piątek, 20 lipca 2018

Dzień po dniu

20 lipca 2018

Pan mnie zachował od unicestwienia...

Moje owce słuchają mego głosu, Ja znam je, a one idą za Mną...

Jesteśmy wspólnotą Jezusa - ufamy, słuchamy Go...
On życie swoje oddał za nas - jest naszym Panem...
Przymierze chrztu jest dla nas więzią miłości...
Jezus nas wyzwala od struktur niewoli tego świata...

Syn Człowieczy jest Panem szabatu...  

czwartek, 19 lipca 2018

Dzień po dniu

19 lipca 2018

Bóg z wyżyn nieba spogląda na ziemię...

Ścieżka sprawiedliwego jest prosta, Ty równasz prawą drogę sprawiedliwego...

Stoję dziś i nie wiem dokąd mam iść...
Bezwład ogarnął mnie - to już trwa...
Trzeba się pozbierać - ale dokąd iść...
Ty zapraszam mnie - idę Panie dziś...

Przyjdźcie do Mnie wszyscy...  

środa, 18 lipca 2018

Dzień po dniu

18 lipca 2018

Pan nie odrzuca ludu wybranego...

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom...

Ukazujesz mi, Panie, swoje oblicze...
Jesteś blisko, miłość wzmacnia mnie...
Chcę iść szlakiem Twojego słowa...
Prowadzisz mnie przez krzyż do życia...

Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn...  

wtorek, 17 lipca 2018

Dzień po dniu

17 lipca 2018

Bóg swoje miasto umacnia na wieki...

Jeżeli nie uwierzycie, nie ostoicie się...

Zaufaj Panu, słuchaj Jego słowa...
On ocali i poprowadzi drogą życia...
Jego Duch wyzwoli w tobie dobro...
Jest misja nie łatwa - Pan wspomaga...

Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych, lecz słuchajcie głosu Pańskiego...  

poniedziałek, 16 lipca 2018

Dzień po dniu

16 lipca 2018

Temu, kto prawy, ukażę zbawienie...

Obmyjcie się i oczyście!
Usuńcie zło uczynków waszych sprzed moich oczu!
Przestańcie czynić zło!
Zaprawiajcie się w dobru!

Wchodzę na Twoją drogę - oczyść mnie, Panie...
Odrzucam zło, wybieram Twoją drogę miłości...
Daj mi zdolność poznania, bym rozróżniał dobro...
Rozpoznaję dziś w Twoim krzyżu moje ocalenie...

Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien...  

niedziela, 15 lipca 2018

Dzień po dniu

15 lipca 2018

Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie...

Wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem...

Bóg ciebie miłuje od początku, zawsze, więc jesteś...
Gdy wali się twój świat, gdy cierpisz - Bóg jest blisko...
Gdy buntujesz się i grzeszysz - Bóg nie odchodzi...
Szuka dróg do ciebie, puka do drzwi i czeka blisko...

Ludzie, świadkowie chodzą, uzdrawiają - są znakiem...
Ich moc nie jest ich - Duch Święty działa przez nich...
Sami doświadczają słabości - przez nich działa Duch...
Królestwo nieba przybliża się nam bardziej - rośnie...


Oni więc wyszli i wzywali do nawracania się. Wyrzucali też wiele złych duchów, a wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali...
  

sobota, 14 lipca 2018

Dzień po dniu

14 lipca 2018

Pan Bóg króluje, pełen majestatu...

Oto ja, poślij mnie!...

Jestem gotowy iść w imię Pana - poślij mnie...
Oczyszczony i odbudowany - wybrał mnie...
Święty Bóg odrzucony przez swoich braci...
Nie ma innej drogi - krzyż wyznacza szlak...

Uczeń nie przewyższa nauczyciela, ani sługa swego pana...  

piątek, 13 lipca 2018

Dzień po dniu

13 lipca 2018

Usta me będą głosić Twoją chwałę...

Wróć, Izraelu, do Pana, Boga twojego...

Ciągle szukamy Boga w codzienności...
Wracamy do Niego - Jezus nas szuka...
Jesteśmy wciąż słabi, a On nas posyła...
Będą przeciwnicy - będzie odrzucenie...

Ewangelia jak miłość dużo nas kosztuje...
Idziemy pod prąd - szatan jest przeciwko...
Ludzie w ciemności będą przeciw nam...
Jezus zwyciężył - na krzyżu był z tobą...

Oto Ja was posyłam jak owce między wilki...  

Dzień po dniu

czwartek, 12 lipca 2018

Dzień po dniu

12 lipca 2018

Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie...

Miłowałem Izraela, gdy jeszcze był dzieckiem...

Bóg pierwszy nas umiłował - Jezus kocha ciebie dziś...
Grzech jest odrzuceniem miłości - Bóg nie odrzuca nas...
Kto nie daje - ten traci... jesteś posłany dawać miłość...
Misja Jezusa jest dziś misją Kościoła - jesteś ty i ja...

Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie.
Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzjcie złe duchy.
Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie...
   

wtorek, 10 lipca 2018

Dzień po dniu

10 lipca 2018

Naród wybrany ufa swemu Panu...

Ja jestem dobrym pasterzem
i znam owce moje, a moje Mnie znają...

Idziemy za Tobą, Jezu nasz Mistrzu...
Ty ocaliłeś nasze życie - chwała nieba...
Znamy i słuchamy dziś Twego słowa...
Posyłasz nas na służbę miłości ocalenia...

Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało...  

Dzień po dniu

11 lipca 2018

Po wieczne czasy będę chwalił Pana...

Ku mądrości nachylisz swe ucho, ku roztropności swe serce...

Idziemy za Tobą, Panie - świat jest za nami...
Ty wezwałeś - postawiłeś na nas - idziemy...
W Twoje imię, Panie, tworzymy nowy świat...
Modlitwa i praca - to rytm Ducha pośród nas...

Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą...  

poniedziałek, 9 lipca 2018

Dzień po dniu

9 lipca 2018

Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia...

I poślubię cię sobie na wieki...

Jesteśmy w przymierzu z dobrym Bogiem...
Bóg miłością stwarza nas na nowo - Jezus...
Wiara jest bramą - wchodzimy do życia...
Tylko ta droga może ocalić dziś człowieka...

Ufaj córko! Twoja wiara cię ocaliła...  

niedziela, 8 lipca 2018

Dzień po dniu

8 lipca 2018

Do Ciebie, Boże, wznoszę moje oczy...

Wystarczy ci mojej łaski.
Moc bowiem w słabości się doskonali...

Wszyscy jesteśmy porąbani - nędza i trociny...
Idziemy po omacku - niemoc nas obezwładnia...
Moc Ducha potrafi nas nieść przez zgliszcza...
Odrzucenie i zwątpienie nas zamyka w sercu...

Trzeba przedrzeć się przez krainę śmierci...
Pokonać lęk o swoją przyszłość - zaufać...
Nękani wciąż przez fałszywe okoliczności...
Idziemy z nadzieją - prawda w nas zwycięży...

I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu...

sobota, 7 lipca 2018

Dzień po dniu

7 lipca 2018

Pan głosi pokój swojemu ludowi...

Moje owce słuchają mego głosu,
Ja znam je, a one idą za Mną...

Słuchamy Pana - idziemy za Panem...
Prowadzi nas drogą życia - dom Ojca...
Nowe prawo miłości wyznacza styl...
Duch Święty jest mądrością poznania...

Młode wino wlewają do nowych bukłaków...

piątek, 6 lipca 2018

Dzień po dniu

6 lipca 2018

Słowami Boga żyjemy jak chlebem...

Pójdź za Mną...

Wezwanie Jezusa przenika mnie do głębi...
To jest droga - idę już za Tobą, mój Panie...
Nie było lepszego - to wezwałeś mnie...
Bóg wybrał to co nie jest - jestem z Tobą...

Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary...

czwartek, 5 lipca 2018

Dzień po dniu

5 lipca 2018

Prawe i słuszne wszystkie sądy Pańskie...

Dlaczego złe myśli nurtują w waszych sercach...

Wszystko rodzi się w naszych myślach...
Podejrzliwość i nieufność - to tak było...
Bóg zna nasze serca - nasze myśli też...
Uzdrowienie sięga głębi naszego serca...

Wstań i chodź!...

środa, 4 lipca 2018

Dzień po dniu

4 lipca 2018

Temu, kto prawy, ukażę zbawienie...

Szukajcie dobra, a nie zła, abyście żyli...

Szukamy szczęścia nie tam gdzie można znaleźć...
Jesteśmy w drodze - wszystko mija i traci wartość...
Tylko Jezus jest zawsze - On jest nadzieją życia...
Ludzie boją się stracić - każda zmiana ich zamyka...

Wtedy całe miasto wyszło na spotkanie Jezusa, a gdy Go ujrzeli, prosili, żeby opuścił ich granice...

wtorek, 3 lipca 2018

Dzień po dniu

3 lipca 2018

Idźcie i głoście światu Ewangelię...

Nie jesteście już obcymi i przychodniami...

Kościół nie jest poczekalnią - budujemy dom chwały...
To wspólnota ludzi poszukujących - Pan jest z nami...
Wiara jest widzeniem przez mgłę - Jezus przychodzi...
W Jego ranach jest nasze uzdowienie - chwalmy Go...

Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli...

poniedziałek, 2 lipca 2018

Dzień po dniu

2 lipca 2018

Zrozumcie prawdę, wy, niepomni Boga...

Nauczycielu pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz...

Jestem na drodze, chcę iść za Jezusem już dziś...
Powołani są wszyscy- nie wszyscy wybrani...
Uwarunkowania ograniczają mnie - jest opór...
Duch przychodzi z pomocą - pochwycił mnie...

Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca...

niedziela, 1 lipca 2018

Dzień po dniu

1 lipca 2018

Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś...

Do nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka - uczynił go obrazem swej własnej wieczności...

Wielki dar życia dla ciebie - Jezus...
Wyprowadza z grobu - dotknij Go...
Jego ubóstwo dziś ciebie ubogaca...
Wiara jest bramą i zwycięstwem...

Córko, twoja wiara cię ocaliła...