poniedziałek, 21 września 2015

Dzień po dniu

21 września 2015

Po całej ziemi ich głos się rozchodzi... 

Jezus ujrzał człowieka siedzącego w komorze celnej, imieniem Mateusz, i rzekł do niego: Pójdź za Mną.

Jezus spogląda dziś na mnie...
Jego spojrzenie jest pełne miłości...
Odnajduje we mnie dobro...
Jest ono pod warstwą zła mego grzechu...

Wzywa mnie po imieniu...
Chce, abym szedł jego drogą...
Podnosi mnie z moich zwątpień...
Nie osądza lecz uwalnia...

Daje memu życiu nową treść...
Pustkę napełnia światłem miłości...
Jest przy mnie odwagą i pokorą...
Swoją przyjaźnią ogarnia mnie...

Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary...
Bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników...
  

wtorek, 15 września 2015

Dzień po dniu

15 września 2015

Wybaw mnie, Panie, w miłosierdziu swoim... 

Z głośnym wołaniem i płaczem zanosił gorące prośby i błagania do Tego, który mógł Go wybawić od śmierci, i został wysłuchany dzięki swej uległości...

Cierpienie przebiło Syna Człowieczego...
W Ogrójcu walczył i odniósł zwycięstwo... 
Poszedł drogą męki i śmierci dla nas...
Ogołocił siebie - nas ocalił i obdarzył chwałą...

Idziemy przez krzyż ziemi do domu Ojca...
Zmagamy się z sobą, aby przyjąć zbawienie...
Miłość Jezusa oczyszcza nas z niezależności...
Uwalnia nas od ciała - rozkwita w nas duch...

Bolesna Maryja jest blisko Jezusa i nas...
Ogarnia nas płaszczem miłości i nadziei...
Jest gwiazdą Pana - wstawia sie nieustannie...
Budzi nadzieję i uskrzydla w uwielbieniu...

A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają...
 
 

poniedziałek, 14 września 2015

Dzień po dniu

14 września 2015

Wielkich dzieł Boga nie zapominajmy...

Potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego...

Jezu, wywyższamy Cię w naszym życiu...
Ty na krzyżu odkupiłeś nas - obdarzyłeś życiem...
Jesteś naszym Panem i Przyjacielem...
Krzyż Twój jest Drzewem Życia... 

Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego wydał...   

niedziela, 13 września 2015

Dzień po dniu

13 września 2015

W krainie życia będę widział Boga... 

Za kogo uważają Mnie ludzie?...

Kim jest Jezus Chrystus dziś dla ludzi świata?...
Czy jest jeszcze dziś ludziom potrzebny?...
Czy stawiają sobie pytania - kim jest dla nich?...
Czy milczenie i niemoc Boga nie dyskwalifikuje Go?...

Ty jesteś Mesjaszem... 

Mesjasz oczekiwany przez Izraela - wybawca, król...
Jakie proroctwa spełniają się dziś w Nim?...
Czy jest dla nas Mesjaszem - czy Go oczekujemy?...
Może mamy wszystko do szczęścia - On jest zbyteczny...

Cierpiący, odrzucony i ukrzyżowany Mesjasz - cierniowy Król...
Czy takie są nasze oczekiwania - czy jest nam dziś potrzebny?...
Iść drogą krzyża za Nim - to kariera Jego ucznia w świecie sukcesu... 
Czy zmartwychwstanie jest nadzieją naszą w gąszczu zabawek...

Bliski jest Ten, który mnie uniewinni. Kto się odważy toczyć spór ze mną?
 
  

sobota, 12 września 2015

Dzien po dniu

12 września 2015

Niech imię Pańskie będzie pochwalone... 

Chrystus Jezus przyszedł na świat zbawić grzeszników, spośród których ja jestem pierwszy...

Tak powinien powiedzieć każdy z nas - ja i ty...
Jestem grzesznikiem - bunt, zwątpienie, egoizm króluje we mnie...
Odrzucam Boga i nie chcę kochać ludzi - jestem sam dla siebie...
Wchodzę w zło grzechu - ciemności ogłuszają mnie i umieram...

Jezus Chrystus przyszedł do zbuntowanej ludzkości...
Pochyla sie nad ciemnością mojego życia, dotyka moich ran...
Jest blisko i puka do mojego chorego, zamkniętego serca...
Chce mi dać życie w obfitości, miłość, przyjaźń i szczęście...

Iść za Jezusem to uwierzyć słowu życia...
Budować dom na skale - słuchać i zaufać...
Przyjąć miłość i dawać siebie innym...
Dać się poprowadzić w nieznaną głębię miłości...

A Królowi wieków nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, Bogu samemu cześć i chwała na wieki wieków...
  

czwartek, 10 września 2015

Dzień po dniu

10 września 2015

Wszystko, co żyje, niechaj chwali Pana...

Miłujcie waszych nieprzyjaciół... 

Bóg kocha nas gdyśmy byli zanurzeni w grzech...
Miłość przebacza i uzdrawia ludzi zniewolonych...
Miłość nieprzyjaciół jest wyjściem poza siebie...
Jest możliwa w nas dzięki Duchowi Świętemu...

Nie mierz miłości kategorią zysku...
Trzeba tracić, aby zyskać wiele...
Pochylenie się jest miarą wielkości...
Pokora i czyste serce stwarza na nowo...

Dawajcie, a będzie wam dane...  

środa, 9 września 2015

Dzień po dniu

9 września 2015

Pan Bóg jest dobry dla wszystkich na ziemi...

Szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga... 

Gdzie i kogo szukają dziś ludzie... 
Jakie dążenia są w naszych poszukiwaniach...
Czy świat doczesny - pieniądze, sukcesy...
Czy dobra z wyższej półki są twoim pragnieniem...

Świat dziś pełza po ziemi - zbiera skarby świata...
Złudne wartości mamią nasze oczy i serce...
Jezus wyzwala człowieka i kieruje ku górze...
Jest skarb miłości - Jezus ciebie wzywa...

Nie okłamujcie się nawzajem, boście zwlekli z siebie dawnego człowieka z jego uczynkami, a przyoblekli nowego, który wciąż się odnawia ku głębszemu poznaniu Boga, według obrazu Tego, który go stworzył...

Nieustannie rozbrzmiewa pierwsze orędzie: «Jezus Chrystus cię kocha, dał swoje życie, aby cię zbawić, a teraz jest żywy u twego boku codziennie, aby cię oświecić, umocnić i wyzwolić». Gdy mówimy, że to orędzie jest «pierwsze», nie oznacza to, że jest na początku, a potem się o nim zapomina albo zastępuje się je innymi treściami, które je przewyższają. Jest pierwszym w sensie jakościowym, ponieważ jest głównym orędziem, tym, do którego trzeba stale powracać i słuchać na różne sposoby i które trzeba stale głosić podczas katechezy w tej czy innej formie, na wszystkich jej etapach. Dlatego także kapłan - tak jak Kościół - powinien pogłębiać świadomość, że sam musi być nieustannie ewangelizowany.
Evangelii Gaudium 164