wtorek, 30 kwietnia 2019

Dzień po dniu

30 kwietnia 2019

Kto we łzach sieje, żąć będzie w rodości...

Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele; czy to przez życie, czy przez śmierć...

Jezus cię pochwycił - jesteś Jego świadkiem...
Twoja misja sięga aż po krańce świata - Jezus...
Duch rozszerza serce - miłość się przelewa...
Umierasz, aby żyć - wszystko w domu Ojca...

A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną...  

poniedziałek, 29 kwietnia 2019

Dzień po dniu

29 kwietnia 2019

Chwal i błogosław, duszo moja, Pana...

Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności...

Nie ma ludzi niepotrzebnych - jesteś wybrany...
Jest w tobie ziarno królestwa - niechże świeci...
Twój grzech jest niczym wobec miłosierdzia...
On niesie ciebie na swoich ramionach - JEZUS...

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię...  

niedziela, 28 kwietnia 2019

Dzień po dniu

28 kwietnia 2019

Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny...

Coraz bardziej też rosła liczba mężczyzn i kobiet przyjmujących wiarę w Pana...
Wszyscy doznawali uzdrowienie...

Twój Duch otwiera serca nasze...
Przychodzisz do nas Jezu dziś...
Jesteś naszym Panem i Bogiem...
Posyłasz nas, a Duch Twój wieje...

Pokój wam!
Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam...
Weźmijcie Ducha Świętego...
  

sobota, 27 kwietnia 2019

Dzień po dniu

27 kwietnia 2019

Dziękuję, Panie, że mnie wysłuchałeś...

Bo my nie możemy nie mówić tego, co widzieliśmy i słyszeliśmy...

Nie zamkniesz, nie zagłuszysz pulsowania miłości...
Śmierć pokonana - grzech darowany - jestem wolny...
Należę do Jezusa - wyprowadził mnie z mego grobu...
Idę do ludzi nieść Słowo Życia i nadzieję dla świata... 

Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu...  

piątek, 26 kwietnia 2019

Dzień po dniu

26 kwietnia 2019

Kamień wzgardzony stał się fundamentem...

On jest kamieniem odrzuconym przez was budujących, tym, który stał się głowicą węgła...

Jesteś Jezu fundamentem mojego życia wiary...
Ty mnie prowadzisz - Tobie dziś zaufałem...
Jesteś moim życiem - nadzieją niezniszczalną...
Moje sieci napełniacz Panie owocem miłości...

Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie...  

czwartek, 25 kwietnia 2019

Dzień po dniu

25 kwietnia 2019

Jak jest prawdziwe imię Twoje, Panie...

Zabiliście Dawcę życia, ale Bóg wskrzesił Go z martwych, czego my jesteśmy świadkami...

Ty jesteś, Jezu życiem naszym i chwałą...
Umarłeś za nas - dajesz życie ludziom...
Przychodzisz do nas - dotykamy Ciebie...
Jest zdumienie, przebudzenie - żyjesz...

Wy jesteście świadkami tego...  

środa, 24 kwietnia 2019

Dzień po dniu

24 kwietnia 2019

Niech się weselą szukający Pana...

A my spodziewaliśmy się, że On właśnie miał wyzwolić Izraela...

Jezus idzie moją smutną drogą uciekiniera...
Jestem zaślepiony moją klęską oczekiwań...
Nic nie rozumiem co się dzieje w moim życiu...
On mi wyjaśnia i łamie dla mnie chleb - Jezus...

Wtedy otworzyły się im oczy i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu...  

wtorek, 23 kwietnia 2019

Dzień po dniu

23 kwietnia 2019

Pełna jest ziemia łaskawości Pana...

Niewiasto, czemu płaczesz?
Kogo szukasz?

Jezus nas poszukuje - my szukamy Jezusa...
Nieraz gdzieś się ukrywa - ale naprawdę jest...
Kobiety płaczą, bardzo kochają - to jest piekne...
Mężczyźni w drodze zablokowani - ujrzą Go...

Panie, jeśli ty Go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie Go położyłeś, a ja Go zabiorę...
  

poniedziałek, 22 kwietnia 2019

Dzień po dniu

22 kwietnia 2019

Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem...

Tego właśnie Jezusa wskrzesił Bóg, a my wszyscy jesteśmy tego świadkami...

Nie ukrywaj swojej wiary - odwagi, świeć miłością...
Grób jest pusty - Jezus żyje - wyjdź zs swego grobu...
Daj świadectwo ludziom bliskim - chcą poznać Pana...
Duch miłości jest w tobie - odwagi, bądź przyjazny...

Nie bójcie się!
Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech udadzą się do Galilei, tam Mnie zobaczą...
  

niedziela, 21 kwietnia 2019

Dzień po dniu

21 kwietnia 2019

ZMARTWYCHWSTANIE

W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy...

Dążcie do tego, co w górze, nie do tego. co na ziemi...

Przez krzyż idziemy do życia i chwały...
Jezus żyje - grób jest pusty - radujmy się...
Droga do Emaus jest drogą naszego życia...
Wyjaśnia nam Pisma i łamie chleb - to ON... 

Chrystus został złożony w ofierze jako nasza Pascha...  

sobota, 20 kwietnia 2019

Dzień po dniu

20 kwietnia 2019

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię...

Niechaj się stanie światłość...

Cisza i oczekiwanie - złożony w grobie...
Ze śmierci do życia - to nasze zbawienie...
Nasze grzechy przybiły go do krzyża...
W Jego ranach jest nasze uzdrowienie... 

Wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody...  

piątek, 19 kwietnia 2019

Dzień po dniu

19 kwietnia 2019

Ojcze, w Twe ręce składam ducha mego...

Spodobało się Panu zmiażdżyć Go cierpieniem... 

Twój Krzyż, Jezu, jest drzewem życia...
Szubienica stała się  znakiem chwały...
Twoja miłość obmywa moje grzechy...
Staje pod krzyżem - Jezu kocham Ciebie...

A On poniósł grzechy wielu i oręduje za przestępcami... 

czwartek, 18 kwietnia 2019

Dzień po dniu

18 kwietnia 2019

Na wieki będę sławił łaski Pana...

Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił.
posłał mnie, abym głosił dobrą nowinę ubogim...

Dziękuję Ci, Panie - Ty mnie wybrałeś...
Ty mnie powołałeś do kapłaństwa - jestem...
Cud chleba w moich rękach - Twoje Ciało...
Idę za Tobą z radością i wdzięcznością... 

Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście...  

środa, 17 kwietnia 2019

Dzień po dniu

17 kwietnia 2019

W Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie...

Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi...

Noc pokuty - kolejka do pojednania...
Cisza drogi - miłosierdzie dla każdego...
Szubienica staje się drzewem życia...
Przymierze we krwi - jest chrztem... 

Oto Pan Bóg mnie wspomaga.
Któż mnie potępi?
  

wtorek, 16 kwietnia 2019

Dzień po dniu

16 kwietnia 2019

Bedę wysławiał Twoją sprawiedliwość...

Powołał mnie Pan już z łona mej matki, od jej wnętrzności wspomniał moje imię...

Dziękuję Ci, Ojcze, że cudownie mnie stworzyłeś...
Jestem Twoim dzieckiem dla nieśmiertelności...
Zbawienie w Krzyżu Jezusa - to nasze ocalenie...
Jestem posłany w mocy Ducha nieść miłość światu...

Ustanowię cie światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi...  

poniedziałek, 15 kwietnia 2019

Dzień po dniu

15 kwietnia 2019

Pan moim światłem i zbawieniem moim...

Nie zniechęci się ani nie załamie...

Uwierzyłem w Jezusa - On jest moim Zbawcą...
Idę Jego drogą - wchodzę w Paschę - przejście...
Z ciemności do światła - ze śmierci do życia...
Duch miłości sprawia we mnie cud przejścia...

Zostaw ją!
Przechowała to, aby Mnie namaścić na dzień mojego pogrzebu...  

niedziela, 14 kwietnia 2019

Dzień po dniu

16 kwietnia 2019

Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił?...

Błogosławiony Król, który przychodzi w imię Pańskie.
Pokój w niebie i chwała na wysokościach...

Otwórz się na przyjście Pana - oto przychodzi... 
Jest Królem - Mesjaszem - oddaj Mu pokłon...
Wyznaj wiarę  - Słowo w tobie niech świeci...
Krzyż Jezusa staje się bramą życia bez końca...


Ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi... 

sobota, 13 kwietnia 2019

Dzień po dniu

13 kwietnia 2019

Pan nas obroni, tak jak pasterz owce...

Uwolnię ich od wszystkich wiarołomstw, którymi zgrzeszyli, oczyszczę ich i będą moim ludem, Ja będę ich Bogiem...

Obmyci w Krwi Baranka idziemy dziś w światłości...
Krzyż jednoczy rozproszonych w jednym Duchu...
Obietnice zapisane w księgach spełniają się w nas...
Tworzy się nowa jakość wspólnoty w Duchu Pana...

I zawrę z nimi przymierze pokoju...  

piątek, 12 kwietnia 2019

Dzień po dniu

12 kwietnia 2019

Pana wzywałem i On mnie wysłuchał...

Wszyscy zaprzyjaźnieni ze mną wypatrują mojego upadku...

Jesteśmy, Panie, w Twoich rękach...
Idziemy dziś Twoją drogą - jesteś...
Czyhają na mnie - chcą mojej zguby...
Ty jesteś moim ocaleniem - chwała...  

Śpiewajcie Panu, wysławiajcie Pana!
Uratował bowiem życie ubogiego z ręki złoczyńców...
  

czwartek, 11 kwietnia 2019

Dzień po dniu

11 kwietnia 2019

Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu...

Oto moje przymierze z tobą; staniesz się ojcem mnóstwa narodów... 

 Bliskość Boga - zjednoczenie w miłości...
Od Boga wyszedłem - idę do domu Ojca...
Jezus jest drogą - krzyż bramą do chwały...
Duch Święty działa w przemianie serca...

Jeśli ktoś zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki... 

środa, 10 kwietnia 2019

Dzień po dniu

10 kwietnia 2019

Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże...

Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli...

Poznaj Boga - tak Bóg umiłował świat...
Twój grzech zaciemnia obraz miłości...
Jezus przychodzi do ciebie - zbawił już...
Otwórz serce i uwierz miłości - Jezus...

Od Boga wyszedłem i przychodzę...

wtorek, 9 kwietnia 2019

Dzień po dniu

9 kwietnia 2019

Wysłuchaj, Panie, mojego wołania...

Zgrzeszyliśmy, szemrząc przeciw Panu i przeciw tobie...
Wstaw się za nami do Pana, aby oddalił od nas węże...

Ciągle buntujemy się - chcemy wracać do Egiptu...
Trudno przyjąć wolę Pana - kąsamy jedni drugich...
Bez krzyża Jezusa zginiemy - pozjadamy się nawzajem...
Tylko w Nim jest nasze ocalenie - zwycięstwo miłości...

Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że Ja Jestem...

poniedziałek, 8 kwietnia 2019

Dzień po dniu

8 kwietnia 2019

Nic mnie nie trwoży, bo Ty jesteś ze mną...

Dobrze!
Skłamałeś na swą własną zgubę...

Jest zamęt ciemności - szukamy światła...
Jezu, jesteś - ufamy i idziemy za Tobą...
Ty jesteś Miłością - nikt nas nie oszuka...
Ludzie tworzą zamieszanie - jesteś pokojem...

Ja jestem światłością świata.
Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia...

niedziela, 7 kwietnia 2019

Dzień po dniu

7 kwietnia 2019

Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas...

Oto Ja dokonuję rzeczy nowej; pojawia się właśnie.
Czy jej nie poznajecie?...

Nowe wyjście ku wolności przez spotkanie Jezusa...
Nowa perspektywa - przewartościowanie życia...
Dać się pochwycić Jezusowi - przyjąć Ducha...
Jezus przeprowadza przez śmierć do życia - PASCHA...

Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa i znalazł się w Nim...

sobota, 6 kwietnia 2019

Dzień po dniu

6 kwietnia 2019

Panie, mój Boże, Tobie zaufałem...

Zniszczmy drzewo w pełni jego sił, zgładźmy go z ziemi żyjących...

Są ludzie nieprzyjaźni - Pan jest blisko...
Nie lękaj się odrzucenia - Jezus kocha...
Słowo Pana jest życiem - słuchaj Pana...
Duch przychodzi z pomocą - otwórz się...

Nigdy jeszcze nikt tak nie przemawiał jak ten człowiek...  

piątek, 5 kwietnia 2019

Dzień po dniu

5 kwietnia 2019

Pan zawsze bliski dla skruszonych w sercu...

Zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego, bo nam niewygodny...

Idziemy drogą Jezusa - idziemy pod prąd...
Może to się nie podobać - będziesz odrzucony...
Nie lękaj się - Pan jest z tobą i cię wspomaga...
Jesteś dziś znakiem i misjonarzem w świecie...

Zamierzali więc Go pojmać, jednakże nikt nie podniósł na Niego ręki...  

czwartek, 4 kwietnia 2019

Dzień po dniu

4 kwietnia 2019

Pamiętaj o nas i przyjdź nam z pomocą...

Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna...

Uwierzyć w miłość - Bóg kocha ciebie...
Jezus przyszedł dla ciebie - umarł i żyje...
Duch Święty zstąpił - Jego miłość w tobie...
Zrodzony do żywej nadziei - pełnia życia...

Każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne...  

środa, 3 kwietnia 2019

Dzień po dniu

3 kwietnia 2019

Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia...

Gdy nadejdzie czas mej łaski, wysłucham cię, w dniu zbawienia przyjdę ci z pomocą...

Uwierz - wszystko jest w rękach dobrego Boga...
Duch Święty jest obecny w Kościele i działa...
Duch dokonuje zbawienia dziś w sercach ludzi...
Pascha Jezusa jest źródłem - Duch dziś sprawia...

Kościół jest wspólnotą świętych grzeszników...
Duch Święty dziś działa w Kościele przez ludzi...
Sakramenty i charyzmaty - to przestrzeń Ducha...
Tu i teraz dokonuje się działanie Boga w tobie...

Ojciec mój działa aż do tej chwili i Ja działam...  

wtorek, 2 kwietnia 2019

Dzień po dniu

2 kwietnia 2019

Pan Bóg Zastępów jest dla nas obroną...

A oto woda wypływała spod prawej ściany świątyni, na południe od ołtarza...

Niech wypłynie woda życia z twojego serca...
Jezus woła dziś do ciebie - daj mi pić, pragnę...
Jesteśmy spragnieni miłości - Duch przychodzi...
Uzdrowiony wstaje - ludzie zdumieni - chwała...

Wstań, weź swoje nosze i chodź!...  

poniedziałek, 1 kwietnia 2019

Dzień po dniu

1 kwietnia 2019

Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś...

Oto Ja stwarzam nowe niebiosa i nową ziemię...

Uwierzyłem Panu - odtknął mnie i uzdrowił...
Słowo jest początkiem - niesie radosną wieść...
Jest blaskiem miłości pośród ciemności grzechu...
Jezus przechodzi przez krzyż do chwały życia...

Uwierzył człowiek słowu, które Jezus powiedział do niego, i poszedł...