niedziela, 30 czerwca 2019

Dzień po dniu

30 czerwca 2019

Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem...

Ku wolności wyswobodził nas Chrystus...

Jakie ograniczenia rozpoznajesz w sobie...
Jak realizujesz swoje powołanie życiowe...
Czy pozwalasz się prowadzić Duchowi...
Patrz na Jezusa i idź za Nim - odwagi!...

Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogarnia, nie nadaje się do królestwa Bożego...  

sobota, 29 czerwca 2019

Dzień po dniu

29 czerwca 2019

Od wszelkiej trwogi Pan Bóg mnie wyzwolił... 

Krew moja już ma być wylana na ofiarę...

Dopełnić życia - misja jest spełniona...
Fundament - Jezus, Pan i Zbawca ludzi...
Kościół - wspólnota - posłany do świata...
Nadzieja i radość - Jam zwyciężył świat...

Ty jesteś Piotr - Opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą...
 

piątek, 28 czerwca 2019

Dzień po dniu

28 czerwca 2019

Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego...

Miłość Boża rozlana w sercach naszych przez Ducha Świętego...

Miej serce i patrzaj w serce - to Mickiewicz...
Twoje serce przebóstwione miłością Boga...
Jaskinia żmii staje się świątynią Ducha Bożego...
To cud miłości Serca Bożego - chwała Panu...

Chrystus umarł za nas, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami...  

czwartek, 27 czerwca 2019

Dzień po dniu

27 czerwca 2019

Nasz Pan jest dobry, chwalcie Go na wieki...

Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę...

Szukamy Boga, który jest nam bliski...
Idziemy po omacku, oczy na uwięzi...
Nie jestem pusty - Duch jest we mnie...
Świątynia chwały płonie ogniem Ducha...

Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego...  

środa, 26 czerwca 2019

Dzień po dniu

26 czerwca 2019

Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu...

Strzeżcie się fałszywych proroków...

Jesteś prorokiem - głoś słowo Pana...
Niech miłość będzie w twojej obfitości...
Owoc dobry przyniesie twoja misja...
Bacz byś nie skłamał - prawda wyzwala... 

Poznacie ich po ich owocach...  

wtorek, 25 czerwca 2019

Dzień po dniu

25 czerwca 2019

Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie...

Nie dawajcie psom tego co święte, i nie rzucajcie swych pereł przed świnie...

Nie wszystko da się powiedzieć...
Nie wszystko da się pokazać...
Krzyż głupstwem jest i zgorszeniem...
Szanuj i strzeż co jest twoim skarbem...

Wchodźcie przez ciasną bramę...  

poniedziałek, 24 czerwca 2019

Dzień po dniu

24 czerwca 2019

Sławię Cię, Panie, za to, żeś mnie stworzył...

Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi...

Jestem sługą Jezusa - dzięki dzisiaj składam...
Tyle się wydarzyło - tyle dobra i niezwykłości...
Każdy człowiek napotkany jest darem miłości...
Niech Twój Duch umacnia i prowadzi mnie...

Kimże będzie to dziecię? Bo istotnie ręka Pańska była z nim...  

niedziela, 23 czerwca 2019

Dzień po dniu

23 czerwca 2019

Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza...

Wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa...

Nowe życie jest darem miłości Boga...
Idziemy za Jezusem - On jest Panem...
Pośród ciemności Światło rozbłysło...
Oddajemy wszystko, aby w pełni żyć... 


Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swoje życie z mego powodu, ten je zachowa...
  

Dzień po dniu

22 czerwca 2019

Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry...

Albowiem ilekroć niedomagam, tylekroć jestem mocny...

Pan mnie dotyka w mojej słabości...
Jest moją mocą - podnosi co dzień...
Uwalnia od lęków o moją przyszłość...
Jest moją nadzieją pośród ciemności...

Nie martwcie się więc o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie martwić się będzie...  

piątek, 21 czerwca 2019

Dzień po dniu

21 czerwca 2019

Bóg sprawiedliwych wyzwala z niewoli...

Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną...

Jesteś skarbem dla Jezusa, który kocha ciebie...
Widzi w tobie piękno i dobro dziecka Bożego...
Nasze skarby przeminą - a my pozostaniemy...
Jezus jest twój skarb - Jego Serce jest dla nas... 

Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie serce twoje...  

czwartek, 20 czerwca 2019

Dzień po dniu

20 czerwca 2019

Jesteś kapłanem, tak jak Melchizedek...

Wziął chleb i dzięki uczynił, połamał i rzekł: To jest Ciało moje za was wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę...

Idziemy drogą wiary - Ty dajesz nam swoje Ciało...
Wieczernik paschy spełnia się dziś na Eucharystii...
Twoje Słowo jest światłem - Twój Chleb życiem...
Pustynia codzienności - idziemy za Tobą - Panie... 

Wy dajcie im jeść...  

środa, 19 czerwca 2019

Dzień po dniu

19 czerwca 2019

Błogosławiony ten, kto służy Panu...

Radosnego dawcę miłuje Bóg...

Jesteś blisko - serce doświadcza Boga...
Wiara rodzi się ze słuchania Słowa...
Miłość jest ofiarowaniem swego życia...
Tak Jezus i tak ja - wszystko w Duchu... 

A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie...  

wtorek, 18 czerwca 2019

Dzień po dniu

18 czerwca 2019

Przez całe życie będę chwalił Pana...

Znacie przecież łaskę Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który będąc bogatym, dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić...

Bogactwo miłości jest w Tobie, Jezu, darem dla mnie...
Ubogi i wolny do miłości - to dziś droga uczniostwa...
Kto nie daje, ten traci - radosnego dawcę miłuje Bóg...
Z Tobą, Jezu, nadzieja i radość - bez Ciebie pustka...
 
Bądźcie więc wt doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski...  

poniedziałek, 17 czerwca 2019

Dzień po dniu

17 czerwca 2019

Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie...

Abyście nie przyjmowali na próżno łaski Bożej...

Idziemy za Tobą, Jezu - Twój Duch umacnia...
Jesteśmy wtłoczeni w różne sytuacje w świecie...
Mamy dawać świadectwo - dawać Twoją miłość...
Nie lękajmy się biednych - wszystkim starczy... 

Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie...  

niedziela, 16 czerwca 2019

Dzień po dniu

16 czerwca 2019

Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie...

A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany...

Poznawać Boga to zuchwałość, a może wchodzić w misterium Boga...
Duch otwiera mnie na tajemnice obecności Boga w moim życiu dziś...
Jest nadzieja, Duch Święty otwiera nasze serca i naszych bliskich...
Wszystko jest w moim życiu poddane Bogu, kochaj całym domem...


Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy...  

sobota, 15 czerwca 2019

Dzień po dniu

15 czerwca 2019

Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia...

Miłość Chrystusa przynagla nas...

Tylko w Miłości Chrystusa można żyć prawdziwie...
On pierwszy nas umiłował - umarł za nas na krzyżu...
Zbawił nas i daje nam Ducha Świętego dla przemiany...
Już nie jestem starym - jestem nowym człowiekiem...

Aby ci, co żyją, już nie żyli dla siebie, lecz dla Tego, który za nich umarł i zmartwychwstał...  

piątek, 14 czerwca 2019

Dzień po dniu

14 czerwca 2019

Złożę Ci, Boże, ofiarę pochwalną...

Przechowujemy skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas...

Jezus jest w moim życiu obecny...
Jest moim Panem i Zbawicielem...
Jego śmierć jest dla mnie życiem...
Jego zmartwychwstanie nadzieją...

Nosimy nieustannie w ciele naszym konanie Jezusa, aby życie Jezusa objawiło się w naszym ciele...
 

 

Dzień po dniu

13 czerwca 2019

Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego...

Oto ja, poślij mnie...

Wezwałeś mnie, Panie - idę za Tobą...
Przemieniłeś moje serce - jest miłość...
W mej słabości ujawniła się Twa moc...
Otworzyłeś moje oczy i serce - widzę...

Uświęć ich w prawdzie...
Słowo Twoje jest prawdą...
  

środa, 12 czerwca 2019

Dzień po dniu

12 czerwca 2019

Jesteś najwyższy, Boże nasz i Panie...

Litera bowiem zabija, Duch zaś ożywia...

Potrzebujemy Twego Ducha, Panie Jezu...
Chcemy żyć w Twojej prawdzie i miłości...
Prawo Twoje nie jest przeciw człowiekowi...
Jest drogą wolności, abym żył w miłości... 

Aż się wszystko spełni...  

Dzień po dniu

11 czerwca 2019

Pan Bóg objawił swoją sprawiedliwość...

Idźcie i głoście...

Jesteśmy w drodze, głosimy Słowo...
Miłość jest w nas przez Ducha Świętego...
Bóg dotyka chorych moją słabą ręką...
Królestwo się szerzy - nadzieja raduje... 

Uzdrawiajcie chorych...  

wtorek, 11 czerwca 2019

Dzień po dniu

10 czerwca 2019

Kościół nie zginie, Bóg jest w jego wnętrzu...

Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa i Jego braćmi...

Kościół to wspólnota w Duchu Świętym - ludzi grzesznych...
Ale łączy tych ludzi wiara w Jezusa - On żyje i jest z nami...
Jesteśmy w drodze, są kryzysy i powroty - jest z nami Maryja...
Ona ukazuje nam Jezusa i chce naszego zwycięstwa w miłości...
Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie...  

Dzień po dniu

10 czerwca 2019

Kościół nie zginie, Bóg jest w jego wnętrzu...

Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i Jego braćmi...

Trzeba byś razem i oczekiwać Ducha...
Pan przychodzi z pomocą w słabości...
Czynić zawsze dobrze, jeśli kto potrafi...
Cuda się zdarzają - nie zawsze to widać... 

Napełnijcie stągwie wodą...

  

niedziela, 9 czerwca 2019

Dzień po dniu

9 czerwca 2019

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię...

I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym...

Jestem napełniony Duchem Świętym...
Miłość Boża rozlana w moim sercu...
Jestem posłany z nadzieją i radością...
Świat pragnie Boga, który przebacza...

Przyjdź, Duchu Święty,
napełnij serca swoich wiernych
i zapal w nich ogień swojej miłości...
  

Dzień po dniu

8 czerwca 2019

WIGILIA PIĘĆDZIESIĄTNICY

Chwalmy na wieki miłosierdzie Pana...

Oto otwieram wasze groby i wydobywam was...

Przejście ze śmierci do życia...
Duch Pański zstępuje i ożywia...
Jesteśmy dziećmi dobrego Boga...
Serce mam nowe - miłość w nim...

Wyleję Ducha mego na wszelkie ciało...

Powszechność ożywienia - Bóg kocha każdego...
Wybrani są poslani - świat tęskni do prawdy...
Tylko prawda w miłości wskrzesza upadłych...
Jestem kruchym człowiekiem - Duch jest mocą...

Duch Przychodzi z pomocą naszej słabości...

Jestem, przychodzę, pragnę Wody Żywej...
Zanurzam się w Twojej miłości - przyjdź...
Otwieram ramiona i serce - przyjdź Duchu...
Jezus jest moim Panem - jestem zbawiony...

Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie - niech przyjdzie do Mnie i pije...  

sobota, 8 czerwca 2019

Dzień po dniu

8 czerwca 2019

Twoje oblicze ujrzą ludzie prawi...

Poślę wam Ducha prawdy,
On doprowadzi was do całej prawdy...

Jest to dzień oczekiwania na Ducha Świętego...
Wołamy wszyscy - przyjdź Duchu Święty...
Gdy nie ma Ducha w nas wszystko umiera...
Idziemy za Jezusem, bo On daje nam Ducha...

Ty pójdź za Mną!...  

piątek, 7 czerwca 2019

Dzień po dniu

7 czerwca 2019

Pan Bóg utwierdził swój tron na niebiosach...

Duch Święty was wszystkiego nauczy;
przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem...

Potrzebujemy i oczekujemy na Ducha Świętego...
Pustka i ciemność jest wokoło wrogą przestrzenią...
Ty pierwszy nas umiłowałeś - wierzymy w miłość...
Chcę, Panie, kochać Ciebie - Panie wspomóż mnie...

Tak, Panie, Ty wiesz, że Cie kocham...  

czwartek, 6 czerwca 2019

Dzień po dniu

6 czerwca 2019

Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem...

Stoję przed sądem za to, że spodziewam się zmartwychwstania umarłych...

Jezus zmartwychwstał i jest nadzieją naszego zmartwychwstania...
Duch Święty jednoczy nas w jednym Kościele - trwajmy w wierze...
Świat pogrążony w ciemności szuka Jezusa - jesteś Jego świadkiem...
Duchu Święty przyjdź i rozpal ogień miłości w moim sercu dziś...


Jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, by świat uwierzył, że Ty Mnie posłałeś...
  

środa, 5 czerwca 2019

Dzien po dniu

5 czerwca 2019

Śpiewajcie Bogu, wszystkie ludy ziemi...

Uważajcie na samych siebie...

Jesteśmy wspólnotę przyjaciół Jezusa...
Duch Boży gromadzi nas we wspólnocie...
Dziś świadectwo jedności wobec świata...
Pojednanie wzajemne - to dobry krok...

Uświęć ich w prawdzie...
Słowo Twoje jest prawdą...
  

wtorek, 4 czerwca 2019

Dzień po dniu

4 czerwca 2019

Śpiewajcie Bogu, wszystkie ludy ziemi...

Ja zgoła nie cenię sobie życia...

Życie jest wspaniałym darem dobrego Boga...
Życie jest drogą pod górę - przez krzyż do nieba...
Życie w pełni jest przyjaźnią z Jezusem...
Duch ożywia nas - miłość pozwala w pełni żyć...

Ojcze, nadeszła godzina...  

poniedziałek, 3 czerwca 2019

Dzień po dniu

3 czerwca 2019

Śpiewajcie Bogu, wszystkie ludy ziemi...

A kiedy Paweł nałożył na nich ręce, Duch Święty zstąpił na nich...

Potrzebujemy Ciebie - przyjdź Duchu Święty...
Słabość nasza i pustka woła - Przyjdź Duchu...
Jezus jest Panem - chcemy iść Jego drogą...
Napełnij nas miłością - dodaj nam odwagi... 

Na świecie doznacie ucisku, ale odwagi! Ja zwyciężyłem świat...  

niedziela, 2 czerwca 2019

Dzień po dniu

2 czerwca 2019

Pan wśród radości wstępuje do nieba...

Jan chrzcił wodą, a wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym...

Jesteśmy w drodze natchnieni Duchem Bożym...
Tęsknota spełnienia w miłości prowadzi do nieba...
Zwykła codzienność i nadzieja, która sięga kresu...
Nieśmiertelność i chwała jest szczęściem człowieka...

Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi...
  

sobota, 1 czerwca 2019

Dzień po dniu

1 czerwca 2019

Pan Bóg jest królem całej naszej ziemi...

O cokolwiek prosilibyście Ojca, da wam w imię moje...

Powrót do domu Ojca - idziemy za Tobą...
Prowadź nas Jezu przez swego Ducha...
Wlej miłość w serce,  wyzwól od leku...
Niech Twoja miłość uzdrawia mnie...

Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat; znowu opuszczam świat i idę do Ojca...