niedziela, 29 kwietnia 2012

Dzień po dniu

29 kwietnia 2012


I nie ma w żadnym innym zbawienia...


Tylko Jezus jest Zbawicielem...
Nie Budda, nie Kriszna, Mahomet, nie Apollo, Jowisz...
Jest jeden Zbawca - Jezus Chrystus, Syn Boga Żywego...

Dziś ludzie szukają zbawienia poza Jezusem...
Chcą je odnaleźć w sobie...


Zobaczcie jaką miłością obdarzył nas Ojciec...


Odnaleźć Ojca i otworzyć się na Jego miłość...
Temu służy ewangelizacja...
Jezus objawia nam Ojca i Jego miłość...
Dziś Kościół to czyni...


Dobry pasterz daje życie swoje za owce...


Jezus jest dobrym pasterzem...
Daje nam życie i to w obfitości...
Gromadzi nas i prowadzi...
Ustanawia pasterzy i powołuje nowych...
Daje im Ducha Świętego i misję...

piątek, 27 kwietnia 2012

Dzień po dniu

27 kwietnia 2012


Gdy zbliżał się już w swojej podróży do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba. A gdy upadł na ziemię, usłyszał głos, który mówił: Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz?


Szaweł pod Damaszkiem spotyka Jezusa...
Był prześladowcą chrześcijan - siał grozę i dyszał żądzą zabijania uczniów Pańskich...
Spotkanie z Jezusem przemienia jego życie...

Razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża...
Zostałem pochwycony przez Jezusa...
Wszystko uznaję za śmieci...


Dziś mamy wielu takich Szawłów...
Modlimy się, aby pod Damaszkiem spotkali Jezusa...
Ale czy wierzymy, że to jest możliwe...

czwartek, 26 kwietnia 2012

Dzień po dniu

26 kwietnia 2012


Kto we Mnie wierzy, ma życie wieczne.
Ja jestem chleb życia.


Wierzę w Jezusa i wierzę Jezusowi...
On jest moim życiem, pełnią, nieskończonością i rozmachem miłości...
Jest chlebem na drogę...
Jest obecnością...

Dzielić się wiarą jak chlebem...
To wymóg miłości, którą obdarował nas Bóg...
Być świadkiem Jezusa w drodze, jak Filip...
To dać się ponieść Duchowi...

Każda chwila i każde miejsce jest korzystne, aby świecić prawdą Ewangelii...

środa, 25 kwietnia 2012

Dzień po dniu

25 kwietnia 2012


Wszyscy wobec siebie wzajemnie przyobleczcie się w pokorę.
Bóg bowiem pysznym się sprzeciwia, pokornym zaś daje łaskę.


Pokora to cnota podstawowa w życiu duchowym...
Pokora to prawda...
Prawda w relacji do Boga - Bóg jest Stwórcą i Panem, człowiek stworzeniem i dzieckiem Boga...
Prawda w relacji do samego siebie - to akceptacja ograniczoności i słabości, ale też zdolności i możliwości...
Prawda to relacja do innych ludzki oparta na uznaniu ich możliwości i kompetencji, talentów; bez zazdrości, wywyższania się, poniżania ich, dyskwalifikowania...
Prawda wobec otaczającego nas świata, który został nam dany i zadany; nie możesz go niszczyć czy zawłaszczać...

Pokora współbrzmi z wszystkimi cnotami chrześcijańskimi...
Jest cnotą, która nadaje blask osobie...
Prowadzi do nieba...

Upokórzcie się więc pod mocną ręką Boga, aby was wywyższył w stosownej chwili.
Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was.

wtorek, 24 kwietnia 2012

Dzień po dniu

24 kwietnia 2012


Jam jest chleb życia.
Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie.


Człowiek nie może żyć bez chleba...
Człowiek ma małe i wielkie pragnienia...
Bóg stał się chlebem...
Jezus zaspakaja wszystkie pragnienia człowieka...

Chleb życia to Jezus z Nazaretu, który umarł na krzyżu za mnie...
Chleb życia jest pokarmem, który czyni mnie świątynią Boga...
Jezus karmi mnie swoją miłością...
Aby mógł pokonać lęk przed śmiercią...
Abym mógł przebaczać...

poniedziałek, 23 kwietnia 2012

Dzień po dniu

23 kwietnia 2012


Trwajcie mocno w jednym duchu, jednym sercem walcząc wspólnie o wiarę w Ewangelię...


Idziemy za Jezusem w jedności wspólnoty...
Troska o jedność i wiarę, która jest skarbem każdego z nas...
Zanurzeni w ciemności świata niesiemy Światło...
Idąc pod prąd zmagamy się z własną słabością...

Taka jest codzienność życia uczniów Pana...
On umacnia nas swoim Duchem...
Tak słabi, że przenosimy góry...
Toczymy tę samą walkę, ale Jezus na krzyżu zwyciężył...
On jest całą nadzieją naszą...

niedziela, 22 kwietnia 2012

Dzień po dniu

22 kwietnia 2012


Zabiliście Dawcę życia, ale Bóg wskrzesił Go z martwych, czego my jesteśmy świadkami.


Jesteśmy świadkami Jezusa, który jest Dawcą życia...
On przywrócił nam życie umierając na krzyżu...
On pokonał śmierć i przywrócił przymierze z Bogiem...
Jesteśmy przyjaciółmi Boga i dziedzicami królestwa...
Jesteśmy świadkami Jezusa - zapalamy nadzieję w sercach ludzi...

Wiele jest serc, które czekają na Ewangelię...

sobota, 21 kwietnia 2012

Dzień po dniu

21 kwietnia 2012


Słowo Boże rozszerzało się, wzrastała też bardzo liczba uczniów w Jerozolimie, a nawet bardzo wielu kapłanów przyjmowało wiarę.


Wspólnota uczniów Pana rośnie...
Ewangelizacja przynosi owoc...
Dziś dajemy świadectwo publiczne światu...
Wolność słowa jest podstawą, aby Słowo Pana mogło rozszerzać się i docierać do naszych serc...
Nie możemy zaniedbać Słowo Boże...
Jezus stoi u drzwi i puka...
Choć nastały ciemności i wiatr jest przeciwny...
I z trudem płyniemy ku wyznaczonemu celowi...
Jezus jest z nami i przychodzi wciąż...
To Ja jestem, nie bójcie się...

piątek, 20 kwietnia 2012

Dzień po dniu

20 kwietnia 2012


Jeśli bowiem od ludzi pochodzi ta myśl czy sprawa, rozpadnie się, a jeśli rzeczywiście od Boga pochodzi, nie potraficie ich zniszczyć i może się czasem okazać, że walczycie z Bogiem.


Nie rozpadła się, choć walczą do dziś...
Na przestrzeni wieków prześladowania nigdy nie słabły...
Ta sprawa od Boga pochodzi...
Uczniowie Pana cieszą się, że mogą cierpieć dla Pana...

Słowo Boże rozprzestrzeniało się i wspólnota uczniów rosła...
Dziś słowo jest głoszone i ludzie otwierają się na zbawienie...
Dziś też cierpią dla Pana i krew męczenników jest zasiewem uczniów...

czwartek, 19 kwietnia 2012

Dzień po dniu

19 kwietnia 2012


Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi.
Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa, którego straciliście, przybiwszy do krzyża. 
Bóg wywyższył Go na prawicę swoją jako Władcę i Zbawiciela, aby dać Izraelowi nawrócenie i odpuszczenie grzechów. 
Dajemy temu świadectwo my właśnie oraz Duch Święty, którego Bóg udzielił tym, którzy Mu są posłuszni.


Oddani Duchowi Świętemu stają przed Sanhedrynem uczniowie Jezusa i dają świadectwo z całą odwagą...
Jezus żyje, jest Panem i Zbawcą...
To wy przybiliście Go do krzyża...
Tak wypełnił się zamysł Boży, aby zbawienie dokonało się przez ofiarę krzyża...

Słuchać Boga i nie lękać się...
Być poprawnym politycznie jest oszustwem podszytym lękiem o własną skórę...
Duch Święty daje moc świadectwa...
Dziś potrzeba nam takich świadków...

środa, 18 kwietnia 2012

Dzień po dniu

18 kwietnia 2012


Tak Bóg umiłował świat...


Ciągle na nowo odkrywać Miłość...
Miłość, której źródłem jest Bóg...
Ta miłość jest źródłem naszego życia...
Ta miłość podnosi nas z dna zagłady, gdy popadamy w grzech...
Ta miłość uskrzydla nas i nadaje sens codzienność...

Jezus - Syn posłany przez Ojca ukazuje nam tę Miłość...
Najbardziej gdy umierał na krzyżu...
Bóg nie potępia słabego człowieka...
Podnosi go i ochrania...

Nie lękaj się światła, które oświeca i ogrzewa...
Ciemność to śmierć i otchłań potępienia...
Bóg nie potępia...
Człowiek gdy ucieka od światła w ciemność sam wybiera potępienie...

Myśmy poznali i uwierzyli miłości...
Kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim.

wtorek, 17 kwietnia 2012

Dzień po dniu

17 kwietnia 2012


Wiatr wieje tam gdzie chce...


Dać się ponieść Duchowi Świętemu...
To jest droga ucznia Jezusa Chrystusa...
Uchwycić coś, co przekracza nasze ludzkie możliwości...
Iść tam, gdzie by się nigdy samemu nie poszło...

Niech wieje ten Wiatr...
Niech zstąpi Duch Twój...
Niech odnowi oblicze ziemi, tej ziemi...

Wywyższony wąż na pustyni...
Wywyższony Syn Człowieczy na drzewie...
Aby wszyscy co uwierzą mieli życie wieczne...
Życie w obfitości...

poniedziałek, 16 kwietnia 2012

Dzień po dniu

16 kwietnia 2012


Jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć królestwa Bożego...

Nowa ewangelizacja to powtórne narodziny człowieka, który jest ochrzczony, ale utracił wiarę lub zagubił się w życiu...
Nowa ewangelizacja to obudzenie z uśpienia, to otwarcie oczu ślepych, wyjście na wolność...
Nowa ewangelizacja to świadectwo wiary w Jezusa, aby każdy mógł spotkać Zbawcę...
Świat potrzebuje nowej ewangelizacji, bo pustka duchowa jest katastrofą człowieka...

Rozpoczęliśmy ewangelizację Warszawy i chcemy dotrzeć do każdego...
Jezus szuka i chce się nami posługiwać...
Odwagi, moc Ducha Świętego rozpala miłość w sercach, aby iść i głosić...

niedziela, 15 kwietnia 2012

Dzień po dniu

15 kwietnia 2012

Pokój wam!
Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam.
Weźmijcie Ducha Świętego!

Jezus żyje i przychodzi w ciemność mojego zamknięcia...
W moje zwątpienia i lęki...
Przychodzi, aby mnie reanimować...
Przynosi pokój, radość i misję...
Jestem posłany w mocy Ducha...
Mam nieść światło miłości, które nie jest ze mnie...
Zostałem obdarowany, aby być świadkiem...

Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, 
a wszyscy mieli wielką łaskę.

Ewangelizacja jest działaniem skierowanym ku wnętrzu człowieka i odwołuje się do głębi serca, a za pośrednictwem jednostek kształtuje całe społeczeństwo.

Wszystko co z Boga zrodzone, zwycięża świat, 
tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. 
A kto zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym.

Wiara nasza jest zwycięska dzięki zwycięstwu, które dokonał Jezus na drzewie krzyża...
Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę - Jam zwyciężył świat! 


Posługa ewangelizacji jest działaniem miłości ludzi, którzy żyją życiem zwycięskim...
To zwycięstwo się w nich dokonuje dzień po dniu...
To jest konsekwencja chrztu...
Zanurzenia w śmierć i zmartwychwstanie...

PAN   MÓJ   I   BÓG   MÓJ

piątek, 13 kwietnia 2012

Dzień po dniu

13 kwietnia 2012


Dzieci, czy nie macie nic do jedzenia?
Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie.


Spotkanie z Jezusem zmartwychwstałym nad brzegiem jeziora...
Cudowny połów ryb jest znakiem misji ewangelizacyjnej...
Już kiedyś usłyszeli - odtąd ludzi łowić będziesz...
Teraz misja się rozpoczyna...
Apostołowie rozpoznają Jezusa - TO JEST PAN...


Misja Chrystusa Odkupiciela, powierzona Kościołowi, nie została jeszcze bynajmniej wypełniona do końca. Gdy u schyłku drugiego tysiąclecia od Jego przyjścia obejmujemy spojrzeniem ludzkość, przekonujemy się, że misja Kościoła dopiero się rozpoczyna i że w jej służbie musimy zaangażować wszystkie nasze siły. 
 Jan Paweł II

czwartek, 12 kwietnia 2012

Dzień po dniu

12 kwietnia 2012


Dotknijcie się Mnie i przekonajcie...
Macie tu coś do jedzenia?


Jezus ukazuje się uczniom, aby ich przekonać i umocnić w wierze...
Jak bardzo byli rozbici Golgotą...

Jezus prawdziwie zmartwychwstał...
To nie duch Jezusa...
On ciałem żyje..


KKK 645 Jezus Zmartwychwstały nawiązuje z uczniami bezpośredni kontakt przez dotyk (Por. Łk 24, 39; J 20, 27. i wspólny posiłek (Por. Łk 24, 30. 41-43; J 21, 9. 13-15). Zaprasza ich w ten sposób do uznania, że nie jest duchem (Por. Łk 24, 39). ale przede wszystkim do stwierdzenia, że zmartwychwstałe ciało, w którym się im ukazuje, jest tym samym ciałem, które zostało umęczone i ukrzyżowane, ponieważ nosi On jeszcze ślady swojej męki (Por. Łk 24, 40; J 20, 20. 27). To autentyczne i rzeczywiste ciało posiada jednak równocześnie nowe właściwości ciała uwielbionego: nie sytuuje się ono już w czasie i przestrzeni, ale może uobecnić się na swój sposób, gdzie i kiedy chce (Por. Mt 28, 9. 16-17; Łk 24, 15. 36; J 20, 14. 19. 26; 21, 4). ponieważ Jego człowieczeństwo nie może już być związane z ziemią i należy wyłącznie do Boskiego panowania Ojca (Por. J 20, 17). Z tego powodu Jezus Zmartwychwstały jest całkowicie wolny w wyborze form ukazywania się: w postaci ogrodnika (Por. J 20,14-15. lub "w innej postaci" (Mk 16,12) niż ta, jaką znali uczniowie, by w ten sposób wzbudzić ich wiarę (Por. J 20, 14. 16; 21, 4. 7).

KKK 646 Zmartwychwstanie Chrystusa nie było powrotem do życia ziemskiego, jak to miało miejsce w przypadku wskrzeszeń, których dokonał Jezus przed Paschą: córki Jaira, młodzieńca z Naim, Łazarza. Te fakty były wydarzeniami cudownymi, ale osoby cudownie wskrzeszone mocą Jezusa powróciły do "zwyczajnego" życia ziemskiego. W pewnej chwili znów umrą. Zmartwychwstanie Chrystusa jest istotowo różne. W swoim zmartwychwstałym ciele Jezus przechodzi ze stanu śmierci do innego życia poza czasem i przestrzenią. Ciało Jezusa zostaje w Zmartwychwstaniu napełnione mocą Ducha Świętego; uczestniczy On w Boskim życiu w stanie chwały, tak że św. Paweł może powiedzieć o Chrystusie, że jest "człowiekiem niebieskim" (Por. 1 Kor 15, 35-50).

Wy jesteście świadkami tego...

środa, 11 kwietnia 2012

Dzień po dniu

11 kwietnia 2012


Nie mam srebra ani złota, ale co mam, to ci daję: 
W imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, chodź!

Jezus uzdrawia przez Piotra, Jana Pawła, Tardifa, Bashoborę...
Chce uzdrawiać przez ciebie...
W imię Jezusa...
Tak, dziś Jezus dotyka ludzkich ran...

W Jego ranach jest nasze uzdrowienie...

wtorek, 10 kwietnia 2012

Dzień po dniu

10 kwietnia 2012


Słowo Pana jest prawe,
a każde Jego dzieło godne zaufania.
On miłuje prawo i sprawiedliwość,
ziemia jest pełna Jego łaski.

Wszystko jest w rękach dobrego Boga...
Dzieje świata i życie każdego z nas...
Zaufanie i miłość to odpowiedź człowieka...
Zmartwychwstanie Jezusa jest zwycięstwem nad złem, grzechem i śmiercią...
I każdy uczeń Pana jest zdolny dobrem zło zwyciężać...

Oczy Pana zwrócone na bogobojnych,
na tych, którzy czekają na Jego łaskę,
aby ocalił ich życie od śmierci
i żywił ich w czasie głodu.

poniedziałek, 9 kwietnia 2012

Dzień po dniu

9 kwietnia 2012

Zebrali się ze starszymi, a po naradzie dali żołnierzom sporo pieniędzy i rzekli:
Rozpowiadajcie tak:
Jego uczniowie przyszli w nocy i wykradli Go...
I tak rozniosła się ta pogłoska między Żydami i trwa aż do dnia dzisiejszego.

Ta pogłoska w różnej formie rozchodzi się i dzisiaj...
A ile pieniędzy i dziś idzie, aby opłacić wiadomość i specjalistów...
A jednak świadectwo niewiast i apostołów zatoczyło kręgi i dotarło, aż po krańce ziemi...
Dziś też tylu świadków wyrusza w drogę, aby nieść ogień miłości...

Taka jest prawda:
to my Go przybiliśmy rękami bezbożnych ludzi do krzyża i zabiliśmy Go...
Lecz Bóg wskrzesił Go...
Jezus żyje...
My jesteśmy tego świadkami...

Światło życia przenika krainę ciemności...
Ogarnia świat i niesie ludziom życie i nadzieję...
Wyprowadza na wolność, przywraca wzrok, uzdalnia do miłości...

 

niedziela, 8 kwietnia 2012

Dzień po dniu

8 kwietnia 2012

WIELKANOC

Jezus Chrystus zmartwychwstał!

Pascha Jezusa jest naszą, moją Paschą...
Przejście na drugi brzeg...
Ze śmierci do życia...
Śmierć jest pokonana - Krzyż jest drzewem życia...
Jesteśmy zrodzeni do żywej nadziei...
Przymierze chrztu jest więzią miłości z Bogiem...

Kamień odrzucony przez budujących
stał się kamieniem węgielnym.
Stało się to przez Pana
i cudem jest w naszych oczach.

 

sobota, 7 kwietnia 2012

Dzień po dniu

7 kwietnia 2012

Rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie.

Wielka Sobota do dzień ciszy i adoracji Jezusa w grobie...
W tym dniu ludzie wędrują do kościoła, aby poświęcić pokarm...
Przychodzą wszyscy - wierzący i niewierzący...

Jest to dzień oczekiwania...
Po zachodzie słońca rozpoczyna się nowy dzień...
Wigilia paschalna jest szczytem świętowania...
Tu ogłasza się radosną wiadomość - Jezus Zmartwychwstał...
Światło Chrystusa rozprzestrzenia się we wspólnocie wierzących...
Wszyscy odnawiają więź z Bogiem - przymierze chrztu...
 

piątek, 6 kwietnia 2012

Dzień po dniu

6 kwietnia 2012


Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam.
Bóg jest miłością.
Kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim.

Na Golgocie stoi krzyż i Jezus umiera...
Odrzucony i osądzony przez Sanhedryn, skazany przez Piłata...
Ubiczowany i ukoronowany cierniem, wyszydzony i osamotniony Mesjasz...
Ofiarował się za nas z miłości, aby zbawić wszystkich, odkupić grzechy ludzkości...
Jezus Chrystus Syn Boga Żywego objawia nam miłość Boga...

Uwierzyć w Miłość, to wejść na drogę Jezusa...
Zjednoczyć się z Nim przez wiarę i miłość...
Chrześcijaństwo jest drogą nadziei...
Droga chrześcijan nie jest cierpiętnictwem, ale życiem zwycięskim...
Każdy dzień jest zwycięstwem...

Z Chrystusem zostałem przybity do krzyża.
Teraz zaś już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus.

Zjednoczeni z Chrystusem więzami miłości umieramy dla grzechu, aby żyć dla Boga...
Żyje we mnie Chrystus... to jest to...

czwartek, 5 kwietnia 2012

Dzień po dniu

5 kwietnia 2012


Duch Pana Boga nade mną,
bo Pan mnie namaścił.
Posłał mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim.

Wielki Czwartek to Jezus Kapłan namaszczony Duchem Świętym wypełnia wolę Ojca.
Rozpoczyna się misterium męki Jezusa - wieczerza paschalna...
Jezus składa ofiarę swojego życia oddając się uczniom - jako Chleb i Wino...
Ten chleb to Ciało moje...
Ten kielich z winem to Krew moja...

Najpierw w Nazarecie Bóg staje się człowiekiem przez zgodę Maryi i za sprawą Ducha Świętego...
Teraz w Wieczerniku Jezus czyni się Chlebem i Winem...
Dziś słowa prezbitera i moc Ducha Świętego sprawia, że chleb staje się Ciałem Chrystusa, a wino Jego Krwią...

Dziś dziękuję za Eucharystię - ofiarę Jezusa i obecność... jestem z wami...
Dziś dziękuję za dar kapłaństwa - powołanie mnie do służby niezwykłej...
Dziękuję dziś za ludzi, którym mogłem usługiwać przez lata całe...
Dziś dziękuję za Ciebie...