wtorek, 26 lipca 2016

Dzień po dniu

26 lipca 2016

Wyzwól nas, Boże, dla imienia Twego...

Uznajemy, Panie, naszą niegodziwość, przewrotność naszych przodków, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie...

Ciągle upadamy i odchodzimy od Boga...
Chcemy czynić dobro - a czynimy zło...
Świat doczesny, dobra materialne nas kuszą...
Pieniądz i władza są naszym bogiem i niewolą...

Bóg nas nie odrzuca - nie przestaje nas kochać...
Szuka nas i puka do drzwi naszych serc...
Posyła proroków - posłał Syna - myśmy Go zabili...
Boże miłosierdzie jest wielkie i pokorne w cichości...

Ziarnem jest słowo Boże, a siewcą jest Chrystus, każdy, kto Go znajdzie, będzie żył na wieki...   

poniedziałek, 25 lipca 2016

Dzień po dniu

25 lipca 2016

Kto we łzach sieje, żąć będzie w radości... 

Przechowujemy ten skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas...

Jestem połamany, wszystko mnie boli...
Jak trudno się pozbierać - sen mnie dusi...
Ciemność wokół - nic mi się nie chce...
Ta słabość mnie gnębi i rozwala...

Ty, Panie, wybrałeś mnie i jesteś we mnie...
W kruchości mojej złożyłeś swoją moc...
Jesteś Skarbem mego serca - Perłą moją...
Jesteś nadzieją moją - radością i światłem...

Nosimy nieustannie konanie Jezusa, aby życie Jezusa, objawiło się w naszym śmiertelnym ciele...
   

niedziela, 24 lipca 2016

Dzień po dniu

24 lipca 2016

Pan mnie wysłuchał, kiedy Go wzywałem...

Z Chrystusem pogrzebani jesteście w chrzcie, w którym też razem zostaliście wskrzeszeni przez wiarę w moc Boga, który Go wskrzesił...

Przymierze chrztu jest fundamentem wiary...
To Jezus, który przychodzi - ty Go przyjmujesz...
On umarł, abyś ty żył Jego boskim życiem...
On zmartwychwstał - jest bramą do nieba...

Bóg jest naszym Ojcem - Jemu chwała...
Jego królestwo rośnie w naszych sercach...
Karmi nas Chlebem, abyś nie ustał w drodze...
Przebacza grzech, abyś ty chciał przebaczyć...

O ileż bardziej Ojciec z nieba udzieli Ducha Świętego tym, którzy Go proszą...   

sobota, 23 lipca 2016

Dzień po dniu

23 lipca 2016

Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry...

Z Chrystusem zostałem przybity do krzyża.
Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus...

To jest droga uczniów Chrystusa...
Chrzest to zanurzenie w śmierć Jezusa...
Jezus zmartwychwstał - żyje we mnie...
Jestem zjednoczony z Jezusem w krzyżu...

Jego śmierć jest moją śmiercią...
Jego zmartwychwstanie jest moim...
Jego zwycięstwo jest moim...
On jest drogą do domu Ojca...

Trwajcie we Mnie, a Ja będę trwał w was...   

piątek, 22 lipca 2016

Dzień po dniu

22 lipca 2016

Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza...

Miłość Chrystusa przynagla nas...

Tylko miłość coś naprawdę znaczy...
Pieniądze, sława, władza - to demony...
Jezus Szatana pokonał na krzyżu...
Jesteś wyzwolony - bądź żywy...

Żyj już nie dla siebie - to katastrofa...
Daj się pochwycić Miłości Jezusa...
Trzeba umrzeć - aby żyć naprawdę...
Jesteś na nowo stworzony - uwierz...

Oto wszystko stało się nowe...   

czwartek, 21 lipca 2016

Dzień po dniu

21 lipca 2016

W Tobie, o Panie, mamy źródło życia...

Idź i głoś publicznie w Jerozolimie: 
Tak mówi Pan:
Pamiętam wierność twej młodości, miłość twego narzeczeństwa...

Przyszedł czas, aby mówić na ulicach...
Krzyczeć na całe gardło o miłości...
Bóg wyrwał nas z niewoli śmierci...
Zakochał się w tobie bez opamiętania...

Ty uwierzyłeś w miłość twojego Boga...
Rozpaliłeś się w miłości jak młoda panna...
Przymierze chrztu stało się znakiem oddania...
Owoc miłości wyrósł na glebie twego życia...

Teraz jest czas - trzeba siać słowo miłości...
Ludzie z krańców świata przyjdą do ciebie...
Szukają wody żywej - Ducha, który miłuje...
Bądź świadkiem - nie ukrywaj twojej twarzy...

Szczęśliwe oczy wasze, że widzą i uszy wasze, że słyszą...
   

niedziela, 3 lipca 2016

Dzień po dniu

3 lipca 2016

Niech cała ziemia chwali swego Pana...

Jezus wyznaczył jeszcze innych siedemdziesięciu dwu uczniów...

Uczniowie wybrani - jesteś tam ty i ja...
Posłani na żniwo - praca dla królestwa...
Idziemy do ludzi - nieść światło miłości...
Jesteśmy solą i ogniem - świat pozna Boga...

Mamy uzdrawiać, głosić słowo życia...
Być świadkiem miłosierdzia Boga...
Otwierać bramy - Jezus przychodzi...
Będzie trud - nie bać się odrzucenia...

Cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie...