czwartek, 5 lipca 2012

Dzień po dniu

5 lipca 2012


Ufaj synu, odpuszczają ci się twoje grzechy.


Grzech to niewola...
Grzech to oddalenie od Boga, który i tak jest blisko...
Grzech to choroba najcięższa, paskudna, śmiertelna...
Wszyscy zgrzeszyli, a gdzie grzech tam śmierć...

Jezus przyszedł jako niewinny Baranek...
On stał się grzechem, aby nas uzdrowić...
Został przebity za nasze grzechy...
Aby nas usprawiedliwić, wyzwolić i uczynić świętością - blaskiem chwały...

Dzięki Ci, Jezu...

środa, 4 lipca 2012

Dzień po dniu

4 lipca 2012


Wtedy całe miasto wyszło na spotkanie Jezusa; a gdy Go ujrzeli prosili, żeby odszedł z ich granic.


Jezus uwolnił opętanych od demonów...
Świnie potonęły w jeziorze...
Nie przyjęli Jezusa...
Obawiali się nowych strat...

Nazaret powątpiewał, a tu prosili, aby odszedł...
Tak bywa i dzisiaj...
Boimy się ryzyka...
Takie spotkanie może być ryzykowne...

Szukajcie dobra, a nie zła, abyście żyli.

wtorek, 3 lipca 2012

Dzień po dniu

3 lipca 2012


Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli...


Wiara to widzieć Niewidzialnego...
Wiara to otworzyć się na Miłość...
Wiara to umrzeć, aby żyć...

Spotkałem Jezusa, wszedł w moje życie, jest moim Panem i Zbawcą...
Podążam drogą Jezusa i walczę o Prawdę, którą jestem obdarowany...
Ta Prawda mnie wyzwala i uzdalnia do miłości...
Duch Prawdy sprawia, że wyrzekam się tego, co jest iluzją życia...

Wiara otwiera oczy...
Rozpoznaję Jezusa w Słowie Życia...
Rozpoznaję Jezusa w drugim człowieku...
Rozpoznaję Go w wydarzeniach...

Wiara jest zwycięstwem...
Wiarę trzeba głosić na dachach...
Trzeba pukać do drzwi...
Być świadkiem Niewidzialnego Przyjaciela, który jest blisko...
On pozwala pokonać opór i przejść na drugi brzeg...
Nowość życia i pustka, która zapełnia się miłością aż po brzegi...

Pan mój i Bóg mój

poniedziałek, 2 lipca 2012

Dzień po dniu

2 lipca 2012


Nauczycielu, pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz...


Panie, jestem gotowy na wszystko...
Ty mnie wołasz, jestem dla Ciebie...
Dziękuję Ci, że mnie pobudziłeś...
Ty dajesz pragnienie bycia z Tobą...
Ty pociągasz mnie więzami miłości...
Twoja przyjaźń jest wielkim wezwaniem...

Pójdź za Mną, a zostaw umarłym grzebanie ich umarłych...niedziela, 1 lipca 2012

Dzień po dniu

1 lipca 2012


Bóg nie uczynił śmierci i nie cieszy się ze zguby żyjących...
Śmierć weszła na świat przez zawiść diabła i doświadczają jej ci, którzy do niego należą.


 Bóg jest Panem życia i stworzył człowieka, aby żył...
dla nieśmiertelności...
Człowiek sprzeniewierzył się Bogu i wybrał śmierć, wszedł w sidła diabła...
Zerwane przymierze w raju jest utratą przywileju nieśmiertelności...
Jezus umiera na krzyżu i płaci dług człowieka...
Przywraca mu przywilej życia w obfitości - nieśmiertelność i chwała...
Uwierzyć w Jezusa znaczy przyjąć ŻYCIE...
Wejść na drogę Jezusa, który wskrzesza i uzdrawia...