środa, 30 marca 2016

Dzień po dniu

30 marca 2016

Niech się weselą szukający Pana... 

A myśmy się spodziewali, że On wyzwoli Izraela...

Czego się spodziewasz w swoim życiu?...
Jakie rozczarowania ranią twoje serce?...
Ile smutku i goryczy jest w przegranej?...
Jaka pustka i ciemność jest w tobie?... 

Gdzie jest twój Jezus ukrzyżowany?...
Dlaczego jest pusty grób, a ty śpisz?...
Czy Jego słowo już nic nie znaczy?...
Ile jest lęku w tobie i milczenia niebios?...

Zostań z nami Panie - dobrze słuchać Ciebie...
Chcemy chleba, który łamiesz na drogach świata...
Otwórz moje oczy - chcę widzieć Ciebie...
Niech serce pała - bo Ty przychodzisz...

W tej samej godzinie zebrali się i wrócili do Jeruzalem...

Czasami media i niektóre środowiska intelektualne przekazują wyraźną nieufność wobec orędzia Kościoła oraz pewne rozczarowanie. W następstwie tego wielu pracujących w duszpasterstwie, chociaż się modli, to jednak pogłębia w sobie pewien rodzaj kompleksu niższości, prowadzący ich do relatywizowania lub ukrywania swojej chrześcijańskiej tożsamości i przekonań. Tworzy się wtedy błędne koło, ponieważ w ten sposób nie są zadowoleni z tego, kim są i z tego, co robią, nie utożsamiają się z misją ewangelizacyjną, a to osłabia zaangażowanie. Kończy się to tym, że tłumią radość z misji w pewnego rodzaju obsesji, by być jak wszyscy inni i mieć to, co mają inni. W ten sposób zadanie ewangelizacji jest prowadzone na siłę i poświęcają mu niewielki wysiłek i ograniczony czas.
Evangelii gaudium 79   

wtorek, 29 marca 2016

Dzień po dniu

29 marca 2016

Pełna jest ziemia łaskawości Pana...
   
Ratujcie się spośród tego przewrotnego pokolenia...

Tylko nawrócenie i wiara w Jezusa jest ocaleniem...
Szukaj Boga - On szuka ciebie, stoi u twoich drzwi...
Pozwól Mu kochać ciebie - kochaj Go Jego miłością...
Wejdź do wspólnoty Jego uczniów - tam jest Jezus...

Panie, jeśli ty Go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie Go położyłeś, a ja Go zabiorę...   

poniedziałek, 28 marca 2016

Dzień po dniu

28 marca 2016

Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem...

Nie bójcie się!
Idźcie i oznajmijcie moim braciom...

Dziś dużo rozmawiamy o islamie w Europie i terroryzmie... 
Jest lęk i przygnębienie - jakby osuwamy się z lawiną...
Jaka przyszłość naszego świata gdy fala uchodźców zalewa...
Co będzie? - gdy ludzie są zaślepieni autonomią wobec Boga...

Czy potrafimy być miłosierni i obronić podwoje wiary?...
Jak przyjąć ludzi - uchodźców i obronić się przed katastrofą...
Jak zrozumieć tajemnicę śmierci i zmartwychwstania dziś?...
Jaka perspektywa, jaka nadzieja jest w nas dziś w Polsce...

Tego Jezusa wskrzesił Bóg, a my wszyscy jesteśmy tego świadkami... 

wejdź www.1050mszy.pl i zrób coś......
 
   

niedziela, 27 marca 2016

Dzień po dniu

27 marca 2016

WIELKA NIEDZIELA 

Kamień odrzucony przez budujących
stał się kamieniem węgielnym.
Stało się to przez Pana
i cudem jest w naszych oczach.

Dzień zwycięstwa Jezusa nad śmiercią...
Zrodzeni do żywej nadziei - radość niegasnąca...
Krzyż dla nas stał się bramą do pełni życia...
Jesteśmy wyzwoleni do miłości i przymierza...

Dziękuję, że mnie cudownie stworzyłeś...
Godne podziwu są Twoje dzieła... 

Nie uciekajmy przed zmartwychwstaniem Jezusa, nigdy nie uważajmy się zwyciężonych, niezależnie od tego, co się dzieje. Nic nie może być większe od Jego życia, które pozwala nam iść naprzód...
Franciszek papa

Jestem głęboko przekonany, że Polska ma wielką misję względem Europy. Jest to trudna misja, bo ta misja idzie pod prąd powszechnym nurtom panującym na Zachodzie. Zachód chce osiągnąć pełną autonomię wobec Boga, a Polska musi to zwalczyć i powiedzieć: jesteśmy niczym bez Boga. Bez Boga każdy z nas jest niczym, bo bez Boga przypominamy drzewo z odciętymi korzeniami. A drzewo, które jest pozbawione korzeni, umiera.
Kard. Robert Sarah 

 

sobota, 26 marca 2016

Dzień po dniu

26 marca 2016

WIELKA SOBOTA 

Chodźcie, powróćmy do Pana...

Wielka sobota to dzień grobu Jezusa...
Ludzie odwiedzają kościoły...
Adorują Jezusa złożonego w grobie...
Wszyscy święcą jedzenie świąteczne...

Oczekujemy na noc - 
To będzie WIELKA NOC...
Jezus zmartwychwstanie...
To wielkie zwycięstwo...

I w życiu i śmierci należymy do Pana...

 Istnieją chrześcijanie, którzy zdają się żyć Wielkim Postem bez Wielkanocy...
Nie uciekajmy przed zmartwychwstaniem Jezusa, nigdy nie uważajmy się za zwyciężonych, niezależnie od tego, co się dzieje. Nic nie może być większe od Jego życia, które pozwala nam iść naprzód...  
Franciszek papa 

piątek, 25 marca 2016

Dzień po dniu

25 marca 2016

WIEKI PIĄTEK 

Ojcze, w Twe ręce składam ducha mego...

Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy doznali miłosierdzia i znaleźli łaskę pomocy w stosownej chwili...

Stajemy przy Tobie, Jezu - na Golgocie...
Dotykamy Twojego Krzyża - to Drzewo Życia...
Chcemy zanurzyć się w miłosierdziu Ojca...
Twoja męka i śmierć obdarza nas życiem...

Wpatrujemy się w Twoje umęczone Oblicze...
Dotykamy Twoich Ran - w nich jest uzdrowienie...
Twój przebity bok jest dla nas bramą nieba...
Twoje Ciało zranione i ubiczowane jest raną świata...

Twoja miłość, Panie Jezu, doszła do szczytu nieskończoności...
Twoja ofiara życia jest darem dla umęczonej ludzkości...
Chcemy przyjąć dar Twojej miłości - iść Twoim śladem...
Chcemy przyjąć, aby oddać się Ojcu i zagubionemu człowiekowi...

Dla nas Chrystus stał się posłuszny aż do śmierci, 
i to śmierci krzyżowej.
Dlatego Bóg wywyższył Go nad wszystko
i darował Mu imię ponad wszelkie imię...
   

czwartek, 24 marca 2016

Dzień po dniu

24 marca 2016

WIELKI CZWARTEK

Na wieki będę sławił łaski Pana...

Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił...

Namaściłeś mnie Panie i posłałeś...
Uczyniłeś mnie szafarzem zbawienia...
W moje ręce złożyłeś Swoje Ciało...
Posłałeś mnie do ludzi zagubionych...

Jestem Twoim sługą Boże mój...
Miłosierne oczy Twoje mnie ujrzały...
Podniosłeś mnie z dołu zagłady...
Wyniosłeś na szczyty swej misji...

Idę za Tobą Panie...
Jestem cały Twój...
Karmię się miłością...
Daje siebie cały...

Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście...   

środa, 23 marca 2016

Dzień po dniu

23 marca 2016

W Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie... 

Oto Pan Bóg mnie wspomaga. 
Któż mnie potępi?

Nie jesteś sam, Jezu - w męce i odrzuceniu...
Bóg jest z tobą - nie opuści cię i nie porzuci...
Idziemy za Tobą, Panie Jezu na mękę i krzyż...
Prowadzisz nas do chwały zmartwychwstania...

Witaj, nasz Królu, posłuszny woli Ojca,
jak cichego baranka na zabicie 
zaprowadzono Ciebie na ukrzyżowanie...
   

wtorek, 22 marca 2016

Dzień po dniu

22 marca 2016

Będę wysławiał Twoją sprawiedliwość... 

Ty jesteś Sługą moim, Izraelu, w tobie się rozsławię...

Jezus posłany przez Ojca jest Sługą Boga...
Przychodzi w posłuszeństwie na świat..  
Realizuje zbawienie przez śmierć na krzyżu...
Posyła uczniów, aby nieśli światło wiary...

Jesteś sługą Boga - jesteś posłany do ludzi... 
Masz kochać miłością Jezusa - służyć ludziom...
Jezus chce dotrzeć do każdego człowieka...
Ty jesteś posłany w mocy Ducha Świętego...

Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi...
  

poniedziałek, 21 marca 2016

Dzień po dniu

21 marca 2016

Pan moim światłem i zbawieniem moim... 

Nie złamie trzciny nadłamanej, nie zgasi ledwo tlejącego się knotka...

Bóg jest dobry - pochyla się nad naszą niedolą...
Nie syci się ludzką słabością - nie spisuje naszych błędów...
Grzech nie przeraża Boga - tylko nas rani i poniża...
Bóg jest zawsze blisko - podtrzymuje nas i podnosi...

Jezus jest posłany do nas - przynosi prawo miłości...
Ofiarował się za nas - buduje przymierze pokoju...
Jego Duch namaszcza nas - prowadzi w misji zbawienia...
Otwiera oczy, wyprowadza na wolność, daje nowość życia...

Ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów...
 

 

piątek, 11 marca 2016

wtorek, 8 marca 2016

Dzień po dniu

8 marca 2016

Pan Bóg Zastępów jest dla nas obroną... 

Woda wypływała spod prawej ściany świątyni...

Bez wody nie można żyć - mam wielkie pragnienie...
Woda Życia wypływa z Serca Jezusa i ożycia wszystko...
Przychodzimy do studni, aby czerpać i zanieść spragnionym...
Woda Jezusa obmywa nas - ożywia i rozpala miłością...

Panie, nie mam człowieka, aby mnie wprowadził do sadzawki, gdy nastąpi poruszenie wody...