środa, 27 listopada 2019

Dzień po dniu

27 listopada 2019

Chwalcie na wieki najwyższego Pana...

Podniosą na was ręce i będą was prześladować... 

Idziesz w ciemności pod górę wśród prześladowań...
Odrzucenie, zamęt - masz być Jego świadkiem...
Odwaga i pokora - Duch wspiera twoją niemoc...
Życie pełnią rozpocznie się gdy dla Niego umrzesz...

Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie... 

niedziela, 24 listopada 2019

Dzień po dniu

24 listopada 2019

Idźmy z radością na spotkanie Pana...

Dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w światłości. On to uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie - odpuszczenie grzechów...

Jezus jest Królem - uwielbiajmy Go...
On na tronie krzyża odniósł zwycięstwo...
Miłość Boża jest blaskiem Jego chwały...
Przeszliśmy z ciemności do światła... 

Zaprawdę, powiadam ci: Dziś będziesz ze mną w raju...  

środa, 20 listopada 2019

Dzień po dniu

20 listopada 2019

Gdy zmartwychwstanę, będę widział Boga...

Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem, abyście szli i owoc przynosili...

Idziemy za Panem, aby czynić miłość...
Duch Święty przychodzi nam z pomocą...
Pomnażanie dobra w każdym przypadku...
Rośnie w nas owoc Królestwa i radość... 

Panie, twoja mina przysporzyła dziesięć min...  

wtorek, 19 listopada 2019

Dzień po dniu

19 listopada 2019

Pan mój i Bóg mój zawsze mnie wspomaga...

Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu...

 Przychodzisz do mnie, Jezu mój Boże...
Jestem grzesznikiem - Ty przychodzisz...
Twoja miłość przemienia moje życie...
Twoje wejście w moje życie raduje mnie...

Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu...  

poniedziałek, 18 listopada 2019

Dzień po dniu

18 listopada 2019

Broń mego życia, abym strzegł praw Twoich...

Ja jestem światłością świata,
kto idzie za Mną, będzie miał światło życia...

Otwórz me oczy, o Panie - przyjdź, o Jezu...
Ciemność dziś zalega w naszych sercach...
Wiara jak blask miłości rozpala nasze życie...
Idziemy za Tobą z pieśnią chwały i nadzieją...

Przejrzy, twoja wiara cię uzdrowiła...
Natychmiast przejrzał i szedł za Nim, wielbiąc Boga...
  

piątek, 15 listopada 2019

Dzień po dniu

15 listopada 2019

Niebiosa głoszą chwałę Pana Boga...

Głupi z natury są wszyscy ludzie, którzy nie poznali Boga...

Dziś na niebie oglądałem księżyc od wielu lat...
Bóg objawia swoje oblicze w twoich czynach...
Nie wynoś piękno świata nad doskonałość Boga...
Złóż swoje życie na krzyżu Jezusa, a ocalejesz...

Kto będzie się starał zachować swoje życie, straci je; a kto je straci, zachowa je...

czwartek, 14 listopada 2019

Dzień po dniu

14 listopada 2019

Słowo Twoje, Panie, niezmienne na wieki...

Ja jestem krzewem winnym, a wy - latoroślami...

Jesteśmy w drodze, szukamy śladów Boga...
W ciemności i zamęcie Jezus podaje rękę...
Jego słowo jest światłem - budzi nadzieję...
Jego wspólnota - Kościół jest moją rodziną...

Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity...

środa, 13 listopada 2019

Dzień po dniu

13 listopada 2019

Powstań, o Boże, osądź Twoją ziemię...

Za wszystko dziękujcie Bogu, taka jest bowiem wola Boża względem was w Jezusie Chrystusie...

Chcę dziękować Ci, Panie - jesteś zawsze ze mną...
Przyjaźnią mnie obdarowałeś - chwałą pełni życia...
Moje grzechy zmazałeś Krwią - dziś jestem czysty...
Wiara uzdrawia moje serce - jest we mnie miłość...

Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła...

wtorek, 12 listopada 2019

Dzień po dniu

12 listopada 2019

Po wieczne czasy będę chwalił Pana...

Do nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka - uczynił go obrazem swej własnej wieczności...

Zycie jest wielkim darem dobrego Boga...
Dziękuję Ci, Panie, że mnie stworzyłeś...
Śmierć nie jest końcem - jest przejściem...
W Twojej miłości, Jezu, prowadź mnie...

Ci, którzy Mu zaufali, zrozumieją prawdę, wierni w miłości będą przy Nim trwali, łaska bowiem i miłosierdzie dla Jego wybranych...


poniedziałek, 11 listopada 2019

Dzień po dniu

11 listopada 2019

Prowadź mnie, Panie, swą drogą odwieczną...

Umiłujcie sprawiedliwość... myślcie o Panu właściwie i szukajcie Go w prostocie serca!...

Ukazujesz nam, Panie, swoje oblicze miłości...
Nie uskarżam się na nieszczęścia mojej drogi...
Za wszystko dziękuję - jestem zawsze z Tobą...
Blask Twojej chwały, Panie, na moim obliczu...

Uważajcie na siebie!

niedziela, 10 listopada 2019

Dzień po dniu

10 listopada 2019

Gdy zmartwychwstanę, będę widział Boga...

Jezus Chrystus jest Pierworodnym wśród umarłych, Jemu chwała i moc na wieki wieków...

 Jezus prawdziwie zmartwychwstał - grób jest pusty...
Pokonał śmierć - jest żywy po prawicy Ojca w niebie...
Jest z nami najbardziej w Eucharystii - to Jego Ciało...
Jezus jest dla nas nadzieją naszego zmartwychwstania...

Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją...  

piątek, 8 listopada 2019

Dzień po dniu

8 listopada 2019

Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie...

Kto zachowuje naukę Chrystusa, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała...

Jesteśmy synami światłości - idziemy drogą Jezusa...
Prawo miłości jest wykładnią naszego postępowania...
Żyjemy w świecie różnorodności dążeń bezbożnych...
Naszą misją jest, aby zdobywać ludzi dla Królestwa... 

Bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z podobnymi sobie ludźmi niż synowie światłości...
  

czwartek, 7 listopada 2019

Dzień po dniu

7 listopada 2019

W krainie życia ujrzę dobroć Boga...

Nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie: jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana; jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. i w życiu więc, i w śmierci należymy dla Pana...

Jesteś blisko, Panie, w mojej samotności...
Uwalniasz mnie ode mnie - jestem Twój...
Życie toczy się ku śmierci - idę za Tobą...
Śmierć jest bramą Twego życia bez końca... 

Każdy z nas o sobie samym zda sprawę Bogu...  

środa, 6 listopada 2019

Dzień po dniu

6 listopada 2019

Miłosiernemu Pan Bóg błogosławi...

Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością...

Droga życia jest dla uczniów Jezusa samą miłością...
Krzyż jest wpisany w krajobraz naszego zwykłego życia...
Walka duchowa jest zmaganiem się z duchem świata...
Zwycięstwo już jest - szatan został pokonamy na krzyżu... 

Kto nie dźwiga swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem...  

poniedziałek, 4 listopada 2019

Dzień po dniu

4 listopada 2019

W Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie...

Dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne...

Wybrałeś nas, Panie - my odrzucamy Ciebie...
Jesteś blisko w przymierzu miłości - ocalenie...
Grzech przybity do krzyża - jest życie i nadzieja...
Kto zdoła to pojąć - zginam kolana przed Tobą... 

Albowiem Bóg poddał wszystkich nieposłuszeństwu, aby wszystkim okazać swe miłosierdzie...  

niedziela, 3 listopada 2019

Dzień po dniu

3 listopada 2019

Będę Cie wielbił, Boże mój i Królu...

Panie, świat cały przy Tobie jak ziarnko na szali...

Jesteś w rękach dobrego Boga...
Grzech jest twoja ciemnością...
Jezus szuka ciebie na drzewie...
Radość spotkania i nowe serce...

Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu...  

sobota, 2 listopada 2019

Dzień po dniu

2 listopada 2019

Boga żywego pragnie moja dusza...

Jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy...

"Dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem."
Dlatego umierajmy z Chrystusem, abyśmy z Nim mogli powstać do życia. Każdego dnia powinniśmy się przygotowywać i przyzwyczajać do śmierci, aby dusza przez odrywanie się od pożądań ciała umiała stawać się wolną, i osiągnąwszy wyżyny, gdzie nie sięgają już ziemskie pragnienia grożące zagładą, przyjęła podobieństwo śmierci, aby nie doznać zniszczenia śmierci... św. Ambroży

Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie...  

piątek, 1 listopada 2019

Dzień po dniu

1 listopada 2019

Oto lud wierny, szukający Boga...

Ujrzałem wielki tłum, którego nikt nie mógł policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed Barankiem...

Nie lękaj się dążyć wyżej, dać się miłować i wyzwolić przez Boga. Nie bój się pozwolić, aby cię prowadził Duch Święty. Świętość nie czyni cię mniej ludzkim, ponieważ jest spotkaniem twojej słabości z siłą łaski... papa Franciszek

Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec; zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy...

Pozwól, by łaska twego chrztu owocowała na drodze świętości. Pozwól, aby wszystko było otwarte na Boga i dlatego wybierz Jego, wybieraj Boga wciąż na nowo. Nie zniechęcaj się, ponieważ masz moc Ducha Świętego do tego, by świętość była możliwa. Ona w głębi jest owocem Ducha Świętego w twoim życiu... papa Franciszek

Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie...