poniedziałek, 31 marca 2014

Dzień po dniu

31 marca 2014

Uwierzył człowiek słowu, które Jezus powiedział do niego...

Wiara to relacja między Jezusem a człowiekiem...
Relacja miłości pełna zaufania i oddania...
Wiara rodzi się w spotkaniu ze Słowem...
Uwierzyć Słowu - jak Abraham, jak Maryja...

Uwierzył człowiek, że Jezus może uzdrowić jego syna...
Czy ja dzisiaj wierzę słowu, które słyszę głoszone w Kościele...
Czy ja wierzę, że Jezus może mnie uzdrowić...
Czy jestem otwarty na słowo Jezusa, czy ufam słowu...

Nawrócenie na drodze Wielkiego Postu jest otwarciem się na Słowo Pana...
Nawrócić się, to uwierzyć Jezusowi, który jest dobrym Bogiem...
On pragnie mojego dobra, bo przecież umarł za mnie na krzyżu...
On jest jedynym zbawicielem świata, jest moim zbawcą...

I uwierzył on sam i jego rodzina...

Wiara rozprzestrzenia się w środowisku...
Rodzina, bliscy doświadczają cudu uzdrowienia...
Rozpoznają działanie Jezusa, który powiedział: Syn twój żyje...
Tak jest i dziś - wiara zatacza kręgi, dotyka i budzi ludzi z otoczenia...

Nasze świadectwo życia ma znaczenie dziś...
Moja wiara ma wpływ na moje otoczenie...
Mam być świadkiem postawą życia i słowem...
Wiara otwiera nas na nowy świat...

Oto ja stwarzam nowe niebiosa i nową ziemię...
Nie będzie się wspominać dawniejszych dziejów ani na myśl one nie przyjdą...
Będzie radość i wesele na zawsze z tego, co Ja stworzę...

środa, 26 marca 2014

Dzień po dniu

26 marca 2014

Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo i Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić.

Prawo Boże nie jest ograniczeniem wolności człowieka...
Prawo jest pieczęcią przymierza Boga z człowiekiem...
Prawo jest drogowskazem, aby dojść do naszej Ziemi Obiecanej...
Bez prawa człowiek degraduje się i znika...

Wiara jako więź miłości z Bogiem zawiera w sobie życie według prawa...
Człowiek jest kuszony i ma skłonność do czynienia zła, choć pragnie dobra...
Prawo najpierw jest wpisane w naturę człowieka jako prawo naturalne...
Objawione na Synaju jako Dekalog stało się wskaźnikiem jak żyć w przyjaźni z Bogiem...

Jezus wypełnił prawo przez miłość, którą nas umiłował i życie swoje oddał za nas...
Wypełnienie prawa dokonało się na krzyżu, który stał sie znakiem nowego prawa...
To nowe prawo jest miłością do Boga i do ludzi, którego źródłem jest sam Bóg...
Nie można żyć miłością według prawa, jeśli się odrzuca Boga...

Prawo nie ogranicza, jest prawem ku wolności...
Prowadzi nas do świętości i ukazuje nasze uchybienia...
Trzeba zgłębiać Boże prawo, aby dokonywać słusznych wyborów i bardziej kochać Boga i ludzi...
Wnikliwa znajomość prawa nie usztywnia, ale obdarza darem mądrości, umiejętności i rady...


wtorek, 25 marca 2014

Dzień po dniu

25 marca 2014

Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego.

Od tego wszystko zaczęło się na nowo...
Bóg, aby wejść w historię potrzebował zgody człowieka...
Zwiastowanie jest zaproszeniem człowieka do udziału w zbawczym działaniu Boga...
Maryja swoim FIAT wchodzi czynnie w ekonomię zbawienia...

Zwiastowanie jest wydarzeniem rozpoczynającym nową historię...
Bóg staje się jednym z nas, przyjmuje ludzkie ciało...
Tak Bóg umiłował świat - Jezus rodzi się z Maryi...
Wszystko staje się za sprawą Ducha Świętego...

Zwiastowanie to też historia naszego życia...
Wiara każdego z nas rozpoczyna sie od zwiastowania...
Ewangelizacja jest zwiastowaniem - głoszeniem, że Jezus chce wejść w życie człowieka...
Jezus oczekuje mojej zgody, abym otworzył się i zaprosił Go do swego życia...

Każdy uczeń Chrystusa powinien być zwiastunem...
Gdy dajemy świadectwo zwiastujemy Miłość, która w Jezusie puka do drzwi...
Trzeba zwiastować, mówić, ogłaszać wszędzie...
Tylu ludzi jeszcze nie zna Jezusa...

Przychodzę Boże pełnić Twoją wolę...

poniedziałek, 24 marca 2014

Dzień po dniu

24 marca 2014

 Porwali Go z miejsca, wyrzucili Go z miasta...

Wyrzucili Jezusa z Nazaretu...
Nie dowierzali Mu i podejrzliwie na Niego patrzyli...
Kim On jest i co On będzie nas pouczał...
Robi jakieś cuda, niech zrobi tu...

Odrzucony Bóg - to zdarza się dość często...
Najlepiej gdyby Go nie było...
Czulibyśmy się swobodnie, bez lęków, bez wyrzutów...
A właściwie gdzie On tak naprawdę jest?...

Gdy odrzucamy Boga nicość nam pozostaje...
Gdy odrzucamy Boga pustka i ciemność nas ogarnia...
Stajemy się wobec siebie nawzajem podejrzliwi i mało przyjaźni...
Coś nieokreślanego wymyka się nam z rąk...

Odszedł więc Naaman i zanurzył się siedem razy w Jordanie według słowa męża Bożego, a ciało jego na powrót stało się jak ciało małego dziecka i został oczyszczony...

Wszyscy jesteśmy jak trędowaci przez grzech, który jest w nas...
Wszyscy potrzebujemy oczyszczenia...
Naaman nie chciał się zanurzyć w Jordanie, ale posłuchał sług, którzy nalegali...
Posłuchać dziś i zanurzyć się w miłosierdziu Pana...

Chrzest jest naszym zanurzeniem...
Ale dziś potrzebujemy powtórnego zanurzenia...
Zanurzeni w Duchu Świętym odzyskują siły i zdrowie...
Wigilia Paschalna to ponowne zanurzenie...

niedziela, 23 marca 2014

Dzień po dniu

23 marca 2013

Uderzysz w skałę, a wypłynie z niej woda, i lud zaspokoi swe pragnienie.

Uderzyli w Jezusa i wypłynęła z Niego Woda Życia...
Duch Święty zaspokoił pragnienie ludu...
Skałą naszego życia jest Jezus...
Wodą, która wypływa ze Skały jest Duch Święty...

Daj Mi pić...
Każdy, kto pije wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu.

Jezus odczuwa pragnienie miłości...
On kocha nas i pragnie, abyśmy Go kochali...
Gdy otworzymy się na Wodę Ducha Świętego...
Staniemy się źródłem-świątynią Ducha Świętego...

Miłość rozlana w sercach naszych będzie rozlewała się wokół nas...
Będziemy świadectwem Boga do nas i ludzie będą zaspakajać swoje najgłębsze pragnienia...
Duch Święty będzie udzielał się przez nas...
Aby inni uwierzyli, że Jezus jest jedynym Zbawicielem świata...

Samarytanka spotkała Jezusa i stała się misjonarką...
Skutecznie dawała świadectwo o Jezusie...
Dziś każdy, kto naprawdę spotkał Jezusa ma być misjonarzem...
Aby świat został przemieniony przez Ducha Świętego...


sobota, 22 marca 2014

Dzień po dniu

22 marca 2014

A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go...

To jest nasz Ojciec - Bóg...
Taki On jest naprawdę wobec każdego z nas...
Wszyscy jesteśmy grzesznikami - porzuciliśmy dom Ojca...
Zbuntowałeś się i odrzuciłeś miłość Boga...

Bóg nikogo nie potępia...
Szuka i wzrusza się głęboko, gdy człowiek wraca...
Jest blisko nas, gdy my jesteśmy daleko i uciekamy przed Nim...
On ufa nam, a my Jemu nie ufamy i Go oskarżamy...

Bóg jest miłosiernym Ojcem - uwierz w miłość...
Miłosierdzie jest jak ocean, a nawet więcej...
Największe grzechy zatoną w otchłani Jego miłosierdzia...
Otwórz swoje serce i przyjmij dar przebaczenia...

Ty jesteś synem, który wraca ze skruszonym sercem...
Ale ty jesteś tym synem, który jest w domu, ale daleko...
Nic nie rozumie i nie pojmuje Ojca - tylko oskarża brata...
Jezus chce, abyś był jak Ojciec - który wzrusza się, przebacza i raduje...

Masz być podobny do Boga - to rys twojego powołania...
Ludzie mają rozpoznać w twoich rysach oblicze Ojca...
Duch nadaje rys twojej sylwetce wewnętrznej...
Zaufaj i oddaj się Ojcu, aby być jak Ojciec...

Mój Ojcze,
zdaję się całkowicie na Ciebie
uczyń ze mną, co Ci się tylko podoba
jakkolwiek postąpisz ze mną,
dziękuję Ci za to.
Jestem gotów na wszystko,
przyjmuję wszystko, aby Twoja wola
wypełniła się we mnie
i we wszystkich Twoich stworzeniach;
niczego innego nie pragnę mój Boże.
W Twoje ręce
powierzam moje życie;
Tobie je oddaję, mój Boże,
z całą miłością mego serca,
ponieważ Cię kocham.
Jest dla mnie potrzebą miłości,
abym się oddał,
abym sie powierzył w Twe ręce
bez reszty,
z bezgraniczną ufnością,
ponieważ Ty jesteś moim Ojcem.
Karol de Foucauld

piątek, 21 marca 2014

Dzień po dniu

21 marca 2014

Czyż nigdy nie czytaliście w Piśmie:
Kamień, który odrzucili budujący, ten stał się kamieniem węgielnym...

Oczekiwali Mesjasza i odrzucili Go...
Przyszedł do swoich, a swoi Go nie przyjęli...
Dziś ochrzeni odrzucają Boga, bo im niewygodny...
Jezusa traktują jak historyczny relikt, czcigodną pamiątkę...

Bracia odrzucili Józefa, sprzedali do Egiptu...
Ta historia w planach Boga miała sens...
Przyszedł czas, gdy poszli do niego po jedzenie...
Józef uratował im życie i przebaczył...

Dziś trzeba odkryć te chwile, w których odrzucamy Jezusa...
Znajdujemy innego boga, który staje się naszym demonem...
Ileż zniewoleń w naszym środowisku...
Ile demonów obezwładnia nas i dręczy...

Nawrócić się to uznać, że Bóg dał nam świat z miłości...
W świecie mamy pracować, aby chwałę Boga wyrazić...
Uszanować Syna to uznać Go Panem świata...
On, Zbawca w centrum mojego serca...

To właśnie w ranach Jezusa jesteśmy bezpieczni, tu objawia się ogromna miłość Jego serca...
Franciszek papa

czwartek, 20 marca 2014

Dzień po dniu

20 marca 2014

Błogosławiony mąż, który pokłada ufność w Panu, i Pan jest jego nadzieją.
Jest on podobny do drzewa zasadzonego nad wodą, co swe korzenia puszcza ku strumieniowi.
Nie obawia się, skoro przyjdzie upał, bo utrzyma zielone liście.

Nieufność i lęk wobec Boga jest w wielu sercach ludzi wierzących...
Często obwiniamy Pana, że nie jest sprzymierzeńcem naszych planów, nie pomaga nam...
Nasze nieszczęścia i klęski przypisujemy nieraz Bogu nazywając je karą bożą...
Nie za bardzo wierzymy, że Bóg jest dobry i że naprawdę chce naszego dobra...

Nawrócić się to uwierzyć w miłość Boga ku nam...
Patrzeć na Jezusa i rozpoznać w Nim naszego przyjaciela...
Przecież On umarł na krzyżu za nas...
Chce, abyśmy przyjęli Go w naszym życiu...

Kto uwierzył wchodzi w ufność Pana...
Jezus staje się naszą nadzieją...
Korzenie naszego życia sięgają strumieni wód Ducha Świętego...
Drzewo naszego życia przynosi dobry owoc na chwałę Boga...

Zaufaj Panu już dziś...
Przyjmij Jego miłość...
Uznaj Jezusa Panem swojego życia...
Ze skruchą w sercu oddaj Mu swój grzech...

Idźmy za Jezusem! My towarzyszymy Jezusowi, idziemy za Nim, ale przede wszystkim wiemy, że to On nam towarzyszy i bierze nas na swoje ramiona: stąd bierze się nasza radość, nadzieja, którą musimy wnosić na nasz świat. I proszę was, nie pozwólcie, by wam skradziono nadzieję! Tę nadzieję, którą daje nam Jezus.
Franciszek papa

środa, 19 marca 2014

Dzień po dniu

19 marca 2014

Nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło.

To nie twoje nasienie Józefie...
To nie będzie twój Syn...
Ale masz go przyjąć z Matką...
On ma być Synem Dawida...

Nie bój się wejść na ścieżkę nieznaną...
Będzie to droga twojego powołania...
Rozpoczniesz przygodę niezwykłą...
Sam Bóg zawita w twoim domu...

Jezus będzie Jego imię...
On wyzwoli człowieka z kajdan zła...
On będzie twoją radością i nadzieją...
On przyniesie światu pokój przez Krzyż...

Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański...

wtorek, 18 marca 2014

Dzień po dniu

18 marca 2014

Jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście...
Jeden jest Ojciec wasz, Ten, który jest w niebie...
Tylko jeden jest wasz Mistrz, Chrystus...
Największy z was niech będzie waszym sługą...

Gdy uwierzysz prawdziwie w Jezusa Chrystusa i wejdziesz na drogę nawrócenie...
Twoje priorytety ustawią się w boskiej harmonii...
Bóg będzie Bogiem, człowiek człowiekiem...
Braterstwo i równość bez wywyższania się i rywalizacji...

Zniknie chełpliwość i pogarda...
Przestaniesz przechwalać się i zazdrościć...
Radośnie uznasz kompetencje drugiego i jego talent...
Nie bedziesz udawał pokornego, ale nim będziesz...

Żyć w prawdzie o sobie i drugim człowieku...
Przede wszystkim poznać Boga, który jest Ojcem i kocha...
Jest blisko i czule pochyla sie nad ludzką biedą...
Jezus nasz Nauczyciel i Mistrz naucza i prowadzi...

Nawrócić się to przestać pouczać innych i manipulować ich życiem...
Próbój zmienić swoje życie, a zobaczysz, że to nie takie proste...
Bądź adwokatem-obrońcą, a nie prokuratorem-oskarżycielem...
Bóg kocha nas wszystkich i chce, abyśmy kochali sie nawzajem...

Bóg pragnie naszego szczerego zbliżenia i przestrzega przed hipokryzją. Hipokryci to ludzie udający dobrych, powołujący się na szereg znajomości wśród duchownych, kardynałów i czujący się lepsi od innych. Tymczasem Bóg przypomina, że nikt nie jest sprawiedliwy sam z siebie. Wszyscy musimy być usprawiedliwieni przez Jezusa Chrystusa. Dlatego musimy zbliżyć się do Pana, jak o tym słyszymy u Izajasza: "Obmyjcie się, czyści bądźcie! Usuńcie zło uczynków waszych sprzed moich oczu! Przestańcie czynić zło! Zaprawiajcie się w dobrem!".
Innym kryterium podążania właściwą drogą jest realizowanie Bożego nakazu: "wspomagajcie uciśnionego, oddajcie słuszność sierocie, w obronie wdowy stawajcie!" (Iz 1,17). Troska o bliźniego, chorego, ubogiego, potrzebującego, tkwiącego w niewiedzy.
Obłudnicy nie potrafią tego czynić, nie mogą, bo są tak pełni siebie, że są ślepi i nie potrafią dostrzec innych. Kiedy ktoś podąża choć trochę drogami Pana i zbliża się do Niego, Boże światło pozwala mu dostrzec te rzeczy i idzie on, aby pomóc braciom. To jest znak nawrócenia.
 To jeszczenie jest to całe nawrócenie, gdyż polega ono przede wszystkim na spotkaniu z Jezusem Chrystusem, ale znakiem, że z Nim jesteśmy, jest to, jak traktujemy naszych braci i siostry najbiedniejszych, chorych, jak nas uczy Pan i jak czytamy w 25. rozdziale Ewangelii św. Mateusza.
Wielki Post jest po to, aby poprawić życie, uporządkować je, zmienić, aby zbliżyć się do Pana. Znakiem, że jesteśmy daleko od Pana, jest obłuda. Hipokryta nie potrzebuje Pana, zbawia się sam, tak sobie myśli i udaje świętego. Znakiem, że zbliżamy się do Pana w pokucie, prosząc o przebaczenie, jest to, że troszczymy się o potrzebujących braci. Niech Pan obdarzy nas wszystkich światłem i odwagą: światłem, by wiedzieć, co się dzieje w naszym wnętrzu, i odwagą, abyśmy się nawrócili, zbliżyli się do Pana. Pięknie jest być blisko Pana.
Franciszek papa

poniedziałek, 17 marca 2014

Dzień po dniu

17 marca 2014

Bądźcie miłosierni...

Wszyscy jesteśmy słabi i grzeszni...
Potrzebujemy przebaczenia i akceptacji...
Bóg przebacza nam, ale ludzie nie zawsze...
Mamy naśladować Ojca, który jest miłosierny...

Trzeba uznać własny grzech i żałować prawdziwie ze skruchą w sercu...
Trzeba uwierzyć, że Bóg w miłości swojej jest większy niż twoje największe grzechy...
Musisz przebaczyć sobie, bo popełniłeś wiele błędów i czyniłeś zło...
Ale trzeba, abyś przebaczył ludziom, którzy czynili tobie zło, ranili cię i poniżyli...

Przebaczenie nie jest łatwe, ale jest możliwe z pomocą Ducha Świętego...
Gdy przebaczasz odnosisz zwycięstwo nad pokładami złych uczuć w sobie...
Dokonuje się uzdrowienie twojej duszy, która jest zraniona złem tobie wyrządzonym...
Wychodzisz na wolność i jesteś zdolny iść drogą swojego powołania...

niedziela, 16 marca 2014

Dzień po dniu

16 marca 2014

Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca...

Pan wzywa nas i trzeba iść za Jego wezwaniem...
Wszystko zaczęło się od Abrama - był posłuszny, zaufał...
To jest wiara - wyjść ze starego świata i podążać za wezwaniem Pana...
My idziemy za Jezusem, który prowadzi nas w kierunku Paschy...

I zaprowadził ich na górę wysoko osobno...

Pozwólmy zaprowadzić się wysoko, tam jest Jezus...
On objawia nam siebie w przemienieniu...
Twarz Jego zajaśniała jak słońce...
Odzienie zaś stało się białe jak światło...

Wiara nas przemienia wewnętrznie...
Słowo nadaje nam nowy charakter...
Duch Święty stwarza w nas nowość...
Uzdalnia nas do miłości i zaangażowania na rzecz Królestwa...

Weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii według danej mocy Boga...

To jest misja ludzi, którzy wyruszyli w drogę, bo zaufali Panu...
To jest zadanie uczniów Pana, którzy oglądali Boskie Oblicze Jezusa...
Żadne trudności, żadne przeciwności nie mogą mnie powstrzymać...
Być świadkiem i głosić Ewangelię jest moją misją życiową...

sobota, 15 marca 2014

Dzień po dniu

15 marca 2014

Miłujcie waszych nieprzyjaciół...
Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski...

Obdarowani miłością i wezwani do miłości...
Trzeba kochać swoich i to jest prawie możliwe...
Trzeba mieć przyjaciół i do jest dar naszego Przyjaciela Jezusa...
Kochać nieprzyjaciół to sztuka możliwa tylko w Duchu Świętym...

Wyjść z przebaczeniem i błogosławieństwem...
Odkryć dobro w drugim człowieku i podziękować...
Nie lękać się podejrzeń i ataków...
Być naturalnym i przyjaznym...

Bóg nie obraża się na nas, gdy Go lekceważymy...
Zawsze jest blisko, nawet gdy uciekamy od Niego...
Nie jest pamiętliwy - jak my - i szuka nas w naszych ciemnościach...
Cieszy się gdy wracamy do Niego...


środa, 12 marca 2014

Dzień po dniu

12 marca 2014

Żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza...

Jonasz był znakiem dla Niniwy...
Ludzie przyjęli znak i zmienili swe postępowanie...
Jezus był znakiem dla Żydów...
Podejrzliwie na Niego patrzyli i odrzucili...

Jezus jest znakiem Miłości Boga dla nas...
Znak krzyża wyraża miłość...
Jest wezwaniem dla nas do miłości...
Wiara to przyjęcie Miłości...

Uczeń Jezusa ma być znakiem Jonasza w świecie...
Świat jest jak wielka Niniwa - tam ludzie czekają na znak...
Jesteś posłany, aby wzywać do nawrócenia...
Masz być głosem wołającym na pustyni - jak Jan Chrzciciel...

wtorek, 11 marca 2014

Dzień po dniu

11 marca 2014

Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie...

Modlitwa to rozmowa z Bogiem oparta na zaufaniu i miłości...
Są słowa modlitwy, ale jest modlitwa milczenia...
Wtedy sercem słuchasz Boga, bo On mówi do ciebie...
Gdy się modlisz, Duch Święty zstępuje na ciebie...

Uwielbienie jest najczystszą formą modlitwy...
Gdy wielbimy, wyrażamy miłość do Boga i przyjmujemy Jego miłość...
Dziękczynienie jest uznaniem darów Bożych z radością i zachwytem...
Trzeba dziękować, bo bez dziękczynienia człowiek nikczemnieje...

Wstawiennictwo to modlitwa za innych, aby Duch Święty zstępował i uzdrawiał...
Trzeba wstawiać się w imię Jezusa, On wstawia się u Ojca...
Wstawiennictwo to miłość, która rozlewa się na innych...
Świat potrzebuje wstawiennictwa - ludzie są chorzy, uwikłani, zagubieni...

Modlitwa jest najważniejsza w życiu uczniów Jezusa...
Jest najlepszą cząstka naszego życia - nie ustawajcie na modlitwie...
Trzeba dużo słuchać, bo Pan mówi do nas - poznajemy wolę Bożą...
Trzeba w ciszy przylgnąć do Pana, On kocha nas i chce byśmy byli blisko...

Modlitwa ma wpływ na nasze życie - słowa, czyny, decyzje...
Kto się nie modli marnieje i gubi się - wiara w nim zanika...
Modlitwa jest naszym życiem, miłością i siłą wewnętrzną...
Ma wpływ na dzieje świata, narodów i konkretnych ludzi...

Módlcie się i nie ustawajcie...
Niech modlitwa wasza góry przenosi...
Modlitwa nasyci was wielką miłością...
Będziesz człowiekiem Chwały - będziesz świecił...

poniedziałek, 10 marca 2014

Dzień po dniu

10 marca 2014

Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz...

Droga nawrócenia prowadzi do świętości...
Dokonuje się przejście od starego życia do nowego...
Przejście od grzechu do miłości...
Święty jest Bóg, a człowiek ma przyjąć dar świętości i zdobywać go...

Gdy zawierzymy nasze życie Bogu...
Gdy uwierzymy w Jego miłość...
Gdy otworzymy się na Ducha Świętego...
Oddajemy Bogu chwałę i żyjemy miłością...

Nasza codzienność nie kręci wokół nas...
Idziemy za Jezusem - rozpoznajemy wolę Bożą i ją pełnimy...
Już nie tylko żyjemy według przykazań - to jest podstawa...
Zdobywamy się na całkowite oddanie służbie dla Królestwa...

Bóg daje nam nowe oczy serca...
Zmienia nasze myślenie...
Daje nam odwagę do czynienia rzeczy wielkich...
Zapominamy o sobie, a żyjemy dla Boga...

Rozpoznajemy Jego oblicze w braciach odrzuconych...
Ze współczuciem służymy im jak samemu Jezusowi...
Potrafimy przyjąć wzgardę, odrzucenie i prześladowanie...
Błogosławimy naszych nieprzyjaciół i zło zwyciężamy dobrem...

Wszystko co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili...

niedziela, 9 marca 2014

Dzień po dniu

9 marca 2014

Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi...
A zasadziwszy ogród w Eden na wschodzie , Pan Bóg umieścił tam człowieka, którego ulepił...

Człowiek na obraz Boga stworzony jest prochem z ziemi - kruchy i słaby...
Powołany do szczęścia przez przyjaźń z Bogiem, zanurzony w Jego miłości...
Człowiek wybiera drogę własną, bo chce być Bogiem dla siebie...
Wchodzi w śmierć i chaos czego konsekwencje widzimy w naszym życiu...

Przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli...

Jesteśmy grzesznikami i na drodze Wielkiego Postu trzeba uznać i odkryć grzech w naszym życiu...
Pokusa jawi się jako propozycja dobra i szczęścia, ale bez Boga i człowiek wchodzi w przestrzeń grzechu...
Duch Święty daje łaskę poznania zła grzechu i trzeba modlić się o tę łaskę...
Trzeba poznać i uznać - co nie jest łatwe, wreszcie odrzucić i tu dokonuje się wyzwolenie...

Jeśli jesteś Synem Bożym...

Jezus koszony przez Szatana na pustyni zwycięża pokusę...
Na krzyżu zbawił nas umierając za grzech świata...
Daje nam łaskę - Ducha Świętego, abyśmy odnosili zwycięstwo...
Wyznajemy dziś, że Jezus jest naprawdę Synem Bożym...

Życie bowiem nasze w tym pielgrzymowaniu nie może trwać bez pokusy, ponieważ właśnie postęp duchowy dokonuje się przez pokusy. Ten, kto nie jest kuszony, nie może siebie poznać. Nikt też nie potrafi osiągnąć wieńca chwały bez uprzedniego zwycięstwa. Zwycięstwo zaś odnosi się poprzez walkę, a walczyć można jedynie wówczas, gdy się stanie w obliczu pokus i nieprzyjaciela.

Wołający z krańców ziemi jest wprawdzie strwożony, ale nie pozostawiony samemu sobie. Chrystus bowiem nas, którzy tworzymy Jego ciało na ziemi, zechciał przemienić na podobieństwo tego ciała, w którym umarł, zmartwychwstał i wstąpił do nieba, aby tam, dokąd podążyła Głowa, miały nadzieję dostać się i członki.

Chrystus przemienił nas w siebie wówczas, gdy pozwolił się kusić szatanowi. Czytaliśmy przed chwilą w Ewangelii, że Jezus Chrystus był kuszony na pustkowiu. Tak, Chrystus był kuszony przez diabła! W Chrystusie bowiem ty byłeś kuszony, ponieważ On wziął od ciebie ciało, a tobie dał od siebie swoje zbawienie; z ciebie wziął dla siebie śmierć, a tobie dał z siebie życie; od ciebie przejął na siebie zniewagi, a tobie dał zaszczyty; a więc od ciebie wziął pokusę, a tobie dał swoje zwycięstwo.

Jeśli w Nim jesteśmy kuszeni, to i w Nim przezwyciężamy diabła. Widzisz, że Chrystus był kuszony, a nie dostrzegasz, że odniósł zwycięstwo? Uznaj, że to ty jesteś w Nim kuszony i że w Nim odnosisz zwycięstwa. Chrystus mógł trzymać diabła z dala od siebie. Jeżeliby jednak nie był kuszony, nie nauczyłby cię sztuki zwyciężania w pokusie.
św. Augustyn

sobota, 8 marca 2014

Dzień po dniu

8 marca 2014

Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają...

Czy już odkryłeś, że jesteś chorym, biednym człowiekiem...
Tu nie chodzi o nadciśnienie, cukrzycę, zapalenie płuc...
Chora jest twoja dusza, twoje wnętrze...
Grzech rani ciebie i uzależnia...

Wszyscy zgrzeszyli, ale nie wszyscy potrafią uznać swój grzech...
Wszyscy są zbuntowani, ale nazywają to niezależnością i dojrzałością...
Wszyscy są zniewoleni, ale wydaje im się, że są autonomiczni...
Ciemność sprawia, że nie widzimy zła i wydaje się, że jest nam dobrze...

Aby usłyszeć wezwanie Jezusa, trzeba otworzyć serce...
On powołuje, ale tylko grzesznicy mogą iść za Nim...
Zdrowi, sprawiedliwi, zadowoleni potrafią tylko oceniać i osądzać...
Tak zrobili z Jezusem i przybili Go do krzyża...

Jezus przyszedł powoływać grzeszników...
Sprawiedliwi i doskonali nie nadają się...
Muszą spaść z piedestału swojej niezwykłości...
Trzeba stanąć w prawdzie swojej nędzy...

Pójdź za Mną...
Wówczas twoje światło zabłyśnie w ciemnościach, a twoja ciemność stanie się południem...

piątek, 7 marca 2014

Dzień po dniu

7 marca 2014

Czemu pościliśmy, a Ty nie wejrzałeś?
Umartwialiśmy siebie, a Tyś tego nie uznał?

Po co jest post i komu jest potrzebny?
Czy Bóg potrzebuje twojego postu?
Co ci daje post?
Jakąś satysfakcję, że ci się udało czegoś ująć, nie konsumować?

Co ma wspólnego post z naszą wiarą?
Na czym prawdziwy post polega?
Czy Bóg, który kocha nas wymaga od nas postu?
Oto pytania, na które warto sobie odpowiedzieć...

czwartek, 6 marca 2014

Dzień po dniu

6 marca 2014

Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo, miłując Boga swego, Pana,słuchając Jego głosu, lgnąc do Niego; bo tu jest twoje życie i długie trwanie twego pobytu na ziemi...

To najważniejszy wybór - wybrać Boga, to wybrać życie...
Bóg jest Panem życia, Dawcą życia, jest samym Życiem...
Wiara jest łaską, darem Boga, który wychodzi do człowieka z przyjaźnią...
Wiara jest decyzją człowieka, który otwiera się w spotkaniu...

Wybór Boga to przyjęcie Miłości, która ożywia nas...
To wyruszenie w drogę, jak Izrael przez pustynie do Ziemi Obiecanej...
To wejście na drogę Jezusa z krzyżem, zaparciem się siebie i misją miłości...
To przejście na drugi brzeg - z niewoli ku wolności, ze śmierci do życia...

Ojcze uwielbiam Cię w Twojej miłości...
Dziękuję Ci za dar życia i wiary - cudownie mnie stworzyłeś...
Dziękuję za Jezusa Twojego Syna...
Za Jego mękę, krzyż i zmartwychwstanie...

Wyznaję wiarę w Ciebie, Ty pierwszy mnie umiłowałeś...
Tobie oddaję moje życie, mój grzech i moja drogę powołania...
Jesteś moim Panem i Zbawicielem...
Jesteś moją drogą, prawdą i życiem...

Bądź Królem mojego serca i prowadź mnie...
Dziękuję Ci za dar przyjaźni - jesteś moim Przyjacielem...
Chcę iść za Tobą, chcę służyć Tobie w moich braciach i siostrach...
Chcę być darem Twojej miłości dla Kościoła...

Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć; będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie...

Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje...

Bo cóż za korzyść ma człowiek, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie?...


środa, 5 marca 2014

Dzień po dniu

5 marca 2014

Nawróćcie się do Pana, Boga waszego!

Wielki Post to droga nawrócenia...
Nawrócić się to powrócić do Pana...
Odchodzimy gdy coś nas pochłania...
Coś tak staje się ważne, że Bóg staje na dalszym planie...

Nawrócić się, to uznać swój grzech...
Wszyscy zgrzeszyli, ale grzech jawi się nam jako pozorne dobro...
Uznać zło naszych grzechów - nasze myśli, słowa, czyny...
Uznać i odrzucić wyrażając żal i pragnienie dobra...

Nawrócić się, to otworzyć się na Pana, którzy przychodzi...
Nie lękać się Go, ale zaufać jego dobroci - Bóg jest dobry...
Uwierzyć w Jego miłość jaką ma do człowieka...
Przyjąć Jego przebaczenie - Bóg jest miłosierny...

Pojednajcie się z Bogiem...
On to dla nas grzechem uczynił Tego, który nie znał grzechu...

Pojednanie z Bogiem dokonuje się przez krzyż Jezusa...
Ofiara Jezusa przywraca jedność z Bogiem...
Pojednanie ma się dokonać z bratem - grzech oddala mnie od ludzi...
Tworzy się przez miłość Jezusa wspólnota miłości tych, którzy uwierzyli...

Jezus stał się grzechem - to brzmi paradoksalnie...
Ale tak jest - Jezus niepokalany Baranek wziął na siebie grzechy świata...
My staliśmy się sprawiedliwością - jesteśmy święci i nieskalani przed jego obliczem...
Całe zło świata spadło na Niego...

Nie trąb przed sobą...
żeby ludziom pokazać...
wejdź do swej izdebki...

Nie na pokaz jest twoje nawrócenie...
Nie na pokaz jest modlitwa, jałmużna i post...
Serce twoje - izdebka i świątynia - tam ma dokonywać się nawrócenie...
Tu ma rozbudzić się twoja miłość, żal skruchy i blask chwały...

Jezu prowadź mnie drogą krzyża...
Chcę iść za Tobą ufając Twojej miłości...
Niech Twoje Słowo mnie oświeca...
Niech Twój Duch mnie przemienia...

Mam obumierać, aby żyć...
Mam wyjść z grobu i mroku mojej niewiary...
Aby nasycić się Twoją miłością...
Aby być dla świata solą i światłem...

wtorek, 4 marca 2014

Dzień po dniu

4 marca 2014

Wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, Pana mojego... 

Spotkałem Jezusa, doświadczyłem Jego miłości, zaufałem Mu i zawierzyłem Mu swoje życie...
Żywa wiara realizuje się w świecie pośród różnych propozycji i pokus...
Jezus, którego w wierze umiłowałem jest moim Przyjacielem i najwyższą wartością...
Wszystkie propozycje i wartości tego świata są względne i przyporządkowane Jemu...

Nic nie może stać się moim najwyższym odniesieniem...
Nic nie może przysłonić mi Jezusa...
Raczej wszystko stało się jak śmieci...
Zostałem przecież pochwycony przez Chrystusa...

Cena wiary jest wielka - to przekształcenie myślenia, aby prawda Boża była jedynym odniesieniem...
Tak jak u Pawła, który uznał się ukrzyżowany gdy spotkał Chrystusa...
To nie jest klęska, ani niewola - odwrotnie, to jest wyzwolenie i wyprostowanie...
Przecież grzech nas wykrzywił i zdeprawował - potrzebujemy leczenia i przewartościowania... 

Jak Mnie umiłował  Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej!

Chcę zanurzyć się w miłości Twojej Panie...
Chcę oddać Ci się bez reszty...
Ty pierwszy mnie umiłowałem...
Umarłeś na krzyżu za mnie...

Ty ukazujesz mi oblicze Ojca...
To On jest moim Stwórcą i przeznaczeniem...
Ty mnie prowadzisz do Jego domu...
Chcę iść za Tobą z całą ufnością...

poniedziałek, 3 marca 2014

Dzień po dniu

3 marca 2014

Na nowo zrodził nas do żywej nadziei...
Dlatego radujcie się, choć teraz musicie doznać trochę smutku przez różnorodne doświadczenia...

Bez nadziei nie ma życia...
Jeśli naprawdę wierzysz jesteś człowiekiem nadziei...
Zmartwychwstanie Jezusa jest fundamentem twojego życia...
Rozbudzony jesteś do żywej nadziei...

Nadzieja dotyczy naszych pragnień i oczekiwań...
Są małe nadzieje i wielka nadzieja...
Wielka nadzieja dotyczy naszej perspektywy nieba...
Małe nadzieje ujmują nasze pragnienia w zasięgu ręki...

Jezus jest całą naszą nadzieją...
On prowadzi nas przez świat do Ojca...
Uzdalnia nas do miłości teraz na ziemi...
Nadaje naszemu życiu sens i spełnienie...

Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne...
Sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim i potem przyjdź i chodź za Mną...

Wielkie pragnienie spełnienia i nieśmiertelności...
Chodź na Mną - to wezwanie jest skierowane do szczególnie wybranych...
Wszyscy są wybrani, wszyscy są umiłowani...
Wielu odchodzi w smutną ciemność nieistnienia...

Istnieć to być wolnym i kochać...
Mieć nie daje szczęścia i spełnienia...
Mieć zniewala i hamuje w drodze podążania z Jezusem...
Mieć trzeba rozdać, zamienić na być...

Jezus chce być twoim skarbem w niebie...
Tylko Jezus może być twoim szczęściem...
Oddać się Jezusowi bez reszty - poślubić Go...
To jest szczególne szczęście i spełnienie...

niedziela, 2 marca 2014

Dzień po dniu

2 marca 2014

Ja nie zapomnę o tobie...

Bóg pamięta i jest blisko...
Ludzie opuszczają nas i zapominają...
Jesteśmy bardzo samotni, porzuceni i niepotrzebni...
Jezus przychodzi i wzywa, abyś Jego misję prowadził...

Niech ludzie uważają nas za sługi Chrystusa i za szafarzy tajemnic Bożych...

Kim jestem wobec was?...
Jaka jest prawda o mnie gdy staję pośród was?...
Byś sługą Chrystusa to służyć dziś ludziom...
Szafarz to ten, który "rozdaje" miłość Boga...

Nikt nie może dwom panom służyć...

Kto jest twoim panem?...
Komu służysz, komu się oddałeś?...
Kto jest na tronie twojego serca?...
Pieniądz czy Jezus...

Dlaczego troszczysz się o swoje życie?...
Zamiast dawać ciągle bierzesz i ciągle ci za mało...
Czemu się boisz o życie - dlaczego nie ufasz...
Czy pozwolisz, aby Bóg zatroszczył się o ciebie...

Starajcie się naprzód o królestwo Boże i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane...

Trzeba być wolnym od siebie i lęków o przyszłość...
Trzeba zaufać Bogu, bo w Jego ręku jesteśmy...
Królestwo miłości ogarnie nas i Jego sprawiedliwość przemieni nasze serce...
Wtedy wszystko będzie nasze, a my będziemy Ojca...


sobota, 1 marca 2014

Dzień po dniu

1 marca 2014

Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie...

Każde dziecko jest darem miłującego Boga...
Nie jest własnością rodziców, ale zadaniem dla nich...
Trzeba dziecko przyjąć z radością i wdzięcznością...
Kochać je miłością czystą, nie zaborczą...

Chrzest dziecka to nowe narodziny...
Dziecko otrzymuje skarb nowego życia...
Ziarno trzeba podlewać i chronić, aby wyrosło drzewo wiary...
Żywa wiara rodzi się przez spotkanie z Jezusem...

Tatuś niech ma w sobie sylwetkę Ojca Boga...
Poprzez niego dziecko odnajdzie oblicze miłującego Boga...
Mamusia ma mieć w sobie uśmiech i czułość Maryi, Matki Jezusa...
Niech Duch Święty objawia się w niej w licznych darach...

Gdy dziecko widzi, jak mamusia kocha tatusia i odwrotnie - jest szczęśliwe...
To podstawa poczucia bezpieczeństwa i fundament prawidłowego rozwoju...
Modlitwa rodziców jest przestrzenią w której dziecko czuje uścisk Boga...
Odkrywa wewnętrzną intuicją niewidzialnego Boga...

Trzeba błogosławić dzieci każdego dnia...
Przez czuły dotyk mamy i taty Ręka Boga spoczywa na główce dziecka...
Trzeba ochraniać dzieci przed demoralizacją ze strony świata...
Kto czyni gorszym dziecko profanuje samego Boga...

Panie Jezu błogosław nasze dzieci...
Błogosław rodzicom, aby kochali swoje pociechy...
Niech Twój Duch zstępuje na rodziny i czyni je wspólnotami życia i miłości...
Niech rodziny będą Kościołem Domowy - gdzie Ty jesteś Panem i Przyjacielem...