poniedziałek, 23 września 2019

Dzień po dniu

23 września 2019

Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas...

Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego...

 Czy rozpoznajesz obecność Boga w swoim życiu?...
On dziś działa - tak jak w historii Izraela i Polski...
Bóg jest reżyserem wydarzeń - nie ma przypadków...
Słuchaj Słów Pana i proś Ducha o światło poznania...

Uważajcie więc, jak słuchacie...  

niedziela, 22 września 2019

Dzień po dniu

22 września 2019

Pana pochwalcie, On dźwiga biednego...

Pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy wszystko się skończy, przyjęto ws do wiecznych przybytków...

Pieniądze są potrzebne, trzeba jakoś żyć...
Nie są moją własnością - darem demona...
Często stają się bogiem - deprawują ludzi...
Błogosławieni ubodzy - Jezus jest Panem...

Nie możecie służyć Bogu i mamonie...

sobota, 21 września 2019

Dzień po dniu

21 września 2019

Po całej ziemi ich głos się rozchodzi...

Aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według Pełni Chrystusa...

Pochwyciłeś mnie, Panie - przewróciłeś mój świat...
Idę za Tobą, Jezu - Twoja miłość mnie uzdrawia...
Wyprowadziłeś mnie z ciemności zła ku wolności...
Jesteś życiem moim i nadzieją - wzrastam ku Pełni...

Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary...

piątek, 20 września 2019

Dzień po dniu

20 września 2019

Ubodzy duchem mają wstęp do nieba...

Walcz w dobrych zawodach o wiarę...

Idziemy za Tobą, przebijamy się przez mgłę...
Słabości nas obciążają - przychodzą kryzysy...
Wołamy Ducha i przychodzi nam z pomocą...
Królestwo Boże rośnie w naszych sercach...

Jezus wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o królestwie Bożym...

czwartek, 19 września 2019

Dzień po dniu

19 września 2019

Wielkie są dzieła, które Pan uczynił...

Nie zaniedbuj w sobie charyzmatu, który został ci dany za sprawą proroctwa i przez nałożenie rąk kolegium prezbiterów...

Jezus wzywa i namaszcza cię Duchem dla misji...
Jesteś powołany, aby głosić słowo życia i nadziei...
Bądź hojnym sługą dla królestwa - więcej miłości...
Zbawienie jest darem dla wszystkich - i zadaniem... 

To bowiem czyniąc, i siebie samego zbawisz, i tych, którzy cię słuchają...

środa, 18 września 2019

Dzień po dniu

18 września 2019

Chłopcy i dziewczęta, chwalcie imię Pana...

Synu, czemuś nam to uczynił?...

Kim jesteś i dokąd idziesz - szum świata i ciemność...
Jakie imię wyrył Bóg w twoim sercu - szukasz prawdy...
On jest blisko - ty jesteś w Jego ręku, która cię niesie...
Otwórz oczy, aby widzieć - serce, aby kochać i zaufać...

Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?...

wtorek, 17 września 2019

Dzień po dniu

17 września 2019

Zawsze uczciwie będę postępował...

Wielki prorok powstał między nami i Bóg nawiedził lud swój...

Przychodzisz do nas, Panie, w naszej codzienności...
Ludzie umierają, są wokół smutek, płacz i ciemność...
Jesteś życiem, nadzieją - podnosisz nas z rozpaczy...
Ty, Jezu, wyszedłeś z grobu - życie nam przywracasz...

Młodzieńcze, tobie mówię stań... 

poniedziałek, 16 września 2019

Dzień po dniu

16 września 2019

Pan Bób usłyszał głos mego błagania...

Jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus...

Wiara jest udręką wciąż poszukiwania...
Jezus przychodzi - ciemność dookoła...
Ty nie wiesz - może to zjawa - trwoga...
On jest naprawę - kocha cię i prowadzi...

Panie, nie trudź się, bo nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój...

niedziela, 15 września 2019

Dzień po dniu

15 września 2019

Wstanę i wrócę do mojego ojca...

Chrystus Jezus przyszedł na świat zbawić grzeszników, spośród których ja jestem pierwszy...

Jestem ocalony - ze śmierci przywrócony do życia...
Jezus zbawił mnie przez krzyż - zawsze dziękuję...
Cud zmartwychwstania stał się we mnie - żyję...
Ojciec przygarnął mnie - jestem Jego synem...

Moje dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje, do ciebie należy...

sobota, 14 września 2019

Dzień po dniu

14 września 2019

Wielkich dzieł Boga nie zapominajmy...

Aby wszelki język wyznał, że Jezus jest Panem...

Krzyż jest drzewem życia i znakiem miłości...
Szubienica stała się godłem uczniów Jezusa...
Krzyż mądrością i mocą - jak to można pojąć...
Krzyż przez śmierć Jezusa jest bramą do nieba

Tak Bóg umiłował świat...

piątek, 13 września 2019

Dzień po dniu

13 września 2019

Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem...

Dzięki składam Temu, który mnie umocnił, Jezusowi Chrystusowi, naszemu Panu...

Wyrwani z jaskini zbójców idziemy za Tobą, Jezu...
Jesteś naszym Zbawcą - Duch twój nas oczyszcza...
Wybrałeś nas i posyłasz do świata z misją pokoju...
Otwierasz nasze oczy serca i dajesz współczucie...

Czyż może niewidomy prowadzić niewidomego...

czwartek, 12 września 2019

Dzień po dniu

12 września 2019

Wszystko, co żyje, niechaj chwali Pana...

Na to zaś wszystko przywdziejcie miłość, która jest spoiwem doskonałości...

Poruszamy się pośród ludzi blisko, a samotni...
Jesteśmy poobijani - trudno kochać tych ludzi...
Jesteśmy obdarowani miłością - trzeba dawać...
Przełamanie lęku - Jezus spojrzał dziś na mnie...

Miłujcie waszych nieprzyjaciół, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą... 

środa, 11 września 2019

Dzień po dniu

11 września 2019

Pan Bóg jest dobry dla wszystkich na ziemi...

Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi...

Idziemy ku górze - Jezus nas prowadzi...
Przez śmierć do pełni życia - nasza pascha...
Droga błogosławieństw przez ogołocenie...
To jest droga zwycięstwa i chwały nieba... 

Zwlekliście z siebie dawnego człowieka z jego uczynkami, a przyoblekliście nowego...  

niedziela, 1 września 2019

Dzień po dniu

1 września 2019

Ty, dobry Boże, biednego ochraniasz...

Im większy jesteś, tym bardziej się uniżaj, a znajdziesz łaskę u Pana...

Jezu - Ty się uniżyłeś - być jednym z nas...
Pokora Boga - aż stał się dla nas chlebem...
Jesteś przez Jezusa przyjacielem nazwany...
Wyniesiony do godności dziecka Bożego...

każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony...