czwartek, 19 września 2013

Dzień po dniu

19 września 2013

Twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju.

Ile miłości trzeba mieć, aby wydobyć sie z dołu zagłady?
Jaki motyw serca trzeba posiąść, aby doświadczyć ocalenia?
Jak uwierzyć, aby zostać uzdrowionym?

Kobieta namaszcza stopy Jezusa...
Szymon osądza kobietę i powątpiewa o Jezusie...
Jezus przebacza i uzdrawia - objawia potęgę miłości...
A gdzie jestem ja?

Jak oceniam ludzi wokół mnie...
Czego oczekuję od Jezusa...
Czy jestem Szymonem czy ową kobietą...


środa, 18 września 2013

Dzień po dniu

18 września 2013

Czemuście Mnie szukali?
Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?

Jakie są kierunki twoich dróg?
Kto cię wzywa i za kim idziesz?
Jakie motywy określają twoje działania?
Do kogo należysz?

Jezus miał ojca Józefa i matkę Maryję...
Był z nimi, ale wiedział kim jest i kto jest Jego Ojcem...
Gdy zaginął w drodze do domu wiedział dlaczego...
Jeśli chcesz iść drogą Ojca musisz zaginąć...
Nie rodzice projektują twoje życie...
Ojciec dał ci życie i jest droga, którą masz iść...

Stanisław Kostka porzucił przywileje swojego domu, aby iść drogą Jezusa...
Wielu jest takich, którzy to czynią, bo usłyszeli wezwanie...
Ojciec jest ponad uwarunkowaniami rodzinnymi...
Trzeba iść za wewnętrznym głosem Pana...

wtorek, 17 września 2013

Dzień po dniu

17 września 2013

Młodzieńcze, tobie mówię, wstań...

Potrzebujemy wszyscy przebudzenia...
Żyjemy niby, ale jesteśmy martwi...
Dbamy o fizyczność, ale duch zamiera...
Przebywamy w salonach, a leżymy na marach pogrzebowych...
Ja jestem Życiem i Zmartwychwstaniem - mówi Jezus...

Przyjdź do mnie, Panie, i obudź mnie...
Daj mi życie i przywróć nadzieję...
Wyprowadź mnie z labiryntu mojego grobu...
 Nasyć mnie swoją Miłością...

Wielki prorok powstał wśród nas i Bóg łaskawie nawiedził lud swój.

Dzień po dniu

16 września 2013

...by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy...

Pragnienie Boga to miłość, która ogarnia nas i szuka, gdy błądzimy...
Bóg nie chce naszej zguby...
Posyła Syna, aby zbawić wszystkich...
Chce, aby każdy człowiek przyjął dar zbawienia...
Dlatego jest misja ewangelizacyjna...
Ona prowadzi do spotkania z Jezusem...
Otwarcie się z ufnością i przyjęcie daru zbawienia...

Dlatego chrześcijanie mają się modlić za rządzących...
Zamiast ich krytykować i przeklinać - modlić się...
Modlitwa ma moc przemiany serc...
Co, którzy władzę sprawują są w wielkim niebezpieczeństwie...
Szatan chce zatracić ich dusze i wprowadza ich na drogę zła...
Modlitwa jest przeciwstawieniem się mocy zła i wylaniem Ducha Świętego...
Aby dobrze rządzić trzeba kochać naród i mieć serce pokorne...

niedziela, 15 września 2013

Dzień po dniu

15 września 2013

Chrystus Jezus przyszedł na świat zbawić grzeszników, spośród których ja jestem pierwszy.
...Uznał mnie za godnego wiary, skoro przeznaczył do posługi mnie, ongiś bluźniercę, prześladowcę i oszczercę.

Jezus zbawił świat, a dar spotkania z Nim odradza człowieka...
Wyprowadza nas z krainy śmierci do życia i misji...
Chce, aby radość miłosierdzia rozprzestrzeniała się w świecie...
Ukazuje nam oblicze Boga, który jest miłosiernym Ojcem...
Powołuje nas, abyśmy radość Boga ukazywali tym, którzy lękają się kary i potępienia...

Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła...
A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go...

Co jest radością Boga?
 Przebaczenie.
 Radością Boga jest przebaczenie!
 To radość pasterza, który odnajduje swoją owcę;
 radość kobiety, która znajduje swoją monetę;
 to radość ojca, który ponownie przyjmuje w domu syna, który się zagubił, był jak umarły, a powrócił do życia.
 Jest tutaj cała Ewangelia, całe chrześcijaństwo!
 Ale zauważcie – to nie jest uczucie, to nie jest ideologizowanie dobra!
 Wręcz przeciwnie, miłosierdzie jest prawdziwą siłą, która może ocalić człowieka i świat z „raka” jakim jest grzech, zło moralne, duchowe.
 Tylko miłość wypełnia pustki, negatywne otchłanie, jakie zło otwiera w sercach i w historii.

Jezus jest cały miłosierdziem, cały miłością: jest Bogiem, który stał się człowiekiem. Każdy z nas jest ową owcą zagubioną, tą utraconą monetą. Każdy z nas jest owym synem, który zmarnował swoją wolność idąc za fałszywymi bożkami, iluzjami szczęścia i wszystko utracił. Ale Bóg o nas nie zapomina, Ojciec nigdy nas nie opuszcza. Szanuje naszą wolność, ale zawsze pozostaje wierny. A kiedy do Niego powrócimy, wita nas jak synów w swoim domu, bo nigdy, nawet na chwilę, nie przestał nas z miłością oczekiwać. A jego serce cieszy się z powodu każdego dziecka, które powraca.

Na czym polega niebezpieczeństwo?
 Że zakładamy, iż jesteśmy sprawiedliwi; że osądzamy innych. Osądzamy też Boga, ponieważ uważamy, że powinien ukarać grzeszników, skazać ich na śmierć, a nie przebaczać. Wtedy właśnie narażamy się na to, że będziemy poza domem Ojca! Podobnie jak starszy brat z przypowieści, który zamiast być zadowolony, bo powrócił jego brat, złości się na ojca, który go przyjął i wyprawia ucztę. Jeśli w naszym sercu nie ma miłosierdzia, radości przebaczenia, to nie jesteśmy w komunii z Bogiem, nawet jeśli będziemy przestrzegać wszystkich przykazań, bo to miłość zbawia, a nie tylko praktykowanie przykazań. To miłość Boga i bliźniego jest wypełnieniem wszystkich przykazań.
Jeżeli żyjemy według prawa: „oko za oko, ząb za ząb”, nie wyjdziemy ze spirali zła. Zły jest sprytny i łudzi nas, że możemy zbawić siebie i świat z naszą ludzką sprawiedliwością. W rzeczywistości tylko Boża sprawiedliwość może nas zbawić! A sprawiedliwość Boża objawia się na krzyżu. Krzyż jest osądem Boga wobec każdego z nas i wobec świata. Ale jak Bóg nas sądzi? Dając za nas swoje życie! Oto najwyższy akt sprawiedliwości, który pokonał raz na zawsze księcia tego świata. A ten najwyższy akt sprawiedliwości jest także miłosierdziem. Jezus wzywa nas wszystkich do podążania tą ścieżką: 
Franciszek papa

poniedziałek, 9 września 2013

Dzień po dniu

9 września 2013

Wyciągnij rękę...

Czym jest ręka i jak bardzo jest potrzebna człowiekowi...
Uschła prawa ręka to człowiek pozbawiony swojej godności i misji...
Zraniona ręka ogranicza mnie, ręka sparaliżowana czyni mnie inwalidą...

Jezus uzdrawia - przywraca godność człowieka i powołanie...
Bóg stwarza nas z miłości i powierza ważne zadania, które pełnimy...
Ręka prawa jest symbolem tej misji i zadań naszego przeznaczenia...

Iluż ludzi dziś jest sparaliżowanych wewnętrznie...
Żyją jakby bez zadania, niezdolni nie tylko do pracy....
Nie wiedzą jak mają  żyć i co mają robić...

Panie Jezu uzdrawiaj tych, którzy tak szukają pracy, aby jej nie znaleźć...
Dotykaj narzekających, uzależnionych, pretensjonalnych...
Oni tylko potrafią mieć żal do wszystkich - wszyscy są winni, że oni nie mają pracy...

Panie Jezu dotknij naszych rąk, aby były otwarte w dawaniu...
Aby pieniądz nie stał się miarą naszej pracy i demonem serca...
Daj nam wolność serca w służbie i bezinteresowność...
Wyprostuj nasze ręce i uzdrawiaj serca...

niedziela, 1 września 2013

Dzień po dniu

1 września 2013

Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony.

Wezwanie do pokory - bądź na swoim miejscu...
Musisz stanąć w prawdzie wobec Boga i siebie...
Abyś miał właściwy stosunek do ludzi...
Pokora jest fundamentem wiary i życia duchowego...

Pamiętaj, że jesteś tylko stworzeniem, a Bóg jest Stwórcą i Panem...
Wszystko otrzymałeś od Boga - nawet inteligencję i zdolności, którymi się chełpisz i myślisz, że są twoje...
Twoje życie jest kruche i na pewno niedługo umrzesz...
Pozostaną po tobie dobre uczynki miłości, skromność i dobra pamięć...
Jesteś aż człowiekiem - wyróżniasz się spośród wszystkich innych stworzeń...
Na obraz Boga stworzony, a to do czegoś zobowiązuje...
Jesteś dzieckiem Boga jak inni ludzie, którzy żyją wokół ciebie...
Bądź spokojny - nie jesteś lepszy od nich - wszyscy jesteśmy grzesznikami...
Rywalizacja niszczy ciebie - osądzasz innych i zamykasz w kręgu samotności...
Jednocześnie gnębi ciebie poczucie małej wartości...
Żyjesz i żyć będziesz, bo Jezus umarł na krzyżu za ciebie...
Bóg stworzył człowieka dla nieśmiertelności...
Życie zmienia się, ale się nie kończy...
U Ojca doświadczysz pełni życia i szczęśliwości...