piątek, 31 maja 2019

Dzień po dniu

31 maja 2019

Wielki wśród ciebie, Święty Izraela...

Nie gońcie za wielkością, lecz niech was pociąga to, co pokorne...

Przyjdź do nas Panie, bo wieczór zapada...
Jest w nas samotność i ciemność grzechu...
Bez Ciebie puste jest życie nasze i smutek...
Gdy jesteś - światło i życie nadzieję niesie...

Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim...   

czwartek, 30 maja 2019

Dzień po dniu

30 maja 2019

 Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie...

Paweł oddał się wyłącznie nauczaniu i udowadniał Żydom, że Jezus jest Mesjaszem...

Smutek i radość - ciemności i światło...
To rzeczywistość naszej drogi wiary...
Jezus nas wyzwala - jest Mesjaszem...
Świat zawsze będzie walczył o mnie...

Wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz przemieni się w radość...
  

środa, 29 maja 2019

Dzień po dniu

29 maja 2019

Niebo i ziemia pełne chwały Twojej...

W Nim bowiem żyjemy, poruszamy się i jesteśmy...

Jesteś blisko nas - Panie Jezu...
Zewsząd ogarniasz nas Boże...
Jesteś w moim sercu - Duchu...
Objawiasz swoje oblicze Ojcze...

Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie...  

wtorek, 28 maja 2019

Dzień po dniu

28 maja 2019

Zbawia mnie, Panie, moc prawicy Twojej...

O północy Paweł i Sylas modlili się, śpiewając hymny Bogu...

Uwielbienie Boga ma wielką moc...
Otwiera więzienie - świeci blask prawdy...
Prowadzi do spotkania z Jezusem...
Budzi wiarę i przemienia serce...

On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie...  

poniedziałek, 27 maja 2019

Dzień po dniu

27 maja 2019

Pan w swoim ludzie upodobał sobie...


Gdy przyjdzie Paraklet, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o Mnie...

Potrzebujemy Ducha Świętego, aby przebaczać...
Aby pokonać lęk - wyjść do ludzi z miłością...
Przyjąć odrzucenie, szyderstwo - trzeba Ducha...
Aby krzyż stał się nam bramą - przyjdź Duchu...

Każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu...  

niedziela, 26 maja 2019

Dzień po dniu

26 maja 2019

Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże...

Ukazał mi Miasto Święte - Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, mające chwałę Boga...

Jesteśmy ludem przymierza - idziemy z Jezusem...
Kościół jest darem Boga - jest zbudowany na skale...
Są kryzysy - jest grzech i jesteśmy zranieni bardzo...
Przebaczenie i pojednanie uzdrawia i daje pokój serca...

Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam...  

sobota, 25 maja 2019

Dzień po dniu

25 maja 2019

Niech cała ziemia śpiewa swemu Panu...

Bóg nas wezwał, abyśmy głosili im Ewangelię...

Jezus był Belzebubem naznaczony przez swoich...
Piętnowany dziś w swoim Kościele - tak było i jest...
Miłość przynagla nas - jak sól dla ziemi i światło...
Ciemności rozprasza wschodzące Słońce - Jezus...

Sługa nie jest większy od swego pana...  

piątek, 24 maja 2019

Dzień po dniu

24 maja 2019

Będę Cię, Panie, chwalił wśród narodów...

Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich...

Miłość jednoczy ludzi w samym sercu Boga...
Być przyjacielem Jezusa to wielkie wyzwanie...
Przyjaźń zatacza kręgi - tworzy z nas wspólnotę...
Duch jednoczy w miłości - tak powstaje Kościół...
 

Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję...  

czwartek, 23 maja 2019

Dzień po dniu

23 maja 2019

Pośród narodów głoście chwałę Pana...

Wierzymy przecież, że będziemy zbawieni przez łaskę Pana Jezusa tak samo jak oni... 

Bóg jest dobry - nie chce mojej zguby...
Szuka zagubionych, podnosi upadłych...
Prowadzi ze śmierci do radości życia...
Jest blisko ciebie, zaproś Go do domu...


Aby radość wasza była pełna... 

środa, 22 maja 2019

Dzień po dniu

22 maja 2019

Idźmy z radością na spotkanie Pana...

Trwajcie we Mnie, a Ja w was będę trwać...

Otwórz drzwi - Jezus przychodzi - twój Pan...
Zaufaj Mu w przyjaźni - jedność w miłości dziś...
Trwaj dziś w Duchu, który jednoczy i działa...
Nie trać czasu - dziś jesteś sługą Królestwa...  

Beze Mnie nic nie możecie uczynić...  

wtorek, 21 maja 2019

Dzień po dniu

21 maja 2019

Niech wierni Twoi głoszą Twe królestwo...

Pokój zostawiam wam, pokój mój daje wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję...

Daj się prowadzić Duchowi - głoś Ewangelię Jezusa...
Jesteś w drodze, są przeszkody - duch pokoju w sercu...
Ucisk i odrzucenie - to doświadczenie krzyża Jezusa...
Otwierają się drzwi serc - wiara żywa rodzi się dziś... 

Ale niech świat się dowie, że Ja miłuję Ojca i że tak czynię, jak Mi Ojciec nakazał...  

poniedziałek, 20 maja 2019

Dzień po dniu

20 maja 2019

Nie mam daj chwałę, lecz Twemu imieniu...

Kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten Mnie miłuje...

Miłość idzie drogą przykazań...
Tu chodzi o dobro w moim życiu...
Duch Boży objaśnia sens prawa...
Trzeba iść drogą miłości, aby żyć...

A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem...
  

niedziela, 19 maja 2019

Dzień po dniu

19 maja 2019

Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu...

Ujrzałem niebo nowe i ziemię nową...

Wszystko jest nowe - Duch odnawia świat...
Miłość przekracza granice naszego egoizmu...
Jesteśmy ludem Pana - oblubienicą Baranka...
Przez ucisk idziemy do krainy światłości...

Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem...  

sobota, 18 maja 2019

Dzień po dniu

18 maja 2019

Ziemia ujrzała swego Zbawiciela...

Słowo Pańskie szerzyło się na cały kraj...
A uczniowie byli pełni wesela i Ducha Świętego...

Dotknij mego serca - mój Jezu...
Twój Duch niech obudzi mnie...
Słowo się spełnia we mnie dziś...
Proszę, oczyść mnie i prowadź... 

O cokolwiek prosić Mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię...  

piątek, 17 maja 2019

Dzień po dniu

17 maja 2019

Tyś moim Synem, Ja Cię dziś zrodziłem...

Niech się nie trwoży serce wasze...

Jezus prowadzi nas do Ojca...
Jest drogą - idziemy za Nim...
Jest prawdą - która wyzwala...
Jest życiem - to miłość w nas... 

Ja jestem drogą i prawdą i życie...  

czwartek, 16 maja 2019

Dzień po dniu

16 maja 2019

Od wszelkiej trwogi Pan Bóg mnie wyzwoli...

Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca...

Jezus zbawił nas przez krzyż i zmartwychwstanie...
Zgromadził nas w Kościele i dał nam Swego Ducha...
Posłał nas do świata ciemności z Ewangelią miłości...
Jedność jest świadectwem i krew męczenników...

Jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili jedno w Nas, aby świat uwierzył...


środa, 15 maja 2019

Dzień po dniu

15 maja 2019

Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże...

Słowo Pańskie szerzyło się i rosło...

Pan szuka wszystkich - Słowo jest żywe i skuteczne...
Słowo Ojca wypowiedziane i posłane rodzi nas dziś...
To Jezus, który przychodzi - daje siebie i ukazuje Ojca...
Dziś Słowo niesiesz w sercu - objawiasz oblicze Boga... 

A kto Mnie widzi, widzi Tego, który Mnie posłał...  

wtorek, 14 maja 2019

Dzień po dniu

14 maja 2019

Wśród książąt ludu Pan Bóg go posadził...

 Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem.
Trwajcie w miłości mojej...

 Puste życie, byle jakie życie - zagubienie...
Trzeba odnaleźć Jezusa - On nas dziś szuka...
Jesteś wybrany i posłany - owoc twój trwały...
Ofiarować się to przyjąć dar miłości codziennie ...

Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili...  

poniedziałek, 13 maja 2019

Dzień po dniu

13 maja 2019

Boga żywego pragnie moja dusza...

Kiedy zacząłem mówić, Duch Święty zstąpił na nich...

Jesteśmy prowadzeni przez Ducha...
Wychodzimy poza nasze struktury...
Jesteśmy we wspólnocie kościelnej...
Pełnia życia i miłości jest we mnie...

Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie, i miały je w obfitości... 

niedziela, 12 maja 2019

Dzień po dniu

12 maja 2019

My ludem Pana i Jego owcami...

Ustanowiłem cię światłością dla pogan, abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi...

Pan jest moim pasterzem - kocha mnie i prowadzi...
Jednoczy nas we wspólnocie - należymy do Niego...
Życie swoje oddał za mnie  - abym żył w miłości...
Jest moją nadzieją i radością - Jezus mnie wybrał...

I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy...  

sobota, 11 maja 2019

Dzień po dniu

11 maja 2019

Cóż oddam, Panie, za Twe wszystkie dary?...

Nikt nie może przyjść do Mnie, jeśli nie zostało mu to dane przez Ojca...

Pan szuka swoje dzieci - jest dobrym Ojcem...
Stawiamy dziś opór - chcemy być niezależni...
Może jutro przyjdzie pora - dziś nie rozumiemy...
Twoja miłość nas przeraża - co mamy począć?...

Panie do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A my uwierzyliśmy i poznaliśmy, że Ty jesteś Świętym Bożym...
  

piątek, 10 maja 2019

Dzień po dniu

10 maja 2019

Całemu światu głoście Ewangelię...

Szaweł ciągle jeszcze siał grozę i dyszał żądzą zabijania uczniów Pańskich...

Są wśród nas ludzie, którzy sieją grozę odrzucenia...
Jezus szuka i zbawia pogubionych ludzi ciemności...
Moc spotkania i przemiany życia - owoc poszukiwań...
Człowiek po omacku szuka - Bóg szuka wciąż ciebie...

Wybrałem sobie tego człowieka jako narzędzie. On zaniesie imię moje do pogan i królów, i do synów Izraela...
  

czwartek, 9 maja 2019

Dzień po dniu

9 maja 2019

Niech cała ziemia chwali swego Pana...

A kiedy wyszli z wody, Duch Pański porwał Filipa i dworzanin już więcej go nie widział... 

Jesteśmy w drodze - daj się pochwycić Duchowi...
Nie trać czasu na detale - istotą życia jest miłość...
Wyjdź na drogę - ktoś czeka tam i szuka Jezusa...
Bądź jak chleb, który łamią i jedzą - jak sam Jezus...

Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało, wydane za życie świata...
  

środa, 8 maja 2019

Dzień po dniu

8 maja 2019

My ludem Pana i Jego owcami...

Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam?...

Zaufaj Panu - jesteś w Jego rękach...
Miłość Chrystusa leczy zranione serca...
Jesteś we wspólnocie - pasterz prowadzi...
Jezus zna ciebie - jest twoim obrońcą...

Dobry pasterz daje życie swoje za owce...
  

wtorek, 7 maja 2019

Dzień po dniu

7 maja 2019

W ręce Twe, Panie, składam ducha mego...

Wyrzucili go poza miasto i kamienowali, a świadkowie złożyli swe szaty u stóp młodzieńca zwanego Szawłem...

Twoje świadectwo wiary świeci w ciemności...
Jesteś posłany między wilki - Pan jest z tobą...
Pełnia życia w miłości, która przekracza ciebie...
Zwycięstwo odnosisz w słabości - to jest cud...


Ja jestem chlebem życia.
Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie...
  

poniedziałek, 6 maja 2019

Dzień po dniu

6 maja 2019

Po całej ziemi ich głos się rozchodzi...

Chrystus umarł za nasze grzechy...

Jesteś ocalony, żyj w milości Pana...
Niech Jego Duch rozpali ogień w tobie...
Jezus jest drogą do Ojca - idź za Nim...
Niech twa radość miłości będzie znakiem...

Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca...  

niedziela, 5 maja 2019

Dzień po dniu

5 maja 2019

Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś...

Odchodzili spraed Sanhedrynu i cieszyli się, że stali się godni cierpieć dla Imienia Jezusa...

Nie możesz żyć w pustce i lęku...
Uwierz miłości Boga do ciebie...
Jezus ciebie kocha i umarł za ciebie...
On cię poprowadzi - zaufaj Mu...

Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz...
  

sobota, 4 maja 2019

Dzień po dniu

4 maja 2019

Okaż swą łaskę ufającym Tobie...

Nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbywali słowo Boże, a obsługiwali stoły...

Słowo Pana jest światłem na ścieżce życia...
Słuchaj sercem - zaufaj Panu i dziękuj zawsze...
Trzeba pośród ciemności rozpoznać Jezusa...
Rozejrzyj się dokoła - ludzie chcą miłości...

To Ja jestem, nie bójcie się...  

piątek, 3 maja 2019

Dzień po dniu

3 maja 2019

Tyś wielką chlubą naszego narodu...

Z radością dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w światłości...

Ważny dzień dla nas - Maryja naszą Królową...
Wszyscy Polacy dziś jednoczą się w wierze...
Trzeba dziękować za dar wiary i historię Polski...
Wyszliśmy z krainy śmierci do życia w chwale...


On jest obrazem Boga niewidzialnego, Pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone...
  

czwartek, 2 maja 2019

Dzień po dniu

2 maja 2019

Biedak zawołał i Pan go wysłuchał...
  
Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa, którego wy straciliście...

Jezus żyje - jest naszym Zbawicielem...
Wiara w Jezusa otwiera bramę życia...
Życie wieczne już dziś - tu, w drodze..
Pełnia będzie w domu Ojca - raduj się...

Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w Jego ręce...
Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne...
  

środa, 1 maja 2019

Dzień po dniu

1 maja 2019

Biedak zawołał i Pan go wysłuchał...

Idźcie i głoście w świątyni ludowi wszystkie słowa o tym życiu!...

Jak przebić się przez ciemności mojego życia...
Jak dziś zrozumieć miłość Boga do człowieka...
Jak uwierzyć dziś w świecie różnych pozorów...
Jezus przychodzi i puka do drzwi mego serca...

Światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło, bo złe były ich uczynki...