środa, 30 listopada 2016

Dzień po dniu

30 listopada 2016

Po całej ziemi ich głos się rozchodzi...

Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi...

Idziemy za Tobą - Ty nas wezwałeś...
Życie ma sens - Ty jesteś nadzieją...
Mamy głosić Twoje Królestwo...
Twój Duch nas wspiera i prowadzi...

Wyznać wiarę w Jezusa - On jest Panem...
Wiara w zmartwychwstanie - On żyje...
Zbawienie jest ocalenie dla mnie i ciebie...
Dokonuje się przejście ze śmierci do życia...

Jeżeli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych, osiągniesz zbawienie...
    

wtorek, 29 listopada 2016

Dzień po dniu

29 listopada 2016

Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie...

Jezus rozradował się w Duchu  Świętym...

Adwent to radosne oczekiwanie na Pana...
Radość w Duchu Świętym dla ciebie...
Niech ciemności i smutek ustąpią...
Wychodzimy na zewnątrz - Pan przychodzi...

Jezus ukazuje nam oblicze swojego Ojca...
Ojciec mówi nam o swoim umiłowanym Synu...
Poznajemy Boga w miłości Ducha  Świętego...
Bóg jest z nami - Emmanuel - idzie z nami...

Jezus to potomek Dawida - różdżka z pnia Jessego...
Namaszczony Duchem Świętym niesie ludziom pokój...
Nawet dzikie zwierzęta będą pojednane ze sobą...
Jezus - Korzeń Jessego będzie znakiem dla narodów...

Oto nasz Pan przyjdzie z mocą i oświeci oczy sług swoich...
   

poniedziałek, 28 listopada 2016

Dzień po dniu

28 listopada 2016

Idźmy z radością na spotkanie Pana...

Powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie...

Twoje słowo, Panie ma moc uzdrowić mnie...
Twoje słowo zapala płomień wiary w moim sercu...
Twoje słowo staje się Chlebem życia wiecznego...
Dziękuję Ci, że mówisz do mnie i przyciągasz mnie...

Panie, Boże nasz, przyjdź, aby nas uwolnić,
okaż swoje oblicze, a będziemy zbawieni...
 
   

niedziela, 27 listopada 2016

Dzień po dniu

27 listopada 2016

Idźmy z radością na spotkanie Pana...

Rozumiejcie chwilę obecną; teraz nadeszła dla nas godzina powstania ze snu...

Przebudzenie duchowe to początek nowej drogi...
Adwent jest oczekiwaniem i przyjściem Pana...
To doświadczenie niemocy i wielkiej ciemności...
Drogami adwentu podąża Maryja w oczekiwaniu...

Przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie troszczcie się zbytnio o ciało, dogadzając żądzom...
    

sobota, 26 listopada 2016

Dzień po dniu

26 listopada 2016

My ludem Pana i Jego owcami...

Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe...

Uczniowie Pana żyją na poziomie ducha...
Świat kusi cielesnością i konsumpcją...
Jest napięcie - czuwać, być uważnym...
Nie dać się wkręcić w świat złudzeń...

Bądź świadkiem Jezusa w świecie...
Miej odwagę żyć pod prąd świata...
Radość i odwaga w Duchu Świętym...
Dziękuj i rozeznawaj pole walki...

Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym...

    

Dzień po dniu

26 listopada 2016

My ludem Pana i Jego owcami...

Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociążałe...

Uczniowie Pana żyją na poziomie ducha...
Świat kusi cielesnością i konsumpcją...
Jest napięcie - czuwać, być uważnym...
Nie dać się wkręcić w świat złudzeń...

Bądź świadkiem Jezusa w świecie...
Miej odwagę żyć pod prąd świata...
Radość i odwaga w Duchu Świętym...
Dziękuj i rozeznawaj pole walki...

Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym...

    

piątek, 25 listopada 2016

Dzień po dniu

25 listopada 2016

Oto przybytek Pana Boga z ludźmi...

I ujrzałem niebo nowe i ziemię nową... I Miasto Święte - Jeruzalem Nowe ujrzałem zstępujące z nieba od Boga...

Wszyscy jesteśmy zbawieni przez ofiarę krzyża Jezusa...
Dar zbawienia trzeba przyjąć z wiarą i drogą Pana podążać...
Jezus prowadzi nas przez świat we wspólnocie uczniów...
Idziemy przez dzieje świata ku niebu - to Dom Ojca...

Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą...   

czwartek, 24 listopada 2016

Dzień po dniu

24 listopada 2016

Błogosławieni wezwani na ucztę...

Alleluja! Zbawienie i chwała, i moc u Boga naszego, bo wyroki Jego prawdziwe są i sprawiedliwe...

Czas przełomu, oczekiwania na przyjście Pana...
Znaki na niebie, trwoga na ziemi - zagrożenie...
Jerozolima zburzona, ucisk i prześladowanie...
Pan mówi - jestem z wami, nie lękajcie się...

Ciągle Jezus przychodzi w małych wydarzeniach...
Jesteśmy zaspani - bardzo rozproszeni - nie widzimy...
On puka do drzwi - my zasłuchani w pustkę serca...
On kocha nas - my uciekamy przed Jego miłością...

Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą.
Nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie... 
   

środa, 23 listopada 2016

Dzień po dniu

23 listopada 2016

Dzieła Twe wielkie i godne podziwu...

Dzieła Twoje są wielkie i godne podziwu, Panie, Boże wszechwładny! Sprawiedliwe i wierne są Twoje drogi, o Królu narodów!

Ogarniam spojrzeniem - jeśli to możliwe - wszechświat cały...
Godne podziwu są Twoje dzieła, Panie - wielbić Ciebie pragnę...
Wszystko jest harmonią i pięknem - wszystko w Twoim ręku...
Bóg jest dobry - miłość Jego niepojęta w krzyżu Baranka...

Idziemy za Tobą - Jezu Chryste nasz Odkupicielu...
Nie lękamy się odrzucenia i prześladowań...
Twój Duch jest siłą naszą w przeciwnościach...
Świadectwo nasze jest światłem w mroku tej ziemi...

Krew męczenników zmieszana z Krwią Baranka...
Słowo Życia kruszy skały ludzkich serc...
Nienawiść świata ironią w obliczy miłości uczniów...
Powołani do zwycięstwa idziemy za Tobą, Panie...

Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie...   

wtorek, 22 listopada 2016

Dzień po dniu

22 listopada 2016

Pan Bóg nadchodzi, aby sądzić ziemię...

Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono...

Oto koniec nadchodzi - nieskończoność przed nami...
Nadeszła pora żniwa - okaże się niebawem kim jesteś...
Opłukać szaty we Krwi Baranka - czas miłosierdzia...
Patrz ku niebu - nie zostanie kamień na kamieniu...

Bądź wierny aż do śmierci,
a dam ci wieniec życia.

 

   

niedziela, 20 listopada 2016

Dzien po dniu

20 listopada 2016

Idźmy z radością na spotkanie Pana...

On to uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna...

Jesteśmy synami światłości - umiłowani przez Pana...
Królestwo Jego jest pośród nas - ożywia i oświeca...
Krzyż Jezusa jest tronem Króla - Jego Krew uzdrawia...
Miłosierdzie Boga nas objawia - to los nawróconych...

Wszyscy uczniowie Jezusa jesteśmy jak kości i Jego ciało...
Jezus - Król wszechświata jest naszym Panem i Królem...
Wyznajemy - Jezus jest Królem Polski - wszystkich...
Nikt nie jest odrzucony - wszyscy wybrani i zaproszeni...

Dziś będziesz ze Mną w raju...   

Dzien po dniu

20 listopada 2016

Idźmy z radością na spotkanie Pana...

On to uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna...

Jesteśmy synami światłości - umiłowani przez Pana...
Królestwo Jego jest pośród nas - ożywia i oświeca...
Krzyż Jezusa jest tronem Króla - Jego Krew uzdrawia...
Miłosierdzie Boga nas objawia - los nawróconych...

Wszyscy uczniowie Jezusa jesteśmy jak kości i Jego ciało...
Jezus - Król wszechświata jest naszym Panem i Królem...
Wyznajemy - Jezus jest Królem Polski - wszystkich...
Nikt nie jest odrzucony - wszyscy wybrani i zaproszeni...

Dziś będziesz ze Mną w raju...   

Dzien po dniu

20 listopada 2016

Idźmy z radością na spotkanie Pana...

On to uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna...

Jesteśmy synami światłości - umiłowani przez Pana...
Królestwo Jego jest pośród nas - ożywia i oświeca...
Krzyż Jezusa jest tronem Króla - Jego Krew uzdrawia...
Miłosierdzie Boga nas objawia - los nawróconych...

Wszyscy uczniowie Jezusa jesteśmy jak kości i Jego ciało...
Jezus - Król wszechświata jest naszym Panem i Królem...
Wyznajemy - Jezus jest Królem Polski - wszystkich...
Nikt nie jest odrzucony - wszyscy zaproszeni...

Dziś będziesz ze Mną w raju...   

Dzien po dniu

20 listopada 2016

Idźmy z radością na spotkanie Pana...

On to uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna...

Jesteśmy synami światłości - umiłowani przez Pana...
Królestwo Jego jest pośród nas - ożywia i oświeca...
Krzyż Jezusa jest tronem Króla - Jego Krew uzdrawia...
Miłosierdzie Boga nas objawia - los nawróconych...

Wszyscy uczniowie Jezusa jesteśmy jak kości i Jego ciało...
Jezus - Król wszechświata jest naszym Panem i Królem...
Wyznajemy - Jezus jest Królem Polski - wszystkich...
Nikt nie jest odrzucony - wszyscy zaproszeni...

Dziś będziesz ze Mną w raju...   

środa, 16 listopada 2016

Dzień po dniu

16 listopada 2016

Bóg wszechmogący jest po trzykroć Święty...

Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, odebrać chwałę i cześć, i moc, bo Ty stworzyłeś wszystko, a z woli Twojej istniało to i zostało stworzone...

Tobie, Ojcze nasz i Boże oddajemy cześć i chwałę...
Ty jesteś Panem i Stwórcą całego wszechświata...
Człowiek na Twoje podobieństwo stworzony...
Jesteśmy, by oddawać Tobie chwałę - trwać w miłości...

Ty Jezu jesteś prawdziwie Synem Bożym - Mesjaszem...
Ty dokonałeś zbawienia świata przez ofiarę krzyża...
Ty zmartwychwstałeś - żyjesz i jesteś naszym Panem...
Ty prowadzisz nas przez dzieje świata do Domu Ojca...

Duchu Święty - Tobie chwała w naszych sercach...
Ty jesteś w Kościele obecny - działasz w nas i przez nas...
Ty jesteś Miłością Ojca i Syna - jesteś ożywiającym tchnieniem...
Ty prowadzisz nas, uzdalniasz do miłości i zwycięstwa...

Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem, abyście szli i owoc przynosili...

 
   

wtorek, 15 listopada 2016

Dzień po dniu

15 listopada 2016

Zwycięzca ze Mną zasiądzie na tronie...

Oto stoję u drzwi i kołaczę; jeśli ktoś posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną...

On pukał do drzwi naszych,
a my przytuleni 
z zaciśniętym sercem 
siedzieliśmy w ciszy
i każdy z nas udawał - 
pukania nie słyszy...

Nie lękajcie się...
Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi...

Przychodzisz Panie mimo drzwi zamkniętych...
Jezu zmartwychwstały ze śladami męki...
Ty jesteś z nami poślij do nas Ducha...
Boże nasz i Panie uzdrów moje życie...

Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu...
   

poniedziałek, 14 listopada 2016

Dzień po dniu

14 listopada 2016

Zwycięzcy podam owoc z drzewa życia...

Ja jestem światłością świata,
kto idzie za Mną, będzie miał światło życia...

Chcemy iść za Tobą - Jezusie Synu Dawida...
Otwórz nasze oczy - dotnij naszych serc...
Niech światło Twojej miłości obudzi nas...
Nawróć nas Panie do pierwszej miłości...

Tyle ciemności jest wokół nas...
Tyle niewiedzy jest w naszych myślach...
Wirusy cynizmy i pogardy wchodzą w nas...
Dotykaj i uzdrawiaj nas Panie Jezu...

Natychmiast przejrzał i szedł za Nim, wielbiąc Boga...

 

niedziela, 13 listopada 2016

Dzień po dniu

13 listopada 2016

Pan będzie sądził ludy sprawiedliwie...

A dla was, czczących moje imię, wzejdzie słońce sprawiedliwości i uzdrowienie w jego skrzydłach...

Bóg jest sprawiedliwym Ojcem wszystkich ludzi...
Nikogo nie odrzuca - szuka zagubionych biedaków...
Jego miłosierdzie obmywa nasze grzechy...
Uzdrawia nas i przywraca utraconą godność...

Kto nie chce pracować niech też nie je...

Praca ubogaca nas i uszlachetnia codzienność...
Niech twój trud będzie przeniknięty miłością...
Nie trać czasu na to co nie jest pożytkiem...
Pieniądz nie jest warunkiem twojej dobroci...

Nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony...

Wypełniły się słowa Jezusa - świątynia jest zburzona...
Teraz świątynią jest Jezus - Duch Święty mieszka w nas...
Przyzwolenie na grzech niszczy człowieka - jest ruiną...
Krzyż Jezusa nie fundamentem Nowego Jeruzalem w nas...  

Przez swą wytrwałość ocalicie wasze życie...
   
  

sobota, 12 listopada 2016

Dzień po dniu

12 listopada 2016

Błogosławiony ten, kto służy Panu...

Powinniśmy gościć takich ludzi, aby wspólnie z nimi pracować dla prawdy... 
  
Otwórz dom dla pielgrzymów nadziei...
Niech wniosą w twoje życie światło...
Przyjmij ich przesłanie pokoju i radości...
Niebo otwiera podwoje dla twojej odwagi...

W świat kłamstw i ciemności wchodzi Jezus...
Niesie orędzie królestwa prawdy i miłości...
Szubienica krzyża staje się drzewem życia...
Groby się otwierają - śmierć jest pokonana...

Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie...

   

czwartek, 10 listopada 2016

Dzień po dniu

10 listopada 2016

Szczęśliwy, komu Pan Bóg jest pomocą...

Królestwo Boże pośród was jest...

Jezus Chrystus jest Królem i Panem wszechświata...
Miłość, Prawda, Pokój, Sprawiedliwość - to Jezus...
On zasiał ziarno w glebie ludzkich serc na świecie...
Duch Święty rozpala ogień w naszych sercach...

Jesteśmy dziećmi Jego Królestwa...
Należymy do wspólnoty świętych...
W ciemnościach świeci Iskra miłości...
Blask prawdy toruje drogę wspólnocie...

Zrodziłem go w kajdanach dla Jezusa...
Zwracam go tobie - przyjmij go jak mnie...
Stał się moim bratem - będzie twoim synem...
Proszę w imię miłości - policz to na mój rachunek...

Ja jestem krzewem winnym, a wy - latoroślami.
Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity... 
   

środa, 9 listopada 2016

Dzień po dniu

9 listopada 2016

Bóg jest we wnętrzu swojego Kościoła...

Czy z nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was?...

Moje serce jest mieszkaniem samego Boga...
Umiłował mnie i przyszedł do mnie Jezus...
Jestem namaszczony na zawsze Jego miłością...
Jezu - tworzymy wspólnotę Twoich uczniów...

Moje serce jest świątynią chwały i miłości...
Powołałeś mnie, bym żył w Twojej miłości...
Jezu - z Serca Twego wypływa woda życia...
Jesteśmy posłani, aby nieść ludziom miłość...

Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo...     

wtorek, 8 listopada 2016

Dzień po dniu

8 listopada 2016

Zbawienie prawych pochodzi od Pana...

Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać...

Jezus sługa Jahwe - posłuszny w miłości...
Powołał nas - uczynił sługami zbawienia...
Przekroczyć granice egoizmu - wyjść ku...
Czynić coś więcej niż mieliśmy wykonać...

Ukazała się bowiem łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom i poucza nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i żądz światowych, rozumnie i sprawiedliwie, i pobożnie żyli na tym świecie...
 
 
  

poniedziałek, 7 listopada 2016

Dzień po dniu

7 listopada 2016

Oto lud wierny szukający Boga...

Apostołowie prosili Pana: Dodaj nam wiary...

Wiara rośnie w nas gdy szukamy Pana w codzienności...
Wiara dojrzewa przez zmaganie się z cierpieniem...
Wiara doskonali się gdy zgłębiamy jej tajemnice...
Wiara realizuje się w nas przez czyny miłosierdzia...

Uważajcie na siebie! Jeśli brat twój zawini, upomnij go...

Być uważnym - to patrzyć, myśleć i przewidywać...
Bezmyślność zgubiła niejednego inteligenta...
Upomnienie, ale z miłością i odpowiedzialnością...
Przebaczenie burzy mury lęków i leczy serca...

Niepodobna, żeby nie przyszły zgorszenia; lecz biada temu, przez którego przychodzą...

Lękajmy się zarażać ludzi własną podłością...
Dzielmy się dobrem - jest w głębi naszych serc...
Nie potępiajmy, nie użalajmy się - gdy nas ranią...
Odbuduj ruinę pałacu Króla w twoim sercu...

Jawicie się jako źródła światła w świecie, trzymajcie się mocno Słowa Życia...
        

piątek, 4 listopada 2016

Dzień po dniu

4 listopada 2016

Idźmy z radością na spotkanie Pana...

Nasza ojczyzna jest w niebie...

Świat przemija, ludzkie życie krótkie...
Ludzkie ciało kruche - prochem jesteś...
Dusza żyje - dąży do nieskończoności...
Takie jest twoje i moje przeznaczenie...

Rozrywki odrywają człowieka od Boga...
Przyjemności dają złudzenie szczęścia...
Władza i pieniądz rozbija od wewnątrz...
Moje ocalenie tylko w miłości Jezusa...

Tak trwajcie mocno w Panu...


   

czwartek, 3 listopada 2016

Dzień po dniu

3 listopada 2016

Niech się weselą szukający Pana...

Wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, mojego Pana...

Jezus mnie pochwycił - wszedł w moje życie...
Zaufałem Mu i oddałem wszystko - jestem cały...
On prowadzi mnie - jest misja Jego i moja...
Wszystko oddaję, aby być z Nim i dla Niego...

Jezus jest moim Panem i Przyjacielem...
Jest najwyższą wartością mego życia...
Poznaję Go i zachwycam się Nim...
Jestem w Nim zakochamy - należę do Niego...

Tak było z Pawłem, Augustynem, Franciszkiem...
Jezus spotyka dziś ludzi i puka do ich drzwi...
Ukazuje oblicze Ojca - daje miłość bez granic...
Czeka na ciebie - otwórz drzwi swego serca...

Radość nastaje wśród aniołów Bożych z powodu jednego grzesznika, który się nawraca... 
 
   

środa, 2 listopada 2016

Dzień po dniu

2 listopada 2016

W krainie życia ujrzę dobroć Boga...

Jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą...

Stworzeni, aby żyć idziemy nieustannie ku śmierci...
Wszystko przemija - my odchodzimy w inny świat...
Ten inny świat to życie w pełni w domu Boga...
Wspaniały jest świat, do którego podążamy...

Wiara w Jezusa jest drogą życia ku chwale nieba...
Miłość rośnie w nas i wyprowadza nas ku braciom...
Służba miłości uświęca nas przez Ducha Świętego...
Modlitwa za zmarłych jest słuszna i godna uznania...

Jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że razem z Nim również żyć będziemy...
  

wtorek, 1 listopada 2016

Dzień po dniu

1 listopada 2016

Oto lud wierny, szukający Boga...

Zbawienie Bogu naszemu, Zasiadającemu na tronie, i Barankowi...

Baranek Boży - Jezus prowadzi nas do nieba...
Jesteś grzesznikiem - On czyni nas świętymi...
Uwierzyłeś Miłości - szaleństwo Boże w nas...
Wszyscy są zaproszeni - daj się pochwycić...

Świętość jest darem Boga od początki - chwała Panu...
Przyjmij dar - prowadź życie po ścieżce misji Jezusa...
Duch Święty wspiera niemoc - pokonasz samego siebie...
W górę serca - bohater wiary twoim przeznaczeniem... 

Amen. Błogosławieństwo i chwała, i mądrość, i dziękczynienie, i cześć, i moc, i potęga Bogu naszemu na wieki wieków. Amen...

Czas jest krótki - świat się rozsypuje i przemija w nas...
Skarby zbierane na ziemi śmieciem są - miłość zostaje...
Świat Boga wielki jest w nieskończoności i chwale...
Tam idziesz - Jezus jest drogą - tylko miłość sensem...

Popatrzcie jaką miłością obdarzył nas Ojciec...
Kto pokłada w Nim nadzieję, uświęca się, podobnie jak On jest święty...