czwartek, 30 czerwca 2016

Dzień po dniu

30 czerwca 2016

Prawe i słuszne wszystkie sądy Pańskie...

Dlaczego złe myśli nurtują w waszych sercach...

Myśli moje nie są jako wasze...
Drogi moje jak wasze drogi...
Co was nurtuje - co buntuje...
Pan zna wszystko - przenika...

Zaufaj Pan - On zna twój grzech...
Jest miłosiernym Bogiem - przebacza...
Nie odrzuca nikogo - przygarnia...
Jest twoim Bratem i Przyjacielem...

Paralitycy zbliżcie się do Pana...
On patrzy w serca - widzi dobroć...
Dotyka w krzyżu - uzdrawia wszystko...
On umarł, abyś ty mógł żyć...

Wstań, weź swoje łoże i idź do swego domu...

poniedziałek, 27 czerwca 2016

Dzień po dniu

27 czerwca 2016

Zrozumcie prawdę, wy, niepomni Boga...

Pójdź za Mną, a zostaw umarłym grzebanie ich umarłych...

Iść za Jezusem to być sługą życia...
Iść za Jezusem to głosić królestwo...
Iść za Jezusem to dawać miłość...
Śmierć została pokonana na krzyżu...

Jesteśmy w drodze idąc za Jezusem...
Umieramy dla świata, aby żyć dla miłości...
Nie trać czasu na to co przeminęło...
Przed tobą horyzont nieśmiertelności i chwały...

Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych,
lecz słuchajcie głosu Pańskiego...

piątek, 24 czerwca 2016

Dzień po dniu

24 czerwca 2016

Sławię Cię, Panie, za to, żeś mnie stworzył...

Powołał mnie Pan już z łona mej matki...

Chcę dziś dziękować mojemu Bogu za dar życia...
Jestem dzieckiem Boga - umiłowanym i powołanym...
To nie była pomyłka - to nie jakiś zwariowany pomysł...
Ty, Panie wezwałeś mnie po imieniu - Ty mnie wybrałeś...

Wielki dar życia, dar wiary i powołania...
Jestem Twoim sługą - niesiesz mnie...
Mam wielką rodzinę dzieci - Tyś mi ich dał...
Jestem dla nich ojcem, przyjacielem - bratem...

Moje życie jest rozpędzone - biegnę za Tobą...
Ty chwyciłeś mnie - wszystko mnie boli, ale jestem...
Sypię się - Ty mnie zbierasz i jestem wciąż cały...
Ty mnie prowadzisz - ja mam radość i miłość Twoją...

Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi...
   

czwartek, 23 czerwca 2016

Dzień po dniu

23 czerwca 2016

Wyzwól nas, Boże, dla imienia Twego...

Ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie...

Jezus jest Panem mojego życia...
Uwierzyłem Jego zbawczej miłości...
Jestem wyzwolony w Duchu Świętym...
Idę za Jezusem - pełnie Jego wolę...

Domu nie można budować na piasku...
Religijność nie może być oparta na słowach...
Prawo Boże jest dobrem naszym w realizacji...
Uczucia nie wystarczą w zawierzeniu Bogu...

On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony...   

środa, 22 czerwca 2016

Dzień po dniu

22 czerwca 2016

Naucz mnie, Panie, drogi Twoich ustaw...

Strzeżcie się fałszywych proroków...

Jesteśmy ludem Bożym - ludem prorockim...
Bóg mówi do nas - mówi przez nas do świata...
Mamy głosić Słowo Pana - słowo miłości...
Nasze czyny wyrażają Boga - są prorockie...

Takim jest papa Franciszek - takim masz być ty...
Świat potrzebuje prawdziwych proroków...
Fałsz i ciemność rozprzestrzenia się wokół...
Otwórz sie na prawdę Boga i nieś ją światu...

Cały lud przystąpił do przymierza...   

wtorek, 21 czerwca 2016

Dzień po dniu

21 czerwca 2016

Bóg swoje miasto umacnia na wieki...

Nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie swych pereł przed świnie...

Jesteś świątynią Boga - Jezus jest w tobie skarbem...
Uważaj, aby ktoś nie sprofanował w tobie świętości...
Patrz uważnie gdzie jesteś i uważaj na to co mówisz...
To nie znaczy, że masz zamknąć się jako misjonarz...

Masz być świadkiem - rozeznawaj drogi posłania...
Uważaj na szyderców - demon przez nich profanuje...
Czyń dobrze wszystkim - świeć radością i nadzieją...
Bramą twojego życia jest Jezus - tylko On zbawia...

Ja jestem światłością świata,
kto idzie za Mną, będzie miał światło życia...

   

niedziela, 19 czerwca 2016

Dzień po dniu

19 czerwca 2016

Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza... 

Wszyscy przez wiarę jesteście synami Bożymi... 


To przez Jezusa - naszego Brata - jesteśmy dziećmi Boga...
On stał się człowiekiem - nadał nam nową tożsamość...
Jezus przywrócił w nas obraz i podobieństwo Boże...
Zdjęliśmy szatę smutku - przyobleczeni w szatę chwały...

Jezus jest Mesjaszem - Synem Boga, naszym Zbawicielem...
Odrzucony przez braci - zabity na krzyżu - zmartwychwstał...
Zaprasza ciebie - pójdź za Mną - nie lękaj się - zaufaj Mi...
Oderwij się od siebie, podejmij trud życia z radością i miłością...

Przyoblekliście się w Chrystusa...   

sobota, 11 czerwca 2016

Dzień po dniu

11 czerwca 2016

Pan Bóg objawił swoją sprawiedliwość...

Idźcioe i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie.
Uzdrawiajcie chorych...

Jestem posłany - słyszę słowa Pana...
Życie moje jest drogą objawiania Boga...
Bóg jest miłością - uzdrawia i umacnia...
Jezus chce dziś działać przeze mnie...

Idźcie i nauczajcie wszystkie narody,
Ja jestem z wami przez wszystkie dni
aż do skończenia świata...

    

piątek, 10 czerwca 2016

Dzień po dniu

10 czerwca 2016

Szukam, o Panie, Twojego oblicza...

Wyjdź, aby stanąć na górze wobec Pana...

Uciekamy przed cierpieniem - chowamy się w grotach...
Świat nie przyklaskuje nam - odrzucił Chrystusa...
Zamykamy się w sobie - ciemność nas ogarnia...
Samotność i lęk paraliżuje nas - jesteśmy odrzuceni...

Pan wyprowadza nas - posyła do świata...
Daje nam nową misję - dodaje nam odwagi...
Przychodzi jak szmer łagodnego powiewu...
Jest z nami - to walka i radość zwycięstwa...

Idź, wracaj swoją drogą ku pustyni...   

czwartek, 9 czerwca 2016

Dzień po dniu

9 czerwca 2016

Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem...

Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków...

Prawo jest drogą miłości...
Prorocy niosą Słowo Pana...
Jezus jest Słowem Miłości...
Uczeń Pana jest świadkiem...

Nie ma ulg na drodze wolności...
Miłość wszystko może i przetrzyma...
Człowiek w Duchu Świętym zwycięża...
Światło miłości rozpala nasze serca...

Naucz mnie, Boże, chodzić Twoimi ścieżkami, prowadź mnie w prawdzie według swych pouczeń...
    

środa, 8 czerwca 2016

Dzień po dniu

8 czerwca 2016

Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem...

Naucz mnie, Boże, chodzić Twoimi ścieżkami, prowadź mnie w prawdzie według swych pouczeń...

Kto kocha Jezusa żyje według Jego nauki...
Przykazania są dobrymi wskazówkami życia...
Aby iść drogą prawą trzeba umiłować dobro...
Uwierz, że prawo Boga jest dla twego dobra...

Droga Jezusa w twoim życiu to miłość...
Prawo miłości prowadzi do szczęścia...
Kochaj Boga - to pierwsze prawo dla ciebie...
Człowiek to brat dla ciebie - kochaj go zawsze...

Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić...

   

wtorek, 7 czerwca 2016

Dzień po dniu

7 czerwca 2016

Wznieś ponad nami światłość Twoją, Panie...

Wy jesteście solą ziemi...
Wy jesteście światłem świata...

Idziemy za Jezusem i należymy do Niego...
Świat potrzebuje miłości i prawdy od Boga...
Naszą misją jest dać światu miłość i prawdę...
Aby Ojciec był uwielbiony i poznany...

Nie możesz sprofanować miłości...
Nie wolno zagasić światła wiary...
Esencja soli daje smak i konserwuje...
Światło rzuca blask i cień grzechu...

Nie bój się! Idź, zrób, jak rzekłaś... 
tak mówi Pan - dzban mąki nie wyczerpie się...
   

poniedziałek, 6 czerwca 2016

Dzień po dniu

6 czerwca 2016

Naszą pomocą jest Zbawiciel świata...

Błogosławieni...

Bóg jest dobry pragnie mojego szczęścia...
Źródłem mojego nieszczęścia jest grzech...
Jezus umarł za mnie - daje mi nowe życie...
Pokonał śmierć i grzech - rozpala miłość...

Powołani do świętości - przywróceni do życia...
Błogosławieństwa to dekalog uczniów Jezusa...
Świat nie pojmuje życia i szczęścia Boga...
Jezus jest moim szczęściem i nieśmiertelnością...

Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie...
    

niedziela, 5 czerwca 2016

Dzień po dniu

5 czerwca 2016

Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś...

Z niezwykłą gorliwością zwalczałem Kościół Boży i usiłowałem go zniszczyć...

Wielu czyni to dziś na różnych frontach...
Są często katolikami i dużo wiedzą - za dużo...
Wiara wydaje im się szkodliwa i niepotrzebna...
Kościół instytucją ludzką a nawet mafijną...

Wybrał mnie jeszcze w łonie matki mojej i powołał...

A jednak Bóg jest większy od twego grzechu...
Zna twoje serce - widzi w tobie coś więcej...
Plan Boga dla twego życia jest zgoła inny...
Jezus chce objawić się w tobie i przez ciebie...

Młodzieńcze, tobie mówię wstań...

Porzuć zwątpienie, bunt i grzech - jest Miłość...
Przychodzę do ciebie - jestem twoim Życiem...
Stań na nogi - zrzuć z siebie starego człowieka...
Wybrałem cię - chcę, abyś był moim sługą...

Patrz, syn twój żyje...  

     

piątek, 3 czerwca 2016

Dzień po dniu

3 czerwca 2016

Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego...

Miłość Boże rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany... 

Serce Jezusa przebite i otwarte dla nas na zawsze... 
Jesteśmy spragnieni miłości - szukamy Ciebie Panie...
Ty nas szukasz i wprowadzasz nas w krainę Życia...
Jesteś naszym Pasterzem, Przyjacielem, Miłością...

Miłość przez Ducha Świętego jest w nas...
Niech wytryśnie zdrój żywej wody na świat...
Duch Życia niech rozpali nas ogniem...
Świat potrzebuje świadków Jezusa w Miłości...

Bóg okazuje nam miłość swoją przez to, że Chrystus umarł za nas, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami... 

czwartek, 2 czerwca 2016

Dzień po dniu

2 czerwca 2016

Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami...

Pamiętaj na Jezusa Chrystusa potomka Dawida. On według Ewangelii mojej powstał z martwych. Dla niej znoszę niedolę aż do więzów jak złoczyńca; ale słowo Boże nie uległo spętaniu...

Na drodze uczniów Jezusa dokonuje się przejście...
Człowiek wyzwala się z lęków o siebie i egoizmu...
Jest oddany służbie Ewangelii - daje ludziom miłość...
We wszystkim jest Jezus Żywy - uwielbiony Król...

Jesteśmy powołani do miłości - Bóg pierwszy nas umiłował...
Pierwsza sprawa to słuchać - Bóg mówi - jest blisko i kocha...
Miłość do Boga jest odpowiedzią człowieka na miłość Bożą...
Kto kocha Boga miłuje bliźniego jak siebie - trzeba kochać siebie...

Miłość jest najważniejsza - Bóg jest miłością...
Nakazy i zakazy bez miłości Boga są puste...
Miłość realizuje się przez przestrzeganie prawa...
Obrzędy i rytuały bez miłości Boga są magią...

Eucharystia jest uobecnieniem miłości Boga...
Tu Jezus oddaje się nam w Słowie i Sakramencie...
Tu Duch Święty zstępuje na nas i sprawia paschę w nas...
Przemienieni i umocnieni idziemy do świata z misja Jezusa...

Nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus, śmierć zwyciężył,
a na życie rzucił światło przez Ewangelię...
 
   

środa, 1 czerwca 2016

Dzień po dniu

1 czerwca 2016

Do Ciebie, Boże, wznoszę moje oczy...

Weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii mocą Bożą!...

Jesteśmy wybrani przez Jezusa i posłani...
Trzeba głosić Ewangelię po całej ziemi...
Misja dotyczy każdego z nas - świeckich też...
Trzeba przełamać bierność, opór i lęk...

Duch Święty daje ogień miłości w serca...
Jezus będzie uwielbiony w naszej misji...
Przekraczać granice własnej niemożności...
Szukać ludzi, którzy są blisko, a nie znają Boga...

Jezus zniweczył śmierć, a na życie i nieśmiertelność rzucił światło przez Ewangelię...