wtorek, 30 kwietnia 2013

Dzień po dniu

30 kwietnia 2013

Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka...

Uczeń Jezusa ufa nade wszystko Bogu...
Rozhukane fale nie zatopią łodzi naszego życia...
Jezus jest z nami, nawet gdy śpi na dnie łodzi...
Nic nie jest w stanie wyrwać nas z ręki mojego Ojca...
 
Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam...

Pokój w sercu nawet gdy jestem prześladowany...
Gdy odrzucają mnie i kamienują jest radość...
Pokój Jezusa to coś innego niż spokój za wszelką cenę...
Jezus jest księciem pokoju - Jego pokój jest kontemplacją Miłości...

Niech świat się dowie, że Ja miłuję Ojca i że tak czynię, jak Mi Ojciec nakazał...

Jezus miłuje Ojca i jest posłuszny...
Świat musi poznać Ojca przez Syna Jezusa...
Uczniowie Jezusa pokój niosą światu...
Przekazują ludziom pojednanie i nadzieję...


Zawierzenie Kościoła Panu jest modlitwą, która sprawia, że Kościół wzrasta. Jest to także akt wiary. My nic nie możemy, wszyscy jesteśmy ubogimi sługami Kościoła: ale On może prowadzić Go naprzód, strzec Go, sprawić by wzrastał, uświęcać, bronić Go, bronić przed księciem tego świata i tego, który chciałby, aby Kościół stał się mniej czy bardziej zeświecczony, kiedy ma w sobie ducha świata, kiedy ma ów pokój, który nie jest pokojem Pana mówiącego «Pokój mój zostawiam wam, pokój mój wam daję», nie tak jak daje świat. Kiedy Kościół ma ten pokój doczesny, jest Kościołem słabym, który zostanie pokonany i niezdolny do niesienia właśnie Ewangelii, orędzia krzyża, skandalu krzyża... Nie może go zanieść dalej, jeśli jest zeświecczony.
Franciszek papa

poniedziałek, 29 kwietnia 2013

Dzień po dniu

29 kwietnia 2013

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię.

Szukamy Ciebie, Panie, pośród szarej, byle jakiej codzienności...
Niesiemy ciężary naszych win i zła, którego doświadczamy wokół...
Jesteśmy zmęczeni i rozkojarzeni wielością spraw jeszcze nie załatwionych...
A Ty przychodzisz do nas mimo drzwi zamkniętych w ciemność naszych sercach...

Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie,  
bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych...

Bóg czyni wszystko nowym, Duch Święty przemienia nas naprawdę i chce przemieniać świat, w którym żyjemy, także poprzez nas. Otwórzmy Duchowi drzwi, dajmy się Mu prowadzić, pozwólmy, aby nieustanne działanie Boga uczyniło nas nowymi ludźmi, ożywionymi Bożą miłością, którą daje Duch Święty!
Franciszek papa


niedziela, 28 kwietnia 2013

Dzień po dniu

28 kwietnia 2013

Przez wiele ucisków trzeba nam wejść do królestwa Bożego...

Chrześcijaństwo nie jest przyjemnością...
Jest trudem, walką i znoszeniem różnych przeciwności...
Jest krzyż, który ma różne oblicza -  trzeba go podjąć i nieść...
Jezus jest z nami i On odniósł zwycięstwo, gdy umierał na krzyżu...

Opowiedzieli, jak wiele Bóg przez nich zdziałał i jak otworzył poganom podwoje wiary...

Nie jest łatwo głosić Słowo, ale Duch Święty przez nas mówi...
Słowo dotyka serc i rodzi wiarę...
Ale są tacy, którzy odrzucają...

Oto czynię wszystko nowe...

Trzeba być otwartym na nowość, którą niesie Duch...
Trzeba zaufać zwiastunom, którzy sieją ziarna Słowa...
Idą nowe czasy, czy je rozpoznajecie?...
Niebo nowe i ziemia nowa...
Będziecie się wzajemnie miłowali...

sobota, 27 kwietnia 2013

Dzień po dniu

27 kwietnia 2013

Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy...

Jezus jest obrazem Boga niewidzialnego...
Ukazuje nam Boga jako Ojca miłosiernego...
Chce, abyśmy przestali się Go bać...
Chce, abyśmy pozwolili Mu kochać nas...

Bo jest miłością...
Uwierz w Miłość, która jest potężniejsza niż twój grzech...
Myśmy poznali i uwierzyli miłości jaką Bóg ma ku nam...
Kto trwa w miłości trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim...

Aby być w pełni trzeba poznać Ojca...
Jest dużo ludzi, którzy nie mają ojca...

Trzeba, aby odnalazły Ojca, którego mamy wszyscy...
Trzeba, aby uwierzyły w Jego Miłość...

Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca.

piątek, 26 kwietnia 2013

Dzień po dniu

26 kwietnia 2013

Ja jestem drogą i prawdą i życiem.
Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie.


Człowiek idzie przez świat, ale dokąd idzie i za kim?
Są dwie drogi...
Droga życia i śmierci...
Droga grzechu i miłości...
Wybieraj - Mówi Pan - jesteś wolny...
Pan mówi - wybieraj życie, miłość, błogosławieństwo...
Jezus jest drogą.


Człowiek szuka prawdy - co to jest prawda?
Prawda was wyzwoli...
Człowiek przez grzech żyje w kłamstwie...
Gdy idzie za iluzją schodzi na bezdroża...
Szukajcie prawdy, a prawda was wyzwoli...
Jezus jest prawdą.


Człowiek jest stworzony, aby żył w pełni...
Żyć można dla siebie i to jest egoizm...
Żyć można dla innych i to jest altruizm...
Żyć można dla Boga i to jest miłość...
Bóg chce, abyś żył miłością...
Jezus jest życiem.

Jezus prowadzi nas do Ojca...
Ojciec czeka na nas w niebie...
Ani oko nie widziało...
Ani ucho nie słyszało...
Ani serce nie jest w stanie pojąć...
Jak wspaniałe rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują...

czwartek, 25 kwietnia 2013

Dzień po dniu

25 kwietnia 2013

Bóg pysznym się sprzeciwia, pokornym zaś łaskę daje...

Pokora to podstawa, bez niej nie ma wiary...
Uznać Boga na szczycie swojego życia...
Zaakceptować siebie w swojej niedoskonałości...
Cieszyć się pięknem drugiego człowieka...
To otwiera na pełnię i dopiero wtedy człowiek rozkwita...

Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży, szukając, kogo pożreć. 
Mocno w wierze przeciwstawiajcie się jemu...

Życie jest czuwaniem...
Uważaj, bo możesz wejść w pułapkę...
Szatan chce ciebie zdobyć dla siebie...
Chce oderwać cię od Boga...
Chce ciebie zniszczyć łudząc iluzją szczęścia...

Mocna wiara to trwanie na modlitwie...
Mocna wiara to służba ewangelizacji...
Mocna wiara to czujność rozeznawania...
Mocna wiara to wsłuchiwanie się w Słowo Pana...

Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu...

Ten nakaz jest skierowany do ciebie...
Głosić słowem i postawą; służbą i pokorą...
Cały świat to twój świat, nie musisz wyjeżdżać do Japonii...
Rozejrzyj się dokoła i popatrz ludziom w oczy...
Rozpoznaj, że potrzebują Jezusa...

Warto wprowadzać w życie - cztery zasady rozeznania:
- Patrzeć zawsze dalej przed siebie: "to, co widzisz, to nie wszystko, co jest".
- Mieć zawsze na uwadze "całego człowieka i wszystkich ludzi".
- Szukać zawsze najodpowiedniejszych i najskuteczniejszych środków: "dobrymi chęciami jest wybrukowana droga do piekła".
-"Rozpoczynać budowę od strony zdrowej", wykorzystując w ten sposób wartości i czyny pozytywne....
Na koniec cztery propozycje:
- Zawsze mówić prawdę...
-Przyczyniać się do powstawania solidarnego braterstwa...
- Rozwijać nieustannie nasze zdolności...
- Przedstawiać ludziom konkretne świadectwa i wzory życiowe...
FRANCISZEK papa

środa, 24 kwietnia 2013

Dzień po dniu

24 kwietnia 2013

Ja przyszedłem na świat jako światło, aby każdy, kto we Mnie wierzy nie pozostał w ciemności...

Żyjemy w ciemności zanurzeni w grzech, samotni i zagubieni...
W ciemności naszej światło rozbłysło...
Jezus przychodzi...
Uwierzyć to otworzyć się na światło...
Wyjść na zewnątrz i przyjąć prawdę Miłości...

Kościół to dzieje miłości, a nie organizacja biurokratyczna.
Franciszek papa


wtorek, 23 kwietnia 2013

Dzień po dniu

23 kwietnia 2013

Dla mnie bowiem żyć - to Chrystus, a umrzeć - to zysk.

Jaki jest mój stosunek do życia?...
Czy życie jest moją własnością?...
Czym jest tak naprawdę życie?...
Po co człowiek żyje?...

To są pytania fundamentalne...

Ja jestem drogą i prawdą i życiem - mówi Jezus...
Bóg jest życiem i źródłem życia...
Bóg jest miłością i źródłem miłości...
Czy życie jest miłością?...
Jeśli w życiu człowieka nie ma miłości jest puste i jakby w śmierci...

Jaka jest różnica między umieraniem a śmiercią?...
Miłość jest umieraniem...
Śmierć może być unicestwieniem ducha w grzechu...
Ale ze śmierci póki co można przejść do życia...
Jezus przeprowadza nas ze śmierci do życia...
Pascha Jezusa jest naszą drogą i jedynym ratunkiem...
Trzeba wybrać Jezusa - On jest naszym życiem...
Tylko JEZUS i basta!

Kościół idzie naprzód pośród prześladowań świata i pociech Pana...
Jeśli chcemy trochę iść drogą doczesności, negocjując ze światem, to nigdy nie zaznamy pociechy Pana. A jeśli szukamy tylko pocieszenia, będzie to jedynie pociecha powierzchowna, pociecha ludzka, a nie ta, która pochodzi od Pana. Kościół zawsze kroczy między krzyżem a Zmartwychwstaniem, wśród prześladowań i pociech Pana. To właśnie jest droga, którą przebywamy: kto podąża tą drogą, nie myli się...
Franciszek papa

poniedziałek, 22 kwietnia 2013

Dzień po dniu

22 kwietnia 2013

Ja jestem bramą owiec...

Do owczarni Kościoła wchodzimy przez chrzest...
Zanurzeni w Miłości Boga rodzimy się na nowo...
Ewangelizacja rozbudza w nas relację z Jezusem...
Otwieramy się uznając Jezusa Panem i Zbawicielem...

Owczarnia jest przestrzenią nowego życie...
Jest to życie w Duchu Świętym...
Jest to obfitość życia, która nie polega na używaniu...
Miłość wyznacza szlaki życia w pełni...niedziela, 21 kwietnia 2013

Dzień po dniu

21 kwietnia 2013

Moje owce słuchają mojego głosu, a Ja znam je.

Przenikasz i znasz mnie Panie...
Ty znasz mnie bardziej niż ja sam siebie znam...
Znasz do głębi moją duszę, moje myśli i pragnienia...
Ty wiesz gdzie jestem i co robię...

Panie, Ty mówisz do mnie...
A ja chcę usłyszeć Twój głos...
Ty kierujesz do mnie swoje Słowo...
Ja słucham Ciebie całym sercem...

Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne...

Ty jesteś moim życiem...
Ty oddałeś za mnie swoje życie...
Twoja miłość opasała mnie...
Prowadzisz mnie do domu Ojca...

Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki...

Jestem w Twoich rękach...
Jestem bezpieczny w Twoich rękach...
Nic, tak naprawdę nic mi nie zagraża...
Jezus zapłacił wielką cenę za moje ocalenie...

Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich...

Ojciec, to Bóg - Pan nieba i ziemi...
Nikt nie może równać się z Bogiem...
On mnie stworzył i do miłości powołał...
Kres mego życia to bezkres w bliskości z Nim...

I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca...

Naprawdę nikt...
Jego dłonie osłaniają mnie...
Jego Serce jest mi domem...
Ojciec kocha mnie...

Ja i Ojciec jedno jesteśmy...

Ta jedność jest w Bogu...
Do tej jedności Jezus zaprasza mnie...
Grzech burzy jedność...
Krew Jezusa jedność przywraca...

Jeśli czuję się pociągnięty przez Jezusa, jeśli Jego głos zapala moje serce, to dzieje się tak dlatego, że Bóg Ojciec umieścił w moim wnętrzu pragnienie miłości, prawdy, życia, piękna... a Jezus jest tym wszystkim w pełni!
Pomaga to nam zrozumieć tajemnicę powołania, a zwłaszcza wezwań do szczególnej konsekracji...
Franciszek papa

sobota, 20 kwietnia 2013

Dzień po dniu

20 kwietnia 2013

Panie, do kogóż pójdziemy?
Ty masz słowa życia wiecznego.
A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Święty Boga.

Wielu uczniów odeszło...
Trudna jest ta mowa...
Dziś też odchodzą...
Nie rozumieją nauki Pana...

Czy i wy chcecie odejść?


piątek, 19 kwietnia 2013

Dzień po dniu

18 kwietnia 2013

Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba.
Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.
Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata.

Ten chleb jest dla nas źródłem życia...
Ten chleb nasyca nas miłością...
Ten chleb daje nam siłę ducha, abyśmy świadczyli...

Ja Jestem Chlebem Życia - dzięki Ci Jezu...

Typowym schorzeniem Kościoła, który się zamyka jest skupienie się na samym sobie.
To rodzaj narcyzmu, który prowadzi nas do duchowego spłycenia, a w konsekwencji nie pozwala nam odczuwać słodkiej i krzepiącej radości płynącej z ewangelizacji.
Franciszek papa


Dzień po dniu

19 kwietnia 2013

Szaweł ciągle jeszcze siał grozę i dyszał żądzą zabijania uczniów Pańskich...

Ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz...

Przez trzy dni nic nie widział i ani nie jadł, ani nie pił...

Idź, bo wybrałem sobie tego człowieka za narzędzie. On zaniesie imię moje do pogan i królów, i do synów Izraela. I pokażę mu, jak wiele będzie musiał wycierpieć dla mego imienia...

Jakiś czas spędził w uczniami w Damaszku i zaraz zaczął głosić w synagogach, że Jezus jest Synem Bożym...

Nawrócenie Szawła jest wydarzeniem paschy Jezusa w życiu prześladowcy...

Najpierw misja do Damaszku...
Posłany przez arcykapłanów, aby schwytać, więzić i rozprawić się z uczniami Jezusa...
Dyszał żądzą zabijania - posmakował krwi Szczepana...
Jest zaślepiony nienawiścią...

Na drodze zostaje oślepiony i powalony - światło z nieba...
Jezus mówi do niego - Jezus, którego on prześladuje...
Jezus ma plan wobec Szawła - wybrałem go sobie...
Misja została przekazana Kościołowi...

Szaweł przez trzy dni jest w agonii - przebywa w grobie...
Ślepota i samotność jest przestrzenią jego paschy...
Dokonuje się w nim wewnętrzna wędrówka w spotkaniu z Jezusem...

Łuski spadły z jego oczu, odzyskał wzrok i został ochrzczony... 
Stał się nowym człowiekiem...
Z Chrystusem zostałem przybity do krzyża...
Już nie ja żyję - żyje we mnie Chrystus...

W Damaszku w synagodze głosi Jezusa...
Jezus jest naprawdę Synem Bożym...
Zostałem pochwycony przez Jezusa...
Miłość Chrystusa przynagla mnie...

Dziś wielu katolików przeżywa uśpienie i oddalenie od Boga...
Potrzeba, aby spotkali Jezusa i narodzili się na nowo, przebudzili się do żywej wiary...
Damaszek jest dla każdego z nas...
Wewnętrzna przemiana uskrzydla i uzdalnia do ewangelizacji...

Jesteś potrzebny Jezusowi...
Nawet jeśli dziś Go odrzucasz, albo kościół wydaje się nie dla ciebie...
Przyjdzie czas, obyś spotkał na drodze Tego, którego tak naprawdę nie znasz...
Ale On ciebie zna i szuka ciebie, abyś wszedł w Jego Paschę...
Nie lękaj się...

środa, 17 kwietnia 2013

Dzień po dniu

17 kwietnia 2013

wybuchło wielkie prześladowanie w Kościele...


Już na początku i trwa do dzisiaj...
A Kościół szerzy Ewangelię i rośnie nieustannie...
Trzeba dziękować Panu za obelgi i oszkalowania...

Wielki potencjał łaski jest w chrzcie...
Tu jesteśmy narodzeni na nowo i wszczepieni w Chrystusa...
On chce przez nas działać mocą Ducha Świętego...
Być świadkiem pośród prześladować...
Oddać życie za Chrystusa - tak dzisiaj jest w wielu miejscach...

Jest to wielka odpowiedzialność nas, ochrzczonych: głosić Chrystusa, rozwijać życie Kościoła, owo płodne macierzyństwo Kościoła.
Bycie chrześcijaninem nie oznacza zrobienie kariery, żeby zostać prawnikiem lub lekarzem chrześcijańskim. Bycie chrześcijaninem jest darem, który pozwala nam naprzód z mocą Ducha Świętego, głosząc Jezusa Chrystusa...
Franciszek papa

wtorek, 16 kwietnia 2013

Dzień po dniu

16 kwietnia 2013

Albowiem chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu...

Człowiek potrzebuje chleba...
Tyle ludzi głoduje na świecie...
Są i tacy, którzy mają nadmiar i marnują chleb...

Jezus stał się Chlebem...
To jest Ciało moje...
Jezus zaspakaja głód człowieka...
Jezus - Chleb z nieba daje się łamać...
Aby wszyscy zostali nakarmieni...
Jezus jest dla wszystkich - BIERZCIE I JEDZCIE Z TEGO WSZYSCY...

Jezus życie daje światu...
To życie, które przekracza granicę śmierci...
Jest to nieśmiertelność i chwała...
Ale jest to życie w pełni tu na ziemi...
Jest to życie w miłości, odwadze i cierpliwości...
Aby znosić prześladowania, pokonywać zło i nie ulec pokusie...

Panie, dawaj nam zawsze tego chleba...

Jam jest chleb życia.
Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął;
a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie...

poniedziałek, 15 kwietnia 2013

Dzień po dniu

15 kwietnia 2013

Na tym polega dzieło zamierzone przez Boga, abyście uwierzyli w Tego, którego On posłał...

Historia zbawienia jest reakcją Boga na bunt człowieka...
Człowiek odrzucił Boga - Bóg nie odrzuca człowieka...
Bóg kocha nas, a historia zbawienia jest poszukiwaniem zagubionego człowieka...
Kulminacyjnym momentem jest Wcielenie - Bóg staje się człowiekiem...
Pascha, którą dokonuje Jezus jest przełamaniem impasu, zwycięstwem miłości...
Uwierzyć to przyjąć, zaakceptować, otworzyć się na Ducha Świętego, który działa...

Wierzę Jezu w Ciebie...
Ty jesteś Synem Bożym...
Ty jesteś Zbawicielem świata...
Ty jesteś Miłością...
Ty kochasz mnie...
Wierzę Tobie Jezu...
Wszystko, co powiedziałeś jest Prawdą...
Wszystko co uczyniłeś jest Miłością...
Tobie Jezu zawierzam moje życie...
Tobie się oddaję...
Ty jesteś moją drogą, prawdą i życiem...
AMEN

niedziela, 14 kwietnia 2013

Dzień po dniu

14 kwietnia 2013

To jest Pan...

Czy wiesz, że nie można iść do tyłu...
Wizja królestwa i misja rybaka ludzi jest spojrzeniem ucznia Pana...
Ale nawet w pustce oczekiwania można spotkać Mistrza...
Czy rozpoznajesz Go przez swoje puste sieci...

Czy ty Mnie kochasz bardziej...

Czy wierzysz w Moją miłość?...
Moje życie oddałem za ciebie na krzyżu...
Zostawiłem dla ciebie pusty grób...
Aby stał się dla ciebie bramą życia i nadziei...
Bądź świadkiem Mojej miłości...

Inny cię opasze i poprowadzi...
Pójdź za Mną!

Nie można paść Bożej owczarni, jeśli nie godzimy się, by wola Boża prowadziła nas także tam, gdzie nie chcielibyśmy iść, jeśli nie jesteśmy gotowi do dawania świadectwa o Chrystusie poprzez dar z siebie, bez zastrzeżeń, bez wyrachowania, czasem nawet za cenę własnego życia.
Franciszek papa

sobota, 13 kwietnia 2013

Dzień po dniu

13 kwietnia 2013

To Ja jestem, nie lękajcie się...

Jezus przychodzi pośród nocy do osamotnionych uczniów na środku jeziora...
Zmagają się z żywiołem wody pośród silnego wiatru...
Gdy przyszedł Jezus łódź znalazła się natychmiast przy brzegu, do którego zdążali...

Ja też podążam na drugi brzeg przez samotność i ciemności...
Jestem umęczony i przestraszony, bo fale są przeciwne...
Jezus przychodzi jak zjawa...
Wchodzi w moje życie i jestem u celu...

Daj mi poznać Twoje przyjście Panie...
Wnieś w ciemność moją światło prawdy...
Rozpal w sercu moim ogień miłości...
Poprowadź mnie przez zawiłość świata...
Abym nie zaginął pośród pozorów i złudzeń...

Daj mi poznać drogi Twoje, Panie,
i naucz mnie Twoich ścieżek!
Wiedź mnie drogą Twej prawdy i pouczaj,
bo Ty jesteś Bóg, mój Zbawca,
i w Tobie mam zawsze nadzieję...
Ps 25


czwartek, 11 kwietnia 2013

Dzień po dniu

11 kwietnia 2013

Ojciec miłuje Syna i wszystko oddaje w Jego ręce.
Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne.

Być chrześcijaninem, to wierzyć w Syna...
Jezus Chrystus jest Synem Bożym...
Jest Zbawicielem świata...
Nie ma zbawienia w innym imieniu - tylko Jezus...

Być chrześcijaninem, to otworzyć się na Jezusa...
To zaufać Mu i zaprosić do swojego życia...
To uznać Go - Panem i Zbawicielem mojego życia...
To powierzyć się Jemu, aby mnie prowadził...

Być chrześcijaninem, to otworzyć się na miłość Jezusa...
On pierwszy mnie umiłował...
On umarł na krzyżu za mnie...
On mnie kocha i chce, abym uwierzył, przyjął Jego miłość...
On ukazuje mi miłość Ojca, którzy kocha mnie i nie chce mojej zguby...

Być chrześcijaninem, przyjąć przyjaźń Jezusa...
Być w intymnej relacji miłości z Jezusem...
Karmić się Jego Słowem i Ciałem...
Adorować Go i świadczyć o Nim...

Być chrześcijaninem, to być uczniem Jezusa...
Być w Kościele - wspólnocie zbawionych...
Być zaangażowanym w Kościół i odpowiedzialnym za wspólnotę...
To przyjąć wezwanie Jezusa do służby miłości...
Nie ma niepowołanych, wszyscy są potrzebni...
To z radością wypełnić wolę Bożą...
To widzieć oczyma wiary tę perspektywę, do której jesteśmy zrodzeni - nadzieja Królestwa niezniszczalnego...

środa, 10 kwietnia 2013

Dzień po dniu

10 kwietnia 2013

Trzeba wam się powtórnie narodzić.

Nie wystarczy być ochrzczonym...
Jest wielu ochrzczonych, a zarazem obojętnych czy niewierzących katolików...
Trzeba narodzić się z Ducha - dokonuje się to w Duchu Świętym...
Jest wywyższeniem Jezusa Chrystusa w naszych sercach...
On puka do naszych drzwi...
Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi...
Pozwólcie, aby Jezus wszedł w wasze życie...

Tak Bóg umiłował świat...

Myśmy poznali i uwierzyli miłości...
Bóg jest miłością!

Narodzić się na nowo, to uwierzyć w Miłość...
To otworzyć się na Miłość...
To zawierzyć swoje życie Miłości...
Bóg jest Miłością...

Ale są ludzie, którzy bardziej umiłowali ciemność, aniżeli światło, bo złe były ich uczynki...
Oni zamykają się na światło miłości, przebaczenia...
nie wierzą w przebaczenie, nie chcą przemiany...
boją się Boga, uciekają przed Nim...

Bóg kocha ciebie i chce, abyś przyjął Jego miłość...
Jezus przyszedł na świat, aby obdarować cię miłością...
Umarł na krzyżu i zapłacił dług twoich grzechów...
Zmartwychwstał dla naszego usprawiedliwienia...
W Nim jesteśmy na nowo dziećmi Boga...
Zrodzeni do żywej nadziei mamy być świadkami Jezusa zmartwychwstałego...

Być chrześcijaninem nie sprowadza się jedynie do wypełnienia przykazań...
ale oznacza bycie w Chrystusie, myślenie jak On, działanie jak On, miłowanie jak On.
Jest przyzwoleniem, aby wziął On w posiadanie nasze życie i je przemienił, przekształcił, wyzwolił z ciemności zła i grzechu.
Tym, którzy żądają uzasadnienia tej nadziei, która jest w nas ukazujmy Chrystusa zmartwychwstałego. Ukazujmy Go, głosząc Słowo, ale przede wszystkim swoim życiem zmartwychwstałych. Ukazujmy radość bycia dziećmi Bożymi, wolność, jaką nam daje życie w Chrystusie, który jest prawdziwą wolnością, która wyzwala nas z niewoli zła, grzechu, śmierci!
Franciszek papa

poniedziałek, 8 kwietnia 2013

Dzień po dniu

8 kwietnia 2013

Chrystus, przychodząc na świat, mówi: Oto idę, abym spełniał wolę Twoją, Boże. Alleluja!

Tak Bóg umiłował świat, że stał się człowiekiem...
Ale zanim się to stało prosił Maryję z Nazaretu, aby wyraziła zgodę i zechciała być Jego Matką...
Wielka pokora Boga, który prosi człowieka...
Wielkie posłuszeństwo człowieka, który otwiera się na nieznane i nieprawdopodobne...
Zwiastowanie to radosna nowina - Bóg wchodzi w historię człowieka i świata...
Spotkanie Anioła z Maryją jest niezwykłym dialogiem niepojętej tajemnicy z kruchością ludzkiego bytu...

Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z tobą...
Nie lękaj się, Maryjo, znalazłaś łaskę u Boga...
Duch Święty zstąpi na ciebie...
Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym...

Ten dzień jest świętem wielkich zaskoczeń...
Takie zaskoczenia zdarzają się nie rzadko...
Dokonują wielkich przeobrażeń...
Najczęściej zmieniają tor życia...
Nie jest zarezerwowane dla wyjątkowych ludzi...
Chodź Maryja była wyjątkowa i wybrana, ale kto o tym wiedział...
A co wiem ja - co kryje się w głębokości mojego istnienia...
Bóg chce, aby życie człowieka było niezwykłą  historią splotu ludzkiego losu z miłością, którą On nas obdarza...

Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa.

niedziela, 7 kwietnia 2013

Dzień po dniu

7 kwietnia 2013

Pokój wam.
Jak Ojciec mnie posłał, tak Ja was posyłam.
Weźmijcie Ducha Świętego.

Przychodzisz Panie mimo drzwi zamkniętych...
Światło życia przenika ciemności naszych serc...
Rodzi się nadzieja przez Twe zmartwychwstanie...
I nowa misja, która się nie kończy...

Radość się budzi w sercu, bo Ty jesteś Panie...
Wyszedłeś z grobu i nas wyprowadzasz...
Twa pełnia życia jest darem i perspektywą...
Jesteśmy posłani, aby budzić nadzieję...

Widzieliśmy Pana...
Pan mój i Bóg mój...
Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli... 

O Panie, uczyń z nas narzędzia Twego pokoju,
abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść;
wybaczenie, tam gdzie panuje krzywda;
jedność, tam gdzie panuje zwątpienie;
nadzieję, tam gdzie panuje rozpacz;
światło, tam gdzie panuje mrok;
radość, tam gdzie panuje smutek.

Spraw, abyśmy mogli nie tylko szukać pociechy, co pociechę dawać;
nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć;
nie tyle szukać miłości, co kochać;

albowiem dając - otrzymujemy;
wybaczając - zyskujemy przebaczenie;
a umierając, rodzimy się do wiecznego życia.
Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.
 

sobota, 6 kwietnia 2013

Dzień po dniu

6 kwietnia 2013

Bo my nie możemy nie mówić tego, co widzieliśmy i co słyszeliśmy...

Panie otwórz moje usta i moje serce, dodaj mi odwagi i wlej w serce miłość...
Abym głosił Twoją chwałę i ogłaszał Twoje zwycięstwo miłości...
Nie mogę zamilknąć, zamknąć się w konforcie wiary w Ciebie...
Jestem posłany na krańce świata, aby głosić Twoje królestwo...
Trzeba słuchać Ciebie i nie bać się ludzi...
Trzeba dać się prowadzić Duchowi Świętemu...

Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu.

Kościół jest przestrzenią, którą Chrystus daje w historii, abyśmy mogli Go spotkać...
Trzeba tworzyć otwarte wspólnoty, w których wszyscy żyjący na marginesie społeczeństwa znaleźliby swój dom...

Jezu ufam Tobie

piątek, 5 kwietnia 2013

Dzień po dniu

5 kwietnia 2013

To jest Pan...

Wyruszyli, aby łowić ryby, a przecież mieli łowić ludzi...
Chyba nie bardzo wiedzieli co ze sobą zrobić, bo nie było Pana...
Nic nie ułowili, jak poprzednim razem...
Pan przyszedł, choć zawsze jest...

On jest kamieniem, odrzuconym przez was budujących, tym, który stał się kamieniem węgielnym.
I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni...

Oto On, Jezus Kyrios - prawdziwy Bóg...
Oto Zmartwychwstały Pan, zwycięzca śmierci, grzechu i szatana...
Oto Kamień węgielny - Skała, na której buduje się Kościół...
To jest Pan!
Stanął na brzegu naszego życia i mówi - zarzuć sieci na połów...
Ale ty masz być rybakiem ludzi...
Piotrze, czy ty Mnie kochasz?
Dlaczego twoje sieci są puste?

O całej wierze decyduje relacja, jaką nawiązujemy z osobą Jezusa, który pierwszy wychodzi ku nam.
Dzieło nowej ewangelizacji polega na ukazywaniu na nowo sercom i umysłom, niejednokrotnie roztargnionym i zdezorientowanym, ludzi naszych czasów, a zwłaszcza nam samym, wiecznego piękna i nowości spotkania z Chrystusem.
W osobie Jezusa ujawnia się tajemnica miłości Boga Ojca do całej rodziny ludzkiej...

czwartek, 4 kwietnia 2013

Dzień po dniu

Dzień po dniu

4 kwietnia 2013

Czy wiesz, że 4 kwietnia 966 roku Mieszko I przyjął chrzest i tu jest początek chrystianizacji ziemi Polskiej?
Dzięki Ci, Panie za wielkie dziedzictwo chrześcijańskiej Polski...
Dzięki, że światło wiary rozbłysło na naszych ziemiach i dotarło do nas...

Zabiliście Dawcę życia, ale Bóg wskrzesił Go z martwych, czego my jesteśmy świadkami.

Takie świadectwo dają apostołowie...
Zabiliśmy Dawcę życia, aby żyć...
On zawisł na krzyżu, który stał się Drzewem Życia...
Żyjemy dziś Jego życiem, Jego zmartwychwstaniem...
I dajemy świadectwo tym, którzy po omacku szukają...

Prowadzenie ludzi naszych czasów do Jezusa, na spotkanie z Nim, jest sprawą niecierpiącą zwłoki we wszystkich regionach świata...
Wszędzie bowiem odczuwa się potrzebę ożywienia wiary...

środa, 3 kwietnia 2013

Dzień po dniu

3 kwietnia 2013

Zostań z nami Panie

Idziemy pośród ciemności z goryczą w sercu...
Rozczarowani upadkiem Mistrza...
Oczekiwania niespełnione...
Smutni i zawiedzeni...

O nierozumni...
Droga Mesjasza u proroków określona...
Wola Ojca się spełniła...
Pusty grób i Pan nasz żyje...
Czemu uciekacie ze wspólnoty...

Chleb połamał - zniknął z oczu...
Serce pała radość wzeszła...
Tak, to Pan nasz jest i żyje...
Budzi ze snu i posyła...

Szczerze czujemy, że musimy przede wszystkim my sami nawrócić się i otworzyć na moc Chrystusa, który jako jedyny zdolny jest uczynić wszystko nowe, przede wszystkim nasze nędzne życie.
Z pokorą powinniśmy uznać, że ubóstwo i słabość uczniów Jezusa, zwłaszcza Jego kapłanów, ciążą na wiarygodności misji.
Jesteśmy jednak zarazem przekonani, że moc Ducha Pana może odnowić Jego Kościół i uczynić jaśniejącą jego szatę, jeśli pozwolimy, by On nas kształtował.

wtorek, 2 kwietnia 2013

Dzień po dniu

2 kwietnia 2013

Niech cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, którego wyście ukrzyżowali, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem...

Jezus jest Panem to najkrótsze wyznanie wiary...
Jezus jest Mesjaszem - namaszczony Duchem Świętym i posłanym przez Ojca...
Jezus jest moim Panem i Zbawicielem - to wiele lat temu wyznałem na oazie...
Nieustannie wyznaję i uwielbiam Jezusa, który nazywa mnie swoim przyjacielem...

Niewzruszona pewność wiary, jak skała, która się nie zachwieje...
Jezus jest skałą mojego życia, jest wszystkim - całą nadzieją moją...

Dziś na nowo zawierzam Mu swoje życie...
Tylko On - nikt inny...

poniedziałek, 1 kwietnia 2013

Dzień po dniu

1 kwietnia 2013

Przybiliście rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście.
Lecz Bóg wskrzesił Go, zerwawszy więzy śmierci...

Tego właśnie Jezusa wskrzesił Bóg,

a my wszyscy jesteśmy tego świadkami...

Uczyń nas Panie świadkami Twojego zmartwychwstania...
Usuń bojaźń i otwórz serce na Miłość...
Tylko w miłości można świadczyć...

Twoje zmartwychwstanie jest zwycięstwem Miłości nad grzechem...
Śmierć została pokonana...
Jesteśmy wolni i zmierzamy do Ciebie...
Rozszerz nasze serca i ukarz cały świat - ludzi szukających Ciebie...

Z wielką radością głoszę wam: Chrystus zmartwychwstał!
Chciałbym, aby ta wieść dotarła do każdego domu, każdej rodziny, zwłaszcza tam, gdzie jest najwięcej cierpienia, do szpitali, do więzień... 
Chciałbym przede wszystkim, aby dotarła ona do wszystkich serc, bo tam Bóg pragnie zasiać tę Dobrą Nowinę: 
Jezus zmartwychwstał, jest nadzieja dla Ciebie, nie jesteś już pod panowaniem grzechu, zła! Zwyciężyła miłość, zwyciężyło miłosierdzie!
FRANCISZEK