środa, 30 maja 2012

Dzień po dniu

30 maja 2012


zostaliście wykupieni drogocenną krwią Chrystusa...
jedni drugich gorąco czystym sercem umiłujcie...


Ciągle na nowo człowiek musi odkrywać jak bardzo jest obdarowany...
Jak bardzo jest umiłowany...
Aby miłość jednych do drugich nie była ciężarem...
Ale radosnym szybowaniem na orlich skrzydłach Ducha Świętego...

sobota, 26 maja 2012

Dzień po dniu

26 maja 2012


Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie, niech przyjdzie do Mnie i pije.


Czas modlitewnego oczekiwania...
Jak lania pragnie wody ze strumieni
tak dusza moja pragnie Ciebie, Panie...

Oto otwieram wasze groby, ludu mój...
Udzielę wam mego ducha, po to, byście ożyli...
Wyleję Ducha mego na wszelkie ciało...

Trwamy na modlitwie, jak niegdyś apostołowie z Maryją...
Potrzebujemy przebudzenia, ożywienia, nowego zesłania Ducha Świętego...
Doświadczamy naszych słabości, upadków, rozczarowań...
Jest w nas dużo lęków, kryzysów, zwątpień...
Niech Duch Święty ożywi naszą wiarę...
Niech roznieci modlitwę i miłość...
Niech zapali do świadectwa...
Niech doda odwagi i mocy w przeciwstawianiu się złu...
Świat chrześcijański woła o Ducha Świętego...
Potrzebujemy Ducha Świętego...

Niech zstąpi Duch Twój...
Niech zstąpi Duch Twój...
I odnowi oblicze ziemi...
Tej ziemi!

środa, 23 maja 2012

Dzień po dniu

23 maja 2012


Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego.


Wielka troska Jezusa o nas wszystkich...
Świat chce nas uwieść...
Jezus prosi Ojca za nas, aby nas ochronił od zła...

Jesteśmy ciągle poddawani próbie...
Zło zaślepia nas mirażami szczęścia...
Uwikłani w środowisko pogańskie mamy trudności w podjęciu właściwego wyboru...

Uświęć ich w prawdzie.
Słowo Twoje jest prawdą.


Otwarcie na prawdę, która jest w Słowie Bożym jest źródłem uświęcenia...
Uświęcenie jest drogą wolności i właściwego wyboru rzeczy i działań w podążaniu za Jezusem...
Chodzi o miłość, która realizuje się w życiu i postępowaniu według Prawa Bożego...

Aby byli uświęceni w prawdzie...

poniedziałek, 21 maja 2012

Dzień po dniu

21 maja 2012


Nawet nie słyszeliśmy, że istnieje Duch Święty.


Jest wielu katolików, którzy nie znają Ducha Świętego...
Jest czas oczekiwania na Pięćdziesiątnicę...
Trzeba mówić o Duchu Świętym...
Trzeba doświadczyć spotkania z Duchem Świętym...
Trzeba powierzyć się Duchowi Świętemu...

Życie chrześcijańskie jest życiem w Duchu Świętym...
To On prowadzi do Jezusa - Jezus jest Panem...
On rozlewa miłość w naszych sercach...
On daje odwagę i uzdalnia do świadectwa...

Jezus mówi:
Na świecie doznacie ucisku,
ale miejcie odwagę:
Jam zwyciężył świat.

piątek, 18 maja 2012

Dzień po dniu

18 maja 2012


Przestań się lękać, a przemawiaj i nie milcz, bo Ja jestem z tobą...


Odwagi! Jestem z tobą, nie lękaj się i bądź świadkiem mojej miłości...
Uczeń Chrystusa nie skrywa swojej wiary...
Jest świadkiem w porę i nie w porę...
Proś Ducha Świętego o odwagę i śmiałość...
Bądź otwarty na ludzi, których spotykasz...
To ich stawia Bóg na twojej drodze...

Przyjdź Duchu Święty,
napełnij serca Twoich wiernych,
i zapal w nich ogień Twojej miłości.

czwartek, 17 maja 2012

Dzień po dniu

17 maja 2012


Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz zmieni się w radość.


Tyle smutnych ludzi na świecie...
Martwią się, narzekają, lękają się i użalają...
Smutek przelewa się w nich...
Smutek jest w nas...
Jest we mnie i w tobie...
Zabrano Pana mego i nie wiem gdzie Go położono...
Pan zmartwychwstał i promienie Jego zwycięstwa budzą świt...
Smutek zmienia się w radość...
Chrześcijaństwo jest religią nadziei i radości...
Pascha to przejście od smutku i beznadziei do radości i nadziei...
Jezus czyni nas świadkami radości...
Duch Święty rozpala w nas ogień...
Jezus jest z nami i prowadzi nas przez mroczny świat do wiecznej światłości...