wtorek, 16 stycznia 2018

Dzień po dniu

16 stycznia 2018

Ja sam wybrałem Dawida na króla...

Abyśmy wiedzieli, czy jest nadzieja naszego powołania...

Nasze powołanie jest dla każdego szansą miłości...
Misja twoja jest wyjściem do świata z dobrem...
Jesteś potrzebny i niezastąpiony w królestwie...
Jezus wybrał ciebie i jest Panem twojego życia...

Syn Człowieczy jest Panem szabatu...

poniedziałek, 15 stycznia 2018

Dzień po dniu

15 stycznia 2018

Temu, kto prawy, ukażę zbawienie...

Lepsze jest posłuszeństwo, od ofiar...

Gorliwość nie wystarcza - trzeba posłuszeństwa...
Słuchaj głosu Pan - Jezus ciebie poprowadzi...
Nie osądzaj braci - chciej zrozumieć ich obyczaje...
Szukaj dobra i bądź cierpliwy - światło oświeci...

Młode wino należy wlewać do nowych bukłaków...

niedziela, 14 stycznia 2018

Dzień po dniu

14 stycznia 2018

Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę...

Za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci. 
Chwalcie więc Boga w waszym ciele...

Twoje ciało ofiaruj Panu jako akt miłości Boga...
Serce świątynią Ducha Świętego - bądź uważny...
Idź za Jezusem - On jest twoim Mesjaszem...
Czystość serca znakiem twojej wiarygodności...

Pośród ciemności ukaż kierunek poszukiwań Boga...
Przyprowadź swego brata do Jezusa - on Go szuka...
Jesteś na drodze, która prowadzi do twego spełnienia...
Jezus zmienia twoje imię - nadaje ci nową tożsamość...

Znaleźliśmy Mesjasza...

sobota, 13 stycznia 2018

Dzień po dniu

13 stycznia 2018

Król się weseli z Twej potęgi, Panie...

Pójdź za Mną...

Jezus powołuje chorych grzeszników...
Jesteś bardzo słaby - On wie wszystko...
Dotyka twoich ran - chce przez ciebie działać...
Dziękuję Ci że mnie wybrałeś - powołałeś...

Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają.
Nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników...

piątek, 12 stycznia 2018

Dzień po dniu

12 stycznia 2018

Na wieki będę sławił łaski Pana...

Wielki prorok powstał między nami i Bóg nawiedził lud swój...

Wszyscy jesteśmy paralitykami - potrzebujemy Jezusa...
On widzi nasze serca - grzech jest naszym paraliżem...
Przynieśli go - sam nie mógł przyjść do Jezusa...
Wstawiennictwo otwiera bramy działania Ducha w nas...

Dziecko, odpuszczone są twoje grzechy...

czwartek, 11 stycznia 2018

Dzień po dniu

11 stycznia 2018

Wyzwól nas, Panie, przez Twe miłosierdzie...

Jeżeli chcesz, możesz mnie oczyścić...

Trąd jest symbolem grzechu - tak wszyscy zgrzeszyli...
Grzech wyklucza nas ze społeczności - jesteś na pustyni...
Jezus wziął na siebie grzech świata - stał się trędowaty...
Uzdrawia nas i przywraca społeczności - jesteś czysty...

Chcę, bądź oczyszczony...

środa, 10 stycznia 2018

Dzień po dniu

10 stycznia 2018

Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę...

Oto jestem, przecież mnie wołałeś...

W ciemności Bóg woła do ciebie...
jest wspaniały plan życia - misja...
Szukasz uzdrowienia - sensu życia...
On szuka wszystkich - jest z tobą...

Wszyscy Cię szukają...

Dień po dniu

9 stycznia 2018

Całym swym sercem raduję się w Panu...

Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku?
Przyszedłeś nas zgubić...

Jesteś, Panie naszym ocaleniem - przychodzisz...
W okowach naszych namiętności - oczekujemy...
Niech Twoje słowo z mocą przeniknie ciemność...
Przyjdź i wyprowadź nas ku wolności i nadziei...

Nowa jakaś nauka z mocą.
Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne...

poniedziałek, 8 stycznia 2018

Dzień po dniu

8 stycznia 2018

Złożę Ci, Boże, ofiarę pochwalną...

Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże...
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię...

Nawrócenie jest otwarciem się na przygodę Bożej miłości...
Bóg mnie kocha i ma wspaniały plan dla mojego życia...
Jezus mnie woła - idę za Nim - jestem rybakiem ludzi...
Misja jest wielka - Duch mnie namaszcza dla służby...

Pójdźcie za Mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi...

niedziela, 7 stycznia 2018

Dzien po dniu

7 stycznia 2018

Będziecie czerpać ze zdrojów zbawienia...

Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko...

Człowiek jest istotą poszukującą - gdzie jest sens...
Bóg, dobry Ojciec szuka zagubionego człowieka...
Przyjdź do wody żywej - twoje pragnienie miłości...
Słuchaj Słowa Pana - ziarno i gleba twego serca...

A któż zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym?...

Jesteś powołany do zwycięstwa - uwierz Miłości...
Jezus jest twoim Panem - Duch Święty przychodzi...
Przymierze chrztu jest fundamentem twej Paschy...
Ojciec ma upodobanie w tobie - jesteś wybrany...

Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie...

sobota, 6 stycznia 2018

Dzień po dniu

6 stycznia 2018

Uwielbiają Pana wszystkie ludy ziemi...

Powstań! Świeć, Jeruzalem, bo przyszło twe światło i chwała Pańska rozbłyska nad tobą...

Uczeń Chrystusa nosi w sobie blask Jego chwały...
Misja w świecie to roznosić woń poznania Pana...
Światło miłości w twoim sercu motywuje życie...
Każda chwila przeniknięta obecnością Jego Ducha...

Wtedy zobaczysz i promienieć będziesz, a serce twe zadrży i rozszerzy się ...

Wiara rozszerza horyzonty postrzegania świata...
Nowe serce i nowe oczy widzą i czują nowy świat...
Idziemy w poszukiwaniu Tego który przyszedł...
To ty jesteś gwiazdą Jego obecności w świecie...

Ujrzeliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać pokłon Panu...

piątek, 5 stycznia 2018

Dzień po dniu

5 stycznia 2018

Niech cała ziemia śpiewa swemu Panu...

Czy może być coś dobrego z Nazaretu?...

Kim Ty jesteś - za Kogo się uważasz?...
Twoje - Pójdź za Mną - mnie wzywa...
Czynisz wyłom w moim twardym sercu...
A jednak poznałeś mnie - schwyciłeś...

Jestem Twój - nie mogę się oprzeć wezwaniu...
Przychodzisz delikatnie - a jesteś jak huragan...
Przewalasz moje bóstwa - stawiasz nowy świat...
Jesteś krainą nadziei i życia w pełni - mój Pan...

Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela...

czwartek, 4 stycznia 2018

Dzień po dniu

4 stycznia 2018

Ziemia ujrzała swego Zbawiciela...

Czego szukacie?...

Człowiek szuka wciąż - Bóg szuka człowieka...
Przedziera się przez gęste zarośla ciemności zła...
Kręci się wokół - biegnie donikąd - jest ślepy...
Słowo Ojca - Jezus jest, aby wejść w twoje życie...

Znaleźliśmy Mesjasza...

środa, 3 stycznia 2018

Dzień po dniu

3 stycznia 2018

Ziemia ujrzała swego Zbawiciela...

Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata...

To prawda o Jezusie - Synu Człowieczym...
On jest ocaleniem naszym - Jego krzyż...
Krew Baranka obmywa nasze grzechy...
Jest prawdziwym Bogiem - my Jego braćmi...

Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym...

wtorek, 2 stycznia 2018

Dzień po dniu

2 stycznia 2018

Ziemia ujrzała swego Zbawiciela...

Kto ty jesteś?...

Żyjemy w półcieniach kłamstw i złudnych iluzji...
Nie wiemy kim jesteśmy i kto jest naszym Bogiem...
Duch Prawdy objawia nam naszą tożsamość...
Jezus jest źródłem naszej tożsamości i powołania...

Jam głos wołający na pustyni...

poniedziałek, 1 stycznia 2018

Dzień po dniu

1 stycznia 2018

Bóg miłosierny niech nam błogosławi...

Niech cię Bóg błogosławi i strzeże...

Przejście od starego do nowego - Jezus z nami...
Nadzieje i obawy - dziękujemy za to, że jesteś...
Czas nas pędzi - śpieszymy się - nie mamy czasu...
PEŁNIA CZASU - to Jezus, który wszedł w świat...

Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą
I ci co nie odchodzą nie zawsze powrócą
I nigdy nie wiadomo mówiąc o miłości
Czy pierwsza jest ostatnią czy ostatnia pierwszą    xJT

A zatem nie jesteś już niewolnikiem lecz synem...