poniedziałek, 30 czerwca 2014

Dzień po dniu

30 czerwca 2014

Pójdź za Mną, a zostaw umarłym grzebanie ich umarłych.

Kto jest twoim przewodnikiem i mistrzem...
Czy już wyruszyłeś w drogę...
Czy zostawiłeś cmentarzysko, aby promować życie...
Ty żyj pełnią życia w Duchu i bądź świadkiem nadziei...

Żyjemy w świecie kultury śmierci i beznadziei...
Smutek i koncentracja na sobie powoduje ciemność w nas...
Szukamy światła i po omacku idziemy drepcząc w miejscu...
Jest w nas zmęczenie i wewnętrzna pustka...

Jezus powołuje nas, abyśmy żyli Jego życiem...
Trzeba pozostawić krainę śmierci i żyć Jego miłością...
Zostaw stary świat i przywiązania do martwych cieni...
Idź ku Światłu, które rozbłysło w noc betlejemską...

W radości wiary jesteśmy misjonarzami, aby głosić Ewangelię Jezusa Chrystusa i w Jezusie Chrystusie - Dobrą Nowinę o ludzkiej godności, życiu, rodzinie, pracy, nauce i solidarności ze stworzeniem.
Aparecida 103

niedziela, 29 czerwca 2014

Dzień po dniu

29 czerwca 2014

Krew moja już ma być wylana na ofiarę...
W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiarę ustrzegłem...

Męczeństwo ewangelizatorów jest największym świadectwem...
Dokonuje się tu zjednoczenie z Jezusem ukrzyżowanym...
Z Jezusem zostałem przybity do krzyża, żyje we mnie Chrystus...
Nie lękajmy się przeciwników wiary...

Uczeń Jezusa jest świadkiem nie tylko słowem, ale tez ofiarą życia...
Krew męczenników jest zasiewem nowego życia w sercach ludzi...
Gdy ziarno umiera - tylko wtedy przynosi owoc...
Takie jest powołanie każdego z nas - nie lękajmy się...

Ty jesteś Mesjaszem, Synem Boga żywego...

To wyznanie wiary każdego z nas...
To Skała naszego życia...
Ciągle trzeba wyznawać i przyznawać się do Jezusa...
Nawet gdy trzeba przypłacić to własną krwią...

Kościół jest jak Opoka w świecie zawirowań...
Jest dużo zawirowań i niepewności w naszym życiu...
Jedno jest pewne - wszystko się chwieje, Kościół się ostanie...
Bramy piekielne nie przemogą go...

sobota, 28 czerwca 2014

Dzień po dniu

28 czerwca 2014

Czemuście Mnie szukali?
Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca...

A gdzie jest moje miejsce?
Jaka jest moja droga?
Kto wyznacza mi szlak życia?
Czy szukam woli Ojca?

Szukać Jezusa, który zaginął...
On nieraz ginie w naszym życiu...
Wtedy my możemy się zagubić...
Już nie wiemy gdzie naprawdę jesteśmy...

Trzeba szukać Jezusa w świątyni swego serca...
On tam jest ukryty - naprawdę jest i czeka...
Gdy Go odnajdziesz światło rozbłyśnie na nowo...
Wróci na nowo sens i radość...piątek, 27 czerwca 2014

Dzień po dniu

27 czerwca 2014

Ty jesteś narodem poświęconym twojemu Panu Bogu. Ciebie wybrał twój Pan Bóg, byś spośród wszystkich narodów, które są na powierzchni ziemi, był ludem będącym Jego szczególną własnością... dlatego, że Pan was umiłował...
Twój Bóg, jest Bogiem, Bogiem wiernym, zachowującym przymierze i miłość do tysiącznego pokolenia względem tych, którzy Go kochają...

Ty, Panie umiłowałeś nas przed założeniem świata...
Jesteśmy Twoim ludem, należymy do Ciebie...
Mamy objawiać światu Twoją miłość...
Chcemy być wierni Twojemu przymierzu...

Miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością...

Ty pierwszy nas umiłowałeś, Panie nasz...
Ty uzdalniasz nas do miłości wzajemnej...
Twój Duch rozpala miłość w naszych sercach...
Twoja miłość jest prawem Twojego Kościoła...

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni jesteście, a Ja was pokrzepię...

Panie nasz, przychodzimy do Ciebie...
Jesteśmy utrudzeni i obciążeni winami...
W Tobie jest oczyszczenie i uwolnienie...
Ty nasycasz nas miłością i ożywiasz na nowo...

To jest czułość Pana w Jego miłości; to właśnie On nam przekazuje i obdarza mocą naszą delikatność. Ale jeśli czujemy się mocni, to nigdy nie zaznamy doświadczenia czułości
Pana, pieszczot Pana, tak pięknych ... «Nie lękaj się, Ja jestem z tobą, wezmę cię za rękę ...». Są to wszystko słowa Pana, które pozwalają nam zrozumieć tę tajemniczą miłość, jaką ma On wobec nas. A gdy Jezus mówi o sobie, to stwierdza: «Jestem cichy i pokorny sercem». Nawet On, Syn Boży uniża się, by otrzymać miłość Ojca
.
Franciszek papa dziś

czwartek, 26 czerwca 2014

Dzień po dniu

26 czerwca 2014

Ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie...

W chrześcijaństwie nie wystarczą deklaracje słowne...
Napewno trzeba ustami wołać - Panie, Panie - ale to początek...
Trzeba szukać woli Bożej i pełnić ją...
Na tym polega podążanie za Jezusem w życiu...

Nie chodzimy swoimi drogami...
Nie nasze zachcianki i projekty się liczą...
Powołanie i wola Pana - plan Boga dla twojego życia...
Podstawą jest życie według Bożego prawa...

Aby tak żyć trzeba najpierw życie zawierzyć Bogu...
Przywoływać Ducha Świętego i Nim się napełniać...
Aby z Jego pomocą rozpoznawać wolę Bożą i ją pełnić...
I tak realizować powołanie, które podjęliśmy z pomocą Bożą...

Dom na skale zbudowany, to życie gdzie fundamentem jest Jezus...
On jest centrum naszego życia i źródłem życia w pełni...
On jest naszym Mistrzem i Przyjacielem...
Daje wsparcie w trudnościach i przeprowadza przez doliny ciemne...

środa, 25 czerwca 2014

Dzień po dniu

25 czerwca 2014

Strzeżcie się fałszywych proroków...

Szukamy prawdy, słuchamy ludzi...
Bóg mówi do nas przez proroków...
Musimy pilnie rozeznawać i rozróżniać...
Jest wiele fałszu w przekazie wokół nas...

Poznacie ich po ich owocach...

wtorek, 24 czerwca 2014

Dzień po dniu

24 czerwca 2014

Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi...

Misja Jana Chrzciciela jest dziś realizowana przez Kościół...
Przygotować drogę Chrystusowi w sercach ludzi...
Nieść światło ludom żyjącym w ciemności...
Być zawsze małym, by On wzrastał...

Dziękuję dobremu Bogu za powołanie do kapłaństwa...
Dziękuję za skarb Eucharystii - to cud Bożej Miłości...
Dziękuję wszystkim, których napotkałem...
Przepraszam wszystkich, których zawiodłem...

Błogosławiony Pan Bóg Izraela...
Bo lud swój nawiedził i wyzwolił...


poniedziałek, 23 czerwca 2014

Dzień po dniu

23 czerwca 2014

Wyrzuć najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka twego brata...

To nie takie proste usunąć belkę ze swego oka...
Dziś nawet wydaje się to niemożliwe...
Zajmij się sobą i odpuść twemu bratu...
Jesteś odpowiedzialny za swoje życie...

Łatwo jest mówić o innych, co powinni zrobić ze sobą...
Lubimy dyrygować innymi i modelować ich według naszego uznania...
Jak trudno jest wyeliminować z własnego życia coś tam takiego...
Jesteśmy przywiązani do naszych belek, albo ich nie widzimy...

Weź się za siebie i ogarnij - łatwo jest powiedzieć...
Przestań wreszcie gadać i zrób coś ze sobą...
Ale co można zrobić gdy się nie widzi...
Panie przyjdź nam z pomocą,bo bez Ciebie nic nie możemy i nie chcemy...

Żywe jest słowo Boże i skuteczne,
zdolne osądzić pragnienia i myśli serca.

niedziela, 22 czerwca 2014

Dzień po dniu

22 czerwca 2014

Nie bójcie się ludzi...

Wszyscy będą przeciwko wam gdy będziecie wyraźnie świadczyć o Jezusie...
Doświadczycie odrzucenie, pogardy, prześladowań, eliminacji...
Ale Jezus mówi - jestem z wami, nie lękajcie się, jam zwyciężył świat...
Jeśli więc Bóg z nami - któż przeciwko nam...

Nie bój się, zaufaj Bogu i bądź otwarty i pogodny wobec ludzi...
Radość jest świadectwem pobudzającym i przyciągającym...
Nie koncentruj się na sobie i nie użalaj się - bądź maksymalnie oddany sprawie królestwa...
Uczeń-misjonarz to twoja tożsamość; idź za Mistrzem...

Kro straci swoje życie - zyska je i ocali swoją duszę choć ciało może będzie umęczone...
Zapomnij o detalach, a koncentruj się na tym co istotne...
Pamiętaj, że motywem ewangelizacji jest miłość i chwała Boża...
Ciągle oczyszczaj swoje serce z ego i wewnętrznej arogancji...

Jezus dał się zjeść wilkom drapieżnym i to była ofiara miłości...
Bez ofiary i ogołocenia królestwa nie będzie...
Odwaga i pokora otwierają drzwi dla przybyszów zgłodniałych...
Na kolanach nasycaj się Panem i daj się zjeść głodnym...

sobota, 21 czerwca 2014

Dzień po dniu

21 czerwca 2014

Jezus Chrystus będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was swoim ubóstwem ubogacić...

Wszystko jest w ręku Boga - świat, człowiek i wszelkie skarby i bogactwa...
Człowiek musi żyć dobrze - aby dojść do nieba mimo słabości i błędów...
Potrzeba siły mięśni, ale nade wszystko siły ducha, aby kochać...
Bóg troszczy się o nas i karmi nas w wymiarze ciała i ducha...

Być ubogim, to uznawać Boga jako Pana i Jemu zawierzać swoje istnienie...
Ubóstwo nie polega na tym, aby nie mieć - ale być wolnym, gdy się coś ma...
Bóg nadaje rytm naszemu życiu i chce, abyśmy nie wybiegali do przodu...
Wszystko ma swój czas, a pokora oznacza uznanie i oczekiwanie tego, czego się bardzo chce...

Gdy troszczymy się za bardzo, tracimy pole widzenia w stosunku do wieczności...
Gubimy rytm i niepokój zaczyna dominować w sercu i relacjach nawet z najbliższymi...
Trzeba zaufać Bogu - On jest dobry i wszystko ma swój czas...
Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i jego sprawiedliwości - a wszystko będzie wam dane...

Głowa do góry - tam JEZUS

piątek, 20 czerwca 2014

Dzień po dniu

20 czerwca 2014

Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi...

Mieć wolne serce i nie przywiązywać się do rzeczy...
Żądza posiadania pieniędzy i majątków może zniewolić człowieka...
Dziel się tym co posiadasz i mądrze wydawaj pieniądze...
Patrz - wokół ciebie są ludzie biedni, głodni i potrzebujący...

Wielkim zaś zyskiem jest pobożność z poprzestawaniem na tym, co się ma. Nic bowiem nie przynieśliśmy na ten świat; nic też nie możemy z niego wynieść. Mając natomiast żywność i odzienie, i dach nad głową, bądźmy z tego zadowoleni. A ci, którzy chcą się bogacić, popadają w pokusę i w zasadzkę diabła oraz w liczne nierozumne i szkodliwe pożądania. One to pogrążają ludzi w zgubie zatraceniu. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy. Za nimi to uganiając się, niektórzy zbłądzili z dala od wiary i sobie samym zadali wiele cierpień.

Skarbem prawdziwym jest człowiek, który staje się naszym przyjacielem...
Okazywanie miłości i dzielenie się dobrami jest nakazem Pana i źródłem szczęścia i radości...
Dawać z radością i być hojnym w dawaniu - takim jest sam Bóg wobec nas...
Mamy naśladować Boga w Jego miłości - to jest naszym powołaniem...

Gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje...
czwartek, 19 czerwca 2014

Dzień po dniu

19 czerwca 2014

Ciało moje jest prawdziwym pokarmem...

Dzięki Ci, Panie, że wybrałem mnie, abym był sługą Eucharystii...
Dziękuję za ten Chleb, który jest Twoim Ciałem...
Za kielich Twojej Krwi - cud miłości i cierpienia...
Jesteś zawsze dla mnie, tak bliski i ogarniający... 

Nie pieniądz, sukces, próżność, władza czy pycha, lecz Eucharystia jest pokarmem, który nas naprawdę posila i zaspokaja, a jej istotą jest miłość.
W Eucharystii przekazywana jest miłość Boga wobec nas: miłość tak wielka, że karmi On nas samym sobą; miłość bezinteresowna, zawsze do dyspozycji każdej osoby głodnej i potrzebującej odrodzenia swych sił. Życie doświadczeniem wiary oznacza pozwolenie, by karmił nas Pan i budowanie swego życia nie na dobrach materialnych, ale na tym, co nie ginie: darach Boga, Jego Słowie i Jego Ciele.
Franciszek papa dziś 

Dzień po dniu

19 czerwca 2014

Nie samym tylko chlebem żyje człowiek, ale wszystkim, co pochodzi z ust Pana...

Jest głód chleba i wielka rzesza ludzi na ziemi jest niedożywiona...
Jest głód prawdy i Jezus przyszedł, aby nam przynieść Prawdę odwieczną...
Jest głód miłości i tylko Bóg - Duch Święty może wypełnić pustkę naszego serca...
Wszyscy jesteśmy głodni, spragnieni i nienasyceni...

Ty, Panie karmisz nas swoim słowem...
Mówisz do nas, a my tak często jesteśmy głusi...
Słuchamy raczej świata i złudnych prawd...
A Ty jesteś Prawdą, która wyzwala i nasyca...

Ty jesteś chlebem na drodze naszego wędrowania...
Jesteś chlebem życia - życia z wyższej półki...
Ty karmisz nas w Eucharystii choć tego nie pojmujemy...
Otwierasz perspektywę wieczności...

Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym...

Wielki dar wieczernika pozostaje na wyciągnięcie ręki...
Pan karmi nas Słowem i Ciałem, które jest chlebem...
On łamiąc chleb zbiera nas w jedno...
Abyśmy byli Jego Ciałem...

Ponieważ jeden jest chleb, przeto my, liczni tworzymy jedno ciało...

środa, 18 czerwca 2014

Dzień po dniu

18 czerwca 2014

Niechby, proszę, dwie części twego ducha przeszły na mnie!...

Elizeusz ma kontynuować misję proroczą Eliasza...
Oczekuje namaszczenia, aby realizować zadania proroka...
Płaszcz Eliasza otrzymał z góry, znak błogosławieństwa...
Znak przejścia przez Jordan potwierdził, że Bóg jest z nim...

Jesteśmy namaszczeni Duchem Świętym i posłani...
Sukcesja apostolska stwarza ciągłość i skuteczność misji...
Jedno powołują inni są powoływani, aby kontynuować misję...
Namaszczenie od Pana nie może wygasnąć...

Zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu...

Nie wykonuj dobrych czynów na pokaz, aby ludzie cię chwalili...
Módl się nie na pokaz, ale w sercu - tam spotkasz żywego Boga...
Bądź skromny i nie gadaj o sobie, aby chełpić się wobec ludzi...
Czystość czynów ma przynosić chwałę Bogu, a nie ludzkiej próżności...

wtorek, 17 czerwca 2014

Dzień po dniu

17 czerwca 2014

A pewien człowiek nacisnął łuk i przypadkiem ugodził króla izraelskiego między spojenia pancerza...

Przypadek, czy tak naprawdę jest...
Nie ma przypadków...
Reżyserem wydarzeń jest Bóg...
Dosięgła go śmierć z ręki nieznaczącego człowieka...

Wszystko w moim życiu jest biegiem wydarzeń w podążaniu na Jezusem...
Idę za Panem i On mnie strzeże, Jemu ufam i się zawierzam...
Godzina mojego zejścia jest tajemnicą, ale nie przypadkiem...
Przez wiarę mogę odczytywać głębszy wymiar wydarzeń i kontekst...

Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski...poniedziałek, 16 czerwca 2014

Dzień po dniu

16 czerwca 2014

Na życie Pana, na pewno będę mówił to, co powie mój Bóg...

Są prorocy fałszywi, ale poprawni politycznie...
Ty bądź prorokiem według woli Pana...
Wszyscy jesteśmy prorokami-zwiastunami Pana...
Mów to, co Pan mówić chce przez ciebie...

Nie stawiajcie oporu złemu...

Nie odwzajemniaj złem za zło...
Raczej dobrem zło zwyciężaj...
Gdy jesteś blisko Pana zło cię nie dosięgnie...
Choć umierasz jednak ocalałeś...

Daj temu, kto cie prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie...


niedziela, 15 czerwca 2014

Dzień po dniu

15 czerwca 2014

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu...

Trójca Przenajświętsza to Bóg jeden, ale w Trzech Osobach...
Ojciec jest źródłem i początkiem wszystkiego...
Syn stał się człowiekiem i jest Odkupicielem człowieka...
Duch Święty jest naszym Ożywicielem i więzią miłości...

Wszyscy jesteśmy wezwani, aby świadczyć i głosić przesłanie, że „Bóg jest miłością”, że Bóg nie jest daleki czy obojętny wobec naszych ludzkich spraw. Jest On blisko nas, jest zawsze u naszego boku, podąża wraz z nami, aby dzielić nasze radości i cierpienia, nasze nadzieje i trudy. On kocha nas do tego stopnia, że stał się ciałem, przyszedł na świat, nie po to, aby go osądzić, ale aby świat przez Jezusa był zbawiony (por. J 3,16-17). I to jest miłością Boga w Jezusie, tą miłością, którą tak trudno pojąć, ale którą odczuwamy, gdy zbliżamy się do Jezusa. On nam zawsze przebacza, On zawsze na nas czeka, kocha nas tak bardzo. Zaś odczuwana przez nas miłość Jezusa jest miłością Boga.
Duch Święty, dar zmartwychwstałego Jezusa, przekazuje nam Boże życie, i w ten sposób pozwala nam wejść w dynamizm Trójcy Świętej, który jest dynamizmem miłości, komunii, wzajemnej służby, dzielenia się. Człowiek, który kocha innych dla samej radości miłowania, jest odbiciem Trójcy Świętej. Rodzina, w której istnieje wzajemna miłość i wzajemna pomoc jest odbiciem Trójcy Świętej. Parafia, w której istnieje wzajemna miłość i ma miejsce wymiana darów duchowych oraz materialnych jest odbiciem Trójcy Świętej.

Franciszek papa dziś

Dzień po dniu

15 czerwca 2014

Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał...

Jedyny Bóg Jahwe objawia swoje oblicze przez Jezusa...
Jezus ukazuje nam swego Ojca i Ducha Parakleta...
Bóg jedyny jest Trójcą Osób: Ojciec, Syn i Duch Święty...
Uwielbiamy Boga, który ogarnia nas swoją miłością...

Bóg jest miłością - myśmy poznali i uwierzyli miłości...
Otworzyć się na Miłość Boga, uwierzyć w Miłość...
Bóg z miłości nas stworzył i do miłości powołał...
Kościół jest wspólnotą miłości choć jej członkowie są słabi i grzeszni...

Zostaliśmy ochrzczeni w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego...
Chrzest zanurzył nas w Miłości Boga - mamy przymierze z Bogiem...
Staliśmy się uczniami Jezusa Chrystusa i misjonarzami...
Jesteśmy posłani do świata, aby zwiastować Miłość Bożą...

sobota, 14 czerwca 2014

Dzień po dniu

14 czerwca 2014

Eliasz podszedł do niego, zarzucił na niego swój płaszcz...

Eliasz odnajduje Elizeusza i powołuje go...
Jest kontynuacja misji proroczej...
Jezus wylał Ducha Świętego na apostołów...
Płaszcz Eliasza dziś powołuje nowych...

Jeśli jesteś powołany i misja twoja trwa...
Musisz szukać swojego Elizeusza...
Aby zarzucić na niego płaszcz Eliasza...
Nie możesz odejść pozostawiając pustkę...

Wszystkich powołał Jezus...
Dał nam Ducha swego...
Misja zbawienia jest prowadzana...
Według różnych charyzmatów...

Prawdziwą wielkość człowieka mierzy się miarą jego zjednoczenia z Bogiem, mierzy się jego umiejętnością i gorliwością wykonywania planów Bożych. Obiektywnie najwięcej znaczy ten, który nosi w sobie życie Boże i potrafi to życie budzić w innych i doprowadzić do pełnego rozwoju.
Michał Kozal biskup

środa, 11 czerwca 2014

Dzień po dniu

11 czerwca 2014

Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie...
Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy...
Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie...

Misja Kościoła nie skończyła się...
Jest wielu, którzy żyją w krainie śmierci...
Jesteśmy posłani, aby wnieść w ich życie światło miłości i życia...
To jest nasze powołanie...

Chorych uzdrawiać - to nie specjalność lekarzy...
Umarłych wskrzeszać - to nie zadanie grabarzy...
Oczyszczać trędowatych - to nie tylko zadanie Misjonarek Miłości...
Rozprawić się ze złym duchem - nieraz potrzebny egzorcysta...

Wszystko za darmo, bo jesteśmy obdarowani przez Pana...
Zbawienie jest łaską, niebo jest dla ubogich w duchu...
Nasze bogactwa są zaporą w drodze do domu Ojca...
Trzeba zaufać Panu, że chce nami się posługiwać...

wtorek, 10 czerwca 2014

Dzień po dniu

10 czerwca 2014

Wy jesteście solą dla ziemi...
Wy jesteście światłem świata...

Jezus posyła uczniów na cały świat z Ewangelią...
Chce, aby ludzie uwierzyli i przyjęli dar zbawienia...
Misja ewangelizacyjna nie zakończyła się...
Jest wielka rzesza ludzi, którzy nie znają Jezusa - jesteśmy posłani...

Nie tylko biskupi i księża są posłani...
Misjonarzami są dziś wszyscy, którzy uwierzyli...
Każdy w swoim środowisku ma świadczyć...
W spotkaniu z drugim człowiekiem mamy być jednoznaczni - jesteśmy posłani...

Wiary nie można ukrywać, nie można się wstydzić...
Nie można się bać niewierzących...
Nie można lękać się odrzucenia, szyderstw czy prześladowań...
Mamy z odwagą i pokorą przyznawać się do Jezusa - jesteśmy posłani...

Być solą dla ziemi to być miłością...
Być światłem dla świata to by prawdą...
Ludzie pragną miłości i szukają prawdy...
Bóg jest Miłością, Jezus jest Prawdą - my jesteśmy posłani...

Świadczyć o miłości to kochać ludzi...
Dawać świadectwo o prawdzie to żyć nią...
Powołanie nasze realizuje się w miłości...
Prawda odwieczna oświeca nasze życie i nadaje jemu blask - jesteśmy posłani...

poniedziałek, 9 czerwca 2014

Dzień po dniu

9 czerwca 2014

Oto Matka twoja - oto syn Twój...

Maryja gromadzi apostołów na modlitwie w oczekiwaniu na Ducha Świętego...
Kościół napełniony Duchem Święty staje się Matką...
Wychodzi z zamknięcia Wieczernika do świata...
Zarzuca sieci miłości i łowi-rodzi synów Bożych...

Maryja pozostaje w Kościele jako Matka nasza...
Wszyscy przez wiarę w Jezusa jesteśmy jej synami...
Macierzyństwo Kościoła wyraża się w misji ewangelizacyjnej...
W zjednoczeniu z Nią odczytujemy dziś wyzwania...

Świat chce się uwolnić od Boga...
Ludzie szukają szczęścia...
Uczniowie Jezusa niosą nadzieję zabłąkanym...
Królestwo Boże niepostrzeżenie rośnie w ludzkich sercach...

Świat nie chce płakać, woli pomijać sytuacje bolesne, przykrywać je czym innym. Tylko osoba, która widzi rzeczy takimi, jakimi są i płacze, w swoim sercu jest szczęśliwa i zostanie pocieszona pocieszeniem Jezusa, a nie świata. Błogosławieni cisi, na tym świecie, który od początku jest światem wojen, światem, gdzie wszędzie się walczy, gdzie wszędzie jest nienawiść. A Jezus mówi: żadnych wojen, żadnych nienawiści ale pokój, łagodność.
Franciszek papa

niedziela, 8 czerwca 2014

Dzień po dniu

8 czerwca 2014

Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też jakby języki ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym.

Święto żydowskie Pięćdziesiątnicy upamiętnia przymierze na Synaju i Dekalog...
To Święto stało się narodzinami Kościoła i początkiem misji ewangelizacyjnej...
To nie jest tylko historia i wspomnienie wydarzenia odległej przeszłości...
Dziś Duch Święty zstępuje na uczniów Jezusa i posyła ich na cały świat...

Wszyscy też zostali napojeni jednym Duchem...
Panem jest Jezus...

Dziś Duch Święty zstępuje na nas i nasyca nas Miłością Boga...
Wyznajemy wiarę z Jezusa ogłaszając, że jest Panem naszego życia...
Obdarowani łaskami i misją podejmujemy służbę w Kościele...
Wychodzimy do świata jako misjonarze nadziei w Jezusie...

Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam...
Weźmijcie Ducha Świętego...

Jesteśmy posłani z misją ewangelizacyjną...
Duch Święty zstępuje na nas...
Otworzyć się i przyjąć Ducha Świętego...
On nas poprowadzi w mocy i miłości...

Kościół rodzący się w dniu Pięćdziesiątnicy jest wspólnotą, budzącą zdumienie, gdyż z mocą pochodzącą od Boga głosi nowe orędzie - Zmartwychwstanie Chrystusa – posługując się nowym językiem: powszechnym językiem miłości. Nowe orędzie – Chrystus żyje, zmartwychwstał oraz nowy język – język miłości. Uczniowie są przyodziani mocą z wysoka i mówią odważnie, chociaż jeszcze kilka chwil wcześniej wszyscy byli drżący, ale teraz mówią odważnie i szczerze, z wolnością Ducha Świętego.
Takie jest powołanie Kościoła: ma być zdolny do zaskakiwania, głosząc wszystkim, że Jezus Chrystus zwyciężył śmierć, że Boże ramiona są zawsze otwarte, że zawsze cierpliwi czeka na nas, aby nas uzdrowić i nam przebaczyć. Właśnie dla tej misji zmartwychwstały Jezus dał Kościołowi swego Ducha.
Franciszek papa dziś

sobota, 7 czerwca 2014

Dzień po dniu

7 czerwca 2014

Poślę wam Ducha prawdy, On was doprowadzi do całej prawdy...

Oczekujemy na Ducha Świętego...
Dziś wigilia - czuwanie modlitewne we wspólnotach...
Apostołowie z Maryją trwali na modlitwie...
Papież Franciszek zaprosił do Watykanu polityków...

Wszyscy potrzebujemy Ducha Świętego...
Nie ma życia bez Ducha Świętego...
On jest Życiem, Miłością i Prawdą...
Prowadzi nas drogą Jezusa do nieba...

Przyjdź Duchu Święty...
Rozpal ogień miłości w naszych sercach...
Zjednocz nas we wspólnocie Jezusa...
Bądź pocieszeniem, obrońcą, mocą w walce...

piątek, 6 czerwca 2014

Dzień po dniu

6 czerwca 2014

Szymonie synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?

Jaka jest miłość moja do Jezusa dziś?...
Czy ja naprawdę kocham Jezusa?...
W czym wyraża się moja miłość?...
Czy jestem zdolny sam z siebie do miłości?...

Bóg pierwszy mnie umiłował...
Stworzył mnie z miłości i do miłości powołał...
Jezus umiłował mnie i oddał swoje życie za mnie...
Krzyż Jezusa jest drzewem mojego ocalenia...

Uwierzyć w miłość to przyjąć i pozwolić się ogarnąć miłości...
Miłość Boża jest rozlana w sercach naszych przez Ducha Świętego...
Tylko w Duchu Świętym możemy kochać Jezusa naprawdę...
Dlatego pytania skierowane do Szymona są skierowane do nas też...

Gdy miłujesz Jezusa całe twoje życie się zmienia...
Nabiera sensu i znaczenia każda czynność i każda sprawa...
Odnajdujesz kierunek drogi i siłę, aby nią iść...
Rodzi się odpowiedzialność za siebie i innych...

Paś owce moje... paś baranki moje...
To twoja odpowiedzialność za wspólnotę, rodzinę, ojczyznę...
Tylko z miłości do Jezusa może w twoim życiu narodzić się dobro...
Bez tej miłości jesteś pusty i beznadziejny...

czwartek, 5 czerwca 2014

Dzień po dniu

5 czerwca 2014

Ojcze święty, nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili jedno w Nas, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał.

Ojciec niebieski posłał Syna, Jezusa z misją zbawienia...
Jezus posyła uczniów, aby zbawienie zanieśli aż po krańce ziemi...
Jedność uczniów ma być wiarygodnym znakiem posłannictwa Syna...
Jedność nasza jest znakiem jedynego Boga w Trójcy...

Budujmy jedność we wspólnocie...
Przezwyciężajmy wszelkie podziały...
Przeciwstawiajmy się narzekaniu i szemraniu...
Akceptujmy bogactwo różnorodności w jednym Sercu Boga...

"Wszyscy pragniemy pokoju. Tylu ludzi buduje go każdego dnia małymi czynami, wielu cierpi i cierpliwie znosi zmęczenie tylu próbami jego zbudowania. I wszyscy - szczególnie ci, którzy są postawieni w służbie swych narodów - mamy obowiązek stać się narzędziami i budowniczymi pokoju, przede wszystkim przez modlitwę. Budowa pokoju jest trudna, ale życie bez pokoju jest męką. Wszyscy mężczyźni i kobiety tej ziemi i całego świata proszą nas o przedstawienie Bogu ich gorącego dążenia do pokoju".
Franciszek papa

środa, 4 czerwca 2014

Dzień po dniu

4 czerwca 2014

Aby tak jak My stanowili jedno...

Wielka troska o jedność wspólnoty uczniów...
Jezus modli się dziś za chrześcijan podzielonych...
Duch Święty jest duszą Kościoła i On jednoczy...
Człowiek może przeciwstawić się Duchowi Świętemu...

W świecie chrześcijańskim jest wiele podziałów...
Powstawały one już na początku, choćby wśród Koryntian...
Jezus nie może być podzielony, a jednak my Go dzielimy...
Pycha ludzka stawia nas na piedestale i oddalamy się od siebie...

Jest w nas wielkie pragnienie jedności...
Spotykamy się, rozmawiamy i modlimy o jedność...
Doświadczamy w sobie pewnej niemocy...
Lęk przed utratą czegoś powoduje, że stoimy w miejscu...

Przyjdź Duchu Święty i zjednocz nas...
Przyjdź i otwórz nasze oczy i serce...
Pozwól zobaczyć dobro i łaskę po drugiej stronie barykady...
Daj łaskę pokory, wolności, odwagi i przebaczenia...

Abyśmy byli jedno, jak Bóg jest jeden w trzech osobach...
Abyśmy stawali się coraz bardziej wiarygodnym świadkiem Boga...
Chwała Boża niech wypełni nasze serca...
Miłość Ducha Świętego niech sprawi jedno z nas...

wtorek, 3 czerwca 2014

Dzień po dniu

3 czerwca 2014

A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa...

Wielkie pragnienie życia jest w moim sercu...
Chcę żyć w pełni szczęścia w wielkim nasyceniu...
Bóg stworzył mnie dla nieskończoności i chwały...
Ale cierpienie i śmierć stygmatyzuje moje życie...

Jezus Chrystus jest pełnią życia..
Ojciec posłał Go, abym żył w miłości...
Jego śmierć na krzyżu jest bramą do nieskończoności...
On objawia mi Ojca i wprowadza do raju...

Żyć chwałą nieba już tu na ziemi...
Świadczyć o miłości życiem, które jest darem...
Nieść światło w ciemność pustki...
Nie lękać się odrzucenia i pogardy...

Lecz ja zgoła nie cenię sobie życia, bylebym tylko dokończył biegu i posługiwania, które otrzymałem od Pana Jezusa: bylebym dał świadectwo o Ewangelii łaski Bożej...  

Panie, proszę, abym w szyderstwie zachował milczenie... 


poniedziałek, 2 czerwca 2014

Dzień po dniu

2 czerwca 2014

Nawet nie słyszeliśmy, że istnieje Duch Święty

Wielu katolików nie zna Ducha Świętego...
Kryzys wiary ogarnia całe przestrzenie społeczności ochrzczonych...
Nie wiedzą i nie rozumieją i nie doświadczają Bożej Miłości...  
Żyją pogrążeni troskami pośród tanich rozrywek i pustki...

Ewangelizacja jest głoszeniem Słowa, aby obudzić...
Spotkanie z Jezusem jest nowym początkiem - narodzinami z ducha...
Wiara nie jest mglistą tradycją, ale relacją miłości z Jezusem...
Duch Święty daje nowe serce i nowe oczy...

A kiedy Paweł włożył na nich ręce, Duch Święty zstąpił na nich.  

Duch Święty jest Mądrością - otwiera oczy i umysł na poznanie rzeczywistości oczyma Jezusa...
Duch Święty jest Miłością - uzdalnia do miłości według Serca Jezusowego...
Duch Święty jest Mocą - do przezwyciężania ataków złego i pokonywania trudności...
Czyni nas świątynią Bożej chwały...

Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat...

Ucisk i prześladowanie jest codziennością życia uczniów Jezusa...
Mamy wielu męczenników i nas spotyka szyderstwo i odrzucenie...
Nie możemy się wycofywać i lękać przeciwników...
Krzyż jest wpisany w drogę naszego życia...

Jesteśmy powołani do miłości nieprzyjaciół...
Mamy modlić się i błogosławić ludzi, którzy nas odrzucają... 
Nie lękajmy się cierpienia i śmierci za wiarę...
Zwycięstwo miłości już się dokonało...

Każdy dzień jest zwycięstwem...
Jeśli w ręce Pana zechcesz oddać go...   
  

niedziela, 1 czerwca 2014

Dzień po dniu

1 czerwca 2014

Gdy Duch Święty spocznie na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi...

Oczekujemy na Ducha Świętego jak apostołowie w wieczerniku...
Otwieramy nasze serca i wołamy - przyjdź Duchu Święty...
Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy proszą...
Duch Święty przychodzi i namaszcza nas dla ewangelizacji...

Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego...
A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata...

Jesteśmy posłani, Pan jest z nami...
Głosić Ewangelię z radością...
Niech Duch Święty działa, aby uwierzyli...
Owoc przynosić trwały dla królestwa...

Byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania...

Wybrani i powołani przez Pana, aby owoc przynosić...
Powołani do królestwa, które przychodzi...
Sensem naszego życia tylko jest Jezus...
On prowadzi nas do domu Ojca - to jest cel, nadzieja powołania...