czwartek, 28 lutego 2019

Dzień po dniu

28 lutego 2019

Szczęśliwy człowiek, który ufa Panu...

Nie odwlekaj nawrócenia do Pana ani nie odkładaj z dnia na dzień...

Czas jest krótki - Pan puka i czeka u twoich drzwi...
Otwórz swoje serce, przyjmij Miłość Emmanuela...
Jezus przychodzi do ciebie - jako Brat i Przyjaciel...
W Jego ranach jest twoje uzdrowienie - nie czekaj...

Miejcie sól w sobie i zachowujcie pokój między sobą...  

środa, 27 lutego 2019

Dzień po dniu

27 lutego 2019

Obfity pokój miłującym Prawo...

Mądrość wywyższa swych synów i ma pieczę nad tymi, którzy jej szukają. Kto ją miłuje, ten miłuje życie, a ci, którzy dla niej rano wstają, napełnią się weselem...

Szukaj nieustannie, bądź otwarty - wołaj Ducha Świętego...
Wiara przekracza nasze możliwości intelektualne - to dobrze...
Wchodzimy w obłok niewiedzy - tu mądrość rodzi dzieci...
Nie będziesz wolny od cierpienia - poznasz sens i znaczenie...

Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami...  

wtorek, 26 lutego 2019

Dzień po dniu

26 lutego 2019

Zaufaj Panu, On sam będzie działał...

Dziecko, jeśli masz zamiar służyć Panu, przygotuj swą duszę na doświadczenia...

Nie jest łatwa droga z Jezusem...
Są przeciwności - idziesz pod górę...
Zaufaj Panu - bądź wytrwały...
Radość, pokora i dziękczynienie...

Jeśli ktoś chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich...  

poniedziałek, 25 lutego 2019

Dzień po dniu

25 lutego 2019

Nakazy Pana są radością serca...

Cała mądrość od Pana pochodzi i z Nim jest na wieki...

Bez mojej wiary Bóg ma związane ręce...
Otwórz się, zaufaj, uwierz w dobroć Boga...
Pozwól się poprowadzić - On wszystko może...
Otwiera oczy serca - daje nowe widzenie...
 
Wszystko możliwe jest dla tego, kto wierzy...  

niedziela, 24 lutego 2019

Dzień po dniu

24 lutego 2019

Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia...

A jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak też nosić będziemy obraz Człowieka niebieskiego...

Jesteś pielgrzymem miłości - niech Duch prowadzi...
Tylko twa miłość pokona nawałnice zła wokoł ciebie...
Bóg jest dobry - zło zwyciężaj dobrem - odwagi...
Demona zazdrości pokonaj dobrocią przebaczenia...

Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą...
  

sobota, 23 lutego 2019

Dzień po dniu

23 lutego 2019

Będę wysławiał imię Twe na wieki...

Wiara jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy...

Jesteśmy z Tobą Jezu - blask Twój nas zachwyca...
Wiara nas prowadzi drogą, która idzie w zwyż...
Twój Duch rozpala miłość - Twe królestwo rośnie...
Jesteśmy zachwyceni Tobą - trzeba zejść na ziemię...

Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty; jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza...
  

piątek, 22 lutego 2019

Dzień po dniu

22 lutego 2019

Pan mym Pasterzem, nie brak mi niczego...

Kiedy zaś objawi się Najwyższy Pasterz, otrzymacie niewiędnący wieniec chwały...

Idziemy za Tobą, Jezu, drogą Twej miłości...
Twój Krzyż jest bramą nieba i drzewem życia...
Twoja wspólnota ma w sobie znamię Ducha...
Grzech jest w nas - miłosierdzie Twoje leczy...

Ty jesteś Piotr - Opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą...
  

czwartek, 21 lutego 2019

Dzień po dniu

21 lutego 2019

Bóg z wyżyn nieba spogląda na ziemię...

Łuk mój kładę na obłoki, aby był znakiem przymierza miedzy mną a ziemią...

Przymierze Krwi Jezusa znaczy nasze serca...
Ty jesteś w nas, Jezu - my jesteśmy w Tobie...
Dajesz nam nowe serce, oczy i nowe myślenie...
Krzyż nie jest katastrofą - naszym ocaleniem...

Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku... 

środa, 20 lutego 2019

Dzień po dniu

20 lutego 2019

Złożę Ci, Boże, ofiarę pochwalną...

Usposobienie człowieka jest złe już od młodości...

Otwórz me oczy, o Panie - dotykaj mnie...
Chcę widzieć Ciebie Jezu - oczyść mnie...
Jesteś miłością - Emmanuel -  Twa bliskość...
Mój grzech przybity do krzyża - wolność...

Obmyci wodą Ducha Świętego - idziemy...
Jesteśmy ludem świętych grzeszników...
Dajesz nam Panie nowe serce i nowe oczy...
Przymierze miłości zanurzeni w Duchu...

Zwilżył mu oczy śliną, położył na niego ręce...  

wtorek, 19 lutego 2019

Dzień po dniu

19 lutego 2019

Pan ześle pokój swojemu ludowi...

A gdy upłynęło siedem dni, wody potopu spadły na ziemię...

Zanurzam się w wodach Pana - będę żył...
Twoja woda niesie życie przez śmierć...
Krzyż Jezusa jest drzewem zwycięstwa...
Jezus pokonał śmierć - dał nam swe życie...

Uważajcie, strzeżcie się kwasu faryzeuszów i kwasu Heroda...  

poniedziałek, 18 lutego 2019

Dzień po dniu

18 lutego 2019

Składajcie Bogu dziękczynną ofiarę...

Nie wiem. Czyż jestem stróżem brata mego?...

Słuchaj - Pan mówi do ciebie - budzi się wiara...
Duch Święty czyni cię świątynią chwały Pana...
Jesteś odpowiedzialny za swego brata - to miłość...
Wciąż na świecie brat zabija brata - Jezus umarł...

Czemu to plemię domaga się znaku?...  

niedziela, 17 lutego 2019

Dzień po dniu

17 lutego 2019

Szczęśliwy człowiek, który ufa Panu...

Jest on podobny do drzewa zasadzonego nad wodą...

Szukacie szczęścia - gdzie można go znaleźć?...
Chcecie pełni życia - kupić chcą w markecie...
Świat was oszukał - zwiódł was na bezdroża...
Tylko Jezus jest życiem, szczęściem i nadzieją...

Biada wam, którzy się teraz śmiejecie...  

sobota, 16 lutego 2019

Dzień po dniu

16 lutego 2019

Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką...

Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę...

Chleb i miłość - to coś niezbędnego dziś...
Ty jesteś Panie miłością - jesteś chlebem...
Jest i nigdy nie zabraknie nam Eucharystii...
Woda miłości płynie ze źródła - Duch Święty...

A wziąwszy siedem chlebów, odmówił dziękczynienie, połamał i dawał uczniom, aby je podawali...
  

piątek, 15 lutego 2019

Dzień po dniu

15 lutego 2019

Szczęśliwy, komu odpuszczono grzechy...

Zerwała zatem z niego owoc, skosztowała i dała swemu mężowi, który był z nią, a on zjadł...

Jestem słaby, wszystko mnie boli, smutek w sercu...
Starość wchodzi w życie - patrzę z oddali na świat...
Chowam w jaskini swoich lęków - gdzie jest Pan...
Grzech rani i oddala - życie znika - ciemność wokół...

Jezus nie opuszcza - szuka i przychodzi dziś...
Daje się ukrzyżować, aby dać życie i ocalić...
Otwiera twoje oczy, serce - już słychać Słowo...
Jego miłość zapala ogień posłania - jest misja... 

Effatha, to znaczy: Otwórz się...  

czwartek, 14 lutego 2019

Dzień po dniu

14 lutego 2019

Idźcie i głoście światu Ewangelię...

Słowo Pańskie rozszerzało się po całym kraju...

Idziemy za Panem głosić Miłość Krzyża...
Duch nas umacnia - daje odwagę i zapał...
Radość jest w naszych sercach i nadzieja...
Nie lękamy się wrogów - Jezus jest nami... 

Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki...  

środa, 13 lutego 2019

Dzień po dniu

13 lutego 2019

Chwal i błogosław, duszo moja, Pana...

Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia...

Kim jestem Panie - gdzie jest moja miłość?...
Jestem rozsypany - śmierć patrzy mi w oczy...
Dla nieśmiertelności mnie stworzyłeś - żyję!...
Nieczystość mego serca dziś mnie powala...

Co wychodzi z człowieka, to czyni go nieczystym...  

wtorek, 12 lutego 2019

Dzień po dniu

12 lutego 2019

Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie!...

Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam...

Stworzeni z miłości są obrazem Boga...
Powołani, aby wielbić sercem i głosić...
Dobra Nowina głoszona budzi miłość...
Chwała Pana wypełnia serca uczniów...

Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie...  

poniedziałek, 11 lutego 2019

Dzień po dniu

11 lutego 2019

Radością Pana dzieła, które stworzył...

Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię...
A widział Bóg, że były dobre...

Dziękuję Ci, Panie - wszystko jest od Ciebie...
Dotknij mnie - w Twoich ranach moje zdrowie...
Jesteś dobrym Bogiem - Ciebie chce wychwalać...
Twoja miłość jest we wszystkim - Jezu ufam Tobie...

A wszyscy, którzy się Go dotknęli, odzyskiwali zdrowie...  

sobota, 9 lutego 2019

Dzień po dniu

9 lutego 2019

Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego...

Bądźcie posłuszni waszym przełożonym i bądźcie im ulegli, ponieważ oni czuwają nad duszami waszymi i muszą zdać z tego sprawę...

Jak zrozumieć dziś człowieka - idzie po omacku...
Kim jest - czemu ucieka w samotność ciemności...
Zewnętrznie jest nietypowy - w sercu jest pusty...
Szuka Boga - nie wie gdzie - zmęczony i smutny...

Pójdźcie wy sami osobno na pustkowie i wypocznijcie nieco...  

piątek, 8 lutego 2019

Dzień po dniu

10 lutego 2019

Wobec aniołów psalm zaśpiewam Panu...

Biada mi! Jestem zgubiony! wszak jestem mężem o nieczystych wargach...

Wchodzisz, Panie, dziś do mojej łodzi...
Pochwyciłeś mnie i posłałeś do świata...
Na głębię wypływam - zarzucam sieci...
Cud miłości w sieciach - chwała Panu...

Wyjdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiekiem grzesznym...  

Dzień po dniu

8 lutego 2019

Pan moim światłem i zbawieniem moim...

Niech trwa w was braterska miłość...
Nie zapominajcie też o gościnności...

Bądź odważny i czysty - świadek prawdy i miłości...
Nie myśl o sobie - korzyści materialne odłóż na bok...
Bóg nagradza bezinteresownych - zaufaj dziś Panu...
Prawdę głoś z miłością, nawet za cenę utraty życia...

Nie wolno ci mieć żony twego brata...  

 

czwartek, 7 lutego 2019

Dzień po dniu

7 lutego 2019

W swojej świątyni łaskę okazałeś...

Zaczął rozsyłać ich po dwóch... 
Dał im też władzę nad duchami nieczystymi...

Jestem tu, bo mnie wybrałeś...
Twój Duch mnie namaścił...
Dotykać chorych, uzdrawiać...
Głosić miłość - czystość serc...

Oni więc wyszli i wzywali do nawracania się... 
Wyrzucali też wiele złych duchów, a wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali...
  

środa, 6 lutego 2019

Dzień po dniu

6 lutego 2019

Bóg jest łaskawy dla swoich czcicieli...

Trwajcie w karności!
Bóg obchodzi się z wami jak z dziećmi...

Trzeba się zmobilizował - otworzyć na Słowo Życia...
Pokonać opór w sercu - zaufać miłości dobrego Boga...
Bóg jest naszym Ojcem - chce naszego dobra i pełni...
Wyszli od Boga - pielgrzymujemy do Domu Ojca...

Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony...
  

wtorek, 5 lutego 2019

Dzień po dniu

5 lutego 2019

Chwalić Cię będą, którzy Cię szukają...

Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala...

Wiara jest drogą pod górę - idź za Jezusem...
Walka i rozeznanie - dzielić się dziś miłością...
Kto jest kim - jakiego ducha dziś słuchamy...
Dojdziemy do Ojca - patrz dziś na Jezusa...

Abyśmy nie ustawali, złamani na duchu...  

poniedziałek, 4 lutego 2019

Dzień po dniu

4 lutego 2019

Bądźcie odważni, ufający Panu...

Wielki prorok powstał między nami i Bóg nawiedził lud swój...

Jesteśmy w drodze - przeprawiamy się na drugi brzeg...
Niespodzianki są wciąż darem i wyzwaniem dla nas...
Pan przychodzi do jaskini mego grobu - abym wyszedł...
Daje mi nowe serce, nowe oczy - posyła, aby się dziwili...

Wracaj do domu, do swoich, i opowiedz im wszystko, co Pan ci uczynił i jak ulitował się nad tobą...
  

niedziela, 3 lutego 2019

Dzień po dniu

3 lutego 2019

Będę wysławiał pomoc Twoją, Panie...

Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię, nim przyszedłeś na świat, poświęciłem cię, prorokiem dla narodów ustanowiłem cię...

Wybrałeś mnie, Panie i pochwyciłeś w Twej miłości...
Słowo Twoje staje się rzeczywistością mego życia...
Twoja miłość rozlana w moim sercu jest moją radością...
Wszystko przemija - pascha dokonuje - nadzieja spełnia...

Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość - te trzy: największa z nich jednak jest miłość...  

sobota, 2 lutego 2019

Dzień po dniu

2 lutego 2019

Pan Bóg Zastępów, On jest Królem chwały...

Nagle przybędzie do swej świątyni Pan, którego wy oczekujecie...

Przychodzisz, Panie, mimo drzwi zamkniętych...
Szukamy Ciebie po omacku w ciemności świata...
Twój Duch nas naprowadza, aby spotkać Ciebie...
W natchnieniu rozpoznajemy Twoje przyjście...

Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni...  

piątek, 1 lutego 2019

Dzień po dniu

1 lutego 2019

Zbawienie prawych pochodzi od Pana...

Nie wyzbywajcie się więc waszej ufności, która znajduje wielką odpłatę. 
Potrzebujecie bowiem wytrwałości, abyście po wypełnieniu woli Bożej dostąpili spełnienia obietnicy...

Jest ziarno życia i miłości w twoim sercu...
Rośnie drzewo królestwa - miłość zakwitnie...
Trwaj na drodze - wszystko wokół płonie...
Spełni się nadzieja - dom Ojca przed tobą...

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom...