poniedziałek, 31 grudnia 2018

Dzień po dniu

31 grudnia 2018

Niebo i ziemia niechaj się radują...

Jest już ostatnia godzina...

Wszystko się kończy - nowy rok przychodzi...
Trzeba dziękować - idziemy już w nowe...
Niech rozbłyśnie światło - ciemności odchodzą...
Chleb Ciałem się staje - Słowo będzie Ciałem...

Nie był on światłością, lecz został posłany, aby zaświadczyć o światłości...

niedziela, 30 grudnia 2018

Dzień po dniu

30 grudnia 2018

Szczęśliwi, którzy mieszkają w Twym domu...

Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec...

Odkrywam ciągle Twoje oblicze - Panie...
Jesteś miłością - kochasz mnie dzisiaj...
Zagubiłem Cię, Jezu w świecie zamętu...
A Ty jesteś w świątyni mego serca dziś...

Czemu Mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do Mego Ojca...

piątek, 28 grudnia 2018

Dzień po dniu

29 grudnia 2018

Niebo i ziemia niechaj się radują...

Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni...

Chodzimy po tej ziemi - niech Duch nas prowadzi...
Szukamy spełnienia - w Jezusie jest pełnia miłości...
Jedni upadają - inni gubią drogi - Bóg nas odnajduje...
Wyjdźmy z jaskiń lęków - Duch nas poprowadzi...

Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu. i na znak, któremu sprzeciwiać się będą...

Dzień po dniu

28 grudnia 2018

Naszą pomocą jest nasz Pan i Stwórca...

Bóg jest światłością i nie ma w Nim żadnej ciemności...

Jezus odrzucony - Józef działa...
Jezus w Egipcie - ziemia niewoli...
Mojżesz dokonuje exodus - Jezus...
Przez śmierć i zmartwychwstanie...

Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu...

czwartek, 27 grudnia 2018

Dzień po dniu

27 grudnia 2018

Niech sprawiedliwi weselą się w Panu...

Aby radość wasza była pełna...

Duch zstępuje na nas - wyprowadza mnie z grobu...
Jest życie pośród ciemności - pustynia już rozkwita...
Jesteśmy świadkami - widzieliśmy, serce pałało...
Grób otwarty stał się bramą do życia - jest nadzieja...

Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono...

środa, 26 grudnia 2018

Dzień po dniu

26 grudnia 2018

W ręce Twe, Panie, składam ducha mego...

Panie Jezu, przyjmij ducha mego...

Przychodzisz do nas Panie w żłobie betlejemskim...
Jesteś Słowem Ojca - światło już rozbłysło w nas...
Kochasz nas dziś Jezu - nie chcesz naszej zguby...
Twój Krzyż jest drzewem życia i bramą do nieba...

Miejcie się na baczności przed ludźmi...

Jesteśmy na świecie - doświadczamy wzgardy...
Ty nas podtrzymujesz, Jezu, byśmy nie zwątpili...
Dajesz nam swego Ducha - niech miłość jaśnieje...
Misja zbawienia świata jest naszym powołaniem...

Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony...

wtorek, 25 grudnia 2018

Dzień po dniu

25 grudnia 2018

Dziś się narodził Chrystus Pan, Zbawiciel...

Naród kroczący w ciemności ujrzał światłość wielką...

Radość jest w nas - święto Jezusa...
Przyszedł w Betlejem w ciemną noc...
Rozbłysło światło - to miłość Jego...
Wielbimy Pana - On jest z nami...

Chwała Bogu na wysokościach...

poniedziałek, 24 grudnia 2018

Dzień po dniu

24 grudnia 2018

Na wieki będę sławił łaski Pana...

Twoje królestwo będzie trwać na wieki...

Przychodzisz, Panie, mimo drzwi zamkniętych...
Nawiedzasz ludzi - pozostajesz przez swego Ducha...
Miłość dajesz za darmo jak krew rozlana po ziemi...
Aby dawać życie wszystkim głodnym - połamanym...

Błogosławiony Pan, Bóg Izraela,
bo lud swój nawiedził i odkupił...

niedziela, 23 grudnia 2018

Dzień po dniu

23 grudnia 2018

Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie...

Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze...

To już się dokonało - jesteśmy zbawieni...
Teraz trzeba uwierzyć, że tak jest naprawdę...
Jezus już wypełnił wolę Ojca - złożył ofiarę...
Radość nowości życia w nas przez wiarę...

Błogosławiona jest, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane jej od Pana...
sobota, 22 grudnia 2018

Dzień po dniu

22 grudnia 2018

Całym swym sercem raduję się w Panu...

Oto ja oddaję go Panu...

Bóg oddaje się nam - tak bardzo nas kocha...
Otwieram się na przyjście Jezusa - nadzieja...
Radość wiary - Jezus jest blisko - Przyjaciel...
Wielbić Boga to szczyt nieba w sercu moim...

Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim...

piątek, 21 grudnia 2018

Dzień po dniu

21 grudnia 2018

Pieśń nową Panu radośnie śpiewajmy...

Oto on! Oto nadchodzi! Biegnie przez góry, skacze po pagórkach...

Jesteśmy w drodze - szukamy spełnienia...
Przychodzisz nagle - zaskoczenie wielkie...
Bóg staje pośród nas - Dziecko się narodzi...
Uwierzyć w cud Boga tak zwyczajnie dziś...

Błogosławiona jest, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Jej od Pana...

czwartek, 20 grudnia 2018

Dzień po dniu

20 grudnia 2018

Przybądź, o Panie, Tys jest Królem chwały...

Pan sam da wam znak...

Spełniają się zapowiedzi proroków...
Przychodzi Pan - Maryja pochwycona...
Jej FIAT otwiera drogę zbawienia...
Nadzieja życia w pełni jest ziszczona...

Oto ja służebnica Pańska...

Dzień po dniu

19 grudnia 2018

Będę opiewać chwałę Twoją, Boże...

Twoja prośba została wysłuchana...

Bóg jest dobry - nie opuszcza i nie porzuca...
Proś i dziękuj - będzie stosowna chwila...
Plan Boga jest cudowny dla ciebie - ufaj...
Smutek i hańba zmieni się w radość...

Tak uczynił mi Pan...

wtorek, 18 grudnia 2018

Dzien po dniu

18 grudnia 2018

Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie...

Oto nadchodzą dni...

Trzeba dobrze wybierać - światło ogarnie nas...
Trzeba czekać z nadzieją - przyjdzie Emmanuel...
Wszystko prowadzi Duch - daj się poprowadzić...
Dziecko się narodzi - będzie radość i pokój serc...

Wziął swoją Małżonkę do siebie...

poniedziałek, 17 grudnia 2018

Dzień po dniu

17 grudnia 2018

Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie...

Nie zostanie odjęte berło od Judy ani laska pasterska zabrana spośród jego kolan, aż przyjdzie Ten, do którego ono należy, i zdobędzie posłuch u narodów...

Przyjdź Jezu - oczekujemy na Ciebie - jesteś Królem...
Przez świat przetacza się ciemna nawałnica - przyjdź...
Jesteś delikatnym powiewem Eliasza - czekamy Ciebie...
Niech pustynia naszego życia rozkwitnie - przyjdź Jezu...

Mądrości Najwyższego, który zarządzasz wszystkim mocno i łagodnie, przyjdź i naucz nas drogi roztropności...

niedziela, 16 grudnia 2018

Dzień po dniu

16 grudnia 2018

Głośmy z weselem: Bóg jest między nami...

Radujcie się zawsze w Panu...

Trzeba zanurzyć się w wodach Ducha...
Bez Niego nie ma nic - pustka i mrok...
On daje miłość, radość, pokój - On jest...
Jest moją misją na ziemi - paschą w sercu...

Cóż mamy czynić?...

Dzień po dniu

15 grudnia 2018

Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie...

Powstał Eliasz, prorok jak ogień, a słowo jego płonęło jak pochodnia...

Pochwyciłeś mnie, Panie - biegnę dziś za Tobą...
Rozpoznaję Twoje drogi - idę i ogień rzucam...
Twój Duch napełnia mnie odwagą i radością...
Jestem Twój - Twoje Królestwo jest mym celem...

Eliasz istotnie przyjdzie i wszystko naprawi...

piątek, 14 grudnia 2018

Dzień po dniu

14 grudnia 2018

Dasz światło życia idącym za Tobą...

O gdybyś zważał na me przykazania...

Nie chcesz pobłądzić, szukaj woli Pana...
Poznaj zawiłość dróg - rozeznaj słuszność...
Kim jesteś dziś pośród rzeszy ludzi świata...
Wybieraj drogę prawą - czyń Jego miłość...

Z kim mam porównać to pokolenie...

czwartek, 13 grudnia 2018

Dzień po dniu

13 grudnia 2018

Pan jest łagodny i bardzo łaskawy...

Nie lękaj się, przychodzę ci z pomocą...

Wszystko się zawaliło - ciemność oszalała...
Ludzie poupadali - przyszły prądy śmierci...
Generał dziś obwieścił nowe prawo wolności...
Jezus pochyla się nade mną - czuje moje lęki...

Ty natomiast rozradujesz się w Panu...  

środa, 12 grudnia 2018

Dzień po dniu

12 grudnia 2018

Chwal i błogosław, duszo moja, Pana...

Ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły; biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą...

Słabość zwala nas z nóg...
Ty, Jezu nas podnosisz...
Jesteś nadzieją po ciemku...
Jesteś radością po płaczu...

Przyjdźcie do Mnie wszyscy...  

wtorek, 11 grudnia 2018

Dzień po dniu

11 grudnia 2018

Oto nasz Pan Bóg przyjdzie z wielką mocą...

Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud - mówi wasz Bóg. Przemawiajcie do serca Jeruzalem...

Idziemy razem szukając po omacku światła...
Nie wiemy gdzie szukać - wokoło ciemność...
Ludzie zagrożeni zamętem walki - uciekają...
Nadzieja w Bogu, który przechodzi z wysoka...

Jak wam się zdaje?  

Dzień po dniu

10 grudnia 2018

Oto Bóg przyjdzie, ażeby nas zbawić...

Niech się rozweseli pustynia i spieczona ziemia...

Ciemność ogarnia świat naszych myśli...
Idziemy do tylu jak nowa droga postępu...
Paraliż dziś ogarnia dusze wielu ludzi...
W ludzkiej pustce rośnie drzewo życia...

Człowieku, odpuszczone są ci twoje grzechy...  

niedziela, 9 grudnia 2018

Dzień po dniu

9 grudnia 2018

Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas...

Odłóż, Jeruzalem, szatę smutku i utrapienia swego, a przywdziej wspaniałą szatę chwały...

Wyprowadzasz mnie, Panie z dna zagłady...
Dajesz mi nowe serce, nowe oczy - żyję...
Pustka mego serca świątynią Ducha Świętego...
Posyłasz mnie do ludzi z nadzieją i miłością...

Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu...   

sobota, 8 grudnia 2018

Dzień po dniu

8 grudnia 2018

Śpiewajcie Panu, bo uczynił cuda...

Wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem...

Jesteś Maryjo blaskiem chwały Pana...
Strumieniem łaski - czystością życia...
Wybrana, posłuszna - wierna Jezusowi...
Zatroskana o nas zagubionych w świecie...

Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego...  

piątek, 7 grudnia 2018

Dzień po dniu

7 grudnia 2018

Pan moim światłem i zbawieniem moim...

Dusze zbłąkane poznają mądrość, a szemrzący otrzymają pouczenie...

Wszystko posuwa się ku przebudzeniu głębi...
Pustka naszych serc woła - przyjdź Panie...
Duch buduje nowość naszych serc i myśli...
Królestwo Niebieskie rośnie w naszych sercach...

Według wiary waszej niech wam się stanie...  

wtorek, 4 grudnia 2018

Dzień po dniu

6 grudnia 2018

Błogosławiony, idący od Pana...

Złóżcie nadzieję w Panu na zawsze, bo Pan jest wiekuistą skałą...

Idziemy do Ciebie - Ty jestes blisko...
Ciemność odsłania horyzont wschodu...
Pan jest światłością - otwieramy oczy...
Blask Jego miłości ogarnia nasze serca...

On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony...  

Dzień po dniu

4 grudnia 2018

Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie...

I spocznie na niej Duch Pański...

Gdy Duch przychodzi jest pełnia radości...
Poznajesz sercem oblicze dobrego Boga...
Ustają walki - jest w tobie pokój mesjański...
Nadzieja królestwa - odsłania się horyzont...

Jezus rozradował się w Duchu Świętym...  

poniedziałek, 3 grudnia 2018

Dzień po dniu

3 grudnia 2018

Idźmy z radością na spotkanie Pana...

Chodźcie, wstąpmy na górę Pana...

Pan wciąż przychodzi - puka do moich drzwi...
Jest uzdrowieniem, ocaleniem - kocha mnie...
Chcę uwierzyć w Jego miłość - chcę zaufać...
Jego Krzyż jest moim ocaleniem - miłością...

Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój...  

Dzień po dniu

5 grudnia 2018

Po wieczne czasy zamieszkam u Pana...

Oto nasz Bóg, Ten, któremu zaufaliśmy, że nas wybawi; oto Pan, w którym złożyliśmy naszą ufność...

Dotykaj nas, Panie - jesteśmy zranieni...
Grzech niszczy - ciemność nas ogarnia...
Duch obmywa jak woda nasze rany...
Wybaw nas - chcemy żyć dla Ciebie...

Położyli ich u Jego stóp, a On ich uzdrowił...  

niedziela, 2 grudnia 2018

Dzień po dniu

2 grudnia 2018

Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę...

Oto nadchodzą dni...

Przychodzisz Panie - czekamy na Ciebie...
Ciemności dokoła - wyglądamy światła...
Jesteś blisko nas - wciąż szukamy Ciebie...
Dotknij mego serca - pustka bardzo boli...
Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie...  

sobota, 1 grudnia 2018

Dzień po dniu

1 grudnia 2018

My ludem Pana i Jego owcami...

Błogosławiony, kto strzeże słów proroctwa tej księgi...

Słowo Twoje, Panie jest światłem na drodze...
Jest pokarmem duszy - objawieniem miłości...
Jest żywe i skuteczne - przenika do głębi...
Objawia oblicze Boga i prawdę o człowieku...

Uważajcie na siebie...
Czuwajcie więc i módlcie sie w każdym czasie...