sobota, 31 sierpnia 2019

Dzień po dniu

31 sierpień 2019

Pan będzie sądził ludzi sprawiedliwie...

Byście się wzajemnie miłowali...

Jesteś obdarowany miłością Boga - Jezus jest z tobą...
Wspólnota twoja jest przestrzenią wzajemnej miłości...
Pomnażaj dobra - dziel się z braćmi swoimi zasobami...
Twoja odpowiedzialność i misja w świecie wzrasta...

Dobrze sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawie...

piątek, 30 sierpnia 2019

Dzień po dniu

30 sierpnia 2019

Niech sprawiedliwi weselą się w Panu...

Albowiem wolą Bożą jest wasze uświęcenie...

Podążaj drogą czystości i prawości...
Bądź wrażliwy na pułapki światowe...
Pokora i czujność w oczekiwaniu Pana...
Oliwa miłości jest i niech jej nie braknie...

Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie...  

czwartek, 29 sierpnia 2019

Dzień po dniu

29 sierpnia 2019

Usta me głoszą Twoją sprawiedliwość...

Nie lękaj się ich... oto Ja czynię cię dzisiaj twierdzą warowną...

Odwagi - twoje świadectwo się liczy...
Nie martw się o swoje życie fizyczne...
Twoje serce domem Boga - Ojciec czeka...
Włos z głowy nie spadnie - głowa leci...

Chcę, żebyś mi zaraz dał na misie głowę Jana Chrzciciela...                              

środa, 28 sierpnia 2019

Dzień po dniu

26 sierpnia 2019

Tyś wielką chlubą naszego narodu...

Gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego zrodzonego z Niewiasty...

Jezus zrodzony z Maryi jest Synem Bożym...
Przychodzi jako Zbawca - jest naszym Panem...
Daje nam Swego Ducha - który jest Miłością...
Chce przez nas czynić nowość życia i miłości...

Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie...  

Dzień po dniu

28 sierpnia 2019

Panie, przenikasz i znasz mnie całego...

Nieustannie dziękujemy Bogu, bo gdy przyjęliście słowo Boże, usłyszane od nas, przyjęliście je nie jako słowo ludzkie, ale jako to, czym jest naprawdę - jako słowo Boga, który działa w was, wierzących...

Jesteś Jezu słowem w moich ustach...
Głoszę Twoją miłość w dzień i noc...
Twoje słowo przenika mnie do głębi...
Twój Duch ożywia mnie i prowadzi... 

Kto zachowuje naukę Chrystusa, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała...  

wtorek, 27 sierpnia 2019

Dzień po dniu

27 sierpnia 2019

Panie, przenikasz i znasz mnie całego...

Chcieliśmy wam dać nie tylko Ewangelię Bożą, lecz nadto dusze nasze, tak bowiem staliście się nam drodzy...

Jesteśmy posłani, aby dawać światło miłości...
Duch Święty chce przez nas działać z mocą...
Świat pogrążony w ciemności jest zamknięty...
Ludzie pogubieni po omacku szukają Boga...

Przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda...  

poniedziałek, 26 sierpnia 2019

Dzień po dniu

26 sierpnia 2019

Tyś wielką chlubą naszego narodu...

Chodźcie, wstąpmy na Górę Pana...

Idziemy do Ciebie na górę chwały...
Jest pokój i życie w pełni bliskości...
Chcemy słuchać Ciebie w mroku...
Niech światło miłości rozbłyśnie... 

Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie...  

niedziela, 25 sierpnia 2019

Dzień po dniu

18 sierpnia 2019

Panie, mój Boże, pośpiesz mi z pomocą...

Biegnijmy wytrwale w wyznaczonych nam zawodach...

Jesteśmy w drodze jako pielgrzymi wiary...
Jezus nam przewodzi w życiu przez krzyż...
Zapala ogień Ducha Świetego w sercach...
Misja moja - nieść ogień miłości w świat...

Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże pragnę, ażeby już zapłonął...  

Dzień po dniu

25 sierpnia 2019

Całemu światu głoście Ewangelię...

Trwajcie w karności!
Bóg obchodzi się z wami jak z dziećmi...

Nikt nie jest odrzucony przez Boga...
Ale możesz sam siebie wykluczyć...
Zbawienie jest darem miłości Boga...
Jest drogą wspinania się w górę...

Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni...
  

Dzień po dniu

24 sierpnia 2019

Niech wierni Twoi głoszą Twe królestwo...

Chodź, ukażę ci Oblubienicę, Małżonkę Baranka...

Jesteś w relacji z Bogiem przez wiarę...
Kościół jest wspólnotą w przymierzu...
Jezus zakochany przez krzyż w tobie...
Rozpoznaje w tobie dobro - ocalenie...

Czy może być coś dobrego z Nazaretu...  

piątek, 23 sierpnia 2019

Dzień po dniu

23 sierpnia 2019

Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego...

Pan nawiedził swój lud, dając mi chleb...

Miłość jest fundamentem mego życia...
Bóg na pierwszym miejscu na zawsze...
Człowiek - bliźni jest bratem i darem...
Spełnia się tu moja misja w Duchu...

Będziesz miłował Pana Boga swego...  

Dzień po dniu

22 sierpnia 2019

Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę...

Ojcze mój! Skoro ślubowałeś Panu, uczyń ze mną zgodnie z tym, co wyrzekłeś własnymi ustami...

Jestem rękach Boga - nie lękam się śmierci...
On moim życiem, chwalą i nieśmiertelnością...
Grzech niszczy mnie - jestem zniewolony...
ale w miłosierdziu Bóg leczy mnie, podnosi...

Przyjacielu, jakże tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego...  

środa, 21 sierpnia 2019

Dzień po dniu

21 sierpień 2019

Król się weseli z Twej potęgi, Panie...

Niech ogień wyjdzie z krzewu cierniowego i spali cedry libańskie...

Są zadania i powinności w świecie - kim ty jesteś?...
Mieć władzę - po co? Uciskać ludzi czy im służyć...
Jest twoje powołanie na rzecz królestwa Bożego...
Otwórz się na Ducha Świętego i weź się do roboty...

Idźcie i wy do mojej winnicy...  

wtorek, 20 sierpnia 2019

Dzień po dniu

20 sierpnia 2019

Pan głosi pokój swojemu ludowi...

Pokój z tobą!
Nie bój się niczego!
Nie umrzesz...

Pieniądze zniewalają i demoralizują...
Bogacz sam dla siebie jest bogiem...
Jest niezależny i samowystarczalny...
Takich trzeba się lękać - niebezpieczni...

Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa niebieskiego...
  

poniedziałek, 19 sierpnia 2019

Dzień po dniu

19 sierpnia 2019

Pamiętaj o nas i przyjdź nam z pomocą...

Pan wzbudził sędziów, by wybawili ich z ręki tych, którzy ich uciskali...

Jesteś zaproszony przez Jezusa na drogę doskonalenia...
Nie możesz stać w miejscu - poprzestać na minimum...
Jesteś stworzony na obraz Boga jako proch z ziemi...
Uwolnij się od skarbów ziemskich - żyj dla miłości...

Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i daj ubogim, a bedziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną!  

sobota, 17 sierpnia 2019

Dzień po dniu

17 sierpnia 2019

Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem...

Ja sam i mój dom służyć chcemy Panu...

Wiara jest łaską, darem Boga dla mnie...
Wiara jest wyborem - decyzją człowieka...
Przymierze rodzi się z inicjatywy Boga...
Jest moim AMEN dla Jezusa jako Pana...

Dopuśćcie dzieci i nie przeszkadzajcie im przychodzić do Mnie; do takich bowiem należy królestwo niebieskie...
   

piątek, 16 sierpnia 2019

Dzień po dniu

16 sierpnia 2019

Sławmy na wieki miłosierdzie Pana...

Przyjmijcie słowo Boże nie jako słowo ludzkie, ale jak jest naprawdę, jako słowo Boga...

Moja historia jest przeniknięta Twoją obecnością...
Prowadzisz ludzi po szlakach historii od początku...
To Duch pozwala rozpoznać blask Twojej miłości...
Nigdy nie jestem sam - jesteś blisko mnie i kochasz...

Kto może pojąć, niech pojmuje!...  

czwartek, 15 sierpnia 2019

Dzień po dniu

15 sierpnia 2019

Stoi Królowa po Twojej prawicy...

Chrystus zmartwychwstał jako pierwociny spośród tych, co pomarli...

Pokorna służebnica Pana stoi w chwale nieba...
Jest w pełni - z duszą i ciałem - apoteoza Maryi...
Uwierzyła i wyruszyła w drogę z pokorą i ufnością...
Jej serce wielbi Pana i raduje się wraz z nami dziś...

Błogosławiona jest, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Jej od Pana...  

środa, 14 sierpnia 2019

Dzień po dniu

14 sierpnia 2019

Błogosławiony Bóg, co daje życie...

W Chrystusie Bóg pojednał świat z sobą, nam zaś przekazał słowo jednania...

Bóg jest Życiem i Nadzieją - człowiek jest prochem z ziemi...
Stworzeni na obraz Boga - tak jesteśmy dla nieśmiertelności...
Pan jest obecny pośród nas - Jego krzyż jest bramą do nieba...
Duch ożywia wszystko - jest naszym natchnieniem i miłością...

Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich...  

wtorek, 13 sierpnia 2019

Dzień po dniu

13 sierpnia 2019

Oto lud Boży jest własnością Pana...

Bądź mężny i mocny, nie lękaj się, nie bój się ich, gdyż Pan, Bóg twój, idzie z tobą, nie opuści cię i nie porzuci...

Trzeba nam się zmagać z wrogami na drodze...
Trzeba też walczyć z pychą i pożądliwością...
W słabości doskonali się w nas moc Ducha...
Całe życie jest polem bitwy - Jezus jest z nami...
  
Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego...
  

poniedziałek, 12 sierpnia 2019

Dzień po dniu

12 sierpnia 2019

Kościele święty, chwal swojego Pana...

Dokonajcie więc obrzezania waszych serc...

Nie wystarczy zmienić ubranie i makijaż...
Nawet słowa nie wystarczą i hałaśliwe gesty...
Trzeba odnowy myślenia - uwierzyć sercem...
Niech świadectwo twoje będzie czyste... 

Żebyśmy jednak nie dali im powodu do zgorszenia...  

niedziela, 11 sierpnia 2019

Dzień po dniu

11 sierpnia 2019

Szczęśliwy naród wybrany przez Pana...

Wiara jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy...

Przeprowadzasz nas, Panie przez ciemną dolinę śmierci...
Idziemy z Tobą do pełni życia - jesteś nadzieją i radością...
Otwierasz nam oczy, Panie - widzieć to, co niewidzialne...
Jesteś Skarbem ukrytym w sercu - miłością odwieczną...

Gdzie jest skarb was, tam będzie i serce wasze...  

sobota, 10 sierpnia 2019

Dzien po dniu

10 sierpnia 2019

Mąż sprawiedliwy obdarza ubogich...

Kto skąpo sieje, ten skąpo i zbiera...

Jak bardzo jesteś obdarowany przez Boga...
Stworzony z miłości - zbawiony przez Krzyż...
Prowadzony do nieśmiertelności i chwały...
Jesteś darczyńcą miłości Bożej - czyń miłość...

A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec...

piątek, 9 sierpnia 2019

Dzień po dniu

9 sierpnia 2019

Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha...

Poślubię cię sobie przez wierność, a poznasz Pana...

Czy warto iść za Jezusem - zapierać się siebie...
Co mi daje wierność miłości - jakie mam zyski...
Pustka i samotność świata przeraża mnie - i co?...
Jestem zagubiony, zgnębiony - Jezus mnie szuka...

Bo kto chce zachować swoje życie, straci je...

czwartek, 8 sierpnia 2019

Dzień po dniu

8 sierpnia 2019

Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie...

Wyprowadź wodę ze skały i daj pić ludowi...

Wielkie pragnienie miłości rozpala mnie...
Jesteś Jezu Skałą - daj nam Swego Ducha...
Oczyść nasze myślenie - wołamy o Prawdę...
Idziemy za Tobą Jezu w światłości do nieba...


Zejdź Mi z oczu szatanie! Jesteś mi zawadą, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku...

środa, 7 sierpnia 2019

Dzień po dniu

7 sierpnia 2019

Pamiętaj o nas i przyjdź nam z pomocą...

Jak długo mam znosić to przewrotne zgromadzenie szemrzące przeciw Mnie?...

Trudna jest droga i wielkie lęki o przyszłość nieznaną...
Jak będzie - jakim szczęściem chce Bóg nas obdarować...
Jak zaufać Jezusowi powierzając Mu swoje losy i lęki...
Gdzie jest wiara, aby pokonać opory w relacji z Jezusem...

O niewiasto, wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie, jak pragniesz!...

wtorek, 6 sierpnia 2019

Dzień po dniu

6 sierpnia 2019

Pan wywyższony króluje nad ziemią

Będziecie przy niej trwali jak przy lampie...

Jak blask modlitwy przenika moją duszę...
Wspinam się ku górze mego przeznaczenia...
Rozpoznaję drogę przez obłok niewiedzy...
Oblicze Pana lśni blaskiem w moim sercu...

To jest mój Syn wybrany, Jego słuchajcie...
Dzień po dniu

5 sierpnia 2019

Śpiewajcie Bogu, naszemu Obrońcy...

Nie mogą już sam dłużej dźwigać troski o ten lud, już mi nazbyt ciąży. Skoro tak ze mną postępujesz, to raczej mnie zabij, jeśli darzysz mnie życzliwością, abym nie patrzył na moje nieszczęście...

Rozczarowanie i udręki wołają o ostateczność śmierci...
Niesiemy ciężary innych - czujemy się osamotnieni...
Wszyscy błąkają się po świecie - szukają gdzieś Jezusa...
On jest - rozmnaża  chleb głodnym, a samotnym miłość...

Nie potrzebują odchodzić; wy dajcie im jeść...

niedziela, 4 sierpnia 2019

Dzień po dniu

4 sierpnia 2019

Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką...

Szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus...

Wszystko przemija i prochem jest niczym bańka mydlana...
Bogactwa i kredyty tylko nieszczęście ludziom przynoszą...
Odchodzimy nadzy - wszystko obraca się przeciwko nam...
Tylko Jezus jest nadzieją i ocaleniem wszystkich biedaków...

Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości...

sobota, 3 sierpnia 2019

Dzień po dniu

3 sierpnia 2019

Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże...

 Nie będziecie wyrządzać krzywdy jeden drugiemu...

Czynić dobro i pomnażać miłość...
Iść pod górę - pod prąd słabościom...
Pokonać złość i paraliż leku o siebie...
Duch przychodzi nam z pomocą...

Daj mi na misie głowę Jana Chrzciciela...  

piątek, 2 sierpnia 2019

Dzień po dniu

2 stycznia 2019

Śpiewajcie Bogu, naszemu Obrońcy...

To są czasy święte dla Pana, na które będziecie dokonywać świętego zwołania...

Czas jest krótki - idziemy przez doczesność...
Pełnia czasu to Jezus w historii zbawienia...
Moja historia nie jest banalna - ma swój sens...
Nadzieja ukazuje mi perspektywę mego życia...

I niewiele zdziałał tam cudów z powodu ich niedowiarstwa...  

czwartek, 1 sierpnia 2019

Dzień po dniu

1 sierpnia 2019

Jak miła, Panie, jest świątynia Twoja...

Obłok okrył Namiot Spotkania, a chwała Pana napełniła przybytek...

Chcę żyć pełnią szczęścia Twojej miłości...
Moje serce domem Boga - tu jest Chwała...
Prowadzisz mnie dziś po pustyni świata...
Twoja miłość Panie przemienia wszystko...

Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów...