środa, 28 lutego 2018

Dzień po dniu

28 lutego 2018

Wybaw mnie, Panie, w swoim miłosierdziu...

Usłysz mnie, Panie, i słuchaj głosu moich przeciwników...

Mam pragnienia, chcę być wyżej niż jestem...
Szczęście moje - mieć władzę i znaczenie...
Oto przeciwnicy moi chcą mnie zniszczyć...
Jezus przychodzi - sługa mojego zbawienia... 

Nie wiecie, o co prosicie...  

wtorek, 27 lutego 2018

Dzień po dniu

27 lutego 2018

Temu, kto prawy, ukażę zbawienie...

Obmyjcie się i oczyśćcie! 
Usuńcie zło uczynków waszych sprzed moich oczu!...

Wszyscy jesteśmy grzesznikami - potrzebujemy oczyszczenia...
Uznać zło uczynków, myśli i słów - prosić o przebaczenie...
Uniżyć się przed Bogiem - jestem Jego dzieckiem umiłowanym...
Pokora otwiera na miłość i przebaczenie, którego potrzebujemy... 

Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony...  

poniedziałek, 26 lutego 2018

Dzień po dniu

26 lutego 2018

Nie czyń nam, Panie, według naszych grzechów...

Zgrzeszyliśmy, zbłądziliśmy, popełniliśmy nieprawość i zbuntowaliśmy się, odstąpiliśmy od Twoich przykazań...

Uznaj swój grzech - to początek nawrócenia...
Żal za grzechy - to warunek dobrej spowiedzi...
Twój Bóg jest naprawdę miłosiernym Ojcem...
Nawróć się - bądź znakiem miłosierdzia dziś...

Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny...

niedziela, 25 lutego 2018

Dzień po dniu

25 lutego 2018

W krainie życia będę widział Boga...

Oto jestem...

Jestem Twoim dzieckiem - wszystko moje jest Twoje...
Moje życie jest drogą - bezpiecznie być z Tobą, Panie...
Chcę być Tobie posłuszny - wiem, że jesteś miłością...
Nie wszystko mogę zrozumieć - jestem Ci posłuszny...

Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam...

To ważne - jesteś blisko, stoisz po mojej stronie...
Jesteś moim pasterzem - prowadzisz mnie, Panie...
Ukazujesz mi swoją boską Twarz - Jezu jesteś...
Dobrze mi być z Tobą - jesteś moim Przyjacielem...

To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie...

sobota, 24 lutego 2018

Dzień po dniu

24 lutego 2018

Błogosławieni słuchający Pana...

Miłujcie waszych nieprzyjaciół...

Miłość prawdziwa wychodzi poza siebie - sięga dalej...
Nie jest ekonomiczna - nie kalkuluje się w interesach...
Zapomina o sobie - ponosi straty - jest zawsze pokorna...
Jest dobrem, które rodzi się w nas i zawsze dalej się daje...

Miłość nie jest nasza - jesteśmy nią obdarowani...
Bóg jest dobry i daje się nam nieustanie - to miłość...
On kocha nas w sposób niepojęty - jest zawsze blisko...
Jest naszym życiem i wszystkim - kochamy, bo On jest...

Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski...

piątek, 23 lutego 2018

Dzień po dniu

23 lutego 2018

Gdy grzechy wspomnisz, któż się z nas ostoi...

Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa...

Sprawiedliwość jest podstawą naszej prawości...
Prawo nie jest dla formalnego zastosowania...
Sięga głębi intencji działania w naszym życiu...
Nawrócenie to dogłębne podążania drogą prawa...

Nie wyjdzie stamtąd, dopóki nie zwróci ostatniego grosza...

czwartek, 22 lutego 2018

Dzień po dniu

22 lutego 2018

Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego...

Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego...

Jezus - kim jest dla mnie, jakie ma znaczenie...
Jak funkcjonuje wiara w mojej codzienności...
Powrót do Boga - czy to jest dziś możliwe...
Sama formalność wiary dziś mi nie wystarcza...

Jak odnaleźć cel i fundament swego życia...
Na kim stać gdy cierpienie wystukuje czas...
Jak w samotności znaleźć oparcie w upadku...
Czy jest sens walczyć o miłość, gdy jest grzech...

Ty jesteś Piotr - Opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół...

środa, 21 lutego 2018

Dzień po dniu

21 lutego 2018

Sercem skruszonym nie pogardzisz, Panie...

Wstań, idź do Niniwy, wielkiego miasta, i głoś jej upomnienie...

Jesteś jak Jonasz posłany do Niniwy...
Misja twa jest dziś żywa w twoim świecie...
Głoś katastrofę bez opamiętania...
Bądź znakiem Boga, który działa dziś...

To plemię jest plemieniem przewrotnym.
Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza...

wtorek, 20 lutego 2018

Dzień po dniu

20 lutego 2018

Bóg sprawiedliwych wyzwala z niewoli...

Słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do Mnie bezowocnie...

Mów do mnie, Panie - chwytam Twoje słowo...
Jest sieć - łowię ryby na głębi Twego królestwa...
Słucham Twego słowa - niech rośnie we mnie...
Miłość jest owocem modlitwy bycia z Tobą...

Modląc się, nie bądźcie gadatliwi jak poganie...

poniedziałek, 19 lutego 2018

Dzień po dniu

19 lutego 2018

Słowa Twe, Panie, są duchem i życiem...

Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz...

Świętość Boga jest pełnią miłości...
Bóg chce, abyś był do Niego podobny...
Służą ludziom ułomnym, Duch nas przemienia...
Rozpoznasz oblicze Boga w swoich rękach...


Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnie uczyniliście...

niedziela, 18 lutego 2018

Dzień po dniu

18 lutego 2018

Drogi Twe, Panie, to łaska i wierność...

Oto Ja zawieram przymierze z wami i z waszym potomstwem...

Jesteśmy Twoim przymierzem - obmyci Krwią Baranka...
Tak dokonałeś naszego ocalenia - z dna zagłady wydobyci...
Jesteś moim życiem, Jezu - moim zmartwychwstaniem...
Prowadzisz mnie przez pustynię świata do raju Domu Ojca...

Chrystus raz jeden umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić...

Ty wyszedłeś na pustynię, aby zniweczyć iluzję mojego szczęścia...
Byłeś kuszony, aby stanąć blisko mnie w walce, którą co dzień toczę...
Rozsypuje się w piasek pustyni mój złudny świat wielkich znaczeń...
Nadszedł czas konfrontacji bogów olimpu z górą błogosławieństw...

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię...

sobota, 17 lutego 2018

Dzień po dniu

17 lutego 2018

Naucz mnie chodzić drogą Twojej prawdy...

Pan cię zawsze prowadzić będzie, nasyci duszę Twoją na pustkowiach...

Idziemy za Tobą, Panie - grzech jest pośród nas...
Ty szukasz chorych - w ranach Twoich zdrowie...
Wzywasz po imieniu - nie gardzisz grzesznikiem...
Twój Duch nas przemienia - daje serce czyste...

Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają...

piątek, 16 lutego 2018

Dzień po dniu

16 lutego 2018

Sercem skruszonym nie pogardzisz, Panie...

Krzycz na całe gardło, nie przestawaj...

Wołam dziś i nikt mnie nie słucha...
Życie się rozpada - wróć do Pana...
Jezus pochwycony jest tu ze mną...
Wyjdź z grobu - post oczyszcza miłość...

Przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy będą pościć...

czwartek, 15 lutego 2018

Dzień po dniu

15 lutego 2018

Szczęśliwy człowiek, który ufa Panu...

Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście...

Jezus idzie ku śmierci - jest ofiara miłości...
Odrzucenie i podeptanie Boga, który kocha...
Wiara jest wyborem - decyzją drogi życia...
Jezus jest drogą - przez krzyż do życia...

Kto chce zachować swoje życie, straci je...

środa, 14 lutego 2018

Dzień po dniu

14 lutego 2018

Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni...

Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem...

Przychodzę dziś do Ciebie, mój Panie...
Otwieram moje serce i proszę przyjdź...
Ty jesteś zawsze blisko - pukasz do drzwi...
Moje nawrócenie serca - to Twoja miłość...

Oto teraz czas upragniony, oto teraz czas zbawienia...

Nowy czas dajesz mi - to pełnia Twojej miłości...
Nie mogę zmarnować czasu - Ty mnie nawiedzasz...
Modlitwa, post i jałmużna - z Tobą i dla Ciebie...
W ciszy i ukryciu idę za Tobą - Jezu ufam Tobie...

Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przez ludźmi...

wtorek, 13 lutego 2018

Dzień po dniu

13 lutego 2018

Błogosławiony, kogo Ty pouczasz...

Błogosławiony mąż, który oprze się pokusie...

Droga wiary jest walką - szatan nas kusi...
Z pomocą Pana odnosimy zwycięstwo...
Bóg jest dobry - daje nam dobre dary...
Bóg chce mieszkać w sercu człowieka...

Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego...

poniedziałek, 12 lutego 2018

Dzień po dniu

12 lutego 2018

Okaż nam litość, niech ożyję, Panie...

Za pełną radość poczytujcie sobie, bracia moi, ilekroć spadają na was różne doświadczenia...

Dziękuję Ci, Panie za trud choroby i słabość moją...
Ty jesteś blisko - wspierasz, gdy trzeba iść dalej...
Twój krzyż jest znakiem zwycięstwa - Panie...
Wiara dojrzewa w trudach zmagania z nędzą...

Czemu to plemię domaga się znaku...  

niedziela, 11 lutego 2018

Dzień po dniu

11 lutego 2018

Tyś mą ucieczką i moją radością...

Wszystko na chwałę Bożą czyńcie...

Człowiek jest, aby oddawał dziś chwałę Bogu...
Wszystko jest potrzebne - na swoim miejscu...
Pan uwalnia od demonów - abyś żył w pełni...
Dotknij mnie Panie - potrzebuję dziś Ciebie...

Chcę, bądź oczyszczony...

sobota, 10 lutego 2018

Dzień po dniu

10 lutego 2018

Pamiętaj o nas i przyjdź nam z pomocą...

Nie samym chlebem żyje człowiek,
lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych...

Wszyscy jesteśmy głodni chleba...
Jezus jest Chlebem - daje się nam...
Cud rozmnożenia dzieje się wciąż...
Eucharystia jest cudem miłości Boga...

A wziąwszy siedem chlebów, odmówił dziękczynienie, połamał i dawał uczniom, aby je podawali...

piątek, 9 lutego 2018

Dzień po dniu

9 lutego 2018

Ja jestem Bogiem, słuchaj mego głosu...

Otwórz, Panie, nasze serca, abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego...

Zło nas przestrasza - zamykamy się wewnętrznie...
Głuchota i niemota - to stan naszego życia dziś...
Bóg pierwszy otwiera - przychodzi dziś do nas...
Otwiera twoje serce - uwierz miłości - słuchaj...

Jesteś, aby głosić chwałę Pana i opowiadać dziwy...
Słuchaj Pana - Jego słowo ożywia i budzi nadzieję...
Otwórz serce - pokochaj brata, siostrę - jest miłość...
Nie lękaj się - nie stracisz dając to, co otrzymałeś...

Dobrze wszystko uczynił, nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę...czwartek, 8 lutego 2018

Dzień po dniu

8 lutego 2018

Pamiętaj o nas i przyjdź nam z pomocą...

Przyjmijcie w duchu łagodności zaszczepione w was słowo, które ma moc zbawić dusze wasze...

Twoje Słowo, Panie, jest światłem i życiem...
Ukazuje nam Twoją miłość, która zbawia i leczy...
Jest jak ziarno, które pada w glebę mego serca...
Przemienia mnie od środka - jest lampą na drodze...

Tak, Panie, lecz i szczenięta pod stołem jedzą okruszyny po dzieciach...   

środa, 7 lutego 2018

Dzień po dniu

7 lutego 2018

Słowa mądrości głosi sprawiedliwy...

Słowo Twoje, Panie, jest prawdą, uświęć nas w prawdzie...

Ty ukazujesz nam prawdę - objawiasz nam Ojca...
Poznajemy twoją miłość - ufamy Tobie, Panie...
Otwierają się nasze oczy na świat i człowieka...
Wszystko jest dziełem Twojej, Panie, mądrości...

Jest prawda o grzechu i przewrotności człowieka...
Jest w nas zepsucie - oddalamy się od Ciebie, Boże...
Serce człowieka jest jaskinią zbójców - to ciemność...
Ty, Jezu, przyszedłeś na świat, aby nas zbawić... 

Co wychodzi z człowieka, to czyni go nieczystym... wtorek, 6 lutego 2018

Dzień po dniu

6 lutego 2018

Jak miła, Panie, jest świątynia Twoja...

Czy jednak naprawdę zamieszka Bóg na ziemi...

Niepojęty Bóg jednak zamieszkał pośród nas...
Stał się człowiekiem - przyjął ludzkie ciało...
Dziś jest z nami Pan w Hostii - Chleb z nieba...
Oddajmy cześć Panu ustami i czystym sercem...

Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie...

poniedziałek, 5 lutego 2018

Dzień po dniu

5 lutego 2018

Wyrusz, o Panie, na miejsce spocznienia...

Jezus głosił Ewangelię o królestwie
i leczył wszystkie choroby wśród ludu...

Potrzebujemy Panie Jezu uzdrowienia...
Jesteśmy chorzy na ciele i na duchu...
Przyjdź Panie i dotykaj naszych ran...
Tylko Ty jesteś naszym uzdrowieniem...

A wszyscy, którzy się Go dotknęli, odzyskiwali zdrowie...

niedziela, 4 lutego 2018

Dzień po dniu

4 lutego 2018

Panie, Ty leczysz złamanych na duchu...

Biada mi bowiem, gdybym nie głosił Ewangelii...

Idziemy dalej głosić i czynić Ewangelię...
Dotykać chorych, wyprowadzać z grobu...
Misja jest dzisiaj ciągle żywa - świat tonie...
Jest wciąż wielka rzesza ludzi zagubionych...

Ukazywać światu prawdziwe oblicze Boga...
Wyzwalać z grzechu ludzi upadłych na duchu...
Jezus dziś puka do serc pośród ciemności...
Duch namaszcza nowych świadków Boga...

Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo po to wyszedłem...

sobota, 3 lutego 2018

Dzień po dniu

3 lutego 2018

Naucz mnie, Panie, mądrych ustaw swoich...

Proś o to, co mam ci dać...

Czego ci potrzeba - czego dziś szukasz...
Jaka niemoc trawi twoje nędzne życie...
Ojciec daje Ducha tym, którzy proszą...
Niech rozpali miłość w twoim sercu...

Pójdźcie wy sami osobno na pustkowie i wypocznijcie nieco...

piątek, 2 lutego 2018

Dzień po dniu

2 lutego 2018

Pan Bóg Zastępów, On jest Królem chwały...

Oto Ja wyślę anioła mego, aby przygotował drogę przede Mną...


Twój Anioł Cię poprzedza - Ty idziesz za nim...
Świątynia mego serca wypełnia się Twą chwalą...
Twój Duch jest mi natchnieniem - daje poznanie...
Ujrzałem Ciebie, Panie - mogę iść już do Ojca...

Duch Święty spoczywał na nim...
Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni...


czwartek, 1 lutego 2018

Dzień po dniu

1 lutego 2018

Ty, Panie Boże, panujesz nad wszystkim...

Ty zaś bądź mocny i okaż się mężem!
Będziesz strzegł zarządzeń Pana, Boga twego...
aby ci się powiodło wszystko, co zamierzasz, i wszystko, czym się zajmiesz...

Ty, Panie, jesteś mocą w mej słabości...
Tobie oddaje swoje życie i zadania...
Twój Duch niech mnie dziś prowadzi...
Moc Ducha rozprasza ciemności zła...

Oni więc wyszli i wzywali do nawracania się. Wyrzucali też wiele złych duchów, a wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali...