poniedziałek, 30 maja 2011

Dzień po dniu

30 maja 2011

Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie.

Pocieszyciel został dany i ciągle przychodzi...
On oświeca i napełnia umysł zrozumieniem misterium miłości...
On jest odwagą i pokorą świadków...
On działa przez człowieka...
Powoduje skutek widzialny w sercu, które nawiedza...
Potrzebujemy Go wszyscy i dlatego wołamy - VENI...

Veni Sancte Spiritus

środa, 25 maja 2011

Dzień po dniu

25 maja 2011

Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać będę.

Trwanie w zjednoczeniu Jezus-uczeń jest istotą chrześcijaństwa...
Krzew winny i latorośle to obraz rzeczywistości Kościoła...
Tylko w takiej relacji możemy widzieć się jako wierzący chrześcijanie...
Jezus nas obdarowuje zbawieniem, przemianą serca, owocnością życia...
Chce, aby człowiek podjął wysiłek trwania - trwajcie we Mnie...

Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić.

Życie człowieka nie może być puste...
Chcemy przynosić owoc...
Bóg też chce, aby człowiek przynosił obfity owoc...
Trwanie w zjednoczeniu jest gwarancją owocności...
Bez Jezusa nic nie możemy uczynić...
Możemy dużo czynić i nic nie będzie... pusto...

Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni.

Nasze prośby będą wysłuchane, bo będą zgodne z wolą Pana...
O cokolwiek chcecie - proście, ale tylko wtedy gdy trwacie w Nim, a Jego słowo w nas...
Jego słowo jest wektorem, wyznacza kierunek miłości...
Proście, a będzie wam dane...

Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami.

poniedziałek, 23 maja 2011

Dzie po dniu

23 maja 2011

A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem.

Jezus zapowiada przyjście Ducha Świętego...
Jezus odchodzi - Inny przyjdzie po Nim...
Rozpocznie się nowy czas...
Duch Święty jest nauczycielem i źródłem objawienia dziś w nas...
Trzeba wydobyć ze wspomnień całą prawdę o Jezusie i Jego Królestwie...
Trzeba otworzyć się na prawdę, która wyzwala...
Trzeba z odwagą iść i głosić - Jezus jest Panem - aż po krańce ziemi...

Przyjdź Duchu Święty, rozpal ogień miłości w nas i ukaż nam oblicze Ojca

czwartek, 19 maja 2011

Dzień po dniu

19 maja 2011

Sługa nie jest większy od swego pana...
Wiedząc to będziecie błogosławieni, gdy według tego będziecie postępować...

Każdy na swoim miejscu, każdy niech będzie sobą - pan niech będzie panem, biskup biskupem, sługa sługą...
Pokora to prawda i tożsamość - jestem sobą i akceptuję to, że jestem tym, kim jestem...

Tak naprawdę wszyscy jesteśmy sługami Boga...
Wybrał nas i przeznaczył, abyśmy byli sługami Jego Miłości...
Abyśmy objawiali Jego Boskie Oblicze...

Takim sługą był Paweł, Barnaba, Tymoteusz i inni...
W Perge, Antiochii, Listrze, Koryncie - tam objawiali oblicze Boga...
Głosili, doświadczali odrzucenia, zakładali wspólnoty i szli dalej...

Tak jest dzisiaj - sługa nie jest większy od swego Pana...

środa, 18 maja 2011

Dzień po dniu

18 maja 2011

Ja przyszedłem na świat jako światło, aby każdy, kto we Mnie wierzy, nie pozostał w ciemności.

Bóg jest światłością, nie ma w Nim mroku, ani kłamstwa...
Trzeba wejść w krąg światła, które oświeca człowieka, aby żyć w prawdzie, która wyzwala...
Światło Bożej Miłości przenika ciemności i rozprasza...
Uczniowie Jezusa są apostołami światła, maja nieść poznanie Boga, który objawia się człowiekowi...

Wiara jest światłem duszy...
Wewnętrznie rozświetla mroki życia...
Światło Boga rozsiewa życie, które jest pełnią miłości...

wtorek, 17 maja 2011

Dzień po dniu

17 maja 2011

Moje owce słuchają mojego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne.
Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki.
Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich.
I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca.
Ja i Ojciec jedno jesteśmy.

Kościół jest wspólnotą Jezusa...
Wszyscy słuchamy Jego głosu i podążamy za Nim...
Jezus nas prowadzi do Ojca...
Jesteśmy bezpieczni w Jego rękach...
On daje nam pokój i bezpieczeństwo...
Bóg jest większy od wszystkich zagrożeń, zła i nieprzyjaciół...
Nie lękajcie się - chciejcie zawierzyć swoje życie Miłości...

W początkach były prześladowania...
Ale uczniowie dotarli do miast innych i głosili Jezusa...
Działy się znaki i cuda jak za czasu Jezusa...
Ludzie przyjmowali chrzest i wspólnota rosła...
Pozyskano wtedy wielką liczbę dla Pana...

poniedziałek, 16 maja 2011

Dzień po dniu

16 maja 2011

Upominam was, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście byli zgodni i by nie było wśród was rozłamów; byście byli jednego ducha i jednej myśli.

Jedność jest znakiem wiarygodności, jest świadectwem...
Mamy budować wspólnotę i troszczyć się o jedność...
Sercem wspólnoty jest przebaczenie, bo wszyscy jesteśmy grzeszni...
Różnorodność jest darem Boga - trzeba docenić bogactwo darów, nie zazdrościć...
Być współpracownikiem to dar pokornej miłości, tak bardzo dziś i zawsze potrzebny...

niedziela, 15 maja 2011

Dzień po dniu

15 maja 2011

To się Bogu podoba, jeżeli dobrze czynicie, a przetrzymacie cierpienia.

Cierpienie jest i powala człowieka i niszczy jego tkankę duszy...
Trudno jest zgodzić się na cierpienie, umieść ból...
Jezus podjął krzyż i przyjął cierpienie odrzucenia przez własny naród...
Podeptana Boska Miłość jest drogą naszego powołania...
Uczeń Chrystusa ma iść Jego drogą...

Do tego bowiem jesteście powołani.
Chrystus przecież również cierpiał za was i zostawił wam wzór, abyście szli za Nim Jego śladami.

Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości.

Jezus jest dobrym pasterzem...
Życie daje za owce...
Gromadzi nas we wspólnocie i ogarnia nas miłością i troską przez swoich uczniów-prezbiterów, biskupów i papieża...

piątek, 13 maja 2011

Dzień po dniu

13 maja 2011

Kto spożywa moje Ciało i pije Krew moją, trwa we Mnie, a Ja w nim.

Zjednoczenie przez Eucharystię...
Jezus we mnie, a ja w Nim...
To jest chyba najważniejsze...

Eucharystia sercem mojego życia...
Źródło i szczyt...


czwartek, 12 maja 2011

Dzień po dniu

12 maja 2011

Jam jest chleb życia...

Potrzebujemy tego chleba...
Bardziej niż czegokolwiek...

Ten chleb jest jak życie nasze codzienne doświadczane w trudzie i walce...
Jest źródłem życia, które nie zgaśnie...
Jest zarzewiem miłości, które jest potężniejsza niż śmierć...

Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata.

środa, 11 maja 2011

Dzień po dniu

11 maja 2011

Jest wolą Tego, który Mię posłał, abym ze wszystkiego, co Mi dał, niczego nie stracił...

Bóg nie chce stracić kogokolwiek...
Bóg chce, aby wszyscy byli zbawieni i doszli do poznania prawdy...

Człowiek błądzi, gubi się i zatraca...
Odrzuca Boga i brnie w grzech, zanurza się w ciemność i zapada w nicość...
Przerażające co dzieje się z ludźmi...
Jakie są relacje w środowisku pracy, ile nieżyczliwości, ile krzywdy...
Co się dzieje w naszych rodzinach...
Ilu jest uzależnionych od alkoholu, hazardu, erotomanii...

Wielka troska Jezusa - aby nikt nie zginął...
Jezus szuka...
Kościół ewangelizuje...

Kto wierzy w Syna ma życie wieczne...
Czy wierzysz?
Zawierzyć życie Jezusowi - Panu i Zbawcy...

wtorek, 10 maja 2011

Dzień po dniu

10 maja 2011

Ja jestem chleb życia.
Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie.

Jezus jest znakiem Boga, Jego czyny i słowa...
Ludzie ciągle oczekują znaku...
Jakiego dokonasz znaku, abyśmy go widzieli i Tobie uwierzyli?

Znakiem, który pozostawił nam Jezus jest Eucharystia...
On stał się chlebem i pozostał z nami po wsze czasy...
Ciągle dokonuje się cud rozmnożenia tego Chleba...
Nigdy tego Chleba nie zabraknie...

Pokora Boga, który oddaje się w nasze ręce...
Daje się łamać i jeść...
Zaspakaja najgłębsze pragnienia ludzi...
Jest pokarmem na życia wieczne...

Panie, dawaj nam zawsze tego chleba...

poniedziałek, 9 maja 2011

dzień po dniu

9 maja 2011

Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca.

Jezus jest dobrym pasterzem, życie swoje oddał za owce...
Jezus powołał mnie, abym był pasterzem...
Powierzył mi ludzi i troskę o ich zbawienie...

Dziś patrzę na biskupa Stanisława męczennika...
Odważny biskup, umiał władcę upomnieć w imię Jezusa...
Przypłacił życiem, oddał życie...

Czy dziś mamy takich biskupów...
Poprawność polityczna i układy wyznaczają profil osób...
A jednak...

Z powodu Ciebie zabijają nas przez cały dzień, uważają nas za owce przeznaczone na rzeź.
Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki Temu, który nas umiłował...

Na świecie ubywa ateistów - i to 300 każdego dnia...
Rośnie liczba chrześcijan - 80 tyś. dziennie...
Ekspansją religijną jest islam - dziennie przybywa ich 79 tyś.
Każdego dnia 270 chrześcijan oddaje życie za wiarę...
W ciągu ostatnich 10 lat Kościołowi przybył milion męczenników...

We wszystkim odnosimy pełne zwycięstwo...
Gdy ziarno umiera rośnie drzewo...


niedziela, 8 maja 2011

Dzień po dniu

8 maja 2011

Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił.

Droga do Emaus jest naszą drogą...
Ludzie idą smutni, zawiedzeni, rozczarowani...
Tak jak kiedyś uczniowie gdy zabrano Pana, osądzono i na śmierć wydano...
Wszystko stracone, oczekiwania legły w gruzach...
A myśmy się spodziewali...

Zapatrzeni w siebie, w swój ból i samotność idziemy w pustkę...
Nawet nie widzimy, że Jezus przybliża się do nas...
Jest blisko i wchodzi w naszą ciemność i pyta...

O nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia...
Nieskore są nasze serca, bo myśmy się tak bardzo spodziewali...
Nasze oczekiwania On powinien spełnić...
Nasze plany On powinien zrealizować...

Zostań z nami...

Zostań z nami, Żywe Słowo Ojca,
naucz nas słów i czynów pokoju:
pokoju dla ziemi uświęconej Twoją krwią
i przesiąkniętej krwią tylu niewinnych ofiar;
pokoju dla krajów Bliskiego Wschodu i Afryki,
gdzie nadal ciągu przelewa się tyle krwi;
pokoju dla całej ludzkości, której wciąż grozi
niebezpieczeństwo bratobójczych wojen.
Zostań z nami, Chlebie życia wiecznego,
łamany i dzielony pomiędzy współbiesiadników:
obdarz i nas siłą potrzebną do wielkodusznej solidarności
z rzeszami, które jeszcze dzisiaj
cierpią i umierają z nędzy i głodu,
są dziesiątkowane przez śmiercionośne epidemie,
czy padają ofiarą straszliwych klęsk naturalnych.
W mocy Twojego Zmartwychwstania
niech i oni staną się uczestnikami nowego życia.

Potrzebujemy Ciebie, zmartwychwstały Panie,
także i my, ludzie trzeciego tysiąclecia!
Zostań z nami teraz i po wszystkie czasy.
Spraw, by materialny postęp ludów
nigdy nie usunął w cień wartości duchowych,
które są duszą ich cywilizacji.
Prosimy Cię, wspieraj nas w drodze.
W Ciebie wierzymy, w Tobie pokładamy nadzieję,
bo Ty jeden masz słowa życia wiecznego (por.J6, 68).
Mane nobiscum, Domine! Alleluja! Jan Paweł II, Wielkanoc 2005

Wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im...
Wtedy otworzyły się im oczy i poznali Go...
Czy serce nie pałało w nas...

sobota, 7 maja 2011

Dzień po dniu

7 maja 2011

To Ja jestem, nie bójcie się.

Oto przychodzę do was pośród ciemności i wiatrów przeciwnych...
Przychodzę, gdy jesteście sami i bezradni...
Ale przychodzę też gdy wydaje sie wam, że wszystko możecie i niczego wam nie potrzeba...
Przychodzę jak zjawa, ale nie jestem zjawą...
Nie lękajcie się, niczego wam nie zabiorę...
Wolność jest przestrzenią miłości...
Światło Jego przenika największy mrok grzechu...
Jestem z tobą - zaufaj mi...
Gdy jestem z tobą już jesteśmy przy brzegu...

piątek, 6 maja 2011

dzień po dniu

6 maja 2011

Ja jestem drogą i prawdą i życiem.
Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie.

Jezus prowadzi nas we wspólnocie swoich uczniów przez świat do domu Ojca...
Podążamy za Nim w posłuszeństwie wiary...
W zaufaniu, bo On jest Przyjacielem i wiernym Bogiem...

Jezus jest drogą do prawdziwego życia...

czwartek, 5 maja 2011

Dzień po dniu

5 maja 2011

Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi.
Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa , którego straciliście, przybiwszy do krzyża.
Bóg wywyższył Go na prawicę swoją jako Władcę i Zbawiciela, aby dać Izraelowi nawrócenie i odpuszczenie grzechów.
Dajemy temu świadectwo my właśnie oraz Duch Święty, którego Bóg udzielił tym, którzy Mu są posłuszni.

Bóg jest pierwszy i nasze posłuszeństwo jest wyrazem wiary i zaufania...
Nigdy groźby ludzkie i perswazje nie mogą stanąć w poprzek drogi w relacji do Pana...
Odwaga apostołów jest z natchnienia Ducha Świętego...
Ich świadectwo zamyka usta przeciwnikom...
To wyście Go przybili do krzyża, ale On żyje... mocne słowa...

Jezus jest wywyższony w chwale nieba...
Jezus jest wywyższony w sercach uczniów...
Jedyna droga to nawrócenie, aby przyjąć odpuszczenie grzechów...

Te słowa dziś trzeba skierować do możnych świata...
Do tych, którzy są panami, mają władzę, chcą być niezależni...
Do tych, którzy odrzucają Kościół i chcą nawracać biskupów...
Do tych, którzy mają pieniądze i przyjemności...

środa, 4 maja 2011

Dzień po dniu

30 kwietnia 2011

Rozsądźcie, czy słuszne jest w oczach Bożych bardziej słuchać was niż Boga?
Bo my nie możemy nie mówić tego, co widzieliśmy i co słyszeliśmy.

Mądrość i odwaga apostołów sprawia, że Słowo Boże nie ulega skrępowaniu...
Trzeba świadczyć o Jezusie mimo trudności i prześladowań...
Trzeba świadczyć i dziś w świecie zlaicyzowanym usuwającym Boga z życia publicznego...
Bóg jest i będzie nawet gdyby usiłowali Go usunąć...
Odwagi!
Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu...

1 maja 2011

Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam...
Weźmijcie Ducha Świętego...

Bóg bogaty w miłosierdzie zrodził nas do życie w miłości...
Nas, którzy odrzuciliśmy Jego przyjaźń...
Przez Krzyż Jezusa wskrzesza i obdarza pełnią życia i chwałą...
I przez Ducha Świętego prowadzi na wyżyny świętości...

Błogosławiony Jan Paweł II swoim świadectwem wiary, miłości i odwagi apostolskiej, pełnym ludzkiej wrażliwości pomógł chrześcijanom na całym świecie, by nie lękali się być chrześcijanami, należeć do Kościoła, głosić Ewangelię. Jednym słowem: pomógł nam nie lękać się prawdy, gdyz prawda jest gwarancja wolności.
Benedykt XVI

2 maja 2011

Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne.

Trzeba oddać swoje życie w ofierze miłości...
Trzeba oderwać się od siebie, aby zyskać życie...
Ziarno umiera i rodzi życie nowe...
Tak było z Jezusem...
Tak jest ze mną i z tobą...

Pascha jest rozkwitem miłości...

3 maja 2011

RZYM - WARSZAWA

Oto Matka twoja... Oto syn Twój...

Maryja jest moją Matka i Królową...
Jej zawierzam moje życie...
Chcę być Jej cały oddany w miłości...
Taka jest droga świętości...


Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone.
On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie.


4 maja 2011

Kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków.

Jesteśmy dziećmi światłości i uczynki nasze dokonują się w światłości wiekuistej, są uczynkami miłości...
Nie możemy lękać się światła...
Nie możemy lękać sikę sądu...
Chrystus przyszedł, aby zbawić grzeszników...
Tak Bóg umiłował świat...