niedziela, 31 grudnia 2017

Dzień po dniu

31 grudnia 2017

Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu...

Abram uwierzył i Pan poczytał mu to za zasługę...

Jak gwiazdy na niebie - tak liczne jest potomstwo Abrahama...
Uwierzył Bogu - obietnice spełniły się - to my jesteśmy teraz...
Idziemy dokąd nas prowadzi dobry Bóg - dziś zaufaliśmy Bogu...
Wiara Abrahama - wiara Maryi - nasza wiara jak węgiel zielony...

Wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie...

sobota, 30 grudnia 2017

Dzień po dniu

30 grudnia 2017

Niebo i ziemia niechaj się radują...

Nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie...

Jesteśmy na świecie - ale świat chce nas pochłonąć...
Pożądliwości kotłują się w nas - chcą nas zniewolić...
Jezus zwyciężył szatana - odrzucił pożądliwości...
Jesteśmy powołani do zwycięstwa - pasja miłości...

Świat zaś przemija, a z nim jego pożądliwość; kto zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki...

piątek, 29 grudnia 2017

Dzień po dniu

29 grudnia 2017

Niebo i ziemia niechaj się radują...

Kto miłuje swego brata, ten trwa w światłości i nie może się potknąć...

Miłość jest świetlaną drogą uczniów Jezusa...
Duch Święty cię prowadzi - jesteś posłuszny...
Wydarzenia wszystkie mają głębsze znaczenie...
Trzeba rozpoznać obecność Jezusa tu i teraz...

Za natchnieniem Ducha przyszedł do świątyni...

czwartek, 28 grudnia 2017

Dzień po dniu

28 grudnia 2017

Naszą pomocą jest nasz Pan i Stwórca...

Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności...

Jesteśmy dziećmi światłości - Pan nas powołał...
Blask Jego chwały na naszych obliczach - tak jest...
Grzechy nasze przybite do drzewa krzyża Jezusa...
Wyzwoleni idziemy, by głosić wolność zgubionym...

Jeśliby nawet ktoś zgrzeszył, mamy Rzecznika wobec Ojca, Jezusa Chrystusa sprawiedliwego. On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, i nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świata...

Dzień po dniu

27 grudnia 2017

Niech sprawiedliwi weselą się w Panu...

Myśmy je widzieli, o nim świadczymy i głosimy wam życie wieczne... 
Piszemy to w tym celu, aby nasza radość była pełna...

Świadectwo zwiastuje nam miłość, która zwycięża...
Grób jest pusty - Jezus prawdziwie zmartwychwstał...
Nie możemy zamilknąć - trzeba głosić na dachach...
Radość wiary rozpiera serca - Jezus jest Królem...

Ujrzał i uwierzył...   

wtorek, 26 grudnia 2017

Dzień po dniu

26 grudnia 2017

W ręce Twe, Panie, składam ducha mego...

Panie Jezu, przyjmij ducha mego...

Świadectwo krwi przynosi owoc - Szaweł-Paweł...
Nie ukrywaj się z leku przed odrzuceniem...
Świeć światłem Boga w najgłębszej ciemności...
Bądź niewinny i roztropny - miłość niech zwycięża...

Miejcie się na baczności przed ludźmi...  

poniedziałek, 25 grudnia 2017

Dzień po dniu

25 grudnia 2017

Ziemia ujrzała swego Zbawiciela...

Zabrzmijcie radosnym śpiewem, wszystkie ruiny Jeruzalem...

Bóg przemawiał do nas przez proroków...
Przymierze życia i miłości zawarł z nami...
Jego Słowo jest dziś jak blask miłości...
Jezus narodził się w Betlejem jako Zbawca...

Łamiemy się chlebem - stajemy się chlebem...
Bóg stał się Dzieckiem - jesteś dzieckiem Boga...
Krzyż i śmierć jest bramą pełni życia i chwały...
Ogłaszamy światu - Bóg jest Królem między nami...

Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas...  

Dzień po dniu

25 grudnia 2017

Światło zabłyśnie, bo Pan się narodził...

Gdy ukazała się dobroć i miłość Zbawiciela naszego, Boga, do ludzi, nie ze względu na sprawiedliwe uczynki, jakie spełniliśmy, lecz z miłosierdzia swego zbawił nas przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu  Świętym, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską stali się w nadziei dziedzicami życia wiecznego...

Światło zbawienia rozbłysło na wschodzie...
Już jesteśmy zanurzeni w Duchu Świętym...
Wszyscy byliśmy zdumieni tajemnicą Boga...
Tak Bóg nas umiłował, że Jezusa nam dał...

Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu...  

niedziela, 24 grudnia 2017

Dzień po dniu

25 grudnia 2017

Dziś się narodził Chrystus Pan, Zbawiciel...
  
Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką...

Idziemy przez ciemność świata - Jezus przychodzi...
Radość nadziei rozpiera dech ludzi wyglądających...
Światło zabłysło - śpiewamy już dziś pieśń chwały...
Historia świata jest przeniknięta boską obecnością...

Kiedy tam przybyli, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Powiła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie...
 

 

Dzień po dniu

24 grudnia 2017

Na wieki będę sławił łaski Pana...

Będziesz prześliczną koroną w rękach Pana, królewskim diademem w dłoni twego Boga...

Wigilia to oczekiwanie - wejście w ciemność...
Wigilia to czuwanie - nie można przegapić Pana...
Będzie opłatek, kolędy i dobre słowa - radość...
Jezus będzie pośród nas - niesie przebaczenie...

Mattan ojcem Jakuba; Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem...
  

Dzień po dniu

24 grudnia 2017

Na wieki będę sławił łaski Pana...

Ja będę mu ojcem, a on będzie Mi synem...

Podziwiam pokorę i wiarę Maryi...
Dziewczyna ze wsi matką Boga...
Uwierzyła i posłuchała - Sługa...
Dziś obecna w chwale nieba...

Jest nam bliska i przyjazna...
W dziejach Kościoła podąża...
Niesie przesłanie ludziom...
Wzywa nas do nawrócenia...

Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego...
  

sobota, 23 grudnia 2017

Dzień po dniu

23 grudnia 2017

Podnieście głowy, bo Zbawca nadchodzi...

Oto Ja wyślę anioła mego, aby przygotował drogę przede Mną, a potem nagle przybędzie do swej świątyni Pan...

Panie, Ty przychodzisz - przygotujcie drogę Panu...
Cudowne wydarzenia, w których rozpoznaję Pana...
Pan poznał mnie - cudownie mnie stworzył - dzięki...
Jestem umiłowany i posłany - aby świat uwierzył...

Kimże będzie to dziecię? Bo istotnie ręka Pańska była z nim...
  

piątek, 22 grudnia 2017

Dzień po dniu

22 grudnia 2017

Całym swym sercem raduję się w Panu...

Oto ja oddaję go Panu. Po wszystkie dni, jak długo będzie żył, zostaje oddany Panu...

Ofiarować Panu to co najlepsze - oddać swoje życie...
Bóg dał nam Swego Syna - tak Bóg nas umiłował...
Tylko wielbić Pana chcę - Jego miłość niezgłębiona...
Radość wypełnia serce me - Jezus jest zbawieniem...

Wielbi dusza moja Pana
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim...
  

czwartek, 21 grudnia 2017

Dzień po dniu

21 grudnia 2017

Pieśń nową Panu radośnie śpiewajmy...

Wyśpiewuj, Córo Syjońska! Podnieś radosny okrzyk, Izraelu! Ciesz się i wesel z całego serca, Córo Jeruzalem!

Radość w Duchu Świętym jest stanem ducha zjednoczonego z Bogiem...
Ciemność, pustka i snutek to objaw człowieka oddalonego od Boga...
Maryja spotyka się z Elżbietą na głębi - jest radość i słowo prorocze...
Jezus pragnie, abyśmy z radością nawiedzali i umacniali jedni drugich...

Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona...
  

środa, 20 grudnia 2017

Dzień po dniu

20 grudnia 2017

Przybądź, o Panie, Tyś jest Królem chwały...

Proś dla siebie o znak od Pana, Boga twego, czy to głęboko w Szeolu, czy to wysoko w górze...

Odczytujemy znaki obecności Pana na drodze wiary...
Bóg mówi do nas w wydarzeniach - rozświetla mrok...
Przynosi nam nowinę bliskości - dziecko w żłobie...
Oto nadejdzie ten dzień - wyczekujemy go z nadzieją...

Będzie On wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego...

wtorek, 19 grudnia 2017

Dzień po dniu

19 grudnia 2017

Będę opiewał chwałę Twoją, Boże...

Duch Pana zaś począł na niego oddziaływać...

Bóg jest blisko - słucha naszego wołania...
Trzeba nieraz czekać - Bóg daje więcej...
Wszyscy są powołani do różnych zadań...
Zaufajmy Panu - robi rzeczy niezwykłe...

Nie bój się, Zachariaszu! Twoja prośba została wysłuchana...  

poniedziałek, 18 grudnia 2017

Dzień po dniu

18 grudnia 2017

Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie...

Oto nadchodzą dni kiedy wzbudzę Dawidowi Odrośl sprawiedliwą...

Jezus przychodzi - radość oczekiwania jest wielka...
Potrzebujemy wyzwolenia - ciemność jest w nas...
Maryja porodzi Syna - Bóg jest z nami - Emmanuel...
Ogłaszajmy Jego przyjście - ludzie potrzebują Boga...

Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel...

sobota, 16 grudnia 2017

Dzień po dniu

17 grudnia 2017

Raduj się, duszo, w Bogu, Zbawcy moim...

Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił...

Radość spotkania w Duchu Świętym - wiara jest skarbem...
Uczeń Jezusa jest człowiekiem radości i nadziei - chwała...
Posłani i namaszczeni świadkowie dobrego Boga - On jest...
Nieść wyzwolenie, uzdrowienie, powrót do życia - idźcie...

Zawsze się radujcie, nieustanie się módlcie. W każdym położeniu dziękujcie...

Jest misja - nieść światło Boga w świecie ciemności...
Przygotować drogę Jezusowi - oto Pan przychodzi...
Nie ja jestem - to On jest Królem chwały - przychodzi...
Chrzest nawrócenia dla oczyszczenia - otwórzcie serca...

Nie był on światłością, lecz posłany, aby zaświadczyć o światłości...

Dzień po dniu

16 grudnia 2017

Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie...

Powstał Eliasz, prorok jak ogień, a słowo jego płonęło jak pochodnia...

Nieść ogień Boga światu - ludziom zgaszonym...
Budzić nadzieję w świecie - we mgle zwątpienia...
Nie lękaj się, że nie rozpoznają nadziei w tobie...
Słowo jest skuteczne - nie zostanie bez echa...

Eliasz już przyszedł, a nie poznali go i postąpili z nim tak, jak chcieli...

piątek, 15 grudnia 2017

Dzień po dniu

15 grudnia 2017

Dasz światło życia idącym za Tobą...

Ja jestem Pan, twój Bóg, pouczający cię o tym, co pożyteczne...

Prowadź nas, Panie - droga Twoja jest pewna...
Zawsze są trudności - przychodzą kryzysy...
Ty jesteś wsparciem, jesteś światłem na drodze...
Daj rozpoznać co słuszne - jak trafić do celu...

A jednak mądrość usprawiedliwiona jest przez swe czyny...

czwartek, 14 grudnia 2017

Dzień po dniu

14 grudnia 2017

Pan jest łagodny i bardzo łaskawy...

Nie lękaj się, przychodzę ci z pomocą...

Potrzebujemy Ciebie, Panie - Ty przychodzisz...
Wchodzisz w historię mojego życia - jest sens...
Twoja miłość wypełnia moje serce - jest Jezus...
Zdobywam warownie dla Twej chwały - Król...

Niech rozraduje się ziemia - niech zakwitnie...
Ciemności zalegają świat - Światłość przychodzi...
Słowo jest Ciałem - Dziecko wnet się rodzi...
Czekamy w radości - nadzieja budzi się w nas...

Aż dotąd królestwo niebieskie doznaje gwałtu, a zdobywają je ludzie gwałtowni...

środa, 13 grudnia 2017

Dzień po dniu

13 grudnia 2017

Chwal i błogosław, duszo moja, Pana...

Ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły; biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą...

Jak dobrze jest zaufać Tobie, Panie...
Jesteś jak skała - moc Twoja jest...
Dajesz siłę słabemu - podnosisz...
Przychodzimy do Ciebie - Jezu...

Przyjdźcie do Mnie wszyscy...


wtorek, 12 grudnia 2017

Dzien po dniu

12 grudnia 2017

Oto nasz Pan Bóg przyjdzie z wielką mocą...

Pocieszcie, pocieszcie mój lud...

Wielki smutek i przygnębienie zalega całą ziemię...
Tyle cierpienia i pustki jest w ludzkich sercach...
Jesteś świadkiem nadziei i radości - Bóg jest dobry...
Nie chce naszej zguby - twoje drzewo rozkwitło...

Nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, żeby zginęło nawet jedno z tych małych...

poniedziałek, 11 grudnia 2017

Dzień po dniu


11 grudnia 2017

Oto Bóg przyjdzie, ażeby nas zbawić...

Niech się rozweselą pustynia i spieczona ziemia, niech się raduje step i niech rozkwitnie...

Wychodzisz z ciemności - życie rodzi się w tobie...
Słuchaj Pana i uwierz w Jego moc i miłość - On jest...
On wyprowadza z niemocy, podnosi i otwiera serca...
Zna głębię twego grzechu - dotyka serca - uzdrawia...

Mówię ci, stań, weź swoje łoże i idź do domu...

niedziela, 10 grudnia 2017

Dzień po dniu

10 grudnia 2017

Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie...

Oto Ja posyłam wysłańca mego przed Tobą; on przygotuje drogę Twoją...

Oczekujemy na Pana - Pan przychodzi...
Przygotować serce - tron chwały Pana...
Krzyż zwycięski tronem i bramą życia...
Jego Duch wylewa się na nas obficie...

On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym...

sobota, 9 grudnia 2017

Dzień po dniu

9 grudnia 2017

Szczęśliwi wszyscy, co ufają Panu...

Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało...

Ciągle spotykasz ludzi, którzy nie znają Jezusa...
Praca misyjna nie ustaje - jesteś świadkiem...
Przyjąłeś dar zbawienia - Jezus jest w tobie...
Głoś Jezusa, daj się prowadzić Jego Duchowi...

Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie...

piątek, 8 grudnia 2017

Dzień po dniu

8 grudnia 2017

Śpiewajcie Panu, bo uczynił cuda...

Gdzie jesteś?....

Dokąd idziemy i gdzie już jesteśmy?...
Dużo ciemności i próżni istnienia...
Niemoc nas powala - szukamy sensu...
Maryja przychodzi - daje nam Dzieciątko...

Wybrał nas przed założeniem świata...

Stworzony z nicości - idziemy donikąd...
Jesteśmy miotani na wietrze istnienia...
Bóg chciał nas - jesteśmy dla Niego...
Bóg wszystko może - chce mojego dobra...

Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego...

czwartek, 7 grudnia 2017

Dzień po dniu

7 grudnia 2017

Błogosławiony, idący od Pana...

Miasto mamy potężne... Złóżcie nadzieję w Panu na zawsze...

Wiele nie wiemy - ale dobrze będzie...
Osłania nas anioł - miłość budzi radość...
Jesteśmy na wygnaniu - idziemy do siebie...
Ty nas prowadzisz - dojdziemy do Ciebie...

Ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie...

środa, 6 grudnia 2017

Dzień po dniu

6 grudnia 2017

Po wieczne czasy zamieszkam u Pana...

Oto nasz Bóg, Ten, któremu zaufaliśmy, że nas wybawi; oto Pan, w którym złożyliśmy naszą ufność; cieszmy się i radujmy z Jego zbawienia! Albowiem ręka Pana spocznie na tej górze...

Kierować spojrzenie ku Bogu, który jest życiem...
Tylko w Jezusie jest nasze zbawienie - ocalenie...
Przychodzić do Niego ze swoimi ułomnościami...
Tylko On może uzdrowić, odbudować nasze ruiny...

I przyszły do Niego wielkie tłumy, mając z sobą chromych, ułomnych, niewidomych, niemych i wielu innych, i położyli ich u Jego stóp, a On ich uzdrowił...

wtorek, 5 grudnia 2017

Dzień po dniu

5 grudnia 2017

Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie...

I spocznie na niej Duch Pański...

Miłość to ciężka praca - to wielkie poświęcenie...
Trzeba zrezygnować ze swojej dumy - oddać się...
Miłość zawsze ma sposób - będziesz miał radość...
Pan wprowadza nas w tajemnicę - nie jesteś sam...

Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie...

poniedziałek, 4 grudnia 2017

Dzień po dniu

4 grudnia 2017

Idźmy z radością na spotkanie Pana...

Chodźmy, wstąpmy na górę Pana...

Słowo jest pierwsze - Jezus jest Słowem...
Uwierzyć w Słowo - przyjąć uzdrowienie...
Pan prowadzi nas na górę - przemienia nas...
Jak wielka jest wiara - skutki są wielkie...

Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedź tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie...

niedziela, 3 grudnia 2017

Dzień po dniu

3 grudnia 2017

Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie...

Ty, Panie, jesteś naszym Ojcem, Odkupiciel nasz - to twoje imię odwieczne...
Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił...

Potrzebujemy Ciebie, Panie - przyjdź...
Ciemność i pustka niszczy nas - przyjdź...
Odchodzimy od Ciebie w grzech - przyjdź...
Ty szukasz nas - posłałeś Syna - przyjdź...

My wszyscy byliśmy skalani, a wszystkie nasze dobre czyny jak skrwawiona szmata...

W pokorze wyznajemy grzech naszych czynów...
Spętani egoizmem idziemy od Ciebie do siebie...
Chcemy czynić dobro - a czynimy nieprawość...
Być niezależnym - jestem sam dla siebie - przyjdź...

A jednak, Panie, Ty jesteś naszym Ojcem. My jesteśmy gliną, a Ty naszym Twórcą...
Wszyscy jesteśmy dziełem rąk Twoich...

Jezus przyszedł - mesjasz oczekiwany...
Przyjdzie w chwale - Syn Człowieczy...
Jest z nami dziś - przychodzi tu i teraz...
Bądź uważny - nie rozmiń się z Nim...

Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie...

sobota, 2 grudnia 2017

Dzień po dniu

2 grudnia 2017

Chwalcie na wieki najwyższego Pana...

Królestwo Jego będzie wiecznym królestwem; będą Mu służyły wszystkie moce i będą Mu uległe...

Wszystko upadnie - rozsypie się w proch...
Królestwo Jezusa wyrośnie i ogarnie nas...
Jesteśmy ludem Jego - dziećmi Ojca w niebie...
Czuwajmy i bądźmy trzeźwi - bo Pan już jest...

Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe...

piątek, 1 grudnia 2017

Dzień po dniu

1 grudnia 2017

Chwalcie na wieki najwyższego Pana...

Oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy...

Idziemy ku zakończeniu roku - świat przemija...
Syn Człowieczy przychodzi do ciebie - otwórz się...
Jego słowo jest jak miecz obosieczny - przenika...
Objawia nam Miłość Boga - jest światłem serca...

Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą...