środa, 31 stycznia 2018

Dzień po dniu

31 stycznia 2018

Daruj mi, Panie, winę mego grzechu...

Skąd to u Niego?
I co to za mądrość, która Mu jest dana?...

Patrzyli na Niego z podejrzliwością...
Nie dowierzali Mu - byli zamknięci...
Wiara otwiera na działanie Jezusa...
Duch chce przez ciebie czynić cuda...

I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu...

wtorek, 30 stycznia 2018

Dzień po dniu

30 stycznia 2018

Ku Tobie, Panie, wznoszą moją duszę...

Jezus wziął na siebie nasze słabości i dźwigał nasze choroby...

 Przychodzimy do Ciebie, Jezu, z naszą słabością...
W Twoich, Panie, ranach jest nasze uzdrowienie...
Z wiarą dotykamy Ciebie - otwierasz nasze grobu...
Dajesz nam nowe życie - w mocy Ducha posyłasz...

Talitha kum, to znaczy: Dziewczynko, mówię co wstań!  

poniedziałek, 29 stycznia 2018

Dzień po dniu

29 stycznia 2018

Powstań, o Panie, ocal moje życie...

Jezus i uczniowie Jego przybyli na drugą stronę jeziora...

Jak wygląda druga strona twojego życia?...
Jakie demony grasują w twoich grobach?...
Czy wiesz, że Jezus do ciebie przychodzi?...
On jest Zbawcą - uwalnia nas od demonów...

Zaufaj Panu i otwórz się na Jego przyjście...
Otwiera grobu, światło miłości przenika...
Uwalnia i posyła do swoich jako świadka...
Rozgłaszaj ludziom - aby się dziwili... 

Wracaj do domu, do swoich, i opowiedz im wszystko, co Pan ci uczynił i jak ulitował się nad tobą...
  

niedziela, 28 stycznia 2018

Dzień po dniu

28 stycznia 2018

Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie...

Podobnie i kobieta: niezamężna i dziewica troszczy się o sprawy Pana...

Gdzie jest Pan w twoim życiu?...
Jakie troski zajmują twoje życie?...
Słowo z mocą Pana niech wyzwala...
Prorok niesie światu słowo życia...

Uszanuj godność czystych dziewic...
Zrzuć troskę - myśl o sprawie Jezusa...
Bądź znakiem nadziei dla świata dziś...
Milcz demonie - niech przemówią anioły...

Wtedy duch nieczysty zaczął nim miotać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego...

sobota, 27 stycznia 2018

Dzień po dniu

27 stycznia 2018

Stwórz, o mój Boże, we mnie serce czyste...

Zgrzeszyłem wobec Pana...

Jestem grzesznikiem i wyznaję Tobie, Panie...
Ciemności i burze przechodzą przeze mnie...
Wiara moja złamana - a Ty, Panie śpisz...
Powstań, przebacz i płyńmy na drugi brzeg...

Czemu tak bojaźliwi jesteście?
Jakże brak wam wiary.

piątek, 26 stycznia 2018

Dzień po dniu

26 stycznia 2018

Głoście cześć Pana wśród wszystkich narodów...

Abyś rozpalił na nowo charyzmat Boży...

Duch Święty jest i działa dziś przez ludzi...
Ciągle trzeba przyzywać Ducha Świętego...
Misja zbawienia spełnia się dziś w kościele...
Jesteś posłany - idź i zaangażuj się w misję...

Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało...

czwartek, 25 stycznia 2018

Dzień po dniu

25 stycznia 2018

Idźcie i głoście światu Ewangelię...

Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz...

Nawrócenie to nowe narodzenie przez Krzyż Jezusa...
Przejście od prawa i grzechu do łaski i Ducha Świętego...
Pochwyceni w miłości - nie żyjemy już dla siebie...
Niesiemy światu Ewangelię życia - Bóg ciebie kocha...

Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu...

środa, 24 stycznia 2018

Dzień po dniu

24 stycznia 2018

Zachowam wiecznie łaskę dla Dawida...

Ja będę mu ojcem, on będzie mi synem...

Jezus jest owocem drzewa dawidowego...
Świątynia Pana jest w naszych sercach...
Słowo jak ziarno wchodzi w glebę serc...
Tam będzie owoc naszego życia wiary...

To ci, którzy wprawdzie słuchają słowa, lecz troski tego świata, ułuda bogactwa i inne żądze wciskają się i zagłuszają słowo...

wtorek, 23 stycznia 2018

Dzień po dniu

23 stycznia 2018

Pan Bóg Zastępów, On jest Królem chwały...

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi,
że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom...

Ciągle poznaję Twoją miłość Panie...
Nie opuszczasz mnie nigdy mój Boże...
Zawsze jest wyjście - ufaj Jezusowi...
Wola Boża jest przestrzenią wolności...

Bo kto pełni wolę Bożą, ten jest Mi bratem, siostrą i matką...
  

poniedziałek, 22 stycznia 2018

Dzień po dniu

22 stycznia 2018

Zachowam wieczną łaskę dla Dawida...

Oto my jesteśmy kości twoje i ciało...

Jesteśmy Twoim Ciałem - Panie Jezu...
Należymy do Ciebie - Ty nas kochasz...
Tak - namaszczeni Duchem Świętym...
Idziemy z misją do ludzi zbłąkanych...

Namaścili więc Dawida na króla nad Izraelem...

niedziela, 21 stycznia 2018

Dzień po dniu

21 stycznia 2018

Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami...

Czas jest krótki...
Przemija postać tego świata...

Prowadzisz nas, Panie, do domu Ojca...
Tu w świecie wszystko jest względne...
Wielkim darem miłość - ona pozostanie...
Miej wolne serce - wszystko będzie dane...

Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże...
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię...

Dziś powrót do przyjaźni z dobrym Bogiem...
On jest zawsze blisko - miłość zawsze nowa...
Przychodzi i woła - jest dziś misja dla ciebie...
Trzeba wciąż łowić ludzi dla miłości Pana...

Pójdźcie za Mną, a sprawie, że staniecie się rybakami ludzi...

sobota, 20 stycznia 2018

Dzień po dniu

20 stycznia 2018

Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie...

Otwórz, Panie, nasze serca, abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego...

Trzeba Pana słuchać sercem...
Słowo Boże rodzi w nas wiarę...
Przejście od zmysłów do ducha...
Dokonuje się wyjście poza siebie...

Odszedł od zmysłów...

piątek, 19 stycznia 2018

Dzień po dniu

19 stycznia 2018

Zmiłuj się, Boże, zmiłuj się nad nami...

W Chrystusie Bóg pojednał świat ze sobą,
nam zaś przekazał słowo jednania...

Powróciliśmy do Ojca przez krzyż Jezusa...
Jesteśmy ludem pojednamy - Jezus jest Panem...
On wybrał nas i namaścił Duchem Świętym...
Jesteśmy posłani do świata z miłością Ojca...

Ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki i by mieli władzę wypędzać złe duchy...

czwartek, 18 stycznia 2018

Dzień po dniu

18 stycznia 2018

Bogu zaufam, nie będę się lękał...

Nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus, śmierć zwyciężył,
a na życie rzucił światło przez Ewangelię...

Jesteś, Jezu moim Życiem - uzdrowieniem...
W nędzy i słabości przychodzę do Ciebie...
Miłość Twoja uzdrawia - podnosi mnie...
Pokonałeś moją śmierć - jest pełnia życia...

Cisnęli się do Niego, aby Go dotknąć...  

środa, 17 stycznia 2018

Dzień po dniu

17 stycznia 2018

Błogosławiony Pan, Opoka moja...

Ty idziesz na mnie z mieczem, dzidą i zakrzywionym nożem, ja zaś idę na ciebie w imię Pana Zastępów...

Bóg jest wspomożycielem - zaufaj Panu...
Otwórz się - chce działać przez ciebie...
Będzie zwycięstwo - miłość nie ustanie...
Zawsze jestem z tobą - śmiało idź do przodu...

Jezus głosił Ewangelię o królestwie i leczył wszelkie choroby wśród ludu...  

wtorek, 16 stycznia 2018

Dzień po dniu

16 stycznia 2018

Ja sam wybrałem Dawida na króla...

Abyśmy wiedzieli, czy jest nadzieja naszego powołania...

Nasze powołanie jest dla każdego szansą miłości...
Misja twoja jest wyjściem do świata z dobrem...
Jesteś potrzebny i niezastąpiony w królestwie...
Jezus wybrał ciebie i jest Panem twojego życia...

Syn Człowieczy jest Panem szabatu...

poniedziałek, 15 stycznia 2018

Dzień po dniu

15 stycznia 2018

Temu, kto prawy, ukażę zbawienie...

Lepsze jest posłuszeństwo, od ofiar...

Gorliwość nie wystarcza - trzeba posłuszeństwa...
Słuchaj głosu Pan - Jezus ciebie poprowadzi...
Nie osądzaj braci - chciej zrozumieć ich obyczaje...
Szukaj dobra i bądź cierpliwy - światło oświeci...

Młode wino należy wlewać do nowych bukłaków...

niedziela, 14 stycznia 2018

Dzień po dniu

14 stycznia 2018

Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę...

Za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci. 
Chwalcie więc Boga w waszym ciele...

Twoje ciało ofiaruj Panu jako akt miłości Boga...
Serce świątynią Ducha Świętego - bądź uważny...
Idź za Jezusem - On jest twoim Mesjaszem...
Czystość serca znakiem twojej wiarygodności...

Pośród ciemności ukaż kierunek poszukiwań Boga...
Przyprowadź swego brata do Jezusa - on Go szuka...
Jesteś na drodze, która prowadzi do twego spełnienia...
Jezus zmienia twoje imię - nadaje ci nową tożsamość...

Znaleźliśmy Mesjasza...

sobota, 13 stycznia 2018

Dzień po dniu

13 stycznia 2018

Król się weseli z Twej potęgi, Panie...

Pójdź za Mną...

Jezus powołuje chorych grzeszników...
Jesteś bardzo słaby - On wie wszystko...
Dotyka twoich ran - chce przez ciebie działać...
Dziękuję Ci że mnie wybrałeś - powołałeś...

Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają.
Nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników...

piątek, 12 stycznia 2018

Dzień po dniu

12 stycznia 2018

Na wieki będę sławił łaski Pana...

Wielki prorok powstał między nami i Bóg nawiedził lud swój...

Wszyscy jesteśmy paralitykami - potrzebujemy Jezusa...
On widzi nasze serca - grzech jest naszym paraliżem...
Przynieśli go - sam nie mógł przyjść do Jezusa...
Wstawiennictwo otwiera bramy działania Ducha w nas...

Dziecko, odpuszczone są twoje grzechy...

czwartek, 11 stycznia 2018

Dzień po dniu

11 stycznia 2018

Wyzwól nas, Panie, przez Twe miłosierdzie...

Jeżeli chcesz, możesz mnie oczyścić...

Trąd jest symbolem grzechu - tak wszyscy zgrzeszyli...
Grzech wyklucza nas ze społeczności - jesteś na pustyni...
Jezus wziął na siebie grzech świata - stał się trędowaty...
Uzdrawia nas i przywraca społeczności - jesteś czysty...

Chcę, bądź oczyszczony...

środa, 10 stycznia 2018

Dzień po dniu

10 stycznia 2018

Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę...

Oto jestem, przecież mnie wołałeś...

W ciemności Bóg woła do ciebie...
jest wspaniały plan życia - misja...
Szukasz uzdrowienia - sensu życia...
On szuka wszystkich - jest z tobą...

Wszyscy Cię szukają...

Dzień po dniu

9 stycznia 2018

Całym swym sercem raduję się w Panu...

Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku?
Przyszedłeś nas zgubić...

Jesteś, Panie naszym ocaleniem - przychodzisz...
W okowach naszych namiętności - oczekujemy...
Niech Twoje słowo z mocą przeniknie ciemność...
Przyjdź i wyprowadź nas ku wolności i nadziei...

Nowa jakaś nauka z mocą.
Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne...

poniedziałek, 8 stycznia 2018

Dzień po dniu

8 stycznia 2018

Złożę Ci, Boże, ofiarę pochwalną...

Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże...
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię...

Nawrócenie jest otwarciem się na przygodę Bożej miłości...
Bóg mnie kocha i ma wspaniały plan dla mojego życia...
Jezus mnie woła - idę za Nim - jestem rybakiem ludzi...
Misja jest wielka - Duch mnie namaszcza dla służby...

Pójdźcie za Mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi...

niedziela, 7 stycznia 2018

Dzien po dniu

7 stycznia 2018

Będziecie czerpać ze zdrojów zbawienia...

Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko...

Człowiek jest istotą poszukującą - gdzie jest sens...
Bóg, dobry Ojciec szuka zagubionego człowieka...
Przyjdź do wody żywej - twoje pragnienie miłości...
Słuchaj Słowa Pana - ziarno i gleba twego serca...

A któż zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym?...

Jesteś powołany do zwycięstwa - uwierz Miłości...
Jezus jest twoim Panem - Duch Święty przychodzi...
Przymierze chrztu jest fundamentem twej Paschy...
Ojciec ma upodobanie w tobie - jesteś wybrany...

Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie...

sobota, 6 stycznia 2018

Dzień po dniu

6 stycznia 2018

Uwielbiają Pana wszystkie ludy ziemi...

Powstań! Świeć, Jeruzalem, bo przyszło twe światło i chwała Pańska rozbłyska nad tobą...

Uczeń Chrystusa nosi w sobie blask Jego chwały...
Misja w świecie to roznosić woń poznania Pana...
Światło miłości w twoim sercu motywuje życie...
Każda chwila przeniknięta obecnością Jego Ducha...

Wtedy zobaczysz i promienieć będziesz, a serce twe zadrży i rozszerzy się ...

Wiara rozszerza horyzonty postrzegania świata...
Nowe serce i nowe oczy widzą i czują nowy świat...
Idziemy w poszukiwaniu Tego który przyszedł...
To ty jesteś gwiazdą Jego obecności w świecie...

Ujrzeliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać pokłon Panu...

piątek, 5 stycznia 2018

Dzień po dniu

5 stycznia 2018

Niech cała ziemia śpiewa swemu Panu...

Czy może być coś dobrego z Nazaretu?...

Kim Ty jesteś - za Kogo się uważasz?...
Twoje - Pójdź za Mną - mnie wzywa...
Czynisz wyłom w moim twardym sercu...
A jednak poznałeś mnie - schwyciłeś...

Jestem Twój - nie mogę się oprzeć wezwaniu...
Przychodzisz delikatnie - a jesteś jak huragan...
Przewalasz moje bóstwa - stawiasz nowy świat...
Jesteś krainą nadziei i życia w pełni - mój Pan...

Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela...

czwartek, 4 stycznia 2018

Dzień po dniu

4 stycznia 2018

Ziemia ujrzała swego Zbawiciela...

Czego szukacie?...

Człowiek szuka wciąż - Bóg szuka człowieka...
Przedziera się przez gęste zarośla ciemności zła...
Kręci się wokół - biegnie donikąd - jest ślepy...
Słowo Ojca - Jezus jest, aby wejść w twoje życie...

Znaleźliśmy Mesjasza...

środa, 3 stycznia 2018

Dzień po dniu

3 stycznia 2018

Ziemia ujrzała swego Zbawiciela...

Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata...

To prawda o Jezusie - Synu Człowieczym...
On jest ocaleniem naszym - Jego krzyż...
Krew Baranka obmywa nasze grzechy...
Jest prawdziwym Bogiem - my Jego braćmi...

Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym...

wtorek, 2 stycznia 2018

Dzień po dniu

2 stycznia 2018

Ziemia ujrzała swego Zbawiciela...

Kto ty jesteś?...

Żyjemy w półcieniach kłamstw i złudnych iluzji...
Nie wiemy kim jesteśmy i kto jest naszym Bogiem...
Duch Prawdy objawia nam naszą tożsamość...
Jezus jest źródłem naszej tożsamości i powołania...

Jam głos wołający na pustyni...

poniedziałek, 1 stycznia 2018

Dzień po dniu

1 stycznia 2018

Bóg miłosierny niech nam błogosławi...

Niech cię Bóg błogosławi i strzeże...

Przejście od starego do nowego - Jezus z nami...
Nadzieje i obawy - dziękujemy za to, że jesteś...
Czas nas pędzi - śpieszymy się - nie mamy czasu...
PEŁNIA CZASU - to Jezus, który wszedł w świat...

Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą
I ci co nie odchodzą nie zawsze powrócą
I nigdy nie wiadomo mówiąc o miłości
Czy pierwsza jest ostatnią czy ostatnia pierwszą    xJT

A zatem nie jesteś już niewolnikiem lecz synem...