poniedziałek, 29 września 2014

Dzień po dniu

29 września 2014

Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela...

To wyznanie wiary Natanaela u progu wejścia na drogę jest zastanawiające...
Co się wydarzyło znaczącego dla Natanaela pod drzewem figowym...
Dlaczego ja wierzę w Jezusa, kim On jest dla mnie dziś?...
Dlaczego tyle ludzi nie wierzy i odchodzą w ciemną dal, a przecież słyszeli...

Tajemnica drzewa figowego otworzyła Natanaela na spotkanie Mistrza z Nazaretu...
Co jest drzewem figowym w przestrzeni mojego szukania Boga...
Jak Jezus zaskakuje mnie, jak mi się objawia pośród wydarzeń i spraw...
Czy daję się pochwycić, aby iść dalej tropem wiary żywej i konsekwentnej...


niedziela, 28 września 2014

Dzień po dniu

28 września 2014

Niech każdy ma na oku nie tylko własne sprawy, ale też i drugich...

Wyjść poza krąg własnego życia i cierpienia...
Świat kłopotów, planów, rozczarowań...
Nie tylko liczy się moje JA...
Są ludzie wokół mnie - żyją i cierpią...

ogołocił samego siebie...
przyjął postać sługi...
stawszy się posłusznym aż do śmierci...
i to śmierci krzyżowej...

Być podobnym do Jezusa w Jego człowieczeństwie...
To jest wymiar naszego powołania chrześcijańskiego...
On nam wzór zostawił, abyśmy szli Jego śladami...
Pokorni i posłuszni, otwarci i oddani służbie...

Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego...  

Papa Franciszek pytany o relacje z Benedyktem XVI powiedział: 
"Jest coś, co określa moje relacje z Benedyktem: bardzo go kocham. Zawsze go miłowałem. Dla mnie jest on człowiekiem Bożym, człowiekiem pokornym, człowiekiem modlitwy. Byłem bardzo szczęśliwy, kiedy został wybrany na papieża. Także kiedy zrezygnował, był dla mnie przykładem wielkości! Wielki człowiek. Tylko człowiek wielki podejmuje takie decyzje! Znalazłem określenie, żeby to wyrazić: „To tak, jakby mieć w domu dziadka”, ale mądrego dziadka. Kiedy w jakiejś rodzinie jest w domu dziadek, szanuje się go, kocha, słucha. On jest człowiekiem roztropnym! (...) Dla mnie jest to tak, jakbym miał w domu dziadka: mego tatę".piątek, 26 września 2014

Dzień po dniu

26 września 2014

Wszystko ma swój czas i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem...

Czas jest drogą naszego życia..
Idziemy minutami, godzinami, latami - zmierzamy ku kresowi...
Czas jest przestrzenią, w której realizuje się moje życie...
Jedni mówią: czas to pieniądz; inni - czas to miłość...

Nie możesz tracić czasu - bezczynność jest grzechem...
Ale jest czas odpoczynku - odpocząć to począć się na nowo...
W odpoczynku dotykamy samego Boga, który jest Panem czasu...
Czas jest zanurzony w bezmiar wieczności - któż to pojąć może...

Bóg wszedł w czas - stał się Człowiekiem - Jezus z Nazaretu...
Nastała PEŁNIA CZASU - to czas Boga w historii świata...
To czas zbawienia - wielki finał to KRZYŻ...
W kontemplacji i Eucharystii wchodzimy w doświadczenie PEŁNI CZASU...


 

czwartek, 25 września 2014

Dzień po dniu

25 września 2014

Herod usłyszał o wszystkich cudach zdziałanych przez Jezusa i był zaniepokojony...
I chciał Go zobaczyć....

Wiadomości o Jezusie rozchodziły się wszędzie...
Jedni szukali Go i chodzili za Nim...
Inni zbierali informacje i interpretacje...
Dziś jest podobnie - są zaniepokojeni i zaciekawieni...

Niepokój Heroda sięga chyba nie tylko głowy Jana Chrzciciela...
Jego życie dworskie, intrygi i przyjemności pogrążały go w wielkiej ciemności...
Bał się światła, jak wszyscy, którzy i dziś uciekają przed prawdą...
Kłamstwo jest ich codziennym chlebem i zaspakajanie zmysłów...

Mimo to chciał zobaczyć Jezusa - jak Zacheusz, Mędrcy ze Wschodu i wielu innych...
Panie, chcemy widzieć Jezusa - ziarno musi obumrzeć, aby przyniosło owoc...
Patrz na krzyż, a zobaczysz jak Bóg umiłował ciebie i jaka jest cena twojego życia...
Nie lękaj się grzech nazwać grzechem - aborcję, homoseksualizm, rozwiązłość...

Bóg jest dobry, miłosierdzie jest ocaleniem dla zagubionych grzeszników...
Wszyscy jesteśmy słabi, błądzimy i odkrywamy naszą niewolę...
Potrzebujemy Jezusa - On jest naszym wybawieniem...
Prawda was wyzwoli - wtedy będziemy prawdziwie wolni...

Mówienie jest wysiłkiem: nie zdoła człowiek wyrazić wszystkiego słowami...
Marność nad marnościami, wszystko marność...
 

poniedziałek, 22 września 2014

Dzień po dniu

22 września 2014

Uważajcie więc, jak słuchacie. 
Bo kto ma, temu będzie dane; a kto nie ma, temu zabiorą i to, co mu się wydaje, że ma...

Słuchaj Izraelu... od słuchania wszystko się rozpoczyna...
Bóg mówi - człowiek słucha i rodzi się wiara w sercu...
Słowo stwarza w nas rzeczywistość Miłości...
Człowiek często tak słucha, że nie usłyszy...

Bardziej niźli w rozmowach
Bóg przemawia w ciszy
Kto w sercu swym ucichnie
Snadnie Go usłyszy

Słuchać, aby usłyszeć, aby Słowo Pana nie upadło na ziemię...
Słuchać tak, aby Słowo zapuściło korzenie w sercu...
Słuchać tak, aby Słowo w nas stało się Ciałem...
Kto usłyszy, ten ma i Słowo w nim urośnie...

Kto nie usłyszy nie ma, jest pusty...
Może mu się wydawać, że ma...
I to jest iluzja i blef - jeszcze większa otchłań...
Dlatego mówię - słuchajcie...

niedziela, 21 września 2014

Dzień po dniu

21 września 2014

Myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami...

To stało się przy drzewie poznania dobra i zła...
Szatan zaraził człowieka diabelskim myśleniem...
Ta zaraza przeszła na wszystkich - wszyscy mają zniewolony umysł...
Chodzimy własnymi drogami, które prowadzą donikąd...

Nawrócenie jest przemianą myślenia i wejściem na drogi Jezusa...
Nawrócenie jest procesem - dokonuje się na drodze naszego życia...
Trzeba chcieć, trzeba szukać, trzeba odrzucić starego człowieka...
Trzeba otwierać się na Ducha Świętego - On dokonuje przemiany...

Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele: czy to przez życie, czy przez śmierć.
Dla mnie bowiem żyć - to Chrystus, a umrzeć - to zysk...

Szaweł pod Damaszkiem spotykał Jezusa i wszedł dolinę śmierci...
Przemiana myślenia i zmiana drogi - to nowy człowiek - Paweł...
Tak jest z każdym z nas na drodze wiary - wejście w Paschę Pana...
Dawny człowiek musi umrzeć - rodzi się nowi z tchnienia Ducha...

Idźcie i wy do mojej winnicy...

Zaproszenie, a nawet wezwanie - jesteś potrzebny...
Każdy jest zaproszony - jesteś misjonarzem...
Pracuj dla Królestwa - żniwo jest wielkie...
Przejście od obserwatora i konsumenta do wojownika i zdobywcy...

sobota, 20 września 2014

Dzień po dniu

20 września 2014

W światłości wiecznej będę widział Boga...

Bóg przychodzi, a nawet zawsze jest...
Jest niewidzialny, ale zawsze obecny...
To nas często nie ma, choć wydaje się, że jesteśmy...
Trzeba obudzić się, aby usłyszeć Boga...

Żyjemy często w pozorach i dlatego Boga nie czujemy...
Czucie jest zmysłem fizycznym, ale jest czucie głębią serca...
Gdy człowiek wewnętrznie śpi, nic nie czuje, nawet pustki...
Przebudzenie jest konieczne, aby uwierzyć w Miłość Boga...

Słowo pada w ciernie i chwasty naszego życia...
To złudne przyjemności i troski doczesne...
Człowiek jest zniewolony zmysłowością i żądzą władzy...
Słowo ginie i puste jest ludzkie życie...

Zmartwychwstanie jest perspektywą naszej drogi...
Uwierzyć, że Jezus żyje - to nadaje kierunek wędrówce...
Idziemy w miłości czynnej kochając bliźnich...
Duch przemienia naszą codzienność...

piątek, 19 września 2014

Dzień po dniu

19 września 2014

Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara...

Prawda o zmartwychwstaniu Jezusa jest fundamentalna w chrześcijaństwie i naszym życiu...
Świadkiem zmartwychwstania jest pusty grób, Całun Turyński i Chusta z Manopello...
Żołnierze przy grobie rozpowiadali wiadomość fałszywą i pogłoska ta dziś jest przekazywana...
My wierzymy, że Jezus zmartwychwstał - żyje i jest nadzieją naszego zmartwychwstania...

Przez chrzest jesteśmy zanurzeni w śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa...
Umieramy dla grzechu, a zmartwychwstajemy dla nowego życia w Duchu Świętym...
Pascha Jezusa jest naszą paschą - przejście ze śmierci do życia...
Jesteśmy odrodzeni duchowo i dlatego jesteśmy świadkami Jezusa Zmartwychwstałego...

Tymczasem jednak Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli...

"Synu, jeśli masz zamiar służyć Panu, przygotuj swą duszę na doświadczenie". Kto bowiem tak mówi, wzmacnia słabego, czyni go silnym zachęcając, aby skoro uwierzył, nie upatrywał swego szczęścia w pomyślnościach tego świata. Jeśli bowiem przyzwyczai się pokładać ufność w pomyślności ziemskiej, przywiedzie go ona do upadku, gdy zaś spotkają go przeciwności, będzie cierpiał albo nawet zupełnie zginie. Kto tak buduje, nie buduje na skale, ale kładzie fundament na piasku. "Skałą zaś był Chrystus". Chrześcijanie więc powinni naśladować cierpienia Chrystusa, a nie uganiać za przyjemnościami. 
Człowiek słaby umacnia się, gdy słyszy: Przygotuj się na pokusy świata. Ale ze wszystkich wybawi cię Pan, jeśli twe serce nie oddali się od Niego. On przybył, aby cierpieć dla twego umocnienia, przybył, by ponieść śmierć, przybył, aby być znieważanym, cierniem koronowanym, niegodnie oskarżanym i w końcu przybitym do krzyża. Wszystko to On sam dla ciebie uczynił, ty nic. Uczynił nie dla siebie, ale dla ciebie.
Kimże zaś są ci, którzy lękając się urazić słuchaczy, nie tylko nie przygotowują na zbliżające się próby, ale nawet obiecują szczęście na tym świecie, którego Bóg wcale światu nie obiecał. Pan zapowiedział światu nieustanne udręki i cierpienia; ty zaś pragniesz, aby chrześcijanin był od nich wolny? Właśnie dlatego, że jest chrześcijaninem, będzie więcej cierpiał na tym świecie. 
Św. Augustyn

czwartek, 18 września 2014

Dzień po dniu

18 września 2014

Czemuście Mnie szukali? 
Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?

Pustka, bo zagubiliśmy gdzieś w naszej codzienności Boga...
Puste jest nasze serce i ciemne chmury na horyzoncie naszych dni...
Gdzie jest nadzieja - jak iść, gdy nie wiadomo dokąd...
Trwoga sięga głębi duszy i smutek wypełnia serce aż po brzegi...

Odnaleźli Go w świątyni - On jest w sanktuarium mego serca...
Wciąż szukamy i trzeba Go odnajdywać, aby odnaleźć drogę do Ojca...
Być w sprawach Ojca - to Jego kierunek także w nas...
Niech dojrzewa ta misja w nas, jak dojrzała w młodym Stanisławie Kostce...


środa, 17 września 2014

Dzień po dniu

17 września 2014

Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. 
Miłość nigdy nie ustaje...

Bóg jest miłością - miłość ludzka od Boga pochodzi...
Nie ma miłości innego, poza Bogiem lub alternatywnej, niezależnej od Boga...
Najpierw Bóg kocha i trzeba uwierzyć w Jego miłość...
Trzeba otworzyć się, przyjąć Jego miłość...

Człowiek napełniony miłością od Boga potrafi kochać...
Ludzka miłość do Boga, bliźnich i nieprzyjaciół jest w nas z Ducha Świętego...
Miłość jest przykazaniem - tu realizuje się nasze życie...
Droga miłości prowadzi do świętości i nieba...

Miłość jest potężna w nas, przetrzyma wszelkie burze i kataklizmy...
Człowiek sam z siebie jest słaby, ale miłość w nas mocna i wytrwała...
Wszystko przeminie, a miłość pozostanie na wieki...
Zdobywać miłość i uczyć się jej nieustannie - to droga wiary...

wtorek, 16 września 2014

Dzień po dniu

16 września 2014

Młodzieńcze, tobie mówię, wstań...
Zmarły usiadł i zaczął mówić...

Wszyscy potrzebujemy przebudzenia do życia...
Grzech jest naszą śmiercią i otchłanią...
Jezus przychodzi jako nasze życie i zmartwychwstanie...
On wyprowadza nas z naszych grobów...

Jezus dziś przez posługę uczniów przywraca życie i nadzieję...
Jesteśmy posłani, aby nieść ludziom słowo życia...
Misja miłości rozprzestrzenia się w świecie przez uczniów misjonarzy...
Ty jesteś posłany i pozwól, aby Duch Święty działał przez ciebie...


Kiedy Bóg nawiedza swój lud, to zawsze przywraca mu nadzieję. Można błyskotliwie głosić słowo Boże, i w dziejach było wielu dobrych kaznodziejów; ale jeśli nie potrafią oni zasiać nadziei, to wówczas takie kazanie nie jest potrzebne, jest bezowocne.
Franciszek papa dziś

poniedziałek, 15 września 2014

Dzień po dniu

15 września 2014

A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają.

Posłuszny Ojcu Sługa Jahwe - Jezus z Nazaretu do końca...
Ofiara na krzyżu stała się źródłem ocalenia i życia wszystkich ludzi...
Wykonało się - to słowa Jezusa na krzyżu - i oddał ducha...
Nasze cierpienia mają udział w cierpieniu Jezusa - zyskują sens i znaczenie...

Maryja stała pod krzyżem i umierała z Synem - była najbliżej fizycznie i duchowo...
Współcierpiała z Nim stając się Współodkupicielką naszą...
Nasze cierpienia i krzyże składamy na Krzyżu Jezusa w akcie wiary...
Chrześcijanin idzie drogą Jezusa - posłuszny i radosny w ogołoceniu...


niedziela, 14 września 2014

Dzień po dniu

14 września 2014

Jezus jest Panem ku chwale Boga Ojca...

Krzyż jest drzewem życia - Jezus umarł, abym ja żył pełnią życia...
Krzyż jest znakiem miłości ofiarnej - Jezus się ofiarował za nas...
Krzyż jest znakiem zwycięstwa - Jezus zwyciężył szatana, śmierć i grzech...
Krzyż jest znakiem wspólnoty Kościoła - w nim wyraża się prawo przymierza...

Bóg nas pierwszy umiłował i dał Syna swego Jezusa...
Nie lękaj się Boga - On nie potępia; szuka i zbawia...
Buntowników leczy, zabłąkanych sprowadza na drogę życia...
Jezus posłuszny Ojcu idzie w ogołoceniu na ofiarę miłości za nas,,,

sobota, 13 września 2014

Dzień po dniu

13 września 2014

Strzeżcie się bałwochwalstwa...

Z bałwochwalstwa rodzą się inne grzechy - odstępstwo od Boga...
Dziś rozpowszechnia się bałwochwalstwo na różne sposoby...
Neopogaństwo rodzi się w naszych sercach przez bałwochwalstwo...
Gdy kultywujemy swoich bożków składamy cześć i wiążemy się z demonami...

Izrael to lud Boga Jahwe, ale jak często wiązał się Baalem...
Dziś naszym Baalem jest pieniądz, seks, kariera, nauka...
Nawrócenie jest odrzuceniem bałwochwalstwa, a przylgnięciem do Boga...
Jezus przyszedł, aby nam ukazać prawdziwego Boga i wyzwolić nas od bożków...

Nie chciałbym, byście mieli coś wspólnego z demonami...

piątek, 12 września 2014

Dzień po dniu

12 września 2014

Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii...

Głoszenie Ewangelii jest obowiązkiem każdego wierzącego...
Zostaliśmy pochwyceni przez Chrystusa - On wszedł w nasze życie...
Miłość Chrystusa przynagla nas, aby rozpalić jej ogień w sercach ludzi...
Aby ocalić przynajmniej niektórych mam być cały oddany sprawie...

Głosić Ewangelię to nie widzieć drzazgę w oku brata...
To nie krytykować jego postępowanie, poprawiać, wyrywać chwasty...
Ewangelia nie jest doktryną, systemem zasad, czy ceremonii pobożnych...
To Jezus, który kocha i puka do drzwi serca - jest blisko ciebie - Emmanuel...

Jesteś uczniem misjonarzem posłanym na cały świat...
Żniwo wielkie, ale misjonarzy mało - idź, jesteś posłany...
Trzeba siać Słowo, trzeba szukać pustych serc - Jezus puka...
Idź na peryferie twojego życia, tam czekają na ciebie...

czwartek, 11 września 2014

Dzień po dniu

11 września 2014

Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny...

Bóg jest dobry i stworzył człowieka jako istotę dobrą...
Grzech i podłość posiał szatan w sercu człowieka...
Jak lawina zło rozpanoszyło się w świecie...
Bóg nie odwrócił się od człowieka - szuka i ratuje ludzi...

Miłosierdzie Boga jest większe od naszych grzechów...
Jezus umarł na krzyżu, a ofiara Jego życia ma nieskończona wartość...
Jest ofiarą miłości i ukazuje nam jak bardzo Bóg nas kocha...
Człowiek jest wolny i w wolności ma przyjąć dar zbawienia...

Jezus przez Ducha Świętego stwarza nas na nowo...
Daje nam nowe serce i nowe oczy - przemienia nas...
Czyni nas współpracownikami miłości, która szuka i podnosi...
Bądźcie miłosierni - świat potrzebuje miłosierdzia...

środa, 10 września 2014

Dzień po dniu

10 września 2014

Mówię, bracia, czas jest krótki...
Przemija bowiem postać tego świata....

Wszystko przemija, Bóg jest blisko nawet gdy tego nie czujemy...
Zmienność i ulotność rzeczywistości utrudnia zrozumienie...
Rodzimy się, dojrzewamy, starzejemy i odchodzimy...
Nigdy nie wiadomo kiedy - pozostaje lęk...

A jednak Jezus jest i prowadzi nas w pielgrzymce wiary...
Idziemy za Nim przez pustynię świata, który nam przemija...
Tylko miłość się liczy, a dobry Bóg nie szczędzi jej każdego dnia...
Cierpienie oczyszcza i pozostawia szlachetne ślady krzyża...

Dlatego błogosławieństwa są stylem życia nowych ludzi...
I tylko to się liczy, co logikę krzyża wyraża w czynach...
Taka jest miłość samego Boga i jej ludzkie odbicie...
Wszystko zginie, ale ty ocalejesz dla pełni życia...   

sobota, 6 września 2014

Dzień po dniu

6 września 2014

Choćbyście mieli dziesiątki tysięcy wychowawców w Chrystusie, nie macie wielu ojców; ja to właśnie przez Ewangelią zrodziłem was w Chrystusie Jezusie...

Rodzić dla królestwa niebieskiego to szczyt ojcostwa...
To powołanie prezbiterów, biskupów, ewangelizatorów, a może każdego z nas...
Ewangelizacja jest rodzeniem dzieci dla królestwa...
Jest uczestnictwem w macierzyństwie Maryi, która jest Matką Kościoła...

Syn Człowieczy jest panem szabatu...

Jezus jest Panem mojego czasu...
Jest Panem moich pieniędzy...
Panem moich relacji z ludźmi...
Jest Panem mojej pracy i odpoczynku...
Jezus jest Panem całego mojego życia i mojej przyszłości...

Dzień po dniu

5 września 2014

Niech uważają nas ludzie za sługi Chrystusa i za szafarzy tajemnic Bożych...

Jeśli uwierzyłeś w Jezusa i idziesz Jego drogą...
Jesteś Jego sługą - a służyć to kochać...
Jezus był sługą Jahwe - służył ludziom...
My jesteśmy powołani, aby służyć...

Sługa nie jest niewolnikiem, ale synem i dziedzicem...
Sługa uwierzył w miłość i jest szafarzem miłości...
Tajemnica Boża jest jedna - Bóg kocha człowieka...
Być szafarzem to rozdawać Miłość samego Boga...

Kapłan jest szafarzem sakramentów, w których człowiek doświadcza miłości Boga...
Laikat w Kościele ma misje ewangelizacyjną, w której daje świadectwo miłości...
Wszyscy jesteśmy szafarzami - dawcami darów Bożych - samego Ducha Świętego...
Taka jest misja nasza i droga podążania ku świętości...

A od szafarzy już tutaj się żąda, aby każdy z nich był wierny...

czwartek, 4 września 2014

Dzień po dniu

4 września 2014

Wypłyń na głębię i zarzuć sieci na połów...

Głosić słowo, szukać zagubionych, pozyskiwać dla Jezusa - to jest nasza misja...
Trzeba porzucić metodologię światowości - a otworzyć się na Ducha Świętego...
Powierzchowność religijna zabija duchowość i profanuje misterium Boga w nas...
Głębia naszego istnienia to sanktuarium Ducha Świętego, który chce działać w nas...

Na Twoje słowo zarzucę sieci...

Posłuchał Jezusa, choć sam był wytrawnym rybakiem...
Pokora i posłuszeństwo musi współgrać z głębią...
Słowo Pana wzywa i nadaje kierunek...
Skuteczność działania w Duchu Świętym to cudowny połów...

Skinęli na wspólników...

Trzeba działać razem, aby unieść brzemię królestwa Bożego...
Sam możesz zmarnować i utracić owoc działalności misyjnej...
Idziemy razem, aby głosić - siać i zbierać - niech Królestwo rożnie...
We wszystkim niech objawi się chwała i miłość Boża...

Odejdź ode mnie, Panie, jestem człowiek grzeszny...

Pokora stawia w prawdzie - nie przywłaszcza sobie sukcesu...
Jezus chce, aby grzesznik objawiał tajemnice królestwa...
Grzech nigdy nie jest przeszkodą - jest szansą do nawrócenia...
Nie jestem godny - ale Bóg mnie chce dla swoich spraw najważniejszych...

Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił... 

środa, 3 września 2014

Dzień po dniu

3 września 2014

Także innym miastom muszę głosić Dobrą Nowinę o królestwie Bożym, bo na to zostałem posłany...

Jezus jest posłany nie tylko do swoich Żydów...
Przyszedł, aby zbawić wszystkich bez wyjątku...
Nie można Go zatrzymać, nie można Go zawłaszczyć...
To my należymy do Niego, a On idzie dalej...

Idziemy za nim - jesteśmy przecież Jego uczniami...
On dziś głosi Ewangelię posługując się nami...
Kościół przecież ma misję w całym świecie...
Nikt nie może być wykluczony - Jezus kocha wszystkich...

Trzeba zaufać i dać się pochwycić Jego miłości...
On potrzebuje ciebie, aby dotrzeć do najdalszych...
On chce w twoim środowisku świecić tobą...
Oddaj Mu siebie i bądź misjonarzem aż po krańce ziemi...

wtorek, 2 września 2014

Dzień po dniu

2 września 2014

Słowo Jezusa było pełne mocy...

Słowo Twoje, Panie, dotyka mnie...
Przenika mnie, aż do głębi...
Jest światłem na mojej drodze...
Jest mocą do czynienia rzeczy wielkich...

Potrzebuję Twojego Słowa, Panie...
Mów, Panie, bo sługa Twój słucha...
Nie chcę pozwolić, aby Słowo upadło na ziemię...
Ciernie i chwasty nie mogą zagłuszyć Słowa...

Milcz i wyjdź z niego...

To Słowo jest poznaniem do głębi...
To Słowo uwalnia, oczyszcza, przywraca godność...
W ciszy i zasłuchaniu można przyjąć Słowo...
W Duchu Świętym Słowo staje się w nas Ciałem...

Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego.

poniedziałek, 1 września 2014

Dzień po dniu

1 września 2014

Duch Pański spoczywa na Mnie...

Jezus namaszczony Duchem Święty jest Chrystusem-Mesjaszem...
Posłany przez Ojca, zapowiadany przez proroków...
Przychodzi do swoich i objawia im swoje posłannictwo...
Ty też jesteś namaszczony i posłany jako misjonarz...

Przedłużeniem misji Jezusa jest misja Kościoła...
Nikt nie jest zwolniony, ani usprawiedliwiony...
Obdarowani miłością idziemy światło nieść ludziom...
Niech słowo daje życie, niech światło rozbłyśnie...

Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli...

Słowo stało się Ciałem - Jezus przyszedł...
Misja Jezusa dokonała się na krzyżu - Jezus żyje...
My ożywieni Jego krzyżem idziemy, aby spełniać słowo...
Słowo napotyka opór - ludzie odrzucają Jezusa i Kościół...

Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwali Go z miejsca, wyrzucili Go z miasta...