poniedziałek, 17 października 2011

Dzień po dniu

17 października 2011

On został wydany za nasze grzechy i wskrzeszony z martwych dla naszego usprawiedliwienia.

Jezus posłany na świat przez Ojca dokonuje zbawienia przez ofiarę krzyżową...
Zmartwychwstał dla uaszego usprawiedliwienia, abyśmy mieli życie w pełni...

Grzech nas oddalił od Boga i śmierć zakrólowała w życiu naszym...
Przez wiarę w Jezusa dostępujemy zbawienia i stajemy sie na powrót obywatelami krainy utraconej...
Abraham uwierzył Bogu i wyroszył w drogę...
My uwierzyliśmy Jezusowi i podążamy za Nim...

Wielbimy Boga, bo swój lud wyzwolił

poniedziałek, 10 października 2011

Dzień po dniu

10 października 2011
Znak Jonasza
Patrzyli i nie widzieli...
Słuchali i nie usłyszeli...
Szukali i nie rozpoznali...
Przyszedł do swoich, a swoi Go nie przyjęli...
Tak było z Żydami i tak jest teraz...
Znak Jonasza to Jezus umarły i zmartwychwstały...
To ocalenie człowieka i powrót na drogę do nieba...
To wezwanie, abyś ty był tak jak On...
To nie przesada - ty bądź znakiem Jonasza...
Tam gdzie jesteś - w pracy, na uczelni, na zabawie...
Gdziekolwiek jesteś światło nadziei ma świecić w tobie...
Pośród ciemności tego świata niech ono rozbłyska...

niedziela, 9 października 2011

Dzień po dniu

9 października 2011

Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia.

Sam z siebie jestem słaby i nic nie mogę...
Gdy coś robię psuję tylko i niemoc mnie ogarnia...
Gdy jestem w jedności z Jezusem moc Ducha Świętego mnie wypełnia...
Wolność ducha i zdolność do służby i miłości...

piątek, 7 października 2011

Dzień po dniu

7 października 2011

Każde królestwo wewnętrznie skłócone pustoszeje i dom na dom się wali.

Wspólnota uczniów Jezusa ma być jednością...
Jedno serce i jeden duch...
Jednocześnie wielkie bogactwo charyzmatów, różnorodność charakterów i możliwości ludzkich...
Wielość interesów, dążeń i zapatrywań musi szukać wspólnego mianownika...
Jak łatwo poróżnić i uniemożliwić wspólne działanie zgodnie z wolą Pana...
Jak szybko można rozejść się każdy w swoim kierunku jako mieszkańcy wieży Babel...

Trwać w jedności z Jezusem i szukać więzi z braćmi...
Nieraz trzeba zrezygnować z własnego "ja", które mnie niesie nie tam...
Nawet jeśli podsuwa wyidealizowane wizje...

czwartek, 6 października 2011

Dzień po dniu

6 października 2011

o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą.

Poszukujesz szczęścia, chcesz dobrze żyć, tęsknisz do wielkiej miłości...
Bóg jest dobry i daje gdy prosisz...
Daje więcej niż się spodziewasz...

Duch Święty jest najwspanialszym darem Ojca...
Jezus obiecał Parakleta, Ducha Prawdy...
Stało się - Pięćdziesiątnica trwa, Ojciec daje Ducha...
Otwórz serce i wołaj: Ojcze daj mi swego Ducha...
I wołaj: Przyjdź Duchu Święty...

środa, 5 października 2011

Dzień po dniu

5 października 2011

Panie, naucz nas modlić się...

Ciągle wydaje mi się, że niedostatecznie, źle się modlę...
Przychodzę do Jezusa i proszę jak uczniowie...
Jezus jest mistrzem modlitwy...
On w nieustannym dialogu miłości z Ojcem...

Modlitwa to nie słowa, choć wypowiadamy formułki...
Modlitwa to nie mądre dywagacje intelektualne, choć dociekamy i poszukujemy prawdy...
Czymże więc jest modlitwa?

Panie poprowadź mnie drogą modlitwy poprzez chaos i pośpiech codzienności...
Gdy biegnę potrącając ludzi - dotykając bardzo ważnych spraw nie cierpiących zwłoki...
Panie niech Twoja miłość wypełni mnie, uleczy mnie, ożywi i odbuduje...

Modlitwa jest miłością, jest oddechem i podążaniem...
Panie naucz mnie modlić się...
Abym uwierzył, że Ty jesteś Bóg łagodny i miłosierny, cierpliwy i pełen łaskawości, litujący się nad niedolą...

wtorek, 4 października 2011

Dzień po dniu

4 października 2011

Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona.

Siadła u nóg Pana i przysłuchiwała się Jego mowie.
Najpierw słuchać, a potem działać...

Aby być skutecznym w działaniu, aby wiedzieć co robić trzeba zacząć od słuchania...
Wszystko zaczyna się od słuchania...
Wiara zaczyna się od słuchania...

..
Wstań, idź do wielkiego miasta Niniwy i głoś jej upomnienie, które Ja ci zlecam.
Najpierw słuchał Jonasz, a potem posłuchał - był posłuszny... posłuchał Boga...
Jonasz wstał i poszedł do Niniwy...

I uwierzyli mieszkańcy Niniwy Bogu i ogłosili post...
Odwrócili się od swego złego postępowania...
Misja Jonasza okazała się skuteczna...

Jesteś posłany dziś do współczesnej Niniwy...
Jezus ciebie posyła...
Chce ocalić świat i ty masz zanieść upomnienie...
Dziś dużo ludzi odrzuciło Boga i złe są ich uczynki...
Słuchaj jak Maria i posłuchaj jak Jonasz...
Idź - oto cię posyłam!

poniedziałek, 3 października 2011

Dzień po dniu

3 października 2011

Idź i ty czyń podobnie.

Trzeba, abyś najpierw uwierzył w Miłość...
Bóg ciebie kocha, a Jego miłość jest potężniejsza niż twój grzech...
Nie lękaj się uwierzyć Miłości, jaką Bóg ma ku tobie...
Otwórz serce, niech Miłość Boża będzie rozlana przez Ducha Świętego...
Duch Święty jest Miłością, On uskrzydla...
Duch Święty uzdrowi twoje serce i sprawi, że będziesz zdolny do miłości Boga...
On wyprowadzi cię poza granice twojego egoizmu i będziesz kochał ludzi nawet nieprzyjaznych...
On otworzy twoje oczy i serce na biedy ludzi...
On będzie w tobie pochylał się nad ranami braci i zalewał je oliwą i winem...
Miłosierny Bóg sprawi, że twoje czyny będą odbiciem Jego miłosierdzia...


niedziela, 2 października 2011

Dzień po dniu

2 października 2011

Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła.

Ten kamień to Jezus...
Odrzucony przez Izraela stał się początkiem Nowego Jeruzalem...
Winnica wydała cierpkie jagody...
Słudzy chwycili dziedzica wyrzucili z winnicy i zabili...

Tak dzisiaj odrzuca człowiek Jezusa i gubi swoje życie w pustce i zwątpieniu...
Ale nowa budowla rośnie przez krew męczenników i nawiedzonych szaleńców...