wtorek, 30 czerwca 2015

Dzień po dniu

30 czerwca 2015

Twoją łaskawość zawsze mam w pamięci...

Nagle zerwała się gwałtowna burza na jeziorze, tak że fale zalewały łódź...
Panie, ratuj, giniemy...

Burze przechodzą codziennie przez nasze życie...
Ciemność ogarnia serce - grzech rodzi grzech...
Zwątpienie rodzi bunt - rzucamy się na trampolinie istnienia...
Gdzie jesteś Panie Jezu - ratuj nas, dlaczego śpisz...

Bóg jest zawsze obecny w łodzi mojego serca...
W głębi mego życia - w ciszy jest Pan...
Ufaj Mu wbrew wydarzeniom, które cię niszczą...
Wołaj - ratuj Panie - w Tobie cała nadzieja...

Jezus naszym ocaleniem - łódź nie utonie...
On jest z nami w ciemnościach fal...
Jesteśmy w Jego ręku - niesie nas na skrzydłach wiatru...
Jest droga przez fale i burze do przystani wiecznego pokoju...

Pokładam nadzieję w Panu - ufam Jego słowu... 

Najbardziej niesamowite osiągnięcia techniczne, najcudowniejszy rozwój gospodarczy, jeśli nie łączą się z autentycznym postępem społecznym i moralnym, w ostatecznym rachunku zwracają się przeciw człowiekowi».
Laudato si 4

poniedziałek, 29 czerwca 2015

Dzień po dniu

29 czerwca 2015

 Od wszelkiej trwogi Pan Bóg mnie wyzwolił...

Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego...

Wiara w Jezusa Chrystusa jest fundamentem - otwiera drogę do nieba...
Ukazuje w świetle nadprzyrodzonym całe życie człowieka...
Jaki jest sens życia - jaki cel przyświeca ludzkiemu zmaganiu...
Jak żyć, aby życia nie stracić - aby wygrać batalię o życie...

Jestem powołany do wiary w Jezusa...
Nie ma innego zbawienia...
Nie ma ocalenia poza Nim...
On Zbawca ludzkości - Emmanuel...

Kościół stoi na skale wiary w Jezusa...
Nic nim nie zachwieje - ostoi się wśród burz...
Jest boską wspólnotą - Duch Święty scala...
Jest Ludem Bożym pielgrzymującym przez świat... 

Ty jesteś Piotr - Opoka i na tej opoce zbuduje mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą...

Wiara wnosi nowe motywacje i wymagania wobec świata, którego jesteśmy częścią...  
Laudato si 17

niedziela, 28 czerwca 2015

Dzień po dniu

28 czerwca 2015

Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś...

Bóg nie uczynił śmierci i nie cieszy się ze zguby żyjących...

Bóg jest życiem i wszystko z miłości stworzył...
Dał nam życie i pragnie szczęścia w nieskończoności...
Grzech wszedł w życie za zgodą człowieka...
Śmierć zagarnęła nas w swoje sidła...

Jezus wszedł w świat - śmiercią na krzyżu pokonał śmierć...
Jest życiem i ocaleniem człowieka - wyprowadza nas z grobu...
W Nim jest nadzieja i chwała - On nas do nieba prowadzi...
On posyła nas do ludzi, którzy żyją w krainie śmierci...

Córko, twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju i bądź uzdrowiona ze swej dolegliwości...   

Daj mi wiarę, Panie, abym chciał dotykać Ciebie...
Jestem bez życia, śmierć ma władzę nade mną...
Przedzieram się do Ciebie przez gąszcz zwątpień...
Chcę ocalenia - dotknij mnie - pomnóż moją wiarę...

Niech wasz dostatek przyjdzie z pomocą ich potrzebom, aby ich bogactwo było wam pomocą w waszych niedostatkach...

piątek, 26 czerwca 2015

Dzień po dniu

26 czerwca 2015

Błogosławiony, kto się boi Pana...

Jezus wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł; Chcę, bądź oczyszczony...

Panie Jezu - jestem chory, jestem nieczysty...
Grzech oddala mnie od Boga i od ludzi...
Tułam się w samotności, ciemności, na pustkowiu...
Wołam - Panie oczyść mnie, dotknij i uzdrów...

Jezus przyszedł na świat grzeszny i chory...
Jest grzech, zniewolenie - rozpacz i bunt...
Ciemność w sercu i zwątpienie w głowie...
Krzyż Jezusa to miłość i ocalenie...

Jezu przyjdź - niech Twoja miłość dotyka...
W Twoich ranach nasze uzdrowienie...
Oczyść nasze ciała - uzdrów nasze serca...
Daj Ducha Świętego abyśmy ożyli...

Jezus wziął na siebie nasze słabości i nosił nasze choroby...

Kościół nie jest urzędem celnym, jest ojcowskim domem, gdzie jest miejsce dla każdego z jego trudnym życiem...
Franciszek papa

czwartek, 25 czerwca 2015

Dzień po dniu

25 czerwca 2015

Nasz Pan jest dobry: chwalmy Go na wieki...

On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony...

Jest wiele przeciwności każdego dnia...
Nieraz są takie uderzenia, że wszystko się wali...
Skałą dla człowieka może być tylko Jezus...
Kto na Nim stoi - przetrwa wielkie burze...

Jezu ufam Tobie i Tobie się oddaję...
Twoje Słowo jest światłem na drodze...
Twój Duch jest mocą miłości i trwania...
Cierpliwość, trwanie i łagodność - tego mi potrzeba...

Tobie, Panie powierzam wszystkie trudne sprawy...
Tobie oddaję ludzi, których stawiasz mi na drodze...
Daj mi mądrość i dar poznania trudnych spraw...
Daj odwagę podejmowania trudnych decyzji...

Słowo Pana trwa na wieki...

środa, 24 czerwca 2015

Dzien po dniu

24 czerwca 2015

Sławię Cie, Panie, za to, żeś mnie stworzył...

Powołał mnie Pan już z łona mej matki...
I rzekł mi: Tyś sługą moim, w tobie się rozsławię...
Ustanowię Cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło, aż do krańców ziemi...

Jan prorok Jezusa - głos na pustyni...
Blask światłości - prostuje drogi świata...
Posłany, aby zaświadczyć - pełnia czasu nadchodzi...
Zwiastun Baranka - świadek Jego śmierci...

Uwiodłeś mnie, Panie i cudownie stworzyłeś...
Wybrałeś mnie, powołałeś i posłałeś do świata...
Uczyniłeś mnie sługą Twojej miłości...
Prowadzisz mnie po drogach czasu - ja idę za Tobą...

Potrzeba, by On wzrastał, a ja się umniejszał...

To szczególny dzień dla mnie...
42 lata temu Prymas Tysiąclecia udzielił mi sakramentu święceń...
Stałem się prezbiterem - sługą Eucharystii i szafarzem zbawienia...
Idę teraz za Tobą, Panie, z dziękczynieniem i radością...
Chcę i usiłuję Ci służyć z całym oddaniem...
Dziękuję za cuda, które widzę każdego dnia...
Za ludzi, których spotykam i którym mogę posługiwać... 
Wybacz, Panie, moją nieudolność i niedostatek...
Chcę iść za Tobą, aż do kresu - przejścia...
Daj mi siłę i miłość, abym nie ustał...
Ogień w sercu - niech wciąż płonie...
 

wtorek, 23 czerwca 2015

Dzień po dniu

23 czerwca 2015

Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie...

Wchodźcie przez ciasną bramę...

Jezu Chryste, Ty jesteś drogą mojego życia...
Ty kochasz mnie i podnosisz z moich upadków...
Ty mnie wezwałeś i prowadzisz po ścieżkach Ewangelii...
Twój krzyż jest bramą do nieba...

Ty jesteś dobrym Bogiem - nie chcesz zguby grzesznika...
Nawrócenie jest wejściem na twoją drogę życia...
Twój Duch przemienia i prowadzi...
Czynisz mnie świadkiem Twojej miłości w świecie...

Naucz mnie, Boże mój, chodzić Twoimi ścieżkami, prowadź mnie w prawdzie, według Twych pouczeń... 

Życie Chrystusa, Jego sposób poznania Ojca, życie całkowicie w relacji z Nim, otwiera przed życiem ludzkim nową przestrzeń, i my możemy w nią wejść...
Lumen fidei 17


poniedziałek, 22 czerwca 2015

Dzień po dniu

22 czerwca 2015

Szczęśliwy naród wybrany przez Pana...

Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci wskażę...

Wiara to zaufanie Bogu, który wzywa człowieka...
Wiara to wędrowanie drogami innego świata...
Bóg wzywa - człowiek wyrusza w drogę...
Posłuchać Boga - zaufać Mu - powierzyć się Jemu...

Bóg jest dobry i troszczy się o nas...
Otwórz się na Jego Miłość - ona niesie ocalenie...
Moje życie jest w ręku Boga - nie lękam się niczego...
Zaufałem Mu - jego wezwanie jest Słowem życia...

Idę za Tobą, Panie - nie lękam się świata...
Swiat przemija - Ty prowadzisz do pełni życia...
Twoja miłość niesie ocalenie - życie i nadzieję...
Chcę iść drogą Krzyża - to brama nieśmiertelności...

Żywe jest słowo Boże i skuteczne, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca...

Człowiek wierzy obietnicom Boga. Bóg wierny spełnia to, co przyrzekł człowiekowi...
Bóg proszący Abrahama, by całkowicie Mu się powierzył, objawia się jako źródło, od którego pochodzi wszelkie życie...
Lumen fidei 10-11

niedziela, 21 czerwca 2015

Dzień po dniu

21 czerwca 2015

Chwalmy na wieki miłosierdzie Pana...

Za wszystkich umarł Chrystus, po to, aby ci co żyją, już nie żyli dla siebie, lecz dla Tego, który za nich umarł i zmartwychwstał...

Dla kogo żyje człowiek i dokąd zmierza jego wędrowanie?...
Jaka wartość jest ostatecznym celem - dziecko, pieniądz, sława?...
Żyć dla siebie to czynić siebie centrum świata, stawać się bogiem...
Grzech zakręca nas ku sobie - to piekielny pierścień naszego życia...

Jezus przełamał jarzmo naszej niewoli - zaprasza nas do siebie...
Przez swój Krzyż przeprowadza nas na drugi brzeg naszego życia...
Umieramy i powstajemy do nowego życia w wolności...
Chrzest jest drogą przejścia - paschą naszego ocalenia...

Płyniemy z Jezusem na drugi brzeg naszego życia...
Wśród ciemności burza i fale zalewają nas...
My w trwodze śmierci - Jezus śpi na dnie naszej łodzi...
Toniemy zalani falą - wołamy o pomoc - Jezusie ratuj!...

Stul pysk -  nastała cisza wód...
Fale zniknęły - ciemności uciekły...
Jezus żyje - jest Panem żywiołów...
Już nie żyjesz dla siebie - żyjesz dla Pana...

Miłość Chrystusa przynagla nas...

Życie uśpionych chrześcijan jest życiem smutnym, nie jest życiem szczęśliwym.
Franciszek papa

Dzień po dniu

20 czerwca 2015

Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry...

Nikt nie może dwom panom służyć...

Kto jest twoim panem - gdzie jest serce twoje?...
Kogo uznajesz i jemu pokłon oddajesz?...
Dziś pieniądze się liczą, zdrowie, sukces coś jeszcze...
W co się wplątałeś chcąc wygrać swoje życie...

Kim jest twój Bóg - komu zaufałeś?...
Czy Jezus jest twoim Panem i Zbawicielem?...
Czy zaufałeś Mu - otworzyłeś Mu swój dom?...
Jaką miłością karmisz swoją codzienność?...

O Panie, nasz Panie - wołamy do Ciebie...
Jezusie - Synu Boga żywego - potrzebujemy Ciebie...
Tyś nazwał nas przyjaciółmi - masz słowa życia wiecznego...
Jesteśmy dla Ciebie, bo Ty jesteś dla nas...

Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane...

Miłosierdzie posiada wartość, która przekracza granice Kościoła.
Misericordiae vultus 23

piątek, 19 czerwca 2015

Dzień po dniu

19 czerwca 2015

Bóg sprawiedliwy wyzwoli z niewoli...

Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi...
Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje...

Świat gromadzi skarby światowe...
Wiara gromadzi skarby duchowe...
Świat przemija - jego skarby znikną...
Wiara prowadzi w nieskończoność Boga...

Skarbem w życiu człowieka jest miłość...
Spotykasz ludzi - mogą stać się skarbem...
Mąż dla żony - żona dla męża - to skarb miłości...
Dzieci dla rodziców to prawdziwe skarby świata...

Miłość w rodzinie to wielka przestrzeń wartości...
Miłość sprawia cenę wartości człowieka...
Ceń sobie skarby życia rodzinnego...
Najwiekszym skarbem człowieka jest sam BÓG...

Światłem ciała jest oko.
Jeśli więc twoje oko jest chore, całe twoje ciało będzie w ciemności. 
Jeśli więc światło, które jest w tobie, jest ciemnością, jakże wielka to ciemność...

Pomimo przebaczenia, w naszym życiu nosimy sprzeczności, które są konsekwencją naszych grzechów...
Misericordiae vultus 22

czwartek, 18 czerwca 2015

Dzień po dniu

18 czerwca 2015

Dzieła Twe, Panie, zawsze sprawiedliwe...

Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie...

Modlitwa jest bliskością i otwarciem serca...
Bóg pierwszy kieruje do nas Słowo Życia...
Słuchaj i rozważaj Słowo w sercu jak Maryja...
Przyjąć miłość Boga - kochać Go w uwielbieniu...

Modlitwa jest koniecznością naszego życia...
Nie da się żyć uczciwie bez modlitwy...
Wiara prowadzi i wyraża się w modlitwie...
Modlitwa jest poszukiwaniem Boga tu i teraz...

Modlitwa jest darem Boga i sztuką - trzeba się jej uczyć...
Trzeba podjąć walkę - aby modlić się nieustannie...
Szatan jest przeciwnikiem modlitwy - chce ją zniweczyć...
Gdy modlisz się - odnosisz zwycięstwo w świecie ducha...

Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw zanim Go poprosicie...

Przebaczenie Boga dla naszych grzechów nie zna granic. W śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa Bóg czyni widoczną swoją miłość, która prowadzi aż do zniszczenia grzechu ludzkiego. Pojednanie się z Bogiem staje się możliwe dzięki Misterium Paschalnemu oraz poprzez pośrednictwo Kościoła. 
Misericordiae vultus 22
 

środa, 17 czerwca 2015

Dzień po dniu

17 czerwca 2015

Błogosławiony, kto się boi Pana...

Kto skąpo sieje, ten skąpo i zbiera, kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też zbierać będzie...

Bóg jest dawcą hojnym - daje wszystko każdemu...
Czy widzisz jak bardzo jesteś obdarowany...
Bóg chce dawać przez ciebie - bądź dawcą miłości...
Uwierz, że możesz - bądź radosnym dawcą...

Są ludzie, którym ciągle czegoś brak...
Zazdroszczą - mają pretensje, że czegoś nie mają...
Czują się niekochani, biedni, poniżeni...
Ślepe żarłoki wiecznie nienasyceni...

Otwórz oczy, przebódź się do miłości...
Jesteś obdarowany, abyś hojnie dawał...
Kto nie daje ten traci i narzeka...
Ten kto nie ma daje wszystko - ciągle mu nie braknie...

Bóg chce dawać przez ciebie ludziom zbawienie...
Jesteś misjonarzem - daj innym Jezusa...
To największy dar - człowiek szuka Boga...
Miej otwarte serce - nigdy nie zabraknie...

Radosnego dawcę miłuje Bóg...
Wzbogaceni we wszystko, będziecie pełni wszelkiej prostoty, która składa przez nas dziękczynienie Bogu...

Jeśli Bóg zatrzymałby się na sprawiedliwości, przestałby być Bogiem i stałby się jak wszyscy ludzie, którzy przywołują szacunek dla prawa. Sprawiedliwość sama z siebie nie wystarczy, a doświadczenie uczy, że odwoływanie się tylko do niej niesie ze sobą ryzyko jej zniszczenia. Z tego też powodu Bóg przekracza sprawiedliwość miłosierdziem i przebaczeniem.
Misericordiae vultus 21 

wtorek, 16 czerwca 2015

Dzień po dniu

16 czerwca 2015

Przez całe życie będę chwalił Pana...

Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie...

Bóg kocha nas zawsze - nawet gdy Go ignorujemy...
Bóg nikogo nie wyklucza - chce zbawienia wszystkich...
Bóg chce, aby nasza miłość była według Jego miary...
Z pomocą Ducha Świętego jest to na pewno możliwe...

Wychodzić poza granice naszych emocji i zranień...
Krzywda boli, ale przebaczenie jest zwycięstwem...
Modlitwa burzy mur wrogości - obdarza błogosławieństwem...
Szukaj dobra i piękna w sercu swojego przeciwnika...

Trzeba przełamać w sobie zranioną dumę...
Trzeba pokonać lęk przed odrzuceniem...
Duch Święty daje odwagę i pokorę...
Zaufaj Mu i czyn rzeczy trudne...

Bądźcie wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski...

Miłosierdzie nie jest przeciwne sprawiedliwości, lecz wyraża zachowanie Boga w stosunku do grzesznika, któremu to ofiaruje kolejną możliwość okazania żalu, nawrócenia i uwierzenia.
Misericordiae vultus 21 

poniedziałek, 15 czerwca 2015

Dzień po dniu

15 czerwca 2015

Pan Bóg okazał ludziom swe zbawienie...

Okazujemy się sługami Boga przez wszystko...

Jesteś powołany przez Boga do miłości...
Służba to działanie miłości w konkretach...
Kto kocha naprawdę ten służy - nie narzeka...
Wszystko może być służbą - wszystko darem...

Radość służby i wolność w czynieniu dobra...
Kto prawdziwie służy nigdy się nie zmęczy...
Służba to ukazywanie chwały Jedynego Boga...
Jezus - Sługa Jahwe jest pierwszym Sługą...

Daj temu, kto cię prosi i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie...

O Panie - Ty umywasz nasze nogi i serca...
Ty pochylasz sie nad moją nędza i całujesz moje rany...
Ty jesteś blisko gdy uciekam od Ciebie...
Ty nigdy nie potępiasz - Ty odkrywasz dobro w nas...

Jakby smutni, lecz zawsze radośni, jakby ubodzy, a jednak wzbogacający wielu, jak ci, którzy nic nie mają, a posiadają wszystko...

To nie zachowywanie prawa zbawia, ale wiara w Jezusa Chrystusa, który wraz ze swoja Męką i Zmartwychwstaniem niesie zbawienie razem z miłosierdziem, które usprawiedliwia. Sprawiedliwość Boga staje się teraz uwolnieniem dla tych, którzy są uciśnieni przez niewolę grzechu i wszystkich jego konsekwencji. Sprawiedliwością Bożą jest Jego przebaczenie.
Misericordiae vultus 20

niedziela, 14 czerwca 2015

Dzień po dniu

14 czerwca 2015

Dobrze jest śpiewać Tobie, Panie Boże...

Jak długo pozostajemy w ciele, jesteśmy pielgrzymami z daleka od Pana...

Ciało jest ograniczeniem możliwości człowieka...
Słabość ciała wpływa na stan psychiki i warunkuje ducha...
Grzech ciała staje się niewolą i obezwładnia wewnętrznie...
Jestem prochem - ciało moje sypie się, aż się rozsypie...

Wiara jest drogą człowieka ku górze - drzewko życia rośnie...
Małe ziarnko gorczycy - wielkie drzewo, to obraz drogi...
Owocem naszego życia są czyny dobre lub złe - słowa, myśli...
Powołanie ukazuje misję w świecie - Duch Święty działa...

Przyjdzie dzień sądu i ujawni się nasza miłość...
Miłosierdzie Boga działa dziś i daje szansę każdemu...
Nie trać czasu - życie jest krótkie - chwytaj dar z nieba...
Nie możesz w pustce pozostać - Miłość nadaje sens...

Mamy jednak nadzieję i chcielibyśmy raczej opuścić nasze ciało i stanąć w obliczu Pana...

To jest właśnie czas sposobny na zmianę życia! To jest czas, aby pozwolić dotknąć swe serce. W obliczu popełnionego zła, nawet w przypadku ciężkich przestępstw, nadchodzi moment wysłuchania płaczu osób niewinnych, ograbionych z majątku, z godności, z uczuć, z samego życia. Pozostawanie na drodze zła jest tylko źródłem iluzji i smutku. Prawdziwe życie jest zgoła inne. Bóg nie męczy się, trzymając rękę wyciągniętą. On jest zawsze gotowy do wysłuchania i również ja jestem gotowy, tak jak i moi bracia Biskupi i Kapłani. Wystarczy tylko przyjąć zaproszenie do nawrócenia i poddać się sprawiedliwości, podczas gdy Kościół ofiaruje miłosierdzie.
Misericordiae vultus 19

sobota, 13 czerwca 2015

Dzień po dniu

13 czerwca 2015

Całym swym sercem raduję się w Panu...

Czemuście Mnie szukali? 
Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?...

Czy szukasz Jezusa w pustce swojego życia...
Czy doświadczasz lęku, gdy Go nie znajdujesz...
Szukajcie, a znajdziecie - On jest w twoim sercu...
Dojrzewa świadomość misji - jest tu gdzie powinien być...

Szukają Jezusa na ulicach świata...
Wśród labiryntów ciemności i świateł zabaw...
Muzyka, taniec, degustacje - pustka boli...
Gdzie jesteś - bardzo Ciebie potrzebujemy...

Jestem wśród was i wciąż przychodzę...
Jestem Słowem twojego sensu życia...
Jestem nadzieją twojego wędrowania...
Kocham ciebie - a ty jesteś zaspany...

Otwórz uszy, aby słyszeć Słowo życia...
Otwórz oczy, aby widzieć łamany Chleb...
Otwórz serce, aby kochać ludzką biedę...
Wstań i wyrusz w drogę do domu Ojca...

Ogromnie się weselę w Panu, dusza moja raduje się w Bogu moim, bo mnie przyodział w szaty zbawienia, okrył mnie płaszczem sprawiedliwości, jak oblubieńca, który wkłada zawój, jak oblubienicę strojną w swe klejnoty...

To samo wezwanie niech dotrze do osób wspierających bądź współuczestniczących w korupcji. Ta zgniła rana społeczeństwa jest ciężkim grzechem, który woła do nieba, ponieważ uderza w same podstawy życia osobistego i społecznego. Korupcja nie pozwala patrzeć w przyszłość z nadzieją, ponieważ w swojej bezwzględności i chciwości niszczy projekty słabych i miażdży najbiedniejszych. Korupcja to zło, które zakorzenia się w codziennych gestach po to, aby rozrosnąć się potem w publiczne skandale. Korupcja jest uporczywym trwaniem w grzechu, który chce zastąpić Boga iluzją pieniądza jako formy władzy. Jest to dzieło ciemności wspierane przez podejrzliwość i przez intrygi.
Misericordiae vultus 19

piątek, 12 czerwca 2015

Dzień po dniu

12 czerwca 2015

Będziecie czerpać ze zdrojów zbawienia...

Będą patrzeć na Tego, którego przebodli...

Jezus na krzyżu - umęczony i umierający...
Ofiara miłości Boga, który ratuje nas - ludzi...
Osamotniony i odrzucony przez swoich braci...
Serce przebite i otwarte dla nas - woda i krew...

Woda to chrzest - odrodzenie nasze w nowości...
Krew to ofiara Eucharystii - sakrament miłości...
Zaspakaja najgłębsze pragnienia ludzkiego serca...
Ogarnia nas ramionami - Serce bramą niebios...

Chrystus chce zamieszkać w moim sercu na zawsze...
Ufam i otwieram - przyjdź Panie Jezu - jestem Twój...
Bądź na tronie mojego życia Panem i Przyjacielem...
Prowadź mnie do Ojca - daru szczęśliwości odwiecznej...

Przymierze pokoju na wieki zawarłeś we Krwi swojej...
Pojednałeś nas z Ojcem - przywróciłeś godność synów...
Wszyscy mają przystęp przez wiarę i oddanie...
Jesteś dla świata świadkiem - Ojciec kocha wszystkich...

Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem...

Moje zaproszenie do nawrócenia kieruję z jeszcze większą intensywnością do tych osób, które znajdują się daleko od łaski Boga ze względu na sposób, w jaki żyją. Myślę w sposób szczególny o tych mężczyznach i kobietach, którzy należą do grup przestępczych, jakiekolwiek by one były. Dla waszego dobra proszę was o zmianę życia. Proszę was w imię Syna Bożego, który, chociaż walczył z grzechem, nigdy nie odrzucił grzesznika. Nie wpadajcie w straszliwą pułapkę myślenia, że życie zależy od pieniędzy, i że wobec nich wszystko inne staje się pozbawione wartości i godności. To jest tylko iluzja. Nie zabierzemy pieniędzy z nami po śmierci. Pieniądze nie dają nam prawdziwej radości. Przemoc, użyta do zdobycia pieniędzy ociekających krwią, nie czyni człowieka ani mocnym, ani nieśmiertelnym.
Misericordiae vultus 19

czwartek, 11 czerwca 2015

Dzień po dniu

11 czerwca 2015

Pan Bóg objawił swoją sprawiedliwość...

Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. darmo otrzymaliście, darmo dawajcie...

Misja głoszenia Ewangelii nie wyczerpała się...
Świat pogrążony w ciemności szuka światła...
Jezus dziś przychodzi niesiony przez swoich uczniów...
Jesteśmy posłani - to jest naszym priorytetem...

Darmo otrzymałeś zbawienie, oczyszczenie z grzechów, miłość...
Otwórz się na braci i dawaj darmo - pochwyć szukających...
Głoś w porę i nie w porę - ofiaruj swój czas i serce...
Radość Ewangelii świeci w smutnym świecie grzechu i rozpaczy...

Niech Słowo rośnie w świecie - niech Kościół pomnaża swoje dzieci...
Bądź współpracownikiem misji, która trwa od wieków...
Jesteś potrzebny jako niosący światło w labiryncie zagubionych...
Miłość chce kochać otwartością twojego serca...

Cały rok pracowali razem w kościele, nauczając wielką rzeszą ludzi...
pozyskano wtedy wielką rzeszę dla Pana...

Wiele osób powraca do Sakramentu Pojednania, a wśród nich wiele osób młodych, którzy w podobnym doświadczeniu odnajdują często drogę powrotu do Pana, aby żyć chwilą intensywnej modlitwy oraz nadać sens własnemu życiu. 
Misericordiae vultus 17

środa, 10 czerwca 2015

Dzień po dniu

10 czerwca 2015

Jesteś najświętszy, Boże nasz i Panie...

Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić...
Ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni...

Prawo jest dla człowieka drogowskazem życia...
Prawo ducha jest drogą miłości...
Jezus na krzyżu złożył ofiarę chwały...
Objawił nam miłość, która zwycięża świat...

Iść drogą prawa, to droga zbawienia...
Nowe prawo otwiera na Ducha Świętego...
Wyznacza nowe drogi wolności człowieka...
Wyzwala w nas miłość, która zwycięża świat...

Posługa nowego przymierza jest posługą Ducha...
Zamyka stary czas - otwiera nowe drogi...
Litera zabija - Duch niesie miłość i życie...
Chwałą Boga jest człowiek niesiony przez Ducha...

Naucz mnie, Boże, chodzić Twoimi ścieżkami, prowadź mnie w prawdzie, według Twych pouczeń... 

Odkryć na nowo miłosierne oblicze Ojca!
Misericordiae vultus 17 

wtorek, 9 czerwca 2015

Dzien po dniu

9 czerwca 2015

Okaż swym sługom pogodne oblicze...

Wy jesteście solą ziemi...
Wy jesteście światłem świata...

Kim jest człowiek...- kim jest chrześcijanin?...
Jesteś dzieckiem Boga powołany do świętości...
Jesteś przyjacielem Jezusa - tworzysz wspólnotę Jego braci...
Ojciec ma w tobie upodobanie - oczekuje na ciebie...

Być solą to być miłością w świecie...
Miłością, która rozpuszcza się i nadaje smak...  
Miłością, która spala się jak ofiara...
Miłością, która rodzi dla Królestwa...

Być światłem świata - to być prawdą...
Jezus - Prawda wyzwala nas z grzechu...
Prawda oświeca umysł i buduje nadzieję...
Prawda niesie wyzwolenie narodom...

Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie... 

Nie wpadajmy w obojętność, która upokarza, w przyzwyczajenie, które usypia ducha i nie pozwala odkryć nowości, w cynizm, który niszczy. Otwórzmy nasze oczy, aby dostrzec biedę świata, rany tak wielu braci i sióstr pozbawionych godności. Poczujmy się sprowokowani, słysząc ich wołanie o pomoc. Nasze ręce niech ścisną ich ręce, przyciągnijmy ich do siebie, aby poczuli ciepło naszej obecności, przyjaźni i braterstwa. Niech ich krzyk stanie się naszym, tak byśmy razem złamali barierę obojętności, która często króluje w sposób władczy, aby ukryć hipokryzje i egoizm
Misericordiae vultus 15  

poniedziałek, 8 czerwca 2015

Dzień po dniu

8 czerwca 2015

Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry...

BLOGOSŁAWIENI
ubodzy w duchu...
którzy płaczą..
cisi...
którzy łakną i pragną sprawiedliwości...
miłosierni...
czystego serca...
którzy wprowadzają pokój...
którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości...

Bóg jest dobry - pragnie naszego szczęścia...
Nie ma szczęścia poza Bogiem...
Droga Jezusa - Krzyż - jest drogą szczęśliwości...
Pascha Jezusa - to jest twoje powołanie...

Być szczęśliwym i obdarzać innych szczęściem...
To misja uczniów Jezusa w świecie ciemności...
Miłość pragnie szczęścia i spełnienia...
Nadaje sens naszej szarej egzystencji...

Jesteśmy wybrani przez Jezusa, aby dzielić Jego życie...
Jesteśmy wyrwani z sideł szatańskich, aby żyć pełnią życia...
Misja nasza jest nadrzędna - ważniejsza niż cokolwiek...
Nie można jej zaniedbać - byłaby to zdrada...

BŁOGOSŁAWIENI...

Niech ubodzy doświadczą nasycenia miłością...
Płaczący niech rozradują się w Duchu Świętym...
Cisi niech pokornie odziedziczą chwałę nieba...
Spragnieni sprawiedliwości niech zostaną nasyceni...
Miłosierni niech doznają pojednania...
Czystego serca niech będą świątynią Boga...
Pokój czyniący niech sercem widzą Jezusa...
Prześladowani niech znajdą ukojenie w Domu Ojca... 

Błogosławiony Bóg i Ojciec  Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, Ten, który nas pociesza w każdym naszym utrapieniu, byśmy sami mogli pocieszać tych, co są w jakiejkolwiek udręce, pociechą, której doznajemy od Boga...

Będziemy mogli doświadczyć otwarcia serc na tych wszystkich, którzy żyją na najbardziej beznadziejnych peryferiach egzystencjalnych, które tak często świat stwarza w sposób dramatyczny. Ileż sytuacji niepewności i cierpienia jest obecnych w dzisiejszym świecie! Ileż ran na ciele wielu, którzy nie mają już więcej głosu, ponieważ ich krzyk osłabł i zgasł z powodu obojętności bogatych narodów.
Misericordiae viltus 15 
   

niedziela, 7 czerwca 2015

Dzień po dniu

7 czerwca 2015

U Pana łaska oraz odkupienie...

Jego bliscy wybrali się, żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem: Odszedł od zmysłów...

Iść za Jezusem w Duchu Świętym to przekroczyć granicę...
Już nie można żyć zmysłami dogadzając sobie dając upust żądzom... 
Żyć według ducha, to służyć w czystości i sprawiedliwości...
To być zmęczonym, nienajedzonym i niewyspanym służąc ludziom...

Usłyszałem Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi, i ukryłem się...  

To jest dziś w nas - biomy się osądu i potępienia...
Uciekamy przed Bogiem - najlepiej gdyby Go nie było...
Czujemy się nadzy - oszpeceni, odarci z godności...
Lękamy się Twojej miłości - potępiamy siebie...

Nie poddajemy się zwątpieniu, chociaż bowiem niszczeje nasz człowiek zewnętrzny, to jednak ten, który jest wewnątrz odnawia się z dnia na dzień...

Każdy dzień jest przechodzeniem ze śmierci do światła...
Z ciała do ducha, który ożywia i przemienia nicość w sens...
Pascha dokonuje się każdego dnia -  żądze na krzyżu konają...
Duch nas prowadzi do chwały nieba - Ojciec czeka...

Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką...

On przychodzi, aby wybawić nas od słabości, w których żyjemy. Jego pomoc sprawia, że potrafimy dostrzec Jego obecność i odczuć Jego bliskość. Dzień za dniem, dotknięci przez Jego współczucie, możemy również i my być współczujący dla wszystkich.
Misericordiae vultus 14

sobota, 6 czerwca 2015

Dzień po dniu

6 czerwca 2015

Pan bardzo wielki, żyjący na wieki...

Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony...
Wrzuciła wszystko, co miała...

Rozpoznać w tłumie biedną kobietę...
Jezus widzi ciebie - twoje wszystko...
Czy jesteś gotowy oddać wszystko...
Kto daje trochę... dużo - nic nie daje...

Oddać siebie Bogu - zaufać Jego miłości...
Grosz twojej niemocy - grzech i nadzieja...
Wielkość człowieka nie jest miarą pieniędzy...
Miarą twojego serca - bezmiar oddania...

Ojciec Bóg oddał wszystko...
Jezus oddał się nam cały - na krzyż...
Duch Święty zstępuje nieustannie...
Miłość Boża rozlewa się obficie...

Błogosławcie Bogu niebios i wyznawajcie wobec wszystkich żyjących, że wielkie miłosierdzie wam okazał...

 Pierwszą prawdą Kościoła jest miłość Chrystusa. Tejże miłości, która zmierza aż do przebaczenia i do dania siebie samego, Kościół czyni się sługą i pośrednikiem wobec ludzi. Stąd też tam, gdzie Kościół jest obecny, musi się też zaznaczyć miłosierdzie Ojca.
Misericordiae vultus 12

piątek, 5 czerwca 2015

Dzień po dniu

5 czerwca 2015

Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego...

Anna chodziła każdego dnia i siadała przy drodze na wzniesieniu, skąd mogła widzieć z daleka...
Oto syn twój powraca...

Są odejścia i powroty do rodzinnego domu...
Trzeba ufać i cierpliwie oczekiwać...
Bóg daje wolność i przyjmuje nasze odejścia...
Kocha, szuka i wzrusza się gdy wracasz...

Ślepota jest w każdym z nas...
Bielmo zasłania rzeczy najważniejsze...
Jest czas ciemności i dotknięcie uzdrowienia...
Pan pragnie, abyś przejrzał i kochał swojego Boga...

Jesteś zaproszony do działania w imię Jezusa...
On chce pokierować twoimi krokami...
Będzie przez ciebie dotykał i uzdrawiał...
Uwierz i zaufaj Jego dobroci...

Błogosławię Cię, Panie, Boże Izraela.
Ty bowiem mnie ukarałeś i Ty mnie uleczyłeś...

Główną belką, na której wspiera się życie Kościoła, jest miłosierdzie. Wszystko w działaniu duszpasterskim Kościoła powinno zostać otulone czułością, z jaką kieruje się do wiernych; nic też z jego głoszenia i z jego świadectwa ukazanego światu nie może być pozbawione miłosierdzia. Wiarygodność Kościoła weryfikuje się na drodze miłości miłosiernej i współczującej. Kościół «żyje niewyczerpanym pragnieniem ofiarowania miłosierdzia». Być może przez zbyt długi czas zapomnieliśmy wskazywać i żyć drogą miłosierdzia. Z jednej strony pokusa, która podpowiada, aby brać pod uwagę tylko i zawsze sprawiedliwość, sprawiła, że zapomnieliśmy, iż jest to tylko pierwszy krok, jakkolwiek konieczny i nieodzowny, ale Kościół potrzebuje wznieść się ponad to, aby osiągnąć cel wyższy i o wiele bardziej znaczący. Z drugiej strony ze smutkiem obserwujemy, jak doświadczenie przebaczenia w naszej kulturze staje się coraz rzadsze. W niektórych przypadkach wydaje się nawet, iż znika już samo słowo przebaczenie. Jednak bez doświadczenia przebaczenia pozostaje nam droga bezpłodna i sterylna, jakbyśmy żyli w jakimś miejscu pustynnym i odosobnionym. Nadszedł znowu czas dla Kościoła, aby przyjąć na siebie radosne głoszenie przebaczenia. To jest czas powrotu do tego, co istotne, aby wziąć na siebie słabości i trudności naszych braci. Przebaczenie to siła, która przywraca do nowego życia i dodaje odwagi, aby patrzeć w przyszłość z nadzieją.
Misericordiae vultus 10

czwartek, 4 czerwca 2015

Dzień po dniu

4 czerwca 2015

Kielich zbawienia wniosą w imię Pana...

Mojżesz wziął krew i pokropił nią lud, mówiąc - Oto krew przymierza, które Pan zawarł z wami na podstawie wszystkich tych słów...

Jesteśmy ludem Bożym nowego przymierza...
Izrael został pokropiony krwią zwierząt...
My jesteśmy obmyci Krwią Jezusa - niepokalanego Baranka...
Jezus - arcykapłan wprowadza nas do chwały nieba...

Uczta paschalna wyraża wyzwolenie Izraela...
Eucharystia jest Paschą naszego ocalenia...
Ciało i Krew Jezusa to dar Boga i pokarm życia...
Jesteś nasycony życiem, które na ołtarzu krzyża jest złożone...

Jezus - Chleb Życia wychodzi na ulice naszych miast...
Konsekracja chleba i wina przemienia nas w Chrystusa...
Jesteśmy Jego Ciałem - Kościołem Boga żywego...
Oddajmy cześć Jezusowi - nieśmy Go w darze światu... 

Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba...
Jeśli kto spożywa ten chleb będzie żył na wieki...
 

środa, 3 czerwca 2015

Dzień po dniu

3 czerwca 2015

Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę...

Ja jestem Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Nie jest On Bogiem umarłych, lecz żywych...

Bóg jest światłością - wszystko stwarza z miłości...
Bóg jest życiem - wszelkie żywe istoty On stworzył...
Jest obecny w historii świata - wszystko jest w Jego ręku...
Człowiek dla nieśmiertelności jest stworzony...

Jezus zmartwychwstał - jest nadzieją naszego zwycięstwa...
Idziemy przez bramę śmierci do pełni życia i chwały...
Przez wiarę i chrzest nosimy w sobie nowe życie...
Jesteśmy pobudzeni, aby świecić światłem Pana...

Szczęście pełne człowieka będzie w domu Ojca...
Jezus nas prowadzi przez marność życia w doczesności...
Zaufaj i podążaj szlakiem Mistrza - przez krzyż...
On jest bramą do pełni życia w chwale nieba...

Sprawiedliwy jesteś, Panie, i wszystkie Twoje sądy są sprawiedliwe, a wszystkie drogi Twoje są miłosierdziem, prawdą i sprawiedliwością... 

Bóg objawił swoją ogromną miłość w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym. On czyni swoich wiernych zawsze nowymi. «Chociażby byli w podeszłym wieku, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły; biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą. Chrystus jest odwieczną Dobrą Nowiną i jest wczoraj i dziś, ten sam także na wieki, ale Jego bogactwo i piękno są niewyczerpane. On jest zawsze młody i jest zawsze źródłem nowości. Kościół nie przestaje być zadziwionym z powodu głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Boga. 
Evangelii Gaudium

wtorek, 2 czerwca 2015

Dzień po dniu

2 czerwca 2015

Zaufał Panu człowiek sprawiedliwy...

Mieli pochwycić Go w mowie...

Nastawiali pułapki, aby oskarżyć Jezusa...
Podglądali, nasłuchiwali, nie wierzyli...
Odrzucili Mesjasza choć na niego czekali...
Przez Krzyż dokonało się dzieło zbawienia...

Oddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga...

Człowiekowi trzeba dać dobroć, szacunek, miłość...
Bogu należy dać siebie - wszystko, bo On jest Bogiem...
Nie wolno pomylić porządku - człowiekowi dać boskie...
Bogu należy się wszystko - bo wszystko do Boga należy...

Porządek doczesny jest przeniknięty obecnością Boga...
Wszystko od Boga pochodzi - władza doczesna też...
Trzeba uszanować Boże prawa, które rządzą światem...
Trzeba żyć zgodnie z wolą Boga - bo to słuszna droga...

W świecie pojawił się szatan i chce zagarnąć człowieka...
Chce narzucić nam swoje prawa - swój porządek...
Bałwochwalstwo od niego pochodzi i zwodzi ludzi...
Strzeż się pułapek diabelskich podanych przez przyjaciół...

Niech Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa przeniknie nasze serca swoim światłem, abyście wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania... 

Cierpliwy i miłosierny – to podwójne określenie spotykamy często w Starym Testamencie jako opis natury Boga. To Jego bycie miłosiernym znajduje swe potwierdzenie w wielorakich dziełach historii zbawienia, gdzie dobroć Boga zwycięża nad chęcią kary i zniszczenia.
Misericordiae vultus 6 

poniedziałek, 1 czerwca 2015

Dzień po dniu

1 czerwca 2015

Błogosławiony, kto się boi Pana...

Uszanują mojego syna...

Syn przyszedł do ludzi - na śmierć Go wydali...
Odrzucili Mesjasza - Miłość ukrzyżowali...
Pogarda i odrzucenie dziś cechuje ludzi...
Doświadczamy grzechu, który głęboko rani...

Świat jest własnością Boga - człowiek jest w drodze...
Nie zawłaszczaj tego, co Bogu trzeba oddać...
Jesteś tylko stworzeniem - twoje życie jest skończone...
Nie jesteś demiurgiem - pycha cie rozsadzi...

Jezus ma prawo do twojej winnicy...
Zbawił cie przez krzyż - jest twoim wybawcą...
Zaufaj Jego miłości - oddaj Mu swe życie...
Bądź Jego przyjacielem - buduj nowy świat...

Kamień, który odrzucili budujący, ten stał się kamieniem węgielnym. 
Pan to sprawił i jest cudem w oczach naszych...

Miłosierdzie: to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie. Miłosierdzie jest podstawowym prawem, które mieszka w sercu każdego człowieka, gdy patrzy on szczerymi oczami na swojego brata, którego spotyka na drodze życia. Miłosierdzie: to droga, która łączy Boga z człowiekiem, ponieważ otwiera serce na nadzieję bycia kochanym na zawsze, pomimo ograniczeń naszego grzechu.
Misericordiae vultus 2