czwartek, 22 września 2016

Dzień po dniu

22 września 2016

Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką...

Marność nad marnościami - wszystko jest marnością...

Pieniądze, sława, skarby tego świata - wszystko...
Człowiek szuka szczęścia - gubi się w złudzeniach...
Idzie po omacku - łapie motyle - chodzi dokoła...
Tylko Bóg nie jest marnością - Jego szukaj...

On jest pełnią - nieogarnioną miłością...
On jest blisko - chcesz Go poznać...
On zaufał tobie - wydobył ciebie z dna...
Przychodzi do ciebie mimo drzwi zamkniętych...

Ja jestem drogą do prawdziwego życia...
Ja prowadzę ciebie do Ojca - tam jest życie...
W Moim Sercu jest kraina szczęśliwości...
Wejdź i przytul się do moich ran...

I starał się Go zobaczyć...

środa, 21 września 2016

Dzień po dniu

21 września 2016

Po całej ziemi ich głos się rozchodzi...

Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary...

Jezus ofiarował się za nas na krzyżu...
Otwórz się - przyjmij Jego miłość...
Jezus ukazuje Ojca miłosiernego...
Bądź miłosierny - nie potępiaj...

Wszyscy jesteśmy grzesznikami...
Chcemy dobrze - robimy zło...
Przewrotność jest głęboko w nas...
Ojciec kocha nas takimi jacy jesteśmy...

Duch Święty uzdalnia nas do przebaczenia...
Z pomocą Ducha można pokonać zawziętość...
Przebaczenie uzdrawia serce człowieka...
Wszyscy potrzebujemy miłosierdzia...

Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników...

Zawsze można rozwinąć nową zdolność do wyjścia ku innym... 
Kiedy jesteśmy w stanie przezwyciężyć indywidualizm, to można skutecznie wypracować alternatywny styl życia i staje się możliwa poważna zmiana w społeczeństwie. 
Laudato si 208 
   

poniedziałek, 19 września 2016

Dzień po dniu

19 września 2016

Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie...

Nikt nie zapala lampy i nie przykrywa jej garncem...

Twoja wiara jest światłem duszy...
Światło Boga wychodzi z ciebie...
Nie możesz zasłaniać światła...
Nie wolno ukrywać wiary - świeć!...

Ogień Ducha Świętego rozprzestrzenia się...
Rozpala się miłość w sercach ludzi zabłąkanych...
Wszyscy szukają miłości - Jezus szuka ciebie...
Nie możesz zamilknąć - głoś na dachach Miłość...

Nie ukrywaj swojej przyjaźni z Jezusem...
On ciebie posyła - szukaj ludzi zgnębionych...
Prywatność wiary jest oszustwem szatana...
Nieś światło zabłąkanym w ciemnościach...

Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi,
aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego...

Jednak nie wszystko stracone, ponieważ człowiek zdolny poniżyć siebie aż do skrajności może również stawić czoło trudnościom, dokonać zwrotu i ponownie wybrać dobro, odrodzić się, niezależnie od narzuconych mu wszelkich uwarunkowań psychicznych i społecznych. Jest zdolny uczciwie spojrzeć na siebie, ujawnić swoją odrazę i podjąć nowe drogi ku prawdziwej wolności.
Laudato si 205
   

niedziela, 18 września 2016

Dzień po dniu

18 września 2016

Pana pochwalcie, On dźwiga biednego...

Pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną...

Powołani do miłości dzielmy się z ludźmi tym, co posiadamy...
Pieniądz może stać się bożkiem - zniewala ludzkie serce... 
Bóg jest Panem wszystkiego - pieniądze nie są twoje...
Twoje ocalenie jest w ręku Boga - nie kupisz za pieniądze...

Synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z podobnymi sobie ludźmi niż synowie światłości...

Obecna sytuacja świata «rodzi poczucie tymczasowości i niepewności jutra, którego konsekwencją są wielorakie formy zbiorowego egoizmu»...
Im bardziej serce danej osoby jest puste, tym bardziej potrzebuje ona rzeczy, które mogłaby kupić, posiadać i konsumować. 
Laudato si 204
   

czwartek, 15 września 2016

Dzień po dniu

15 września 2016

Wybaw mnie, Panie, w miłosierdziu swoim...

Niewiasto, oto syn Twój...
Oto Matka twoja...

Jesteśmy złączeni z Maryją mocą miłości...
Ona jest naszą Matką i Królową na zawsze...
Ona uczy nas Jezusa - jak być Jego uczniem...
Ona towarzyszy nam i wstawia się za nami...

Iść za Jezusem - uznać Go swoim Panem...
Znaczy być oddanym Maryi - Jego Matce...
Więź miłości splata nas z Jezusem i Maryją...
Składamy na krzyżu nasze cierpienia i niemoc...

A gdy wszystko wykonał stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają...
    

środa, 14 września 2016

Dzień po dniu

14 września 2016

Wielkich dzieł Boga nie zapominajmy...

Ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi...

Jezus posłuszny Ojcu idzie drogą krzyża...
Odrzucony, znieważony, przybity do krzyża...
Z Chrystusem zostałem przybity do krzyża...
Przyjąć upokorzenie, obelgę, odrzucenie...

Krzyż jest w życiu każdego z nas - jest...
Ma różne postacie i mocno uwiera...
Co robisz, jak się przykładasz w nim...
Czy można pokochać własny krzyż?...

Nie ma innej drogi - tylko krzyż Jezusa...
On jest bramą życia w pełni już dziś...
Bez niego nie dotkniesz boskiej miłości...
Nie zrozumiesz sensu błogosławieństw...

Tak Bóg umiłował świat...
   

poniedziałek, 12 września 2016

Dzień po dniu

12 września 2016

Głoście śmierć Pańską, aż powtórnie przyjdzie...

To jest Ciało moje za was wydane.
Czyńcie to na moją pamiątkę...

Eucharystia jest źródłem życia i miłości...
Jezus jest z nami - oddaje się nam w ofierze...
Ma dla nas Słowo Życia - ono uzdrawia...
Nawraca nas i oświeca nasze drogi...

Ten Chleb jest pokarmem na drogę do nieba...
On jest - rozmnaża się i nigdy go nie zabraknie...
Ten Chleb jednoczy nas - tworzy jedno Ciało...
Jesteśmy Kościołem - wspólnotą Jezusa...

Tak Bóg umiłował świat,
że dał swojego Syna Jednorodzonego;
każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne...
    

piątek, 9 września 2016

Dzień po dniu

9 września 2016

Jak miła, Panie, jest świątynia Twoja...

Dla słabych stałem się jak słaby, by pozyskać słabych.
Stałem się wszystkim dla wszystkich, żeby uratować choć niektórych...

Wszyscy jesteśmy słabi - odchodzimy, buntujemy się...
Ewangelizacja - pozyskać ludzi dla miłości, która jest w Bogu...
Jesteśmy posłani, aby szukać tych, którzy szukają Jezusa...
Wnosimy światło w ciemność ludzkich serc - zagubionych...

Bóg nas posyła - nie chce zguby kogokolwiek...
Każdy jest ważny i umiłowany przez Ojca...
Szukamy siebie wzajemnie - drogi krzyżują się...
Poskramiamy ciało - ducha trzeba obudzić...

Duch Święty działa przez nas na drogach świata...
Nikogo nie osądzamy - szukamy dobra pod warstwą zła...
Idziemy z nadzieją w sercu - wszyscy jej potrzebują...
Oblicze Jezusa wyryte na naszych sercach...

Słowo Twoje, Panie, jest prawdą,
uświęc nas w prawdzie... 

   

środa, 7 września 2016

7 września 2016

Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha...

Czas jest krótki...

 Mówisz - nie mam czasu, czas szybko leci...
Tak jest - idziemy przez świat do Domu Ojca...
Nie możesz marnować czasu - jest zbyt cenny...
Przywiązanie do świata zniewala i zawala nas...

Ludzie mówią - czas to pieniądz...
Jezus mówi - czas to miłość...
Co wybierasz - jak chcesz żyć...
Wszystko przemija - miłość zostaje...

Przemija bowiem postać tego świata...

Cieszcie się i radujcie się,
bo wielka jest wasza nagroda w niebie... 

 

 

Dzień po dniu