piątek, 31 października 2014

Dzień po dniu

31 października 2014

Modlę się o to, aby miłość wasza doskonaliła się coraz bardziej i bardziej w głębszym poznaniu i wszelkim wyczuciu oceny tego, co lepsze, abyście byli czyści i bez zarzutu na dzień Chrystusa...

Wiara nasza rośnie i miłość się doskonali...
Wszyscy idziemy drogą doskonalenia ku świętości...
Takie jest nasze powołanie od początku - świętymi bądźcie...
Gdy przyjdzie dzień Pana wejdziemy do chwały...

Czy wolno w szabat uzdrawiać?... dotknął go, uzdrowił i odprawił...

Jezus dotyka nas i uzdrawia...
Jest blisko i widzi nasze kalectwa...
Stał się człowiekiem - jednym z nas...
Aby wziąć na siebie nasze choroby...

Jezus staje się bliskim. Ta bliskość jest dowodem, że idziemy prawdziwą drogą, bo jest tą drogą, którą obrał Bóg, aby nas zbawić: bliskość. Zbliżył się do nas, stał się człowiekiem. Ciało Boga jest znakiem prawdziwej sprawiedliwości. Bóg, który stał się człowiekiem, jako jeden z nas i my, który powinniśmy stać się jak inni, jak potrzebujący, jak ci, którzy potrzebują naszej pomocy. Ciało Jezusa jest pomostem przybliżającym nas ku Bogu, a nie litera prawa. W ciele Jezusa prawo znajduje swoje całkowite wypełnienie. Jest to ciało, które umie cierpieć, które za nas dało swoje życie.
Papa Franciszek dziś

czwartek, 30 października 2014

Dzień po dniu

30 października 2014

Bądźcie mocni w Panu siłą Jego potęgi...

Życie chrześcijańskie jest walką...
Przeciwnikiem naszym jest szatan, świat i nasze ciało...
Trzeba poskramiać namiętności, odrzucał logikę świata...
Szatana rozpoznawać i przeciwstawiać mu się modlitwą...

Jesteśmy powołani do zwycięstwa...
Gdy wybieramy drogę Jezusa i pełnimy wolę Bożą...
Służymy ludziom z oddaniem...
Poskramiamy swoje lenistwo i próżność...

Modlitwa ma wielką moc i skuteczność...
Słowo Boże rozświetla mroki naszego życia...
Przebaczenie oczyszcza i napełnia mocą Ducha...
Eucharystia nasyca miłością i jednoczy...

Życie chrześcijańskie jest walką, przepiękną walką, bo kiedy Bóg wygrywa na każdym etapie naszego życia, to obdarza nas radością, wielkim szczęściem, tą radością, że Pan w nas zwyciężył, z darmowością swojego zbawienia. To prawda, że wszyscy jesteśmy trochę leniwi, nie podejmujemy walki, pozwalamy się owładnąć namiętnościami, zniewolić pewnymi pokusami. Dzieje się tak, bo wszyscy jesteśmy grzesznikami. Ale nie zniechęcajcie się. Bądźmy mężni i mocni, bo Pan jest z nami.
Papa Franciszek dziś

środa, 29 października 2014

Dzień po dniu

29 października 2014

Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi...

Zbawienie jest darem dobrego Boga...
Jezus umarł na krzyżu za wszystkich...
Ofiara Jezusa ma wartość nieskończoną...
Ale człowiek może nie przyjąć daru...

Chrzest jest sakramentem przymierza...
Wchodzimy w relację z Bogiem i Kościołem...
Ale trzeba podążać drogą zbawienia...
Trzeba konsekwencji wiary na codzień...

Krzyż Jezusa jest ciasną bramą...
Krzyż Jezusa jest darem miłości...
Bóg ofiarował nam Syna w akcie Jego śmierci...
Jego śmierć przywraca nam życie...

Wejść przez ciasne drzwi to przejść przez śmierć do życia...
To Pascha Jezusa, która rodzi nas dla nieśmiertelności...
To droga powołania w pełnieniu woli Bożej...
To świadectwo miłości, które wypełnia naszą doczesność...

poniedziałek, 27 października 2014

Dzień po dniu

27 października 2014

Włożył na nią ręce, a natychmiast wyprostowała się i chwaliła Boga...

Była pochylona ku ziemi - garbata...
Patrzyła w dół i widziała tylko to, co na ziemi...
Tak jest dziś z tobą - patrzysz w dół i widzisz rzeczy ziemskie...
Niemoc i narzekanie, próba poradzenia sobie i porażka...

Cóż ci pozostało - żyć w kręgu doczesności...
A przecież do chwały Bóg nas stworzył...
Jesteś zniewolony własnym garbem i niemocą...
Chciałbyś, a nie możesz, twoje życie jest wegetacją...

On przychodzi, aby cię wyprostować...
Gdy wkłada na ciebie ręce, daje ci Ducha...
Stań prosto i uwielbiaj Boga...

Masz stąpać po ziemi, ale patrzyć ku górze...

Uwielbiaj Pana, który przez krzyż uwolnił cię od niemocy...
Wkładaj ręce na ludzi i przekazuj Ducha...
To jest dziś misja Kościoła aż po krańce ziemi...
Odwagi - jesteś posłany...

Niegdyś bowiem byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu: postępujcie jak dzieci światłości...

niedziela, 26 października 2014

Dzień po dniu

26 października 2014

Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem...

Miłość jest wezwaniem dla każdego...
Potrzebujemy miłości jak życia...
Z miłości Bóg nas stworzył...
Bez miłości puste jest życie...

Trzeba najpierw uwierzyć w Miłość...
Bóg ciebie kocham miłością bezwarunkową...
Uwierzyć to przyjąć Jezusa, który puka...
Całym sobą - sercem, duszą i umysłem...

Kto kocha Boga ten żyje według przykazań...
Przykazania to drogowskazy życia...
Gdy wielbimy Boga otwieramy się na Jego miłość...
Nasyceni miłością stajemy się świadkami Miłości...

Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego...

Żyjesz wśród ludzi, są twoimi braćmi...
Bliźni, to człowiek, który potrzebuje miłości...
Trzeba najpierw pokochać siebie, aby kochać ludzi...
Bez miłości do siebie będziesz uciekał w samotność...

Jezus kocha ciebie - pokochaj siebie...
Jezus chce przez ciebie kochać ludzi...
Masz być sługą miłości Jezusa...
Odwagi - nie jesteś kiepski, Bóg cudownie stworzył ciebie...

Dzień po dniu

25 października 2014

Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie...

Tylko nawrócenie może ocalić człowieka...
Cały świat potrzebuje nawrócenia...
Kościół jest wspólnotą grzeszników - potrzebuje nawrócenia...
Ja jestem biednym grzesznikiem - pierwszy potrzebuję nawrócenia...

Nawrócić się to uwierzyć w Miłość...
Bóg jest Miłością - otworzyć się i pozwolić, by Bóg nas kochał...
Nawrócić się to przyjąć ze skruchą i wdzięcznością miłosierdzie Boga...
Jestem grzesznikiem - zniewolony i otępiały - wyznaję to Panu...

Bóg przebacza grzesznikowi i przywraca mu godność dziecka Bożego...
Nawrócić się to przyjąć przebaczenie i żyć wdzięcznością codziennie...
Bóg powołuje grzeszników - nawrócić się to przyjąć powołanie...
Powołanie to misja zaangażowania się w budowanie Kościoła...

Nawrócenie jest drogą i dokonuje się przez całe życie...
Jest pięknem odkrywania wezwań Bożych...
Jest radosnym dawaniem i przyjmowaniem własnych ograniczeń...
Jest skruchą i radością - wychodzeniem poza siebie i ponad siebie...

Natomiast żyjąc prawdziwie w miłości sprawmy, by wszystko rosło ku Temu, który jest Głową, ku Chrystusowi...

piątek, 24 października 2014

Dzień po dniu

24 października 2014

Umiecie rozpoznawać wygląd ziemi i nieba, a jakże obecnego czasu nie rozpoznajecie...

Jak rozpoznać dziś czas, ten który jest...
Bóg nawiedza swój lud, a my nie widzimy...
Czy umiesz odczytywać Boże znaki...
Aby nie rozminąć się z Bogiem, który przechodzi...

Widzieć rzeczywistość, oceniać do głębi, aby działać prawdziwie...
Świat chce od nas skutecznego istnienia, aby Duch Święty czynił przez nas...
Jest powołanie, które trzeba wypełnić w obecnym czasie...
Trzeba rozpoznać jak i gdzie kieruje nas Bóg...

Abyście postępowali w sposób godny powołania, jakim zostaliście wezwani...

czwartek, 23 października 2014

Dzień po dniu

23 października 2014

Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął...

Wielkie pragnienie Jezusa, aby ogień zapłonął...
To ogień miłości, który ogrzewa i oczyszcza...
Duch Święty zstąpił na apostołów w wieczerniku...
Ogień zapalił w ich sercach miłość i odwagę do wyjścia...

Dziś ten ogień Ducha płonie w sercach wielu...
Roznieca i zapala innych w misji ewangelizacyjnej...
Wysuszony step świata potrzebuje ognia Ducha...
Idź i zanieś ogień miłości w ciemne środowiska...

Misja Kościoła nie skończyła się i trwa we wszystkich zakądkach...
Różne wspólnoty podejmują działania, aby odszukać zagubionych...
Jesteś potrzebny Jezusowi - On chce w tobie zanieść ogień...
Pragnie kochać ludzi twoim sercem, szukać zagubionych...


poniedziałek, 20 października 2014

Dzień po dniu

20 października 2014

Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś opływa we wszystko, życie jego nie jest zależne od jego mienia...

Pieniądz jest potrzebny, ale deprawuje...
Wciąga mocno i budzi żądzę posiadania...
Im więcej go masz, tym bardziej masz za mało...
Uzależnia i stwarza poczucie, że jesteś kimś i masz władzę...

Tymczasem życie twoje jest w rękach Boga...
Pustkę serca napełniaj miłością Jezusa...
On przychodzi jako twój Mistrz...
Uczy pokory i ubóstwa, które jest bogactwem...

Jesteście Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyście je pełnili...


piątek, 17 października 2014

Dzień po dniu

17 października 2014

Strzeżcie się kwasu, to znaczy obłudy...

Badaj swoje serce, abyś stał w prawdzie...
Motywy twojego życia i postępowania niech będą czyste...
Bądź jednoznaczny i prawdziwy w swoich czynach i słowach...
Jesteś powołany, aby żyć w prawdzie, którą jest sam Bóg...

Szatan jest ojcem kłamstwa - produkuje różne zafałszowania...
Uważaj, abyś nie stwarzał pozorów w swoim życiu...
Masz żyć pełnią życia, a nie grać rolę, którą sobie wyznaczyłeś...
Idź drogą powołania i bądź wierny w chwili, którą teraz doświadczasz...


Dzień po dniu

16 października 2014

HABEMUS PAPAM - 36 lat temu Jan Paweł II
HABEMUS PAPAM - dziś mamy papieża Franciszka
Niech Bóg będzie uwielbiony...
Dajmy się prowadzić Duchowi Świętemu i zaufajmy całkowicie Bogu...


Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa...
W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem...

Jestem umiłowany przez Ojca i powołany do świętości...
Tylko Bóg jest święty - jest źródłem wszelkiej świętości...
Duch Święty prowadzi mnie drogą powołania...
On przemienia mnie, uświęca i prowadzi do świętości...

wtorek, 14 października 2014

Dzień po dniu

14 października 2014

Ku wolności wyswobodził nas Chrystus.
 A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli...

Droga życia chrześcijańskiego jest drogą wolności...
Podążamy za Jezusem, który był posłuszny Ojcu...
Poszedł na śmierć krzyżową i obdarzył nas zbawieniem...
Jesteśmy wolno do miłości, aby pełnić dzieła Boże...

Są dziś różne uzależnienia, które czyhają na nas wszędzie...
Musimy rozeznawać co skąd pochodzi i jakie skutki wywołuje...
Aby nie wpaść w pułapkę niewoli, która może nas zniszczyć...
Potrzeba modlitwy słuchania i kierownictwo duchowe...

Zerwaliście więzy z Chrystusem; wszyscy, którzy szukacie usprawiedliwienia w Prawie...

Może tak się stać dziś z nami...
Gdy wejdziemy w duchowość...
Która nie jest z Bożego Ducha...
Stwarza pozory i jest światową duchowością...

Albowiem w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani jego brak nie mają żadnego znaczenia, tylko wiara, która działa przez miłość...

niedziela, 12 października 2014

Dzień po dniu

12 października 2014

Wielu jest powołanych, lecz mało wybranych...

Są tacy powołani, którzy wycofują się...
Mówią, że przekracza to ich możliwości...
Jest ponad ich siły i nie da szczęścia...
Odchodzą smutni i giną gdzieś w ciemności...

Być wybranym to przyjąć wezwanie Boże...
To zaufać i powiedzieć TAK Jezusowi...
To iść drogą słuchając Pana każdego dnia...
To ofiarować swoje życie i nie lękać się konsekwencji...

Bóg wszystkich powołuje, ale nie wszyscy wybierają drogę Jezusa...
Przywiązanie do rzeczy i osób zniewala i wewnętrznie tłamsi...
Tylu jest ludzi zmarnowanych wokół nas i nawet o tym nie wiedzą...
Pan nie odrzuca nikogo i kocha tych beznadziejnych smutasów...

Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia...

Być wolnym wewnętrznie, aby iść za Panem...
Być wolnym, aby kochać i służyć...
Trzeba być wolnym, aby wybrać powołanie...
Tylko ludzie wolni w mocy Ducha odnoszą zwycięstwo...

piątek, 10 października 2014

Dzień po dniu

10 października 2014

Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; a kto nie zbiera ze Mną, rozprasza...

Wiara jednoczy nas z Bogiem i wszystkimi, którzy do Boga należą...
Grzech rozbija jedność, rozprasza nas i przeciwstawia jednych drugim...
Budować jedność rodzaju ludzkiego to misja Jezusa, którą realizuje Kościół...
Zadaniem każdego z nas jest stwarzać relacje przyjazne, być życzliwym, otwartym...

W świecie jest tyle podziałów, antagonizmów, wrogości...
Grzech spowodował, że oddaliliśmy się od siebie...
Boimy się jedni drugich i agresją uprzedzamy przeciwnika...
Tyle wojen jest w świecie, tyle niezgody w naszych rodzinach...

Misja pojednania i przebaczenia jest chyba najważniejszą dziś w świecie...
Jesteśmy posłani przez Jezusa, aby nieść pojednanie i pokój...
Najpierw trzeba samemu doświadczyć pojednania i uzdrowienia serca...
Jezus każdego z nas zaprasza, abyśmy nieśli pokój światu...

czwartek, 9 października 2014

Dzień po dniu

9 października 2014

Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą.

Umiemy dawać dobre dary swoim dzieciom...
Oczekujemy od Boga największego dary - Ducha Świętego...
Modlitwa próśb jest modlitwą naszej pokory...
Uznajemy naszą niewystarczalność, odczuwamy dotkliwie brak...

Bóg widzi naszą biedę, nasze liczne niedostatki...
Przychodzi nam z pomocą - daje więcej niż się spodziewamy...
Bóg naprawdę jest dobrym Bogiem...
On jest szczodry w dawaniu - kocha nas ponad miarę...

Szukajcie, a znajdziecie;
kołaczcie, a otworzą wam...
Proście, a będzie wam dane...

środa, 8 października 2014

Dzień po dniu

8 października 2014

Panie, naucz nas modlić się...

Czym jest modlitwa i czy dziś człowiek jej potrzebuje?...
Czy nie jest to strata czasu, czynność iluzoryczna?...
Co może mi dać, jakie korzyści wniesie w moje życie?...
Czy nie jest ucieczką od życia, czynnością nie przystającą do współczesności?...

Jeśli jest Bóg, który jest Ojcem i kocha nas...
Jeśli ten Bóg stworzył ciebie z miłości...
Jeśli choć trochę tli się w tobie ognik wiary...
To modlitwa jest zanurzeniem się w Jego miłość...

Modlitwa jest tęsknotą i poszukiwaniem Boga...
Jest oddechem twojego serca Bożym tchnieniem...
Jest samym życiem, które sączy się z głębin Bożego Serca...
Jest sztuką, którą człowiek nabywa na drodze wiary...

Bez modlitwy człowiek nie może żyć pełnią życia...
A jeśli już żyje, to jest to wegetacja i topienie się w ciemnościach...
Pustka upomina się i przywołuje pełnię miłości...
Tak, Panie, przyjdź i naucz nas modlić się...


wtorek, 7 października 2014

Dzień po dniu

7 października 2014

Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. 
Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona...

Słuchać Pana - On mówi - kontemplacja poprzedza działanie...
Modlitwa priorytetem w moim życiu - wszystko tu się zaczyna...
Aby dobrze działać, skutecznie pracować i z miłością służyć...
Trzeba zaczynać od słuchania Pana u Jego stóp...

Postaw sobie pytanie i pomyśl - co jest najlepszą cząstką twojego życia?...
Jakie wartości, jakie skarby są na piedestale, co jest w centrum...
Wybrać Jezusa i słuchać Jego słów - to miłosna kontemplacja...
Oblubienica zjednoczona z Oblubieńcem w miłosnym uścisku...

Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je wiernie...

poniedziałek, 6 października 2014

Dzień po dniu

6 października 2014

Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko: podszedł do niego i opatrzył mu ranu, zalewając je oliwą i winem...

Czy dostrzegamy wokół nas ludzi...
Przechodzimy jak wśród manekinów...
Czy jeszcze potrafisz się wzruszać...
Czy masz jeszcze czas - gdy się śpieszysz...

Ty jesteś tym człowiekiem...
Ograbionym i poranionym śmiertelnie...
Leżysz przy drodze i konasz...
Nikt na ciebie nie spojrzy...

On spojrzał i wzruszył się głęboko...
To Jezus przechodzi - On ma czas...
Pochyla się nad tobą, widzi twoje rany...
On uzdrawia - w Jego ranach jest uzdrowienie...

Będziesz miłował Pana, Boga swego...
Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem...


niedziela, 5 października 2014

Dzień po dniu

5 października 2014

Chcę zaśpiewać mojemu przyjacielowi pieśń o jego miłości ku swojej winnicy...

Umiłowałem cię miłością odwieczną...
Winnicą jest świat i cała ludzkość...
Pan umiłował nas i zadbał o nas...
Ona cierpkie wydała jagody...

Jaki jest owoc mojego życia?...
Czy Bóg rozczarował się mną?...
Czy mam szansę odbudowania?...
Czy puste napełni się miłością?...

O nic się zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem...

Czy to możliwe dziś tak żyć?...
Kto za mnie zrobi, abym nie zatonął?...
Gdy nie ma troski pustka ogarnia...
Czy to naprawdę jest możliwe?...

Zaufaj Panu już dziś...
Pozwól się nieść...
W słabości jest moc...
W pustce świeci blask...

Kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła...
Jezus Panem jest...

sobota, 4 października 2014

Dzień po dniu

4 października 2014

Szczęśliwe oczy, które widzą, to co wy widzicie...

Czy szczęście apostołów jest naszą radością wiary...
Czy wiara w Jezusa dziś raduje nas i uskrzydla...
Widzimy Boga w świecie, w którym jest grzech...
Ciemność zalega naszą codzienność i poczucie pustki...

Jezus ukazuje nam Ojca i Jego miłość...
Przestajemy się bać - odrzucamy nieufność...
Oblicze Boga - miłosiernego Ojca budzi ufność...
Wychodzimy z ukrycia, aby zbliżyć się do tego, który JEST...

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom...
 
Słuchanie Boga i jego ludu, otwartość na szczerą i braterską konfrontację oraz nieustanne wpatrywanie w Jezusa – o te trzy dary dla ojców synodalnych Papież Franciszek prosił Ducha Świętego

piątek, 3 października 2014

Dzień po dniu

3 października 2014

Kto was słucha, Mnie słucha, a kto wami gardzi, Mną gardzi...

Kogo słuchacie gdy idziecie przez pustynię codzienności...
Kto jest waszym głosem, kto jest przewodnikiem we mgle...
Kto fałszuje i zagłusza słowa prawdy, tych przez których mówi Pan...
Jak usłyszeć Słowo Pana pośród szumu medialnego - jak rozróżnić...

Jak wielka odpowiedzialność proroków Pana w świecie...
Możesz mówić, ale odrzucą ciebie i Słowo Pana...
Nie lękaj się być głosem na pustyni - Pan chce mówić dziś...
Słowo niesie ludziom życie i nadzieję, niech rozkwitnie na pustyni...

Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych, lecz słuchajcie głosu Pańskiego...

czwartek, 2 października 2014

Dzień po dniu

2 października 2014

Oto Ja posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł w czasie twojej drogi i doprowadził cię do miejsca, które ci wyznaczyłem...

Idę drogą z Egiptu przez pustynię do Ziemi Obiecanej...
Nie jestem sam - mam towarzysza, który jest mi przyjazny...
Jest moim Aniołem - dobrym duchem, który mnie strzeże...
Nie zawsze pamiętam o nim - ale on zawsze jest i wspiera mnie...

Są też duchy przeciwne, które chcą mojej zguby...
Kuszą mnie obiecując szczęście, które sobie wymarzyłem...
Chcą mnie sprowadzić na drogę zła, która prowadzi do śmierci...
Szerzą kłamstwo i zamęt wokół mnie - mają wpływ na ludzi mi wrogich...

Jestem kuszony, ale Jezus zwyciężył szatana...
Daje mi moc Ducha Świętego i rozeznanie...
Mam rozpoznać podstęp i przeciwstawić się...
Jestem powołany do zwycięstwa...

Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego...

W święto świętych Archaniołów, Michała Gabriela i Rafała stało się dla papieża Franciszka  okazją do refleksji nad zakusami diabła. Stwierdził między innymi, że szatan nie mógł znieść upokorzenia, jakim jego zdaniem było postawienie człowieka nad aniołami i dlatego celem jego działania stało się zniszczenie ludzkości. Rzeczywiście, spokojna lektura tekstów demonologicznych Biblii, zwłaszcza ewangelicznych opowieści o egzorcyzmach,  skłania ku podobnej refleksji. To nie Boga demony traktują jako swojego wroga. Pewnie dlatego że zdają sobie sprawę, z kim mają do czynienia. Wrogiem świata demonów jest człowiek.
Nie jest to tylko niewiele znacząca teoria. Ma swoje przełożenie w otaczającej nas rzeczywistości. Często patrząc na podłość świata w którym przyszło nam żyć zastanawiamy się skąd się to wszystko bierze? Skąd w człowieku tyle zła, tyle głupoty i tyle nienawiści? Trudno to zrozumieć, jeśli zapominamy, że „nie toczymy (...) walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich (Ef 6, 12).
Przykłady? Ot, okropieństwa obozów koncentracyjnych czy pacyfikacji z czasów II wojny światowe. Nie inaczej, gdy spojrzy się na zbrodnie komunizmu. Nie mieści się w głowie że człowiek może drugiemu człowiekowi zgotować taki los. I to nie za jakieś zbrodnie, tylko za drobiazgi albo i zupełnie bez powodu. Tak wielka pogarda dla człowieka i jego życia musiała być inspirowana ogromną nienawiścią. Nienawiścią, o która trudno podejrzewać jakiegokolwiek, nawet złego człowieka. Pewnie w tych samych kategoriach można dziś patrzyć na zbrodnie Państwa Islamskiego czy nigeryjskiego Boko Haram.
A przecież wojny to nie wszystko. Tę wielka nienawiść do człowieka, zwłaszcza słabego i bezbronnego widać też we wściekłym propagowaniu aborcji jako sposobie na wyrażenie własnej wolności. Widać we wszystkich dawnych i obecnych programach eugenicznych, w których słabe i chore niewarte jest życia. Więc widać też w eutanazji, której entuzjaści nie kryją już, że chodzi o zabijanie na życzenie. Często nawet nie samego zainteresowanego, ale jego otoczenia. Zabijać, zabijać, zabijać. Zniszczyć wszystko, co jest człowiekiem. Przecież to myślenie szatańskie.
I nie tylko zabijać. Często sprawić, by nie zaistniało. Pewnie stąd tak wiele wysiłków wkładanych w propagowanie antykoncepcji. I stąd ta zupełnie irracjonalna pochwała związków, w których nie może począć się nowe życie i równie irracjonalne ataki na rodzinę. A gdy uświadomić sobie jak wielką siłę oddziaływania mają dziś poglądy niektórych ekologów, którzy chcieliby chronić świat, a w człowieku widzą pasożyta, którego należałoby się pozbyć, obraz jest jeszcze pełniejszy. Gołym okiem widać, że stoi za nimi mocno pokrętna logika. Logika, w której wszystko staje się jasne, jeśli uwzględnić jedno, ukryte założenie: że chodzi o nienawiść do rodzaju ludzkiego.  I jeśli inteligentny skądinąd diabeł zaczyna działać sposób urągający inteligencji, to tylko w jednym momencie: gdy górę nad rozumem bierze niepohamowana nienawiść do człowieka.
Warto o tym pamiętać. Zarówno wtedy, gdy kłócimy się z innymi o to, jak powinien wyglądać świat, jak i wtedy gdy zmagamy się z własnymi słabościami. Na szczęście – jak przypomniał papież – w tej walce z mocami zła człowiek nie jest sam.

środa, 1 października 2014

Dzień po dniu

1 października 2014

Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz...
Pójdź za Mną...Zostaw umarłym grzebanie umarłych, a ty idź i głoś królestwo Boże...
Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego...

Jezus powołuje nas, czyni nas uczniami...
Są uwarunkowania - droga nie jest łatwa...
Wszystkich prowadzi przez odrzucenie...
Idziemy na krzyż, który jest bramą życia...

Nie wygody, ani odpocznienia...
Trzeba odrzucić uzależnienia...
Patrz do przodu z całym realizmem...
Jezus odniósł zwycięstwo...