysokościach.

Niedziela Palmowa to brama misterium paschy...
Jezus przychodzi, radość spotkania i wejście w mękę...
Palma zwycięstwa i krew...
Hosanna i ukrzyżuj Go...

Przychodzisz Panie mimo drzwi zamkniętych...
Przyjdź i dokonaj przemiany mojego życia...
Pozwól mi rozpoznać Twoje przyjście...
Jest we mnie lęk i opór - boję się stracić siebie...
Czuję, że to jest słuszne, ale radykalność mnie powala...
Podaj mi rękę, daj łaskę pójścia za Tobą...
Chcę wierzyć w Twoją miłość...

Dziś Franciszek powiedział:
Nigdy nie bądźcie ludźmi smutnymi: chrześcijanin nigdy nie może nim być! 
Nie poddawajcie się zniechęceniu! 
Nasza radość pochodzi nie z posiadania wielu rzeczy, ale ze spotkania pewnej Osoby: Jezusa, z tego, że wiemy, iż będąc z Nim, nigdy nie jesteśmy sami, nawet w chwilach trudnych, nawet kiedy na drodze życia napotykamy problemy czy trudności, które wydają się nie do pokonania, a jest ich tak wiele!
Towarzyszymy, idziemy za Jezusem, ale przede wszystkim wiemy, że to On nam towarzyszy i bierze nas na swe ramiona: na tym polega cała radość, nadzieja, którą winniśmy wnosić w nasz świat.
Nieśmy wszystkim radość wiary!

sobota, 23 marca 2013

Dzień po dniu

23 marca 2013

Lepiej jest dla was, gdy jeden człowiek umrze za lud, niż miałby zginąć cały naród.

Jezus umarł nie tylko za naród, ale za całą ludzkość...
Oddał życie, aby ocalić wszystkich...
Tak nas umiłował...
Tak mamy patrzeć na Krzyż...

Na Twoim Krzyżu Jezu składam moje życie...
Oddaję Ci wszystko czym jestem - moje słabości i grzechy...
Tylko w Tobie moje ocalenie...
Tylko w Tobie moje zmartwychwstanie...
Zmiłuj się nade mną Panie...

czwartek, 21 marca 2013

Dzień po dniu

21 marca 2013

Jeśli kto zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki.

Jezus jest życiem i daje życie swoim uczniom...
Zachować naukę to stosować ją w życiu...
Jego przykazanie jest prawem miłości...
Według tego prawa mamy żyć, a nie zaznamy śmierci i potępienia...
I choć przyjdzie godzina śmierci, to będzie to brama do pełni życia w niebie...


środa, 20 marca 2013

Dzień po dniu

20 marca 2013

Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli...

Jezu, Ty jesteś prawdą...
Potrzebujemy Ciebie, bo żyjemy w świecie pozorów i zafałszowań...
Grzech i ciemność opanowały nasze serca...
Jesteśmy niewolnikami, a żyjemy w pozornej wolności...
Chcemy czynić dobro, a czynimy zło...

Jezu przyjdź i wyprowadź nas na wolność...
Ukaż nam oblicze Ojca...
Przekonaj nas o miłości...
Pustkę naszych serc napełnij blaskiem prawdy...


Przyjdź i spraw, abyśmy się narodzili na nowo...
Oświeć nasze umysły Twoją mądrością...
Napełnij nasze serca Twoją miłością...
Wspieraj nasze ciała Swoją mocą...

poniedziałek, 18 marca 2013

Dzień po dniu

18 marca 2013

Ja jestem światłością świata.
Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia.

Iść za Jezusem to droga miłości...
Miłość realizuje się się przez poznanie, odpowiedzialność, szacunek i troskę...

Ciemność jest symbolem zła i śmierci...
Gdy chodzimy w ciemności jesteśmy zagubieni i zniewoleni przez zło...
W Świetle poznajemy rzeczywistość taką jaką jest, stajemy w prawdzie, bez złudzeń...
Światło życia to miłość, która wypełnia serce człowieka - inspiruje do czynów miłości i nadaje sens...

Idźmy za Jezusem - tylko ta jest drogą życia!

niedziela, 17 marca 2013

Dzień po dniu

17 marca 2013

Ja ciebie nie potępiam, idź i nie grzesz więcej.

Jezus przyszedł posłany przez Ojca nie po to, aby nas potępić...
On stał sie grzechem, aby nas usprawiedliwić...
 Ja ciebie nie potępiam - kocham ciebie i obmywam moją Krwią...
Jesteś moim dzieckiem, przestań siebie potępiać...
Wyznaj i oddaj Mi swój grzech...

Oto Ja dokonuję rzeczy nowej: pojawia się właśnie.
Czy jej nie poznajecie?

Nie zapominajmy tego słowa: Bóg nigdy nie przestaje nam przebaczać, nigdy! 
Problem polega na tym, że my mamy dosyć, nie chcemy, nie chcemy prosić o przebaczenie. 
On nigdy nie przestaje przebaczać, ale my czasami przestajemy prosić o przebaczenie. 
Nigdy nie przestawajmy, nigdy!
papa Franciszek

sobota, 16 marca 2013

Dzień po dniu

15 marca 2013

Zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego, bo nam niewygodny...

Tak się stało z Jezusem...
Tak się dzieje dzisiaj...

Jeśli będziesz uczniem Jezusa spotka ciebie odrzucenie, obelgi i kłamliwe pomówienia...
Odrzucenie Kościoła, pomówienia i szyderstwa dokonywały się w różnych czasach...
Dzieje się tak dziś...

Dzień poi dniu

16 marca 2013

Nigdy jeszcze nikt nie przemawiał tak, jak Ten człowiek przemawia.

Jezus kieruje słowo do ludzi, przemawia...
Czyni to z mocą, jest to słowo, które niesie Prawdę...
Słowo objawia tajemnicę Królestwa...
Słowo, które przenika do głębi ludzkiego serca...

Nie można przeciwstawić się Słowu Jezusa...
Strażnicy, którzy przyszli pojmać Jezusa zostali jakby sparaliżowani słowem, obezwładnieni...
Nie mogli pojmać Jezusa...

Dziś Kościół niesie Słowo Chrystusa ludziom...
Świat odrzuca Słowo, przeciwstawia się, fałszuje, ironizuje...

Zniszczmy drzewo wraz z jego mocą...
zgładźmy go z ziemi żyjących...
a jego imienia niech już nikt nie wspomina...

czwartek, 14 marca 2013

Dzień po dniu

14 marca 2013

FRANCISZEK

Podążać, budować, wyznawać...

Podążać za Chrystusem z całkowitym zaufaniem iść do przodu, nie zatrzymywać się...
Budować Kościół na skale z kamieni żywych serc namaszczonych Duchem Świętym...
Wyznawać Jezusa ukrzyżowanego to głosić Jezusa aż po krańce świata...

Nowy papież dar Ducha Świętego...
Otwiera przed nami nową drogę i budzi nadzieję w sercu...
Jest to ta sama droga Jezusa Chrystusa...
Którą podążamy w nowy sposób...

wtorek, 12 marca 2013

Dzień po dniu

12 marca 2012

Woda wypływała spod prawej ściany świątynio...

Spragniona ziemia potrzebuje wody...
Człowiek szuka sensu swego życia...
Jezus obiecuje wodę, która zaspakaja najgłębsze pragnienia...
Pragnę Ciebie, Panie, jak spękana ziemia...

Potrzebujemy Ducha, który wypływa z przebitego Serca Jezusa...
Pięćdziesiątnica trwa i Duch wylewa się na ludzi, którzy wołają...
Woda oczyszcza i niesie życie...
Uzdrawia chorych, którzy wskakują do sadzawki owczej...

Zbliżamy się do źródła chrztu...
To tajemnica śmierci i zmartwychwstania Jezusa...
Jesteśmy obdarowani więzią miłości w przymierzu, które się nie kończy...
Nieśmy światło sensu i nadzieję niezniszczalną...

Panie, Ty jesteś prawdziwie Zbawicielem świata,
daj nam wody żywej, byśmy nie pragnęli. 


poniedziałek, 11 marca 2013

Dzień po dniu

11 marca 2013

Idź, syn twój żyje!

Uwierzył on i cały jego dom...
Jesteś powołany do życia...
Jezus pochyla się nad tobą, abyś żył...
Jezus dał się przybić do krzyża, abyś żył...
Jezus jest życiem, a wiara jest bramą do życia...

Otwórz serce, aby promyk światła wniósł nadzieję i radość...
W słabości duch rośnie i zyskuje moc, która z Ducha jest, a nie z nas...
Potrzebujesz ty i ja odnowy więzi z Bogiem...
Przymierza, które zaistniało na początku...

Oto Ja stwarzam nowe niebiosa i nową ziemię;
nie będzie się wspominać dawniejszych dziejów ani na myśl one nie przyjdą...

niedziela, 10 marca 2013

Dzień po dniu

10 marca 2013

To co dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe.

Idziemy za Jezusem, stare zostawiamy za sobą...
Zrzucamy starego człowieka i jego pożądania...
Przyoblekamy nowość według ducha nieskazitelności...
To Duch Święty sprawia w nas...

Syn powraca do Ojca...
Zobaczył nędzę swoich wyborów...
Przejrzał, uznał zło swoich czynów...

Wszyscy wracamy do Ojca...
Nie ma innej drogi...
Jezus stał się grzechem, abyś ty stał się sprawiedliwością Bożą...
Czy ty wiesz co to znaczy?...

A gdy był jeszcze daleko...
ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko...
wybiegł naprzeciw niego...
rzucił mu się na szyję i ucałował go...

Taki jest mój Bóg...
Nie daleki, nieobecny, obojętny, może groźny...
Nie jest siłą, abstrakcją, energią, demiurgiem...
Jest Ojcem, kocha, szuka, wzrusza się, raduje...

Mój Ojcze...
zdaję się całkowicie na Ciebie...
cokolwiek ze mną uczynisz dziękuję Ci...