niedziela, 16 grudnia 2018

Dzień po dniu

16 grudnia 2018

Głośmy z weselem: Bóg jest między nami...

Radujcie się zawsze w Panu...

Trzeba zanurzyć się w wodach Ducha...
Bez Niego nie ma nic - pustka i mrok...
On daje miłość, radość, pokój - On jest...
Jest moją misją na ziemi - paschą w sercu...

Cóż mamy czynić?...

Dzień po dniu

15 grudnia 2018

Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie...

Powstał Eliasz, prorok jak ogień, a słowo jego płonęło jak pochodnia...

Pochwyciłeś mnie, Panie - biegnę dziś za Tobą...
Rozpoznaję Twoje drogi - idę i ogień rzucam...
Twój Duch napełnia mnie odwagą i radością...
Jestem Twój - Twoje Królestwo jest mym celem...

Eliasz istotnie przyjdzie i wszystko naprawi...

piątek, 14 grudnia 2018

Dzień po dniu

14 grudnia 2018

Dasz światło życia idącym za Tobą...

O gdybyś zważał na me przykazania...

Nie chcesz pobłądzić, szukaj woli Pana...
Poznaj zawiłość dróg - rozeznaj słuszność...
Kim jesteś dziś pośród rzeszy ludzi świata...
Wybieraj drogę prawą - czyń Jego miłość...

Z kim mam porównać to pokolenie...

czwartek, 13 grudnia 2018

Dzień po dniu

13 grudnia 2018

Pan jest łagodny i bardzo łaskawy...

Nie lękaj się, przychodzę ci z pomocą...

Wszystko się zawaliło - ciemność oszalała...
Ludzie poupadali - przyszły prądy śmierci...
Generał dziś obwieścił nowe prawo wolności...
Jezus pochyla się nade mną - czuje moje lęki...

Ty natomiast rozradujesz się w Panu...  

środa, 12 grudnia 2018

Dzień po dniu

12 grudnia 2018

Chwal i błogosław, duszo moja, Pana...

Ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły; biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą...

Słabość zwala nas z nóg...
Ty, Jezu nas podnosisz...
Jesteś nadzieją po ciemku...
Jesteś radością po płaczu...

Przyjdźcie do Mnie wszyscy...  

wtorek, 11 grudnia 2018

Dzień po dniu

11 grudnia 2018

Oto nasz Pan Bóg przyjdzie z wielką mocą...

Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud - mówi wasz Bóg. Przemawiajcie do serca Jeruzalem...

Idziemy razem szukając po omacku światła...
Nie wiemy gdzie szukać - wokoło ciemność...
Ludzie zagrożeni zamętem walki - uciekają...
Nadzieja w Bogu, który przechodzi z wysoka...

Jak wam się zdaje?  

Dzień po dniu

10 grudnia 2018

Oto Bóg przyjdzie, ażeby nas zbawić...

Niech się rozweseli pustynia i spieczona ziemia...

Ciemność ogarnia świat naszych myśli...
Idziemy do tylu jak nowa droga postępu...
Paraliż dziś ogarnia dusze wielu ludzi...
W ludzkiej pustce rośnie drzewo życia...

Człowieku, odpuszczone są ci twoje grzechy...  

niedziela, 9 grudnia 2018

Dzień po dniu

9 grudnia 2018

Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas...

Odłóż, Jeruzalem, szatę smutku i utrapienia swego, a przywdziej wspaniałą szatę chwały...

Wyprowadzasz mnie, Panie z dna zagłady...
Dajesz mi nowe serce, nowe oczy - żyję...
Pustka mego serca świątynią Ducha Świętego...
Posyłasz mnie do ludzi z nadzieją i miłością...

Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu...   

sobota, 8 grudnia 2018

Dzień po dniu

8 grudnia 2018

Śpiewajcie Panu, bo uczynił cuda...

Wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem...

Jesteś Maryjo blaskiem chwały Pana...
Strumieniem łaski - czystością życia...
Wybrana, posłuszna - wierna Jezusowi...
Zatroskana o nas zagubionych w świecie...

Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego...  

piątek, 7 grudnia 2018

Dzień po dniu

7 grudnia 2018

Pan moim światłem i zbawieniem moim...

Dusze zbłąkane poznają mądrość, a szemrzący otrzymają pouczenie...

Wszystko posuwa się ku przebudzeniu głębi...
Pustka naszych serc woła - przyjdź Panie...
Duch buduje nowość naszych serc i myśli...
Królestwo Niebieskie rośnie w naszych sercach...

Według wiary waszej niech wam się stanie...  

wtorek, 4 grudnia 2018

Dzień po dniu

6 grudnia 2018

Błogosławiony, idący od Pana...

Złóżcie nadzieję w Panu na zawsze, bo Pan jest wiekuistą skałą...

Idziemy do Ciebie - Ty jestes blisko...
Ciemność odsłania horyzont wschodu...
Pan jest światłością - otwieramy oczy...
Blask Jego miłości ogarnia nasze serca...

On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony...  

Dzień po dniu

4 grudnia 2018

Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie...

I spocznie na niej Duch Pański...

Gdy Duch przychodzi jest pełnia radości...
Poznajesz sercem oblicze dobrego Boga...
Ustają walki - jest w tobie pokój mesjański...
Nadzieja królestwa - odsłania się horyzont...

Jezus rozradował się w Duchu Świętym...  

poniedziałek, 3 grudnia 2018

Dzień po dniu

3 grudnia 2018

Idźmy z radością na spotkanie Pana...

Chodźcie, wstąpmy na górę Pana...

Pan wciąż przychodzi - puka do moich drzwi...
Jest uzdrowieniem, ocaleniem - kocha mnie...
Chcę uwierzyć w Jego miłość - chcę zaufać...
Jego Krzyż jest moim ocaleniem - miłością...

Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój...  

Dzień po dniu

5 grudnia 2018

Po wieczne czasy zamieszkam u Pana...

Oto nasz Bóg, Ten, któremu zaufaliśmy, że nas wybawi; oto Pan, w którym złożyliśmy naszą ufność...

Dotykaj nas, Panie - jesteśmy zranieni...
Grzech niszczy - ciemność nas ogarnia...
Duch obmywa jak woda nasze rany...
Wybaw nas - chcemy żyć dla Ciebie...

Położyli ich u Jego stóp, a On ich uzdrowił...  

niedziela, 2 grudnia 2018

Dzień po dniu

2 grudnia 2018

Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę...

Oto nadchodzą dni...

Przychodzisz Panie - czekamy na Ciebie...
Ciemności dokoła - wyglądamy światła...
Jesteś blisko nas - wciąż szukamy Ciebie...
Dotknij mego serca - pustka bardzo boli...
Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie...  

sobota, 1 grudnia 2018

Dzień po dniu

1 grudnia 2018

My ludem Pana i Jego owcami...

Błogosławiony, kto strzeże słów proroctwa tej księgi...

Słowo Twoje, Panie jest światłem na drodze...
Jest pokarmem duszy - objawieniem miłości...
Jest żywe i skuteczne - przenika do głębi...
Objawia oblicze Boga i prawdę o człowieku...

Uważajcie na siebie...
Czuwajcie więc i módlcie sie w każdym czasie...