czwartek, 31 maja 2018

Dzień po dniu

31 maja 2018

Kielich zbawienia wzniosę w imię Pana...

Wszystko, co powiedział Pan, uczynimy i będziemy posłuszni...

Idziemy przez pustynię - są przeciwności...
Pan jest z nami - karmi nas chlebem z nieba...
Daje nam Ducha Świętego - miłość w nas...
Nadzieja zawieść nie może - Ojciec czeka...

Jest pośrednikiem Nowego Przymierza...

Przymierze to więź miłości - Bóg i człowiek...
Krew przymierza to pieczęć Boga - dar życia...
Chleb łamany znakiem jedności - to Kościół...
Cud Eucharystii codziennie dzieje się dla nas...

Bierzcie, to jest Ciało moje...
To jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana...
  

środa, 30 maja 2018

Dzień po dniu

30 maja 2018

Kościele święty, chwal swojego Pana...

Zostaliście wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka, niepokalanego i bez zmazy...

Kim jesteś gdy idziesz we mgle swoich zwątpień...
Dokąd niosą cię nogi gdy grzech jest w twym życiu...
Czego chcesz wspinając się na skali swego sukcesu...
Jesteś ocalony przez krew Baranka - chwal Pana...

Szala twoich osiągnięć zaniżyła swój lot...
Twoje atuty straciły wartość - są śmieciem...
Miłość Jezusa zwycięża ciemności demona...
Krzyż jest bramą życia - Jezus jest Królem...  

Nie wiecie, o co prosicie...  

wtorek, 29 maja 2018

Dzień po dniu

29 maja 2018

Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie...

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi...
że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom...

Poznajemy Boga przez obłok niewiedzy...
Przychodzi do nas w różnych wydarzeniach...
Wzywa nas do miłości, która jest jak krzyż...
Trzeba zostawić świat, aby posiąść wszystko...

Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą...  

poniedziałek, 28 maja 2018

Dzień po dniu

28 maja 2018

Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu...

Przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej nadziei...

Przymierze chrztu sprawia nową jakość życia...
Powołani jesteśmy do nieskończoności i chwały...
Idziesz przez dolinę śmierci do życia pełnią...
Zostaw wszystko - to marność - idź za Jezusem...

Jednego ci brakuje.
Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie...
Potem przyjdź i chodź za Mną...
  

niedziela, 27 maja 2018

Dzień po dniu

27 maja 2018

Szczęśliwy naród wybrany przez Pana...

Wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi...

Idziemy gdzieś - nie wiemy dokąd...
Ciemność dokoła - niemoc ogarnia...
Wołamy - przyjdź Jezu - Tyś drogą...
Bądź blisko - daj siłę ducha i blask...

Jesteś Boże z nami - nie zawsze wierzymy...
Czułe serce Ojca - wzruszasz się gdy wracam...
Jezu, Twoja Krew obmywa mnie i ożywia...
Duchu Miłości dziś kochaj we mnie mocą...

A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata...  

sobota, 26 maja 2018

Dzień po dniu

26 maja 2018

Moja modlitwa jest jak dym kadzidła...

Módlcie się jedni za drugich, byście odzyskali zdrowie...

Jesteśmy Twoimi dziećmi - kochasz nas Panie...
Dotykaj nas Jezu i uzdrawiaj naszą nędzę...
Idziemy za Tobą - prowadź nas do Ojca...
Twoje królestwo jest życiem i nadzieją... 

Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego...  

piątek, 25 maja 2018

Dzień po dniu

25 maja 2018

Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia...

Słowo Twoje, Panie, jest prawdą,
uświęć nas w prawdzie...

 Jesteśmy dziećmi Twoimi - cudownie nas Panie stworzyłeś...
Chciałeś, abyśmy byli razem zespoleni w Twojej miłości...
Jesteśmy jako mężczyzna i kobieta - razem na obraz Boży...
Nie wolno rozdzielać - jedność nasza jest w Twoim Duchu...

Na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę...
 
  

czwartek, 24 maja 2018

Dzień po dniu

24 maja 2018

Jesteś kapłanem, tak jak Melchizedek...

Oto nadchodzą dni, kiedy zawrę z domem Izraela i z domem Judy nowe przymierze...

Jesteś z nami Jezu - jesteś przymierzem miłości...
Ofiarowałeś się za nas - Twoje życie jest dla nas...
Stałeś się Chlebem i Winem - pokarm na drogę...
Jestem Twoim sługą - czynię cud przemiany... 

Bierzcie, to jest Ciało moje...
To jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana...
  

środa, 23 maja 2018

Dzień po dniu

23 maja 2018

Ubodzy duchem mają wstęp do nieba...

Parą jesteście, co się ukazuje na krótko, a potem znika...

Przemija postać tego świata - czas ucieka wieczność czeka...
Wszystko jest prochem - Jezus jest pełnią czasu, drogą do Ojca...
Szukaj poza strukturą pierwiastków dobra - Duch działa...
Nie odrzucaj - wszyscy jesteśmy dziećmi dobrego Boga...

Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami...  

wtorek, 22 maja 2018

Dzień po dniu

22 maja 2018

Zaufaj Panu, a On cię podtrzyma...

Bóg sprzeciwia się pysznym, pokornym zaś daje łaskę...

Trzeba chodzić prostą drogą w pokorze serca...
Duch Święty jest prawdą naszego powołania...
Nic sami nie możemy - w Bogu jest wszystko...
Jezus wydany ludziom - wywyższony u Ojca...

Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi...  

poniedziałek, 21 maja 2018

Dzień po dniu

21 maja 2018

Kościół nie zginie, Bóg jest w jego wnętrzu...

Gdzie jesteś?...

Szukamy po omacku Jezusa - gdzie jesteś Panie?
On przychodzi w ciemności po falach jak zjawa...
Łamie jarzmo niewoli - wodę przemienia w wino...
Jego Matka jest z nami - wspiera nas w zmaganiach... 

Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie...  

niedziela, 20 maja 2018

Dzień po dniu

20 maja 2018

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię...

I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym...

Wszyscy - nikt nie został wykluczony...
Napełnij nas Panie wszystkich Duchem...
Potrzebujemy Ciebie - przyjdź Duchu...
Jesteś Miłością Ojca i Syna - spójnią...  

Owocem zaś Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie...

Chcę widzieć owoce Twego Ducha w świecie...
Niech dokona się w nas przejście - pascha Pana...
Nowe życie w Duchu jest świadectwem Jezusa...
Prawda o Miłości Boga objawia się w Krzyżu...

On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy...  

sobota, 19 maja 2018

Dzień po dniu

19 maja 2018

Twoje oblicze ujrzą ludzie prawi...

Poślę wam Ducha prawdy,
On doprowadzi was do całej prawdy...

 Niech Twój Duch poprowadzi mnie...
Niech Duch Prawdy rozświetli drogę...
Niech rozpali miłość w moim sercu...
Niech będzie świadectwem dla świata...

Ty pójdź za Mną!...  

piątek, 18 maja 2018

Dzień po dniu

18 maja 2018

Pan Bóg utwierdził swój tron na niebiosach...

Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?...

Ty pierwszy nas umiłowałeś, Jezu...
Jezu - umarłeś na krzyżu za mnie...
Twoja miłość przez Ducha jest we mnie...
Tak - Jezu - kocham Cię i ufam Ci...  

Duch Święty was wszystkiego nauczy;
przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem...
  

czwartek, 17 maja 2018

Dzień po dniu

17 maja 2018

Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem...

Aby wszyscy stanowili jedno,
jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie,
aby świat uwierzył, że Ty Mnie posłałeś...

Świat jest pełen chaosu i kłamliwych ocen...
Jesteśmy popychani i odrzucani jak śmiecie...
Ty przyszedłeś Jezu, aby nas pozbierać w jedno...
Czynisz nas rodziną swoją - przyjaciółmi Boga...

Mamy być znakiem dla świata - Twoim świadectwem...
Sami w kruchości idziemy - Twój Duch nas prowadzi...
Niesiemy w naczyniach serc Twoją miłość do świata...
Nikogo Ty, Panie, nie wykluczasz - jesteś blisko nas... 

Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich...
  

środa, 16 maja 2018

Dzień po dniu

16 maja 2018

Od wszelkiej trwogi Pan Bóg mnie wyzwolił...

Byście byli jednego ducha i jednej myśli...

 Jesteśmy rozbici - każdy idzie w swoją stronę...
Grzech nas oddziela od Boga i od ludzi - rozłam...
Duch Święty jest spójnią miłości - jednoczy nas...
Trwajmy w Duchu jedności - znak dla świata...

Aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie...  

wtorek, 15 maja 2018

Dzień po dniu

15 maja 2018

Śpiewajcie Bogu, wszystkie ludy ziemi...

Ojcze, nadeszła godzina...

Wchodzisz Panie w czas mego życia - jesteś dziś...
Prowadzisz mnie w bezkres wieczności w miłości...
Jesteś w niebie u Ojca - ale jesteś z nami zawsze...
Kocham Cię, Jezu, potrzebuję Ciebie w bliskości... 

A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa...
  

poniedziałek, 14 maja 2018

Dzień po dniu

14 maja 2018

Wśród książąt ludu Pan Bóg go posadził...

Trwajcie w miłości mojej...

Twoje miejsce jest zawsze w Sercu Boga...
Czy wiesz, że jesteś przyjacielem Jezusa...
On życie oddał za przyjaciół - za ciebie...
Uwierz Jego miłości - trwaj w miłości... 

Aby radość wasza była pełna...  

niedziela, 13 maja 2018

Dzień po dniu

13 maja 2018

Pan wśród radości wstępuje do nieba...

Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami...

 Jest misja Jezusa - jesteśmy dziś posłani...
Głosić Ewangelię - świadczyć o Jezusie...
Niech świat pozna Boga - On kocha nas...
Jego miłość jest naszym życiem i nadzieją...

 Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu...  


sobota, 12 maja 2018

Dzień po dniu

12 maja 2018

Pan Bóg jest królem całej naszej ziemi...

O cokolwiek prosilibyście Ojca, da wam w imię moje...

Jezus przyszedł i odchodzi - chwała Panu...
Ojciec zna nasze serca - jest hojnym dawcą...
Duch Święty namaszcza - misja twoja idzie...
Świętość jest darem Boga i drogą przez krzyż... 

Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat; znowu opuszczam świat i idę do Ojca...  

piątek, 11 maja 2018

Dzień po dniu

11 maja 2018

Pan Bóg jest królem całej naszej ziemi...

Wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił...

Między smutkiem, a radością wędruje moja dusza...
Jestem sam, przeciwności liczne - walka wciąż trwa...
Powołani do zwycięstwa w Jezusie - upadamy...
Podźwignij nas Panie - przebacz i daj moc Ducha...  

Znowu jednak was zobaczę, i rozraduje się serce wasze, a radości waszej nikt wam nie zdoła odebrać...
  

czwartek, 10 maja 2018

Dzień po dniu

10 maja 2018

Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie...

Jeszcze chwila, a nie będziecie Mnie oglądać, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie...

Czas jest jak droga - wieczność jest bezkresem...
Idziemy do Ojca - Jezus już jest w niebie...
Tu słabość i żal płynie - szczęście będzie tam...
Życie ma sens w Bogu - żywa wiara tam prowadzi... 

Wy będziecie się smucić, ale snutek wasz przemieni się w radość...  

środa, 9 maja 2018

Dzień po dniu

9 maja 2018

Niebo i ziemia pełne chwały Twojej...

Posłuchamy cię o tym innym razem...

Bedą słuchać, aby nie usłyszeć...
Będą patrzeć, aby nie zobaczyć...
Będą chodzić, aby nie dotrzeć...
Odkładamy ważne na później... 

Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie...

Przyjdzie godzina chwały...
Prawda się określi w nas...
Jezus dziś będzie Panem...
Słońce Miłości zaświeci...  

Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy...  

wtorek, 8 maja 2018

Dzień po dniu

8 maja 2018

My ludem Pana i Jego owcami...

Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam?...

 Nigdy nie jesteśmy sami - Pan z nami jest...
Idziemy pod prąd - wiatr nam wieje w twarz...
Jesteśmy słabi - wierzymy w bliskość Pana...
Obalają nas na ziemię - wygrywamy partię...

Przez śmierć do życia w pełni miłości...
Upadamy wciąż, ale zwyciężamy w Nim...
Miłosierdzie nas podnosi i wynosi w górę...
Giniemy, ale wchodzimy w chwałę nieba...

Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki Temu, który nas umiłował...  

poniedziałek, 7 maja 2018

Dzień po dniu

7 maja 2018

Pan w swoim ludzie upodobał sobie...

Gdy przyjdzie Paraklet, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o Mnie...

Nie jesteśmy sami - Duch Paraklet nas ochrania i prowadzi...
On prowadzi nas do poznania prawdy - jesteśmy świadkami...
Odwaga, wytrwałość i pokora - niech nam towarzyszą w drodze...
Doświadczymy odrzucenia - będą szydzić z nas - Bóg jest z nami... 

To wam powiedziałem, abyście się nie załamali w wierze...  

niedziela, 6 maja 2018

Dzień po dniu

6 maja 2018

Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie...

W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował...

To Bóg przychodzi do nas - Bóg jest miłością...
To Jezus nazwał nas swoimi przyjaciółmi - tak...
To Jezus umarł za ciebie na krzyżu, abyś żył...
Ciebie wybrał i powołał, abyś owoc przynosił...

Twoje życie jest w ręku dobrego Boga...
Zaufaj Mu i daj się poprowadzić dziś...
Jego życie jest w tobie przez Ducha...
Miłość zwycięża zwątpienie i smutek... 

Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za nieprzyjaciół swoich...  

sobota, 5 maja 2018

Dzień po dniu

5 maja 2018

Niech cała ziemia śpiewa swemu Panu...

Jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadający po prawicy Boga...

Żyjemy dziś w świecie - tu jest ciemność i śmierć...
Szukamy ludzi - chcemy głosić miłość i prawdę...
Jezus nas posyła - świat nas nienawidzi i odrzuca...
Patrzymy ku niebu - tam Jezus - a tu Jego Duch... 

Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że Mnie wpierw znienawidził...  

piątek, 4 maja 2018

Dzień po dniu

4 maja 2018

Będę Cię, Panie, chwalił wśród narodów...

To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem...

Twoja miłość, Panie Jezu, jest jak krzyż i śmierć...
Taka miłość jest miarą Twojego wezwania dla nas...
Przyjaźń z Tobą jest wielkim darem i zobowiązaniem...
Jesteśmy w Kościele wspólnotą przyjaciół Jezusa... 

Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję...  

czwartek, 3 maja 2018

Dzień po dniu

3 maja 2018

Tyś wielką chlubą naszego narodu...

Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu...

Jezu jesteś moim Panem - dałeś nam swą Matkę...
Jest blisko nas - wspiera nas, obecna w historii...
Prowadzi nas i ukazuje nam dziś Ciebie Jezu...
Wychodzę z ciemności do światła - dzięki Ci... 

Z radością dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w światłości...  

środa, 2 maja 2018

Dzień po dniu

2 maja 2018

Idźmy z radością na spotkanie Pana...

Trwajcie we Mnie, a Ja w was będę trwać...

 Jedność z Jezusem na drodze uczniostwa...
Zjednoczeni w Duchu Bożym idziemy razem...
Świat rozproszony w chaosie idzie donikąd...
Mali uczniowie Jezusa czynią wielkie rzeczy...

Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić...
  

wtorek, 1 maja 2018

Dzień po dniu

1 maja 2018

Niech wierni Twoi głoszą Twe królestwo...

Przez wiele ucisków trzeba nam wejść do królestwa Bożego...

Iść za Jezusem to zmaganie się z przeciwnościami...
Można być odrzuconym - nawet ponieść śmierć...
Duch Święty nas umacnia - daje pokój serca...
Rozpala miłość dla zwycięstwa - Bóg jest z nami...

Pokój zostawiam wam, pokój mój daje wam.
Nie tak jak daje świat.
Ja wam daję...